09.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, kiedy tylko macie czas siadajcie w samotności i ubijajcie ocean wiedzy. Powtarzajcie punkty, które usłyszeliście.

Pytanie:
Kiedy wasza pielgrzymka pamiętania się skończy?

Odpowiedź:
Kiedy żaden z fizycznych organów nie będzie was oszukiwał. Kiedy osiągniecie swój stan karmatyczny, wasza pielgrzymka pamiętania się skończy. Teraz macie czynić pełny wysiłek i nie zniechęcać się. Bądźcie stale gotowi do służenia.

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, czy siedzicie tutaj w świadomości duszy? Dzieci, wiecie, że byłyście świadome ciała przez połowę cyklu. Teraz macie czynić wysiłek, by przebywać w świadomości duszy. Ojciec przychodzi i wyjaśnia: Kiedy będziecie uważać siebie za duszę, będziecie mogli pamiętać Ojca. Inaczej zapominacie Go. Jak możecie pozostawać na pielgrzymce jeśli nie pamiętacie Go? Jak wasze grzechy mogą być wymazane? Będzie strata. Stale to pamiętajcie. To jest główny aspekt. Ojciec podaje wam wiele różnych metod. Zostało wam także wyjaśnione, co jest dobre a co złe. Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Znacie także czczenie. Dzieci, w czczeniu musicie robić tak wiele rzeczy. On wyjaśnia: Święte ofiarne ognie, wykonywanie tapasji itp., wszystko to należy do ścieżki czczenia. Ludzie śpiewają pieśni chwały Ojca, ale ta chwała jest niewłaściwa. W rzeczywistości oni nawet nie znają całej chwały Kriszny. Każdy aspekt ma być zrozumiany. Na przykład, Kriszna jest nazywany Panem Raju. Dobrze, Baba pyta: Czy Kriszna może być nazywany Trilokinat (Panem Trzech Światów)? Trilokinat został zapamiętany. Pan Trzech Światów znaczy Pan bezcielesnego świata, subtelnego świata i fizycznego świata. Dzieci, zostało wam powiedziano, że jesteście także panami Brahmandu (żywiołu światła). Czy Kriszna mógłby uważać siebie za pana Brahmandu? Nie. On był w raju. Niebo, nowy świat, jest zwany rajem. W rzeczywistości więc nikt nie jest panem trzech światów. Ojciec mówi wam o właściwych kwestiach. Istnieją trzy światy. Dzieci, wy, a także Śiw Baba, jesteście panami Brahmandu. Nie jest to kwestia subtelnego rejonu. Śiw Baba nie jest panem subtelnego rejonu, ani nieba, ani piekła. Kriszna jest panem nieba, a Rawan jest panem piekła. Jest to zwane diabelskim królestwem, królestwem Rawana. Ludzie mówią to, ale nie rozumieją co to oznacza. Dzieci, Ojciec zasiada tutaj i to wam wyjaśnia. Rawana przedstawiono z dziesięcioma głowami: pięć występków mężczyzny i pięć kobiety. Teraz pięć występków dotyczy każdego, wszyscy są w królestwie Rawana. Teraz stajecie się wzniośli. Ojciec przychodzi i stwarza wzniosły świat. Gdy będziecie przebywając w samotności, będziecie mogli w taki sposób ubijać ocean wiedzy. Na innych studiach studenci także studiują swoje książki w samotności. Wy nie musicie studiować żadnych książek. Tak, macie notować punkty, a potem je powtarzać. Te aspekty są bardzo głębokie i muszą być zrozumiane. Ojciec mówi: Dzisiaj mówię wam najgłębsze i najnowsze punkty. Lakszmi i Narajan są panami lądu boskości. Nie powiecie, że jest tym Wisznu. Oni nie rozumieją, że Wisznu to Lakszmi i Narajan. Teraz w skrócie wyjaśniacie cel nauki. Brahma i Saraswati nie są mężczyzną i kobietą (jako para). Ten to Pradżapita Brahma. Zatem Pradżapita może być nazwany prapradziadkiem. Śiw Baba mógłby być zwany tylko Babą. Cała reszta to bracia. Jest tak wiele dzieci Brahmy. Wszyscy oni są braćmi, dziećmi Boga. Jednak tak jest w bezcielesnym świecie. Teraz staliście się Braminami. Złoty wiek jest zwany nowym światem. Ten wiek jest zwany najwznioślejszym zbieżnym wiekiem. W złotym wieku wszyscy są najwznioślejszymi ludzkimi istotami. To są cudowne aspekty. Przygotowujecie się, by pójść do złotego świata. Tylko w tym zbieżnym wieku stajecie się najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Mówicie: Stanę się Lakszmi lub Narajanem. Oni są ludzkimi istotami, najwznioślejszymi ze wszystkich. Są zwani bóstwami. Lakszmi i Narajan są najwznioślejszymi ze wszystkich, mają pierwsze numery. Dzieci, potem jesteście wy, w kolejności. O dynastii słońca mówi się, że jest najwznioślejsza, jest pierwsza. Stopnie (czystości) stopniowo zmniejszają się. Dzieci, teraz przeprowadzacie ceremonię otwarcia nowego świata. Tak jak wtedy gdy nowy dom jest gotowy, dzieci są bardzo szczęśliwe i przeprowadzają ceremonię otwarcia, tak wy, dzieci, jesteście szczęśliwe widząc nowy świat i mając ceremonię otwarcia. Zostało zapisane: Był deszcz złotych kwiatów. Stopień szczęście u dzieci rośnie bardzo wysoko. Otrzymujecie zarówno spokój jak i szczęście. Nikt inny nie może otrzymać tyle spokoju i szczęścia. Kiedy przychodzą ludzie z innych religii, pojawia się dualizm. Dzieci, macie nieskończone szczęście, że czynicie wysiłek, by osiągnąć wysokie pozycje. Nie powinno być tak, że akceptujecie to co jest w waszej fortunie, że jeśli macie zdać to zdacie, nie. Wszystko osiąga się przez wysiłek. Ktoś, kto nie jest w stanie czynić wysiłków powie: Cokolwiek jest moją fortuną… I potem przestaje czynić wysiłki. Ojciec mówi: Matki, czynię was tak wzniosłymi. Wszędzie indziej kobiety są bardzo szanowane. Za granicą także. Tutaj, kiedy rodzi się córka, łóżko odwraca się do góry nogami. Ten świat jest całkowicie brudny. Dzieci, teraz wiecie, jaki wcześniej był Bharat i jaki jest teraz. Ludzie o tym zapomnieli i stale proszą o pokój. Oni chcą spokoju na świecie. Możecie pokazać im obraz Lakszmi i Narajana. Kiedy było ich królestwo, była czystość, spokój i szczęście. Chcecie takiego królestwa, prawda? Nie powiedzielibyście tego o świecie spokoju czy bezcielesnym świecie, prawda? Tylko w tym świecie może być spokój. Kiedyś na całym świecie było królestwo bóstw. Bezcielesny świat jest światem dusz. Ludzkie istoty nawet nie wiedzą, że jest świat dusz. Ojciec mówi: Czynię was takimi wzniosłymi istotami. Wszystkie te kwestie muszą być wyjaśnione. Nie jest tak, że ludzie uwierzą kiedy im wykrzyczycie, że Bóg przybył. Nie, oni znieważą was nawet bardziej. Powiedzą: Brahma Kumaris nazywają swojego Babę Bogiem. Nie możecie w ten sposób służyć. Baba stale pokazuje wam metody. Powieś osiem, dziesięć obrazów w pokoju i na zewnątrz oraz napisz: Jeśli chcecie otrzymać od nieograniczonego Ojca swoje dziedzictwo nieograniczonego szczęścia, jeśli chcecie się zmienić ze zwykłych ludzi w bóstwa, wejdźcie, a my powiemy wam jak to zrobić. Wielu do was przyjdzie. Oni będą sami przychodzić. Był spokój na świecie, prawda? Teraz jest tak wiele religii. Jak może być spokój w tym tamopradhan świecie? Tylko Bóg może doprowadzić do pokoju na świecie. Kiedy Śiw Baba przychodzi z pewnością przynosi ze Sobą dar. Tylko jeden Ojciec przychodzi z tak daleka i On przychodzi tylko raz. Ten wielki Baba przychodzi tylko raz co każde 5000 lat. Kiedy ktoś powraca z zagranicznej podróży, przywozi podarunki dla swoich dzieci. Mężczyzna staje się mężem swojej żony, ojcem swoich dzieci, dziadkiem swoich wnuków i pradziadkiem swoich prawnuków. Nazywacie tego Babą i on potem staje się dziadkiem. On będzie także pradziadkiem. Są różne pokolenia. Są imiona Adam i Adi Dew, ale ludzie nie rozumieją ich znaczenia. Dzieci, Ojciec zasiada tutaj i wam wyjaśnia. Wy także stajecie się władcami globu poznając, dzięki Ojcu, historię i geografię świata. Baba uczy was z tak wielką miłością i zainteresowaniem. Dlatego powinniście dużo się uczyć. Wcześnie rano każdy jest wolny. Tylko przyjdź na poranną lekcję i słuchaj murli przez pół godziny lub trzy kwadranse, a potem wracaj do domu. Możecie pamiętać Babę gdziekolwiek jesteście. Niedziele są świętem. Siadaj na dwie lub trzy godziny rano i twórz swój dochód na cały dzień. Całkowicie napełnijcie swoje fartuchy (intelekty). Macie czas, prawda? Kiedy nadchodzą sztormy Mai, nie możecie pamiętać Baby. Wszystko co Baba nam mówi jest bardzo łatwe. Na ścieżce czczenia ludzie chodzą na tak wiele satsangów. Chodzą do świątyni Kriszny, do świątyni Śrinath a potem do jeszcze innej świątyni. Wielu przestaje być uczciwymi nawet na pielgrzymkach. Stają przed wieloma trudnościami i nie mają z tego żadnych korzyści. To także jest utrwalone w sztuce życia i wydarzy się znowu. Dusze, ta rola jest w was zapisana. Będziecie odgrywać te same role jakie graliście w złotym i srebrnym wiekach. Odegracie te same role, jakie odegraliście w poprzednim cyklu. Ci z nieczystymi intelektami nie mogą tego zrozumieć. Ci, którzy mają oczyszczone intelekty mogą zrozumieć wszystko bardzo dobrze i wyjaśniać innym. Oni wewnętrznie czują, że ta sztuka życia jest wieczna. Nikt na świecie nie rozumie, że to jest nieograniczona sztuka. Zrozumienie jej wymaga czasu. Wszystko jest wam wyjaśnione w szczegółach, a potem mówi się wam, że główną kwestią jest pielgrzymka pamiętania. Zostało zapamiętane „Wyzwolenie w życiu w sekundę”. Jest także taka chwała, że On jest Oceanem Wiedzy i że gdyby nawet zamienić cały ocean w atrament, wszystkie lasy w pióra, a ziemię w papier to i tak nie byłoby końca tej wiedzy. Od początku pisaliście dużo i gdybyście dalej pisali, jak wiele papieru zużylibyście? Nie musicie się potykać. Główny aspekt to Alpha. Pamiętaj Ojca. Przybyliście do Śiw Baby. Śiw Baba wchodzi w tego i uczy was z tak wielką miłością. On nie robi nic na pokaz. Ojciec mówi: Ja wchodzę w stare ciało. Spójrzcie jak prosto Baba przychodzi i uczy nas. On nie ma żadnej arogancji. Ojciec mówi: Zapraszaliście Mnie bym przyszedł do nieczystego świata i w nieczyste ciało, przyszedł i dał wam nauki. Nie zapraszacie Mnie bym przyszedł w złotym wieku i zasiadał w pałacach wysadzanych diamentami oraz klejnotami i nie podajecie mi pożywienia. Śiw Baba nie przyjmuje niczego. Wcześniej zapraszaliście Go by przychodził i jadł. Ofiarowywaliście Mu 36 różnych rodzajów pożywienia. To także wydarzy się znowu. To można nazwać boskimi działaniami. Jakie boskie czyny wykonywałby Kriszna? On jest księciem złotego wieku. On nie będzie nazywany Oczyścicielem. Teraz wiecie, jak on stał się panem złotowiecznego świata. Ludzkie istoty są w całkowitych ciemnościach. Wy jesteście w pełnym świetle. Ojciec przychodzi i zmienia noc w dzień. Władacie przez połowę cyklu. Dlatego powinniście być bardzo szczęśliwi. Wasza pielgrzymka pamiętania skończy się, gdy żaden z fizycznych organów ciała nie będzie was oszukiwał. Kiedy osiągniecie karmatyczny stan, pielgrzymka pamiętania skończy się. Jeszcze jej nie dopełniliście. Teraz macie czynić pełny wysiłek i nie zniechęcać się. Stale tylko służcie, nic innego jak tylko służcie. Ojciec przyszedł i służy poprzez to stare ciało, prawda? Ojciec jest Karankarawanhar. On tak bardzo troszczy się o dzieci: Musze zrobić to i to, muszę zbudować dom. Tak jak fizyczny ojciec myśli o wszystkich fizycznych sprawach, tak Ojciec z ponad (tego świata) myśli o wszystkim nieograniczonym. Dzieci, macie służyć. Dzień po dniu wszystko staje się łatwiejsze. Im bliższe będzie zniszczenie, tym więcej siły będziecie otrzymywać. Zostało zapamiętane, że strzała trafiła w Biszampitamaja na końcu. Gdyby strzała trafiła w nich teraz, byłby wielki chaos. Byłby tak wielki tłum, że nawet nie pytajcie! Byłoby tak wielu (ludzi), że nie mielibyście nawet czasu podrapać się w głowę. Teraz nie jest tak. Jednak, kiedy przyjdą wielkie tłumy, wtedy tak się powie. Wasz wpływ rozprzestrzeni się, kiedy trafią w nich strzały. Wszystkim dzieciom z pewnością ma być przedstawiony Ojciec. Możecie nawet otworzyć ten niezniszczalny szpital i jednocześnie Boży uniwersytet na trzech kwadratowych stopach ziemi. Nie ma znaczenia jeśli nie macie pieniędzy. Dostaniecie obrazy. Wszystko ma być tolerowane w usłudze: szacunek i zniewaga, szczęście i cierpienie, gorąco i zimno. Wszystko to musi być tolerowane. Uczynienie kogoś diamentem nie jest czymś małym. Czy Ojciec był kiedyś zmęczony? Dlaczego wy się męczycie? Aćća

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wcześnie rano studiuj pół godziny lub trzy kwadranse z wielką miłością i zainteresowaniem. Pozostawaj w pamiętaniu Ojca. Czyń taki wysiłek pamiętania, że wszystkie twoje fizyczne organy ciała będą pod twoją kontrolą.

2. W usłudze wszystko musi być tolerowane: Szacunek i zniewaga, szczęście i cierpienie, gorąco i zimno itp. Nigdy nie bądźcie zmęczeni służeniem. Otwórzcie szpital z uniwersytetem na trzech kwadratowych stopach ziemi i służcie zamieniając innych w diamenty.

Błogosławieństwo:
Bądź żywą latarnią morską i światłem wszystkich potęg pokazuj ścieżkę wszystkim duszom.

Jeżeli zawsze przebywasz w świadomości bycia duszą z Najwyższej Siedziby, która inkarnowała dla usługi i korzyści świata, wtedy myśli, które posiadasz i słowa, które wypowiadasz będą zawierać w sobie korzyść dla świata. Wtedy ta świadomość będzie działać jak latarnia morska. Tak jak światło jednego koloru wynurza się z latarni morskiej, tak samo światło wszystkich potęg z was żywych latarni morskich stale będzie działać, aby na każdym kroku pokazywać wszystkim duszom ścieżkę.

Hasło:
Wraz z miłością i współdziałaniem stań się także formą potęgi, a uzyskasz w królestwie miejsce na przedzie.