09.02.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie prawdziwie, duchowo służyć umysłami, ciałami i bogactwem. Tylko poprzez waszą duchową usługę Bharat stanie się złotym wiekiem.

Pytanie:
Co stale powinniście pamiętać, aby się uwolnić od zmartwień? Kiedy będziecie mogli być stale wolni od trosk?

Odpowiedź:
Aby być wolnym od trosk, zawsze pamiętajcie, że ta sztuka życia jest stworzona absolutnie dokładnie. Cokolwiek wydarza się zgodnie z dramatem jest absolutnie dokładne. Jednak obecnie nie możecie być stale wolni trosk. Kiedy osiągniecie swój stan karmatyczny, będziecie wolni od trosk. W tym celu potrzebna jest bardzo dobra joga. Dzieci, które są joginami i gjani nie mogą być niewidoczne (ukryte).

Om śanti.
Oczyściciel, Bóg Śiwa mówi. Ojciec wyjaśnił, że żadna cielesna istota nie może być zwana Bogiem. Ludzie także wiedzą, że Oczyścicielem może być tylko Bóg. Śri Kriszna nie może być Oczyścicielem. Biedni ludzie są w wielkim zamieszaniu. Tylko kiedy nić w Bharacie jest poplątana, wówczas Śiw Baba musi przyjść. Nikt, z wyjątkiem Ojca, nie może jej rozplątać. Tylko On, Śiw Baba, jest Oczyścicielem. Dzieci, tylko wy to wiecie, a i tak jest to w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Pomimo, że siedzicie tutaj i słuchacie tego każdego dnia, nie jesteście świadome, że siedzicie tutaj z Śiw Babą; że On jest obecny w tym (Brahmie); że On uczy nas, oczyszcza nas i przekazuje te metody. Obracacie dyskiem samouświadomienia; otrzymujecie wiedzę o Stwórcy i stworzeniu; pokonujecie żądzę i stajecie się zdobywcami świata. Zatem ten Ojciec jest Oczyścicielem. On także jest Stwórcą nowego stworzenia. Obecnie czynicie wysiłek, aby wziąć nieograniczone królestwo. Każdy z was rozumie, że bierze swoją fortunę królestwa od Śiw Baby. Nawet to nie jest rozumiane dokładnie. Niektórzy rozumieją to trochę, a niektórzy nie rozumieją tego zupełnie. Śiw Baba mówi: Jestem Oczyścicielem. Jeżeli ktoś przyjdzie i zapyta Mnie, Ja mogę się mu przedstawić. Ojciec również wam się przedstawił. Śiw Baba mówi: Ja wchodzę w zwyczajne ciało. To ciało jest zwyczajne. On (Brahma) stoi na szczycie drzewa (ludzkości). On jest pokazywany w nieczystym świeci i jak poniżej wykonuje tapasję. Śiw Baba uczy także tego (Brahmę), w jak wykonywać tapasję. Śiw Baba uczy radża jogi. W dole poniżej jest Adi Dew, a na szczycie Adi Nath (Pan). Dzieci, możecie wyjaśniać, że wy, bramini, jesteście dziećmi Śiw Baby. Wy także jesteście dziećmi Śiw Baby, ale o tym nie wiecie. Bóg jest Jeden, a cała reszta to bracia. Ojciec mówi: Ja uczę tylko Moje dzieci. Ja uczę i czynię bóstwami tylko tych, którzy Mnie rozpoznają. Bharat był niebem, a teraz jest piekłem. Jedynie ci, którzy pokonują żądzę, zdobywają świat. Ja ustanawiam złoty świat. Bharat był wiele razy w złotym wieku, a następnie wchodził w wiek żelazny. Nikt o tym nie wie. Nikt nie zna Stwórcy ani też początku, środka i końca stworzenia. Jestem pełen wiedzy. Taki jest wasz cel i wasze zadanie. Ja wchodzę w to zwykłe ciało i daję wam wiedzę. Teraz macie się oczyścić. Pokonując tamte występki, staniecie się zdobywcami świata. Dzieci, wszystkie czynicie wysiłek. Poprzez swoje ciała, umysły i bogactwa wykonujecie duchową, nie fizyczną usługę. To jest zwane duchową wiedzą. To nie jest czczenie. Dla czczenia są wieki miedziany i żelazny. One są również zwane nocą Brahmy, a wieki złoty i srebrny są zwane dniem Brahmy. Kiedy przybywa ktoś kto naucza Gity, powinniście mu wyjaśnić, że w Gicie jest błąd. Kto wypowiedział Gitę? Kto uczył radża jogi? Kto powiedział, że pokonując żądzę stajecie się zwycięzcami świata? Lakszmi i Narajan stali się zwycięzcami świata, czyż nie tak? On (Baba) usiadł i wyjaśnił im tajemnicę ich 84 wcieleń. Bez względu na to, kim ktoś jest, aby otrzymać wiedzę, musi przyjść tutaj. Ja uczę was dzieci, ale spośród was również niektórzy nie rozumieją zbyt dużo i dlatego zostało zapamiętane określenie „garstka spośród multimilionów” Niektórzy wiedzą tylko w 5% Kim jestem i jaki jestem? Masz znać Ojca i pamiętać Go dokładnie. Dlaczego nie pamiętasz Mnie stale? Mówisz: Baba, zapominam Ciebie pamiętać. O! Czy nie możesz pamiętać Baby? W rzeczywistości Ojciec wyjaśnia, że to wymaga wysiłku. Tym niemniej, On stale nakłania was (pompuje was) do wysiłku. Och! Zapominacie Ojca, który zabiera was na ocean mleka i czyni was panami świata? Maja na pewno sprawi, że zapomnicie. To wymaga czasu. To nie jest tak, że ponieważ Maja na pewno sprawi, że zapomnicie, to możecie po prostu usiąść i niczym się nie przejmować. Nie, na pewno macie czynić starania. Macie pokonać żądzę. Stale pamiętaj tylko Mnie, a twoje grzechy zostaną usunięte. Tak jak Ja mówię do was dzieci -„dziecko”-, podobnie nawet jeśli przybędzie tu sędzia sądu najwyższego, Ja też powiem do niego „dziecko”, ponieważ Ja jestem Bogiem, Najwyższym ze wszystkich. Tylko Ja uczę was najwyższych studiów (najwyższej wiedzy), aby umożliwić wam otrzymanie pozycji księcia i księżniczki. Ojciec mówi: Ja uczę tego (Brahmę). On następnie staje się śri Kriszną. Brahma i Saraswati stają się potem Lakszmi i Narajanem. Ta ścieżka rodzinna trwa. Tamci ze ścieżki odosobnienia nie mogą uczyć radża jogi. Potrzebni są oboje, król i królowa. Tamci ludzie udają się za granicę i mówią, że uczą radża jogi. Jednak oni mówią, że szczęście jest czymś takim jak odchody wrony. Zatem jak oni mogą uczyć radża jogi? Dlatego dzieci, powinnyście mieć entuzjazm. Jednak dzieci nadal są młode, one nie stały się jeszcze dojrzałe. Aby stać się dojrzałym potrzebna jest odwaga. Ojciec mówi wam: To jest społeczeństwo Rawana. Wołacie: O, Oczyścicielu przyjdź! Zatem, czy to jest czysty czy nieczysty świat? Rozumiecie, że jesteście mieszkańcami piekła. Czy to jest boskie społeczeństwo? Czy to jest królestwo Ramy? Czy nie należycie do królestwa Rawana? Obecnie każdy w królestwie Rawana ma diabelski intelekt. Kto uczyni diabelski intelekt boskim? Zadawajcie 4 do 5 takich pytań, które sprawią, że ludzie zaczną myśleć. Dzieci, waszym obowiązkiem jest przedstawianie Ojca. Drzewo rośnie stopniowo. Potem będzie wielka ekspansja. Maja również powoduje, że odwracacie się i powala was całkowicie. Wielu umiera boksując się i wielu umiera również tutaj. Oni wpadają w występek i umierają. Potem muszą czynić wysiłek od początku. Występek zabija ich całkowicie. Jakąkolwiek rdzę usunęli i stali się czyści z nieczystych, cały ten dochód jest tracony. Potem muszą czynić wysiłek od nowa. Nie możecie powiedzieć, że nie wolno wam pozwolić komuś przychodzić. Nie, macie wyjaśniać takiej osobie: Wszystko co zarobiłeś dzięki pielgrzymce pamiętania i nauce, zostało zniszczone. Oni upadają tak nisko. Jeśli stale upadasz, zostanie ci powiedziane, abyś sobie poszedł (się wyniósł). Daje ci się szansę raz czy dwa. Dwa razy jest ci przebaczane, a potem jest to już beznadziejny przypadek. Oni tam pójdą, ale w „brudnej klasie”. Mówi się tak dla porównania. O tych, którzy otrzymują całkowicie niską pozycję mówi się, że należą do ”brudnej klasy”. Są pokojówki, służący, kremarze, a także pokojówki i służący poddanych. Ojciec wie, że On uczy was, że uczy was co każde 5000 lat. Tamci ludzie mówią o setkach tysięcy lat. Gdy uczynicie dalszy postęp, oni zaczną mówić: Naprawdę jest to kwestia 5000 lat. To jest ta sama wielka wojna. Jednak oni nie mogą pozostawać na pielgrzymce pamiętania. Dzień po dniu to staje się coraz bardziej „za późno”. Zostało zapamiętane: Wiele czasu przeminęło i mało czasu pozostaje. Wszystkie te kwestie odnoszą się do tego czasu. Mało czasu pozostało na oczyszczenie się. Wojna jest tuż, tuż. Zapytaj swojego serca: Czy przebywam na pielgrzymce pamiętania? Kiedy przychodzą nowi ludzie, dzieci powinny koniecznie zadbać, aby wypełnili formularz. Tylko kiedy wypełnią formularz, możecie zacząć im wyjaśniać. Jeżeli ktoś nie chce zrozumieć, to co napisze w formularzu? Tak wielu ludzi przychodzi tutaj tylko po to, aby przychodzić. Powiedzcie im: Wołacie do Ojca: O, Oczyścicielu przyjdź. Tak więc to na pewno jest nieczysty świat i dlatego wołacie: O, Oczyścicielu przyjdź i uczyń nas czystymi. Niektórzy się stają tacy, a inni nie. Baba otrzymuje wiele listów. Wszystkie są adresowane do Śiw Baby na ręce Brahmy. Śiw Baba mówi także: Ja wchodzę w zwyczajne ciało. Ja opowiadam mu historię jego 84 wcieleń. Żadna ludzka istota nie zna początku, środka i końca stworzenia. Ojciec teraz opowiedział to wam. Baba sprawił, że te obrazy zostały stworzone, dając wam, dzieci, boskie wizje. Dusze, Baba uczy tylko was. Dusze szybko stają się bezcielesne. Macie uważać się za odrębne od tych ciał. Baba mówi: Dzieci, bądźcie świadome duszy, bądźcie bezcielesne. Ja uczę was, dusze. To jest spotkanie dusz z Najwyższą Duszą. To nazywa się spotkaniem zbieżnego wieku. Woda Gangesu nie oczyszcza nikogo. Mędrcy, święci, risi, muni – wszyscy, przychodzą aby kąpać się w Gangesie. Jak Ganges może być Oczyścicielem? Bóg mówi: Żądza jest największym wrogiem. Pokonując ją staniecie się panami świata. Ani Ganges, ani ocean tego nie mówią. Ojciec, Ocean Wiedzy wyjaśnia wam. Aby pokonać tę żądzę, stale pamiętaj tylko Mnie, a staniesz się czysty. Wpajaj boskie cnoty. Nikomu nie sprawiaj cierpienia. Numer jeden cierpieniem jest używanie miecza żądzy. To sprawia wam cierpienie od początku, poprzez środek aż do końca. To nie istnieje w wieku złotym. Tamten świat jest czysty. Tam nie ma nikogo nieczystego. Tak jak bierzecie królestwo dzięki potędze jogi, tak samo dzieci tam rodzą się dzięki potędze jogi. Królestwo Rawana tam nie istnieje. Wy palicie podobiznę Rawana, ale nie wiecie, kiedy zaczęliście ją palić. Rawan nie istnieje w królestwie Ramy. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam te kwestie, które muszą być zrozumiane. On wyjaśnia bardzo dobrze, ale zgodnie z tym, jak każdy z was studiuje w każdym cyklu, tak samo będzie uczył się teraz. Wszystko można poznać po wysiłku jaki czynicie. Jest również przedmiot fizycznej usługi. Jeśli nie możesz służyć umysłem, to służ słowami i czynami. Bardzo łatwo jest służyć słowami. Przede wszystkim jest usługa poprzez umysł, tzn. manmanabhaw: Pozostawaj na pielgrzymce pamiętania. Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Przyjmuj nauki od Ojca. Jest wielu, którzy nie potrafią pamiętać Ojca. Nie powiecie, że oni nie potrafią pamiętać wiedzy. Oni nie potrafią stale pamiętać Jednego. W jaki sposób otrzymasz siłę, jeżeli Go nie pamiętasz? Ojciec jest Wszechmocnym Autorytetem. Pamiętając Go otrzymujesz siłę. To jest zwane mocą. Jeżeli ktoś dobrze służy czynami, może otrzymać dobrą pozycję. Jeżeli nie służysz czynami, jaką pozycję otrzymasz? Są również poddani. To są incognito kwestie i trzeba je zrozumieć. Tamci ludzie mówią o jodze, ale nie rozumieją, że wy zdobywacie zwierzchnictwo nad światem poprzez jogę. Nikt nie wie o tym, że dzieci rodzą się tam dzięki potędze jogi. To jest wyjaśniane wam, jednakże po upływie cyklu, stajecie się znowu niewolnikami Mai. Maja nie pozostawia was samych nawet teraz. Obecnie macie stać się niewolnikami Śiw Baby. Nie stawajcie się niewolnikami cielesnych istot. Teraz jesteście zwani braćmi i siostrami, abyście stali się czyści. Potem macie przejść nawet ponad to. Macie uważać się za braci. Nie powinno być nawet wizji brata i siostry. Cokolwiek się wydarza, jest absolutnie dokładne, zgodne z dramatem. Dramat jest bardzo dokładny. Ojciec jest wolny od zmartwienia. Ten (Brahma) na pewno ma jakieś troski. Tylko kiedy osiągniesz stan karmatyczny, będziesz wolny od trosk. Do tego czasu, coś stale będzie się wydarzać. Baba teraz podkreśla znaczenie jogi. To o jodze mówicie, że stale zapominacie. Ojciec narzeka: Zapominasz Ojca, który daje ci tak wiele skarbów! Ojciec wie, kto ma wiedzę, a kto jej nie ma. Gjani dusze nigdy nie mogą pozostać w ukryciu. One szybko dają dowód usługi, dlatego wszystkie te kwestie muszą być zrozumiane. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Nie daj się pokonać boksując się z Mają. Nie siedź i nie stawaj się opieszały w wysiłkach. Miej odwagę i służ.

2. Ten dramat jest stworzony dokładnie, dlatego o nic się nie martw. Aby osiągnąć swój stan karmatyczny, pozostawaj w pamiętaniu Ojca. Nie bądź niewolnikiem żadnej cielesnej istoty.


Błogosławieństwo:
Bądź prawdziwym radż riszi, który jest wolny całego przywiązania utrzymując postawę nieograniczonego braku zainteresowania (disinterest).

Radż riszi to ten, kto ma królestwo, a z drugiej strony, riszi to ten, kto ma nieograniczony brak zainteresowania. Jeśli jest jakieś przywiązanie do siebie, do innej osoby, do jakiegoś przedmiotu, wtedy nie możesz być radż riszi. Ci, którzy mają choć najmniejszą myśl o przywiązaniu, trzymają swoje stopy w dwóch łodziach i nie są ani tutaj, ani tam. Stań się więc radż riszi i miej nieograniczony brak zainteresowania (nie bądź niczym zainteresowany, bądź bezinteresowny) to znaczy należ tylko do Ojca i nikogo innego. Utrwal te lekcję.

Hasło:
Gniew jest formą ognia, która spala ciebie i innych.