08.09.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, połóżcie swoją rękę na sercu i zapytajcie siebie: Czy wcześniej wiedziałem o wszystkich kwestiach, które wyjaśnia mi Baba? Zrozum teraz znaczenie tego, co słyszysz i pozostawaj szczęśliwy.

Pytanie:
Co i w jaki sposób jest największą siłą w waszej bramińskiej religii?

Odpowiedź:
Wasza bramińska religia jest taka, że dzięki niej na podstawie śrimatu cały świat otrzymuje zbawienie. To bramini czynią cały świat spokojnym. Wy, ozdoba bramińskiego klanu jesteście wznioślejsi niż bóstwa. Otrzymujecie tę siłę od Ojca. Wy, bramini, stajecie się pomocnikami Ojca; otrzymujecie największą nagrodę. Nie tylko stajecie się panami Brahmandu, ale także stajecie się panami świata.

Om śanti.
Duchowy Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam, najsłodszym, duchowym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom. Duchowe dzieci, rozumiecie, że duchowy Ojciec niewątpliwie przychodzi tylko raz co 5000 lat. Nazwa „cykl” musi zostać użyta. Wiek tej sztuki życia, to znaczy, cyklu świata to 5000 lat. Tylko jeden Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia te kwestie. Nigdy nie usłyszelibyście tego z ust ludzkiej istoty. Wy, duchowe dzieci, które siedzicie tutaj, wiecie, że duchowym Ojcem wszystkich was, dusz jest Ten Jeden. Dzieci, Ojciec, którego nie zna żadna ludzka istota, siedzi tutaj i przedstawia się wam. Nikt nie wie, kim jest Bóg ani kim jest Iśwar. Skoro oni nazywają Go Bogiem Ojcem, do Niego powinno być bardzo dużo miłości. On jest nieograniczonym Ojcem, więc z pewnością powinniście otrzymać od Niego nieograniczone dziedzictwo. Używane są bardzo dobre angielskie słowa „Heavenly God, the Father” (Niebiański Bóg Ojciec). Nowy świat jest zwany niebem, a stary świat jest zwany piekłem. Jednak nikt nie zna nieba. Sannjasini w nie nie wierzą. Nigdy nie mówią, że Ojciec jest Stwórcą nieba. Słowa „Niebiański Bóg Ojciec” są bardzo słodkie i niebo także jest słynne. Dzieci, w waszym intelekcie obraca się cykl nieba i piekła, początku, środka i końca świata. To znaczy obraca się on w intelekcie tych, którzy są zajęci służeniem. Nie każdy w takim samym stopniu staje się usłużny. Ponownie zakładacie swoje królestwo. Mówicie: My, duchowe dzieci, przestrzegamy najwznioślejszych wskazówek Ojca. To jest śrimat najwyższego ze wszystkich Ojca. Została pamiętana Śrimad Bhagwad Gita. Jest to najważniejsze pismo. Gdy słyszane jest imię Ojca, natychmiast pamięta się dziedzictwo. Nikt na świecie nie wie, co otrzymuje się od Boga Ojca. Używane są słowa „starożytna joga”, ale nikt nie rozumie, kto nauczał tej jogi. Oni mówią, że to był Kriszna, ponieważ imię Kriszny jest wymieniane w Gicie. Rozumiecie teraz, że Ojciec uczył was radża jogi, dzięki której osiągnęliście wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Rozumiecie także, że Śiw Baba przyszedł w Bharacie. Jego narodziny także są świętowane, ale ponieważ Jego imię zniknęło z Gity, Jego chwała także zanikła. Ludzie zapomnieli jednego Ojca, od którego cały świat otrzymuje szczęście i spokój. Nazywa się to grą tylko jednego błędu. Największym błędem jest to, że oni nie znają Ojca. Czasami mówią, że On jest poza imieniem i postacią lub mówią, że inkarnował w rybę albo krokodyla, albo w skały i kamienie. Oni wciąż popełniają błąd za błędem. Schodzą w dół schodów. Ich stopnie stale się zmniejszają. Wciąż stają się tamopradhan. Zgodnie z planem dramatu, o Ojcu, który jest Stwórcą nieba, Tym, który uczynił Bharat panem nieba, mówi się, że jest w skałach i kamieniach. Ojciec teraz wyjaśnia, jak schodziliście w dół schodów. Nikt niczego nie wie. Ludzie pytają, czym jest dramat. Kiedy ten świat został stworzony? Gdy pytacie ich: „Kiedy zaczął istnieć nowy świat?” Odpowiadają: ”Setki tysięcy lat temu”. Ludzie uważają, że stary świat będzie trwać jeszcze wiele lat. Nazywa się to ciemnością ignorancji. Zostało zapamiętane: Prawdziwy Przewodnik dał olej wiedzy i ciemność ignorancji została usunięta. Rozumiecie, że Ojciec, Stwórca, z pewnością tworzy niebo. Tylko Ojciec przychodzi i zmienia piekło w niebo. Tylko Ojciec Stwórca przychodzi i daje wam wiedzę o początku, przebiegu i końcu świata. On przychodzi tylko na końcu. Oczywiście, to wymaga czasu. Dzieci, zostało wam także wyjaśnione, że wiedza nie wymaga tyle czasu co pielgrzymka pamiętania. Konto 84 wcieleń jest takie jak opowieść - czyje królestwo istniało 5000 lat temu? Co stało się z tym królestwem? Dzieci, macie teraz całą wiedzę. Jesteście bardzo zwykli. On czyni grzeszników takich jak Adżamil, tych z kamiennymi intelektami, garbatych i prostaków, bardzo wzniosłymi. Ojciec wyjaśnia, kim staliście się z tych, kim byliście. Ojciec przychodzi i mówi wam, abyście zobaczyli, jaki stan teraz osiągnął świat. Ludzkie istoty niczego nie wiedzą o tym, jak obraca się cykl świata. Ojciec mówi: Połóż swoją rękę na sercu i zapytaj siebie, czy wcześniej coś o tym wiedziałeś. Nie wiedziałeś w ogóle niczego! Wiecie teraz, że Baba przyszedł ponownie, aby dać nam zwierzchnictwo nad światem. Nie wchodzi do niczyjego intelektu, to czym jest królestwo świata. Świat oznacza cały świat. Wiecie, że Ojciec daje nam takie królestwo, że przez pół cyklu nikt nie może nam go odebrać. Dzieci, dlatego powinnyście mieć tyle szczęścia. Tyle razy braliście prawo do królestwa od Ojca. Ojciec jest Prawdą. On jest prawdziwym Nauczycielem. Jest także prawdziwym Przewodnikiem. Nie słyszeliście o tym wcześniej. Teraz rozumiecie, co to oznacza. Jesteście Jego dziećmi, więc powinnyście móc pamiętać Ojca. Obecnie ludzie od dzieciństwa obierają sobie przewodnika. Robią zdjęcie swojego guru i noszą je na szyi lub mają je w domu. Tutaj cudem jest to, że wszyscy, Ojciec, Nauczyciel i prawdziwy Przewodnik są Jednym. Ojciec mówi: Zabiorę cię ze Sobą z powrotem do domu. Gdy oni pytają się was: Co studiujecie?, mówcie im: Uczymy się radża jogi, aby zasłużyć na królestwo nowego świata. Tak jak jest joga adwokatów, jest też radża joga. Joga ich intelektów z pewnością wędruje do adwokata, oni z pewnością będą pamiętać swojego nauczyciela. Mówicie, że uczycie się, aby zdobyć królestwo nieba. Kto nas uczy? Bóg Ojciec Śiwa. Tylko On ma jedno imię, które trwa. To nie jest imię powozu. Mam na imię Śiwa. Mówicie: „Ojciec Śiwa” i „Brahma, powóz”. Teraz wiecie, jak cudowne to jest. Ciało jest jedno. Dlaczego on jest zwany „Fortunnym Powozem?” Dlatego, że w niego wszedł Śiw Baba. To niewątpliwie są więc dwie dusze. Tylko wy o tym wiecie, nikt inny nawet nie pomyślałby o tym. Ludzie przedstawili, jak Fortunny Powóz (Bhagirath) przynosi Ganges. Czy to woda została przyniesiona? Możecie teraz zobaczyć w praktyczny sposób, kto ją przynosi i czym jest to, co On przynosi (wiedza). Kto wszedł w to ciało? To Ojciec w nie wszedł. Woda nie weszłaby w ludzką istotę. Woda nie mogłaby wypłynąć z czyichś loków (włosów). Ludzkie istoty nigdy nie myślą o tych kwestiach. Mówi się, że religia jest mocą. W religii jest moc. Powiedzcie: Która religia ma najwięcej siły! (Bramińska). Tak, to prawda. Jakakolwiek jest siła, ma ją religia bramińska. Żadna inna religia nie ma siły. Jesteście teraz braminami. Wy, bramini, otrzymujecie potęgę od Ojca, dzięki której stajecie się panami świata. Macie tak dużo potęgi. Mówicie, że należycie do religii bramińskiej. To nie pozostanie w niczyim intelekcie. Pomimo że został stworzony obraz różnorodnych form, on nie jest kompletny. Główną kwestią jest to, że nikt nie zna Stwórcy ani Jego pierwszego stworzenia. Ojciec jest Stwórcą, a bramini są szczytowym węzłem. W tym jest siła. Tylko dzięki pamiętaniu Ojca otrzymujecie siłę. Dzieci z pewnością są w kolejności, prawda? Na tym świecie jesteście ozdobą najwznioślejszego bramińskiego klanu. Jesteście wznioślejsi niż bóstwa. Teraz otrzymujecie potęgę. Największa siła jest w bramińskiej religii. Co robią bramini? Cały świat czynią spokojnym. Wasza religia jest tą, która wyzwala każdego na podstawie śrimatu. Dlatego Ojciec mówi: Czynię was wznioślejszymi nawet niż jestem ja. Stajecie się panami Brahmandu, a także panami świata. Będziecie władać nad całym światem. Ludzie śpiewają: Bharat jest naszym krajem. Czasami śpiewają piosenki chwały, innym razem mówią: „Spójrzcie na stan, jaki ma Bharat”. Oni nie wiedzą, kiedy Bharat był tak wzniosły. Ludzkie istoty wierzą, że niebo i piekło są jednocześnie tutaj. Ci, którzy mają bogactwo i samochody itp. uważają, że są w niebie. Nie rozumieją, że to nowy świat jest zwany niebem. Wszystkiego trzeba się nauczyć tutaj. Zdobycze nauki będą przydatne później. Tam nauka przynosi szczęście. Tutaj wszystko daje krótkotrwałe szczęście. Dzieci, tam dla was będzie stałe szczęście. Wszystkiego trzeba nauczyć się tutaj, aby zabrać te sanskary tam. Nowe dusze nie przyjdą i tam nie nauczą się ich. Dzieci tutaj nauczą się nauki i pójdą tam. One staną się bardzo mądre. Zabiorą wszystkie sanskary, które tam będą przydatne. Teraz jest krótkotrwałe szczęście. Te bomby itd. wszystko zniszczą. Jak może zapanować pokój bez śmierci? Tutaj panuje królestwo niepokoju. Rozumiecie także w kolejności, że najpierw pójdziecie do domu, a potem pójdziecie do lądu szczęścia. Ojciec nie przychodzi do lądu szczęścia. Ojciec mówi: Potrzebuję starego powozu. Na ścieżce czczenia spełniałem pragnienia każdego. Posłannikom transu pokazano, w jaki sposób czciciele intensywnie czczą. Ludzie ozdabiają bóstwa, czczą je, a potem topią w morzu. Jest bardzo duży wydatek. Zapytajcie ich: Kiedy się to zaczęło? Odpowiadają, że trwa to od niepamiętnych czasów. Tak bardzo błądzą. To wszystko jest w dramacie. Dzieci, Ojciec wciąż na nowo wam wyjaśnia, że On przychodzi, aby uczynić was bardzo słodkimi. Tamte bóstwa są tak słodkie. Teraz ludzkie istoty są bardzo gorzkie. Wciąż są czczeni ci, którzy wcześniej bardzo pomagali Ojcu. Jesteście czczeni. A także zdobywacie wzniosłą pozycję. Sam Ojciec mówi: Czynię was wznioślejszymi niż Ja. To są to wzniosłe wskazówki najwyższego Ojca. Nie mówicie, że są to wskazówki Kriszny. Nawet w Gicie śrimat jest bardzo dobrze znany. Kriszna obecnie bierze prawo do swojego dziedzictwa od Ojca. Ojciec wszedł w powóz duszy Kriszny. Jest to tak cudowny aspekt. To nigdy nie wchodzi do niczyjego intelektu. Wymaga to dużego wysiłku, aby ci, którzy to zrozumieli, wyjaśniali. Dzieci, Ojciec wyjaśnia wam bardzo dobrze. Baba pisze: Bramini, najwznioślejsze stworzenie Brahmy zrodzone poprzez słowa. Jeśli będziecie służyć we wzniosły sposób, otrzymacie tę nagrodę. Jeśli staniecie się pomocnikami Ojca, wszyscy otrzymacie nagrodę, w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Macie tyle siły, że możecie czynić ludzkie istoty panami nieba. Jesteście duchową armią. Jeśli nie nosisz tego znaczka, jak ludzie zrozumieją, że jesteście duchowym wojskiem? Ci, którzy są w wojsku zawsze noszą wojskowe oznaczenia. Śiw Baba jest Stwórcą nowego świata. Tam było królestwo bóstw, które teraz nie istnieje. Dlatego Ojciec mówi: Manmanabhaw. Zapomnij o swoim ciele i wszystkich związkach ciała, i pamiętaj tylko Mnie. Potem wejdziecie do dynastii Kriszny. Odnośnie tego nie może być kwestii nieśmiałości. Będziecie pamiętać Ojca. Ojciec mówi o tym (Brahmie), że on czcił Narajana i miał przy sobie zdjęcie Narajana. Gdy coś robił, patrzył na to zdjęcie. Dzieci, teraz gdy macie już wiedzę, z pewnością macie nosić znaczek. Jesteście tymi, którzy zmieniają zwykłych ludzi w Narajana. Jesteście tymi, którzy uczą radża jogi. Służycie, zmieniając zwykłych ludzi w Narajana. Sprawdzaj siebie: Czy mam jakieś wady? Wy dzieci, przychodzicie do BapDady. Ojcem jest Śiw Baba, Dada jest Jego powozem. Ojciec z pewnością spotyka się z wami poprzez powóz. Dzieci, przychodzicie do Ojca, aby być odświeżonymi. Gdy siadacie przed Nim, łatwo jest Go pamiętać. Baba przyszedł, aby zabrać was z powrotem do domu. Ojciec teraz siedzi przed wami, więc powinniście Go bardziej pamiętać. Każdego dnia możecie zwiększać swoją pielgrzymkę pamiętania nawet będąc poza Madhubanem. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie, dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Sprawdzaj siebie: Czy mam jakieś wady? Bóstwa są bardzo słodkie. Czy stałem się bardzo słodki?

2. Przestrzegaj najwznioślejszych wskazówek Ojca, aby założyć swoje królestwo. Aby stać się kimś, kto w pełni służy, spraw, aby w twoim intelekcie obracała się wiedza o początku, środku i końcu świata oraz o niebie i piekle.

Błogosławieństwo:
Bądź dobroczyńcą świata, który dzięki swoim wzniosłym uczuciom przesyła każdemu promienie spokoju i potęgi.

Tak jak w myślach i słowach Ojca zawsze są dobroczynne uczucia i życzenia, niech w ten sam sposób twoje myśli będą napełnione uczuciami i życzeniami dla świata. W czasie wykonywania przez ciebie tego działania niech się pojawią wszystkie dusze świata. Bądź mistrzem słońcem wiedzy, który dzięki swoim czystym uczuciom i dobrym życzeniom nie przestaje rozsyłać promieni spokoju i potęgi, wtedy będzie powiedziane, że jesteś dobroczyńcą świata. W tym celu jednak masz być wolny od wszelkich niewoli i wyzwolonym.

Hasło:
Świadomość „ja” i „moje” to drzwi do świadomości ciała, zamknij je teraz.