08.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, okazywanie szacunku tym, którzy są waszymi seniorami jest boską cnotą. Naśladujcie tych, którzy są mądrzy i bardzo dobrze wyjaśniają.

Pytanie:
Dlaczego w złotym wieku nie ma żadnych zwyczajów i systemów czczenia?

Odpowiedź:
Ponieważ Ojciec, Ocean Wiedzy daje wam wiedzę i posyła w zbawienie. Otrzymujecie owoc swojego czczenia. Gdy otrzymujecie wiedzę, oddzielacie się od czczenia. Skoro jest to czas na nagrodę za wiedzę, jaka byłaby potrzeb na czczenie, tapasję, dary, dobroczynność itp.? Żaden z tych zwyczajów nie może tam pozostać.

Om śanti.
Oczyściciel, Bóg Śiwa mówi. Dzieci, Ojciec siada tutaj i daje wam wiedzę. Dzieci, jest wam wyjaśniane, że gdy tutaj przychodzę, wypowiadam wiedzę, aby uczynić nieczystych czystymi. Nikt inny nie może was nauczać tej wiedzy. Inni uczą jedynie czczenia. Dzieci, tylko wy, które uważacie siebie za Brahma Kumar i Kumari studiujecie tę wiedzę. Świątynia Dilwala jest przed wami. Tam także siedzicie w tapasji radża jogi. Istnieją Dżagadamba, Matka Świata, a także Pradżapita, Ojciec Ludzi. Są kumari i półkumari. Ojciec uczy was radża jogi. Obraz królestwa jest ponad (obraz nieba na suficie). Ojciec nie uczy was czczenia. Wy tylko czcicie Jednego, Tego, który uczył was i odszedł. Jednak ludzie nie wiedzą, kto nauczył was radża jogi i założył królestwo, a następnie odszedł. Dzieci, teraz wiecie, że czczenie jest czymś odrębnym od wiedzy. Tylko Jeden może wypowiadać wiedzę. Nikt inny tego nie potrafi. Jest tylko jeden Ocean Wiedzy. Tylko On przychodzi i czyni nieczystych czystymi poprzez wiedzę. Nikt, na żadnym z innych duchowych zgromadzeń, nie może uczyć wiedzy, pomimo że oni nazwali sami siebie „śri, śri 108 Dżagadguru” lub też nazwali siebie Bogiem. Nikt z nich nie mógłby powiedzieć, że jest Najwyższym Ojcem Wszystkich, Najwyższą Duszą, Oceanem Wiedzy. Nikt nie nazywa ich Najwyższym Ojcem. Wiecie, że Najwyższy Ojciec jest Oczyścicielem. Utrzymujcie te punkty w swoich intelektach bardzo dobrze. Ludzie mówią, że wy, Brahma Kumari pozostawiacie czczenie. Jednak, gdy otrzymujecie wiedzę, musicie pozostawić czczenie. To nie jest tak, że gdy zaczynacie czcić, jesteście świadomi, że pozostawiacie wiedzę. Nie, automatycznie wchodzicie do królestwa Rawana. Otrzymaliście zrozumienie, że teraz Baba uczy was radża jogi. Radża joga jest wiedzą. Ona nie może być zwana czczeniem. Bóg jest Oceanem Wiedzy. On nigdy nie uczy czczenia. Owocem czczenia jest wiedza, a dzięki wiedzy jest zbawienie. Na końcu żelaznego wieku wszyscy są nieszczęśliwi, dlatego stary świat jest nazywany ziemią smutku. Teraz rozumiecie te kwestie. Ojciec przybył, aby obdarzyć was owocem waszego czczenia, tzn. obdarzyć was zbawieniem. On uczy was radża jogi. To jest stary świat i on ma być zniszczony. Pragniemy królestwa w nowym świecie. To jest wiedza radża jogi. Tylko jeden Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Śiwa może uczyć wiedzy. On, a nie Kriszna jest nazwany Oceanem Wiedzy. Chwała Kriszny jest odrębna. On na pewno wykonał takie czyny w swoimi poprzednim życiu. Dlatego on stał się księciem. Teraz wiecie, że otrzymujecie wiedzę radża jogi i że potem, w nowym świecie staniecie się książętami i księżniczkami w niebie. Niebo jest zbawieniem, podczas gdy piekło jest degradacją. Zakładamy królestwo dla samych siebie. Ci, którzy nie biorą tej wiedzy i nie stają się czyści, nie wejdą do królestwa, ponieważ w złotym wieku będzie bardzo niewielu ludzi. Wszyscy ludzie, którzy istnieją na końcu żelaznego wieku, niewątpliwie będą w lądzie wyzwolenia. Oni nie znikną, ale wszyscy powrócą do domu. Dzieci, teraz pamiętacie swój dom, ponieważ cykl 84 żyć zbliża się do końca. Sztuka zbliża się do końca. Przechodziliście dookoła cyklu wiele razy. Bramińskie dzieci, tylko wy o tym wiecie. Bramini wciąż są stwarzani. Istnieje różaniec 16 108. W złotym wieku nie będzie zbyt wielu ludzi. Pokazywany jest model złotego wieku. Stwarzany jest mały model czegoś dużego tak, jak oni pokazują złotą Dwarkę (miasto w Gudźracie). Mówi się, że w Dwarce istniało królestwo Kriszny. Czy powiedzielibyście, że ono było w Drwarce czy w Delhi? Brzegi rzeki Dżamuny znajdują się w Delhi. Tam jest ocean. Dzieci, rozumiecie, że stolica była nad brzegami rzeki Dżamuny. Dwarka nie jest stolicą. Delhi jest bardzo dobrze znane. Rzeka Dżamuna, która jest chwalona, także musi tam być. Delhi jest nazywane Paristanem, lądem aniołów. Główny tron królestwa będzie znajdował się w Delhi. Dzieci, teraz rozumiecie, że ścieżka czczenia kończy się i potem staje się ścieżką wiedzy. Jest zakładane królestwo bóstw. Ojciec mówi: Gdy zrobicie postęp, dowiecie się wszystkiego: jak wielu zda i w jakim stopniu. W szkole wiecie, że taka i taka osoba zdała z takimi ocenami i teraz pójdzie do następnej klasy. Wszystko będzie znane bliżej końca, kto zdał a kto będzie przeniesiony. Klasa jest ogromna. To jest nieograniczona klasa i ilość ośrodków będzie rosła dzień po dniu. Niektórzy przyjdą i wezmą bardzo dobrze siedmiodniowy kurs. Jednodniowy czy dwudniowy kurs również nie jest czymś małym. Możecie zobaczyć, że zniszczenie żelaznego wieku jest tuż przed wami. Teraz macie stać się satopradhan. Ojciec powiedział wam, abyście połączyli jogę swoich intelektów z Nim, a staniecie się satopradhan i pójdziecie do czystego świata. Wy na pewno macie odgrywać swoją rolę dokładnie tak, jak odgrywaliście swoją rolę w sztuce życia w poprzednim cyklu. Ludzie Bahratu władali królestwem, a potem populacja wciąż rosła. Drzewo także rośnie. Ludzie Bharatu należą do religii bóstw, ale ponieważ oni nie są już czyści, czczą te czyste bóstwa tak, jak chrześcijanie czczą Chrystusa. Oryginalna, wieczna religia bóstw istnieje w złotym wieku. To Ojciec jest Tym, który zakłada złoty wiek. Faktycznie, w złotym wieku istniało królestwo bóstw. Oni na pewno czynili wysiłek w swoim poprzednim życiu i to musiało być w zbieżnym wieku, gdy stary świat zmienił się i stał się nowy. Ponieważ żelazny wiek się zmienia i nadchodzi złoty wiek, niewątpliwie w wieku żelaznym oni musieli być nieczyści. Baba wyjaśnił, że gdy drukujecie obrazy Lakszmi i Narajana lub literaturę, powinno być tam napisane: Oni czynili wysiłek w swoim poprzednim życiu dzięki wiedzy łatwej radża jogi. Tam nie będzie żył tylko król i królowa. Poddani także są tworzeni. Ludzie są w ignorancji i nie wiedzą niczego, tylko stale czczą. Teraz rozumiecie, że kiedy ci ludzie czczą bożki Lakszmi i Narayana, po prostu na nich patrzą. Oni nie mają żadnej wiedzy. Ludzie wierzą, że nie można znaleźć Boga, nie czcząc. Gdy mówicie innym, że Bóg przybył, oni się z was śmieją. Mówią: Bóg przyjdzie na końcu żelaznego wieku. W jaki sposób On mógłby przyjść teraz? Oni nie rozumieją, dlaczego mówią, że On przyjdzie na końcu żelaznego wieku. Pokazali Krisznę w wieku miedzianym. Ludzie wciąż mówią bez żadnego zrozumienia cokolwiek pojawia się w ich umysłach, dlatego Ojciec mówi: Staliście się zupełnie nierozsądni. Mówicie, że Ojciec jest wszechobecny. Czczenie zewnętrznie jest bardzo piękne. Ono ma dużo blasku. Wy nie posiadacie niczego takiego. Kiedy idziecie na inne duchowe zgromadzenia, tam na pewno jest hałas i śpiewają piosenki. Tutaj Babie nie podoba się nawet jak odtwarzacie nagrania piosenek. Gdy posuniecie się naprzód i zrobicie postęp, być może nawet to się skończy. Ojciec mówi: Wyjaśniam wam esencję wszystkich tamtych piosenek itp. Znacie ich znaczenie, ponieważ to jest nauka. Dzieci, rozumiecie, że uczycie się radża jogi. Jeśli uczysz się mniej, wejdziesz do grona poddanych, dlatego powinniście naśladować tych, którzy są mądrzy, ponieważ oni zwracają więcej uwagi na naukę i w tym jest korzyść. Uczcie się od tych, którzy bardzo dobrze wyjaśniają. Każdy w ośrodkach pamięta tych, którzy wyjaśniają bardzo dobrze wiedzę. Pomimo że już są pewne Brahma Kumari w ośrodku, oni proszą, żeby taka i taka osoba przybyła, ponieważ uważają, że ona jest bardzo mądra. Jeżeli tak jest, powinien tej osobie być okazywany szacunek. Szacunek musi być okazywany tym, którzy są waszymi seniorami: Ta osoba jest mądrzejsza niż ja w wiedzy, a więc ona na pewno uzyska wysoką pozycję. Nie powinno być z tego powodu żadnej arogancji. Honor seniorów musi być utrzymywany. Prezydent na pewno byłby bardziej honorowany. Honor każdego jest w kolejności. Szacunek powinien być okazywany sobie nawzajem. Jest to także w kolejności wśród prawników. Ludzie wynajmują bardzo mądrego prawnika w celu przeprowadzenia ważnej sprawy sądowej. Niektórzy biorą sprawy kosztujące setki tysięcy rupii. To na pewno jest w kolejności. Jeżeli ktoś jest mądrzejszy niż ja, muszę szanować tę osobę. Ośrodkami także trzeba się opiekować. Wszystko musi być wykonane. Baba troszczy się o to w ciągu dnia. Uwaga musi być zwracana na to, jak organizować wystawy oraz w jaki sposób możemy stać się satopradhan z tamopradhan. Ojciec przyszedł, aby uczynić was satopradhan. Tylko Ojciec jest Oczyścicielem. Tutaj oni mówią, że Ganges jest Oczyścicielem i dlatego oni kąpali się w nim życie po życiu. Jednak, ani jedna osoba nie stała się czysta poprzez wykonywanie tego. Wszystko to jest czczeniem. Ponieważ wołacie: O, Oczyścicielu przyjdź, On na pewno przychodzi w zbieżnym wieku i przybywa tylko raz. Każdy posiada swoje własne systemy i zwyczaje. Tak jak w Nepalu oni składają ofiary ósmego dnia. Umieszczają broń w ręku małego dziecka i sprawiają, że dziecko strzela (w celu praktyki). Ono także złożyło ofiarę. Gdy ono dorośnie, będzie w stanie odciąć głowę cielaka jednym cięciem. Jeżeli ktoś nie użyje pełnej siły i to zwierzę nie jest zabijane od razu, to nie będzie uważane za ofiarę i nie może być ofiarowane bogini. Wszystko to jest ścieżką czczenia. Każdy ma własną wyobraźnię. Tak wieku staje się naśladowcami tylko z powodu swojej wyobraźni. Tutaj to jest całkowicie czymś nowym. Dzieci, tylko wy potraficie to poznać. Tylko jeden Ojciec siada tutaj i przekazuje wam wiedzę o początku, środku i końcu świata. Jesteście szczęśliwi, że jesteście tymi, którzy obracają dyskiem samouświadomiena. Nikt inny nie potrafi tego zrozumieć. Gdybym Ja miał nazwać was na zgromadzeniu „Najbardziej wzniosłe ozdoby bramińskiego klanu, obracający dyskiem samouświadomienia”, zrozumielibyście, co to oznacza. Nowi ludzie popadliby w zamieszanie i zastanawialiby się, co zostało powiedziane, ponieważ oni uważają Wisznu za tego, który obraca dyskiem samouświadomienia. To jest coś nowego. Dlatego jest wam mówione: Idźcie na pole (usługi) i dowiecie się. Waszą ścieżką jest ścieżka wiedzy. Pokonujecie 5 występków. Wasza wojna jest przeciwko tym diabłom (5 występkom). Obecnie stajecie się bóstwami, a więc nie ma żadnej kwestii wojny. Bóstwa nie mogą istnieć tam, gdzie istnieją diabły. Jesteście braminami, którzy mają stać się bóstwami i czynią w tym celu wysiłek. Bramini na pewno są potrzebni w ofiarnym ogniu wiedzy Rudry. Nie może być ofiarnego ognia bez braminów. Śiwa jest Rudrą, tak więc skąd pojawiło się imię Kriszny? Jesteście najbardziej unikalni z całego świata i jest was tak niewielu. Mówi się, że wróble połknęły ocean. Jest tak dużo bajek w pismach. Ojciec mówi: Teraz zapomnijcie to wszystko i stale pamiętajcie tylko Mnie. To dusze pamiętają Ojca. Jest tylko jeden Ojciec. Kiedy oni mówią: O, Najwyższa Duszo lub: O, Boże, oni mówiąc to nawet nie pamiętają owalnego wizerunku. Oni tylko mówią o Iśwarze lub Prabhu. Dusze otrzymały od Ojca szczęście na pół cyklu i dlatego pamiętają Go też na ścieżce czczenia. Teraz otrzymaliście wiedzę o duszach i Najwyższej Duszy. Wszystkie my, dusze jesteśmy mieszkańcami bezcielesnego świata. Przyszłyśmy stamtąd w kolejności, aby odgrywać nasze role. Bóstwa przychodzą pierwsze. Mówi się, że religia bóstw istniała przed Chrystusem. Jest to kwestia 5000 lat. Tamci ludzie mówią, że coś ma 50 000 lat, jednak ponieważ sztuka ma tylko 5000 lat, nie może być nic takiego starego jak 50 000 lat. To są główne religie. Budynki itp. należą do tych ludzi z tamtych religii. Najpierw tamci ludzie mieli radżoguni intelekty, teraz stali się oni z bardziej tamopradan intelektami. Bardzo dużo jest wyjaśniane na wystawach. Nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. Sadzonka braminów musi być zasadzona. Dzieci, dlatego jest wam wyjaśniane, że wiedza jest odrębna od czczenia. Zbawienie jest osiągane poprzez wiedzę. Dlatego mówi się: Oczyścicielu przyjdź, wyzwól nas z cierpienia i stań się naszym Przewodnikiem oraz zabierz nas z powrotem ze Sobą. Ojciec przychodzi i zabiera was, dusze, z powrotem ze Sobą. Wszystkie ciała tutaj będą zniszczone. Zniszczenie nastąpi. W piśmie jest pamiętana tylko jedna Mahabharadzka wojna. Oni mówią, że to jest ta sama Mahabharadzka wojna. Ona musi nadejść. Stale przedstawiajcie każdemu Ojca. Jest tylko jedna metoda na stanie się satopradhan z tamopradhan. Ojciec mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie, a twoje grzechy zostaną zniszczone i dusza powróci ze Mną do domu. Stale każdemu dawajcie to posłannictwo i wielu skorzysta. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Utrzymujcie towarzystwo tych, którzy są w tej nauce mądrzy i tych, którzy bardzo dobrze wyjaśniają. Okazujcie im szacunek. Nigdy nie stawajcie się aroganccy z jakiegokolwiek powodu.

2. Zrozumcie i wyjaśniajcie bardzo dobrze nowe punkty wiedzy. Bądźcie szczęśliwi, ponieważ jesteście tymi, którzy obracają dyskiem samouświadomienia.

Błogosławieństwo:
Bądź niezależnym obserwatorem, który stale jest zagubiony w pamiętaniu jednego Ojca i uczyń swój stan stałym oraz stabilnym.

Teraz nadejdą takie sprawdziany, o których wcześniej nawet nie myślałeś ani nie śniłeś. Jednakże niech twoja praktyka będzie taka, jakbyś oglądał ograniczoną sztukę, bądź niezależnym obserwatorem. Nie ma różnicy, czy jest to tragedia, czy komedia. W ten sam sposób ktoś może mieć zabawiającą rolę, a jakaś inna, kochająca dusza może mieć poważną rolę. Patrz na rolę każdego, będąc niezależnym obserwatorem i niech twój stan będzie stały i stabilny. Jednakże taki stan możesz mieć tylko wtedy, gdy jesteś zagubiony w pamiętaniu jednego Ojca.

Hasło:
Ustal (niszcit) swoją fortunę ze zdecydowaną wiarą (niszczai), a zawsze będziesz wolny od trosk (niscint).