10.01.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie należeć do Ojca i sławić Jego imię. Imię Ojca będzie sławione, kiedy staniecie się całkowicie czyści. Macie także stać się całkowicie słodcy.

Pytanie:
Jaka jedna rzecz w zbieżnym wieku niepokoi was (martwi), lecz nie będzie to istniało w złotym wieku?

Odpowiedź:
W zbieżnym wieku macie jedno zmartwienie, żeby stać się czystymi. Ojciec w każdym aspekcie uwolnił was od zmartwień. Czynicie takie starania, aby móc zostawić swoje stare ciała ze szczęściem. Wiecie, że zdejmiecie z siebie ten stary kostium, a założycie nowy. Dzieci, wszystkie powinnyście zapytać swojego serca, ile macie szczęścia i ile pamiętacie Ojca?

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia najsłodszym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom. On im wyjaśnia, a także je uczy. On uczy was tajemnic o Stwórcy oraz początku, środku i końcu stworzenia. On także mówi: Napełnijcie się wszystkimi cnotami i wdrażajcie sobie boskie właściwości. Będąc stale w pamiętaniu, staniecie się satopradhan. Wiecie, że obecnie świat jest tamopradhan. Świat był satopradhan, a teraz po 5000 lat stał się tamopradhan. To jest stary świat. O każdym powie się: Ta osoba była w nowym świecie, albo też znajdowała się w rejonie spokoju. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia duchom: Duchowe dzieci, z całą pewnością macie się stać satopradhan. Z całą pewnością macie wziąć od Ojca swoje dziedzictwo. Na pewno macie pamiętać Mnie, swojego Ojca. Fizyczne dzieci także pamiętają swojego ojca. Kiedy dorastają, biorą prawo do ograniczonego dziedzictwa. Wy jesteście dziećmi Nieograniczonego Ojca. Macie wziąć od Ojca nieograniczone dziedzictwo. Obecnie nie ma potrzeby na czczenie ani na nic podobnego. Dzieci, dowiedziałyście się, że to jest Uniwersytet. Wszystkie ludzkie istoty muszą się uczyć. Macie uczynić swoje intelekty nieograniczonymi. Ten stary świat teraz ma się zmienić. Ci, którzy są teraz tamopradhan, staną się satopradhan. Dzieci, wiecie, że obecnie bierzecie od Nieograniczonego Ojca swoje dziedzictwo nieograniczonego szczęścia. Mamy teraz przestrzegać wskazówek jednego Duchowego Ojca. Dusze, przez tę duchową pielgrzymkę pamiętania stajecie się satopradhan, a potem macie pójść do satopradhan świata. Rozumiecie, że jesteście Braminami i że należycie do Ojca. Uczycie się i ta nauka jest zwana wiedzą. Ścieżka czczenia jest czymś odrębnym. Ojciec wypowiada tę wiedzę wam, Braminom. Nikt inny nie zna tej wiedzy. Oni nawet nie wiedzą, w jaki sposób Ojciec, Ocean Wiedzy, który jest także Nauczycielem, uczy was. Baba stale wyjaśnia wiele tematów. Najważniejszym aspektem jest należeć do Ojca, sławić imię Ojca i w pełni stać się czystym. Macie także stać się w pełni słodcy. To jest boża wiedza. Bóg jest tutaj i nas uczy. Macie myśleć o Tym Najwyższym ze wszystkich Ojcu. Uważać się za duszę, wymaga sekundy. Dusze, wiecie, że jesteście mieszkańcami rejonu spokoju, a potem przychodzicie tutaj do świata fizycznego, aby grać swoje role. Dusze stale się odradzają. Teraz zakończyliśmy role 84 żyć w kolejności. Macie rozumieć tę naukę jak również tę rolę. Wasze intelekty posiadają także tajemnice dramatu. Wiesz, że jest to twoje ostatnie życie i że w tym życiu spotkałeś Ojca. Stary świat się zmienia, kiedy kończycie swoje 84 wcielenia. Znacie ten nieograniczony dramat życia, 84 wcielenia a także tę naukę. Po przejściu przez 84 wcielenia, dotarliście teraz do końca. Obecnie się uczycie, a potem pójdziecie do nowego świata. Nowe osoby ciągle tu przychodzą. One nabywają wiary w taki czy inny aspekt. Niektórzy angażują się w tę naukę. Ich intelekty są świadome tego, że stają się czyści. Dzięki stawaniu się czystym, będziemy stale się rozwijać. Baba wyjaśnił: Ile masz pamiętania Ojca, tak zgodnie z tym będziesz się oczyszczać. Dzieci, macie całą sztukę życia w swoich intelektach. Wiecie także o tym, że przyszłyście tutaj zostawiwszy wszystko, co dotyczy tego świata. Nie wolno wam patrzeć na to wszystko, co widzą wasze fizyczne oczy. Wszystko to się skończy. Teraz to jest wasze ostatnie życie. Nikt inny nie zna tej nieograniczonej sztuki życia. Obecnie znacie cały cykl. Ojciec przyszedł, by z tamopradhan uczynić was satopradhan. Inne egzaminy odbywają się po 12 miesiącach. Wasza pielgrzymka pamiętania nie została jeszcze zakończona. Pamiętacie wiele rzeczy. Kiedy to pamiętanie Ojca umocni się w was, nie będziecie pamiętali niczego innego. Dusze, przyszłyście bezcielesne i macie powrócić bezcielesne. Znacie rolę każdej ludzkiej istoty tego całego świata. Jest wiele ludzkich istot i ich liczba stale wzrasta. Teraz są to miliony. W złotym wieku będzie nas bardzo niewielu. Przechodząc przez kolejne wcielenia, sekty i kulty, wszystkie gałęzie drzewa kalpy rozrosły się i drzewo stało się bardzo duże. Oryginalna wieczna, religia bóstw teraz zanikła. Kiedy należeliśmy do religii bóstw, byliśmy satopradhan. Ta religia bóstw teraz stała się tamopradhan i powtórnie stanie się satopradhan, a my uczymy się, aby ponownie stać się tacy. Im więcej ty się uczysz i uczysz innych, tym większa będzie dla wielu. Powinniście wyjaśniać z wielką miłością. Zrzucajcie broszurki z samolotów. Macie wyjaśniać ludziom w tych broszurkach, że życie po życiu czcili. Studiowanie Gity to także czczenie. Nikt nie stanie się bóstwem z ludzkiej istoty studiując tamtą Gitę. Zgodne z dramatem tylko, kiedy Ojciec przychodzi, pokazuje wam metodę na stanie się satopradhan. Potem otrzymujecie satopradhan pozycję. Rozumiecie, kim macie się stać dzięki tej nauce. To jest patśala Boga. Bóg uczy cię i ze zwykłego człowieka czyni Narajanem. Kiedy byliśmy satopradhan, istniało niebo, a potem kiedy staliśmy się tamopradhan jest piekło. Cykl musi się kręcić. Ojciec przychodzi i inspiruje was do starań tak, abyście stali się bóstwami z ludzkich istot i panami świata. Macie pamiętać Ojca i wdrażać sobie boskie cnoty. Nie powinniście walczyć ani się kłócić. Bóstwa nigdy nie walczą ani się nie kłócą. Macie się stać tacy jak one. Byliście napełnieni wszystkimi cnotami i w oparciu o śrimat macie się stać powtórnie tacy. Masz pytać siebie: W jakim stopniu jestem szczęśliwy? W jakim stopniu mam wiarę? To powinieneś pamiętać przez cały dzień. Jednak Maja jest taka, że zmusza do zapominania. Rozumiecie, że razem z ojcem jesteście pomocnikami Boga w służeniu światu. Wcześniej studiowaliście ograniczoną naukę, a teraz u Nieograniczonego Ojca studiujecie nieograniczoną naukę. To są stare ciała, które macie zrzucić we właściwym czasie. Ich nie można zostawić z powodu przedwczesnej śmierci. Mamy zostawić te ciała ze szczęściem. Zostawimy te brudne ciała, a także wyrzekniemy się tego starego świata i powrócimy. Jak odbywa się jakieś wydarzenie, to ludzie ze szczęściem wkładają nowe ubrania. Wiecie, że w nowym świecie otrzymacie nowe ciała. My troszczymy się tylko o to, aby stać się czystym i uwalniamy się od wszelkich innych zmartwień. Wszystko to z tego świata się skończy, a więc czy jest jakaś potrzeba, aby się czymkolwiek martwić? Przez połowę cyklu na ścieżce czczenia martwiliście się. Teraz przez połowę cyklu nie będzie żadnych zmartwień. Bardzo mało czasu teraz pozostało. Macie to małe zmartwienie, aby stać się czystym. Potem nie będzie żadnego zmartwienia. To jest sztuka szczęścia i cierpienia. W złotym wieku jest szczęście, a cierpienie w wieku żelaznym. Baba wyjaśnił, że możecie ich pytać: Czy jesteś mieszkańcem złotego wieku, ziemi szczęścia, czy też mieszkańcem żelaznego wieku, ziemi cierpienia? Przekazujecie im te nowe aspekty. Z cała pewnością trzeba powiedzieć, że teraz jesteście mieszkańcami ziemi cierpienia. O to trzeba ich pytać z wielką miłością tak, aby ludzkie istoty same rozumiały gdzie obecnie mieszkają. Oni powiedzą, że wy macie bardzo dobry sposób zadawania pytań. Bez względu na to jak ważny ktoś jest czy bogaty, to nadal mieszka w piekle. Nowy świat jest zwany złotym wiekiem. Ten stary świat jest teraz wiekiem żelaznym. To pytanie jest bardzo dobre. Jest to dobrze wyjaśnione w obrazie schodów życia. Powinniście ich pytać: Czy znajdujecie się w ziemi szczęścia, czy w ziemi cierpienia? Czy ten świat jest niebem czy piekłem? Czy jesteś bóstwem czy diabłem? Na pewno złoty wiek będzie zwany światem bóstw. Wiek żelazny jest zwany piekłem, diabelskim światem, a więc powinniście ich pytać: Czy jesteście mieszkańcami nieba, świata bóstw czy mieszkańcami wieku żelaznego, diabelskiego świata? Bez względu na to jak bogaci jesteście, gdzie mieszkacie? Macie teraz tę wiedzę. Wcześniej nigdy nawet nie myśleliście o tym. Teraz rozumiecie, że jesteście w wieku zbieżnym. Ci, którzy są w wieku żelaznym, są nieczystymi mieszkańcami piekła i oni powtórnie muszą stać się czyści. Dlatego wołają: Oczyścicielu przybądź, przybądź i oczyść nas! Macie również to wyjaśniać. Tak wiele ludzi przychodzi do was, ale i tak zostanie tylko kilku z garstki. Jaki jestem? Kim jestem? Czego uczę? Tylko kilku rozumie i przestrzega tego. Kiedy obwozicie wystawy wcześnie rano, powinniście pokazywać im, że dzięki tej nauce stajemy się mieszkańcami nieba. Cykl stale się obraca poprzez wiek złoty, srebrny, miedziany i żelazny. Cały cykl jest teraz w waszych intelektach. Powtórnie stajecie się panami ziemi szczęścia i rejonu spokoju. W ziemi szczęścia nawet się nie wspomina o cierpieniu. Jeśli nie będziesz się uczyć w pełni, otrzymasz niską pozycję. Jest to coś zwykłego. Zatem ucz się tej nieograniczonej nauki i bierz nieograniczone dziedzictwo. Po prostu uważaj się za duszę i pamiętaj Nieograniczonego Ojca. Baba jest bardzo słodki. Jego polecenia mówią: Usuń wszystkie niewole ciała, w tym niewole swojego ciała także. Dusza jest niezniszczalna. W jednej chwili adoptujesz ciało, a w następnej je zostawiasz. Trwa to bardzo krótko. Obecnie, dzień po dniu każdy staje się coraz bardziej tamopradhan. Kiedy byliśmy satopradhan, mieliśmy długie życie i było nas bardzo niewielu. Nie było żadnej innej religii. Długość twojego życia wzrasta w oparciu o wysiłek, jaki czynisz teraz. Im więcej masz pamiętania, tym bardziej wzrośnie długość twojego życia. Kiedy byliście satopradhan, wasze życie były bardzo długie. Potem stale degradując się, długość waszego życia skracała się. Długość życia stawała się o wiele krótsza, gdy weszliście w stan radżo, a stała się jeszcze krótsza, kiedy weszliście w stan tamo. Jest przykład koła wodnego, gdzie wiadra są napełniane i opróżniane, a więc ten cykl to jest nieograniczone koło wodne. Jesteście obecnie napełniani. Kiedy się napełnicie całkowicie, wówczas stopniowo zaczniecie się opróżniać. Jest również porównanie do akumulatora. Gdy staniemy się satopradhan powrócimy do domu, a potem przejdziemy przez 84 życia. Królestwo Rawana zacznie się po połowie cyklu. W królestwie Rawana wszyscy są zwani mieszkańcami piekła. Ci, którzy przychodzą później, przyjdą w piekle. Najpierw wy idziecie do nieba. Otrzymujecie od Ojca nagrodę waszego czczenia. Jest jasne to, że ta osoba wykonała bardzo dużo czczenia i dlatego teraz bierze wiedzę. Ojciec wyjaśnił wam te wszystkie tajemnice, a wy potem macie wyjaśniać je innym. Ludzkie istoty popełniły wiele różnych grzechów. Ojciec teraz przyszedł i daje wam wiedzę. Tylko, kiedy Ojciec przychodzi, uczy was. Wcześniej o tym nie wiedzieliście. Stale stawaliście się coraz bardziej grzesznymi duszami. W jaki sposób wy dusze stajecie się czyste i stajecie się dobroczynne, a potem w jaki sposób stajecie się grzesznymi duszami? Kim są mieszkańcy złotego wieku, a kim są mieszkańcy wieku żelaznego? W ogóle o tym nie wiedzieliście. Ojciec teraz wyjaśnił. Ojciec jest także zwany Płomieniem. On posiada światło jak również moc. Kiedy macie światło, tzn. kiedy się budzicie, otrzymujecie moc. Wasze życia stają się dłuższe. Nagła śmierć nie może tam do was przyjść. Zostawiacie ciało i bierzecie następne w szczęściu. Nie ma kwestii cierpienia. To jest tak jak gra. Graliście swoje role od złotego wieku do żelaznego. Jest to teraz umocnione w waszych intelektach. Baba jest waszym Ojcem, Nauczycielem i Przewodnikiem. Tylko wy dzieci wiecie o tym, w kolejności, zgodnie z wysiłkami. Zrozumieliście także proces odradzania się, a także przez ile wcieleń przechodzicie. Ile wcieleń bierzecie jako Bramini? (jedno). Niektórzy biorą nawet dwa do trzech bramińskich wcieleń. Na przykład: Kiedy ktoś pozostawia ciało zabiera ze sobą sanskary Bramina i ponieważ ma te sanskary, powtórnie przyjdzie do prawdziwego bramińskiego klanu. Klan bramińskich dusz będzie stale się powiększał. Oni przenoszą ze sobą sanskary należenia do klanu bramińskiego. Oni mogą wziąć dwa lub trzy bramińskie wcielenia, jeśli mają do wyrównania karmiczne konta. Zostawiają jedno ciało i biorą następne. Dusza przejedzie potem z klanu bramińskiego do klanu bóstw. To jest kwestia duszy a nie ciała. Teraz należycie do Ojca. Jesteście dziećmi Boga. Jesteście także dziećmi Pradżapity Brahmy. Nie macie żadnych innych związków. Należeć do Nieograniczonego Ojca, to nie jest mała kwestia! Stajecie się panami ziemi szczęścia. Po prostu rozpoznaliście Wielkiego Ojca, a więc wasza łódź przepłynie na drugi brzeg. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Pytaj siebie: 1. Na ile jestem szczęśliwy? 2. Na ile wierzę w to, że byłem napełniony wszystkimi boskimi cnotami i mam się stać taki powtórnie w oparciu o śrimat? 3. W jakim stopniu stałem się satopradhan? Czy dzień i noc troszczę się o to, aby stać się czysty?

2. Macie służyć całemu światu razem z Ojcem. Ucz się tej nieograniczonej nauki i ucz innych. Poprzez pamiętanie Ojca usuwaj niewole ciała i cielesnych związków.


Błogosławieństwo:
Bądź wolny od ego i miej szczęśliwe serce, wyrzekając się niedojrzałego owocu szacunku, czy uznania z powodu wykonywania usługi.

Królewskimi formami pragnień są słowa, chwała i szacunek. Ci, którzy wykonują usługę dla sławy, by ich imiona były słynne, są w stanie zdobyć tę sławę na tymczasowy czas, ale ich imiona cofają się w uzyskiwaniu wysokiej pozycji, ponieważ owoc, który jedzą jest niedojrzały. Niektóre dzieci myślą, że w przedmiocie usługi powinny otrzymywać szacunek, ale to nie jest szacunek, jest to ego. Tam gdzie jest ego nie może być szczęścia, dlatego musisz stać się wolny od tego i stale doświadczać szczęścia.

Hasło:

Huśtaj się na huśtawce szczęścia miłości Boga, a fale cierpienia nie przyjdą.


Specjalny wysiłek na stanie się równym Ojcu Brahmie.

Wraz z numer jeden duszą Brahmy wszyscy musicie stać się aniołami i pójść do subtelnego rejonu, a następnie do Paramdhamu, a więc zwracajcie specjalną pppppppp na koncentrację umysłu, ponieważ umysł działa zgodnie z naszymi rozkazami. Doświadczajcie unikalności w każdej sytuacji w swojej postawie, wizji i czynach. Sam doświadczaj anielskiego stanu i dawaj go innym.