08.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Baba jest wiecznym Zielarzem. On usuwa całe wasze cierpienie tylko jedną wielką mantrą.

Pytanie:
Dlaczego Maja stwarza wam od czasu do czasu przeszkody?

Odpowiedź:
Ponieważ jesteście największym ze wszystkich klientami Mai. Gdy ona widzi, że traci wasze zamówienie, stwarza przeszkody na waszej drodze. Gdy wieczny Zielarz daje wam lekarstwo, wybuchają wszystkie choroby Mai. Dlatego nie wolno wam obawiać się przeszkód; Maja ucieknie dzięki mantrze „Manmanabhaw”.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec zasiada tutaj i wam wyjaśnia. Ludzie są zdesperowani stale prosząc o spokój umysłu! Oni każdego dnia mówią „Om śanti”, ale ponieważ nie rozumieją znaczenia tego, wciąż proszą o spokój. Oni nawet mówią: „Jestem duszą”, co oznacza „Jestem ciszą”. Naszą oryginalną religią jest cisza. Jeśli waszą oryginalną religią jest cisza, dlaczego w takim razie o nią prosicie? Ponieważ nie rozumieją znaczenia tego spokoju, wciąż o niego proszą. Rozumiecie, że to jest królestwo Rawana, ale nie rozumiecie tego, że Rawan jest wrogiem każdego na całym świecie ogólnie, a szczególnie w Bharacie. Dlatego wciąż palą postać Rawana. Czy istnieje jakaś ludzka istota, której podobizna jest palona rok po roku? Oni palili go życie po życiu, cykl po cyklu, ponieważ on jest waszym największym wrogiem. Każdy jest schwytany w pułapkę 5 występków. Narodziny każdego odbywają się poprzez zepsucie. Dlatego to jest królestwo Rawana. Obecnie jest bezgraniczne cierpienie. Kto jest odpowiedzialny za to cierpienie? Rawan! Nikt nie zna przyczyny cierpienia. To królestwo należy do Rawana. On jest największym wrogiem każdego. Ludzie tworzą jego postać każdego roku i palą go. Dzień po dniu oni czynią tę postać większą; cierpienie także stale się powiększa. Żaden z wielu wielkich mędrców, świętych, wielkich dusz, władców itp. nie wie, że Rawan, ten którego oni co roku palą, jest ich wrogiem. W rzeczywistości oni świętują to święto z coraz większym szczęściem. Uważają, że Rawan umarł i że oni stali się panami Lanki (królestwa Rawana). Jednak oni nie stają się panami. Wydają tak dużo pieniędzy na to święto. Ojciec mówi: Ja dałem wam niepoliczalne bogactwo; gdzie to wszystko straciliście? W czasie Dasiery (palenia Rawana) ludzie wydają setki tysięcy rupii. Jest pokazywane, że Rawan jest zabity i że potem rabowana jest Lanka, ale nikt nie rozumie, dlaczego oni palą Rawana. Obecnie każdy znajduje się w więzieniu tych występków. Ponieważ oni stali się bardzo nieszczęśliwi, palą Rawana przez pół cyklu. Rozumieją, że stali się bardzo nieszczęśliwi w królestwie Rawana, ale nie rozumieją tego, że 5 występków nie istnieje w złotym wieku. To palenie Rawana itd. tam po prostu nie istnieje. Jeśli spytacie ich, kiedy zaczęli świętować to święto, oni odpowiedzą, że to trwa od początku czasu. Spytajcie ich, kiedy zaczęło się Rakśa Bandhan, a odpowiedzą, że to trwa od początku czasu. Wszystkie te rzeczy są sprawami, które muszą być zrozumiane. Co przydarzyło się intelektom ludzkich istot? One nie są ani takie jak zwierząt, ani takie jak ludzkich istot; one są zupełnie bezużyteczne! Oni zupełnie nie znają nieba. Uważają, że Bóg stworzył ten świat, a jednak nadal pamiętają Boga w czasie cierpienia. Mówią: O Boże, wyzwól nas z tego cierpienia. Jednak w żelaznym wieku nie może być szczęścia. Oni z całą pewnością muszą doświadczyć cierpienia. Muszą zejść w dół schodów. Ojciec wyjaśnia wszystkie tajemnice wszystkiego od początku nowego świata do końca starego świata. Dzieci, gdy On do was przychodzi, mówi, że istnieje tylko jedno lekarstwo, które wyleczy całe to cierpienie. On jest wiecznym Zielarzem. On wyzwala was wszystkich z cierpienia na 21 żyć. Tutaj zielarze sami stają się chorzy. On jest wiecznym Zielarzem. Rozumiecie także, że istnieje bezgraniczne cierpienie i bezgraniczne szczęście. Ojciec daje wam bezgraniczne szczęście. Tam nie ma nazwy ani śladu cierpienia. Jest tylko to lekarstwo, by stać się szczęśliwym. Po prostu pamiętaj Mnie, a staniesz się czysty i satopradhan. Całe twoje cierpienie zostanie usunięte. Potem nie będzie nic innego poza szczęściem. Zostało zapamiętane, że Ojciec usuwa cierpienie i jest Dawcą szczęścia. On usuwa całe wasze cierpienie na pół cyklu. Ty masz tylko uważać się za duszę i pamiętać Ojca. To jest sztuka o duszy i o ciele. Bezcielesna dusza jest niezniszczalna, a cielesne, materialne ciało jest zniszczalne. Cała sztuka jest o tym. Ojciec mówi: Teraz zapomnij wszelkie związki ciała, włączając w to ten dotyczący własnego ciała. Mieszkając ze swoją rodziną miej świadomość, że teraz masz powrócić do domu. Nieczyści nie mogą powrócić do domu. Dlatego stale pamiętaj tylko Mnie, a staniesz się satopradhan. Ojciec posiada lekarstwo. Ja mówię wam także, że Maja na pewno będzie stawiać przeszkody na waszej drodze. Jesteście klientami Rawana; ponieważ Maja traci wasze zamówienie, na pewno będzie zdesperowana. Ojciec wyjaśnia: Ta wiedza jest tym, czego się uczycie, ona nie jest lekarstwem. Waszym lekarstwem jest pielgrzymka pamiętania. Jeżeli stale wykonujesz wysiłek, aby pozostawać w Moim pamiętaniu, to dzięki braniu tylko tego jednego lekarstwa, całe twoje cierpienie zostanie usunięte. Na ścieżce czczenia jest wielu, którzy ciągle mantrują taką czy inną mantrę lub imię Ramy. Dostają mantrę od swojego guru, który mówi im, aby mantrowali ją określoną ilość razy dziennie. To jest znane jako przesuwanie różańca, używając imienia Ramy. To jest znane jako składanie daru imienia Ramy. Istnieje wiele takich organizacji. Oni wciąż mantrują imię „Rama, Rama”. Oni są tym zajęci, a więc nie kłócą się itp. Nawet jeśli ktoś im przeszkadza i mówi coś do nich, nie odpowiadają. Jednak jest bardzo niewielu, którzy to robią. Ojciec mówi, że nie ma żadnej potrzeby, aby tutaj wypowiadać głośno imię Ramy. Tutaj macie bezdźwięczne mantrowanie. Po prostu wciąż pamiętaj Ojca. Ojciec mówi: Ja nie jestem Ramą. Rama należał do srebrnego wieku. On jest Ramą, który posiadał tamto królestwo. Nie musicie mantrować jego imienia. Ojciec wyjaśnia: Recytując to wszystko na ścieżce czczenia i czcząc, wciąż schodziliście w dół schodów, ponieważ wszystko to jest nieprawe. Tylko jeden Ojciec jest prawy. On zasiada tutaj i wyjaśnia wam, Dzieci. To jest gra labiryntu. Gdy pamiętacie Ojca, Tego, od którego otrzymujecie takie nieograniczone dziedzictwo, wasze twarze będą stale świecić. Wasze twarze rozkwitają ze szczęścia i na waszych ustach jest stały uśmiech. Rozumiecie, że tacy się staniecie pamiętając Ojca. Całe wasze cierpienie będzie usunięte na pół cyklu. To nie jest tak, że Baba będzie mieć dla was trochę miłosierdzia. Nie. Macie zrozumieć, że im bardziej pamiętacie Ojca, tym bardziej satopradhan się staniecie. Lakszmi i Narajan, panowie świata, mają tak radosne twarze. Macie stać się tacy jak oni. Gdy pamiętacie nieograniczonego Ojca, jesteście wewnętrzne szczęśliwi ponieważ wiecie, że ponownie stajecie się panami świata. Wy, dusze, potem przynosicie te sanskary szczęścia ze sobą. Następnie te sanskary stopniowo się zmniejszają. Obecnie Maja bardzo was niepokoi. Maja próbuje sprawić, abyście zapomnieli Mnie pamiętać. Wtedy nie jesteście w stanie mieć stale radosnej twarzy, krztusicie się z takiego czy innego powodu. Kiedy ludzie są chorzy, mówi się im, aby pamiętali Śiw Babę, ale kim jest Śiw Baba, nikt nie wie. Zatem, z jakim zrozumieniem oni by Go pamiętali? Dlaczego mieliby Go pamiętać? Dzieci, rozumiecie, że dzięki pamiętaniu Ojca zmienicie się z tamopradhan w satopradhan. Bóstwa były satopradhan. Tamten świat jest nazywany światem bóstw. Nie jest nazywany światem ludzkich istot. Określenie „ludzkie istoty” nie jest tam używane. Mówi się: Takie a takie bóstwo. Tamten świat jest światem bóstw, ten świat jest światem ludzi. Wszystkie te aspekty muszą być zrozumiane. Tylko Ojciec wyjaśnia te kwestie. On jest znany jako Ocean Wiedzy. Ojciec stale wam wyjaśnia na różne sposoby. Jednak ostatecznie On daje wielką mantrę. Pamiętając Ojca staniecie się satopradhan, a całe wasze cierpienie będzie usunięte. Cykl temu staliście się bóstwami. Wasze charaktery były takie, jak charaktery bóstw. Nikt w złotym wieku nie mówi niczego złego, oni nie wykonują żadnych takich czynów. Tamten świat jest światem bóstw, a ten jest ludzkim światem; jest różnica. Ojciec zasiada tutaj i to wyjaśnia. Ludzkie istoty uważają, że świat bóstw istniał setki tysięcy lat temu. Teraz nikogo nie nazywa się bóstwem. Bóstwa są czyste. Bóstwa są nazywane wielkimi duszami. Zwyczajnym ludzkim istotom nigdy nie może być nadany ten tytuł. To jest świat Rawana. Rawan jest waszym największym wrogiem. Nie ma żadnego innego wroga jak on. Co roku palicie kukłę Rawana, ale nikt nie wie, kim on jest. On nie jest ludzką istotą. On reprezentuje 5 występków i dlatego to jest nazywane królestwem Rawana. To jest królestwo 5 występków. Każdy ma te 5 występków. Ta sztuka o degradacji i zbawieniu jest z góry wyznaczona. Ojciec wyjaśnił wam o czasie zbawienia itp. On wyjaśnił także o degradacji. Jesteście tymi, którzy wznoszą się tak wysoko i wy jesteście także tymi, którzy upadają. Narodziny Śiwy i narodziny Rawana są świętowane tylko w Bharacie. Przez pół cyklu jest świat bóstw, królestwo Lakszmi i Narajana oraz królestwo Ramy i Sity. Dzieci, teraz znacie biografię każdego. Cała chwała odnosi się do was. To wy jesteście czczeni podczas festiwalu Nawratri (dziewięciu nocy). Jesteście tymi, którzy wprowadzają założenie nieba. Zmieniacie świat przestrzegając śrimatu. Dlatego macie przestrzegać śrimatu całkowicie. Każdy z was wciąż wykonuje wysiłek, w kolejności. Niebo jest w dalszym ciągu zakładane. W tym nie ma kwestii walki itp. Teraz rozumiecie, że ten najbardziej pomyślny, zbieżny wiek jest całkowicie odrębny. To jest koniec starego świata i początek nowego świata. Ojciec przychodzi, aby zmienić stary świat. On wam wiele wyjaśnia, ale wielu z was zapomina. Po daniu wykładu oni pamiętają wszystko i myślą o punktach, które powinni wspomnieć. Założenie nieba odbędzie się identycznie, jak odbyło się w poprzednim cyklu. Każdy z was uzyska taką samą pozycję, jaką uzyskał przedtem. Nie otrzymacie wszyscy równej pozycji. Są ci, którzy uzyskają najwyższą pozycję i ci, którzy wezmą najniższą pozycję. W miarę jak specjalne dzieci dokonają dalszego postępu, one będą bardzo mocno wyczuwać, którzy staną się pokojówkami bogatych, którzy staną się pokojówkami królewskiej rodziny, a którzy staną się bardzo bogaci i będą okazjonalnie zapraszani przez królewską rodzinę. Oni nie zapraszają każdego, nie każdy będzie mógł oglądać ich twarze. Ojciec wyjaśnia poprzez usta Brahmy. Nie każdy będzie mógł widzieć Go osobiście. Staliście się czyści i teraz przybyliście osobiście do Baby. Wydarza się także to, że nieczyści przybywają i siadają tutaj. Słysząc tylko trochę, oni stają się bóstwami. Nawet gdy oni słyszą trochę, będzie pewien efekt. Gdyby nie usłyszeli, oni nie przybyliby. Dlatego główną rzeczą, którą Ojciec mówi, jest „Manmanabhaw”. Całe wasze cierpienie jest usuwane tylko tą jedną mantrą. Manmanabhaw! Ojciec to mówi. Następnie, jako Nauczyciel, On mówi „Madjadżibhaw”. On jest Ojcem, Nauczycielem i Guru. Gdy pamiętacie wszystkich trzech, wasz stan staje się bardzo radosny. Ojciec uczy was, a następnie jest Tym, który zabiera was z powrotem ze Sobą. Powinniście bardzo pamiętać takiego Ojca. Nikt na ścieżce czczenia nie zna Ojca. Oni po prostu wiedzą, że On jest Bogiem i że wszyscy jesteśmy braćmi. Ludzie nie wiedzą, co mają otrzymać od Ojca. Teraz rozumiecie, że jest jeden Ojciec i że wy wszyscy jesteście Jego dziećmi, że wszyscy jesteście braćmi. To jest nieograniczony aspekt. Jako Nauczyciel On uczy was, dzieci. Następnie On sprawia, że wyrównujecie wszystkie wasze karmiczne konta i zabiera was z powrotem do domu. Macie opuścić ten brudny świat i powrócić do domu. Baba czyni was godnymi pójścia do nowego świata. Ci, którzy staja się godni, idą do złotego wieku. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Aby utrzymywać stabilny i radosny stan, pamiętaj Babę we wszystkich 3 formach: Ojca, Nauczyciela i Satguru. Napełnij siebie sanskarami szczęścia tutaj. Niech twoja twarz stale się skrzy świadomością twojego dziedzictwa.

2. Przestrzegaj śrimatu i służ, zmieniając cały świat. Wyzwól każdego, schwytanego w pułapkę 5 występków. Masz przedstawiać swoją oryginalną religię.

Błogosławieństwo:
Bądź mistrzem dawcą, który czyni swoich towarzyszy kochającymi i współdziałającymi, posiadając zwierzchnictwo nad samym sobą.

Król tzn. dawca. Dawca nie potrzebuje o czymkolwiek mówić, czy o cokolwiek prosić. On sam oferuje każdemu z królów dar swojej miłości. Kiedy wy również staniecie się królami, którzy władają nad samymi sobą, wtedy każdy zaoferuje wam dar swojego współdziałania. Lokik i alokik towarzysze mówią tym, którzy władają nad samymi sobą „Obecny mój panie” „Tak mój panie” „Ha dżi” i stają się kochający i współdziałający. W rodzinie nigdy nie powinieneś dawać rozkazów czy poleceń, ale utrzymywać swoje fizyczne zmysły uporządkowane, a wszyscy twoi towarzysze staną się kochającymi i współdziałającymi z tobą.

Hasło:
Zostanie powiedziane, że masz postawę braku zainteresowania, wtedy gdy będziesz miał wszystkie udogodnienia dla osiągnięcia a twoja postawa będzie postawą bycia ponad