09.09.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, róbcie wszystko potęgą jogi. Nie ma żadnej kwestii pytania Ojca o cokolwiek. Jesteście dziećmi Boga, dlatego nie wykonujcie żadnych diabelskich czynów.

Pytanie:
Jakiego cudu dokonuje wasza potęga jogi?

Odpowiedź:
Dzięki tej potędze jogi jesteście w stanie kontrolować wszystkie swoje fizyczne zmysły. Dopóki nie macie potęgi jogi, nie możecie stać się czyści. To dzięki potędze jogi cały świat staje się czysty. Dlatego, aby stać się czystymi i uczynić swoje jedzenie czystym, pozostawajcie na pielgrzymce pamiętania. Wykonujcie wszystko we właściwy sposób. Odnoście się do każdego z pokorą.

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia duchowym dzieciom. Nikt na świecie nie wie, w jaki sposób duchowy Ojciec przychodzi i zakłada nowy świat nieba. Nikt o tym nie wie. Nie możecie pytać o nic Ojca. Ojciec wszystko wam wyjaśnia. Nie musicie o nic pytać. On sam wciąż wszystko wyjaśnia. Ojciec mówi: Ja wiem, po co tutaj przychodzę i co robię na ziemi Bharatu w każdym cyklu. Wy tego nie wiecie. On wyjaśnia wam codziennie. Nawet jeżeli nikt nie zadaje pytań, On nadal wszystko wyjaśnia. Czasami dzieci pytają Babę co zrobić, ponieważ doświadczają trudności odnośnie jedzenia i picia. To jest coś, co trzeba zrozumieć. Baba już wam powiedział, abyście wszystko robili potęgą jogi. Rób wszystko pozostając na pielgrzymce pamiętania. Dokądkolwiek idziesz, główną kwestią dla ciebie jest pamiętać Ojca i nie wykonywać żadnych diabelskich czynów. Jesteśmy dziećmi Boga, a On jest Ojcem wszystkich. On daje każdemu takie same nauki. Ojciec daje naukę: Dzieci, macie stać się panami nieba. Nawet w królestwie są różne pozycje. Pozycja każdego jest zgodna z wysiłkiem, jaki wykonuje. To dzieci mają wykonywać wysiłek i to dzieci mają otrzymać nagrodę. Ojciec przychodzi, aby zainspirować was do wykonania wysiłku. Nie wiedzieliście niczego o tym, kiedy Ojciec przychodzi, co On robi, gdy przychodzi ani dokąd On was zabiera. Zgodnie z planem sztuki życia Ojciec osobiście przychodzi i wyjaśnia wam, skąd spadliście. Spadliście z samego szczytu. To zupełnie nie wchodziło do waszych intelektów, kim jesteście. Teraz uświadamiacie to sobie, prawda? Nigdy nawet nie śniliście, że Ojciec przyjdzie i co On zrobi, gdy przyjdzie. Zupełnie niczego nie wiedzieliście. Teraz znaleźliście Ojca. Rozumiesz, że powinieneś poświęcić się takiemu Ojcu, tak jak bardzo lojalna i wierna żona całkowicie poświęca się swojemu mężowi. Ona nie obawia się nawet wejść na stos pogrzebowy. Jest tak odważna. Wcześniej wiele z nich wchodziło na stos pogrzebowy. Tutaj Baba nie sprawia wam żadnych takich trudności. Mimo że używane jest określenie „stos wiedzy”, nie ma kwestii palenia siebie. Baba wyjaśnia wam w tak prosty sposób, jak przeciągnięcie włosa przez masło. Dzieci, rozumiecie, że naprawdę na waszych głowach jest ciężar grzechów wielu wcieleń. Nie istnieje tylko jeden Adżamil. Każda ludzka istota jest większym Adżamilem od następnej. Ludzkie istoty nie wiedzą, co robiły w swoim poprzednim życiu. Wy teraz rozumiecie, że tylko grzeszyliście. W rzeczywistości ani jedna dusza nie jest dobroczynną duszą. Wszystkie dusze są grzeszne. Jeżeli ktoś wykonuje dobroczynność, staje się dobroczynną duszą, jednak dobroczynne dusze istnieją jedynie w złotym wieku. A więc, co z tego, że ktoś zbuduje szpital itp.! On nie może uciec od schodzenia w dół schodów. On nie wchodzi w stan wznoszenia się. On wciąż schodzi. Ten Ojciec jest tak umiłowany, że mówicie, iż poświęcacie się Jemu za życia, ponieważ On jest Mężem wszystkich mężów, Ojcem wszystkich ojców, najwyższym ze wszystkich. Dzieci, teraz Ojciec was budzi. Taki Ojciec, który czyni was panami nieba, jest tak zwykły! Na początku, gdy córki chorowały, Baba sam im służył. On nie ma żadnej arogancji. BapDada jest Najwyższy ze wszystkich. On mówi: Jakiekolwiek działania wykonuję, wykonuję je poprzez tego lub inspiruję go, aby to wykonał. Dwaj są jak jeden. Nie możecie powiedzieć, co robi Ojciec, a co Dada. Ojciec osobiście siada tutaj i wyjaśnia wam filozofię czynu, neutralnego czynu i grzesznego czynu. Ojciec jest tak wzniosły. Jest także bardzo duży wpływ Mai. Bóg, Ojciec, mówi: Słodkie dzieci, nie róbcie tego! A jednak niektórzy Go nie słuchają. Bóg mówi: Słodkie dzieci, nie róbcie tego! Mimo to niektóre dzieci robią złe rzeczy. On zabrania wam tylko wykonywania złych czynów, ale Maja jest bardzo potężna. Nie zapominaj Ojca nawet przez pomyłkę. My mówimy „Bez względu na to, co mi robisz, nawet, jeżeli mnie bijesz”, ale Ojciec w rzeczywistości nie robi niczego takiego. Jednak tak się mówi w skrajnych sytuacjach. Jest także piosenka: „Nigdy nie pozostawię Twoich drzwi, bez względu na to, co mi powiesz”. Zresztą, co jest na zewnątrz? Intelekt także mówi: Dokąd indziej mógłbym pójść? Ojciec daje ci królestwo, którego nigdy nie otrzymasz w żadnym innym czasie.To nie jest tak, że możesz otrzymać coś w swoim następnym życiu.Nie. Ten Jeden jest parlokik Ojcem, który czyni was panami nieograniczonego lądu szczęścia. Dzieci, macie także przyswajać boskie cnoty. Jednak, jeśli o to chodzi, Ojciec także radzi ci: Spełniaj swoje obowiązki jako policjant itp. W przeciwnym razie zostaniesz zwolniony. Masz wykonywać swoją pracę. Czasami musisz spojrzeć surowym okiem. Na tyle, na ile jest to możliwe, rób wszystko z miłością. Poza tym, patrząc w surowy sposób, rób to z wyczuciem. Nie używaj swoich rąk! Baba ma tak dużo dzieci. Baba także troszczy się o dzieci. Najważniejsze jest życie w czystości. Życie po życiu wołaliście: O, Oczyścicielu, przyjdź i oczyść nas! Jednak zupełnie nie rozumieliście, co to oznacza. Skoro oni wołali, z całą pewnością musieli być nieczyści. W przeciwnym razie nie byłoby żadnej potrzeby, aby Go wołać. Nie ma żadnej potrzeby, aby Go czcić. Ojciec wyjaśnia, że jest tak dużo napaści na was, na niewinne i słabe. Macie to tolerować. Baba wciąż pokazuje wam wiele metod. Stale posuwaj się naprzód z wielką pokorą. Powiedz mu: Jesteś moim bogiem! O co prosisz? W czasie ślubu pan młody mówi: Jestem twoim mężem, twoim bogiem i twoim guru! Jestem dla ciebie wszystkim! Dlatego, teraz powiedz mu: Pragnę żyć w czystości, a więc dlaczego uniemożliwiasz mi to? Bóg jest zwany Oczyścicielem. Powinieneś być tym, który mnie oczyszcza. Mów w ten sposób z wielką miłością i pokorą. Jeśli on się rozgniewa, obsyp go kwiatami. Czasami oni biją swoje żony, a potem przepraszają. Gdy ktoś za dużo pije i staje się bardzo upojony, uważa siebie za cesarza. Ta trucizna jest taka, że nawet nie pytajcie! Oni potem żałują, ale ponieważ wpadli w ten nawyk, nie mogą z nim zerwać. Wpadają w występek raz czy dwa razy, są upojeni, a potem wciąż upadają. Tak jak upajające rzeczy wnoszą duszy szczęście, podobny jest występek. Tutaj macie czynić dużo starań. Bez potęgi jogi żaden z waszych fizycznych zmysłów nie może być kontrolowany. To jest cud potęgi jogi i dlatego jej nazwa jest bardzo dobrze znana. Ludzie przyjeżdżają z zagranicy, aby uczyć się tej jogi. Oni siedzą w milczeniu. Oddalają się od swojego domu i rodziny. To jest sztuczny spokój połowy cyklu. Nikt nie zna prawdziwego spokoju. Ojciec mówi: Dzieci, waszą oryginalną religią jest spokój. Macie wykonywać czyny poprzez swoje ciała. Dusza pozostaje spokojna dopóki nie przyjmie ciała. Potem ta dusza idzie gdzieś i wchodzi w inne ciało. Tutaj niektóre dusze wciąż błądzą w swoich subtelnych ciałach. Są to ciała ze światła. Niektóre dusze sprawiają dużo cierpienia, a inne są dobrymi duszami. Tutaj również jest trochę dobrych ludzkich istot, które nikomu nie sprawiają cierpienia. Inne sprawiają dużo cierpienia. Niektóre są takie jak sadhu i mahatmy (wielkie dusze). Ojciec mówi: O, dawno zagubione, a teraz odnalezione dzieci, musicie przyjść raz jeszcze i spotkać Mnie po 5000 lat. Co macie otrzymać po przybyciu tutaj? Ojciec powiedział wam, co macie otrzymać. „Baba, nie ma żadnej kwestii, co my od Ciebie otrzymamy. Ty jesteś Niebiańskim Bogiem, Ojcem, Stwórcą nowego świata. Dlatego my na pewno otrzymamy od Ciebie zwierzchnictwo”. Ojciec mówi: Gdy ktoś zrozumie nawet trochę wiedzy, na pewno pójdzie do nieba. Przyszedłem, aby założyć niebo. Bóg i Pradżapita Brahma są największymi osobistościami ze wszystkich. Wiecie, kim jest Wisznu. Nikt inny tego nie wie. Mówicie: Należymy do ich klanu. Ci Lakszmi i Narajan władają królestwem w złotym wieku. Dysk itd. naprawdę nie należą do Wisznu. Te ozdoby należą do nas, Braminów. To obecnie posiadamy tę wiedzę. Żaden z tych aspektów nie jest wyjaśniany w złotym wieku. Nikt inny nie ma potęgi, aby to wyjaśniać. Obecnie znacie cykl 84 wcieleń. Nikt inny nie rozumie znaczenia tego. Dzieci, Ojciec wam to wyjaśnił. Dzieci, rozumiecie, że te ozdoby nie wyglądają na nas dobrze. My wciąż otrzymujemy nauki i wykonujemy wysiłek. Potem staniemy się tacy jak oni. Obracając dyskiem samouświadomienia, staniemy się bóstwami. Dysk samouświadomienia oznacza znać Stwórcę oraz początek, środek i koniec stworzenia. Nikt na świecie nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób obraca się cykl świata. Ojciec wyjaśnia wszystko bardzo łatwo. Czas trwania tego cyklu nie może być tak długi, jak ludzie mówią. Wiadomości o świecie są przekazywane w odniesieniu do jego ludzkiej populacji. Oni nie mówią o populacji żółwi czy ryb, to odnosi się tylko do ludzkich istot. Ludzie zadają wam pytania. Ojciec wyjaśnia wszystko, wy tylko macie zwracać na to pełną uwagę. Baba wyjaśnił, że czynicie świat czystym potęgą swojej jogi. Dlatego, czy nie możesz oczyścić swojego jedzenia potęgą jogi? Aćća. Macie się tacy stać; a więc czy czynicie innych takimi jak wy jesteście? Dzieci, rozumiecie, że Ojciec przyszedł, aby dać wam ponownie zwierzchnictwo nad niebem. Dlatego nie możecie mu odmawiać. Jeżeli odrzucicie zwierzchnictwo nad światem, wszystko jest skończone. Wtedy skończycie w brudach. Cały świat to śmieci. Zatem to będzie zwane brudami. Popatrzcie na stan świata! Wiecie, że stajecie się panami świata. Nikt nie rozumie, że w złotym wieku było tylko jedno królestwo. Oni wam nie wierzą. Oni mają swoją dumę, a więc w ogóle was nie słuchają. Oni mówią: To wszystko jest waszą wyobraźnią. Mówią, że ciała itd. zostały stworzone przez wyobraźnię. Zupełnie niczego nie rozumieją. Po prostu mówią, że to jest wyobraźnia Boga, że każdy staje się tym, kim Bóg chce, aby się stał i że to jest Jego gra. Mówią takie rzeczy, nawet nie pytajcie! Dzieci, wiecie, że Ojciec teraz przybył. Nawet stare matki mówią: Baba, my bierzemy od Ciebie swoje dziedzictwo nieba co każde 5000 lat. Przybyłyśmy teraz, aby zasłużyć na zwierzchnictwo nad niebem. Wiecie, że wszyscy aktorzy mają swoje role. Nie ma dwóch aktorów, którzy mieliby taką samą rolę. Aby wziąć swoje dziedzictwo od Ojca, będziecie wykonywać wysiłek mając te same imiona, postacie i w tym samym czasie. To jest taki ogromny dochód! Aczkolwiek Baba mówi, że nawet jeśli ktoś usłyszał tylko trochę wiedzy, pójdzie do nieba. Każda ludzka istota wykonuje wysiłek, aby stać się wzniosłą. Dlatego wysiłek jest najważniejszy. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Dzieci, tak jak Baba służy wam bez żadnej arogancji, tak samo naśladujcie Ojca. Przestrzegajcie także śrimatu Ojca i bierzcie prawo do zwierzchnictwa nad światem. Nie odrzucajcie tego!

2. Umrzyj śmiercią za życia i poświęć siebie Ojcu wszystkich ojców i Mężowi wszystkich mężów, który jest Najwyższy ze wszystkich i najbardziej umiłowany. Usiądź na stosie wiedzy. Nie zapominaj Ojca nawet przez pomyłkę i skutkiem tego nie wykonuj złych czynów.

Błogosławieństwo:
Bądź napełniony klejnotami doświadczenia wchodząc w głębię wiedzy i stając się mistrzem oceanem wiedzy. Dzieci, które wchodzą w głębię wiedzy stają się napełnione klejnotami doświadczenia. Jedno, to słuchać wiedzy i przekazywać innym, a drugie, stać się uosobieniem doświadczenia. Ci, którzy są doświadczeni zawsze pozostają niezniszczalni i wolni od przeszkód. Nikt nie może nimi zachwiać. Maja nie odnosi sukcesu w czymkolwiek co próbuje zrobić tym, którzy są doświadczeni. Ci, którzy są doświadczeni nigdy nie są oszukiwani, a więc stale musisz powiększać swoje doświadczenia i w ten sposób stać się uosobieniem każdej cnoty. Z potęgą ubijania, przeżuwania gromadź zapas czystych myśli.

Hasło:
Aniołem jest ten, kto jest poza jakąkolwiek arogancją ciała.