09.04.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, by stać się tak uroczymi jak Ojciec, uważajcie się za dusze, punkt, i pamiętajcie Ojca, Punkt.

Pytanie:
Dzieci, dlaczego każde z was ma czynić głęboki incognito wysiłek, by przebywać w pamiętaniu?

Odpowiedź:
Dusze, nie możecie zmienić się z grzesznych w dobroczynne nie pozostając w pamiętaniu. Tylko kiedy będziecie przebywać w incognito pamiętaniu i staniecie się świadome duszy, wasze grzechy zostaną usunięte. Pamiętanie jest także sposobem na uchronienie się przed karą Dharamradża. Maja stwarza sztormy tylko w pamiętaniu. Dlatego czyńcie incognito wysiłki, by przebywać w pamiętaniu a staniecie się tak uroczy jak Lakszmi i Narajan.

Piosenka:
Pokłony Śiwie.

Om śanti.
To jest chwała Ojca wszystkich. Bóg, Ojciec jest pamiętany. On jest zwany Matką i Ojcem. On jest także zwany Bogiem Ojcem. To nie jest tak, że wszystkie ludzkie istoty są zwane Bogiem Ojcem. Nawet ziemski ojciec jest zwany ojcem (babą). Ktoś, kto ma ziemskiego ojca pamięta także Ojca, który jest poza tym światem. Tak naprawdę, to dusza pamięta. Ona także pamięta ziemskiego ojca. Dusza nie zna swojej formy ani swojego zajęcia. Dusza nie zna samej siebie, a więc jak może znać Boga Ojca? Każdy zna swojego ziemskiego ojca i wie o tym, że od niego otrzymuje się dziedzictwo. Dlaczego więc on byłby pamiętany? Z całą pewnością od parlokik Ojca otrzymuje się dziedzictwo. Mówi się: O Boże Ojcze! Ludzie proszą Go o miłosierdzie i wybaczenie, ponieważ stale grzeszą. To także jest w dramacie. Jednak, trudno jest poznać duszę i Najwyższą Duszę. Jest to coś najłatwiejszego, ale także najtrudniejszego. Bez względu na to, ilu nauk ludzie się uczą, dzięki czemu udają się na księżyc, jest to niczym w porównaniu z tą wiedzą. Bardzo trudno jest poznać samego siebie i Ojca. Wszyscy, którzy się nazywacie synami i córkami Brahmy powinniście wierzyć, że jesteście duszami. Zapominacie o tym, że jesteście duszami, punktami, i że Ojciec jest także punktem. Jest to trudny przedmiot. Zapominacie, że jesteście duszami, a więc zapominacie także pamiętać Ojca. Nie macie praktyki bycia świadomymi duszy. Dusza jest punktem i ma zakodowaną w sobie rolę 84 żyć. Stale zapominacie o tym, że dusza adoptuje różne ciała i gra swoją rolę. To jest główny aspekt do zrozumienia. Cała wiedza jest w intelektach ludzi oprócz zrozumienia duszy i Najwyższej Duszy. Przechodzimy przez 84 życia, stajemy się częścią dynastii słońca, potem dynastii księżyca. Ten cykl jest bardzo łatwy, a więc wy go rozumiecie. Jednak, nie ma tyle korzyści ze zrozumienia cyklu, ile jest korzyści w wierze, że jesteś duszą, a także korzyści wynikającej z pamiętania Ojca. Ja, dusza, jestem gwiazdą. Ojciec także jest najbardziej subtelną gwiazdą. Tylko On jest Dawcą Zbawienia. Tylko jak będziesz Go pamiętać, pozbędziesz się swoich grzechów. Nikt w ten sposób nie pamięta Go stale. Nie stajecie się świadomi duszy. Powinniście stale pamiętać: Jestem duszą. Rozkazy Ojca mówią: Pamiętaj Mnie i pozbędziesz się swoich grzechów. Ja, dusza, jestem punktem. Przybyłam tutaj i stałam się aktorem. Jestem pokryta rdzą pięciu występków. Jestem w żelaznym wieku. Teraz mam pójść do złotego wieku. Dlatego, pamiętaj Ojca z wielką miłością. Gdy będziesz pamiętać Ojca w ten sposób, wtedy z ciebie zostanie usunięta rdza. To wymaga wysiłku. Wielu chwali się tym, jak służą: Mówią: Dzisiaj służyłem w taki i taki sposób, bardzo wielu ludziom się to podobało. Jednak Śiw Baba rozumie, że te osoby nawet w najmniejszym stopniu nie zrozumiały wiedzy o duszy ani o Najwyższej Duszy. Oni tylko ulegli wrażeniu, podobało im się, kiedy usłyszeli wiedzę o tym, w jaki sposób Bharat z piekła zmienia się w niebo, w jaki sposób przechodzicie przez 84 życia i w jaki sposób przechodzicie przez stany sato, radżo i tamo. Oni nawet rozumieją, że Bóg jest bezcielesny. Nikt z nich nie rozumie, że są duszami, że mają w sobie zakodowaną rolę 84 żyć, że Ojciec jest punktem, że On posiada całą wiedzę i że oni mają Go pamiętać. Oni nie rozumieją tego głównego aspektu. Tylko Ojciec daje ci wiedzę o historii i geografii świata. Nawet rząd chce uczyć historii i geografii świata. Te kwestie jednak są o wiele subtelniejsze. Co to jest dusza; w jaki sposób jest w niej nagrana rola 84 żyć; w jaki sposób ta rola także jest niezniszczalna! Nikt z was nie jest pochłonięty pamiętaniem tych aspektów, uważaniem się za punkt i pamiętaniem Ojca, dzięki czemu grzechy są usuwane. Jeżeliby oni przebywali w takim pamiętaniu to staliby się bardzo uroczymi. Popatrzcie jak uroczymi są Lakszmi i Narajan! A popatrzcie jakimi są ludzie tutaj. Oni sami mówią: Nie mamy żadnych cnót. Mówią: Jesteśmy zdegradowani i brudni, a wy jesteście tak czyści! Tylko, gdy będziesz mieć wiarę, że jesteś duszą i będziesz pamiętać Ojca, będziesz mógł odnieś sukces, bo inaczej osiągniesz niewielki sukces. Niektórzy uważają, że ponieważ znają historię i geografię świata, a więc uważają, że mają bardzo dobrą wiedzę. Jednak oni nie pokazują swojego dziennika jogi. Niemalże nikt nie przebywa w takim stanie, to znaczy niemalże nikt nie uważa się za duszę i nie pamięta Ojca. Wielu tego nie praktykuje. Ojciec wyjaśnił, że w swoich intelektach dzieci tylko obracają wiedzą o cyklu. Bardzo niewielu praktykuje: Jestem duszą i mam mieć jogę z Ojcem, dzięki czemu wyjdę z żelaznego wieku i wejdę do wieku złotego. Ja, dusza, mam poznać Ojca. Mam przebywać w Jego pamiętaniu. U wielu jest brak tej praktyki. Wielu przychodzi i mówią, że to jest dobre. Jednak oni nie rozumieją, jak wielką rdzą są pokryci. Stali się brzydkimi z pięknych. W jaki sposób oni mogą stać się ponownie pięknymi? Nikt tego nie rozumie. To nie jest tylko kwestia historii i geografii. Jak możesz się oczyścić? Sposobem na uniknięcie kary jest po prostu przebywanie w pamiętaniu. Jeżeli twoja joga nie jest dokładna, to będziesz musiał być ukarany przez Dharamradża. To jest bardzo ważny przedmiot, którym nikt nie potrafi się zająć. Wielu uważa siebie za bardzo mądrych w wiedzy; nie ma w tym wątpliwości. Główną kwestią jest joga. Wielu jest bardzo słabych w jodze. Dlatego Ojciec mówi: Bądźcie bardzo uważni! Nie stawajcie się tylko pandytami. Jestem duszą i mam pamiętać Ojca. Ojciec wydał rozkaz: manmanabhaw. To jest wielka mantra. Uważaj się za gwiazdę, a także uważaj Ojca za gwiazdę i pamiętaj Go. Nie ma żadnej wielkiej formy Ojca, którą masz pamiętać. Stawanie się świadomym duszy wymaga wysiłku. Tylko jedna para staje się pierwszym cesarzem i cesarzową świata. Oni mają setki tysięcy poddanych. Poddanych jest wielu. Łatwo jest zrozumieć historię i geografię, ale tylko kiedy będziesz uważać się za duszę i pamiętać Ojca, staniesz się czysty. Ta praktyka jest bardzo trudna. Kiedy zasiadasz, by pamiętać, wiele sztormów stwarza przeszkody. Bardzo trudne jest usiąść do stałego pamiętania Ojca, nawet przez pół godziny. Stale o tym zapominacie. Dlatego jest potrzebny stały, incognito wysiłek. Bardzo łatwo jest zrozumieć tajemnicę cyklu. Niemalże nikt z was nie rozumie tego, jak stać się świadomym duszy i pamiętać Ojca, a dopiero potem wejść w działanie. Tylko poprzez pamiętanie Ojca oczyścisz się. Wtedy otrzymasz ciało wolne od choroby i długie życie. Nie możesz stać się paciorkiem różańca zwycięstwa tylko poprzez wyjaśnianie historii i geografii świata. Takim paciorkiem możesz stać się tylko poprzez pamiętanie. Nikt nie potrafi czynić takiego wysiłku. Sam rozumiesz to, że nie przebywasz w pamiętaniu. Bardzo dobrzy maharati są niedbali w tym przedmiocie. Nie wiecie, jak wyjaśniać ten główny aspekt. Ten przedmiot jest trudny. Oni wydłużyli czas trwania cyklu Udowadniacie, że on trwa tylko 5000 lat. Jednak, nie znacie tajemnicy duszy i Najwyższej Duszy i nie pamiętacie Ojca. Dlatego wasz stan się chwieje. Jest bardzo dużo świadomości ciała. Tylko kiedy staniesz się świadomy duszy, będziesz mógł stać się paciorkiem różańca. Nie staniesz się w różańcu paciorkiem blisko Ojca dlatego tylko, że potrafisz wyjaśniać historię i geografię świata. Nie; przede wszystkim twój intelekt musi być stale świadomy, że ty, dusza, jesteś bardzo malutka i że masz nagraną w sobie rolę 84 żyć. A dopiero potem pamiętaj cykl. Głównym aspektem jest joga. Potrzebny jest stan jogi. Stań się dobroczynną duszą z grzesznej. Dusza poprzez jogę stanie się czysta. Od kary Dharamradża będą uratowani tylko ci, którzy mają potęgę jogi. Niemalże nikt nie potrafi czynić takich starań. Przyjdzie wiele sztormów Mai i to wymaga bardzo głębokiego incognito wysiłku. Stać się Lakszmi czy Narajanem to nie tak łatwo, jak odwiedzić swoją ciocię! Kiedy rozwiniesz w sobie tę praktykę, będziesz pamiętać Ojca we wszystkim co robisz. To jest zwane jogą. Inaczej, nawet małe dzieci potrafią zrozumieć inne aspekty wiedzy. Na obrazach pokazani są wszyscy mędrcy i im podobni. To jest coś bardzo zwykłego. Kiedy ludzie zaczynają jakieś pomyślne zadanie, zaczynają od narysowania swastyki. Jest to symbol złotego, srebrnego, miedzianego i żelaznego wieku. Na samej górze jest krótki zbieżny wiek. Dlatego, jeżeli przede wszystkim będziesz uważać się za duszę i stale pamiętać Ojca, wtedy będziesz rozsiewać wszędzie taki spokój. Dzięki jodze, będziesz pozbywać się swoich grzechów. Cały świat zapomniał o duszy i Najwyższej Duszy. Niektórzy mówią, że Bóg jest jaśniejszy od tysiąca słońc. Jednak, jeżeli mówią, że dusza jest Najwyższą Duszą, jak to jest możliwe? Jak dusza i Najwyższa Dusza mogą być czymś jednym? Nie może być żadnej różnicy w wymiarze. To także macie wyjaśniać. Formą duszy jest tylko punkt. Jeżeli dusza jest Najwyższą Duszą, to wtedy On także jest tylko punktem. On nie może być inny. Jeżeli każdy byłby Bogiem, to wtedy każdy byłby stwórcą. Tylko Jeden Ojciec daje każdemu zbawienie. Każdy otrzymał swoją rolę. To trzeba umocnić w swoim intelekcie. Jest to kwestia zrozumienia. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i rdza zostanie usunięta. To wymaga wysiłku. Przez połowę cyklu byliście świadomi ciała. W złotym wieku pomimo, że byliście świadomi duszy, nie znaliście Ojca ani wiedzy. Obecnie otrzymujecie wiedzę, a potem to zanika. Tam masz tylko wiedzę o tym, że jesteś duszą, że zostawiasz swoje ciało i bierzesz następne. Po prostu grasz rolę. A więc, czy jest coś czym trzeba się martwić? Każdy z was musi grać własną rolę. Czy coś można osiągać poprzez płacz? To jest tak wyjaśniane, że jeżeli oni zrozumieją to, mogą doświadczyć trochę spokoju. Kiedy oni to sami zrozumieją, będą mogli wyjaśniać innym. Starsi ludzie wyjaśniają innym: Twoim płaczem nie przywrócisz do życia tej osoby. Po co płakać kiedy dusza opuściła ciało i odeszła? Nawet na ścieżce ignorancji, oni to rozumieją. Jednak nie rozumieją co to jest dusza, ani też, co to jest Najwyższa Dusza. W duszy jest domieszka, ale oni uważają, że dusza jest odporna na efekt czynu. To są bardzo subtelne kwestie. Baba rozumie, że wiele dzieci nie przebywa w pamiętaniu. Co się wydarzy, jeżeli tylko wyjaśniasz innym? Wywierasz na nich bardzo dobry wpływ, ale oni nie doświadczają z tego żadnej korzyści. Tylko kiedy otrzymają rozpoznanie duszy i Najwyższej Duszy, tylko wtedy mogą prawdziwie stać się jego dziećmi. Tylko Ojciec jest Oczyścicielem. On przychodzi i wyzwala nas od cierpienia. On także jest tylko punktem. Stale masz pamiętać Ojca. Nie jest czymś wielkim poznanie historii i geografii. Pomimo, że przychodzą, by wszystko zrozumieć, wymaga to stałego wysiłku, by przebywać w stanie świadomości siebie jako duszy. Tylko Ojciec przychodzi i mówi wam o duszy i Najwyższej Duszy. Bardzo łatwo się rozumie cykl świata. Ile tylko jest to możliwe, czyń starania by we wszystkim co robisz być świadomym duszy. Ci, którzy są świadomi duszy są stale bardzo spokojni. Oni rozumieją, że mają pójść w ciszę, mają pójść oraz zamieszkać w bezcielesnym świecie. Teraz kończymy rolę, którą odgrywaliśmy. Oni uważają formę Ojca za bardzo malutki punkt. On nie jest wielkim owalnym kształtem. Ojciec jest bardzo malutki. Tylko On posiada pełną wiedzę i jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich. Ja, dusza, także staję się oświecona. Tylko kiedy będziesz mieć takie myśli, będziesz mógł wziąć wysoką pozycję. Nikt na świecie nie wie o duszy ani o Najwyższej Duszy. Bramini, teraz to rozumiecie. Nawet sannjasini tego nie rozumieją. Oni wszyscy przyjdą tylko do własnej religii. Wyrównają swoje konta i powrócą. Tylko gdy będziesz czynić takie starania, otrzymasz od Ojca swoje dziedzictwo. Teraz macie się stać świadomi duszy. Serce jest w duszy. Dusza musi przywiązać swoje serce do Ojca. Serce nie jest w ciele. Ciało ma tylko fizyczne organy. Obowiązkiem duszy jest przywiązać swoje serce do Ojca. Uważaj się za duszę i przywiąż swoje serce do Ojca. Dusza jest bardzo subtelna. Dusza jest bardzo malutka i subtelna i gra swoją rolę. To jest jej naturą. Taka wielka niezniszczalna rola jest nagrana w takiej malutkiej duszy! Tej roli nigdy nie można wymazać. Jest ona bardzo subtelna. Nawet kiedy czynisz wielkie starania, by nie pamiętać, to nadal pamiętasz tylko wielkie rzeczy. Ja dusza jestem malutką gwiazdą i Ojciec jest tak samo malutki. Dzieci, przede wszystkim macie czynić taki wysiłek. To ta malutka dusza teraz stała się nieczysta. To jest najważniejszy sposób na oczyszczenie duszy. Także ucz się! Bawienie się w gry tak by się zabawiać, to jest inna kwestia. Zabawa także jest sztuką. Pozycję otrzymuje się poprzez naukę a nie poprzez zabawę. Dział bawienia się jest odrębnym działem. To nie ma nic wspólnego z wiedzą i jogą. Ofiarowanie jedzenia itp. to także jest tylko gra. Główna kwestią jest pamiętanie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. By uchronić się przed karą Dharamradża, czyń incognito starania by być stale w pamiętaniu Ojca. Sposobem na oczyszczenie się jest uważać się za duszę, punkt, i pamiętać Ojca, Punkt.

2. Nie uważaj siebie za zbyt mądrego w wiedzy. Praktykuj tworzenie stałego i stabilnego stanu. Przestrzegaj rozkazów Ojca.

Błogosławieństwo:
Bądź wizerunkiem doskonałości, który doświadcza bliskości poprzez wdrażanie uczciwości i czystości.

Ze wszystkich cnót, najważniejszymi do wdrożenia są uczciwość i czystość. Niech w waszych sercach będzie pełna czystość wobec innych. Wszystko jest jasno widoczne w czymś, co jest czyste. W ten sam sposób niech wasze uczucia dla innych i wasze motywacje oraz intencje, będą jasno widoczne. Tam, gdzie jest uczciwość i czystość, jest również bliskość. Tak, jak jesteście blisko BapDady, w ten sam sposób niech będzie bliskość z innymi w waszych sercach. Zakończcie wszelkie różnice w swoich naturach. W tym celu, macie harmonizować swoje uczucia w waszych umysłach i waszych naturach. Gdy nie będzie widoczna żadna różnica w waszych naturach, można wtedy będzie powiedzieć, że jesteście wizerunkami doskonałości.

Hasło:
Naprawić coś, co zostało zepsute, jest największą usługą ze wszystkich.