09.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Odkąd umarłyście śmiercią za życia, macie wszystko zapomnieć. Słuchajcie tylko tego, co wyjaśnia wam Ojciec i pamiętajcie Ojca: „Jestem tylko z Tobą...”

Pytanie:
Dzieci, jakie nauki przekazuje Ojciec, Dawca Zbawienia, w celu waszego zbawienia?

Odpowiedź:
Baba mówi: Dzieci, aby osiągnąć zbawienie stańcie się bezcielesne i pamiętajcie Ojca oraz cykl. Dzięki tej jodze staniecie się wiecznie zdrowe, wolne od choroby i nie będziecie musiały żałować za żaden swój czyn.

Pytanie:
Co jest znakiem tych, którzy nie otrzymują fortuny szczęścia nieba?

Odpowiedź:
Gdy trzeba słuchać wiedzy, oni mówią, że nie mają czasu. Oni nigdy nie staną się członkami bramińskiego klanu. Nigdy nawet się nie dowiedzą, że Bóg przychodzi w określonej postaci.

Piosenka:
Serce pragnie zawołać Ciebie.

Om śanti.
Bóg siedzi i wyjaśnia czcicielom. Czciciele są dziećmi Boga. Czcicielami są wszyscy, a Ojciec jest jeden. Dlatego dzieci chcą spędzić to jedno życie w Jego towarzystwie. Wiele żyć spędziliśmy z bóstwami. Także wiele żyć spędziliśmy w diabelskiej społeczności. Czciciele w swych sercach pragną należeć do Boga, aby doświadczać tego jednego życia z Bogiem, żyć razem z Nim. Teraz, gdy należycie do Boga, umarliście śmiercią za życia, a więc żyjecie z Bogiem. W tym waszym ostatnim, bezcennym życiu, jesteście z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Śpiewa się: Będę jeść tylko z Tobą, będę siedzieć tylko z Tobą, będę słuchać tylko Ciebie. Ci, którzy umierają za życia mogą przeżyć to życie w Jego towarzystwie. Jest to jedyne i najwznioślejsze ze wszystkich żyć. Ojciec przychodzi tylko raz; On nie będzie mógł przyjść ponownie. On przychodzi tylko raz, aby spełnić wszystkie pragnienia dzieci. Na ścieżce czczenia ludzie proszą o wiele rzeczy. Przez połowę cyklu żebrali u mędrców, świętych mężów, wielkich dusz i bóstw. Życie za życiem mantrowali, pokutowali, dawali dary. Czytali bardzo dużo pism. Tworzą bardzo dużo ksiąg i czasopism. Są w tym niestrudzeni. Myślą, że w ten sposób znajdą Boga. Jednak teraz Bóg Sam wyjaśnia: Poprzez to, co studiowaliście przez wiele żyć, poprzez te wszystkie pisma, które studiujecie teraz, nie dotrzecie do Mnie. Jest dużo ksiąg. Chrześcijanie także dużo studiują. Stale piszą w wielu językach, a ludzie to studiują. Teraz Ojciec mówi: Zapomnijcie wszystko to, czego uczyliście się. Zapomnij wszystko, to znaczy, zniszcz to w swoim intelekcie. Przeczytaliście dużo ksiąg. W księgach jest napisane: Ten i ten jest Bogiem, ten i ten jest inkarnacją. Teraz Ojciec mówi: Gdy przychodzę, osobiście mówię tym, którzy stali się Moimi dziećmi, aby zapomnieli o wszystkim. Mówię wam rzeczy, których nie było ani w waszych intelektach, ani w intelektach nikogo innego na całym świecie. Dzieci, teraz rozumiecie, że tego, co Baba wam wyjaśnia, nie ma w żadnym z pism. Ojciec wyjaśnia rzeczy bardzo głębokie i zabawne. On przekazuje wam informacje o Stwórcy i stworzeniu, a także o początku, środku i końcu sztuki życia. Baba mówi: Jeżeli nie możecie wiele zapamiętać, pamiętajcie tylko dwie rzeczy: Manmanabhaw i Madjadżibhaw. Te słowa pochodzą z Gity ścieżki czczenia, ale Ojciec bardzo jasno tłumaczy ich znaczenie. Bóg uczy łatwej radża jogi. Mówi: Pamiętaj tylko Mnie, twojego Ojca. Bardzo pamiętaliście Mnie na ścieżce czczenia. Śpiewa się, że każdy pamięta Boga w czasie cierpienia, ale ludzie i tak nie rozumieją niczego. W złotym i srebrnym wieku z pewnością istnieje świat szczęścia, a więc dlaczego tam mieliby Go pamiętać? Pamiętacie Ojca teraz, ponieważ w lądzie Mai panuje cierpienie. Pamiętane jest także szczęście złotego wieku. Ci, którzy żyli w świecie szczęścia to są ci sami, którzy w zbieżnym wieku studiują radża jogę i wiedzę u Ojca. Spójrzcie tylko na dzieci; wiele z nich jest niewykształconych. Jest to dla nich lepsze, ponieważ ich intelekty nie są pociągane w żadną stronę. Tutaj powinniście zachować ciszę, nie ma nawet potrzeby, aby coś mówić. Po prostu, stale pamiętajcie Ojca, a wasze grzechy zostaną usunięte. Wtedy zabiorę was z powrotem ze Sobą. Niektóre z tych rzeczy są zapisane w Gicie. Jest tylko jedna święta księga starożytnego Bharatu. Ten Bharat, kiedyś nowy, teraz stał się stary. Jest tylko jedno pismo, tak jak jest tylko jedna Biblia od czasu powstania religii chrześcijańskiej i będzie to jedno pismo aż do końca. Chrystus jest także bardzo czczony. Mówi się, że on ustanowił pokój. On przybył i dał początek religii chrześcijańskiej. Jednak nie ma w tym kwestii pokoju. Oni stale sławią każdego kto przychodzi, ponieważ zapomnieli o swojej chwale. Buddyści i chrześcijanie nie zostawiają swojej religii i nie sławią innych. Ludzie Bharatu nie mają swojej religii. To także jest ustalone w sztuce życia. Ojciec przychodzi tylko wtedy, gdy ludzie stają się całkowitymi ateistami. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, w książkach, z których uczyliście się w szkołach, był przynajmniej cel i przedmioty. Jest z nich korzyść, ponieważ dzięki nauce możecie zarabiać na życie i zdobyć pozycję. Jednak, studiowanie pism itp. to ślepa wiara. Studia natomiast nigdy nie mogą być nazywane ślepą wiarą. Nie jest tak, że studiuje się ze ślepą wiarą. Studiując możesz stać się prawnikiem lub inżynierem, a więc jak można to nazywać ślepą wiarą? Tutaj jest miejsce nauki (patśala), a nie satsang. Jest napisane: Boży Światowy Uniwersytet. Dlatego powinno być oczywiste, że jest to wielki uniwersytet Boga, przeznaczony dla ludzkości. Przekazuj każdemu takie posłannictwo: Zapomnij o ciele i wszystkich religiach ciała, przebywaj w religii siebie i pamiętaj Ojca, a twoje ostatnie myśli zaprowadzą cię do twojego celu. Zapisuj, jak długo przebywałeś w jodze. Nie wszyscy piszą swój dziennik regularnie; nie. Oni się męczą. To, co w rzeczywistości powinieneś robić, to patrzeć w lustro codziennie, a dowiesz się, czy jesteś godny poślubić Lakszmi czy Sitę, czy też staniesz się poddanym. Mówi się wam, byście prowadzili dziennik po to, by wzmóc wasz wysiłek, byście mogli stwierdzić, jak długo pamiętaliście Śiw Babę. Działania z całego dnia powinny się pojawić przed tobą. Skoro możesz pamiętać swoje całe życie od wczesnego dzieciństwa, to czy nie możesz pamiętać, co robiłeś jednego dnia? Sprawdzaj, jak długo pamiętałeś Babę i cykl. Praktykując to będziesz mógł wygrać w wyścigu i znaleźć się w różańcu Rudry. To jest pielgrzymka jogi. Skoro nikt inny o tym nie wie, jak mógłby tego uczyć? Rozumiecie, że teraz macie powrócić z Babą. Dziedzictwem Baby jest królestwo. I dlatego nazywa się to radża jogą. Wszyscy jesteście radż risi. Inni to hatha joga risi. Oni także żyją w czystości. W królestwie wszyscy są potrzebni; król, królowa i poddani. Pośród sannjasinów nie ma królów i królowych. Ich brak zainteresowania jest ograniczony, podczas gdy wy macie nieograniczony brak zainteresowania. Chociaż tamci opuszczają swój dom i ognisko rodzinne, to i tak muszą żyć w tym występnym świecie. Dla was po tym świecie jest niebo. Zapamiętany został boski ogród. Dzieci, tylko wy możecie to zachować w swoich intelektach. Jest wielu, którzy nawet nie potrafią pisać dziennika. Zmęczyli się idąc tą ścieżką. Baba mówi: Dzieci, notujcie dla siebie, jak długo pamiętałyście najukochańszego Babę, Tego, od którego otrzymujecie dziedzictwo właśnie dzięki pamiętaniu Go. Jeśli chcecie otrzymać swoje królewskie dziedzictwo, musicie stwarzać poddanych. Skoro Baba jest Stwórcą nieba, dlaczego nie mielibyście wziąć swojego dziedzictwa od Niego? Jest wielu, którzy otrzymują dziedzictwo nieba, reszta jednak otrzymuje tylko spokój. Ojciec każdemu mówi: Dzieci, zapomnijcie o ciele i wszystkich cielesnych związkach. Przyszłyście bezcielesne i przeszłyście przez osiemdziesiąt cztery życia. Teraz stańcie się jeszcze raz bezcielesne. Wyznawcom chrześcijańskiej religii także można powiedzieć, że przybyli tutaj do świata fizycznego po przybyciu Chrystusa. Wy także przybyliście bezcieleśni i odgrywaliście swoją rolę przyjmując ciała. Teraz wasza rola także zbliża się do końca. Teraz, kiedy nadszedł koniec żelaznego wieku, pamiętaj Ojca. Ci, którzy należą do rejonu wyzwolenia będą bardzo szczęśliwi. Oni pragną tylko wyzwolenia. Rozumieją, że po wyzwoleniu w życiu i tak będą musieli doświadczać cierpienia, więc wyzwolenie będzie lepsze niż to. Nie uświadamiają sobie, że tam panuje duże szczęście. My, dusze, mieszkamy w duchowym świecie z Najwyższą Duszą. Jednak teraz oni zapomnieli świat dusz. Mówi się: Kiedy Ojciec przychodzi, przysyła wszystkich Swoich wysłanników. W rzeczywistości, nikt nie jest wysyłany. To wszystko jest ustalone w sztuce życia. Przyszliśmy, aby poznać cały dramat. Dzieci, jeżeli w waszych intelektach jest tylko Ojciec i cykl, z pewnością staniecie się władcami globu. Ludzie sądzą, że tu jest dużo cierpienia. Dlatego chcą wyzwolenia. Używane są dwa terminy: „wyzwolenie” i „zbawienie”, ale nikt nie zna ich znaczenia. Dzieci, rozumiecie, że Dawcą Zbawienia dla Wszystkich jest tylko Ojciec. Cała reszta jest nieczysta. Cały świat jest nieczysty. Niektórzy nawet reagują (sprzeciwiają się) słysząc te słowa. Ojciec mówi: Zapomnij o ciele. Wysłałem was jako bezcielesnych. Teraz macie się stać bezcieleśni i powrócić ze Mną do domu. To jest zwane wiedzą lub nauką. Tylko ta nauka zapewnia zbawienie. Dzięki jodze stajecie się wiecznie zdrowi. W złotym wieku byliście bardzo szczęśliwi. Niczego wam nie brakowało. Nie było tam żadnych występków, które powodowałyby cierpienie. Ludzie opowiadają historię o królu, który pokonał przywiązanie. Baba mówi: Uczę was takich czynów, których nigdy nie będziecie musieli żałować. Tam nie będzie zimnej pogody. Teraz nawet pięć żywiołów jest tamopradhan. Czasami jest bardzo gorąco, a czasami nadzwyczaj zimno. Tam nie ma takich klęsk. Zawsze jest wiosna. Natura jest satopradhan. Teraz natura jest tamopradhan, jak więc ludzie mogliby być dobrzy? Ważne osoby w Bharacie naśladują sannjasinów. Jednak, kiedy wy, dzieci, idziecie do nich (do ważnych osób), mówią, że nie mają czasu. Z tego możecie wywnioskować, że nie dane jest im doświadczanie wspaniałości nieba, oni nie zostają członkami bramińskiego klanu. Nie wiedzą nawet jak i kiedy Bóg tutaj przychodzi. Chociaż świętują narodziny Śiwy, nie uważają Go za Boga. Gdyby uważali Go za Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę, świętowaliby Śiw Dżajanti jako publiczne święto. Ojciec mówi: Moje narodziny odbywają się tylko w Bharacie. Tutaj są także świątynie. On z pewnością musiał wejść w czyjeś ciało. Dakśa Pradżapati jest przedstawiany jako ten, który stwarza ofiarny ogień. Czy Bóg miałby wejść w niego? Tego nie mówią. Kriszna żyje w złotym wieku. Sam Ojciec mówi: Przez usta Brahmy muszę stworzyć potomstwo braminów. Możecie także wyjaśniać to innym. Baba tłumaczy wam to tak prosto: Tylko pamiętaj Mnie. Maja jednak jest tak potężna, że nie pozwala wam pamiętać. Była (waszym) wrogiem przez połowę cyklu. Macie pokonać tego wroga. Na ścieżce czczenia ludzie kąpią się, gdy jest zimno. Oni bardzo błądzą. Znoszą dużo bólu. To jest patśala, gdzie uczycie się. Tutaj nie ma kwestii błądzenia z powodu ślepej wiary. Ludzkie istoty tkwią w pułapce takiej ślepej wiary. Oni mają dużo przewodników itp. Jednak, żaden człowiek nie może zbawić drugiego człowieka. Uczynienie ludzkiej istoty swoim przewodnikiem jest ślepą wiarą. Obecnie nawet małe dzieci biorą przewodnika. Przedtem zwyczajem było branie przewodnika po przejściu na emeryturę. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby przyspieszyć swoje wysiłki, niezbędne jest prowadzić dziennik pamiętania. Każdego dnia patrz na swoją twarz w lustrze i sprawdzaj: Jak długo pamiętałem najukochańszego Babę?

2. Zapomnij wszystko, czego uczyłeś się i zachowuj ciszę. Nie ma potrzeby, by cokolwiek mówić. Pozbądź się grzechów poprzez pamiętanie Ojca.

Błogosławieństwo:
Skończ z wszelką świadomością „ja”, mówiąc ustami i umysłem „Baba, Baba” oraz stań się uosobieniem sukcesu w każdej sytuacji.

Wy, instrumentalne dzieci, które zwiększacie zapał i entuzjazm innych dusz, nigdy nie możecie mieć świadomości „ja”. Nie powinno być: „Zrobiłam to”, ale „Baba, uczynił mnie instrumentem”. Zamiast „ja”, powiedz „Mój Baba”. Nie: „Ja to zrobiłam, ja to powiedziałam”, ale „Baba sprawił, że to zrobiłam, Baba to zrobił”. Wówczas staniesz się uosobieniem sukcesu. Im więcej wyłania się z twoich ust „Baba, Baba”, tym bardziej będziesz w stanie sprawić, że wielu innych będzie należeć do Baby. Niech z ust każdego zabrzmi: „Ta osoba w każdej sytuacji zajmuje się tylko Babą”.

Hasło:
Używanie swojego ciała, umysłu i bogactwa w wartościowy sposób w zbieżnym wieku i zwiększanie swoich skarbów jest prawdziwym zdrowym rozsądkiem.