09.01.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, z miłością pamiętajcie Babę. Stale przestrzegajcie śrimatu i zawsze zwracajcie uwagę na naukę, a każdy okaże wam szacunek.

Pytanie:
Które dzieci mogą doświadczać ponadzmysłowego szczęścia?

Odpowiedź:
Te, które są świadome duszy. 1. Aby to osiągnąć: kiedy mówisz lub wyjaśniasz komuś, uważaj siebie, duszę, za osobę mówiącą do bratniej duszy. Czyniąc wizję braterstwa silną, staniesz się świadomy duszy. 2. Tylko ci, którzy są upojeni, że są studentami Boga, będą doświadczać ponadzmysłowego szczęścia.

Piosenka:
Kto przyszedł do drzwi mojego umysłu z dzwonkami u swoich stóp?

Om śanti.
Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam, dzieci. W żadnej innej organizacji nie jest mówione, że Ojciec wyjaśnia Swoim dzieciom. Wiecie dzieci, że Ojcem wszystkich dzieci jest naprawdę Jeden. Wszyscy są braćmi. Dzieci, z całą pewnością otrzymujecie od Ojca dziedzictwo. Możecie bardzo jasno wyjaśniać cykl. To jest zbieżny wiek, gdy otrzymujecie wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Dzieci, gdy wejdziecie w wyzwolenie w życiu, cała reszta pójdzie do wyzwolenia. Tylko Jeden jest Dawcą Zbawienia, Wyzwolicielem i Przewodnikiem. W królestwie Rawana jest tak dużo ludzkich istot. W królestwie Ramy jest tylko jedna, oryginalna, wieczna, boska religia. Są Ariowie i nie-Ariowie. O tych, którzy są przekształceni mówi się, że są Ariami, a ci, którzy nie są przekształceni są zwani nie-Ariami. Nikt nie zna znaczenia tego i nie wie, w jaki sposób przekształceni stali się nieprzekształconymi. Aria nie jest religią. Bóstwa, które były przekształcone, następnie po wzięciu 84 wcieleń, stały się nieprzekształcone. Ci, którzy byli najbardziej godni czci, potem stali się czcicielami. Tylko Ojciec wyjaśnia wam znaczenie „hum so”, tzn. kim byłeś. Bardzo dobrze jest wyjaśniać obraz schodów. To nie jest tak, że dusze są Najwyższą Duszą i że Najwyższa Dusza jest duszą. Nie, w sztuce jest różnorodność. Wiecie, że byliście godni czci, a potem staliście się czcicielami, że byliście bóstwami, a potem staliście się wojownikami itd. Z całą pewnością będziecie schodzić w dół schodów. Jest to opis tych, którzy biorą 84 wcielenia. Ojciec mówi: Nie znacie własnych wcieleń. Ja wam o nich mówię. To jest cykl i to my stajemy się bóstwami, wojownikami itd. Określenie „21 wcieleń” jest bardzo dobrze znane. Ludzie nie znają tych kwestii. Oni są tamopradhan. Teraz tylko wy, dzieci, otrzymujecie całą wiedzę, ale prawie nic nie rozumiecie. Dlatego zostało powiedziane: Tylko garstka z milionów przyjdzie i weźmie tę wiedzę oraz będzie należeć do boskiej religii. Nie powinniście być tym zdziwieni. Łatwo jest wyjaśniać obraz cyklu. To jest złoty wiek, podczas gdy to jest żelazny wiek. W złotym wieku jest bardzo niewielu ludzi. Drzewo na początku jest małe, a potem się rozrasta. Nikt nie zna tego drzewa. Oni z trudem rozumieją kwestie dotyczące Brahmy. Powiedzcie im, że bramini, ustami zrodzone potomstwo Brahmy, z całą pewnością są potrzebni. Oni są zaadoptowanymi dziećmi. Tamci bramini są fizycznym stworzeniem, podczas gdy wy bramini jesteście ustami zrodzonym stworzeniem. To jest obcy ląd Rawana. Ojciec musi przyjść i założyć królestwo Ramy, a więc On z całą pewnością wejdzie w kogoś. Popatrzcie, ten stoi na samym szczycie drzewa. Teraz to drzewo osiągnęło całkowity stan rozkładu. Ojciec mówi: Wchodzę w tego w ostatnim z jego wielu żyć. To jest jego ostatnie 84 wcielenie i on wykonuje tapasję. Nie nazywamy go Bogiem. Ludzie na świecie powiedzieli, że Bóg jest wszechobecny i że On jest w kamieniach i kamyczkach. Dlatego oni sami stali się tacy jak kamienie. Wszystko, co dotyczy bóstw jest unikalne. Teraz uczycie się i staracie o tę pozycję. To jest tak wzniosła nauka. Te bóstwa są również nazywane bogami i boginiami, ponieważ są one czyste oraz ponieważ ta religia jest ustanowiona przez samego Boga. Więc z pewnością będą bogiem i boginią, ale nazywają się cesarzem i cesarzową. Nazwać śri Lakszmi i śri Narajana bogiem i boginią, to jest ślepa wiara, ponieważ jest tylko jeden Bóg. Wy rozróżniacie Śiwę i Śankara i pokazujecie, że są dwiema istotami. Z tego powodu tamci ludzie mówią, że wy nawet odrzucacie bóstwa. W swoich intelektach macie cały cykl, jednak tylko ci, którzy są maharati potrafią to bardzo jasno wyjaśniać. Jest wielu, którzy tego słuchają, ale nie pozostaje to w ich intelektach, a więc kim oni się staną? Staną się sługami i służącymi wartymi kilku groszy. Wraz z rozwojem będziecie mieć wizje, jednak w tym czasie nie będziesz w stanie nic zrobić. Czas się kończy, a więc co wtedy będziecie mogli zrobić? Dlatego Baba stale was ostrzega. Jednak to nie jest możliwe, aby każdy stał się wzniosły. Ich naczynie nie jest czyste, ich intelekty są pełne śmieci. Potrzebny jest bardzo dobry wysiłek. Potrzebna jest wam duża praktyka wyjaśniania obrazów. Bo inaczej będziecie musieli żałować na końcu. Wy, dusze otrzymujecie ten pokarm. Te kwestie muszą być wyjaśnione każdemu. Nie ma kwestii obawiania się. Kiedy robicie wystawy w dużych miastach, wasze imię jest sławione. Baba powiedział, abyście każdego pytali o jego opinię. One powinny być również wydrukowane. Dzieci, macie bardzo dużo służyć. Sprawdzajcie, czy rozumieją, że to jest nowy świat, a to jest stary świat. Każdy powinien to zrozumieć, ale z powodu wydłużenia czasu cyklu, ludzie popadli w zamieszanie. Przede wszystkim macie przedstawiać Ojca. Ci, którzy są świadomi duszy potrafią doświadczać ponadzmysłowego szczęścia. Nic nie nastąpi tylko przez dawanie wykładów. Kiedy dajesz wykłady, powinieneś wyjaśniać: Ja dusza, wyjaśniam moim braciom, duszom. Bycie świadomym duszy wymaga dużego wysiłku, jednak dzieci stale zapominają. Sam Ojciec przychodzi i wyjaśnia wam, dzieci. Zostało zapamiętane, że dusze były oddzielone przez długi czas od Najwyższej Duszy. Tylko wy potraficie zrozumieć znaczenie tego. Ci, którzy są maharati muszą bardzo dużo praktykować uważanie siebie za duszę i pamiętanie Ojca. Tylko wtedy będą mogli uważać się za potężnych. Co będą wpajać ci, którzy nie uważają siebie za duszę? Tylko dzięki pamiętaniu napełnicie się potęgą. Nie mówi się: potęga wiedzy; mówi się: potęga jogi. Tylko dzięki potędze jogi staniecie się panami świata. Teraz macie czynić wielu innych podobnymi do siebie. Dopóki nie uczynicie wielu innych podobnych do siebie, nie może nastąpić zniszczenie. Pomimo że wielka wojna się zacznie, to ona także się skończy. Teraz wielu ludzi posiada bomby, ale one nie są po to, aby je tylko trzymać. Stary świat z całą pewnością musi być zniszczony, a oryginalna wieczna, boska religia musi zostać założona. W krótkim czasie każdy powie: To rzeczywiście jest ta sama wielka wojna. Z całą pewnością Bóg także jest tutaj. Kiedy wielu ludzi przyjdzie do was, wtedy każdy zacznie was akceptować i powie: oni tak szybko się rozwijają, mają wielką potęgę. Na ile przebywacie w pamiętaniu, tak zgodnie z tym napełnicie się potęgą. Dajecie innym światło poprzez pamiętanie Ojca. Ten Dada także mówi: te dzieci służą lepiej niż ja. Teraz nadal jest czas. Nikt nie potrafi przebywać dokładnie w jodze. Czują, że mają braki w jodze i dlatego strzała nie trafia w tarczę. Bóg napełnia panny strzałami wiedzy. Jesteście synami i córkami ojca ludzkości Brahmy. Ten jest Brahmą, a wy jesteście zaadoptowanymi dziećmi. Jest tylko jeden Stwórca, a cała reszta się uczy. Brahma także jest w to włączony. Potem jest stworzenie. Macie stać się bóstwami, wdrażacie boskie cnoty. W niektórych przypadkach oba koła (para) nie potrafią podążać tą ścieżką. To tak, jakby utknęły w piachu. Baba nie wymienia żadnych imion, jednak powinniście zrozumieć, że Baba mówi prawdę. Wy, dzieci, także potraficie rozpoznać naturę tych, z którymi pracujecie. Rozumiecie dzieci, że mieliście korony na głowach i teraz ponownie stajecie się tacy. Kiedy wyjaśniacie innym, oni najpierw nie są gotowi, aby wam uwierzyć. Potem stopniowo zaczynają rozumieć. W tym celu potrzebna jest wielka mądrość. Intelekt jest w duszy. Dusza jest prawdą, żywą istotą i uosobieniem błogości. Wy, dzieci, teraz jesteście czynione świadomymi duszy. Dopóki Ojciec nie przyjdzie, nikt nie może stać się świadomy duszy. Obecnie Ojciec mówi: Bądź świadomy duszy. Stale pamiętaj tylko Mnie i otrzymasz potęgę. Ta religia jest bardzo potężna, ona włada całym światem. Czy to jest mała rzecz? Poprzez jogę z Ojcem otrzymujecie potęgę. To jest nowość, którą macie bardzo jasno wyjaśniać. Tylko On jest nieograniczonym Ojcem dusz. Tylko On jest Stwórcą nowego świata. Możecie im wyjaśniać, jakie jest zajęcie Śiwy, po co On przychodzi i co robi. Oni świętują narodziny Kriszny, a także narodziny Śiwy. Ale kto z nich jest wznioślejszy? Najwyższym ze Wszystkich jest Bezcielesny. Co zrobił, że ludzie świętują narodziny Śiwy? Co Kriszna zrobił? Zostało napisane, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza wchodzi w zwykłe, stare ciało i przeprowadza założenie. Jest wiele różnych opinii. Jest tylko jeden śrimat, dzięki któremu stajecie się wzniośli. W jaki sposób moglibyście stać się wzniośli, przestrzegając wskazówek ludzkich istot? Istnieją wskazówki Boga, które otrzymujecie tylko raz, w zbieżnym wieku. Bóstwa nie dają wskazówek. One zmieniają się z ludzkich istot w bóstwa i to wszystko. Tam oni nie przyjmują guru. Tutaj ludzkie istoty biorą wskazówki od przewodników. Dlatego z taktem im wyjaśniajcie, że jesteście radża joginami. Hatha jogini nigdy nie mogą uczyć radża jogi, oni należą do ścieżki odosobnienia. Tylko ci, którzy należą do ścieżki rodzinnej powinni chodzić na pielgrzymki. Dzieci, z żadnego powodu nie wolno wam popadać w zamieszanie. To jest z góry wyznaczona sztuka, która stale się powtarza. Wasza usługa będzie kontynuowana, tak jak w poprzednim cyklu. Dramat inspiruje was do czynienia wysiłku. Wykonujecie wysiłek dokładnie tak, jak w poprzednim cyklu. Możecie to zrozumieć z zachowania tych, którzy podejmują wysiłek. Dlatego na wystawach macie wyznaczyć dla grupy, która przyszła, przewodnika, który może bardzo dobrze wyjaśniać. Ojciec, który was uczy wie o tym bardzo dobrze. On czyni wasze intelekty bardzo szerokimi i nieograniczonymi. Powinniście mieć upojenie czyimi dziećmi jesteście! Uczy was Bóg! Ci którzy nie potrafią się uczyć, uciekają. Wtedy Bóg także rozumie: Ten nie jest Moim dzieckiem. Widzieliście jak niektóre dzieci Boga uczyły się i potem uciekły. Następnie po zrozumieniu czegoś ponownie zaczynają się uczyć. Jeśli następnie będą przebywały bardzo dobrze w jodze, wówczas mogą wziąć wysoką pozycję. Zrozumieją, że zmarnowały bardzo dużo czasu, pozostawiając taką szkołę. One z całą pewnością wezmą teraz od Ojca dziedzictwo. Pamiętając Ojca i mówiąc „Baba, Baba!” będziecie mieć gęsią skórkę ze szczęścia. Baba inspiruje nas do wzięcia wzniosłej pozycji. Jesteśmy tak fortunni! Powinniście ciągle na nowo pamiętać Babę, a także stale przestrzegać wskazówek i wtedy będziecie doświadczać wielkiego postępu. Takiej osobie każdy okaże szacunek. Baba mówi: Niewykształceni będą się kłaniać wykształconym. Ci, którzy są świadomi ciała, nie potrafią wdrażać sobie boskich cnót. Wasze twarze powinny być pierwszej klasy. Mówi się: o ponadzmysłowe szczęście zapytajcie tych, których uczy Bóg. Powinniście zwracać dużo uwagi na naukę, a także przestrzegać śrimatu. Nawet świat staje się czysty dzięki waszej sile jogi. Czynicie świat czystym za pomocą jogą. Jest to cud! Macie podźwigać górę, dokładając swój palec (jest memoriał góry Gowerdan, która została podniesiona poprzez współdziałanie palca każdego). Jest to symbol odnoszący się do tych, którzy uczynili ten brudny świat czystym. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:

1. Aby wasze intelekty wdrażały sobie prawdziwą wiedzę, macie uczynić naczynie swoich intelektów czystym i jasnym. Usuń ze swojego intelektu bezużyteczność.

2. Zwracaj pełną uwagę na wdrażanie sobie boskich cnót. Ucz się i doświadczaj ponadzmysłowego szczęścia. Zawsze miejcie upojenie, że jesteście dziećmi Boga i że On Sam was uczy.


Błogosławieństwo:
Zawsze miej szczęśliwe serce i nie przejmuj się pytaniami "Dlaczego?" i "Co?", stając się uosobieniem osiągnięć.

Dusze, które są kompletne i są uosobieniem osiągnięć, nigdy nie mają żadnych pytań. Osobowość szczęścia jest widoczna na ich twarzach oraz w ich działalności; to jest nazywane zadowoleniem. Jeśli jest mniej szczęścia, to znaczy, że brakuje jakiegoś osiągnięcia, a powodem braku jakiegoś osiągnięcia jest takie czy inne pragnienie. Posiadanie wielu subtelnych pragnień prowadzi do braku jakichś osiągnięć. Dlatego odłóżcie na bok tymczasowe pragnienia, stańcie się uosobieniem osiągnięć i zawsze będziecie mieć serce pełne szczęścia.

Hasło:
Pozostańcie pochłonięci Bożą miłością, a atrakcja Mai się skończy.


Szczególny wysiłek, aby stać się równym Ojcu Brahmie.
Doświadczyłeś Ojca Brahmy jako anioła chodzącego i poruszającego się, całkowicie bez żadnej świadomości ciała. Wykonując czynności, rozmawiając z innymi, dając wskazówki i powiększając zapał i entuzjazm każdego, zawsze pozostawał poza ciałem i dawał doświadczenie subtelnego światła. Podobnie, naśladuj Ojca. Stale pozostawaj poza świadomością ciała. Niech każdy zobaczy tylko formę niezależności. To jest znane, jako anielski stan, podczas życia w ciele.