08.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Baba przyszedł, z wielkim zainteresowaniem, by was uczyć. Wy także powinniście uczyć się z takim zainteresowaniem. Miejcie upojenie, że Sam Bóg was uczy.

Pytanie:
Jaki jest cel i dobre życzenia was Brahma Kumarów i Kumari?

Odpowiedź:
Waszym celem jest ponowne założenie królestwa szczęścia i spokoju na świecie, dzięki przestrzeganiu śrimatu dokładnie tak jak uczyniliście to 5000 lat temu w poprzednim cyklu. Waszymi dobrymi życzeniami jest to aby cały świat otrzymał zbawienie dzięki przestrzeganiu śrimatu. Mówicie z upojeniem: Wszystkim damy zbawienie. Od Ojca otrzymujecie nagrodę spokoju. Zmienić się z mieszkańców piekła w mieszkańców nieba tzn. otrzymać nagrodę.

Om śanti.
Gdy studenci uczą się, robią to ze szczęściem. Ich nauczyciel także uczy ich z wielkim szczęściem i zainteresowaniem. Duchowe dzieci, wiecie, że nieograniczony Ojciec, który jest także Nauczycielem, uczy nas z wielkim zainteresowaniem. W innych naukach, wasz ojciec jest kimś innym niż nauczyciel, który uczy. Dla niektórych dzieci ojciec jest także nauczycielem i ich uczy. Dlatego uczy ich z wielkim zainteresowaniem, ponieważ jest także związek krwi. Wie, że dziecko należy do niego i dlatego uczy go z zainteresowaniem. Ten Ojciec także uczy was z wielkim zainteresowaniem. Zatem dzieci, powinniście także uczyć się z bardzo dużym zainteresowaniem. Ojciec uczy was bezpośrednio. On przychodzi tylko raz, by was uczyć. Dzieci, powinniście być bardzo zainteresowane, ponieważ Baba, Bóg, uczy was. On wyjaśnia wszystko bardzo jasno. W czasie nauki niektóre dzieci zastanawiają się, o czym to wszystko jest. Jest to cykl przychodzenia i odchodzenia w sztuce życia, ale one zastanawiają się: Dlaczego została stworzona ta gra? Jaka jest z niej korzyść? Czy będziemy chodzić tak dookoła cyklu na zawsze? Lepiej byłoby być wyzwolonym z tego cyklu. Gdy widzą, że muszą chodzić dookoła tego cyklu 84 żyć, mają takie myśli: Dlaczego Bóg stworzył taką sztukę, że nikt nie może być wyzwolony z cyklu przychodzenia i odchodzenia? Lepiej byłoby otrzymać wieczne wyzwolenie (moksz). Wiele dzieci ma takie myśli. Chcą być wyzwolone z przychodzenia i odchodzenia, ze szczęścia i cierpienia. Ojciec mówi: Tak nigdy nie może się stać. Bezużyteczne jest usiłowanie osiągnięcia wiecznego wyzwolenia. Ojciec wyjaśnił, że ani jedna dusza nie może być wyzwolona ze swojej roli. Niezniszczalna rola jest nagrana w każdej duszy. Dusze są wieczne i niezniszczalne; aktorzy są absolutnie dokładni. Nie może być nawet o jedną duszę więcej albo mniej. Dzieci, macie całą wiedzę. Nikt nie może być wyzwolony od grania swojej roli w tym dramacie, nikt też nie może osiągnąć wiecznego wyzwolenia. Tamci z wszystkich religii muszą zejść na dół, w kolejności. Ojciec wyjaśnia: Jest to z góry ustalony i wieczny dramat. Wy także mówicie: Baba, teraz wiemy, w jaki sposób przechodzimy dookoła cyklu 84 wcieleń. Rozumiecie także, że ci, którzy przyszli pierwsi, muszą wziąć 84 wcielenia. Ci, którzy przychodzą później wezmą z pewnością mniej wcieleń. Tutaj macie czynić wysiłki. Stary świat z pewnością stanie się ponownie nowy. Baba musi wam wszystko wyjaśniać od początku, ponieważ przychodzą wciąż nowe dzieci. Kto nauczyłby ich poprzednich lekcji? Dlatego, gdy Baba widzi nowe dzieci, powtarza stare punkty. Cała wiedza jest w waszych intelektach. Wiecie teraz, jak graliście swoje role od samego początku. Wiecie dokładnie jak zeszliście na dół w kolejności i ile wcieleń bierzecie. Ojciec przychodzi obecnie, by przekazywać wam wiedzę. W złotym wieku macie nagrodę. Tylko obecnie jest to wam wyjaśniane. Określenie „Manmanabhaw” jest napisane na początku i końcu Gity. Jesteście uczeni, byście mogli wziąć pozycję. Czynicie teraz wysiłki, by stać się królami. Zostało wam wyjaśnione, jak ci z innych religii także przychodzą w kolejności. Każdy musi iść w ślady za swoim religijnym założycielem. Nie ma kwestii królestwa. Tylko pismo Gita jest tak bardzo chwalone. Ojciec przychodzi tylko do Bharatu, wypowiada ją i daje każdemu zbawienie. Po śmierci założycieli religii, budowane są im wielkie miejsca pielgrzymek. W rzeczywistości Bharat, do którego przychodzi nieograniczony Ojciec, jest miejscem pielgrzymki dla każdego. Ojciec przyszedł do Bharatu i dał każdemu zbawienie. Mówi: Nazywacie Mnie Wyzwolicielem i Przewodnikiem, prawda? Wyzwolę was z tego starego świata cierpienia i zabiorę do rejonu spokoju i ziemi szczęścia. Dzieci, wiecie, że Baba zabierze nas do rejonu spokoju i ziemi szczęścia i że wszyscy inni pójdą do rejonu spokoju. Ojciec przychodzi i wyzwala was z cierpienia. On ani się nie rodzi ani nie umiera. Ojciec przyszedł a potem ponownie odejdzie. Nie powiecie o Nim, że umarł, albo że opuścił swoje ciało, tak jak powiecie o Śiwanandzie. Ludzie wykonują pożegnalne rytuały dla duszy, która odeszła. Żadne rytuały ani ceremonie nie muszą być odprawiane, gdy odchodzi Ojciec. Nie możecie nawet powiedzieć, kiedy On odchodzi. Nie ma więc kwestii odprawiania pożegnalnych rytuałów. Pożegnalne rytuały są odprawiane dla wszystkich ludzkich istot, ale nie odprawia się żadnych rytuałów dla Ojca, ponieważ On nie ma ciała. W złotym wieku nie ma nawet wzmianki o duchowej wiedzy czy czczeniu. Tylko obecnie istnieją takie kwestie. Wszyscy inni uczą obecnie tylko czczenia. Przez pół cyklu jest czczenie, a potem na końcu cyklu Ojciec przychodzi i daje wam wasze dziedzictwo wiedzy. Ta wiedza nie pójdzie tam z wami. Nie ma potrzeby, by pamiętać tam Ojca, ponieważ tam jesteście w wyzwoleniu. Czy musielibyście Go tam pamiętać? Tam nie ma skarg na cierpienie. Czczenie najpierw jest niezafałszowane a potem staje się fałszywe. Obecnie czczenie jest ekstremalnie sfałszowane. Jest to zwane największą głębią piekła. Jest to całkowite piekło. Ojciec teraz przyszedł, by uczynić go całkowitym niebem. Obecnie jest 100% cierpienie. Potem będzie 100% spokój i szczęście. Dusze pójdą i będą odpoczywać w swoim domu. Bardzo łatwo jest to wyjaśniać. Ojciec mówi: Przychodzę tylko, gdy ma być założony nowy świat i zniszczony stary świat. Jeden nie wykona takiego zadania. Potrzebnych jest wielu pomocników. Dzieci, to obecnie stajecie się pomocnikami Ojca. W szczególności prawdziwie służycie Bharatowi. Prawdziwy Ojciec uczy was prawdziwej usługi. Wnosicie korzyść sobie, Bharatowi i całemu światu. Dlatego powinniście robić to z wielkim zainteresowaniem. Baba daje każdemu zbawienie z tak wielkim zainteresowaniem. Nawet teraz każdy z pewnością musi otrzymać zbawienie. Jest czysta duma i dobre życzenia. Wykonujecie prawdziwą usługę, ale w sposób incognito. Dusza robi wszystko poprzez ciało. Wiele ludzi pyta się was, jaki jest cel Brahma Kumaris. Mówcie im: Celem Brahma Kumaris jest założenie złotowiecznego samozwierzchnictwa spokoju i szczęścia na całym świecie. Co każde 5000 lat zakładamy spokój na świecie dzięki przestrzeganiu śrimatu i otrzymujemy nagrodę pokoju. Król, królowa i poddani, wszyscy, otrzymują tę nagrodę. Stać się mieszkańcem nieba z mieszkańca piekła nie jest małą nagrodą. Tamci ludzie stają się bardzo szczęśliwi, gdy otrzymują nagrodę pokojową, ale naprawdę niczego nie otrzymują. To my obecnie otrzymujemy od Ojca prawdziwą nagrodę zwierzchnictwa świata. Ludzie mówią, że Bharat jest ich wzniosłym lądem. Tak bardzo chwalą Bharat. Wszyscy wierzą, że są panami Bharatu. Jednak oni nie są panami. Dzieci, zakładacie teraz królestwo dzięki przestrzeganiu śrimatu Baby. Nie macie żadnej broni itp. Wpajacie sobie boskie cnoty i dlatego jesteście pamiętani i czczeni. Popatrzcie jak bardzo jest czczona Amba! Jednak, kim jest Amba? Oni nawet nie wiedzą, czy ona jest Braminem czy bóstwem. Jest wiele imion takich jak Amba, Kali, Durga, Saraswati itp. Tutaj także jest mała świątynia Amby. Pokazują Ambę z wieloma rękami, ale ona taka nie jest. Jest to zwane ślepą wiarą. Gdy Chrystus i Budda przyszli, założyli swoją religię. Ich czas jest dobrze znany. Tam nie ma kwestii ślepej wiary. Tutaj, ludzie Bharatu nie wiedzą niczego o tym, kto założył ich religię ani kiedy ona była założona. Dlatego mówi się o ślepej wierze. Jesteście teraz czcicielami, a potem staniecie się godni czczenia. Gdy wy dusze jesteście godni czczenia, wasze ciała także stają się takie. Jesteście czczeni w postaci duszy a potem, ponieważ stajecie się bóstwami, jesteście czczeni w tamtej formie. Ojciec jest zawsze bezcielesny i dlatego zawsze jest godny czczenia. Nigdy nie staje się czcicielem. O was dzieci mówi się: Jesteście godni czczenia a także czcicielami. Ojciec jest wiecznie godny czczenia. Ojciec przychodzi tutaj i wykonuje prawdziwą usługę dawania każdemu zbawienia. Ojciec mówi: Teraz stale pamiętaj tylko Mnie. Nie pamiętaj żadnych ludzkich istot. Wielu milionerów i miliarderów przywołuje imię Allacha. Jest tak wiele ślepej wiary. Ojciec także wyjaśnił wam znaczenie „Hum so” (Jestem tym, kim byłem). Oni mówią: Śiwohum (Ja, dusza, jestem Najwyższą Duszą). Ojciec teraz wam powiedział, co jest poprawne. Dlatego osądź teraz sam dla siebie, czy to co słyszałeś na ścieżce czczenia jest właściwe albo czy kwestie, które mówi ci Baba są właściwe. Ich wyjaśnienie „Hum so” jest bardzo długie i skomplikowane. Jesteśmy Braminami a potem stajemy się bóstwami, wojownikami… Zatem, które znaczenie „hum so” jest poprawne? W ten sposób ja, dusza, przechodzę dookoła cyklu. Jest także obraz pokazujący różnorodne formy. Obraz nie pokazuje ani Braminów, kok na głowie, ani Ojca. Skąd przychodzą bóstwa? Jak oni byli stworzeni? W żelaznym wieku jest klan siudrów. Zatem, jak klan bóstw mógłby nagle zacząć istnieć w wieku złotym? Oni niczego nie rozumieją. Ludzie na ścieżce czczenia są tak bardzo uwięzieni. Ktoś studiował Granth i miał myśl, by wybudować świątynię. Dlatego tak uczynił, usiadł w niej i przekazywał Granth. Wielu ludzi tam chodzi i staje się naśladowcami. Jednak nie ma w tym korzyści. Pojawiło się wiele sklepów. Wszystkie te sklepy będą teraz zniszczone. Cały ten biznes istnieje na ścieżce czczenia i zarabiają na nim wielkie pieniądze. Sannjasini mówią, że są brahm joginami (joginami, którzy mają jogę z żywiołem brahm). Tak jak ludzie Bharatu pierwotnie należą do religii bóstw, ale mówią, że należą do religii hinduskiej, podobnie, brahm jest żywiołem światła, gdzie przebywają dusze, ale sannjasini nadali sobie imię: „Ci, którzy posiadają wiedzę o żywiole brahm”. Jednak żywioł brahm jest miejscem zamieszkania. Zatem Ojciec wyjaśnia, w jak sposób oni popełnili tak wielki błąd. To wszystko jest ich iluzją (złudzeniem). Ja przyszedłem, aby usunąć ich całą iluzję. Na ścieżce czczenia mówią: O, Boże! Twoje sposoby i metody dawania wyzwolenia i przekazywania wskazówek są całkowicie unikalne. Nikt inny nie może dać wyzwolenia. Jednakże otrzymujecie wskazówki od wielu. Wskazówki, które otrzymujecie tutaj wykonują tak wielki cud. Te wskazówki całkowicie zmieniają cały świat. Dzieci, wasze intelekty teraz rozumieją, jak powstaje tak wiele religii. Potem dusze idą i przebywają w swoich sekcjach. To wszystko jest ustalone w dramacie. Dzieci, wiecie, że tylko jeden Ojciec jest Dawcą boskiej wizji. Ktoś powiedział do Baby: Daj mi klucz do boskiej wizji, bym mógł dać komuś wizję. Baba odpowiedział: Nie. Nikt nie może otrzymać tego klucza. Zamiast tego, daję ci zwierzchnictwo nad światem. Ja tego nie otrzymuję. Rola dawania wizji jest tylko Moją rolą. Gdy ktoś ma wizję, staje się tak szczęśliwy, mimo że niczego nie otrzymuje. Nie jest tak, że jeśli ktoś ma wizję, uwalnia się od choroby albo staje się bogaty. Nie. Mira miała wizję, ale nie osiągnęła wyzwolenia. Ludzie myślą, że ona zamieszkiwała w Waiknuth. Jednakże, gdzie jest Waikunth, ląd Kriszny? Wszystkie te kwestie są jedynie wizjami. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wszystko. Najpierw ten także miał wizje Wisznu i stał się bardzo szczęśliwy. Zobaczył, że stanie się cesarzem, miał także wizję zniszczenia a potem wizję swojego królestwa, więc nabrał wiary, że stanie się panem świata. Potem, Baba wszedł w niego. „Baba, weź to wszystko, ja jedynie pragnę królestwa świata.” Wy także przyszliście, by ubić ten interes, prawda? Ci, którzy biorą wiedzę, przestaną wykonywać czczenie. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie, dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wpajaj sobie boskie cnoty i prawdziwie służ Bharatowi dzięki przestrzeganiu śrimatu. Z wielkim zainteresowaniem wnoś korzyść sobie, Bharatowi i światu.

2. Dokładnie zrozum wieczny i niezniszczalny z góry ustalony dramat i nie czyń żadnego wysiłku, który marnuje twój czas. Nie miej nawet bezużytecznych myśli.

Błogosławieństwo:
Uczyń swój stan stałym i stabilnym poprzez praktykę koncentracji i stabilności oraz stań się uosobieniem pełnego sukcesu.

Gdy masz koncentrację, automatycznie masz stały i stabilny stan. Poprzez koncentrację kończą się wszystkie bezużyteczne myśli, słowa oraz czyny i wszystko jest napełnione potęgą. Koncentracja oznacza pozostawanie stabilnym w jednej wzniosłej myśli, w której zanurzona jest ekspansja całego drzewa. Zwiększ koncentrację i skończą się wszystkiego rodzaju zaburzenia. Wszystkie myśli, słowa i czyny z łatwością odniosą sukces. W tym celu przebywaj w samotności.

Hasło:
Wielokrotne myślenie o błędzie, który popełniłeś, oznacza, że stale robisz plamę na plamie. Dlatego postaw kropkę na przeszłości.