09.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, z bramińskiego klanu pójdziecie do wzniosłego klanu Wisznu, a więc macie stać się prawdziwymi wejsznawami. Nie jedzcie niczego nieczystego, takiego jak cebula itp.

Pytanie:
Dzieci, jakiego egzaminu nie powinniście się obawiać lub być w zamieszaniu zjego powodu?

Odpowiedź:
Gdy podczas posuwania się naprzód, coś przydarza się temu staremu butowi (ciału), jeżeli jest jakaś trudnośćlub przychodzi choroba, nie wolno ci się obawiać czy wpadać w zamieszanie. Powinieneś być nawet szczęśliwszy, ponieważ rozumiesz, że to jest cierpienie karmy, że twoje stare konta karmiczne są wyrównywane. Jeśli nie potrafimy wyrównać ich potęgą jogi, to są one wyrównywane poprzez cierpienie karmy. To dobrze, jeśli są one wyrównywane szybko.

Piosenka:
Nasza pielgrzymka jest unikalna.

Om śanti.
Bezcielesny Bóg Śiwa mówi. On ma tylko jedno imię. „Bóg Śiwa mówi.” Macie to mówić, aby wyjaśniać ludziom i wpajać w nich silną wiarę. Ojciec mówi: Jestem taki, jaki jestem. Moje imię nigdy się nie zmienia. Bóstwa złotego wieku ponowne się rodzą. Dzieci, Ojciec wyjaśnia wam poprzez to ciało. Jesteście na duchowej pielgrzymce. Ojciec jest incognito i Dada jest także incognito. Nikt nie rozumie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, wchodzi w ciało Brahmy. Dzieci także są incognito. Wszystkie mówicie: Jesteśmy dziećmi Śiw Baby i mamy wziąć od Niego swoje dziedzictwo. Mamy przestrzegać Jego śrimatu. Macie wiarę, że On jest naszym Najwyższym Ojcem, Nauczycielem i Satguru. To są takie słodkie aspekty! Jesteśmy studentami bezcielesnego Śiw Baby i On uczy nas radża jogi. Bóg mówi: Dzieci, Ja uczę was radża jogi. Burmistrz nie powie: O, Dzieci. Nawet sannjasin tego nie powie. Tylko Ojciec ma obowiązek powiedzieć: Dzieci. Dzieci, wy także rozumiecie, że jesteście dziećmi bezcielesnego Ojca i że osobiście siedzicie przed Nim. Jesteście Pradżapita Brahma Kumarami i Kumari. Kiedy nie używacie słowa Pradżapita, ludzie są w zamieszaniu. Oni myślą, że Brahma jest bóstwem, mieszkańcem subtelnego rejonu i zastanawiają się, jak on może istnieć tutaj. Ludzie mówią „pokłony bóstwu Brahmie, pokłony bóstwu Śankarowi”, ale potem nazywają ich także guru: „guru Brahma, guru Wisznu”. Jednak Wisznu i Śankar nie są guru. Ludzie uważają, że Śankar przekazuje Parwati historie i dlatego jest guru. Wisznu też nie jest guru. Lakszmi i Narayan w złotym wieku nie stają się guru. Ludzie nawet Krysznę uczynili wielkim guru, Bogiem Gity. Jednak Bóg jest tylko jeden. Dzieci, macie to udowodnić. Jesteście incognito armią. Zwyciężacie Rawana, to znaczy stajecie się zwycięzcami Mai i zwycięzcami świata. Bogactwa nie nazywa się Mają, bogactwo jest zwane dobrobytem. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, śmierć jest tuż przed wami. To są te same słowa, które zostały wypowiedziane 5000 lat temu. Zamiast słów „Bezcielesny Bóg mówi”, ludzie wstawili imię cielesnego Kriszny. Ojciec mówi: Wiedza, którą teraz otrzymujecie, jest dla waszej przyszłej nagrody. Jak już otrzymacie nagrodę, nie ma potrzeby na wiedzę. Ta wiedza jest dla zmiany z nieczystych w czystych. W czystym świecie nie ma potrzeby, by ktoś przyjmował guru. W rzeczywistości tylko jeden Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, jest Guru. Ludzie wzywają: O, Oczyścicielu przyjdź! Dlatego powinniście wyjaśniać, że tylko On jest Najwyższym Guru. Rama jest pamiętany jako ten, kto daje wszystkim zbawienie. Dlatego On z pewnością przyjdzie, kiedy każdy jest zdegradowany. Tam jest ocean mleka, ocean szczęścia. Rzeka trucizny tam nie istnieje. Jeśli Wisznu żyje w oceanie mleka, to jego dzieci z pewnością będą tam razem z nim. Należycie teraz do bramińskiego klanu. W przyszłości będziecie należeć do klanu Wisznu. Oni są pełnymi wajsznawami. Ludzie nie ofiarowują bóstwom niczego nieczystego, jak cebula itp. Wy raz jeszcze macie stać się takimi bóstwami, a więc macie wyrzec się tego wszystkiego. To jest zbieżny wiek. Zostało wyjaśnione, że tylko wy, bramini, jesteście w zbieżnym wieku i że reszta jest w wieku żelaznym. Dopóki nie staniecie się braminami, nie zrozumiecie tego. Ojciec mówi: Ja przychodzę w zbiegu cykli. Ludzie nie rozumieją, że to jest zbieg, że świat się zmienia. Oni nawet mówią o tym, ale nie wiedzą, jak on się zmienia. Oni po prostu o tym mówią. Rozumiecie bardzo jasno, że tylko przestrzegając śrimatu staniecie się wzniośli. Macie pamiętać Ojca. Zapomnijcie ciało i wszystkie cielesne związki. Baba posłał nas tutaj bez ciał. Mamy wrócić w ten sam sposób. Przyszliście tutaj, aby grać swoje role. To jest incognito wysiłek: Pamiętaj Ojca i dziedzictwo. Wciąż o tym zapominacie. Gdy zapominacie Babę, jesteście uderzani przez Maję. Jest sztuka o lampie Alladyna. Allah (Bóg) założył pierwszą religię i założył raj. On klasnął i powstało niebo. Kto zakłada tę religię? Bóg założył pierwszą religię. Jest także sztuka o Hatamtai. Kiedy nie wkładacie paciorka do ust, przychodzi do was Maja. To wydarza się także wam. Zapominacie Ojca i pamiętacie wszystkich innych. Dzieci, teraz rozumiecie, że powracacie do rejonu spokoju i że potem pójdziecie do ziemi szczęścia. Czyńcie wysiłek, aby zapomnieć ląd cierpienia. To wszystko ma być zniszczone. Nie utrzymuj w intelekcie, że jesteś milionerem lub że jesteś tym i tym. Przyszedłeś nagi, bezcielesny. To jest stare ciało. Ten stary but sprawił ci wiele cierpienia. Im większa jest choroba, tym większe powinno być twoje szczęście. Powinieneś tańczyć. To jest cierpienie karmy; karmiczne konta muszą być wyrównane. Nie obawiaj się ich. Powinniście rozumieć, że skoro nie potrafimy swoich grzechów oczyścić potęgą jogi, musimy wyrównać je poprzez cierpienie karmy. Nie ma powodu, by popadać w zamieszanie. To ciało jest stare, dobrze jeśli szybko się skończy. Wasze siedmiodniowe bhatti jest także bardzo dobrze znane. W ciągu 7 dni jasno wszystko zrozumcie i wpajacie do intelektu, a wtedy możecie pójść gdziekolwiek. Będziecie otrzymywać murli; to wystarczy. Pamiętajcie Ojca i stale obracajcie cyklem. W 7 dni stańcie się swadarśanczakradhari. Ludzie mają 7-dniowe czytania pism, siedem dni jest dobrze znanych. Oni także czytają Grant przez 7 dni. Również bhatti trwa 7 dni. Jednak nie powinniście każdego, kto przychodzi, zapraszać tutaj na 7 dni; powinniście wyczuć puls osoby. Niektórzy obawiają się, kiedy słyszą o siedmiodniowym kursie. Oni myślą: Co się wydarzy, jeśli nie będziemy w stanie pozostać tutaj? A więc odchodzą. Dlatego najpierw patrzcie na osobę. Wyczuwajcie puls każdego. Najpierw dowiedzcie się, na ile dni przyszli. Jeśli natychmiast powiecie im o 7 dniach, przestraszą się. Niektórzy nie są w stanie przeznaczyć 7 dni. Niektórzy chirurdzy i zielarze po prostu czują puls i stawiają diagnozę, na co chorujesz. To jest wasz niezniszczalny Chirurg wiedzy. Dzieci, wy jesteście tak jak Ojciec chirurgami. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry. Mówicie, że osoba w sekundę może otrzymać wyzwolenie w życiu. Niektórzy ludzie nawet pytają: Skoro wyzwolenie w życiu można otrzymać w sekundę, dlaczego prosisz nas, abyśmy przychodzili tutaj przez 7 dni? Powiedz nam coś o sekundzie. Oni zaczynają się bać i mówią, że nie będą mogli zostać. Dlatego najpierw powinniście wyczuć ich puls. Nie do każdego odnosi się to samo. Wiele dzieci szkodzi w usłudze. Wyczujcie puls, kiedy wypełniają formularz i pytajcie ich: Ile dni będziesz mógł tutaj pozostać? Musicie o to zapytać. Aćća. Czy Bóg jest jeden dla każdego? Jaki jest twój związek z Najwyższym Ojcem? Najpierw macie to wyjaśnić. On jest Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Ojciec daje dziedzictwo. On jest Stwórcą nieba, a więc powinieneś otrzymać dziedzictwo nieba. Teraz jest piekło. Bharat był niebem, panem świata. Było to królestwo bóstw, ale Maja skradła królestwo. Teraz, raz jeszcze, musisz zwyciężyć Maję i odzyskać królestwo. Zniszczenie starego, nieczystego, żelaznowiecznego świata jest tuż przed tobą, a więc z pewnością trzeba założyć czysty świat. Powinniście dać mały sygnał. Później, wraz z rozwojem, oni zaczną to rozumieć. Jeśli nie dzisiaj, oni przyjdą jutro. Gdzie indziej pójdą? Jest tylko jeden sklep, z którego oni mogą otrzymać zbawienie. Jest tylko jeden sklep Śiw Baby, Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Wyzwolenie w życiu otrzymuje się w sekundę. Zobacz, jaki to jest sklep! Jesteś sprzedawcą takiego sklepu. Ci, którzy są dobrymi sprzedawcami, otrzymają także dobrą pozycję. Potrzebujesz rozsądku, aby sprzedawać. Jaką usługę ktoś może wykonać, jeśli brakuje mu rozsądku? Przede wszystkim wpój w nich wiarę, a potem powiedz im o 7 dniach. Ojciec przyszedł, aby dać dziedzictwo! Bharat był lądem szczęścia, ale teraz jest lądem cierpienia. Następnie, w jaki sposób on staje się lądem szczęścia? Kto czyni go takim? Przede wszystkim masz pokazać ścieżkę. My, dusze, jesteśmy mieszkańcami rejonu spokoju, a później przychodzimy tutaj, aby grać swoje role. Teraz Ojciec mówi: Dzieci, macie powrócić do domu. Wasze grzechy będą usunięte poprzez pamiętanie Ojca. Wasze skrzydła zostały złamane, one są naprawiane i powrócicie do Mnie. Ojciec przychodzi i zmienia nas z łusek w diamenty. To jest wielki dochód. Pamiętając Ojca uwalniasz się od choroby na 21 żyć. Pamiętając cykl stajesz się wiecznie zdrowy i bogaty. Obecnie nie jesteś ani zdrowy, ani bogaty. Jesteście w kolejności. Maja bardzo szybko zjada słabych. Potem, wraz z rozwojem, będziecie pamiętać. Na końcu przyjdą także królowie i sannjasini. Wy, córki i matki, wypuściłyście strzały. Świątynie, które są tutaj budowane, są dokładne. Jest świątynia dla kumari. Ludzie nie rozumieją znaczenia „pół-kumari”. Te, które żyją w domu z rodziną i stają się Brahma Kumari, nazywa się pół-kumari. Kumari to jest kumari! Dla upamiętnienia was została zbudowana świątynia. W poprzednim cyklu także służyłyście w ten sposób. Powinniście być tak bardzo szczęśliwe, że wasz egzamin jest tak wielki! To Bóg was uczy. (Grupa z Delhi żegnała się z Babą.) Wszystkie dzieci powracają dobrze odświeżone. Jednak to jest w kolejności. Ci, którzy dobrze rozumieją, będą także bardzo dobrze wyjaśniać innym. Dzieci, rozumiecie, że Baba jest incognito i że Dada jest także incognito. Wy również jesteście incognito. Nikt inny tego nie rozumie. Bramińscy kapłani także nie rozumieją. Możecie im wyjaśniać: Wy rodzicie się poprzez grzech, podczas gdy my jesteśmy ustami zrodzonym stworzeniem. Wy jesteście nieczyści, a my stajemy się czyści. Jesteśmy dziećmi Ojca ludzi, a więc z pewnością należymy do nowego świata. Czy bóstwa złotego wieku należą do nowego świata, czy bramini należą do nowego świata? Bramini są kokiem na czubku. Czy kok na czubku (bramiński klan) jest wyżej, czy głowa (klan bóstw) jest wyżej? Ludzie sprawili, że nie ma Śiw Baby na tym wizerunku. Dzieci, rozumiecie, że Ojciec jest Panem ogrodu kwiatów. Rawana nie można nazwać Panem ogrodu. Rawan stwarza kolce, podczas gdy Baba tworzy kwiaty. To jest dżungla kolców. Ludzie sprawiają sobie nawzajem cierpienie. Ojciec wyjaśnia: Nie sprawiaj nikomu cierpienia. Mówiąc z gniewem, gromadzisz 100-krotny grzech; stajesz się grzeszną duszą. Otrzymasz bardzo surową karę. Jeśli gwarantujesz, że staniesz się pomocnikiem Ojca, a potem szkodzisz w usłudze, kara będzie bardzo surowa. Jeśli stajesz się dzieckiem Baby, a potem wykonujesz grzeszne czyny, otrzymasz 100-krotną karę. Dlatego, jeśli masz odwagę, przestrzegaj śrimatu. Stań się Narajanem ze zwykłego człowieka. Nie miej takiej świadomości: Jest w porządku, jeśli stanę się poddanym. Nie, to jest ogromny różaniec. Jest duży margines. Nie powinieneś się zniechęcać. Być może upadłeś, ale następnym razem bądź ostrożny. Nie pozwalaj sobie na zniechęcenie się. To jest jedyny sklep, gdzie możesz otrzymać od Śiw Baby wyzwolenie w życiu w sekundę. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby wziąć wysoką pozycję, bądź dobrym sprzedawcą w sklepie Śiw Baby. Zanim dasz wiedzę, wyczuwaj puls każdego.

2. Nie wypowiadaj pod wpływem gniewu słów, które powodują cierpienie. Po złożeniu gwarancji, że staniesz się pomocnikiem Ojca, nie rób niczego, co może szkodzić w usłudze.

Błogosławieństwo:
Bądź uosobieniem doświadczenia i dzięki świadomości „nic nowego!” pokonuj wszystkie przeszkody, uważając je za grę.

W dramacie jest ustalone, od początku do końca, żeby przeszkody się pojawiały, ale te przeszkody sprawiają, że stajesz się doświadczony w czynieniu niemożliwego możliwym. Dla doświadczonych dusz przeszkody są grą. Na przykład, w piłce nożnej, piłka zbliża się do ciebie, ty ją kopiesz i cieszysz się tą grą. Gra przeszkód ma miejsce w ten sam sposób, to nie jest nic nowego. Dramat pokazuje nam te gry, jak również ujawnia pełen sukces.

Hasło:
Dostrzegaj cnoty każdego i rozsiewaj woń specjalności w świecie, a stanie się on pełen szczęścia.