09.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, pamiętanie nieograniczonego Ojca jest czymś incognito. Pamiętanie rodzi pamiętanie. Jak Ojciec może pamiętać tych, którzy nie przebywają w pamiętaniu?

Pytanie:
Dzieci, jakich nauk, które nie są nigdy przekazywane w żadnym innym czasie całego cyklu, uczycie się w zbieżnym wieku?

Odpowiedź:
Nauki umierania za życia w odniesieniu do ciała. Tylko obecnie uczycie się stawać się zwłokami, ponieważ to w tym czasie musicie stać się karmatyczni. Będąc w ciele, musisz wykonywać czyny. Twój umysł może być spokojny tylko wtedy, gdy nie jesteś w ciele. Dlatego nie powinno się mówić: „Ci, którzy władają umysłem, władają światem”. To powinno być: „Ci, którzy pokonują Maję, panują nad światem”.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec siada tutaj i wam wyjaśnia, ponieważ rozumiecie, że tylko ci są uczeni, którzy są nierozsądni. Teraz, gdy nieograniczony Ojciec, Bóg, Najwyższy z Najwyższych przybywa, kogo On będzie uczył? On z pewnością będzie uczył tych, którzy są najbardziej nierozsądni. Dlatego mówi się: Ci, którzy mają niekochające intelekty w czasie zniszczenia. Jak intelekty stały się niekochające? Oni napisali o 8,4 milionach gatunków. Powiedzieli także, że Ojciec również ma 8,4 milionów wcieleń. Mówią, że Najwyższa Dusza jest w kotach, psach i we wszystkich żywych istotach. Dzieci, powiedziano wam, że ten punkt powinien być wyjaśniany jako drugi. Ojciec wyjaśnił, że gdy przychodzą nowi, przede wszystkim przedstawiajcie im ograniczonego i nieograniczonego ojca. Tamten jest Babą, nieograniczonym seniorem, a ten jest Babą, ograniczonym juniorem. Nieograniczony Ojciec oznacza Ojca nieograniczonych dusz. Ograniczony ojciec jest ojcem żywych istot. Tamten jest Ojcem wszystkich dusz. Nie każdy może sobie wdrażać tę wiedzę w takim samym stopniu. Niektórzy wdrażają sobie tylko 1%, a niektórzy 95%. To należy zrozumieć. Będzie istnieć dynastia słońca. Są królowie, królowe i poddani. To wchodzi do waszych intelektów. Wśród poddanych są wszystkie rodzaje ludzkich istot. Poddani to poddani! Ojciec wyjaśnia: To jest nauka. Każdy z was uczy się zgodnie ze swoim intelektem. Każdy z was otrzymał własną rolę. W jakim stopniu wdrażaliście sobie tę naukę w poprzednim cyklu, to samo zrobicie teraz. Nauka nigdy nie może być ukryta. Otrzymujecie swoją pozycję zgodnie z tym, ile się uczycie. Ojciec wyjaśnia: W miarę waszych postępów, będą egzaminy. Nie możecie być przeniesieni bez egzaminu. Wszystko będzie ujawnione na końcu. Jednak nawet teraz możecie zrozumieć, na jaką pozycję zasługujecie. Chociaż, z powodu zakłopotania gdy jesteście wśród innych, wszyscy podnosicie swoje ręce, to w swoich sercach rozumiecie, że prawdopodobnie nie moglibyście stać się tacy. Pomimo to podnosicie ręce. Podnosić rękę pomimo to, oznacza ignorancję. Jest tak dużo ignorancji! Ojciec natychmiast rozumie, że tamci (ziemscy) studenci mają więcej rozsądku. Oni rozumieją, że jeśli nie zasłużą na stypendium, nie zdadzą. Tamci ziemscy studenci są lepsi od was, ponieważ przynajmniej rozumieją, ile stopni zdobędą z przedmiotu, którego uczy ich nauczyciel. Oni nie powiedzieliby, że zdadzą z wyróżnieniem. To pokazuje, że ci tutaj nie mają nawet tyle rozsądku. Oni mają dużo świadomości ciała. Od kiedy przyszliście tutaj, aby stać się Lakszmi i Narajanem, wasze czyny powinny być bardzo dobre. Ojciec mówi: Niektórzy w czasie zniszczenia mają niekochające intelekty. Jaki będzie ich stan, jeśli nie będą mieli dokładnej miłości do Ojca? Oni nie będą w stanie zdobyć wysokiej pozycji. Dzieci, Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam znaczenie słów: „Ci, którzy mają niekochające intelekty w czasie zniszczenia”. Dzieci, jeśli same nie potraficie jasno tego zrozumieć, co zrozumieliby inni? Dzieci, które wierzą, że są dziećmi Śiw Baby, nie rozumieją pełnego znaczenia. Pamiętanie Ojca jest czymś incognito. Nauka nie jest incognito. W nauce każdy jest w kolejności. Nie każdy będzie uczył się w tym samym stopniu. Ojciec zdaje sobie sprawę, że oni wciąż są małymi dziećmi. Oni nie pamiętają nieograniczonego Ojca przez trzy do czterech miesięcy. Jak można zrozumieć, czy ktoś pamięta Babę, czy nie? To mogłoby być (zrozumiane) tylko wtedy, kiedy Baba otrzymałby od nich list, a oni napisaliby wiadomości o duchowej usłudze, którą wykonują. Należy dać tego dowód. Ci, którzy ani nie przebywają w pamiętaniu, ani nie okazują żadnego dowodu usługi, są świadomi ciała. Niektórzy piszą wiadomości o sobie: „Baba, ten przyszedł i ja mu to wyjaśniłem.” A więc Ojciec rozumie, że tamto dziecko wciąż żyje i przekazuje dobre wiadomości o usłudze. Niektórzy nawet nie piszą listu przez trzy do czterech miesięcy. Gdy Baba nie otrzymuje żadnych wiadomości, rozumie, że to dziecko umarło lub jest chore. Ci, którzy są chorzy, nie są w stanie pisać. Niektórzy nawet piszą, że nie napisali wcześniej, ponieważ nie czuli się dobrze. Niektórzy ani nie podają żadnych wiadomości, ani nie są chorzy; oni są świadomi ciała. Wówczas, kogo Ojciec pamiętałby? Pamiętanie rodzi pamiętanie! Jednak istnieje świadomość ciała. Ojciec przychodzi i wyjaśnia: Mówiliście, że jestem wszechobecny i umieszczaliście Mnie nawet w większej liczbie gatunków niż w 8,4 milionów. O ludzkich istotach mówi się, że mają kamienne intelekty. Oni mówią o Bogu, że jest On obecny we wszystkich skałach i kamieniach. Dlatego to jest nieograniczona zniewaga, prawda? A więc Ojciec mówi: „Oni tak bardzo Mnie zniesławili!” Teraz rozumiecie wszystko w kolejności. Na ścieżce czczenia oni śpiewają: „Gdy przyjdziesz, oddam się Tobie. Uczynię cię moim Dziedzicem.” Czynicie Mnie waszym dziedzicem, mówiąc, że jestem w skałach i kamieniach! Tak bardzo Mnie zniesławiacie! Dlatego Ojciec mówi: „Ja przychodzę wtedy, gdy jest największa niereligijność. Dzieci, teraz znacie Ojca, a więc tak bardzo Go chwalicie. Pomińmy chwalenie Go, niektórzy nie piszą nawet dwóch słów pamiętania do Niego. Oni stają się świadomi ciała. Dzieci, rozumiecie, że znalazłyście Ojca. Nasz Ojciec nas uczy. To są wersety Boga. Ja uczę was radża jogi. Ja uczę was radża jogi i pokazuję wam, jak możecie zdobyć królestwo świata. Jeśli mielibyście upojenie, że nieograniczony Ojciec uczy was, jak zdobyć zwierzchnictwo nad światem, czulibyście bezgraniczne szczęście. Chociaż oni studiują Gitę, to studiują ją jak zwykłą książkę. Bóg Kriszna mówi: Ja uczę was radża jogi. To wszystko! Oni nie mają tej jogi intelektu, ani nie czują szczęścia. Ci, którzy studiują lub recytują Gitę, nie czują tak dużo szczęścia. Gdy kończą czytanie Gity, zajmują się swoim interesem. Teraz macie w swoich intelektach to, że uczy was nieograniczony Ojciec. To nie wchodzi do niczyjego intelektu, że Bóg ich uczy. A więc, gdy ktoś przychodzi, wyjaśniajcie mu przede wszystkim teorię o dwóch ojcach. Mówcie mu: „Bharat był niebem, a teraz jest piekłem”. Nikt nie może powiedzieć, że jest w żelaznym wieku jak również, że jest w złotym wieku. Gdy ktoś doświadcza cierpienia, jest w piekle, a gdy doświadcza szczęścia, jest w niebie. Wielu mówi, że mają dużo szczęścia i że nieszczęśliwi ludzie są w piekle. Oni mają swoje pałace, budynki itp. Oni widzą dużo zewnętrznego szczęścia. Teraz rozumiecie, że tamto złoto-wieczne szczęście nie może być doświadczane tutaj. To nie jest tak, że to jest to samo, że złoty wiek może być nazwany żelaznym wiekiem, a żelazny wiek złotym wiekiem. Ci, którzy w to wierzą, są nazywani ignorantami. Przede wszystkim więc powiedzcie im teorię o Ojcu. Ojciec Sam się przedstawia. Nikt inny Go nie zna. Oni mówią, że Bóg jest wszechobecny. Teraz pokazujecie na obrazach, że forma duszy i forma Najwyższej Duszy jest taka sama. On także jest duszą, ale On jest zwany Najwyższą Duszą. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia, jak On przychodzi. Wszystkie dusze mieszkają tam, w najwyższej siedzibie. Ludzie na zewnątrz nie potrafią tego zrozumieć. Język jest także bardzo łatwy. W Gicie wspomina się imię Kriszny. Jednak Kriszna nie wypowiada Gity. On nie może każdemu powiedzieć: „Stale pamiętaj tylko Mnie!” Grzechy nie mogą być odcinane poprzez pamiętanie ludzkich istot. Ona (Gita) mówi: „Bóg Kriszna mówi: Wyrzeknijcie się wszystkich cielesnych związków i stale pamiętajcie tylko Mnie!” Jednak Kriszna sam posiada cielesne związki i jest tylko małym dzieckiem. To jest taki ogromny błąd! Jest tak duża różnica z powodu tylko jednego błędu! Bóg nie może być wszechobecny. Czy Ten, o którym mówicie „Dawca Zbawienia dla Wszystkich” także degraduje się? Czy Bóg może być kiedykolwiek zdegradowany? Wszystkie te aspekty muszą być ubijane. To nie jest kwestia marnowania czasu! Ludzie mówią, że nie mają czasu. Gdy mówicie im, by przyszli i wzięli kurs, mówią, że nie mają czasu. Oni mogliby przychodzić przez dwa lub przez cztery dni. Jeśli nie będą się uczyć, jak mogą stać się Lakszmi czy Narajanem? Jest tak duża siła Mai. Ojciec wyjaśnia: Każda sekunda i każda minuta, które mijają, powtórzą się identycznie. One wciąż będą powtarzać się niezliczoną ilość razy. Teraz słuchacie Ojca. Baba nie wchodzi w cykl narodzin i śmierci. Możecie porównać tych, którzy wchodzą w pełny cykl kolejnych narodzin, z Tym, który nie wchodzi w ten cykl. Tylko jeden Ojciec nie rodzi się i nie umiera. Wszyscy inni są w tym cyklu. Dlatego pokazujecie obraz Brahmy i Wisznu, obu biorących kolejne wcielenia. Oni wciąż odgrywają swoje role: Brahma staje się Wisznu, a Wisznu staje się Brahmą. To nie może się skończyć. Każdy przyjdzie, zobaczy te obrazy i zrozumie. To jest coś, co ma być łatwo zrozumiane. Do waszych intelektów powinno wejść to, że jesteście braminami, że potem staniecie się bóstwami, wojownikami, kupcami i siudrami, a gdy przyjdzie Ojciec, staniecie się braminami. Pamiętajcie o tym, a staniecie się tymi, którzy obracają dyskiem samorealizacji. Jest wielu, którzy nie są w stanie przebywać w pamiętaniu. Tylko wy, bramini, obracacie dyskiem samorealizacji. Bóstwa nie stają się takie. Stajecie się bóstwami dzięki otrzymywaniu teraz wiedzy o tym, jak przechodzicie wokół cyklu. W rzeczywistości żadna ludzka istota nie zasługuje na to, by ją nazwać obracającą dyskiem samorealizacji. Ludzki świat, ziemia śmierci, jest całkowicie odmienna, tak jak zwyczaje i systemy ludzi z Bharatu są odmienne. Zwyczaje i systemy każdego są różne. Zwyczaje i systemy ludzi ziemi śmierci są różne. To jest taka różnica, jak różnica pomiędzy dniem a nocą i dlatego oni wszyscy mówią, że są nieczyści. Oni wołają: „Och, Oczyścicielu! Oczyść nas wszystkich, mieszkańców nieczystego świata!” W waszych intelektach jest to, że czysty świat istniał 5000 lat temu i że był on zwany złotym wiekiem. Srebrny wiek nie jest tak nazywany. Ojciec wyjaśnił, że najpierw jest pierwsza klasa, a następnie druga klasa. Dlatego macie wyjaśniać każdy aspekt tak dobrze, że ktoś, kto przychodzi, słysząc to, jest zadziwiony. Niektórzy są bardzo zachwyceni, ale gdy słyszą, że koniecznie mają żyć w czystości, nie mają czasu, by czynić wysiłek. To występek żądzy czyni ludzkie istoty nieczystymi. Pokonując go, staniecie się zdobywcami świata. Ojciec powiedział wam także: „Pokonajcie występek żądzy i stańcie się zdobywcami świata.” Ludzkie istoty mówią: „Pokonajcie swoje umysły, a staniecie się zdobywcami świata”. Kontroluj swój umysł. Tylko, gdy nie będziesz mieć ciała, twój umysł może być spokojny. W przeciwnym razie twój umysł nigdy nie będzie spokojny. Otrzymałeś ciało, żeby wykonywać czyny. A więc, jak mógłbyś przebywać tutaj w swoim karmatycznym stanie? O karmatycznym stanie mówi się, że jest stanem zwłok: Umrzeć za życia i być niezależnym od ciała. Jesteście nauczani, by stać się odrębnymi od ciała. Dusza jest odrębna od ciała. Dusza jest mieszkańcem najwyższej siedziby. Gdy dusza wchodzi w ciało, jest zwana ludzką istotą. Otrzymujecie ciała, by wykonywać czyny. Gdy dusza pozostawia swoje ciało, musi wziąć kolejne ciało, by wykonywać czyny. Tylko, gdy nie będziecie musieli wykonywać czynów, będziecie spokojni. W bezcielesnym świecie nie ma działania. Cykl świata obraca się tutaj. Macie zrozumieć Ojca i cykl świata. To jest zwane wiedzą. Tak długo jak wasze oczy są nieczyste i zbrodnicze, nie jesteście w stanie zobaczyć niczego czystego. Dlatego potrzebujecie trzeciego oka wiedzy. Tylko gdy osiągniecie swój karmatyczny stan, to znaczy gdy staniecie się bóstwami, zobaczycie swoimi oczami bóstwa. Jednak, będąc w tych ciałach, nie możecie zobaczyć Kriszny swoimi oczami. Nie osiągacie niczego dzięki wizji. Doświadczacie tylko krótkotrwałego szczęścia i poprzez to spełniane jest wasze pragnienie (zobaczenia Kriszny). Wizje są ustalone w sztuce życia. Nie ma poprzez nie żadnego osiągnięcia. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Jestem duszą odrębną od ciała. Stwórz swój karmatyczny stan, praktykując bycie zwłokami, kimś, kto będąc w swoim ciele, umarł za życia.

2. Dawaj dowód usługi. Wyrzeknij się świadomości ciała i uczciwie przekazuj wiadomości o sobie. Czyń wysiłek, by zdać z wyróżnieniem.

Błogosławieństwo:
Stań się double light(lekkim i świetlanym) aniołem, który ma wszystkie konta i wszystkie związki w jednym Ojcem.

Żeby stać się double light (lekkimi i świetlanymi) aniołami, pozostawajcie ponad świadomością ciał, ponieważ świadomość ciała jest błotem, a jeśli masz to brzemię, będzie ci ciężko. Anioły są tymi, którzy nie mają związku ze swoimi ciałami. Oddaliście Ojcu ciało, które Ojciec wam dał. Gdy dacie coś swojego komuś innemu, wasz związek z tym kończy się. Wszystkie wasze konta i wszystkie wymiany są z Ojcem, a wszystkie konta i związki z przeszłości, skończyły się. Tylko ci, którzy są takimi całkowitymi żebrakami, stają się double light (lekkimi i świetlanymi) aniołami.

Hasło:
Używaj swoich specjalności, a doświadczysz postępu na każdym kroku.