09.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz jesteście instrumentami do założenia lądu nieśmiertelności, w którym nie będzie żadnego cierpienia ani grzechu. Tamten świat to jest świat bez występku.

Pytanie:
Jaki jest cudowny plan bożej rodziny?

Odpowiedź:
Planem bożej rodziny jest mieć planowanie rodziny i założyć jedną religię prawdy, a zniszczyć wszystkie inne niezliczone religie. Ludzie tworzą plany kontroli narodzin. Ojciec mówi: Ich plany nie mogą zadziałać. Tylko Ja przychodzę, aby założyć nowy świat; a wszystkie inne dusze powrócą do domu ponad. Bardzo niewiele dusz pozostanie.

Om śanti.
To jest dom, uniwersytet, a także instytucja. Wy dzieci - dusze rozumiecie, że On jest Śiw Babą, i że dusze są saligramami, do których należy ciało. Ciało nie mówi „moja dusza”. Dusza mówi „moje ciało”. Dusza jest niezniszczalna, a ciało jest zniszczalne. Teraz uważacie siebie za dusze. Naszym Babą jest Śiwa i On jest Najwyższym Ojcem. Dusze, wiecie, że On jest waszym Najwyższym Babą, On jest także Najwyższym Nauczycielem i Najwyższym Guru. Na ścieżce czczenia ludzie wzywają: O, Boże, Ojcze! Nawet w momencie śmierci oni także mówią: O, Boże! Hej, Iśwarze! Oni wzywają, jednak w niczyim intelekcie nie pozostaje to dokładnie, że Ojciec wszystkich dusz jest Jeden. Mówi się: O, Oczyścicielu! Dlatego On także jest Guru. Ludzie mówią: Wyzwól nas z cierpienia i zabierz nas do lądu spokoju. On jest więc Ojcem, a także On jest Oczyścicielem, Najwyższym Przewodnikiem. Następnie, ponieważ On wyjaśnia nam w jaki sposób obraca się cykl świata i w jaki sposób ludzkie istoty biorą 84 wcielenia, a także przekazuje nieograniczoną historię i geografię świata, dlatego On jest Najwyższym Nauczycielem. Na ścieżce ignorancji ojciec, nauczyciel i guru, oni wszyscy są odrębni. Tutaj Nieograniczony Ojciec, Nauczyciel i Przewodnik wszyscy są jednym. To jest taka duża różnica. Dzieci, Nieograniczony Ojciec daje wam nieograniczone dziedzictwo. Ojciec (lokik ojciec) daje ograniczone dziedzictwo. Tamta nauka jest także ograniczona. Nikt nie zna historii i geografii świata, nikt nie wie w jaki sposób Lakszmi i Narajan zdobyli swoje królestwo ani jak długo trwało ich królestwo; ani jak długo władali Rama i Sita srebrnego wieku. Ludzie nie rozumieją zupełnie niczego. Dzieci, teraz rozumiecie, że Nieograniczony Ojciec przybył, aby was uczyć. Baba pokazuje wam także ścieżkę do zbawienia. Staliście się nieczyści biorąc 84 wcielenia. Macie się teraz stać czyści. To jest tamopradhan świat. Wszystko przechodzi poprzez stany sato, radżo i tamo. Nawet wiek tego świata robi się stary z nowego, a potem nowy ze starego. Każdy wie, że tylko Bharat był w złotym wieku i że bóstwa tam władały. To było królestwo bogów i bogiń. Aćća. Co się wydarzyło potem? Oni brali kolejne narodziny. Z bycia satopradan stali się sato, radżo a następnie tamo. Wzięli taką a taką liczbę wcieleń. Pięć tysięcy lat temu w Bharacie, kiedy to było królestwo Lakszmi i Narajana średnia rozpiętość życia ludzkich istot wynosiła od 125 do 150 lat. To jest zwane lądem nieśmiertelności, tam nigdy nie ma przedwczesnej śmierci. To jest ląd śmierci. W lądzie nieśmiertelności ludzie pozostają nieśmiertelni, mają długą rozpiętość życia. W złotym wieku jest to czysty aśram rodzinny. To jest zwane światem bez występku. Obecnie świat jest występny. Dzieci, wiecie, że teraz jesteście dziećmi ŚiwBaby. Otrzymujecie dziedzictwo od ŚiwBaby. Ten jeden jest Dadą czyli starszym bratem, a tamten jest Dziadkiem. Otrzymujecie dziedzictwo od Dziadka. Każdy ma prawo do posiadłości dziadka. Brahma jest zwany Ojcem Ludzkości (Pradżapitą). Adam i Ewa: Adamem i jego żoną. Tamten Jeden jest bezcielesnym Bogiem, Ojcem, ten jeden (Pradżapita) jest cielesnym ojcem. On ma swoje ciało, podczas gdy ŚiwBaba nie ma swojego ciała. Otrzymujecie dziedzictwo od ŚiwBaby poprzez Brahmę Babę. Otrzymujecie posiadłość Dziadka poprzez ojca. Jesteście ponownie czynieni bóstwami z ludzkich istot przez ŚiwBabę poprzez Brahmę Babę. Ludzie śpiewają o Jego chwale zapisaną w Grant (pismo Sikhów), „Bogu nie zajęło dużo czasu, aby zamienić ludzi w bóstwa”. Kto was takimi uczynił? Bóg! Jest dużo chwały. Baba mówi: Pamiętaj Alfę, a beta, królestwo będzie twoje. Nawet guru Nanak powiedział: Mantruj imię Pana i otrzymasz szczęście. Ludzie śpiewają chwałę tego bezcielesnego nieśmiertelnego wizerunku Ojca. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i otrzymasz szczęście. Teraz każdy pamięta Ojca. Kiedy wojna się skończy w królestwie Lakszmi i Narajana zapanuje tylko jedna religia. Te kwestie muszą być zrozumiane. Bóg mówi: Tylko Bóg jest zwany Oczyścicielem i Oceanem Wiedzy. On jest Tym, który Usuwa Cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. Ponieważ jesteśmy dziećmi Ojca powinniśmy być szczęśliwi. Ludzie Bharatu naprawdę istnieli w złotym wieku. Cała reszta dusz była w lądzie spokoju. Teraz wszystkie duszy zeszły tutaj na dół. Potem my pójdziemy, staniemy się bóstwami i będziemy grać nasze role w niebie. Ten stary świat jest światem cierpienia, a nowy świat jest lądem szczęścia. Kiedy dom robi się stary pojawiają się szczury i węże. Taki właśnie jest ten świat. Czas trwania cyklu wynosi 5 tysięcy lat. Teraz to jest koniec. Gandidżi także pragnął, aby tutaj był nowy świat, nowe Delhi, królestwo Boga (Ramy). Jednak to jest zadaniem tylko Ojca. Tylko królestwo bóstw jest zwane królestwem Ramy. W nowym świecie niewątpliwie będzie królestwo Lakszmi i Narajana. Najpierw Radhe i Kriszna należą do odrębnych królestw, a potem po małżeństwie oni stają się Lakszmi i Narajanem. Z pewnością oni musieli wykonać takie czyny w swoim poprzednim życiu. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam filozofię czynu, neutralnego czynu i grzesznego czynu. Jakiekolwiek czyny ludzie wykonują w królestwie Rawana, to są grzeszne czyny. W złotym wieku czyny są neutralne. To jest także wspomniane w Gicie ale oni zmienili imię Tego, który ją wypowiada. To jest błąd. Narodziny Kriszny mają miejsce w złotym wieku. Śiwa jest bezcielesnym, Najwyższym Ojcem, Kriszna jest cielesną ludzką istotą. Najpierw są narodziny Śiwy, potem oni świętują w Bharacie narodziny Kriszny. Ludzie mówią o „Śiw Ratri” (o nocy Śiwy). Ojciec przychodzi i daje Bharatowi królestwo nieba. Po narodzinach Śiwy są narodziny Kriszny, pomiędzy tymi dwoma jest „Rakhi”, ponieważ czystość jest niezbędna. Musi być także zniszczenie starego świata, dlatego odbywa się wojna i wszystko jest niszczone. A następnie przychodzicie wy i władacie w nowym świecie. Nie studiujecie dla tego starego świata, lądu śmierci. Wasza nauka jest dla nowego świata, dla lądu nieśmiertelności. Nie ma żadnej innej takiej uczelni. Ojciec mówi: Teraz to jest koniec lądu śmierci, dlatego macie się uczyć i szybko stawać się mądrzy oraz rozsądni. On jest Ojcem, Oczyścicielem i On także was uczy. To jest uniwersytet Boga Ojca. Bóg mówi: Kriszna jest księciem złotego wieku. On także otrzymuje dziedzictwo od ŚiwBaby. Obecnie wszyscy bierzecie swoje dziedzictwo na przyszłość. Potem otrzymacie wasze dziedzictwo zgodnie z tym, ile się uczyliście. Jeżeli się nie uczysz, twoje pozycja staje się niższa. Gdziekolwiek żyjecie kontynuujcie naukę. Murli są także wysyłane za granicę. Baba ostrzega was każdego dnia. Dzieci, pamiętajcie Ojca, gdy będziecie to robić, wasze grzechy będą usunięte! Domieszka w duszy będzie usunięta. Dusza musi się stać w 100% czysta. Teraz jest nieczysta. Ludzie tak bardzo czczą. Setki tysięcy ludzi udaje się na pielgrzymki i zgromadzenia. To trwało życie po życiu. Oni zbudowali dużo świątyń i tym podobnie oraz czynili bardzo dużo wysiłku; pomimo tego oni wciąż schodzili w dół, po schodach. Teraz rozumiecie, że z waszego stanu wznoszenia pójdziecie do lądu szczęścia, a potem musicie zejść w dół. Następnie stopnie stale zmniejszają się. Splendor, piękno nowego domu z pewnością zmniejsza się po 10 latach. Byliście w nowym świecie złotego wieku; następnie po 1250 latach zaczyna się królestwo Ramy. Teraz świat jest całkowicie tamopradhan. Jest bardzo dużo ludzkich istot. Świat zrobił się stary. Ludzie stale tworzą plany odnośnie planowania rodziny. Popadają w takie zamieszanie. Piszemy, że to jest zadanie tylko Boga, Ojca. Od 900 tysięcy do miliona ludzi pójdzie i będzie żyć w złotym wieku. Cała reszta pójdzie i pozostanie w swoim słodkim domu. To jest Boże planowanie rodziny: Założenie jednej religii i zniszczenie wszystkich innych religii. Ojciec wykonuje Swoją pracę. Tamci ludzie mówią: Możesz wchodzić w żądzę, ale nie miej dzieci. Nic w ten sposób nie jest osiągane. To planowanie jest tylko w rękach Nieograniczonego Ojca. Ojciec mówi: Tylko Ja przychodzę i czynię ląd cierpienia lądem szczęścia. Przychodzę co każde 5 tysięcy lat na końcu żelaznego wieku i początku złotego wieku. Teraz to jest zbieżny wiek, kiedy nieczysty świat staje się czystym światem. Jest to tylko zadanie Ojca aby założyć nowy świat i zniszczyć stary. W złotym wieku istniała tylko jedna religia. Lakszmi i Narajan byli panami świata, cesarzową i cesarzem. Tylko wy rozumiecie, czyj memoriał tworzony jest jako różaniec. Na szczycie jest Kwiat (węzeł), ŚiwBaba, a dalej jest podwójny paciorek Brahma i Saraswati. To jest ich różaniec, to jest różaniec tych, którzy uczynili świat niebem z piekła, czystym z nieczystego. Pamiętani są ci, którzy odeszli po wykonaniu jakiegoś dobrego zadania. Ojciec wyjaśnia: Oni byli czyści w złotym wieku. To była czysta ścieżka rodzinna. Teraz są nieczyści. Śpiewa się: O Oczyścicielu przyjdź, przyjdź i oczyść nas. Nie wzywacie w ten sposób w złotym wieku. Nikt nie pamięta Ojca, gdy jest szczęśliwy. Każdy pamięta Go w czasie cierpienia. Ojciec jest Wyzwolicielem, Miłosiernym i Tym, który jest Pełen Błogości. On przychodzi i każdemu daje wyzwolenie oraz wyzwolenie w życiu. Ludzie wołają do Niego: Przyjdź i zabierz nas do naszego słodkiego domu! Teraz nie ma szczęścia, teraz to jest rząd ludzi nad ludźmi. W złotym wieku jest król, królowa i poddani. Ojciec mówi wam w jaki sposób staliście się panami świata. Tam macie obfitość bogactwa, nieskończone bogactwo. Budynki tam są budowane ze złotych cegieł. Cegły ze złota są produkowane przez maszyny, oni nawet wstawiają w te cegły diamenty i klejnoty. Nawet w miedzianym wieku było dużo diamentów; potem one zostały zrabowane. Teraz nigdzie nie widać złota; to także jest ustalone w dramacie. Ojciec mówi: Przychodzę co każde 5 tysięcy lat. Bomby atomowe itp. zostały stworzone w celu zniszczenia starego świata. To jest nauka. Oni muszą używać swoich intelektów, aby wynaleźć takie rzeczy, przy pomocy których zniszczą swój klan. Oni nie produkują tego tylko po to, aby je gromadzić. Próby wciąż się odbywają. Wojna nie może się zacząć, zanim królestwo nie będzie założone. Przygotowania są czynione; klęski naturalne także są w to wszystko włączone. Nie będzie tak dużo ludzi. Dzieci, teraz musicie zapomnieć o tym starym świecie; po prostu pamiętaj swój słodki dom i zwierzchnictwo nieba. Gdy budowany jest nowy dom, intelekt pamięta tylko nowy dom. Teraz jest zakładany nowy świat. Ojciec jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich. Wszystkie dusze powrócą do domu, a ich ciała będą zniszczone. Dusze stają się czyste dzięki pamiętaniu Ojca. Z całą pewnością stańcie się czyści. Bóstwa są czyste. Papierosy, tytoń itp., nigdy nie są umieszczane przed wizerunkami bóstw. One są waisznawami. Tamto jest zwane lądem Wisznu. Tamten świat to jest świat bez występku, podczas gdy ten to jest występny świat. Teraz macie pójść do świata bez występku. Bardzo mało czasu pozostało; Sami możecie zrozumieć, że to wszystko będzie zniszczone przy pomocy bomb atomowych. Wojna na pewno się odbędzie. Oni mówią, że ktoś inspiruje ich do stwarzania wszystkich tych rzeczy i dlatego oni stale je tworzą; nawet pomimo że wiedzą, że poprzez to ich własny klan będzie zniszczony. Jednak oni nie potrafią zaprzestać produkowania tego. Zniszczenie poprzez Śankara jest także ustalone w dramacie. Zniszczenie jest tuż przed wami. Płomienie zniszczenia wyłonią się z ofiarnego ognia wiedzy. Teraz studiujecie, aby stać się panami nieba. Stary świat będzie zniszczony i ponownie stanie się nowym. Ten cykl stale się obraca. Historia musi się powtórzyć. Najpierw jest oryginalna wieczna boska religia, potem religia wojowników dynastii księżyca. Po nich przychodzą ci z Islamu, Buddyści itd. a następnie z niewątpliwie jeszcze raz przychodzi pierwszy numer (Śiw Baba) i wszystko inne jest niszczone. Dzieci, kto was uczy? Bezcielesny ŚiwBaba. On jest Nauczycielem i Sat Guru. On zaczyna was uczyć jak tylko przychodzi, dlatego jest napisane: Narodziny Śiwy są również narodzinami Gity. Narodziny Gity są także narodzinami Kriszny. ŚiwBaba zakłada złoty wiek. Ląd Kriszny jest zwany złotym wiekiem. To nie mędrzec, święty lub ludzka istota, jest tym, który was uczy. Nieograniczony Ojciec, który jest Tym, który Usuwa Cierpienie i jest Dawcą Szczęścia, On was uczy. On daje wam dziedzictwo na 21 żyć. Zniszczenie musi się odbyć. To o tym czasie powiedziano: Bogactwo niektórych ludzi zostało pogrzebane, bogactwo innych zostało zrabowane przez rząd. Będzie bardzo dużo kradzieży itp. Będzie także ogień. Wszystko będzie poświęcone w tym ofiarnym ogniu. Teraz, kiedy zaczyna się gdzieś mały pożar, natychmiast jest gaszony. To wciąż jeszcze zajmie trochę czasu. Wszyscy będą walczyć ze sobą nawzajem. Nie będzie nikogo kto mógłby powstrzymać ich od walki. Po rzekach krwi, popłyną rzeki mleka. To jest zwane rozlewem krwi bez przyczyny. Dzieci miały wizję, a w tym czasie wy także zobaczycie wszystko swoimi fizycznymi oczami. Zanim odbędzie się zniszczenie pamiętajcie Ojca i z bycia tamopradhan duszami stańcie się satopradhan duszami. Ojciec przygotowuje was do założenia nowego satopradhan świata. Gdy królestwo będzie w pełni założone, odbędzie się zniszczenie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Uczyń siebie godnym pójścia do lądu Wisznu. Stań się całkowicie czysty, wyrzeknij się nieczystego pożywienia, napojów. Używaj wszystkiego w wartościowy sposób zanim odbędzie się zniszczenie.

2. Ucz się i szybko stawaj się rozsądny. Zwracaj uwagę, aby nie wykonywać żadnych grzesznych czynów.

Błogosławieństwo:
Bądź prawdziwym sługą, który osiąga sukces w usłudze poprzez wyrzeczenie i tapasję.

Głównym sposobem na sukces w usłudze jest wyrzeczenie i tapasja. Wyrzeczenie oznacza wyrzeczenie się nawet myśli w swoim umyśle. Wyrzec się czegoś z powodu sytuacji, z powodu kodeksu zachowania lub przymusu nie jest wyrzeczeniem; wyrzeczeniem jest wyrzeczeniem się nawet swoich myśli, będąc uosobieniem wiedzy. Bycie tapaswi oznacza bycie stale zanurzonym w miłości Ojca, w Oceanie Wiedzy, Miłości, Błogości, Szczęścia i Spokoju. Tylko dusze, które są wyrzeczone w ten sposób i są tapaswi, osiągają sukces w usłudze i są prawdziwymi sługami.

Hasło:
Sługą świata jest ten, który rozsiewa wibracje spokoju poprzez swoją tapasję.