09.03.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wciąż na nowo pamiętajcie Ojca i dziedzictwo. Ojciec, duchowy Chirurg daje tylko jedno lekarstwo, by uczynić was wiecznie zdrowymi. On mówi: Dzieci, pamiętajcie Mnie!

Pytanie:
O jakich aspektach powinieneś rozmawiać ze sobą, tak abyś mógł doświadczać wielkiej przyjemności?

Odpowiedź:
Mów do siebie: „Cokolwiek widzę tymi oczyma, będzie zniszczone. Tylko Baba i my pozostaniemy. Słodki Baba czyni nas panami nieba”. Wchodząc w samotność i rozmawiając ze sobą w ten sposób, doświadczysz wielkiej przyjemności.

Om śanti.
Najwyższy Ojciec, Bóg Śiwa mówi: Najsłodsze dzieci, powinnyście na każdym kroku pamiętać najbardziej pomyślny zbieżny wiek. Tylko wy, dzieci o tym wiecie, jednak jest to w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Wasze intelekty powinny pamiętać, że teraz w tym najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku stajemy się najwznioślejszymi ludźmi i że Baba przyszedł, aby uwolnić nas z klatki Rawana. Tak jak ptak uwolniony z klatki wyfruwa i doświadcza szczęścia, tak samo wy, dzieci, uświadamiacie sobie, że to jest klatka Rawana, w której jest tak dużo różnych rodzajów cierpienia. Ojciec teraz przyszedł, aby uwolnić nas z tej klatki, pomimo że jesteśmy ludzkimi istotami. Jest to zapisane w pismach, że odbyła się wojna pomiędzy bóstwami a diabłami i że bóstwa wygrały tę wojnę. W rzeczywistości to nie była kwestia wojny. Wy teraz z diabłów stajecie się bóstwami. Odnosicie zwycięstwo nad Rawanem, pięcioma występkami, a nie nad społeczeństwem Rawana. Pięć występków jest zwane Rawanem. Jednak nie ma żadnej kwestii palenia kogoś. Dzieci, stajecie się bardzo szczęśliwe, że idziecie do świata, gdzie nie będzie ani zbyt gorąco ani zbyt zimno, tam, gdzie stale panuje sezon wiosny. Złoto-wieczna wiosna teraz nadchodzi. Tutaj wiosna trwa krótko, ale dla was tam wiosna trwa przez pół cyklu. Klimat tam nie jest gorący, podczas gdy tutaj ludzie cierpią i umierają z powodu gorąca. Niezniszczalny Chirurg daje wam bardzo łatwe lekarstwo, abyście uwolnili się od tych wszystkich rzeczy, które przynoszą cierpienie. Inni chirurdzy, do których chodzicie, muszą pamiętać wiele różnych lekarstw, podczas gdy Ten Chirurg nie ma innych lekarstw. Tylko przez pamiętanie Go, uwalniacie się całkowicie od choroby, nie ma żadnego lekarstwa itp. Dzieci mówią: Dzisiaj poprowadzimy seminarium jak powinno się pisać dziennik i jak powinno się pamiętać Babę. Będziemy mieli seminarium na ten temat. Ojciec teraz nie sprawia wam kłopotu, abyście siedzieli i coś pisali; nie ma potrzeby na marnowanie papieru. Ojciec mówi: Tylko uczyń, aby twój intelekt pamiętał Ojca. Czy na ścieżce ignorancji (niewiedzy) oni piszą dziennik o tym, jak bardzo pamiętają swojego ojca? Nie ma potrzeby, aby czytać lub pisać coś w tym celu. Dzieci mówią do Ojca: Baba, zapomniałem Ciebie. Gdyby inni to usłyszeli, co by na to powiedzieli? Wy, dzieci mówicie: Stajemy się Twoimi za życia. Dlaczego staliście się tacy? Aby uzyskać od Ojca dziedzictwo zwierzchnictwa nad światem, a więc dlaczego zapominacie takiego Ojca? Czy nie możecie pamiętać Ojca, który daje wam tak ogromne dziedzictwo? Otrzymaliście to dziedzictwo od Niego tyle razy wcześniej, ale nadal Go zapominacie! Jeśli chcecie uzyskać swoje dziedzictwo od Ojca, musicie Go pamiętać, a także wdrażać sobie boskie cnoty. O czym tu pisać? Każdy z was musi po prostu zapytać swojego serca. Jest przykład Narada. On był wielkim czcicielem. Wiecie, że jesteście starymi czcicielami od wielu żyć. Teraz doświadczacie tak dużo szczęścia dzięki pamiętaniu słodkiego Ojca. Staniecie się godni poślubienia Lakszmi czy Narajana w takim stopniu, w jakim Go pamiętacie. Gdy biedne dziecko jest adoptowane przez bogatą osobę, staje się bardzo szczęśliwe. Ono będzie pamiętało swojego nowego ojca i dziedzictwo. Tutaj jest wielu takich, którzy nie mają na tyle mądrości, aby stać się dzieckiem Ojca i uzyskać królestwo. Jest to zdumiewające, że nawet nie jesteście w stanie pamiętać Ojca, który czyni was panami świata! Dzieci, Ojciec adoptuje was, a więc jest zdumiewające, że nie potraficie pamiętać takiego Ojca. Powinniście wielokrotnie (często w ciągu dnia) pamiętać Ojca i Jego posiadłość. Ojciec mówi: Słodkie, dawno zagubione, a teraz odnalezione dzieci, zaprosiłyście Mnie, abym przyszedł tutaj i zaadoptował was. Ojciec został zaproszony, aby przyjść. To jest Ojciec, który zakłada niebo. On daje wam wasze dziedzictwo nieba. Wołacie do Baby: Przyjdź i zaadoptuj nas, nieczystych. Wy sami mówiliście, że jesteście nieczyści i zbankrutowani, że jesteście brudni i niewarci nawet grosza. Na ścieżce czczenia stale wzywaliście nieograniczonego Ojca, aby przyszedł. Ojciec mówi: Nawet na ścieżce czczenia nie mieliście tak dużo zmartwień, jak te ludzkie istoty tutaj, które tak bardzo się martwią. Ojciec teraz przyszedł, a więc z pewnością to musi być czas zniszczenia. Rozumiecie, że po tej wojnie, po zniszczeniu, nie będzie żadnego śladu wojny przez wiele wcieleń i wiele lat. Wojen nie będzie, ani też nie będzie żadnego śladu cierpienia czy choroby. Jednak teraz jest tak dużo chorób. Ojciec mówi: Słodkie dzieci, uwolnię was od tego całego cierpienia. Pamiętaliście Mnie: O Boże, przyjdź i obdarz nas spokojem i szczęściem! Każdy prosi o te dwie rzeczy. Tutaj panuje niepokój, dlatego tym, którzy doradzają odnośnie pokoju, są dawane pokojowe nagrody. Biedni ludzie nie wiedzą, czym jest spokój. Spokoju nie można otrzymać od nikogo innego oprócz tego Najsłodszego Ojca. Tak bardzo się staracie o to, aby oni zrozumieli, jednak oni nadal nie rozumieją. Powinniście również napisać do rządu i zapytać: Dlaczego marnujecie pieniądze? Tylko Ojciec, Ocean Spokoju może stworzyć spokój na świecie. Możecie to napisać na papierze dobrej jakości w królewski sposób i przesłać do szefów rządu. Gdy oni zobaczą dobrej jakości papier, zrozumieją, że list przyszedł od ważnej osoby. Zapytajcie ich: Mówicie o spokoju na świecie, a więc kiedy wcześniej mieliście taki spokój, że moglibyście go uzyskać tak samo znowu? Musieliście uzyskać go wcześniej. Wiecie o tym, a więc możecie zapisać czas i datę kiedy spokój i szczęście istniały na świecie. To Ojciec przyszedł i stworzył spokój i szczęście na świecie. Tamto był złoto-wieczny okres. Lakszmi i Narajan są znakiem tej dynastii. Nikt inny nie zna roli Brahmy ani roli waszej, bramini. Rola Brahmy jest główna (najważniejsza). On staje się powozem, poprzez który Ojciec wykonuje tak dużo pracy. Dlatego nadano mu (Brahmie) imię: „Multi-milionkrotnie Fortunny Powóz”. Rozmyślajcie jak możecie to wyjaśnić. Ludzkie istoty mają wielkie upojenie. Teraz macie przedstawić im Ojca. Tylko Ojciec, Ocean Wiedzy ma tę wiedzę. Tylko wtedy, gdy przychodzi, daje tę wiedzę. Wcześniej nikt inny nie mógł dać tej wiedzy. Na ścieżce czczenia wszyscy czciciele stale czczą. Tylko Ojciec daje wam wiedzę. W rzeczywistości nie tworzycie żadnej trwałej książki o tej wiedzy. Słuchacie tej wiedzy poprzez uszy. Jakiekolwiek macie książki itd., to są one tylko na pewien czas, gdyż one wszystkie będą zniszczone. Wszystkie notatki, które piszecie również się skończą. Robicie notatki tylko dla własnych wysiłków. Ojciec mówi: Sporządź listę tematów, które będziesz mógł pamiętać. Wiecie, że te książki itp. nie pozostaną. Tylko to pamiętanie pozostanie w waszych intelektach. Dusze, stajecie się całkowicie napełnione, tak jak Ojciec. Cała reszta starych rzeczy, cokolwiek widzicie swoimi oczami, na końcu będzie zniszczone. Nic na końcu nie pozostanie. Ojciec jest wiecznym Chirurgiem. Dusze są również wieczne i niezniszczalne, one opuszczają swoje ciała i biorą następne. Dzień po dniu, ciała jakie ludzie otrzymają, będą nieczyste, brudne. Dzieci, teraz wiecie, że stajecie się wzniosłe. To Ojciec czyni was wzniosłymi. Mędrcy i święci itp. nie czynią was wzniosłymi. Ojciec czyni was wzniosłymi. Baba mówi: Słodkie dzieci, Ja sadzam was na Swoich powiekach i zabieram was ze Sobą. Dusza jest tutaj, w oczach. Ojciec mówi: O dusze, Ja zabiorę was Moim spojrzeniem poza (ten świat). Teraz pozostał już krótki czas. Dlatego czyń wysiłek! Zapytaj swego serca, jak bardzo pamiętasz słodkiego Babę. Heer i Ranjha (para kochanków) nie kochali siebie dla występku; to była po prostu czysta miłość. Dzięki pamiętaniu oni mogli widzieć siebie, mogli spotykać się. Ojciec mówi: Wy również powinniście stać się tacy. Oni są kochankami na jedno życie, podczas gdy wy jesteście Moimi ukochanymi na tak wiele żyć. To co się wydarzyło, dzieje się obecnie. Słowa „ukochany i ukochana” nie istnieją w złotym wieku. Tam oni są czyści. Gdy jedno myśli o drugim, pojawiają się przed sobą i doświadczają szczęścia. Dzieci, nie macie niczego, co jest widoczne. Obecnie, macie tylko uważać się za dusze i pamiętać swojego Umiłowanego, Ojca. Uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Ojca z wielkim szczęściem. Ojciec stale wyjaśnia: Na ścieżce czczenia kochaliście Mnie jako swojego Umiłowanego i poświęcaliście siebie dla Mnie. Mówiliście wtedy: Gdy przyjdziesz, poświęcę się Tobie. Umiłowany teraz przyszedł, aby uczynić każdego pięknym. On próbuje uczynić ciebie takim, jakim jest On. Gdy staniecie się piękni, wasze ciała również będą piękne. To do duszy została dodana domieszka. Teraz pamiętajcie Mnie i ta domieszka zostanie usunięta. Tutaj jest tak dużo (miejsc) odosobnienia dla dzieci, które przybywają. Gdy księża idą na spacer, pozostają w całkowitej ciszy, trzymają w rękach różaniec i nie patrzą na nikogo. Spacerują bardzo powoli i pamiętają Chrystusa. Oni nie znają Ojca. To o Mnie mówi się, że Bóg jest poza imieniem i formą. Tak więc, jeśli On jest punktem, to co oni mogliby zobaczyć? Oni nie wiedzą, jak pamiętać punkt. Wy teraz Go znacie. Rozumiecie to i dlatego przybywacie tutaj. Madhuban jest chwalony. To miejsce, do którego przybywacie jest prawdziwym Madhubanem. Na ile to tylko możliwe, siadaj w samotności i pamiętaj Ojca. Nie patrz na innych. Jest dużo tarasów na dachach (rooftops). Idź na dach rano w pamiętaniu Baby i doświadczysz wielkiej przyjemności. Próbuj budzić się o 1.00 lub 2.00 w nocy albo wcześnie rano. Jesteście słynni jako ci, którzy pokonali sen. Idź spać wcześnie i wstań o 1.00 lub 2.00 rano, idź na dach i przebywaj w odosobnieniu na pielgrzymce pamiętania. Masz gromadzić dochód. Pamiętaj Ojca i bądź zajęty sławieniem Go. Mów o tym również innym. „Baba jest tak słodki”. Dzięki pamiętaniu Go, wasze grzechy będą odcięte. Tutaj macie bardzo dobrą szansę na gromadzenie wielkiego dochodu. Nie możecie zrobić tego w swoim domu. Nie macie czasu, a wibracje i atmosfera świata są tak brudne, że nie jesteście w stanie przebywać na pielgrzymce pamiętania. Nie ma potrzeby, żeby pisać coś o tym. Czy umiłowany i umiłowana piszą cokolwiek? Sprawdź siebie wewnętrznie: Czy sprawiam komuś cierpienie? Ilu przypomniałem o Babie? Przybywacie tutaj aby zrobić postęp. Dlatego, czyń tutaj wysiłek. Siadaj w odosobnieniu na dachu i gromadź swój dochód. W czasie tych pięciu do siedmiu dni, gdy przebywacie tutaj, po wysłuchaniu murli, idź i siadaj w samotności. Jesteś w swoim domu. Dlatego, pamiętaj Ojca i zgromadzisz trochę dochodu dla siebie. Wiele matek jest w niewoli i dlatego one pamiętają Ojca: Śiw Baba uwolnij mnie z tej niewoli. One są tak bardzo bite z powodu występku. W sztuce pokazano jak Draupadi była obnażana. Wy wszyscy jesteście Draupadi. Dlatego stale pamiętajcie Ojca. Baba przekazuje wam dużo mądrych sposobów na pamiętanie Go. To nie jest kwestia kąpania się. Tak, po wypróżnieniu jest niezbędna kąpiel. Nawet kąpiąc się, niektórzy czciciele pamiętają Boga i bóstwa. Ważną rzeczą jest pamiętanie. Otrzymaliście bardzo dużo wiedzy. To jest wiedza o cyklu 84 wcieleń. Sprawdź siebie wewnętrznie i zapytaj: W ciągu całego dnia, ile pamiętałem Ojca, najsłodszego Ojca, który czyni mnie panem nieba? Czy mój umysł błądzi? Dokąd on wędruje? Ten świat nie pozostanie. Wszystko będzie zniszczone. Pozostanie tylko Baba i my. Mówiąc do siebie w ten sposób, doświadczysz bardzo dużo przyjemności. Ci, którzy przybywają tutaj, są najstarszymi czcicielami. Możecie zrozumieć, że ci, którzy nie przyjeżdżają tutaj są niedawnymi czcicielami i przyjdą później. Ci, którzy czczą od początku ścieżki czczenia, z pewnością przyjdą tutaj, aby wziąć swoje dziedzictwo od Ojca. Wysiłki tutaj są incognito. Ci, którzy nie wdrażają tej wiedzy, nie są w stanie czynić wysiłku. Wy przybywacie tutaj, by pracować nad sobą i się odświeżyć. Tutaj możecie zgromadzić tak dużo w ciągu jednego tygodnia. Tam (w waszych miejscach) nie moglibyście nagromadzić tyle nawet przez 12 miesięcy. Możecie nadrobić tak dużo w ciągu tylko siedmiu dni. To Baba daje wam tę radę. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Siadaj w odosobnieniu, pamiętaj Ojca i gromadź dochód. Musisz sprawdzać siebie wewnętrznie, czy twój umysł nie błądzi w czasie pamiętania. Jak długo pamiętam słodkiego Ojca?

2. Przebywaj w stałym szczęściu, że Baba uwolnił cię z klatki Rawana. Teraz jesteście bliscy pójścia do nowego świata, gdzie nie jest ani zbyt gorąco, ani zbyt zimno, ale jest stała wiosna.


Błogosławieństwo:
Zapomnij stary świat dzięki duchowemu upojeniu i miej prawo do zwierzchnictwa nad światem poprzez zwierzchnictwo nad sobą.

Ci, którzy uzyskują prawo do dziedzictwa od Ojca w zbieżnym wieku, to ci, którzy mają prawo do zwierzchnictwa nad sobą i prawo do królestwa świata. Dzisiaj masz zwierzchnictwo nad sobą, a jutro będziesz miał królestwo świata. To jest kwestia dzisiejszego dnia i jutra. Wy, dusze, które macie to prawo, pozostajecie w duchowym upojeniu i to upojenie umożliwi wam zapomnienie starego świata z łatwością. Ci, którzy mają prawo, nigdy nie są zależni od jakiegoś przedmiotu, osoby czy sanskar. Oni nie muszą czynić wysiłku, aby pozostawić (porzucić) ograniczone rzeczy, bo te rzeczy automatycznie pozostawiają ich.

Hasło:
Tylko ci, którzy używają każdej swojej sekundy, każdego oddechu i skarbu w wartościowy sposób, stają się uosobieniem sukcesu.