08.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wszystko, łącznie z waszymi ciałami, będzie zniszczone. Dlatego nie ma potrzeby, abyście słuchali wiadomości ze starego świata. Po prostu pamiętajcie Ojca i swoje dziedzictwo.

Pytanie:
Co zostało zapamiętane na temat śrimatu? Jakie są oznaki tych, którzy przestrzegają śrimatu?

Odpowiedź:
Odnośnie śrimatu zostało zapamiętane: Czymkolwiek mnie nakarmisz; cokolwiek dasz mi do ubrania; gdziekolwiek mnie posadzisz, ja to zrobię (ja będę posłuszny). Dzieci, które przestrzegają śrimatu, przestrzegają każdego rozkazu Ojca. Zawsze wykonują wzniosłe czyny. Nigdy nie mieszają wskazówek własnego umysłu ze śrimatem. Rozumieją co jest dobre, a co złe.

Piosenka:
O, Mieszkańcu lasu, Twoje imię jest oparciem mojego życia...

Om śanti.
Czyja to jest piosenka? Dzieci. Są takie piosenki, w których Ojciec wyjaśnia dzieciom, ale w tej piosence to dzieci mówią: Baba, teraz rozumiemy. Świat nie wie o tym, jak jest fałszywy i jak fałszywe są niewole. Tutaj, w tym świecie, każdy jest nieszczęśliwy i dlatego pamięta Boga. Nie ma mowy o spotkaniu Boga w złotym wieku. Tutaj, panuje cierpienie i dlatego dusze pamiętają Boga. Jednak zgodnie z dramatem, znajdujecie Ojca tylko, kiedy On Sam przychodzi. Wszelkie wysiłki, które każdy czyni idą na marne, ponieważ uważają, że Bóg jest wszechobecny. Pokazują złe ścieżki do znalezienia Boga. Jeśli powiedzieliby, że nie znają Boga ani nie znają początku, środka i końca Jego stworzenia, wówczas mówiliby prawdę. Wcześniej, mędrcy, święci i im podobni mówili prawdę, ale w tamtym czasie oni byli radżoguni. W tamtym czasie nie powiedzielibyście, że świat jest fałszywy. O piekle, o końcu żelaznego wieku mówi się, że jest fałszywym światem. W zbieżnym wieku powiecie: To jest piekło, a to jest niebo. Nie nazwalibyście piekłem miedzianego wieku. Wtedy nadal macie radżopradahan intelekty. Teraz one stały się tamopradhan. Zatem, w zbieżnym wieku, napiszecie: niebo i piekło. Dzisiaj jest piekło, a jutro będzie niebo. Ojciec przychodzi i to wyjaśnia. Świat nie wie o tym, że to jest czas końca żelaznego wieku. Na końcu każdy wyrównuje swoje karmiczne konta i staje się satopradhan. Potem muszą znowu przechodzić przez stany sato, radżo i tamo. Nawet ci, którzy mają rolę tylko jednego lub dwóch wcieleń, także przechodzą przez stany sato, radżo i tamo. Oni mają małe role. Potrzebne jest wielkie zrozumienie. Ludzie na świecie mają wiele opinii. Nie każdy może mieć tę samą opinię. Każdy ma własną religię i własną opinię. Ojciec zajmuje się czymś zupełnie innym niż każda dusza. Religia każdego jest inna, a więc dla każdego potrzebne jest inne wyjaśnienie. Każdy ma inne imię, inną postać, inne miejsce i czas. Możecie zobaczyć, do jakiej religii ktoś należy. Każdy mówi, że należy do religii hinduskiej, ale w tej religii także jest wielka różnorodność. Niektórzy są Aria Samadżi, niektórzy są sannjasinami, a niektórzy są Brahm Samadżi. Uważa się że wszyscy sannjasini należą do religii hinduskiej. Nawet jeśli napiszemy, że należymy do bramińskiej religii, albo do boskiej, to i tak wstawią nas do religii hinduskiej, ponieważ oni nie mają żadnej innej rubryki. Gdyby każdy z nich miał wypełniać indywidualnie formularz, wówczas można byłoby powiedzieć o ich pochodzeniu. Ci, z innych religii nie uwierzą w te aspekty, a więc trudno byłoby im wyjaśniać o tym równocześnie. Oni pomyśleliby, że my po prostu chwalimy własną religię. Tutaj (w świecie) jest dualizm i dzieci, które wyjaśniają też są w kolejności. Nie każdy jest taki sam i dlatego oni zapraszają maharati. Baba wyjaśnił: Myśl o Mnie i przestrzegaj śrimatu. W tym nie ma kwestii inspiracji. Jeżeli wszystko odbywałoby się przez inspirację, nie byłoby potrzeby na przyjście Ojca. Śiw Baba jest tutaj, a więc jaka jest potrzeba, aby dawał inspiracje? Tutaj masz przestrzegać wskazówek Ojca. Nie ma mowy o inspiracji. Niektórzy posłannicy transu przynoszą posłannictwo, ale czasami w tych posłannictwach jest dużo domieszek. Nie wszyscy posłannicy transu są tacy sami. Maja bardzo przeszkadza. Wszystko musi być sprawdzone przez innego posłannika transu. Niektórzy mówią, że Baba i Mama wchodzą w nich i potem taka osoba idzie i otwiera swój własny ośrodek. To jest wpływ Mai. Te kwestie trzeba zrozumieć. Dzieci, macie się stać bardzo rozsądne. Tylko rozsądne dzieci będą mogły zrozumieć te aspekty. Ci, którzy nie przestrzegają śrimatu, nie będą mogli ich zrozumieć. Zostało zapamiętane na temat śrimatu: Będę jeść to, czym mnie nakarmisz; będę nosić to co mi dasz do noszenia; gdzie mnie posadzisz, tam usiądę. Niektórzy przestrzegają poleceń Ojca, a niektórzy ulegają wpływom wskazówek innych osób. Gdy czegoś nie otrzymują, albo coś im się nie podoba szybko się denerwują. Nie wszystkie dzieci mogą być godne w takim samym stopniu. Na świecie ludzie mają wiele różnych opinii. Jest wiele grzesznych dusz, takich jak Adżamil i tych, którzy nie mają żadnych cnót. Macie także wyjaśniać, że nazwanie Boga wszechobecnym jest niewłaściwe. Wszechobecne jest pięć występków, dlatego Ojciec mówi: To jest diabelski świat. Pięć występków nie istnieje w złotym wieku. Oni mówią: Tak jest zapisane w pismach, jednak wszystkie pisma są napisane przez ludzkie istoty. Zatem czy wzniosłe są ludzkie istoty, czy pisma są wzniosłe? Na pewno Ten, który wypowiada pisma jest wzniosły. Pisma napisały ludzkie istoty. Wjas je napisał, ale on także był ludzką istotą. Bezcielesny Ojciec jest tutaj i wyjaśnia: Pismo jest stworzone później z tego, co powiedział religijny założyciel. Np.: pismo Grant, zostało stworzone później na podstawie tego, co powiedział guru Nanak. A więc sławione jest także imię tej osoby, która to wypowiada. Guru Nanak także chwalił jednego Boga. Ojcem wszystkich jest Ten Jeden. Ojciec mówi: Idź i załóż religię. Nieograniczony Ojciec mówi: Ale nie ma nikogo, kto by posłał Mnie. Śiw Baba Sam zasiada tutaj i wyjaśnia: Oni przynoszą posłannictwo, ale tutaj nikt Mnie nie posyła. Ja nie będę nazwany Posłannikiem. Ja przychodzę, by dać dzieciom spokój i szczęście. Nikt Mi nie powiedział, bym przyszedł. Ja sam jestem Panem. Są także tacy, którzy wierzą w Pana, ale powinniście zapytać ich, czy oni rozumieją, co to znaczy „Pan”? On jest Panem, a my jesteśmy Jego dziećmi, a więc na pewno powinniśmy otrzymać dziedzictwo. Wy dzieci mówicie „Mój Baba”A więc jesteście panami bogactwa Ojca. Tylko dzieci powiedziałyby „Mój Baba”. Jeżeli mówisz „Mój Baba”, wówczas bogactwo Baby jest także twoim bogactwem. Co teraz mówimy? „Nasz Śiw Baba”. Ojciec wówczas także powie: To są Moje dzieci. Dzieci otrzymują dziedzictwo od Ojca. Ojciec ma posiadłość. Nieograniczony Ojciec jest Stwórcą nieba. Od kogo ludzie Bharatu otrzymują swoją posiadłość? Od Śiw Baby. Oni świętują Śiw Dżajanti. Po Śiw Dżajanti jest Kriszna Dżajanti, a następnie Rama Dżajanti. Nikt nie pamięta święta Dżajanti Mamy ani Baby, ani Dżagadamby. Jest Śiw Dżajanti, potem Dżajanti Radhe i Kriszny, a następnie Ramy i Sity. Królestwo siudrów może być zniszczone, kiedy przychodzi Śiw Baba. Nikt nie rozumie tych sekretów. Ojciec zasiada tutaj i wyjaśnia. On z całą pewnością przychodzi. Dlaczego wzywacie Ojca? By przyszedł i założył ląd Kriszny? Wiecie, że Śiw Dżajanti z całą pewnością się odbywają. Śiw Baba daje wam wiedzę. Zakładana jest oryginalna, wieczna religia bóstw. Śiw Dżajanti jest największym dżajanti ze wszystkich. A potem są Brahma, Wisznu i Śankar. Teraz Pradżapita Brahma znajduje się w ludzkim świecie. A potem Lakszmi i Narajan są głównym stworzeniem. A więc Śiwa jest Matką i Ojcem. Następnie Brahma i Dżagadamba są także matką i ojcem. Te kwestie trzeba zrozumieć i sobie wdrożyć. Najpierw macie wyjaśniać, że Ojciec, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przychodzi, by oczyścić nieczystych. Jeśli On nie miałby imienia i formy, to jak mogłyby być Jego narodziny? Bóg jest zwany Ojcem. Każdy wierzy w Ojca. Dusze i Najwyższa Dusza są bezcielesne. Dusze otrzymują fizyczne ciała. To wymaga zrozumienia. To nawet łatwiej zrozumieją ci, którzy nie studiowali żadnych pism. Ojciec dusz, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza zakłada niebo. W niebie jest królestwo, a więc On z całą pewnością musi przyjść w zbieżnym wieku. On nie może przyjść w złotym wieku. Tylko w zbieżnym wieku otrzymujecie nagrodę dziedzictwa na 21 wcieleń. Ten wiek zbieżny jest wiekiem braminów. Bramini są węzłem na szczycie głowy, a potem jest wiek bóstw. Każdy wiek trwa 1250 lat. Trzy religie są zakładane obecnie: religia bramińska, boska i wojowników, ponieważ przez połowę cyklu nie będzie żadnych innych religii. Ci, należący do dynastii słońca i księżyca są godni czci, a potem stają się czcicielami. Jest wielu takich braminów. Teraz wykonujecie dobre czyny, a więc otrzymacie za to nagrodę w złotym wieku. Ojciec uczy was jak wykonywać dobre czyny. Wiecie, że nagrodę otrzymacie odpowiednio do czynów jakie wykonujecie zgodnie ze śrimatem i jeśli czynicie innych takimi samymi jak wy. Teraz jest zakładane całe królestwo. To ma być królestwo oryginalnej, wiecznej, boskiej religii. To królestwo tutaj, to jest władza ludzi nad ludźmi. Teraz włada (rządzi) grupa ludzi. Jest wiele różnych grup. W przeciwnym razie jest tylko pięciu przedstawicieli komitetów (?). Tutaj jest tak wiele wspólnot. Dziś są tu, a jutro już ich nie ma. Dziś ktoś jest ministrem, a jutro usuną go z tej pozycji. Najpierw zawierają umowę, a potem ją zrywają. To jest przemijające królestwo. Nie potrzeba dużo czasu, by kogoś zdetronizować. Świat jest tak duży. Dowiadujecie się różnych wiadomości z gazet. Nikt nie może przeczytać tak wiele gazet. Nie potrzebujecie wiadomości o tym świecie. Wiecie, że wszystko z tego świata, łącznie z waszymi ciałami, będzie zniszczone. Baba mówi: Po prostu pamiętaj tylko Mnie i przyjdziesz do Mnie. Po śmierci dusza ma wizje wszystkiego. Czasami, po opuszczeniu ciała dusza błąka się. W tym czasie także może wyrównywać swoje karmiczne konta. Ona ma wizje wszystkiego. Dusza wewnętrznie ma wizje. Cierpi za swoje czyny i bardzo żałuje: Niepotrzebnie tak postępowałam. Jest skrucha. Niektórzy są więźniami i mówią: W więzieniu przynajmniej nas karmią. A to oznacza, że ich celem jest tylko jedzenie. Nie troszczą się o swój honor. Wy nie macie żadnych trudności. Należycie do Ojca, a więc macie przestrzegać Jego śrimatu. On nie sprawia nikomu cierpienia. On jest Dawcą Szczęścia. Posłuszne dzieci powiedzą: Baba, będę przestrzegać wszelkich twoich wskazówek, będę przebywać tylko z Tobą. To zostało zapamiętane odnośnie Śiw Baby. Bardzo dobrze znany jest Bhagirat (fortunny powóz) oraz byk. Jest zapisane, że naczynie z wiedzą zostało dane matkom. Oni potem pokazali krowy. Stworzyli tak wiele historii. Nikt w tym świecie nie może być stale zdrowe. Jest tak wiele rodzajów chorób. Tam, (w złotym wieku) nie ma chorób ani nagłej śmierci. Oni we właściwym czasie mają wizje. Starzy są wtedy szczęśliwi. Gdy się zestarzeją, pozostawią swoje ciała ze szczęściem. Mają wizje, że pójdą i staną się niemowlętami. Teraz nawet wy, młodsi, jesteście szczęśliwi, że pozostawicie swoje ciała, pójdziecie i staniecie się książętami. Czy jesteście młodzi czy starzy, wszyscy będziecie musieli umrzeć. A więc wszyscy powinniście być upojeni tym, że staniecie się książętami. Z pewnością staniecie się tym, jeśli będziecie służyć. Powinniście być szczęśliwi, że teraz zostawicie stare ciała, pójdziecie do Baby, a Baba potem pośle was do nieba. Powinniście służyć. Dzieci, usłyszałyście piosenkę. Nie tylko Kriszna miał flet. Wielu ludzi ma flety, bardzo dobrze grają na fletach. Tutaj nie ma mowy o flecie. Mówicie, że tylko jeden Ojciec daje śrimat. Dopóki ktoś nie stanie się dzieckiem, nie będzie w stanie zrozumieć. Jest to kwestia podążania za śrimatem. Nie możesz ubiegać się o wysoki status, podążając za własnymi wskazówkami. Ci, którzy znają Ojca będą Go przedstawiać innym. Macie przedstawiać Ojca i Jego stworzenie. Jeśli nie przedstawiasz innym Ojca, tzn. że Go nie znasz. Jeżeli ty jesteś upojony, masz czynić innych upojonymi. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze wykonuj wzniosłe czyny, zgodnie ze śrimatem. Nie ulegaj wpływom wskazówek innych osób. Bądź posłuszny i przestrzegaj każdego rozkazu. Jeśli nie potrafisz tego zrozumieć, koniecznie to sprawdź.

2. Odczuwaj stałe szczęście i upojenie, że pozostawisz swoje stare ciało, a potem pójdziesz i staniesz się księciem. Bądź tym upojony i służ Bogu.

Błogosławieństwo:
Bądź stwórcą jak Ojciec i, jak Ojciec Brahma, obdarzaj wszystkich szacunkiem, uznając za swojego przyjaciela nawet kogoś, kto cię zniesławia.

Ojciec Brahma uważał się za sługę świata i zawsze okazywał wszystkim szacunek oraz ich pozdrawiał. Nigdy nie myślał, że okaże szacunek, gdy druga osoba go okaże. Nawet kogoś, kto go zniesławiał, uważał za swojego przyjaciela i okazywał mu szacunek. Naśladuj Ojca w ten sam sposób. Nie tylko uważaj kogoś, kto cię szanuje, za należącego do ciebie, ale nawet kogoś, kto cię obraża, uważaj za należącego do ciebie i okazuj mu szacunek, ponieważ cały świat jest twoją rodziną. Wy, brahmini, jesteście pniem dla wszystkich dusz, tak więc uważaj się za stwórcę, jak Ojciec i obdarzaj wszystkich szacunkiem, bo tylko wtedy staniesz się bóstwem.

Hasło:
Ci, którzy żegnają się z Mają na zawsze, stają się godni otrzymania gratulacji od Ojca.