09.05.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wy, dusze, macie miłość do jednego Ojca. Ojciec nauczył was miłości do dusz, a nie do ciał.

Pytanie:
Podczas jakiego, wykonywanego przez was wysiłku, Maja stwarza przeszkody? Jaka jest metoda, aby stać się zwycięzcą Mai?

Odpowiedź:
Wy wykonujecie wysiłek, aby pamiętać Ojca, by wasze grzechy mogły być spalone. Zatem, to w tym pamiętaniu Maja stwarza przeszkody. Ojciec, Pan, pokazuje wam sposoby stania się zwycięzcą Mai. Pamiętaj Pana rozpoznając to i będziesz szczęśliwy, stale będziesz wykonywać wysiłek i dużo służyć, a wtedy staniesz się zwycięzcą Mai.

Piosenka:
Zabierz nas z tego świata grzechu do miejsca wypoczynku i wygody.

Om śanti.
Duchowe dzieci, usłyszałyście piosenkę i zrozumiałyście jej znaczenie. Nikt w świecie na zewnątrz nie zna jej znaczenia. Dzieci, rozumiecie, że wasza, dusz, miłość jest do Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Dusze wzywają swojego Ojca, Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. Czy wasza miłość jest do dusz, czy do ciał? Ojciec teraz uczy was, że miłość powinna być do dusz. Ciała będą zniszczone. Miłość jest w duszy. Baba wyjaśnia wam, że wasza miłość powinna teraz być do Ojca, Najwyższej Duszy, a nie do ciał. Dusze wzywają swojego Ojca, aby przybył i zabrał je do świata dobroczynnych dusz. Rozumiecie, że byłyście grzesznymi duszami i że teraz stajecie się dobroczynnymi duszami. Ojciec czyni was dobroczynnymi duszami używając jukti (mądrych metod). Dzieci, tylko gdy Ojciec przybywa osobiście i mówi wam o tym, rozumiecie i doświadczacie tego, że stajecie się czystymi i dobroczynnymi duszami dzięki pamiętaniu Ojca. Wasze grzechy są spalane potęgą jogi. Grzechy nie mogą być zmyte poprzez kąpanie się w Gangesie. Ludzie idą kąpać się w Gangesie i wcierają muł w swoje ciała, jednak ich grzechy poprzez to nie są zmywane. Grzechy mogą być usunięte z dusz tylko dzięki potędze jogi. Domieszka jest usuwana. Dzieci, tylko wy wiecie i macie wiarę, że wasze grzechy zostaną spalone poprzez pamiętanie Ojca. Jeżeli macie wiarę, to powinnyście wykonywać wysiłek, aby Go pamiętać. Gdy wykonujecie ten wysiłek, Maja stwarza przeszkody. Maja staje się potężna i walczy bardzo mocno z potężnymi. Dlaczego ona miałaby walczyć ze słabymi? Dzieci, powinnyście być zawsze świadome tego, że macie stać się zwycięzcami Mai i zdobywcami świata. Nikt nie rozumie prawdziwego znaczenia zdobycia świata poprzez pokonanie Mai. Dzieci, teraz jest wam wyjaśniane, w jaki sposób możecie odnieść zwycięstwo nad Mają. Maja również jest potężna. Dzieci, wy znalazłyście Pana. Prawie nikt nie zna tego Pana, a wśród tych, którzy znają Go, to jest także w kolejności. Ci, którzy Go znają, odczuwają to szczęście. Oni sami wykonują wysiłek, a także dużo służą. Teraz wszystkie ludzkie istoty pytają, w jaki sposób może zaistnieć pokój na świecie. Obecnie pokazujecie każdemu, w jaki sposób istniał spokój i szczęście w złotym wieku. Spokój istniał na całym świecie. W tym czasie to było królestwo Lakszmi i Narajana; wtedy nie istniały żadne inne religie. 5000 lat temu zaczął istnieć złoty wiek. Świat na pewno musi przechodzić dookoła cyklu. To jest bardzo jasno pokazane na obrazach. Obrazy były również stworzone w poprzednim cyklu. One wciąż są ulepszane dzień po dniu. Czasami dzieci zapominają umieścić daty i inne informacje na obrazach. Na pewno powinny być daty itp. wyjaśnienia na obrazach Lakszmi i Narajana. Dzieci, w waszych intelektach jest to, że byłyście mieszkańcami nieba i że teraz macie stać się nimi ponownie. Pozycja jaką uzyskacie będzie zależała od tego w jakim stopniu czynicie starania. Obecnie jesteście przez Ojca czynieni autorytetami wiedzy. Czczenie wkrótce się skończy. W złotym i srebrnym wieku nie będzie czczenia. Czczenie trwa później przez pół cyklu. Dzieci, tylko teraz to rozumiecie. Po upływie połowy cyklu zaczyna się królestwo Rawana. Cała gra dotyczy was, ludzi Bharatu. Cykl 84 wcieleń dotyczy Bharatu. Wcześniej nie wiedzieliście, że Bharat jest niezniszczalnym lądem. Lakszmi i Narajan byli zwani bogiem i boginią. Pozycja, jaką osiągacie, jest tak wzniosła, a mimo to te studia są tak łatwe! Zakończymy cykl 84 wcieleń i następnie powrócimy do domu. Gdy mówicie o cyklu 84 wcieleń, wasze intelekty wędrują do góry. Pamiętacie świat bezcielesny, rejon subtelny i świat cielesny. Wcześniej nie wiedzieliście, czym jest rejon subtelny. Teraz rozumiecie, w jaki sposób porozumiewacie się tam ze sobą bez dźwięku. Istniały kiedyś nieme filmy. To sprawia, że łatwo jest wam wyjaśniać: cisza, film niemy, film dźwiękowy. Wasze intelekty są obecnie świadome całego cyklu, od królestwa Lakszmi i Narajana do obecnego czasu. Gdy mieszkasz w domu ze swoją rodziną, twoją jedyną troską powinno być to, że masz stać się czysty. Ojciec wyjaśnia: Żyjąc w domu ze swoją rodziną, zakończ całe przywiązanie do starego świata. Musisz opiekować się swoimi dziećmi i spełniać swoje obowiązki, ale twój intelekt powinien być skupiony na Ojcu. Mówi się: Gdy pracujesz swoimi rękami, niech twój intelekt będzie z Ojcem. Gdy karmisz swoje dzieci, kąpiesz je itp., twój intelekt powinien pamiętać Ojca, ponieważ wiesz, że został nagromadzony ogromny ciężar grzechu. Dlatego wasze intelekty powinny wędrować do Ojca. Pamiętajcie bardzo mocno Umiłowanego. Ojciec, Umiłowany, mówi wam wszystkim, duszom: Pamiętajcie Mnie. Obecnie ta rola jest ponownie odgrywana i powtórzy się znowu po 5000 lat. Ojciec pokazuje wam tak łatwą metodę. Nie ma żadnej innej trudności. Niektórzy mówią, że nie są w stanie tego robić, że dla nich jest to bardzo trudne i że pielgrzymka pamiętania jest bardzo trudna. O! Ale czy nie potrafisz pamiętać Baby? Nie powinieneś zapominać Ojca. Ojciec ma być pamiętany bardzo dobrze, gdyż tylko dzięki temu twoje grzechy mogą być usunięte, a ty będziesz zawsze zdrowy. W przeciwnym razie nie będziesz mógł się taki stać. Otrzymujesz bardzo dobrą radę. To jest lekarstwo, które jest w pełni skuteczne. Ja gwarantuję, że dzięki tej potędze jogi nie będziesz mieć żadnej choroby przez 21 wcieleń. Po prostu pamiętaj Ojca! To jest tak łatwa metoda. Na ścieżce czczenia ludzie pamiętają Boga w sposób, który wynika z ich ignorancji. Ojciec teraz jest tutaj i wyjaśnia wam. Rozumiecie, że również w poprzednim cyklu przyszliście do Baby i że wtedy także wykonywaliście wysiłek. Obecnie macie silną wiarę, że władaliście królestwem i że potem je straciliście. Teraz, gdy Baba ponownie przybył, macie znowu brać od Niego waszą fortunę królestwa. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i królestwo! Manmanabhaw! Twoje końcowe myśli poprowadzą cię do twojego celu. Sztuka zbliża się teraz do końca. Mamy powrócić do domu. Baba przybył, aby zabrać każdego z powrotem do domu, tak jak pan młody przychodzi, aby zabrać pannę młodą do swojego domu. Panny młode są bardzo szczęśliwe, że udają się do domu swoich teściów. Wy, wszystkie dusze, jesteście Sitami, które należą do jednego Ramy. Tylko Rama jest w stanie uwolnić was z więzienia Rawana i zabrać z powrotem do domu. Wyzwolicielem jest tylko Jeden i On wyzwala was z królestwa Rawana. Mimo że ludzie mówią „To jest królestwo Rawana”, oni nie rozumieją tego dokładnie (właściwie). To jest obecnie wyjaśniane wam, dzieci. Dostajecie bardzo dobre punkty do wyjaśniania innym. Baba powiedział wam, byście napisali: Spokój w świecie jest zakładany przez Ojca, tak jak to było w poprzednim cyklu. Założenie odbywa się poprzez Brahmę. Był pokój na świecie, kiedy było królestwo Wisznu. Prawie nikt nie rozumie tego, że Wisznu to Lakszmi i Narajan. Oni uważają Wisznu, Lakszmi i Narajana oraz Radhę i Krisznę za odrębne postacie. Wy teraz rozumiecie to. Wy obracacie dyskiem samouświadomienia. Śiw Baba przychodzi i daje wam wiedzę o cyklu świata. Obecnie On czyni was oceanami wiedzy takimi jak On. Jesteście rzekami wiedzy. Ta nazwa jest dana wam, dzieci. Na ścieżce czczenia ludzie tak bardzo błądzą, idąc, by się oczyszczać w kąpielach. Oni wykonują również wiele dobroczynności i dają dary. Bogaci dają dużo darów. Oni nawet dają złoto. Obecnie rozumiecie, jak bardzo błądziliście. Nie jesteście hatha joginami. Jesteście radża joginami. Należeliście do czystej ścieżki rodzinnej, a potem staliście się nieczyści w królestwie Rawana. Obecnie, zgodnie ze sztuką życia, Ojciec zakłada rodzinną religię. Nikt inny nie jest w stanie stworzyć tej czystej ścieżki. Ludzie was pytają: Jeżeli wszyscy żyjecie w czystości, w jaki sposób może trwać świat? Powiedzcie im: Tak wielu sannjasinów żyje w czystości, a jednak świat nie przestał istnieć, czyż nie tak? Populacja świata tak bardzo wzrosła, że nie ma wystarczającej ilości jedzenia dla ludzi. Nie ma wystarczającej ilości zboża, a więc jaki sens ma powiększanie ludzkiej populacji jeszcze bardziej? Dzieci, teraz rozumiecie, że Baba jest obecny przed wami. Jednak nie możecie Go ujrzeć swoimi fizycznymi oczami. To swoimi intelektami wy, dusze, rozumiecie, że Baba jest wciąż obecny przed wami i uczy was. Powiedzcie tym, którzy mówią o pokoju na świecie, że obecnie Ojciec zakłada na świecie pokój. Dlatego przed nami jest zniszczenie starego świata. Zniszczenie odbyło się także 5000 lat temu. Teraz zniszczenie jest przed każdym. Potem na świecie będzie spokój. Dzieci, tylko wy macie to wszystko w swoich intelektach. Nikt inny na świecie tego nie wie. Niczyj intelekt nie jest świadomy tych kwestii. Wy wiecie, że w złotym wieku był spokój na całym świecie. W tamtym czasie nie było innego lądu poza Bharatem. Inne lądy pojawiły się później. Obecnie jest tak wiele lądów. Teraz jest koniec tej sztuki. Ludzie mówią, że Bóg na pewno istnieje, ale oni nie wiedzą kim On jest ani w jakiej formie On przybywa. To nie może być Kriszna. Nikt nie może zainspirować was do zrobienia czegokolwiek poprzez natchnienie albo swoją potęgę. Ojciec jest najbardziej umiłowany. Swoje dziedzictwo otrzymujecie od Niego. Ojciec stwarza niebo. Dlatego On z całą pewnością inspiruje zniszczenie starego świata. Wiecie, że Lakszmi i Narajan istnieli w złotym wieku. Oni teraz stają się tacy ponownie dzięki swoim własnym wysiłkom. Powinniście być tym upojeni. Oni władali Bharatem. Śiw Baba dał tamto królestwo i odszedł. Nie powiecie, że Śiw Baba władał tamtym królestwem, a potem odszedł. On odszedł po daniu ludziom Bharatu tamtego królestwa. Lakszmi i Narajan władali tamtym królestwem. Baba przyszedł, aby ponownie dać nam królestwo. On mówi: Słodkie dzieci, pamiętajcie Mnie i obracajcie cyklem. Wzięłyście 84 wcielenia. Kiedy ktoś wykonuje mniej wysiłku, możecie zrozumieć, że on wykonał mniej czczenia. Ci, którzy wykonali dużo czczenia, będą wykonywać dużo wysiłku. Baba tłumaczy wszystko tak jasno! Jednak to musi osiąść w waszych intelektach. Waszą powinnością jest wykonywanie wysiłku. Jeżeli wykonałeś mniej czczenia, nie będziesz w stanie mieć jogi. Nie będziesz pamiętać Śiw Baby swoim intelektem. Nigdy nie stawaj się opieszały w wysiłku. Gdy widzisz, jak potężna jest Maja, nie miej ataku serca. Przyjdzie wiele sztormów Mai. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że to dusza wszystko wykonuje. Ciało zostanie zniszczone. Kiedy dusza pozostawia ciało, ciało obraca się w pył. To ciało nie będzie wzięte powtórnie, a więc jaka jest korzyść w pamiętaniu go i płakaniu? Czy można powtórnie wziąć to samo ciało? Ta dusza już odeszła i wzięła inne ciało. Obecnie zarabiacie tak ogromny dochód! Stwarzacie swoje konto, podczas gdy wszyscy inni obciążają swoje konta długiem. Baba jest Niewinnym Biznesmenem. Dlatego On daje wam pałace na 21 wcieleń w zwrocie za garść ryżu. On daje takie duże odsetki! Możecie nagromadzić na przyszłość tyle, ile chcecie. Jednak nie uważaj, że możesz dać Mu to na końcu. Co On mógłby wtedy z tym zrobić? On nie jest głupim biznesmenem. Jaki by to był pożytek, jeżeli On nie mógłby użyć tego, a jednak musiałby dać za to odsetki? On niczego nie weźmie od takich ludzi. Otrzymujecie pałace na 21 wcieleń w zwrocie za garść ryżu. Otrzymujecie tak wysoki procent. Baba mówi: Ja jestem najbardziej Niewinny. Daję ci królestwo świata. Po prostu należ do Mnie i służ. Każdy Go pamięta, ponieważ On jest Niewinnym Panem. Obecnie jesteście na ścieżce wiedzy. Teraz przestrzegaj śrimatu Ojca i bierz prawo do swojego królestwa. Mówisz Babie, że przyszedłeś, aby wziąć swoje królestwo i to w dynastii słońca. Aćća. Niech twoje usta zostaną osłodzone (niech to wydarzy się praktycznie). Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Bierz królestwo poprzez przestrzeganie śrimatu. Daj garść ryżu i bierz pałac na 21 wcieleń. Gromadź dochód na przyszłość.

2. Mieszkając w domu ze swoją rodziną, zakończ całe swoje przywiązanie do starego świata i stań się całkowicie czysty. Wykonując wszystko, skupiaj intelekt na Ojcu.

Błogosławieństwo:
Bądź prawdziwie kochający i stale doświadczaj towarzystwa Ojca Brahmy, tego który ma tysiące ramion (rąk).

Obecnie odgrywa się rola Ojca Brahmy z tysiącem rąk. Tak jak ręce nie mogą wykonać niczego bez duszy (gdy w ciele nie ma duszy), podobnie ręce, to znaczy dzieci, nie mogą zrobić niczego bez BapDady. W każdym zadaniu pierwszą jest pomoc Ojca. Gdy jest odgrywana rola założenia, BapDada jest z dziećmi w każdej myśli i w każdej sekundzie. Dlatego nie zawieszaj zasłony oddzielenia i nie bądź oddzielony w jodze. Płyń naprzód na falach oceanu miłości, śpiewaj Jego chwałę ale nie bądź zraniony. Praktyczną formą miłości do Ojca jest bycie kochającym.

Hasło:
Doświadczanie i praktykowanie bezcielesnego stanu jest podstawą do uzyskania numeru na przedzie.