08.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, fundamentem waszej nauki jest czystość. Tylko gdy jest czystość, jesteście w stanie napełniać się potęgą jogi. Tylko gdy jest potęga jogi, ta potęga będzie również przekazywana w waszych słowach.

Pytanie:
Dzieci, jaki pełny wysiłek musicie czynić?

Odpowiedź:
Czyńcie pełne starania, aby usunąć ciężar grzechów ze swojej głowy. Jeżeli po przynależeniu do Ojca popełniasz jakiekolwiek grzechy, bardzo mocno upadniesz. Jeżeli z twojego powodu Brahma Kumaris są znieważani lub sprawiasz im jakąś trudność, nagromadzisz bardzo dużo grzechu. Wówczas nie będzie żadnej korzyści z twojego słuchania lub przekazywania tej wiedzy.

Om śanti.
Dzieci, duchowy Ojciec wyjaśnia wam, w jaki sposób możecie stać się czyści z nieczystych i w jaki sposób możecie stać się panami czystego świata. Czysty świat nieba jest także zwany ziemią Wisznu, królestwem Lakszmi i Narajana. Wisznu to połączona formy Lakszmi i Narajana. Dlatego jest to wam wyjaśniane. Jednak, kiedy oni czczą Wisznu, nie wiedzą, kim on jest. Czczą także Mahalakszmi, ale także nie wiedzą, kim ona jest. Dzieci, Baba teraz wyjaśnia wam w różny sposób. Wdrażajcie to sobie bardzo dobrze. Niektórzy ludzie uważają, że Bóg wie wszystko; że wszystko, co robimy czy jest dobre czy złe, On wie o wszystkim. Nazwane jest to ślepą wiarą. Bóg nie wie o takich rzeczach. Dzieci, wiecie, że Bóg jest Oczyścicielem, który oczyszcza nieczystych. On oczyszcza, a potem czyni ich panami nieba. Ci, którzy dobrze się uczą, wezmą wysokie pozycje. Jednak nie myślcie w ten sposób, że Ojciec wie, co jest w sercu każdego. To nonsens. Za wszelkie czyny, które wykonują ludzkie istoty, dobre lub złe, z całą pewnością otrzymują zwrot. To jest zgodne z prawami sztuki życia. Ojciec z tym nie ma nic wspólnego. Nigdy nie powinniście myśleć, że Baba tak czy inaczej o wszystkim wie. Wielu żyje w występku i nadal popełnia grzech, ale ciągle przychodzą do ośrodków albo przyjeżdżają do Madhubanu. Uważają, że Baba tak czy inaczej wie. Jednak Baba mówi: Ja nie zajmuję się takim interesem. Ludzie źle rozumieją słowo „Dzianidzianahar”, czyli Ten, który zna wewnętrzne tajemnice. Wołacie do Ojca, aby przybył i was oczyścił, ponieważ jesteście nieczyści i aby uczynił was panami nieba, ponieważ macie w sobie dużo grzechów z wielu żyć. Są także grzechy z tego wcielenia. Masz przedstawić Babie grzechy tego wcielenia. Wielu popełniło takie grzechy, że bardzo trudno jest im stać się czystymi. Najważniejszym aspektem jest stać się czystym. Nauka jest bardzo łatwa, ale musicie czynić starania, aby usuwać ciężar grzechów. Wielu popełnia bardzo dużo grzechów, a więc wyrządzają szkody w zadaniu Ojca. Oni powodują trudności dla aśramu Brahma Kumaris. Czyniąc to, gromadzą bardzo dużo grzechu. Grzechów nie można usunąć za pomocą przekazywania innym wiedzy. Grzechy mogą być usunięte tylko dzięki jodze. Przede wszystkim czyń pełne starania w jodze i tylko wtedy strzała uderzy w innych. Tylko, gdy najpierw ty staniesz się czysty i będziesz mieć jogę a twoje słowa będą mieć siłę. W przeciwnym razie, niezależnie od tego ile będziesz wyjaśniać innym, twoje strzały wiedzy i tak ich nie przeszyją. Dlatego to nie wejdzie do ich intelektów. Istnieją grzechy z wielu żyć. Grzechy, które popełniane są teraz, stają się o wiele większe od grzechów z wielu poprzednich żyć. Dlatego mówi się, że ci, którzy znieważają Prawdziwego Przewodnika nie mogą dotrzeć do swojego celu. Ten Jeden jest Prawdziwym Ojcem, Prawdziwym Nauczycielem i Prawdziwym Przewodnikiem. Ojciec mówi: Ci, którzy są przyczyną zniewagi Brahma Kumaris nagromadzą bardzo dużo grzechu. Przede wszystkim ty sam musisz stać się czysty. Niektórzy bardzo interesują się wyjaśnianiem innym, ale ich joga nie jest warta nawet grosza. A więc, jaka może być korzyść z takiego wyjaśniania? Ojciec mówi: Głównym aspektem jest stanie się czystym poprzez pamiętanie. Ludzie wołają do Ojca, aby ich oczyścił. Na ścieżce czczenia oni rozwinęli sobie taki zwyczaj, że stale błądzą i tworzą bardzo dużo niepotrzebnego hałasu. Modlą się do Boga, ale Bóg nie posiada uszu. W jaki sposób On mógłby coś usłyszeć albo coś powiedzieć, nie posiadając uszu ani ust? On jest awjekt (subtelny). To wszystko jest ślepą wiarą. Im bardziej pamiętacie Ojca, tym bardziej wasze grzechy będą usuwane. Nie uważajcie, że Ojciec wszystko wie. Nie myślcie, że ktoś bardzo pamięta Mnie, a ktoś inny bardzo niewiele. Każdy z was ma pilnować własnego dziennika. Ojciec wam powiedział: Tylko dzięki pamiętaniu wasze grzechy będą usuwane. Baba także pyta cię, ile Go pamiętasz. Można to zobaczyć, patrząc na twoje zachowanie. Grzechów nie można się pozbyć w żaden inny sposób jak tylko poprzez pamiętanie. Nie jest tak, że twoje grzechy i grzechy drugiej osoby zostaną usunięte tylko poprzez przekazanie tej osobie wiedzy. Nie. Tylko gdy ty sam przebywasz w pamiętaniu, możesz usuwać swoje grzechy. Najważniejszą sprawą jest stanie się czystym. Ojciec mówi: Teraz, kiedy do Mnie należysz, nie popełniaj żadnego grzechu. W przeciwnym razie bardzo upadniesz. Wówczas nie będziesz już mieć żadnej nadziei, że weźmiesz wysoką pozycję. Kiedy wyjaśniacie dla wielu na wystawach, stajecie się bardzo szczęśliwi, myśląc, że bardzo dużo służyliście. Jednak Ojciec mówi: Przede wszystkim musisz przynajmniej stać się czysty. Pamiętaj Ojca! Wielu nie zdaje w aspekcie pamiętania. Wiedza jest bardzo łatwa. Po prostu masz poznać cykl 84 żyć. Ucząc się innych rodzajów nauki, oni muszą uczyć się matematyki i czynić olbrzymi wysiłek. A co zarabiają? Jeżeli ktoś umiera, nawet w trakcie nauki, tamta nauka się kończy. Kiedy przebywasz w pamiętaniu, jesteś w stanie wdrażać sobie wiedzę. Jeżeli nie staniesz się czysty i twoje grzechy nie zostaną usunięte, doświadczysz bardzo dużo kary. Nie myśl, że twoje pamiętanie tak czy inaczej dociera do Baby. Co Baba może z tym zrobić? Jeśli pamiętasz Babę, stajesz się czysty. Co Baba może z tym zrobić? Czy Baba powie ci „bardzo dobrze!”? Wiele dzieci twierdzi, że stale pamięta Ojca. One mówią: Kogo innego mam oprócz Baby? W ten sposób oni stale kłamią. Wymagany jest bardzo duży wysiłek, by mieć pamiętanie. Oni nawet nie rozumieją tego, czy pamiętają Babę, czy nie. W oparciu o swoją ignorancję mówią, że są stale w pamiętaniu. Nikt nie może stać się panem świata i wziąć wysokiej pozycji bez starań. Tylko gdy masz potęgę pamiętania, potrafisz służyć. Potem będzie widoczne, ile służyłeś i ilu poddanych stworzyłeś. Musi być dokładne konto tego. Ilu uczyniłem równymi sobie? Najpierw musisz stworzyć poddanych. Tylko wtedy będziesz mógł wziąć królewską pozycję. Obecnie to nie zachodzi. Tylko gdy przebywasz w jodze i napełniasz siebie tą potęgą, strzała dokładnie trafi w kogoś. Zostało wspomniane w piśmie Mahabharata, że Biszampitamej i Dronaczaria otrzymali wiedzę na końcu. Kiedy cała nieczystość zostanie usunięta z duszy i dusza stanie się satopradhan, wówczas będzie potęga w duszy i strzała szybko w nich trafi. Nigdy nie myśl, że Baba wszystko wie. Dlaczego Baba miałby o wszystkim wiedzieć? Ci, którzy coś robią, otrzymują nagrodę za to. Baba stale obserwuje wszystko jako niezależny Obserwator. Niektórzy piszą do Baby: Baba, udałem się do takiego, a takiego miejsca, aby służyć. Baba pyta: Przede wszystkim, czy jesteś na pielgrzymce pamiętania? Przede wszystkim, to, co masz zrobić, to odsunąć się od wszystkich i połączyć się z jednym Ojcem. Masz się stać się świadomy duszy. Nawet gdy żyjesz w rodzinie, masz uważać ten świat i swoje ciało za stare. Wszystko będzie zniszczone. Interesujemy się tylko tym, co dotyczy Ojca i Jego dziedzictwa. Baba nie mówi ci, że masz nie żyć w domu ze swoją rodziną lub też z nikim nie rozmawiać. Niektórzy pytają Babę, czy mogą pójść na czyjeś wesele. Baba mówi: Możesz iść. Idź tam i służ. Joga twojego intelektu powinna być połączona z Śiw Babą. Tylko poprzez potęgę pamiętania możesz usunąć grzechy z wielu żyć. Jeżeli teraz dalej popełniasz grzechy, to spotka cię bardzo duża kara. Jeżeli podczas stawania się czystym, ktoś upada z powodu występku, umiera. On byłby całkowicie zdruzgotany. Przez nieprzestrzeganie śrimatu powstaje wielka strata. Śrimat ma być stosowany na każdym kroku. Niektórzy popełniają takie grzechy, że nie są w stanie mieć jogi. Nie mogą mieć pamiętania. Jeżeli takie osoby idą i mówią innym, że Bóg przyszedł i że powinni pójść i wziąć dziedzictwo od Niego, osoby, którym to mówią nie będą im wierzyć, ponieważ strzała w nich nie trafi. Baba mówi wam, abyście dawali wiedzę czcicielom i nie marnowali jej, mówiąc wiedzę tym, którzy jej nie chcą. W przeciwnym razie to wniesie większe zniesławienie. Niektóre dzieci pytają Babę: Baba, mam zwyczaj stałego dawania dotacji. Co obecnie powinienem robić, będąc na ścieżce wiedzy? Baba radzi wam: Dzieci, jest wielu innych, którzy będą stale dawać dotacje dla biednych. Biedni ludzie nie umierają z głodu. Nawet religijni żebracy (fakirzy) mają bardzo dużo pieniędzy. A więc wasze intelekty powinny całkowicie odsunąć się od tamtych rzeczy. Musisz bardzo uważać odnośnie dawania dotacji. Wielu stale robi takie rzeczy, nawet nie pytajcie. Nie uświadamiają sobie, że ciężar grzechów na ich głowach stale się powiększa. Ścieżka wiedzy nie jest ścieżką zabawy i rozrywki. Razem z Ojcem jest także Dharamradż. Bardzo dużo kary będzie doświadczonej od Dharamradża. Mówi się, że dowiesz się o wszystkim, gdy Dharamradż otrzyma pełne konto. Nie potrzeba długiego czasu, by doświadczyć kary z wielu żyć. Baba także wyjaśnił wam przykład poświęcania siebie w Kaśi. Należy to do ścieżki czczenia, a to jest ścieżka wiedzy. Ofiary składające się z ludzi - to także jest w planie sztuki życia. Wszystkie te aspekty trzeba zrozumieć. Nie pytajcie, dlaczego ta sztuka została stworzona ani też dlaczego zostaliśmy wprowadzeni do cyklu. Każdy musi stale wchodzić w cykl. Ta sztuka ma stały plan. Jeżeli nie wchodzilibyście do cyklu, świat by nie istniał. Nie może być wiecznego wyzwolenia. Nawet Ten, który jest Głównym Aktorem, nie może mieć wiecznego wyzwolenia. Cykl obróci się w taki sam sposób po 5000 lat. Jest to sztuka życia. Nikt nie może otrzymać pozycji tylko poprzez wyjaśnianie lub przekazywanie wiedzy innym. Przede wszystkim macie się stać czyści z nieczystych. Nie myślcie w ten sposób, że Baba wie wszystko. Cóż Baba by uczynił, wiedząc wszystko? Przede wszystkim ty, dusza wiesz, co robisz zgodnie ze śrimatem i w jakim stopniu pamiętasz Babę. Jaka korzyść byłaby z tego, gdyby Baba wszystko wiedział? Za wszystko, co robisz, otrzymujesz nagrodę. Baba, na podstawie tego, jak działasz i służysz, może powiedzieć, czy robisz dobrą usługę. Taka i taka osoba popełniła dużo grzesznych czynów, nawet po przynależeniu do Ojca. Dlatego nie będzie żadnej potęgi w wiedzy, którą ta osoba przekazuje. Miecz wiedzy musi posiadać ostrość potęgi pamiętania. Potęgą jogi odnosicie zwycięstwo nad całym światem. Dzięki wiedzy bierzesz wysoką pozycję w nowym świecie. Przede wszystkim stań się czysty. Jeżeli nie staniesz się czysty, nie będziesz mógł wziąć wysokiej pozycji. Wy przychodzicie tutaj, by zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana. Nieczyści nie mogą stać się Narajanem. Musisz używać właściwej metody na stanie się czystym. Nawet niektóre specjalnie ukochane dzieci, które opiekują się ośrodkami, muszą czynić bardzo dużo starań w tym celu. Ponieważ nie czynią takich starań, nie ma potęgi w duszy i wtedy strzała nie może trafić w cel. Nie ma pielgrzymki pamiętania. Oni tylko wyjaśniają wielu osobom na wystawach. Przede wszystkim musisz stawać się czysty poprzez pamiętanie, a dopiero potem jest wiedza. Kiedy stajesz się czysty, możesz wdrażać sobie wiedzę. Nieczyści nie są w stanie wdrażać sobie wiedzy. Głównym przedmiotem jest pamiętanie. W ziemskiej nauce są różne przedmioty. Ludzie przychodzą do was, by stać się synami i córkami Brahmy. Stać się synem lub córką Brahmy, bratem lub siostrą nie jest tak łatwo jak odwiedzić ciocię. Nie wolno ci stawać się takim tylko z nazwy. Aby stać się bóstwem, z całą pewnością musisz się stać się czysty. Dopiero potem jest również uczenie się. Jeżeli tylko się uczysz, ale się nie stajesz się czysty, nie możesz uzyskać wysokiej pozycji. Potrzebne są czyste dusze. Tylko gdy stajesz się czysty, możesz wziąć wysoką pozycję w czystym świecie. Baba bardzo podkreśla czystość. Jeżeli nie zachowujesz czystości, nie możesz dawać nikomu wiedzy. Jednak, Baba nie przygląda się wszystkiemu. On Sam jest tutaj i wszystko wyjaśnia. Na ścieżce czczenia ludzie otrzymują nagrodę za swoje czczenie . To także jest w sztuce życia. W jaki sposób Ojciec mówiłby bez ciała? W jaki sposób On by kogoś słuchał? Tylko gdy dusza ma ciało, może mówić i słyszeć. Ojciec mówi: Nie posiadam żadnych fizycznych organów. Dlatego, jak mógłbym kogoś słuchać lub coś wiedzieć? Niektórzy uważają, że Baba wie, kiedy wchodzą w występek i myślą, że gdyby On nie wiedział o tym, to oni nie uważaliby Go za Boga. Jest wielu takich. Ojciec mówi: Przyszedłem, by pokazać wam sposób na stanie się czystymi. Patrzę na wszystko jako niezależny Obserwator. Można powiedzieć, patrząc na zachowanie dziecka, czy ta dusza jest godna, czy nie. Masz dawać dowód swojego służenia. Wiecie również, że otrzymujecie nagrodę za to, co robicie. Jeżeli stosujesz śrimat, stajesz się wzniosły, jeżeli nie stosujesz śrimatu, stajesz się brudny i upadasz. Jeżeli potrzebujesz o coś zapytać, jasno o to zapytaj. Nie ma kwestii ślepej wiary. Baba po prostu pyta: Jeżeli nie masz potęgi pamiętania, to w jaki sposób staniesz się czysty? Niektórzy popełniają takie grzechy nawet w tym życiu, nawet nie pytajcie. To jest świat grzesznych dusz, podczas gdy złoty wiek jest światem dobroczynnych dusz. To jest zbieżny wiek. Niektórzy mają takie tępe głowy, że nie potrafią sobie niczego wdrożyć. Nie potrafią pamiętać Baby, a potem będzie za późno, ponieważ ten stóg siana zostanie zapalony i oni nie będą w stanie przebywać w jodze. W tym czasie będzie dużo krzyku rozpaczy. Spadną jeszcze góry cierpienia. Jedyna troska, jaką powinniście mieć to troska, jak otrzymać swoją fortunę królestwa od Ojca. Wyrzeknij się świadomości ciała i zaangażuj się w służenie! Stań się dobroczynny! Nie marnuj swoich pieniędzy! Nigdy nie dawaj pieniędzy nieczystym, którzy nie są godni ich otrzymania. W przeciwnym razie ten, który daje, gromadzi ciężar tego czynu. To nie jest tak, że macie wychodzić na ulice i bić w bębny mówiąc, że Bóg przyszedł. Jest dużo takich ludzi w Bharacie, którzy nazywają siebie Bogiem. Nikt by wam nie uwierzył. Wiecie, że obecnie otrzymaliście oświecenie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Wraz z uczeniem się, z całą pewnością masz stać się czysty. Stań się godnym i posłusznym dzieckiem i okazuj dowód swojego służenia. Przestrzegaj śrimatu i czyń siebie wzniosłym.

2. Nie marnuj swoich pieniędzy. Nigdy nie dawaj darów nieczystym. Rozdawaj bogactwo wiedzy tym, którzy są tego godni.

Błogosławieństwo:
Stań się uosobieniem sukcesu dzięki specjalności stałego dopasowywania się w usłudze i w związkach.

Dzieci, które posiadają specjalność łatwego dopasowywania, osiągają złotowieczny stan. Aby ujawnić swoje wpajanie zgodnie z czasem i okolicznościami musisz siebie dopasowywać. Jedynie ci, którzy dopasowują siebie są prawdziwym złotem. Widzieliście specjalność sakar Baby: jaki był czas, jaka była osoba, taka była Jego forma. Naśladuj Ojca w taki sam sposób, a łatwo staniesz się uosobieniem sukcesu w usłudze i w związkach.

Hasło:
Gdy posiadasz wszystkie potęgi, wolny od trosk sukces jest z tobą.