08.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz praktykujcie bezcielesność. Przełamcie wszelką miłość do tych swoich zniszczalnych ciał i kochajcie tylko Śiw Babę.

Pytanie:
Jakie są znaki tych, którzy już mają brak zainteresowania tym nieograniczonym starym światem?

Odpowiedź:
Oni, patrząc swoimi fizycznymi oczami niczego nie widzą. Ich intelekty są świadome tego, że wszystko to ma być zniszczone, że wszyscy ludzie są już martwi, że oni mają pójść do lądu spokoju i do ziemi szczęścia. Ich przywiązanie jest usuwane. Kiedy przebywają w jodze, rozmawiając z kimś, ta osoba będzie do nich przyciągnięta. Oni są upojeni wiedzą.

Piosenka:
Pokłony Śiwie.

Om śanti.
Słodkie dzieci, teraz znacie Śiw Babę, a więc śpiewanie takich piosenek byłoby czymś takim, jak śpiewanie na ścieżce czczenia. Ludzie na ścieżce czczenia mówią: Pokłony Śiwie, albo mówią: Matka i Ojciec, ale Go nie znają. Macie otrzymać od Śiw Baby swoje dziedzictwo nieba. Dzieci, znalazłyście Ojca i otrzymujecie od Niego swoje dziedzictwo nieba i dlatego Go pamiętacie. Znaleźliście Śiw Babę, ale świat nie znalazł, a nawet ci, którzy Go znaleźli nie potrafią bardzo dobrze iść do przodu. Wskazówki Baby są bardzo słodkie i mówią: Bądź świadomy duszy, miej świadomość bycia bezcielesnym. On mówi tylko do dusz. Świadomy duszy Ojciec mówi do świadomych duszy dzieci. Dzieci, On jest tylko Jeden i On jest z wami w Madhubanie. Dzieci, wiecie, że Ojciec naprawdę przyszedł, by was uczyć. Nikt oprócz Śiw Baby nie może uczyć was tej nauki. Ani Brahma, ani Wisznu tego nie potrafią, tylko Ojciec. Tylko Ojciec przychodzi i oczyszcza nieczystych, przekazując im historię nieśmiertelności. On z całą pewnością musi tę historię przekazać tutaj. On nie przekaże jej w Amarnacie. Historia nieśmiertelności jest historią prawdziwego Narajana. Ojciec mówi: Ja przekazuję wam tę historię tutaj. Cała reszta, to błądzenie ścieżki czczenia. Tylko Dawca Zbawienia, Rama jest bezcielesny. On jest Oczyścicielem, Oceanem Wiedzy i Oceanem Spokoju. On przychodzi tylko wtedy, kiedy jest czas na zniszczenie. Tylko Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza może być Przewodnikiem całego świata. On jest bezcielesny. Bóstwa są także ludzkimi istotami, ale oni są ludzkimi istotami z boskimi cnotami i dlatego są zwani bóstwami. Teraz otrzymaliście wiedzę. Na ścieżce wiedzy macie utrzymywać swój stan bardzo silnym. Pamiętaj Ojca na ile tylko jest to możliwe, bądź bezcielesny. Dlaczego mielibyście kochać ciało? Baba mówi: Przychodzicie do niego pamiętając Śiw Babę. Ludzie uważają, że idziecie, by spotkać się z Dadą. Wiecie, że spotykacie się z tym (Brahmą), ale pamiętacie Śiw Babę. Tam są bezcielesne dusze, punkty. Nie możecie spotkać się z punktem. A więc jak moglibyście spotkać się z Śiw Babą? Dlatego jest wam wyjaśniane tutaj: O duszo, uważaj się za duszę, a twój intelekt powinien pamiętać, że spotykasz się z Śiw Babą. To jest bardzo głęboka tajemnica. Wielu nie potrafi pamiętać Śiw Baby. Baba wyjaśnia: Zawsze pamiętaj Śiw Babę. Śiw Baba przychodzi, by się z tobą spotkać. Baba, ja teraz należę do Ciebie. Śiw Baba wchodzi w tego i wypowiada wiedzę. On jest Bezcielesną Duszą i ty także jesteś duszą. Dzieci, tylko Jeden Ojciec mówi wam: Stale pamiętajcie tylko Mnie. Masz Go pamiętać intelektem. Przyszliśmy do Ojca. Baba wszedł w to nieczyste ciało. Jak tylko przychodzimy do Ciebie, wierzymy w to: Śiw Baba, ja teraz należę do Ciebie. W murli także słyszycie: Stale pamiętaj tylko Mnie i twoje grzechy będą usunięte. Wiecie, że to jest ten sam Oczyściciel Ojciec. On jest Prawdziwym Satguru. Wy, Pandawowie, macie intelekty kochające Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. Wszyscy inni, w związkach pomiędzy sobą, nie mają kochających intelektów. Szczęście tych, którzy należą do Śiw Baby powinno być bardzo wielkie. Kiedy czas będzie dobiegał końca, będziecie czuć większe szczęście, że wasze 84 życia teraz się kończą. To jest teraz ostatnie wcielenie, a my idziemy do Domu. Obraz schodów jest bardzo dobry. Bardzo dobrze wyjaśnia. Przez cały dzień dzieci powinny używać swoich intelektów. Ci, którzy malują te obrazy, powinni bardzo dużo przeżuwać. Koordynujący (prowadzący) powinni także się nad tym zastanawiać. Rzućcie wyzwanie, że w złotowiecznym, wzniosłym królestwie będzie 900 tysięcy. Ktoś może was zapytać: Jaki macie na to dowód? Powiedzcie mu, że jest to coś, co trzeba zrozumieć. W złotym wieku drzewo będzie bardzo małe, będzie jedna religia i z całą pewnością bardzo niewiele ludzi. Cała wiedza jest zawarta w obrazie schodów. Na przykład: Popatrzcie na ten obraz Kumbakarny. Pokażcie to w ten sposób, że Brahma Kumaris dają nektar wiedzy do picia, ale tamci ludzie proszą o truciznę. Baba stale, w murli daje wszelkie wskazówki. Wyjaśnienie każdego obrazu jest bardzo dobre Każdy obraz bardzo dobrze wyjaśnia. Wyjaśniajcie obraz Lakszmi i Narajana, mówiąc, że ten Bharat był niebem. Ponieważ tam była tylko jedna religia, to ile ludzkich istot tam będzie? Drzewo teraz rozrosło się i jest tak duże. Zniszczenie teraz musi nastąpić. Tylko jeden Ojciec zmienia stary świat. Jest cztery, czy pięć głównych obrazów, dzięki którym można natychmiast kogoś trafić strzałą. Zgodnie z dramatem, dzień po dniu, punkty wiedzy stają się coraz głębsze, a więc następują także zmiany w obrazach. Zmiana także następuje w waszych intelektach. Wcześniej nie rozumieliście tego, że Śiw Baba jest punktem. Nie powinniście pytać, dlaczego coś nie było wam powiedziane wcześniej. Ojciec mówi: Nie wszystko można wyjaśnić na samym początku. Ojciec jest Oceanem Wiedzy, a więc On stale daje wiedzę. Poprawianie także stale się odbywa. On nie powie wszystkiego wcześniej, bo w takim wypadku byłoby to sztuczne. Jeżeli coś wydarza się nagle, to można tylko powiedzieć, że jest to dramat. Nie możecie powiedzieć: To nie powinno się wydarzyć; albo, że Mama powinna zostać do samego końca, a więc dlaczego ona odeszła? Wszystko, co wydarza się w dramacie, jest właściwe. Cokolwiek Baba powiedział, On powiedział to zgodnie ze sztuką życia. Taka jest Moja rola w dramacie. Baba także zostawia wszystko dramatowi. Ludzie mówią, że jest to wola Boga, ale Bóg mówi: Jest to wola dramatu. Czy Bóg coś powiedział, czy ten coś powiedział, tak było w dramacie. Jeżeli coś złego się wydarza, było to w dramacie i będzie to ponownie naprawione. Z całą pewnością jest wznoszenie się. Kiedy wy wznosicie się wysoko, czasami są wstrząsy. Wszystko to są sztormy Mai. Tak długo, jak długo będzie istniała Maja, z całą pewnością będą przychodzić grzeszne myśli. Maja nie istnieje w złotym wieku, a więc tam nie ma kwestii grzesznych myśli. W złotym wieku czyny nigdy nie są grzeszne. Teraz pozostało tylko kilka dni, a więc macie to szczęście, że to jest nasze ostatnie życie. Teraz słuchacie od Śiw Baby historii nieśmiertelności, by pójść do lądu nieśmiertelności. Tylko wy to rozumiecie. Tamci ludzie udają się do Amarnath i tak bardzo błądzą. Oni nie rozumieją kto przekazał Parwati historię nieśmiertelności. Oni pokazują tam postać Śiwy. Aćća, w kim siedzi Śiwa? Oni pokazują Śiwę i Śankara. Czy to jest tak, że Śiwa usiadł w Śankarze i przekazał historię? Oni niczego nie rozumieją. Nawet dzisiaj ludzie na ścieżce czczenia idą tam na pielgrzymki. Tak naprawdę historia nie jest długa. W rzeczywistości jest tylko „Manmanabhaw”. To wszystko. Pamiętaj Nasiono, pamiętaj cykl dramatu. My, dusze, także mamy wiedzę, którą posiada Baba. On jest Oceanem Wiedzy i my dusze także stajemy się oceanami wiedzy takimi jak On. Powinniście być tym upojeni. On mówi do nas, braci, do dusz. On może mówić tylko poprzez ciało. Nie powinniście w to wątpić. Gdy będziecie pamiętać Ojca, cała wiedza wejdzie do waszych intelektów. Tylko dzięki pamiętaniu Ojca wasze grzechy będą usunięte i całe przywiązanie będzie stopniowo się kończyć. Niektórzy kochają tylko z pozoru. To samo dotyczy nas. Teraz idziemy do ziemi szczęścia. To jest tak, jakby każdy już był martwy, a więc dlaczego mielibyśmy przywiązywać do nich nasze serca? Pójdziemy do lądu spokoju, a potem do ziemi szczęścia i będziemy tam władać. To się nazywa całkowitym brakiem zainteresowania starym światem. Ojciec mówi: Wszystko co widzisz swoimi fizycznymi oczami będzie zniszczone. Po zniszczeniu zobaczycie niebo. Dzieci, powinnyście teraz stać się bardzo słodkie. Kiedy ktoś mówi w jodze, jest bardzo atrakcyjny. Ta wiedza jest taka, że zapominasz wszystko inne. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Na tej ścieżce wiedzy uczyń swój stan bardzo silnym. Bądź bezcielesny. Prawdziwie kochaj jednego Ojca.

2. Bądź nieporuszony odnośnie przeznaczenia dramatu. Cokolwiek wydarza się w dramacie jest właściwe. Nigdy nie miej żadnych wątpliwości.

Błogosławieństwo:
Miej szczodre serce i bądź wielkim dawcą, będąc darczyńcą i dając w każdej sekundzie oraz każdej myśli.

Wy, dzieci Dawcy, nie jesteście tymi, którzy biorą, ale tymi, którzy dają. Macie dawać w każdej sekundzie i każdej myśli. Gdy staniesz się takim dawcą, powie się wtedy o tobie, że jesteś dawcą o szczodrym sercu. Będąc takim wielkim dawcą, automatycznie otrzymujesz wielką potęgę. Jednakże, żeby dawać, twój skarbiec musi być pełen. Wziąłeś wszystko, czego potrzebowałeś i to, co ci pozostaje teraz, to dawanie. A więc stale dawaj, ponieważ gdy dajesz, twój skarbiec będzie napełniał się jeszcze bardziej.

Hasło:
Żeby zdobyć pełne stopnie w każdym przedmiocie, wdrażaj cnotę dojrzałości.


Bezcenne wersety Mateśwari

1) Ciało Brahmy jest ciałem zarezerwowanym dla bezcielesnego Ojca.

Musimy mieć pełna wiarę, że Bóg uczy nas poprzez ciało Brahmy. Wielu uczniów ma odnośnie tego pytania. Podczas amrit weli, kiedy bezcielesny Bóg wchodzi w ciało Brahmy, jakie następują zmiany w ciele? Oni pytają: W tamtym momencie, czy siedzisz i obserwujesz jak Bóg przychodzi? Zostało wyjaśnione, że kiedy Bóg przychodzi, to nie jest tak, że jego oczy i twarz się zmieniają. Nie. Ale kiedy wchodzimy w trans, oczy i twarz się zmieniają. Jednakże, rola cielesnego Brahmy jest incognito. Kiedy Bóg wchodzi w jego ciało, nikt o tym nie wie. Jego ciało jest zarezerwowane i dlatego On (Bóg) przychodzi w sekundę i odchodzi w sekundę. Ten sekret musi być zrozumiany. Nie powinno być tak, że jeśli nie możecie zrozumieć jakiegoś punktu to zostawiacie naukę. Z każdym dniem, ta nauka będzie się dla was stawać głębsza i jaśniejsza. Zostało to wam wyjaśnione. Kiedy przychodzą założyciele religii, czyste dusze przychodzą razem z nimi i odrywają swoje role. Te duże wówczas wchodzą w sztukę szczęścia i cierpienia. One nie wracają. Jednak, kiedy przychodzi bezcielesna Najwyższa Dusza, On jest ponad szczęściem i cierpieniem. On po prostu odgrywa swoją rolę i powraca. Mamy zrozumieć ten punkt naszymi intelektami.

2) Różnica pomiędzy duszami i Najwyższą Duszą leży w ich cnotach i sile

Nie ma różnicy pomiędzy duszami i Najwyższa Duszą w formie - Najwyższa Dusza ma tę samą formę światła; wielkość dusz i Najwyższej Duszy jest taka sama. Jednakże, zdecydowanie istnieje różnica pomiędzy duszami i Najwyższą Duszą w aspekcie cnót i mocy. Wszystkie cnoty są chwałą Ojca. Ojciec jest ponad szczęściem i cierpieniem. On jest Wszechmocnym Autorytetem, pełnym wszystkich cnót, pełnym w 16 boskich stopniach. Tak działają wszystkie Jego potęgi. To nie są potęgi ludzkich dusz, które działają. To rola Boga trwa dalej. Pomimo że Bóg przychodzi i odgrywa swoją rolę, On pozostaje niezależny. Jednakże, kiedy dusza wchodzi w rolę, staje się aktorem. Bóg odgrywa swoją rolę, ale pozostaje niezależny od niewoli karmy. Kiedy dusza odgrywa rolę, jest związana niewolą karmy. Jest różnica pomiędzy duszami i Najwyższą Duszą. Aćća.