09.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec, którego pamiętałyście przez pół cyklu teraz daje wam rozkaz, abyście Go pamiętały. Przestrzegając tego rozkazu, przejdziecie w stan wznoszenia się.

Pytanie:
Dzieci, macie prowadzić własną naturalną kurację. W jaki sposób?

Odpowiedź:
Dzięki pamiętaniu jednego Ojca i służeniu jagji z miłością, twoja natura jest leczona. Tak jest, ponieważ mając pamiętanie, wy, dusze uwalniacie się od chorób, a służąc, doświadczacie nieograniczonego szczęścia. Natury tych, którzy są zajęci pamiętaniem i usługą, są stale leczone.

Piosenka:
Spędziłeś noc śpiąc a dzień jedząc.

Om śanti.
Dzieci, usłyszałyście piosenkę. Minęły wieki, podczas których przesuwałyście paciorki różańca. Ile wieków to trwało? Dwa wieki. Nikt nie odmawia różańca w złotym i srebrnym wieku. Tego nie ma w intelekcie nikogo z nich, że oni się wznoszą, a później upadają. Teraz jest nasz stan wznoszenia się. „Nasz” oznacza ludzi Bharatu. Nikt inny tak bardzo się nie wznosi i nie upada jak ludzie Bharatu. To Bharat staje się wzniosły i to Bharat staje się zepsuty. Bharat staje się bez występku, a następnie występny. To nie odnosi się tak bardzo do innych lądów i religii; żadne z nich nie idą do nieba, ale są wizerunki ludzi Bharatu. Z pewnością oni władali królestwem. A więc Ojciec wyjaśnia: To jest wasz stan wznoszenia się. Ten, którego rękę trzymacie, zabierze was z powrotem do domu ze Sobą. To jest stan wznoszenia się was, ludzi Bharatu. Pójdziecie do wyzwolenia, a następnie wejdziecie do wyzwolenia w życiu. Przez pół cyklu jest królestwo religii bóstw. Wznosicie się przez 21 pokoleń, a następnie później zaczyna się etap schodzenia. Mówi się, że jest korzyść dla każdego, gdy jest stan wznoszenia się. Teraz będzie korzyść dla każdego, ale tylko wy przechodzicie przez stany wznoszenia się i schodzenia. Obecnie nikt nie jest tak zadłużony jak Bharat. Dzieci, rozumiecie, że nasz Bharat był „Złotym Wróblem”, był bardzo bogaty. Stan upadku Bharatu teraz zbliża się do końca. Uczeni myślą, że żelazny wiek będzie trwał przez kolejne 40 tysięcy lat. Oni są w ogromnej ciemności. Dlatego macie im wyjaśniać z wielkim wyczuciem. W przeciwnym razie czciciele będą zszokowani. Przede wszystkim, przedstawcie dwóch ojców. Bóg mówi: Gita jest matką i ojcem wszystkich. Dziedzictwo otrzymuje się poprzez Gitę; wszystkie inne (pisma) są jej dziećmi. Dziedzictwa nie można otrzymać od dzieci. Dzieci, otrzymujecie swoje dziedzictwo poprzez Gitę. Jest także Ojciec matki Gity. Biblia itp. nie są zwane matką. Zatem najpierw zapytajcie ich: „Jaki związek macie z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą?” Ojcem wszystkich jest jeden. Wszystkie dusze są braćmi, dziećmi jednego Ojca. Ojciec stwarza drzewo ludzkiego świata poprzez Brahmę, Ojca Ludzi, a więc stajecie się braćmi i siostrami. Dlatego niewątpliwie macie pozostać czyści. Ojciec, Oczyściciel, przychodzi i taktownie sprawia, że stajecie się czyści. Dzieci, rozumiecie, że jeżeli staniecie się czyste, zostaniecie panami świata. Jest to taki wielki zysk! Tylko głupia osoba nie stałaby się czysta, a przez to nie zdobyłaby królestwa na 21 żyć. Dawany jest wam śrimat, a mimo to nie akceptujecie poleceń danych wam przez Ojca, którego pamiętaliście przez połowę cyklu! Jeśli nie przestrzegacie Jego poleceń, stajecie się grzesznymi duszami. To jest świat grzesznych dusz, podczas gdy królestwo Ramy jest światem czystych, dobroczynnych dusz. Teraz jest królestwo Rawana, świat grzesznych dusz. Dzieci, teraz dla was wszystkich jest stan wznoszenia się. Stajecie się panami świata. Siedzicie tutaj tak incognito; macie po prostu pamiętać Ojca. To nie jest kwestia odmawiania różańca itp. Pracujcie, przebywając w pamiętaniu Baby: „Baba, zobacz, wykonujemy w tym samym czasie zarówno fizyczną jak i subtelną usługę Twojej jagii”. Baba dał polecenie: Pamiętaj Mnie w ten sposób. Ludzie mają naturalne metody leczenia. Kiedy wy, dusze jesteście leczone, wasze ciała także będą leczone. Po prostu przez posiadanie pamiętania Ojca, zmieniacie się z nieczystych w czystych. Stawajcie się czyści, a także służcie jagii. Służąc, będziecie doświadczać wielkiego szczęścia. Przebywając w pamiętaniu Baby tak długo, tzn. ofiarowując spokój Bharatowi, uwalniamy siebie od choroby. Przestrzegając śrimatu, ofiarowujecie spokój i szczęście Bharatowi. Na świecie jest niezliczona ilość aśramów, ale niczego tam nie ma. Oni nie wiedzą, jak to jest możliwe, by otrzymać królestwo nieba na 21 pokoleń. Teraz uczycie się radża jogi. Tamci ludzie także mówią, że Bóg Ojciec przyszedł, że On z pewnością gdzieś jest. Oczywiście, On musi gdzieś być! Bomby zostały wynalezione w celu zniszczenia. Z pewnością Ojciec inspiruje założenie nieba, a także zniszczenie piekła. To jest piekło, prawda? Jest tyle walk i kłótni itp. Ludzie doświadczają dużo lęku. Porywane są dzieci itp. Jest tak dużo nieszczęść. Teraz wiecie, że ten świat jest przekształcany. Żelazny wiek jest zmieniany w złoty wiek. Obecnie jesteście pomocnikami Baby w zakładaniu nieba. To bramini stają się pomocnikami. Bramini są stwarzani przez Brahmę, Ojca Ludzi. Inni rodzą się poprzez grzech, podczas gdy wy, dzieci, jesteście ustami zrodzonym stworzeniem. Oni (światowi bramini) nie mogą być dziećmi Brahmy. Teraz jesteście zaadoptowani. Wy, bramini, jesteście dziećmi Brahmy. Brahma, Ojciec Ludzi, może istnieć tylko w zbiegu. Bramini później stają się bóstwami. Możecie wyjaśniać tamtym bramińskim kapłanom, że oni są zrodzeni poprzez grzech. Mówicie: „Pokłony braminom i bóstwom.” Oni kłaniają się braminom, a także kłaniają się posągom bóstw. Tylko obecnie, kiedy istnieją bramini, można się im kłaniać. Oni rozumieją, że ci bramini są godni; oni przestrzegają śrimatu Baby za pomocą swojego ciała, umysłu i bogactwa. Tamci zabierają ludzi na fizyczne pielgrzymki. To jest wasza duchowa pielgrzymka. Wasza pielgrzymka jest bardzo słodka! Tamte pielgrzymki są niezliczone. Jest niezliczona ilość guru. Ludzie każdego nazywają swoim guru. Dzieci, wiecie, że teraz przestrzegacie śrimatu najsłodszego Baby i zdobywacie swoje dziedzictwo od Niego poprzez Brahmę. Zdobywacie swoje dziedzictwo od Śiw Baby. Kiedy przychodzicie tutaj, jesteście natychmiast pytani: „Do kogo przyszliście?” W waszych intelektach jest to, że to ciało zostało wypożyczone przez Śiw Babę. Idziemy do Niego. Bramińscy kapłani przeprowadzają zaręczyny, ale pan młody i panna młoda mają więź ze sobą, nie z bramińskim kapłanem, który aranżuje ich zaręczyny. Czy żona pamięta swojego męża, czy pamięta tego, który uwiązał ją w tę niewolę? Śiwa jest waszym Panem Młodym. A więc, dlaczego pamiętacie cielesne istoty? Pamiętajcie Śiwę! Baba zrobił dla was te medaliki, abyście mogli wyjaśniać. Baba sam staje się pośrednikiem, aby was zaręczyć, a więc wam nie wolno pamiętać pośrednika. Panny młode mają jogę z Panem Młodym! Mama i Baba przychodzą i wypowiadają murli poprzez was, dzieci. Baba mówi: Jest wiele dzieci, w których czołach siadam i wypowiadam murli, aby wnieść korzyść. Ja albo przychodzę, aby dać komuś wizje, albo wypowiedzieć murli, albo wnieść komuś korzyść. Nauczyciele nie mają aż tak dużej potęgi. Kiedy wiem, że nauczyciel nie będzie w stanie podźwignąć kogoś, przychodzę i wypuszczam taką strzałę, że dusza idzie nawet dalej niż nauczyciel. Nauczyciel staje się świadomy ciała i myśli, że to on podźwignął tę osobę. Nie powinno być takiej arogancji; w rzeczywistości, to Śiw Baba wszystko wykonuje. Tutaj jest wam mówione, byście pamiętali Babę. Wasze połączenie powinno być z Śiw Babą. Ten jest pośrednikiem, który jest pomiędzy; on otrzymuje własną nagrodę. To jest stare, doświadczone ciało. Tego nie można zmienić, jest to ustalone w dramacie. To nie jest tak, że w następnym cyklu On przyjdzie w inne ciało; nie! Ten, który jest ostatni, musi pójść pierwszy; on stoi na czubku drzewa. Teraz siedzicie w zbiegu. Baba wszedł w Brahmę, Ojca Ludzi. Matka Świata jest Kamdhenu (krową, która spełnia wszystkie pragnienia). Istnieje również Kapil Dew (risi). Para oznacza dwie osoby: Bap i Dada, Matka i Ojciec, a więc oni są parą. Dziedzictwa nie otrzymuje się od matki. Otrzymujecie dziedzictwo od Śiw Baby, a więc macie Go pamiętać. Ja przychodzę w tego, aby poprzez niego zabrać was z powrotem do domu. Brahma także pamięta Śiw Babę. Oni także trzymają wizerunek Śiwy przed Śankarem. To wszystko jest znakiem chwały. Śiw Baba przychodzi obecnie i czyni nas swoimi dziećmi. Wy nie czcicie swojego Ojca. Dzieci, Ojciec przychodzi i czyni was pięknymi; On usuwa was z rynsztoka. Dusze składają obietnicę, że nigdy nie staną się nieczyste. Ojciec mówi: Po wejściu na moje kolana, nie brudź swojej twarzy. Jeśli to zrobisz, zniesławisz rodzinę. Przez bycie pokonanym, zniesławiasz imię Nauczyciela. Jeśli jesteś pokonany przez Maję, twoja pozycja jest niszczona. Żaden sannjasin itp. nie uczy tych rzeczy. Niektórzy mówią, że możecie oddawać się występkowi raz w miesiącu. Niektórzy mówią, że możecie oddawać się występkowi co 6 miesięcy, a niektórzy są całkowicie jak Adziamil (zdegradowanymi grzesznikami). Brahma Baba obierał wielu guru. Oni nigdy nie proszą ludzi, aby stali się czyści. Rozumieją, że sami nie są w stanie żyć w czystości. Rozsądna osoba natychmiast zapytałaby sannjasina: Jeśli ty nie jesteś w stanie żyć w czystości, jak możesz prosić nas, abyśmy to zrobili? Mimo to oni nadal proszą o pokazanie ścieżki do wyzwolenia w życiu w sekundę tak jak prosił o to Dżanak. Guru mówią: Jeśli pamiętasz żywioł brahm, będziesz mógł powrócić do lądu nirwany. Nikt tak naprawdę tam nie powraca; oni nie mają potęgi. Bezcielesny świat jest miejscem zamieszkania wszystkich dusz. My, dusze, przebywamy tam niczym gwiazdy. Oni tworzą wielkie lingam do czczenia. Jak punkt mógłby być czczony? Oni nawet mówią, że cudowna gwiazda świeci pośrodku czoła. Zatem Ojciec dusz musi być również taki sam. Baba nie posiada ciała. Jak może być czczona taka gwiazda? Ojciec jest zwany Najwyższą Duszą; On jest Ojcem. Jaka jest dusza, taka jest Najwyższa Dusza; Jej rozmiar nie jest większy. On posiada wiedzę. Nikt nie zna tego nieograniczonego drzewa. Tylko Ojciec jest pełny wiedzy. On jest pełny wiedzy, a także czystości. On jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich. On daje spokój i szczęście wszystkim. Dzieci, otrzymujecie wielkie dziedzictwo. Ono nie jest otrzymywane przez nikogo innego. Ludzie tak bardzo czczą swoich guru! Oni nie czczą tak bardzo nawet swoich cesarzy. To także jest ślepą wiarą. Popatrzcie, co oni stale robią! Nie ma niczego, tylko zniesławienie we wszystkim! Oni nazywają Krisznę nie tylko Panem, ale również Bogiem. Oni mówią: „Bóg Kriszna jest pierwszym księciem nieba.” O Lakszmi i Narajanie mówią, że są również bogiem i boginią. Wielu ludzi kupuje stare obrazy. Są sprzedawane również stare znaczki. W rzeczywistości, Śiw Baba jest najbardziej starożytny, ale nikt o tym nie wie. Cała chwała jest dla Śiw Baby, ale nie możecie Go znaleźć. Co jest najstarszą rzeczą? Numer jeden jest Śiw Baba. Nikt nie rozumie, kim jest ich Ojciec ani też jakie jest Jego imię i forma. Oni mówią, że On jest bez imienia i formy. A więc kogo czczą? Jest imię Śiwa. Jest Jego ląd, a także czas, kiedy On przychodzi. On Sam mówi: Przychodzę w zbiegu; dusza mówi poprzez ciało. Dzieci, teraz rozumiecie, jak wiele niewiarygodnych historii zostało napisanych w pismach oraz jak one doprowadziły was do waszego stanu upadku. Złoty i srebrny wiek są stanami wznoszenia się, a miedziany i żelazny wiek są stanami schodzenia. Teraz ponownie jest wasz stan wznoszenia się. Nikt poza Ojcem nie może rozpocząć waszego stanu wznoszenia się. Wszystkie te aspekty trzeba sobie wdrożyć. Dlatego przebywajcie w pamiętaniu, kiedy jesteście zajęci jakąś czynnością. W Śrinath Dware oni podczas pracy zawiązują kawałek materiału nad swoimi ustami. Śri Kriszna jest nazwany Śrinath. Oni gotują jedzenie dla Śrinath. Śiw Baba nie je jedzenia itp. Kiedy gotujecie czyste jedzenie w pamiętaniu Baby, zdobywacie siłę z niego. Oni utrzymują posty itp., aby pójść do lądu Kriszny. Teraz rozumiecie, że idziecie do lądu Kriszny. To dlatego jesteście czynieni godnymi. Jeśli będziecie pamiętać Ojca, Baba zagwarantowuje wam, że z pewnością pójdziecie do lądu Kriszny. Rozumiecie, że zakładacie królestwo lądu Kriszny dla siebie i że potem będziecie tam władać królestwem. Do lądu Kriszny pójdą ci, którzy przestrzegają śrimatu. Imię Kriszny jest bardziej słynne niż imiona Lakszmi i Narajana. Kriszna jest małym dzieckiem i dlatego jest równy mahatmie (wielkiej duszy). Stan dzieciństwa jest satopradhan; to dlatego imię Kriszny jest bardziej pamiętane. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Miej całkowite połączenie z Jednym Śiw Babą. Nie pamiętaj żadnych cielesnych istot. Nie zniesławiaj imienia swojego Ojca, Nauczyciela.

2. Jeśli ktokolwiek odnosi korzyść poprzez ciebie, nie bądź arogancki i nie myśl, że to ty wniosłeś korzyść tej duszy. To również jest świadomość ciała. Pamiętaj Ojca, Tego, który wykonał to poprzez ciebie.

Błogosławieństwo:
Bądź nie do zachwiania i nie do poruszenia oraz wolny od zaburzeń „dlaczego” i „co?” poprzez nakładanie tilaka trzech kropek w amrit weli.

BapDada zawsze mówi: Każdego dnia w amrit weli nakładaj tilak trzech kropek. Ty jesteś punktem, Ojciec jest punktem i cokolwiek się wydarza nie jest niczym nowym, a więc kropka jest też punktem. Nakładanie trzech kropek oznacza utrzymywanie stałej świadomości. Następnie, staniesz się nie do zachwiania i nie do poruszenia przez cały dzień, a wszystkie zaburzenia „dlaczego?” i „co?” skończą się. Stawiaj kropkę, kiedykolwiek coś się wydarza. Nic nowego, to musiało się wydarzyć, to się dzieje… Po prostu, patrz na wszystko jako niezależny obserwator i stale idź naprzód.

Hasło:
Używaj swojej potęgi przekształcenia, żeby zakończyć siłę wszelkiego przepływu bezużytecznych myśli i staniesz się potężny.