09.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, gdy stajecie się świadome ciała, Maja was uderza. Bądźcie świadome duszy, a będziecie w stanie przestrzegać każdego śrimatu Ojca.

Pytanie:
Ojciec ma dwa rodzaje dzieci, które czynią wysiłki. Jakie to są rodzaje?

Odpowiedź:
Jeden rodzaj to są te dzieci, które czynią pełny wysiłek, aby zdobyć swoje pełne dziedzictwo od Ojca. One na każdym kroku korzystają z rad Ojca. Drugi rodzaj to dzieci, które czynią wysiłek, aby opuścić Ojca. Są takie, które pamiętają Ojca, aby uwolnić się od cierpienia oraz są inne, które pragną być schwytane w cierpienie. To także jest niezwykłe.

Piosenka:
Płomień zapalił się na szczęśliwym zgromadzeniu ciem!

Om śanti.
Dzieci, słyszałyście tę piosenkę wiele razy. Nowe dzieci zapewne słyszą ją pierwszy raz, ponieważ kiedy Ojciec przychodzi, On się przedstawia. Dzieci, teraz Ojciec został wam przedstawiony i wiecie, że stałyście się dziećmi Nieograniczonej Matki i Nieograniczonego Ojca. Matka i Ojciec muszą być z pewnością stwórcami ludzkiego świata. Jednak Maja uczyniła intelekty ludzkich istot całkowicie martwymi. Takie proste rzeczy nie pozostają w ich intelektach. Każdy mówi, że Bóg nas stworzył. Dlatego On musi z pewnością być Matką i Ojcem. Oni pamiętają Boga na ścieżce czczenia. Ludzie każdej religii z pewnością pamiętają Boga, Ojca. Czciciele Boga nie mogą sami być Bogiem. Czciciele czynią duchowe starania i modlą się do Boga. Z pewnością może być tylko Jeden Bóg, który jest Ojcem wszystkich tzn. jest Ojcem wszystkich dusz. Nie może być jeden ojciec wszystkich ciał. Musi być wielu różnych ojców. Pomimo że każdy ma fizycznego ojca, oni wołają: „O Boże” i pamiętają Go. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia: Ludzkie istoty są tak nierozsądne, że zapomniały kim jest Ojciec. Rozumiecie, że Stwórcą nieba z pewnością jest jeden Ojciec. Teraz jest żelazny wiek. Ten żelazny wiek z pewnością musi być zniszczony. Słowo „zaniknął” pojawia się w każdym aspekcie. Dzieci, wiecie, że złoty wiek teraz zaniknął. Aćća. Teraz powstaje pytanie: Czy oni w złotym wieku będą wiedzieli, że złoty wiek zaniknie i że następnie będzie srebrny wiek? Nie. Na tę wiedzę nie ma tam potrzeby. Tych aspektów, w jaki sposób cykl się obraca i kim jest ich Parlokik Ojciec, nie ma w niczyim intelekcie. Tylko wy dzieci o tym wiecie. Ludzie śpiewają: Ty jesteś Matką i Ojcem, a my jesteśmy Twoimi dziećmi. Oni Go nie znają, dlatego nawet nie ma sensu o tym mówić. Oni wszyscy zapomnieli Ojca, dlatego stali się sierotami. Ojciec wszystko wyjaśnia. Na każdym kroku przestrzegaj śrimatu, ponieważ Maja może oszukać cię w każdej chwili. Maja bardzo oszukuje. Uwolnienie cię od Mai to zadanie Ojca. Rawan w każdym wypadku daje cierpienie. Ojciec daje ci szczęście. Ludzkie istoty nie potrafią tego zrozumieć. Sądzą, że to Bóg daje szczęście i cierpienie. Ojciec wyjaśnia, że ludzie ponoszą wiele wydatków na śluby, by być szczęśliwymi. Czynią wysiłek, aby czyste sadzonki uczynić nieczystymi. Tylko wy to rozumiecie. Świat ich nie rozumie. Oni wykonują wiele ceremonii, aby utopić ludzi w oceanie trucizny. Nie wiedzą nawet, że ta trucizna nie będzie istnieć w złotym wieku. Tam jest ocean mleka, podczas gdy ten jest zwany oceanem trucizny. Świat jest całkowicie występny. Nawet pomimo, że są dwa stopnie mniej w srebrnym wieku, on jest nadal zwany światem bez występku. Tam nie może być grzechu, ponieważ królestwo Rawana zaczyna się w miedzianym wieku. Jest pół na pół. Jest ocean wiedzy oraz ocean ignorancji. Jest także ocean ignorancji, czyż nie tak? Ludzkie istoty są w takiej ignorancji, że one nawet nie znają Ojca. Mówią tylko, że znajdziesz Boga robiąc to i to. Jednak oni niczego nie znajdują. Potem, gdy tak bardzo się trudzą i stają się sierotami oraz są nieszczęśliwi, Ja, Pan i Mistrz przychodzę. Kiedy nie ma Pana i Mistrza, Maja, aligator połyka całkowicie każdego. Ojciec wyjaśnia: Maja jest bardzo silna i wielu jest przez nią oszukiwanych. Niektórzy są uderzani żądzą, a inni są uderzani przywiązaniem. Jesteście uderzani poprzez to, że stajecie się świadomi ciała. Wysiłek jest zawarty w staniu się świadomym duszy. Dlatego Ojciec stale powtarza: Bądźcie ostrożni, manmanabhaw. Maja uderza was, jeśli nie pamiętacie Ojca. Dlatego praktykujcie przebywanie w stałym pamiętaniu, w przeciwnym razie Maja sprawi, że będziecie wykonywał złe rzeczy. Otrzymaliście intelekty, aby znać różnicę pomiędzy tym co dobre, a tym co złe. Jeśli macie zamieszanie odnośnie czegoś, zapytajcie Ojca. Możecie posłać telegram albo napisać list, czy nawet zatelefonować i zapytać. Możecie się bardzo łatwo dodzwonić bezpośrednio wcześnie rano, ponieważ oprócz was, w tym czasie każdy śpi. Dlatego możecie zapytać używając telefonu. Dzień po dniu porozumiewanie się za pomocą telefonu jest coraz bardziej udoskonalane. Jednak rząd jest bardzo biedny, a więc jego wydatki są zgodne z tym. Obecnie każdy osiągnął stan całkowitego zepsucia i stał się całkowicie nieczysty. Ale nawet wtedy, dlaczego ludzie Bharatu są szczególnie zwani radżo i tamoguni? Dlatego, że oni byli najbardziej satopradhan. Ci z innych religii ani nie czują dużo szczęścia, ani dużo cierpienia. Oni teraz są zadowoleni i dlatego potrafią posyłać dużo żywności. Ich intelekty są radżopradhan. Oni ciągle wynajdują nowe rzeczy w celu zniszczenia, jednak nie rozumieją tego. Dlatego wiele obrazów itp. rzeczy trzeba im posyłać. Na końcu oni dojdą do zrozumienia i pojmą, że te rzeczy są bardzo dobre. Jest na nich napisane: Prezent (dar) od Boga, Ojca. Kiedy przyjdzie czas na klęski naturalne, ten dźwięk będzie słyszany i oni zrozumieją, że z pewnością to otrzymali. Te obrazy wykonają bardzo dużo pracy. Biedni ludzie nie znają Ojca. Tylko jeden Ojciec jest Dawcą Szczęścia. Każdy Go pamięta. Oni mogą zrozumieć to bardzo jasno z obrazów. Spójrzcie tylko, jak w obecnym czasie nie możecie zdobyć nawet 3 stóp kwadratowych ziemi, a jednak stajecie się panami całego świata. Te obrazy wykonają bardzo dużo usługi za granicą. Jednak dzieci nie doceniają tak bardzo tych obrazów. Wydatki z pewnością będą ponoszone. Miliony rządowych rupii zostało wydanych i setki tysięcy zginęło w czasie zakładania tego królestwa. Tutaj nie ma kwestii niczyjego umierania. Musicie czynić pełny wysiłek na podstawie śrimatu. Tylko wówczas będziecie mogli osiągnąć wzniosłą pozycję. Gdyż inaczej będziecie bardzo żałować w czasie, kiedy będziecie musieli być ukarani. Ojciec jest również Najwyższym Sędzią. Przychodzę do nieczystego świata, aby dać wam dzieci królestwo samozwierzchnictwa na 21 żyć. Jeśli zrobicie coś, co wnosi szkodę, będziecie musieli ponieść pełną karę. Nie możecie mówić: Zobaczymy, co się wydarzy! Kto teraz chce siedzieć i myśleć o następnym życiu? Ludzkie istoty dają dary i wykonują dobroczynność dla swojego następnego życia. To, co robicie teraz jest również na 21 żyć. To, co oni robią, jest czasowe. Oni otrzymują tylko zwrot za to w piekle. Podczas gdy wy otrzymujecie zwrot w niebie. Jest to taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Zdobywacie swoją nagrodę nieba na 21 żyć. Dzięki przestrzeganiu śrimatu w każdym aspekcie, twoja łódź przepływa na drugi brzeg. Ojciec mówi: Ja sadzam was, dzieci w Swoich oczach i przeprowadzam na drugi brzeg z wielką wygodą. Doświadczyliście bardzo dużo cierpienia. Teraz mówię do was: Pamiętajcie Mnie! Przyszliście bezcieleśni grać swoje role, a obecnie macie powrócić. To jest wasza wieczna rola. Ci, którzy mają arogancję nauki, nie potrafią tego zrozumieć. Dusza jest taka jak mała gwiazda i ma wieczną, zapisaną w sobie niezniszczalną rolę. Ona nigdy nie może się skończyć. Ojciec mówi: Jestem Stwórcą, a także Głównym Aktorem. Przychodzę w każdym cyklu, aby grać Swoją rolę. Jest powiedziane, że Najwyższa Dusza ma umysł, intelekt i że jest żywą Istotą i pełen wiedzy. Jednak nikt nie wie, kim On jest. Tak jak wy dusze jesteście gwiazdami, Ja również jestem gwiazdą. Na ścieżce czczenia także pamiętaliście Mnie, ponieważ byliście nieszczęśliwi. Przychodzę i zabieram was, dzieci z powrotem do domu. Ja również jestem waszym Przewodnikiem. Ja, Najwyższa Dusza zabieram was, dusze z powrotem do domu. Dusza jest nawet mniejsza niż komar. Dzieci, teraz otrzymujecie to zrozumienie. On wyjaśnia wszystko bardzo jasno. Ojciec mówi: Czynię was panami świata, ale przy sobie zachowuję klucz do boskich wizji. Nie daję go nikomu. Na ścieżce czczenia ten klucz jest użyteczny tylko dla Mnie. Ojciec mówi: Czynię was czystymi i godnymi czczenia. Maja czyni was nieczystymi i czcicielami. Bardzo dużo wyjaśnień każdy otrzymuje, ale tylko ci, którzy są mądrzy, zrozumieją. Ten magnetofon jest bardzo dobrą rzeczą. Dzieci z całą pewnością powinny słuchać murli. Jesteście dawno zagubionymi, a teraz odnalezionymi dziećmi. Baba czuje wielkie współczucie dla gopi w niewoli. One doświadczają wielkiego szczęścia, gdy słuchają murli Baby. Czego by się nie zrobiło dla szczęścia dzieci? Dzień i noc Baba troszczy się o gopiki w wioskach. Czasami on nie może spać myśląc, jakie metody można zastosować, aby te dzieci mogły być uwolnione z niewoli. Jednak niektórzy czynią przygotowania, aby zostać pochwyconymi w cierpienie. Jedni czynią wysiłek, by zdobyć dziedzictwo, a inni czynią wysiłek, aby opuścić Go. Świat teraz jest bardzo zły. Niektóre dzieci nie wahają się nawet, aby zabić swojego ojca. Nieograniczony Ojciec wyjaśnia wszystko bardzo wyraźnie. Ja daję wam dzieci tyle bogactwa, że nigdy nie będziecie nieszczęśliwe. Dlatego powinniście uczynić swoje serca miłosiernymi i każdemu pokazywać ścieżkę do szczęścia. Obecnie każdy stale daje cierpienie. Nauczyciel jednak nigdy nie pokazałby ścieżki do cierpienia, on po prostu uczy. Nauka jest źródłem dochodu. To dzięki nauce stajecie się godni zarabiania na życie. Pomimo że ludzie otrzymują dziedzictwo od swojej matki i ojca, jaki jest z tego pożytek? Im więcej bogactwa ludzie mają, tym więcej popełniają grzechów. Wcześniej, gdy ludzie udawali się na pielgrzymki, mieli wielką pokorę. Teraz, niektórzy zabierają ze sobą alkohol i piją w ukryciu. Baba to widział. Niektórzy nie mogą obejść się ani dnia bez alkoholu; nawet nie pytajcie! Niektórzy żołnierze piją bardzo dużo alkoholu przed pójściem na bitwę. Tamci żołnierze nie martwią się tym, że będą zabici. Oni myślą, że opuszczą jedno ciało i wezmą następne. Dzieci, teraz otrzymujecie wiedzę, że musicie wyrzec się tego brudnego ciała, podczas gdy oni nie mają tej wiedzy. Jednak oni stworzyli nawyk zabijania i bycia zabijanymi. My chcemy pójść do Baby, siedząc tutaj. To jest stara skóra. W zimie skóra węża wysycha i on pozostawia swoją starą skórę. Gdy graliście swoje role, wasza skóra zestarzała się i stała się bardzo brudna. Teraz musicie się jej wyrzec. Macie powrócić do Baby. Baba pokazał wam metody, aby to uczynić: Manmanabhaw. Pamiętaj Mnie, to wszystko i pozostawisz swoje stare ciało siedząc. To również wydarza się w przypadku sannjasinów. Oni pozostawiają swoje ciała po prostu siedząc. Myślą o tym, że dusza musi się scalić z żywiołem brahm, a więc siadają w jodze z żywiołem brahm. Jednak nie mogą tam pójść. Podobnie, ludzie idą i poświęcają się w Kaśi. Oni po prostu popełniają samobójstwo. Baba także widział, jak sannjasini siedząc w jodze wyrzekają się swojego ciała. Jednak to jest wyrzeczenie hatha jogi. Ojciec wyjaśnia, w jaki sposób bierzecie 84 życia. On daje wam dużo wiedzy, ale zaledwie kilku przestrzega śrimatu. Wchodząc w świadomość ciała, niektórzy zaczynają dawać własne wskazówki Ojcu. Ojciec wyjaśnia: Bądź świadomy duszy. Ja jestem duszą. Baba, Ty jesteś Oceanem Wiedzy. Baba, będę teraz przestrzegać tylko Twoich wskazówek. To wszystko! Na każdym kroku potrzebna jest wielka ostrożność. Ciągle popełniane są błędy, jednak nadal musicie czynić wysiłek. Ciągle pamiętajcie Ojca, dokądkolwiek się udajecie. Jest wielki ciężar grzechów na waszych głowach. Musicie również wyrównać cierpienie z powodu karmy. To cierpienie z powodu karmy nie pozostawi was do końca. Przestrzegając śrimatu musicie oczyścić swoje intelekty. Dharamradż jest również z Nim, a więc On staje się odpowiedzialny. Dlaczego sami niesiecie ciężar, kiedy Ojciec jest tutaj? Ojciec, Oczyściciel musi przyjść na zgromadzenie nieczystych. To nie jest nowa rzecz. Graliście swoje role wcześniej niezliczoną ilość razy i nadal będziecie je grać. To jest zwane cudem. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, Parlokik BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Stań się miłosierny tak jak Ojciec i wyzwalaj każdego od cierpienia. Pokaż im ścieżkę do szczęścia.

2. Nie wykonuj żadnych destrukcyjnych (złych) czynów. Twórz swoją fortunę na 21 żyć w oparciu o śrimat. Bądź ostrożny na każdym kroku, który stawiasz.

Błogosławieństwo:
Bądź stale godny otrzymywania błogosławieństw od Ojca i bierz korzyści (faida) poprzez pozostawanie świadomym swoich obietnic (vaida).

Jakiekolwiek obietnice składasz w swoim umyśle, w mowie lub na piśmie, zachowaj je w swojej świadomości, a będziesz w stanie w pełni skorzystać z tych obietnic. Sprawdź, ile razy złożyłeś obietnice i ile razy je spełniłeś. Obietnice i korzyści: niech będzie równowaga między nimi, a będziesz stale otrzymywać błogosławieństwa od Ojca, Dawcy Błogosławieństw. Tak jak masz wzniosłe myśli, tak też wykonuj wzniosłe działania, a staniesz się uosobieniem sukcesu.

Hasło:
Stań się takim boskim lustrem, w którym widoczny będzie tylko Ojciec; to będzie nazywane prawdziwą usługą.