09.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wasze pamiętanie jest cudowne, ponieważ wy pamiętacie Ojca, Nauczyciela i Przewodnika, wszystkich trzech, łącznie.

Pytanie:
Gdy Maja czyni niektóre dzieci aroganckimi, o co one nie dbają?

Odpowiedź:
Aroganckie dzieci wchodzą w świadomość ciała i mają postawę „nie dbam o to” odnośnie murli. Jest powiedzenie, że gdy mysz znalazła kawałek turmeriku pomyślała, że została właścicielem sklepu. Jest wielu, którzy nie czytają murli i mówią, że mają bezpośrednie połączenie z Śiw Babą. Baba mówi: Dzieci, w murli zawsze są nowe aspekty, dlatego nigdy nie opuszczajcie murli. Zwracajcie na to dużo uwagi.

Om śanti.
Duchowy Ojciec pyta was, najsłodsze umiłowane, dawno zagubione, a teraz odnalezione dzieci: Kogo pamiętacie gdy tutaj siedzicie? (Ojca, Nauczyciela i Satguru.) Czy każdy z was siedzi w pamiętaniu wszystkich trzech? Każdy z was powinien zapytać siebie: Czy pamiętam tylko wtedy, gdy tutaj siedzę, czy także pamiętam we wszystkim, co robię? To jest wspaniały aspekt, który nie jest przekazywany innym duszom. Mimo że Lakszmi i Narajan są panami świata, nie możecie powiedzieć o tych duszach, że są Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Tak naprawdę nie możecie powiedzieć tego o żadnej innej ludzkiej istocie z całego świata. Dzieci, tylko wy pamiętacie Go w ten sposób. Czujecie wewnętrznie, że Baba jest waszym Ojcem, waszym Nauczycielem i waszym Satguru i że On jest Najwyższy. Czy pamiętacie wszystkich trzech, czy tylko jednego? Mimo że On jest tylko jeden, wy pamiętacie Go jako mającego cechy tych trzech form. Śiw Baba jest naszym Ojcem, Nauczycielem, a także Satguru. To jest coś niezwykłego. Powinniście myśleć o tym siadając tutaj, a także we wszystkim, co robicie. Baba pyta: Czy pamiętając Go macie myśl, że On jest waszym Ojcem, Nauczycielem i Satguru? Nie może być takiej cielesnej istoty. Kriszna jest numer jeden cielesną istotą, ale jego nie można nazwać Ojcem, Nauczycielem ani Satguru. To jest absolutnie zadziwiający aspekt. Powinniście powiedzieć szczerze, czy pamiętacie Babę we wszystkich trzech formach. Gdy jecie, czy pamiętacie tylko Śiw Babę, czy wszyscy trzej pojawiają się w waszych intelektach? W ten sposób nie możecie odnosić się do żadnej innej duszy. To jest coś wspaniałego. Chwała Ojca jest unikalna, a więc powinniście także pamiętać Ojca w ten sposób. Wtedy wasze intelekty będą całkowicie przyciągnięta do Tego, który jest tak wspaniały. Ojciec zasiada i przedstawia sam siebie, a także daje wiedzę o całym cyklu: Są różne wieki i wyjaśnienie dotyczy tego, ile lat każdy z nich trwa i w jaki sposób cykl się obraca. Tylko Ojciec, Stwórca, może dać wam tę wiedzę. Pamiętając Go otrzymacie bardzo dużą pomoc. Tylko On jest Ojcem, Nauczycielem i Guru. Żadna inna dusza nie może być tak wzniosła, jak On. Jednak Maja sprawia, że zapominacie o pamiętaniu takiego Ojca i wtedy także zapominacie Nauczyciela i Guru. Każdy z was powinien czuć w swoim sercu, że Ojciec czyni was panami świata. Dziedzictwo nieograniczonego Ojca jest z całą pewnością nieograniczone. Jego chwała powinna pojawiać się w waszych intelektach. We wszystkim, co robicie, powinniście pamiętać wszystkich trzech. Tylko Ta dusza wykonuje wszystkie trzy rodzaje służenia w tym samym czasie. Dlatego On jest zwany Najwyższym. Ludzie organizują konferencje itp., by znaleźć sposób na założenie pokoju na świecie. Powiedzcie im, że to odbywa się teraz, a więc oni powinni przyjść tutaj, by zrozumieć, jak. Kto to robi? Macie udowodnić ludziom, co robi Ojciec. Jest ogromna różnica pomiędzy tym, co robi Ojciec, a tym, co robi Kriszna. Wszyscy inni są nazywani swoimi cielesnymi imionami, podczas gdy w tym jednym przypadku chwalone jest imię tej jednej duszy. Ta dusza jest Ojcem, Nauczycielem i Guru. W tej duszy jest wiedza, ale jak On może ją przekazać? On może dać tę wiedzę za tylko pomocą ciała. To wtedy, gdy On daje tę wiedzę, jest sławiony. Dzieci, organizujecie konferencje z okazji Śiw Dżajanti. Zapraszacie przywódców różnych religii. Macie wyjaśnić, że Bóg nie jest wszechobecny. Jeżeli Bóg jest w każdym, to czy wtedy każda dusza jest Bogiem, Ojcem, Nauczycielem i Guru? Powiedzcie mi: Czy ma3dscie wiedzę o początku, środku i końcu cyklu świata? Nikt nie może wam tego powiedzieć. Dzieci, powinno się z was wynurzać odczucie, że jest wielka chwała najwyższego ze wszystkich Ojca. To On oczyszcza cały świat. Materia także staje się czysta. W czasie konferencji powinniście najpierw pytać: Kto jest Bogiem Gity? Kto założył religię złoto-wiecznych bóstw? Jeżeli mówią, że to był Kriszna, to znika imię Ojca. Albo, jeśli mówią, że On jest ponad nazwą i formą, to jest tak jakby On nie istniał. Gdy są bez Ojca, to oznacza, że są sierotami. Oni po prostu nie znają nieograniczonego Ojca. Używają miecza żądzy i sprawiają sobie nawzajem tak dużo nieszczęścia i cierpienia. Wasze intelekty powinny ubijać wszystkie te aspekty. Macie ukazywać im kontrast: Lakszmi i Narajan są boginią i bogiem. Ponieważ jest ich dynastia, wszyscy w tej dynastii muszą być bogami i boginiami. Powinniście zapraszać ludzi ze wszystkich religii. Powinniście zapraszać tylko tych, którzy są wykształceni i mogą jasno przedstawić Ojca. Możecie do nich pisać i powiedzieć, że my zorganizujemy podróż i pobyt tych, którzy potrafią przedstawić Stwórcę oraz początek, środek i koniec stworzenia. Wiecie, że nikt inny nie może dać tej wiedzy. Nawet jeżeli ktoś przyjedzie z zagranicy i potrafi przedstawić Stwórcę oraz początek, środek i koniec stworzenia, my pokryjemy wszystkie jego wydatki. Nikt inny nie może ogłaszać się w ten sposób. Wy jesteście odważni, jesteście mahawirami. Czy wiecie, w jaki sposób Lakszmi i Narajan zdobyli królestwo świata? Jaką mieli odwagę? Wszystkie te aspekty powinny wejść do waszych intelektów. Wykonujecie takie wzniosłe zadanie! Oczyszczacie cały świat. Macie zatem pamiętać Ojca i swoje dziedzictwo. Nie powinniście tylko pamiętać Śiw Babę, ale musicie także mówić o Jego chwale. Ta chwała należy tylko do Bezcielesnego, ale jak Bezcielesny może sam siebie przedstawić? On z całą pewnością potrzebuje ust, by dać wiedzę o początku, środku i końcu stworzenia. Te usta są bardzo sławione. Ludzie tak się potykają, by udać się do Gaumuk (pysk krowy). Stworzyli wszelkiego rodzaju historie. Mówią, że została wystrzelona strzała i wyłonił się Ganges. Uważają, że Ganges jest Oczyścicielem. Jak ktoś może być oczyszczony wodą? Tylko Ojciec jest Oczyścicielem. Dzieci, Ojciec tyle was uczy! Ojciec mówi wam, co robić. A więc kto przyjedzie i przedstawi Ojca, Stwórcę oraz stworzenie? Mędrcy i święci mężowie wiedzą, że nawet mędrcy i święci mówili: Neti, neti (ani to, ani tamto), nic nie wiemy. To oznacza, że byli ateistami. Teraz zobaczmy, czy jest ktoś, kto jest teistą! Dzieci, wy teraz z ateistów stajecie się teistami. Znacie nieograniczonego Ojca, Tego, który czyni was tak wzniosłymi. Ludzie wołają: Boże, Ojcze, wyzwól nas! Ojciec wyjaśnia: Obecnie na całym świecie jest królestwo Rawana. Wszyscy są zepsuci, ale oni ponownie staną się wzniośli. Dzieci, wasze intelekty wiedzą, że na początku świat był czysty. Ojciec nie stwarza nieczystego świata. On przychodzi i stwarza czysty świat, który jest zwany świątynią Śiwy. Śiw Baba tworzy Śiwalaję (świątynię Śiwy). Wy wiecie, jak On to robi. Nie następuje całkowita zagłada, ani nie ma całkowitej powodzi. Oni zapisali różne rzeczy w pismach, np. że pozostało tylko pięciu Pandawów, a potem oni się roztopili w Himalajach. Jednak nikt nie wie co wydarzyło się potem. Ojciec zasiada tutaj i wyjaśnia wszystkie te rzeczy. Tylko wy wiecie, że Ojciec jest Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Te świątynie tam nie istnieją. Bóstwa istniały; ich świątynie, jako pamiątki po nich, istnieją tutaj. Wszystko to jest ustalone w sztuce życia. Sekunda po sekundzie odbywa się coś nowego, ponieważ cykl wciąż się obraca. Dzieci, Ojciec daje wam bardzo dobre wskazówki. Niektóre dzieci, które są bardzo świadome ciała, uważają, że one wszystko wiedzą. Nawet nie czytają murli, w ogóle murli nie cenią. Baba przekonuje was: Czasami murli jest bardzo dobre. Dlatego nie powinniście go opuszczać! Jeżeli opuściłeś murli przez 10 czy 15 dni, powinieneś je przeczytać. Ojciec mówi: Dajcie im takie wyzwanie i powiedzcie, że jeżeli ktoś przyjedzie i przedstawi wiedzę o Stwórcy oraz o początku, środku i końcu stworzenia, to my pokryjemy wszystkie jego wydatki. Tylko ci, którzy to wiedzą, będą mogli dać takie wyzwanie. Tylko gdy nauczyciel zna odpowiedź, może zadać pytanie. Jak nauczyciel mógłby zadać pytanie, jeżeli nie zna odpowiedzi? Niektóre dzieci odnośnie murli mają postawę „nie obchodzi mnie to”. Mówią: My mamy połączenie tylko z Śiw Babą. Jednak macie także słuchać tego, co Śiw Baba mówi, nie tylko Go pamiętać. Baba mówi wam takie słodkie, dobre aspekty, ale Maja czyni was całkowicie aroganckimi. Jest powiedzenie, że mysz znalazła kawałek turmeriku i uważała, że stała się właścicielem sklepu spożywczego. Jest wiele dzieci, które w ogóle nie czytają murli. Nowe punkty stale pojawiają się w murli. Macie rozumieć wszystkie te aspekty. Gdy siedzicie w pamiętaniu Ojca, macie także pamiętać, że ten Ojciec jest Ojcem, Nauczycielem i Satguru. W przeciwnym razie, jak będziesz się uczyć? Dzieci, Ojciec wszystko wam wyjaśnił. To wy, dzieci, ujawnicie Ojca. Syn pokazuje Ojca, a Ojciec pokazuje syna. To dusze są ukazywane. Potem zadaniem dzieci jest pokazać (ujawnić) Ojca. Wówczas Ojciec was nie zostawi. On powie: Dzisiaj idźcie do tego miejsca, a jutro gdzie indziej. Nie ma nikogo, kto może Jemu rozkazać. Ludzie przeczytają to zaproszenie w gazetach. Obecnie wszyscy ludzie na świecie są ateistami. Tylko gdy Ojciec przychodzi, czyni was teistami. Obecnie cały świat nie jest wart nawet pensa. Bez względu na to, ile bogactwa posiada Ameryka i jaki ma dobrobyt, to nie jest warte pensa. Wszystko to ma się skończyć. Z całego świata tylko wy stajecie się warci funta. Tam nikt nie będzie biedny. Dzieci, powinnyście ciągle ubijać tę wiedzę i być radosne. Zostało zapamiętane: Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co to jest ponadzmysłowa radość, zapytaj gop i gopi. To dotyczy tylko zbieżnego wieku. Nikt inny nie wie o zbieżnym wieku. Jak będziecie służyć z dużą prędkością, wyłoni się chwała zbieżnego wieku. Zostało powiedziane: Boże, Twoja gra jest cudowna! Nikt nie wie, że Bóg jest Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Dzieci, Ojciec stale was uczy. To upojenie powinno być w was stale. Powinnyście być w ten sposób upojone do samego końca. Upojenie teraz bardzo szybko staje się jak woda sodowa: soda ulatnia się. Gdy wodę sodową trzymasz dłużej, staje się tylko słoną wodą. To nie powinno się wydarzać. Powinniście wyjaśniać ludziom w taki sposób, że zaczną się zastanawiać. Oni mówią, że to jest dobre, ale trudno jest im przeznaczyć czas, aby to zrozumieć i uczynić swoje życie takim. Baba nie zabrania wam prowadzenia interesu itp. Tylko stańcie się czyści i pamiętajcie o tym wszystkim, czego Baba was uczy. On jest waszym Nauczycielem i to nie jest zwykła nauka. Żadna ludzka istota nie może uczyć was tej wiedzy. Ojciec wchodzi w ten fortunny powóz i uczy was. Ojciec wyjaśnia: To jest twój tron, na którym zasiada dusza, nieśmiertelny wizerunek. Otrzymaliście tę całą rolę. Teraz rozumiecie, że to jest coś prawdziwego. Wszystko inne jest sztuczne. Musicie przyswoić to bardzo dobrze i zawiązać supełek, tak, że za każdym razem, gdy go dotkniesz, będziesz pamiętać. Jednak czasami zapominacie, po co zawiązaliście węzełek. Macie to bardzo dobrze pamiętać. Musi być wiedza, a także pamiętanie Ojca. Jest wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Stańcie się bardzo słodkimi dziećmi! Dzieci, Baba rozumie, że uczycie się w każdym cyklu i bierzecie swoje dziedzictwo, w kolejności, zgodnie z waszymi wysiłkami, ale mimo to Nauczyciel nadal was inspiruje do wysiłku. Stale zapominacie i dlatego jest wam przypominane, abyście pamiętali Śiw Babę. On jest waszym Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Małe dzieci nie będą pamiętać w ten sposób. Nie możecie powiedzieć o Krisznie, że on jest Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Jak książę złotego wieku, wzniosły Kriszna, mógłby być guru? Guru jest wam potrzebny w czasie degradacji. Zostało zapamiętane, że Ojciec przychodzi i każdego zbawia. Oni czynią Krisznę tak ciemnym, jak węgiel. Ojciec mówi: Siedząc na stosie żądzy, każdy obecnie stał się jak węgiel. Dlatego on jest zwany brzydkim. To są bardzo głębokie kwestie, które trzeba zrozumieć. Każdy studiuje Gitę. Tylko ludzie Bharatu wierzą we wszystkie pisma. Oni mają wizerunki każdego. A więc co możecie o tym powiedzieć? To oznacza, że ich czczenie jest sfałszowane. Niesfałszowanym czczeniem jest czczenie tylko jednego Śiwy. Tylko od Śiw Baby otrzymujecie wiedzę. Ta wiedza jest inna. To jest zwane duchową wiedzą. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Wyrzeknij się upojenia tym, co zniszczalne i utrzymuj duchowe upojenie oparte na świadomości, że teraz zmieniasz się z kogoś nie wartego pensa w kogoś, kto jest wart funta. Uczy cię sam Bóg i twoja nauka jest niezwykła.

2. Stańcie się teistami i służcie, by ujawnić Ojca. Nie wolno ci stać się aroganckim i opuszczać murli.

Błogosławieństwo:
Stań się duszą, która ma wszystkie prawa i jest wolna od ciężkiej pracy poprzez otrzymywanie na każdym kroku błogosławieństw od Dawcy Błogosławieństw.

Dzieci Dawcy Błogosławieństw automatycznie na każdym kroku otrzymują błogosławieństwa od Dawcy Błogosławieństw. Błogosławieństwa są ich utrzymaniem. One są utrzymywane dzięki błogosławieństwom. O tym, kto ma takie wzniosłe osiągnięcia bez wysiłku, mówi się, że jest błogosławiony. A więc uzyskaliście prawo do osiągnięć na (wiele wcieleń) życie po życiu. Na każdym kroku otrzymujecie błogosławieństwa od Dawcy Błogosławieństw i stale będziecie je otrzymywać. Dla duszy, która ma wszystkie prawa, nie ma niczego innego tylko błogosławieństwa, błogosławieństwa poprzez driśti, słowa i związki.

Hasło:
Zwiększ szybkość swoich wysiłków odpowiednio do szybkości czasu.