09.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, powinnyście być upojone tym, że stajecie się panami nieba, cudu świata, który wasz parlokik Ojciec tworzy dla was.

Pytanie:
Jakie osiągnięcia otrzymujemy dzięki utrzymywaniu towarzystwa Ojca?

Odpowiedź:
Gdy mamy towarzystwo Ojca, bierzemy prawo do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Towarzystwo Ojca zabiera nas na drugi brzeg. Baba sprawia, że należymy do Niego i czyni nas teistami oraz trikaldarsi (znającymi trzy aspekty czasu). Poznajemy Stwórcę, a następnie początek, środek i koniec stworzenia.

Piosenka:
Bądź cierpliwy człowieku! Twoje szczęśliwe dni nadchodzą.

Om śanti.
Kto to mówi? Tylko Ojciec mówi to do dzieci. On musi powiedzieć to do wszystkich dzieci, ponieważ one wszystkie są nieszczęśliwe i niecierpliwe. One pamiętają Ojca i mówią: Przyjdź, wyzwól nas z cierpienia i pokaż nam ścieżkę do szczęścia. Ludzkie istoty, zwłaszcza ludzie Bharatu nie pamiętają, że byli bardzo szczęśliwi. Bharat był najbardziej starożytnym, wspaniałym lądem. Ludzie mówią o cudach świata. Tutaj w królestwie Rawana mówią o 7 cudach. Są to fizyczne cuda. Ojciec wyjaśnia, że one są cudami Mai, które sprawiają cierpienie. Cudem Ramy, Ojca, jest niebo. To jest cud świata. Bharat był niebem i był taki jak diamenty. To było królestwo bóstw. Ludzie z Bharatu zapomnieli o tym wszystkim. Kłaniają się wizerunkom bóstw i czczą je, ale przynajmniej powinni znać biografię tych, których czczą! Nieograniczony Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia, że przyszliście tu do parlokik Ojca. Parlokik Ojciec zakłada niebo. Żadna ludzka istota nie może wykonać tego zadania. Baba mówi do tego (Brahmy): Hej, stara, tamopradhan duszo Kriszny, nie znasz własnych wcieleń. Gdy byłeś Kriszną, byłeś satopradan. Teraz, po przejściu przez 84 wcielenia stałeś się tamopradan. Miałeś wiele różnych imion. Teraz otrzymałeś imię Brahmy. Brahma staje się Wisznu, to znaczy Śri Kriszną; to jest to samo. Brahma staje się Wisznu, a Wisznu staje się Brahmą. Bramini, ustami zrodzone potomstwo Brahmy stają się bóstwami. Te bóstwa potem stają się siudrami. Teraz staliście się braminami. Dzieci, teraz Ojciec siedzi tutaj i wam wyjaśnia, że to są słowa Boga. Jesteście studentami, a więc powinniście mieć dużo szczęścia. Jednak nie macie tak dużo szczęścia. Bogaci ludzie są bardzo szczęśliwi, są upojeni swoim bogactwem. Tutaj, pomimo że staliście się dziećmi Boga, nie macie tak dużo szczęścia! Oni nie rozumieją, że mają kamienne intelekty. Jeżeli to nie jest w ich fortunie, nie potrafią wdrażać wiedzy. Ojciec teraz czyni nas godnymi bycia w świątyni, ale towarzystwo Mai nie jest słabsze. Oni śpiewają o tym, że dobre towarzystwo przeprowadza cię na drugi brzeg, a złe towarzystwo cię topi. Towarzystwo Ojca zabiera was do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu, a potem złe towarzystwo Rawana wprowadza was w degradację. To jest towarzystwo 5 występków, czyż nie? Na ścieżce czczenia oni nazywają to towarzystwem prawdy (satsangiem), ale stale schodzą po schodach. Jeżeli ktoś na schodach potknie się, to z całą pewnością spadnie, prawda? Tylko Ojciec jest Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. Bez względu na to, kto to jest, zawsze wskaże do góry, mówiąc o Bogu. Teraz, kto oprócz Ojca mógłby przedstawić Siebie dzieciom? Tylko Sam Ojciec przedstawia siebie dzieciom. On czyni ich Swoimi i daje im wiedzę o początku, środku i końcu świata. Ojciec mówi: Przychodzę i czynię was teistami oraz czynię was trikaldarsi. To jest sztuka życia. Mędrcy i święci o tym nie wiedzą. Inne sztuki są ograniczone, a ta sztuka życia jest nieograniczona. W tej nieograniczonej sztuce życia widzimy bardzo dużo szczęścia i bardzo dużo cierpienia. Popatrzcie tylko, jakie w tej sztuce życia są konta między Kriszną a chrześcijanami! Oni walczyli i zabrali królestwo Bharatu. Jednak, wy nie walczycie. Oni walczą pomiędzy sobą, a wy otrzymujecie królestwo. To jest ustalone w sztuce życia. Nikt o tych rzeczach nie wie. Tylko jeden Ojciec, Ocean Wiedzy daje wam wiedzę. On zbawia wszystkich. Gdy w Bharacie istniało królestwo bóstw, byliście zbawieni. Wszystkie inne dusze były w lądzie wyzwolenia. Bharat był złoty. Władaliście tam. Złoty wiek był królestwem dynastii słońca. Teraz słuchacie historii o prawdziwym Narajanie. To jest historia o zmianie zwykłego człowieka w Narajana. Piszcie to dużymi literami, że dzięki Gicie Bharat staje się ziemią prawdy wartą funta. Ojciec przychodzi i przekazuje prawdziwą Gitę. On uczy was łatwej radża jogi i czyni was wartymi funta. Baba wyjaśnia dużo krótkich historii, jednak z powodu świadomości ciała dzieci zapominają je. Gdy stają się świadome duszy, mogą też wdrażać sobie tę wiedzę. Ponieważ są świadome ciała, nie potrafią sobie jej wdrażać. Teraz Ojciec wyjaśnia: Nie mówię, że jestem wszechobecny. Nazywacie Mnie Matką i Ojcem. Co to znaczy? Śpiewacie: „Dzięki Twojemu miłosierdziu otrzymujemy bardzo dużo szczęścia”. Jednak, teraz panuje cierpienie. Jakiego czasu dotyczy ta chwała? Oni nie rozumieją nawet tego. Tak jak ptaki szczebioczą, niczego nie rozumiejąc, oni także szczebioczą, nie rozumiejąc niczego. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia: Wszystko tamto jest nieprawe. Kto uczynił was nieprawymi? Rawan. Gdy Bharat był lądem prawdy, każdy mówił prawdę. Nie było żadnej kradzieży, żadnego oszukiwania ani niczego podobnego. Tutaj jest tyle kradzieży. Na całym świecie jest oszukiwanie i tylko oszukiwanie. Ten świat jest zwany światem grzechu, światem cierpienia. Złoty wiek jest zwany światem szczęścia. To jest występny dom publiczny. Złoty wiek jest świątynią Śiwy. Ojciec siedzi tutaj i bardzo jasno wam wyjaśnia. Nazwa jest bardzo dobra: Światowy Uniwersytet Duchowy Brahma Kumaris. Ojciec teraz przychodzi i czyni was rozsądnymi. On mówi: Pokonajcie te występki i staniecie się zwycięzcami świata. Żądza jest waszym największym wrogiem, dlatego dzieci wołają: Przyjdź i uczyń nas bogami i boginiami. Dzieci, tylko wy znacie dokładną chwałę Ojca. Ludzie nie znają Ojca ani Jego chwały. Wiecie, że On jest Oceanem Miłości. Dzieci, Ojciec przekazuje wam całą tę wiedzę; to jest Jego miłość do was. Nauczyciel uczy uczniów, a więc uczniowie stają się wielcy z bycia nikim. Dzieci, wy także macie się stać tak jak Ojciec oceanami miłości. Macie wyjaśniać każdemu z wielką miłością. Ojciec mówi: Macie kochać siebie nawzajem. Największą miłością jest przedstawiać Ojca. Dajecie ten incognito dar. Nie powinniście czuć żadnej niechęci do siebie nawzajem, bo inaczej będziecie musieli doświadczyć kary. Jeżeli kogokolwiek odrzucasz, będziesz ukarany. Nigdy nie miej do nikogo nienawiści. Nigdy nikogo nie odrzucaj. Staliście się nieczyści, stając się świadomymi ciała. Ojciec czyni was świadomymi duszy, a więc stajecie się czyści. Wyjaśniajcie każdemu: Cykl 84 wcieleń teraz się skończył. Ci, którzy byli cesarzami i cesarzowymi w dynastii słońca, wzięli 84 wcielenia; zeszli w dół i teraz upadli na samą ziemię. Ojciec teraz ponownie czyni was cesarzami i cesarzowymi. Ojciec po prostu mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie i staniesz się czysty. Dzieci, macie stać się miłosierne i myśleć przez cały dzień o usłudze. Ojciec stale daje wam wskazówki: Słodkie dzieci, stańcie się miłosierne, tak, abyście mogły czynić nieszczęśliwe dusze szczęśliwymi. Powinniście pisać do nich bardzo krótkie listy. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i pamiętaj swoje dziedzictwo. Tylko jeden Śiw Baba jest chwalony. Ludzie nawet nie znają chwały Ojca. Możecie także pisać listy w hindi. Wielu ludzi próbuje popełnić samobójstwo. Wyjaśniajcie im także, że największym grzechem jest popełnić samobójstwo. Dzieci, to Śiw Baba daje wam teraz śrimat. On jest Śri, Śri Śiw Babą. On czyni was śri Lakszmi i śri Narajanem. Tylko On jest Śri, Śri. On nigdy nie wchodzi w cykl. Wy otrzymujecie tytuł śri. Obecnie każdemu jest nadawany tytuł śri. Jest tak wielka różnica pomiędzy tymi ludźmi bez występku a tamtymi występnym ludźmi Jest to taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Ojciec każdego dnia stale wyjaśnia. Najpierw stań się świadomy duszy, a potem dawaj każdemu posłannictwo. Wy także jesteście dziećmi Posłannika. Tylko Jeden jest Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. Religijni założyciele nie będą zwani przewodnikami. Tylko Jeden zbawia. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Nie miejcie do nikogo nienawiści ani niechęci. Stańcie się miłosierni i służcie, czyniąc nieszczęśliwe dusze szczęśliwymi. Stańcie się mistrzami oceanami miłości tak jak Ojciec.

2. Bądźcie upojeni i szczęśliwi, że jesteście dziećmi Boga. Nigdy nie wchodźcie w złe towarzystwo Mai. Stańcie się świadomi duszy i wdrażajcie sobie wiedzę.

Błogosławieństwo:
Bądź uosobieniem sukcesu, tym, który włącza przełącznik świadomości, korzysta sam, a także wnosi korzyść innym.

Podstawą twego stanu jest twoja świadomość. Zawsze miej potężną świadomość „Należę do Ojca i Ojciec jest mój”. Z taką świadomością twój stan będzie potężny i będziesz czynić innych potężnymi. Gdy włącznik jest włączony, jest światło. W taki sam sposób świadomość jest włącznikiem. Niech zawsze będzie włączony włącznik uwagi, wtedy stale sam będziesz korzystać i wnosić korzyść innym. Skoro masz nowe narodziny, niech będą nowe wspomnienia, a wszystkie wspomnienia z przeszłości się skończą. Używając takiej metody, otrzymasz błogosławieństwo bycia uosobieniem sukcesu.

Hasło:
Aby doświadczać ponadzmysłowej radości, bądź stabilny w stanie bycia uosobieniem spokoju.


Drogocenne wzniosłe wersety Mateśwari.

1. Stukrotna kara dla pełnych wiedzy dzieci, które robią błędy.
Przybyliście do tego niezniszczalnego, świętego ognia wiedzy i osobiście chwyciliście za rękę Najwyższą Duszę. A więc, jeśli popełnicie jakiś grzech, z takiego lub innego powodu, kara za to będzie bardzo surowa. Tak jak biorąc wiedzę, macie stukrotną korzyść, to jeśli po wzięciu wiedzy popełniany jest błąd, wtedy jest także stukrotna kara. Macie więc być bardzo ostrożni. Jeśli będziecie stale robić błędy, staniecie się słabi. Dlatego stale kontrolujcie swoje małe i duże błędy, zastosujcie środki ostrożności na przyszłość i stale idźcie naprzód. Zwróćcie uwagę (look), że gdy mądra, ważna osoba zrobi coś złego, spada na nią wielka kara, ale gdy osoba, która już upadła zrobi coś złego, nie dostaje tak dużej kary. Teraz nazywacie się dziećmi Boga, a więc macie wpoić sobie dużo boskich cnót. Przybyliście do prawdziwego Ojca, a więc macie być uczciwi i wierni.

2. W jaki sposób Bóg jest Dżianidżiananhar (Znawcą wszystkich)?