09.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, stałyście się rozsądne, a więc powinniście bardzo interesować się zarabianiem dochodu. Stwarzajcie w pracy czas, aby pamiętać Ojca i będziecie wówczas stale zarabiać dochód.

Pytanie:
Dzieci, jaki śrimat otrzymujecie obecnie, którego nigdy wcześniej nie otrzymaliście?

Odpowiedź:
Obecnie Ojciec daje wam śrimat: Słodkie dzieci budźcie się wcześnie rano, przebywajcie w pamiętaniu Ojca, a będziecie mogły wziąć swoje pełne dziedzictwo. Mieszkając ze swoją rodziną bądź jak lotos. Na żadnym innym duchowym zebraniu nigdy nie otrzymujecie takiego śrimatu. Na wszystkich tamtych duchowych zebraniach nie ma żadnej kwestii Ojca i dziedzictwa.

Piosenka:
Ty jesteś Matką i ty jesteś Ojcem!

Om śanti.
W Bharacie szczególnie, a na świecie ogólnie jest dużo rodzajów duchowych spotkań. Nigdzie nie ma takiego duchowego spotkania, ani w świątyniach, ani w kościołach, ani w żadnych innych miejscach, na którym ludzie byliby świadomi, dzięki swoim intelektom, że biorą dziedzictwo. We wszystkich ośrodkach dzieci przebywają w pamiętaniu swojego Nieograniczonego Ojca z tą myślą, że biorą od Ojca dziedzictwo ziemi szczęścia. Na żadnym innym duchowym spotkaniu, ani w kościele, ani w żadnym innym miejscu oni w takie coś nie wierzą. Dzieci, w swoich intelektach macie świadomość tego, że jesteście w pamiętaniu Nieograniczonego Ojca. Bierzecie swoje dziedzictwo nowego świata nieba. Wszystkie dzieci biorą dziedzictwo od jednego Ojca. Jest tak dużo dzieci i ta liczba wzrasta. Wszyscy otrzymujecie śrimat: Budźcie się wcześnie rano i pamiętajcie Ojca. Otrzymamy to dziedzictwo od Baby, należymy do Ojca. Dusza teraz otrzymała rozpoznanie Ojca. Ojciec daje wskazówkę: Pamiętaj Mnie i mieszkając ze swoją rodziną w domu, żyj w czystości, jak lotos. Nie każdy może przybyć i tutaj zamieszkać. Do szkoły idziecie, aby się uczyć, a potem wracacie do domu. Każde dziecko może wziąć od swojego nauczyciela dziedzictwo. To samo jest tutaj. Codziennie uczycie się, a potem powracacie do swoich rodzin, do pracy, itp. Żyjecie z rodzinami i jesteście także studentami. Mieszkając ze swoimi rodzinami żyjcie w takiej czystości, jak lotosy. Nikt z sannjasinów nie może niczego takiego powiedzieć. Jesteście tutaj w sposób praktyczny. Żyjąc w rodzinach stajecie się czyści. Inni nie stają się czyści i nie pamiętają Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Pomimo, że słuchają Gitę i studiują ją, jednak nie pamiętają Ojca. Jest różnica pomiędzy tym, co oni mówią a tym, co robią. Wiecie, że nasz Ojciec jest pełen wiedzy. On posiada wiedzę o sztuce życia i o całym cyklu. Wy tę wiedzę teraz otrzymujecie. Ten cykl jest bardzo dobry. Ponieważ to jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek, dlatego wasze obecne życie jest także najwznioślejsze. Jest przestępny miesiąc, prawda? Dzieci wiecie, że naprawdę Ojciec czyni nas najwznioślejszymi. Ponownie stajemy się najwznioślejszymi istotami, które stosują najwyższy kodeks zachowania. Raz jeszcze przeszliśmy wokół cyklu 84 żyć. Wy macie tę wiedzę w intelektach. To nie jest wyjaśniane na żadnym innym duchowym zebraniu. Rozumiecie, że macie się tacy stać. Tylko jeden Ojciec może was takimi uczynić. Potraficie bardzo dobrze wyjaśnić obraz Lakszmi i Narajana. Poprzez Brahmę oni naprawdę osiągnęli swoje pozycje dzięki potędze jogi. Powinniście wynurzyć to w swoich intelektach. Pokazywane są dwie formy Brahmy i Saraswati, Lakszmi i Narajana. Razem z Brahmą i Saraswati trzeba także pokazać poddanych. Myślcie bardzo dobrze o każdym aspekcie. Ojciec mówi: Myśl o Mnie. On mówi nawet Brahmie: Pamiętaj Mnie i staniesz się taki. On mówi do całego ustami zrodzonego stworzenia Brahmy: Pamiętajcie Mnie. Wasze intelekty wiedzą jak macie Go pamiętać. Macie także przed sobą obrazy. Bardzo łatwo się wyjaśnia, gdy używacie obrazów. Przedstawiajcie Ojca. Wyjaśniajcie te obrazy również na waszych programach i wystawach. Wierzycie, że Ten Jeden naprawdę jest Nieograniczonym Ojcem wszystkich. Zgodnie z tym powinniśmy otrzymać nieograniczone dziedzictwo. My, bezcielesne dusze, jesteśmy braćmi. Stajemy się braćmi i siostrami, kiedy stajemy się cieleśni. Tylko wtedy możemy się uczyć. Braćmi i siostrami stają się dzieci Brahmy. Od Ojca otrzymujemy dziedzictwo, umocnij to potężnie w swoim intelekcie i wyjaśniaj każdemu. Przede wszystkim przedstawiaj Ojca. To jest braterstwo. Gdy mówicie o wszechobecności Ojca, wtedy staje się to ojcostwem. W jaki sposób ojcostwo mogłoby otrzymać dziedzictwo? Mówiąc, że każdy jest Ojcem stale upadaliście i nie otrzymaliście dziedzictwa. Teraz rozumiejąc, że to jest braterstwo otrzymujecie dziedzictwo. Gdy będziecie to bardzo dobrze wyjaśniać, całe pojęcie na temat ośmiu specjalnych bóstw, które jest w intelektach ludzi będzie usunięte. Mówcie im, że macie dwóch ojców: Jeden to Duchowy Ojciec, od którego każdy otrzymuje zbawienie. Tylko On daje dziedzictwo spokoju i szczęścia i każdy staje się szczęśliwy. On jest zwany Niebiańskim Bogiem, Ojcem, który tworzy niebo. Przede wszystkim powinien być wpływ Ojca na ich intelekty. Ten jeden Ojciec jest Nieograniczonym Ojcem dusz. Tylko On jest zwany Oczyścicielem. Wszystkie wy dusze jesteście dziećmi Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Umocnijcie w sobie tę wiarę. Po pierwsze, umocnijcie ten główny aspekt w ich intelektach. Tylko, gdy to zrozumieją, ich szczęście będzie mogło wzrosnąć i wtedy powiedzą: Z całą pewnością będziemy pamiętać Ojca. Wierzymy, że staniemy się panami świata dzięki pamiętaniu Ojca. Wtedy oni będą bardzo szczęśliwi. Ci, którzy są rozsądni i mają pełną wiarę w intelekcie powiedzą: Przede wszystkim pójdźmy i spotkajmy się z Nieograniczonym Ojcem, który wchodzi w tego Dadę. Śiw Baba może do nas mówić tylko poprzez Brahmę Babę. Jeżeli wy, dusze nie spotkałyście się jeszcze z Nim, jak możecie Go pamiętać? Tylko, kiedy dzieci są adoptowane, mogą Go pamiętać. Jeżeli nie zostałeś zaadoptowany, jak mógłbyś Go pamiętać? Przede wszystkim masz do Niego należeć. Powinieneś spotkać się z takim Ojcem natychmiast. Ojciec pyta: Czy uważasz siebie za duszę? Ja jestem Ojcem was dusz. Śiw Baba mówi do was. Ojcem mnie duszy jest także twój Ojciec. On pyta cię, czy masz wiarę w to, że Ojcem wszystkich dusz jest naprawdę tylko Jeden. On da ci dziedzictwo. Ty także masz stać się czysty. Oprócz pamiętania Go masz zapomnieć wszystko inne. Dusze przyszłyście z domu bezcielesne, nie miałyście ani ciała, ani cielesnych związków. Dopiero, kiedy dusza wchodzi w ciało i to ciało podrasta można wtedy duszy cokolwiek wyjaśnić: To jest twój ojciec, a to jest ta i ta osoba. Dusza jest wolna od wszystkich związków. Kiedy dusza opuszcza swoje ciało mówi się: Gdy umierasz, świat jest dla ciebie martwy. Dusza staje się całkowicie wolna od wszelkiej niewoli do czasu kiedy nie weźmie następnego ciała. Dusza wchodzi w łono matki, a potem się rodzi. Tylko, kiedy dusza staje się świadoma, powstaje kwestia związku. Dzieci, macie to także wyjaśniać. Za życia wszystko zapomnij. Pamiętanie tylko jednego Ojca jest zwane czystym, nie sfałszowanym pamiętaniem. To jest zwane jogą. Ludzkie istoty w tym świecie pamiętają wielu innych. Wy macie nie sfałszowane pamiętanie. Dusza wie, że wszystkie te cielesne związki zostaną zniszczone, a nasz związek jest tylko z Jednym. Im więcej będziesz pamiętał Ojca, tym bardziej będziesz usuwać swoje grzechy. To nie jest tak, że myśląc o swoich przyjaciołach, krewnych i rodzinie popełniasz grzech. Nie. Grzechy są popełniane, kiedy wykonujesz złe czyny. Pamiętając inne istoty nie gromadzisz grzechów, ale z całą pewnością marnotrawisz na to czas. Pamiętając jednego Ojca, usuwasz swoje grzechy. To jest sposób na usunięcie swoich grzechów. Jednak wy myślicie o swoich znajomych, rodzinie itp. Masz spełniać swoje obowiązki, wykonywać wszystko dla utrzymania swojego ciała, ale kiedy tylko masz czas, pamiętaj Ojca i domieszka będzie z ciebie usuwana. To jest najważniejsze. Wewnętrznie stale myśl o tym, jak stać się czystym z nieczystego. Macie pamiętać Ojca. Macie żyć w domach ze swoimi rodzinami. Sannjasini pozostawiają swoje ciała i rodzą się w rodzinach. To nie jest tak, że oni są czyści życie po życiu. Czysty świat teraz nie istnieje. Ten świat jest występny i nikt nie może być z niego wyzwolony. Z powodu życia w występnym świecie, z całą pewnością jest taka czy inna słabość. Jednak światy są tylko dwa, jeden jest czysty, a drugi występny. Bóstwa mieszkają w czystym świecie. To powinno być łatwe do wyjaśnienia. Ten nieczysty świat ma być teraz zniszczony. Weź dziedzictwo od Nieograniczonego Ojca zanim nastąpi zniszczenie. Baba mówi: Wyrzeknij się wszelkich cielesnych związków, miej wiarę, że jesteś duszą, pamiętaj Ojca i oczyścisz się. Ojciec mówi: Nazywacie Mnie Oczyścicielem. Wielu kąpie się w Gangesie, ale oni poprzez to nie stają się czyści. Musicie to bardzo dobrze wyjaśniać na wystawach. Pradżapita, Ojciec Ludzi, musi istnieć tutaj, a poniżej niego są Brahma Kumarowie i Brahma Kumari wykonujący tapasję. Macie tę kwestię bardzo dobrze wyjaśniać. Powinieneś wyjaśniać to sercem. Jednak, jeżeli dajecie za dużo wiedzy w sztuczny sposób, to wtedy znieważycie imię klanu. Kiedy widzisz, że czegoś nie rozumiesz, to powiedz im aby chwilę poczekali i poproś inną siostrę, ponieważ niektórzy są bystrzejsi w wiedzy od innych. Wystawy i programy trzeba sprawdzać, by się upewnić, czy każdy wyjaśnia dobrze i nie debatuje zbyt dużo. Przy wejściu powinny być osoby, które znają każdego, ponieważ do was przychodzi tak wiele różnego rodzaju ludzi. Z całą pewnością powinniście okazywać szacunek ważnym ludziom, ponieważ na pewno jest różnica pomiędzy ludźmi. Nie powinniście czuć, że więcej jest kochana ta osoba niż inna i że to jest dyskryminacja. To nie nazywa się dyskryminacją. Niektórzy z was czują, że ważni ludzie są z większą gościnnością tutaj przyjmowani. Ci, którzy są usłużni z całą pewnością otrzymają większą gościnność. Jeżeli ktoś zbudował budynek, to na pewno tą osobą będziemy się lepiej opiekować i będziemy okazywać jej gościnność. Budynki tak czy inaczej są budowane dla was. Poddani automatycznie będą opiekować się tymi, którzy poczynili starania i stali się królami. Ci, którzy mają wyższą pozycję otrzymają większą gościnność niż ci, którzy mają niskie pozycje. Wszystkie dusze świata są dziećmi Nieograniczonego Ojca. Jednak On urodził się w Bharacie. Ludzie Bharatu, którzy byli najpierw wzniośli teraz się zdegradowali. Ojciec mówi: Ja przyszedłem, by was uczyć. Ja przychodzę w Bharacie i każdy korzysta. Jest określenie „szczególnie” i „ogólnie”. Bharat jest teraz piekłem i musi się stać niebem. A więc On przyszedłby do Bharatu, prawda? Cóż On by uczynił udając się w jakieś inne miejsce? To w Bharacie, na ścieżce czczenia, ludzie najpierw zbudowali bardzo piękną Świątynię dla Somnath, tak samo zbudowali wielkie kościoły zagranicą, kiedy królestwo zostało przejęte przez papieża. Nie wszystkie kościoły są takie same, one oczywiście są w kolejności. Świątynia Somnath była wypełniona diamentami i klejnotami. Muzułmanie ją okradli i wszystko zabrali. Byliście bardzo bogaci. Cóż ukradlibyście z kościoła? Ludzie gonią za pieniędzmi. Mahmud Guznawi tyle zabrał, a potem przyszli Brytyjczycy. Oni także stale wywozili bogactwo za granicę i tyle zabrali. Teraz otrzymujecie to z powrotem. Oni dają miliardy rupii. Otrzymujecie to wszystko, kiedy potrzebujecie. Jeżeli byście nie otrzymali tego, jak byście mogli wytrwać w czasie potrzeby? Ojciec wyjaśnia wam jak ta sztuka jest stworzona. Popatrzcie na to konto dawania i brania. Dzieci, tak czy inaczej macie się teraz stać panami. Popatrzcie jak historia i geografia świata kręci się wokół cyklu. To także zostało wam wyjaśnione, a potem jest wam mówione: Dzieci, bądźcie manmanabhaw. Wszystko to się powtórzy. Z sato wszystko stanie się tamopradhan. W ciągu dnia masz pracować i spełniać swoje obowiązki. Ale oprócz tego, kiedy tylko masz czas pamiętaj Mnie. Czasami masz czas w pracy. Praca niektórych ludzi polega na tym, że podpisują papiery, to wszystko. Wielu ma bardzo dużo wolnego czasu. A potem noc należy do ciebie. W ciągu dnia zarabiacie dochód dla utrzymania swojego ciała, a więc ten duchowy dochód zarabiajcie w nocy. To jest na twoje przyszłe 21 żyć. Mówi się: Chwila, pół chwili. Przebywaj w pamiętaniu Ojca ile tylko jest to możliwe i zarobisz wielki dochód. Ci, którzy są rozsądni zrozumieją, że naprawdę mogą bardzo dużo zarobić. Niektórzy nawet zapisują w swoim dzienniku: Pamiętałem Babę tyle i tyle czasu. Na ścieżce ignorancji niektórzy ludzie prowadzą plan każdego swojego dnia. Jeżeli będziesz prowadzić swój dziennik, będziesz mógł utrzymywać właściwą uwagę. Sprawdzaj, czy twój czas nie jest marnowany, czy nie wykonujesz jakichś grzesznych czynów. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Nie marnuj swojego czasu na pamiętanie cielesnych istot. Nie wykonuj żadnych niewłaściwych czynów, które stają się grzesznymi czynami.

2. Za życia zapomnij wszystko inne, a pamiętaj jednego Ojca. Pracuj dla utrzymania swojego ciała, ale oprócz tego stań się rozsądny i zarabiaj niezniszczalny dochód. Prowadź dziennik pamiętania.

Błogosławieństwo:
Bądź nie do poruszenia i nie do zachwiania oraz dzięki postawie nieograniczonego braku zainteresowania, stań się pogromcą przywiązania i uosobieniem pamiętania.

Ci, którzy zawsze mają postawę nieograniczonego braku zainteresowania, nigdy się nie boją, ani nie chwieją, widząc jakąkolwiek scenę. Zawsze są niezachwiani i nieporuszeni. Jest tak, ponieważ dzięki swojej postawie braku zainteresowania, stali się pogromcami przywiązania i uosobieniami pamiętania. Jeśli ulegasz nawet najmniejszemu zachwianiu, widząc coś lub jeśli masz przywiązanie, nie powie się o tobie, że jesteś nie do zachwiania i nie do poruszenia, jak Angad. Wraz ze swoją postawą nieograniczonego braku zainteresowania, z dojrzałością i powagą, miej również zabawiającą naturę.

Hasło:
Wraz z byciem samo-zwierzchnikiem, posiadanie postawy nieograniczonego braku zainteresowania, jest oznaką Radź Risi.