09.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, naśladujcie Matkę oraz Ojca i siedźcie na tronie serca. To nie jest nic trudnego. Po prostu, pamiętaj Ojca i stań się czysty.

Pytanie:
Jaką radędajeswoim dzieciom Ojciec, Pan Biednych, by stworzyć ich fortunę?

Odpowiedź:
Dzieci, Śiw Baba nie chce niczego waszego. Możecie jeść, pić, uczyć się, odpoczywać i wyjeżdżać, ale pamiętajcie, że jest chwała „garści ryżu”. Jeżeli chcesz stać się bogaty na 21 żyć, pamiętaj, że jeden grosz biednego równa się tysiącom bogatego. Dlatego, gdy Ojciec przychodzi tutaj bezpośrednio, używaj wszystkiego, co masz, w sposób wartościowy.

Piosenka:
Jesteś Matką i Ojcem.

Om śanti.
Dzieci, zrozumiałyście znaczenie piosenki. Pomimo że ludzie tak wołają, niczego nie rozumieją. Wiecie, że On jest naszym Ojcem. Tak naprawdę On nie jest tylko waszym Ojcem, ale jest Ojcem wszystkich. To także trzeba zrozumieć. Najwyższa Dusza jest z cała pewnością Ojcem wszystkich dusz. Mówiąc „Baba”, z całą pewnością pamiętasz o swoim dziedzictwie. Tylko poprzez pamiętanie Ojca twoje grzechy będą usunięte. Dzieci, Ojciec mówi wam: Wy, dusze, stałyście się nieczyste. Teraz macie być oczyszczone. On jest Ojcem każdego, a więc Jego dzieci z całą pewnością powinny być bez występku. Był taki czas, kiedy wszyscy byliście wolni od występków. Ojciec wyjaśnia: Gdy istniało królestwo wzniosłej Lakszmi i wzniosłego Narajana, wszyscy byli bez występku. Wszystkie ludzkie dusze, które widzicie, także muszą być wolne od występków, ponieważ ich ciała zostaną zniszczone. Potem wszystkie dusze pójdą i zamieszkają w bezcielesnym świecie. Tam nie ma nazwy ani śladu występku. Tam nie ma ciał. Wszystkie dusze przychodzą z góry w dół do tego świata, aby grać swoje role. Ludzie Bharatu przychodzą jako pierwsi. Najpierw było królestwo Lakszmi i Narajana. Ci z innych religii znajdowali się w bezcielesnym świecie. Obecnie wszyscy są w fizycznym świecie. Dzieci, teraz Ojciec was oczyszcza po to, by uczynić was wolnymi od występków bóstwami. Kiedy stajecie się bóstwami, z całą pewnością potrzebny jest dla was nowy świat. Stary świat musi być zniszczony. W pismach została pokazana Mahabharacka wojna. Pokazują, że pozostało tylko 5 pandawów i że potem oni zanikli w górach, a więc nikt nie pozostał. Dobrze. Dokąd odeszły wszystkie te dusze? Dusze nigdy nie są niszczone. A więc mówi się, że one odeszły do bezcielesnego, wolnego od występku świata. Ojciec zabiera was z występnego świata do bezcielesnego i wolnego od występku świata. Wiecie, że z całą pewnością macie otrzymać od Ojca swoje dziedzictwo. Cierpienie teraz wzrosło. Obecnie chcemy spokoju i szczęścia. Każdy prosi Boga: Boże, daj nam spokój i szczęście. Każda ludzka istota stara się o bogactwo. Gdy mają pieniądze, są szczęśliwi. Nieograniczony Ojciec daje wam bardzo dużo pieniędzy. W złotym wieku byliście bardzo bogaci. Mieliście pałace wysadzane diamentami i klejnotami. Dzieci, wiecie, że przyszłyście do Nieograniczonego Ojca, by wziąć swoje dziedzictwo nieograniczonego nieba. Cały świat tutaj nie przyjdzie. Ojciec przychodzi tylko w Bharacie. W obecnym czasie ludzie Bharatu są mieszkańcami piekła, a następnie Ojciec czyni ich mieszkańcami nieba. Na ścieżce czczenia, z powodu cierpienia pamiętaliście Ojca życie po życiu: Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo! Ty, który jesteś Dobroczyńcą, usuwasz cierpienie i dajesz szczęście. Pamiętaliście Go, a więc On musiał z całą pewnością przybyć. Nikt nie pamięta go bezcelowo. Oni rozumieją, że Bóg Ojciec przyjdzie i da za to czcicielom nagrodę. Jednak On daje ją każdemu. On jest Ojcem każdego. Wiecie, że pójdziecie na ziemię szczęścia, a cała reszta pójdzie do rejonu spokoju. Kiedy jesteście na ziemi szczęścia, na całym świecie panuje spokój i szczęście. Ojciec kocha swoje dzieci. Dzieci także kochają Ojca. Mówi się: Jesteś Matką i Ojcem. Nawet mając fizyczną matkę i fizycznego ojca, śpiewacie: Boże, Ty jesteś Matką i Ojcem, a my otrzymujemy w Twoich błogosławieństwach bardzo dużo szczęścia. Nie śpiewacie tego o swoich fizycznych rodzicach. Pomimo że oni także czynią starania i opiekują się swoimi dziećmi, by dać im dziedzictwo, by wydać je za mąż, ale nawet i tak, tylko parlokik Matka i Ojciec daje wam bardzo dużo szczęścia. Jesteście zaadoptowanymi dziećmi Boga. Wszyscy inni są dziećmi zaadoptowanymi przez diabła. W złotym wieku nie ma żadnych zaadoptowanych dzieci. Tam nie ma niczego oprócz szczęścia. Tam nie ma nazwy ani śladu cierpienia. Ojciec mówi: Przyszedłem, by dać wam na 21 pokoleń nieograniczone szczęście nieba. Teraz wiecie, że otrzymujecie od Nieograniczonego Ojca ogromne szczęście nieba. Wszystkie niewole cierpienia się skończą. W złotym wieku macie związki oparte na szczęściu, podczas gdy w żelaznym wieku macie niewole cierpienia. Ojciec zabiera was w związki szczęścia. On jest zwany Tym, który usuwa cierpienie i daje szczęście. Dzieci, Ojciec przychodzi i wam służy. On mówi: Jestem waszym posłusznym Sługą. Przez połowę cyklu pamiętaliście Mnie: O Baba, przyjdź i daj nam nieograniczone szczęście. Teraz przyszedłem, by wam je dać, a więc przestrzegajcie śrimatu. Ta ziemia śmierci zostanie zniszczona, a teraz jest zakładana ziemia nieśmiertelności. Teraz, by pójść do lądu nieśmiertelności, słuchacie od Nieśmiertelnego Baby historii o nieśmiertelności. Tam nikt nie umiera. Oni nigdy nie mówią, że ktoś umarł. Dusza mówi: Teraz pozostawię to zepsute ciało i wezmę nowe. To dobrze. Tam nie ma żadnych chorób. Tam się nie wspomina o ziemi śmierci. Przyszedłem, by uczynić was panami lądu nieśmiertelności. Kiedy tam władacie, nie pamiętacie niczego z ziemi śmierci. Jesteście nieświadomi, kim się staniecie schodząc powoli w dół schodów życia, bo inaczej stracilibyście swoje szczęście. Tutaj macie utrzymywać cały cykl w swoich intelektach. Naprawdę istniało niebo, a teraz jest piekło. Dlatego ludzie wołają do Ojca. Dusze, jesteście mieszkańcami rejonu spokoju. Przychodzicie tutaj, by grać swoje role. Zabierzecie swoje sanskary z powrotem do domu, a potem przyjdziecie tutaj, weźmiecie nowe ciała i będziecie władać królestwem. Teraz są wam przekazywane wiadomości o świecie bezcielesnym, rejonie subtelnym i świecie fizycznym. Nie będziecie świadomi tego w złotym wieku. Tam będziecie po prostu władać królestwem. Teraz znacie także sztukę życia. Dusze, wiecie, że czynicie starania dla złotego wieku. Z całą pewnością staniecie się godni pójścia do nieba. Tam skorzystasz, a także skorzystają z tego inni. Potem będziecie stale otrzymywać ich błogosławieństwa. Popatrzcie na to, jaki jest wasz plan. Obecnie każdy ma własny plan. Ojciec także ma plan. Tamci ludzie wydają miliony rupii na elektryczność, kiedy np.: budują zaporę. Ojciec wyjaśnia: Wszystko to są plany diabła, podczas gdy mój jest bożym planem. Teraz, czyj plan odniesie sukces? Tamci ludzie będą walczyć pomiędzy sobą. Plany każdego zmienią się w kurz. Oni nie zakładają nieba. Cokolwiek czynią jest dla cierpienia. Planem Ojca jest stworzenie nieba. Mieszkańcy piekła tworzą plany, by pozostać w piekle. Baba tworzy plany dla stworzenia nieba, a więc powinniście być bardzo szczęśliwi. Zostało zapamiętane, że otrzymujemy bardzo dużo szczęścia z powodu Twojego miłosierdzia. Masz czynić starania, by to otrzymać. Możesz wziąć cokolwiek chcesz. Możesz stać się królem lub królową, panem świata albo możesz stać się służącą lub służącym. Zależy, ile wysiłku czynisz. Ojciec po prostu mówi: Przede wszystkim, stawajcie się czyści i stale przedstawiajcie każdemu Ojca. Pamiętaj Alfę i wtedy beta, królestwo, jest twoje. To w twoim pamiętaniu Ojca Maja stwarza wiele przeszkód, przerywa jogę twojego intelektu. Ojciec mówi: Im więcej będziesz Mnie pamiętać, tym bardziej pozbędziesz się swoich grzechów i tym wyższą pozycję weźmiesz. Dlatego starożytna joga Bharatu jest bardzo znana. Ojciec jest także zwany Wyzwolicielem. Ojciec wyzwala cię z cierpienia na 21 żyć. Ludzie Bharatu będą na ziemi szczęścia, a cała reszta będzie w lądzie spokoju. Jak będziecie patrzeć na plany bezcielesnego świata i fizycznego świata, szybko zrozumiecie, że ci z innych religii nie mogą pójść do nieba. Tylko bóstwa mieszkają w niebie. Oprócz Ojca nikt nie może wyjaśnić tej wiedzy dramatu. Dzieci idą do Ojca, by wziąć swoje dziedzictwo. Tylko w złotym wieku macie nieograniczone szczęście. Później jest królestwo Rawana. Tam jest nieograniczone cierpienie. Teraz wiecie, że Baba czyni was godnymi pójścia do lądu nieśmiertelności, opowiadając wam prawdziwą historię. Teraz wykonujecie takie czyny i dlatego stajecie się bogaci na 21 żyć. Mówi się: „Bądź bogaty, miej synów”. Tam z całą pewnością będziecie mieć jednego syna i jedną córkę. „Miej długie życie”. Wasze życie będzie trwało 150 lat. Tam nie ma nagłej śmierci. Tylko Ojciec to wyjaśnia. Wołaliście do Mnie przez połowę cyklu. Czy sannjasini tak powiedzieliby? Co oni wiedzą? Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam z wielką miłością: Dzieci, jeżeli przez to jedno życie będziecie czyste, staniecie się panami czystego świata na 21 żyć. W czystości jest zawarte szczęście. Należeliście do czystej religii bóstw. Teraz staliście się nieczyści i cierpicie. Gdy byliście w niebie, byliście wolni od występków. Teraz stając się występnymi, jesteście nieszczęśliwi w piekle. Ojciec inspiruje was do starań: Stań się cesarzem i cesarzową nieba. Wasza Mama i Baba stają się tacy, a więc wy także powinniście czynić takie starania. Nie ma powodu, by popadać w zamieszanie. Ojciec nikomu nie pozwala padać do Swoich stóp. Ojciec wyjaśnia: Dałem wam złote pałace wysadzane diamentami i uczyniłem was panami nieba. A potem, przez połowę cyklu, bardzo trudziliście się na ścieżce czczenia, a także dawaliście pieniądze. Co stało się z tymi wszystkimi złotymi pałacami i diamentami? Zeszliście w dół z nieba i teraz dotarliście do piekła. Teraz ponownie zabieram was do nieba. Nie sprawiam wam żadnych trudności. Po prostu, pamiętaj Mnie i stawaj się czysty. Nawet nie musisz dawać ani grosza. Po prostu, jedz, pij, ucz się, odpoczywaj i wracaj do domu. Baba tylko cię uczy. On nie bierze żadnych opłat za naukę. Mówicie: Baba, z całą pewnością dam Ci coś. Jak inaczej otrzymałbym tam pałace? Na ścieżce czczenia ludzie dają biednym w imieniu Boga. Bóg daje im za to owoc. Biedni tego nie zrobiliby! Jednak, oni otrzymują zwrot za to tylko na jedno życie. Baba, teraz przyszedłeś tutaj bezpośrednio. Ja dałem Ci trochę pieniędzy, a Ty dajesz nam zwrot za to w niebie przez 21 żyć. Baba czyni każdego bogatym. Dajecie pieniądze, a więc budowane są budynki, w których możecie mieszkać. Jak inaczej byłyby zbudowane? Tylko dzieci budują te budynki itp. Śiw Baba mówi: Ja nie będę w nich mieszkać. Śiw Baba jest bezcielesnym Dawcą. Wy dajecie Jemu, a więc On wam zwraca za to przez 21 żyć. Ja nie wchodzę do waszego nieba. Muszę przyjść do piekła, by usunąć was z piekła. Wasi przewodnicy pogrążają was jeszcze bardziej w ruchomych piaskach. Oni nie dają wam zbawienia. Ojciec przyszedł, by zabrać cię do czystego świata. A więc dlaczego nie pamiętasz takiego Ojca? Ojciec mówi: Nie dawaj żadnych pieniędzy, po prostu pamiętaj Mnie, a pozbędziesz się swoich grzechów i przyjdziesz do Mnie. Dzieci, zbudowałyście budynki dla samych siebie. Jest pamiętana „garść ryżu”. Biedni otrzymują nagrodę za wszystko, co dają, zgodnie ze swoją odwagą. Jakąkolwiek pozycję bogaci otrzymują, to samo otrzymują biedni. W tym są równi. Gdy jedna osoba daje jedną rupię ze stu rupii, które ma, a bogata osoba, która ma dużo pieniędzy daje 100 rupii, to obie te osoby otrzymują taką samą nagrodę. Dlatego Ojciec jest zwany Panem Biednych. Bharat jest najbiedniejszy ze wszystkich. Ja przychodzę i czynię go bogatym. Dotacje daje się biednym. Baba tak jasno wam wyjaśnia: Dzieci, przed wami stoi śmierć. Teraz róbcie wszystko szybko. Powiększajcie prędkość pamiętania. Im więcej pamiętasz najsłodszego Ojca, tym więcej dziedzictwa otrzymasz i staniesz się bogaty. Ojciec wam nie mówi, abyście się kłaniali i chodzili na religijne spotkania. Nie. Pamiętaj Ojca i swoje dziedzictwo siedząc w domu. To wszystko. Ojciec jest Punktem. On jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. On jest Najwyższą Duszą. On jest Najwyższy ze wszystkich. Ojciec mówi: Jestem punktem i ty także jesteś punktem. To tylko na ścieżce czczenia stworzyli ogromną formę, która Mnie przedstawia. W jaki sposób można czcić punkt? On jest zwany Śiw Babą. Kto to powiedział? Teraz mówicie, że Śiw Baba daje wam wasze dziedzictwo. Jest to cudowne! Cykl 84 żyć stale się obraca. Otrzymaliście to dziedzictwo wiele razy i będziecie stale je otrzymywać. Ojciec jest tutaj i tak wspaniale wam wyjaśnia. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Śmierć jest przed wami. Dlatego teraz zwiększcie prędkość pamiętania. Czyńcie pełne starania, by wziąć wysoką pozycję w złotowiecznym świecie.

2. Wnoś korzyść sobie i innym oraz otrzymuj błogosławieństwa. By pójść do czystego świata, z całą pewnością musisz stać się czysty.

Błogosławieństwo:
Umrzyj śmiercią za życia i odnieś zwycięstwo nad swoimi fizycznymi zmysłami, mając świadomość swojego nowego życia.

Dzieci, wy, które całkowicie umarłyście za życia, nie możecie być pociągane przez fizyczne zmysły. Umrzeć za życia oznacza, że umarłeś dla wszystkiego i że twoje stare życie się skończyło. Skoro narodziłeś się na nowo, jak możesz ulegać wpływom fizycznych zmysłów w swoich nowych narodzinach i nowym życiu? W swoim nowym życiu Brahma Kumara lub Kumari, jesteś całkowicie poza wiedzą, czym jest uleganie wpływowi fizycznych zmysłów. Nie pozwól, żeby nawet najmniejszy oddech, to znaczy żadna sanskara siudry przyczepiła się do ciebie nawet trochę.

Hasło:
Wamrit weli, zanurz miłość Boga w swoim sercu, a nie pociągnie cię żadna inna miłość.