10.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, to jest życie, w którym umarłyście za życia. Bierzecie dziedzictwo od Boga, Ojca. Wygrałyście na ogromnej loterii. Dlatego przebywajcie w nieograniczonym szczęściu.

Pytanie:
Co powinniście samym sobie wyjaśnić, aby skończyć z wszelkimi swoimi zmartwieniami i przestać się złościć?

Odpowiedź:
„Jestem dzieckiem Boga. Mam stać się tak słodki jak Ojciec. Tak jak Baba wyjaśnia w słodki sposób i nie złości się, tak samo ja muszę być bardzo słodki wobec innych i nie stawać się takim jak słona woda, ponieważ rozumiem, że każda sekunda, która przemija, jest częścią sztuki życia. Czym mam się martwić?” Rozmawiaj ze sobą w ten sposób, a twoje zmartwienia się skończą, a twój gniew zaniknie.

Piosenka:
Ten czas wiosny, jest czasem radowania się i zapominania świata.

Om śanti.
Ta piosenka jest o szczęściu dzieci Boga. Nie będziecie mogli śpiewać takich piosenek szczęścia w złotym wieku. To teraz otrzymujecie skarby. Ta loteria jest największa ze wszystkich. Kiedy ludzie wygrywają na loterii, są bardzo szczęśliwi. Wygrywając na tej loterii, doświadczacie szczęścia nieba życie po życiu. To jest życie, w którym umarliście za życia. Jeżeli nie umarłeś śmiercią za życia, to nie można powiedzieć, że to jest życie, w którym umarłeś za życia. Twój stopień szczęścia nie może wzrosnąć wysoko, dopóki nie umarłeś za życia, to znaczy dopóki nie uczyniłeś Baby swoim. Dopóki nie uczyniłeś tego, nie możesz otrzymać swojego pełnego dziedzictwa. Ci, którzy należą do Ojca i pamiętają Go, są także pamiętani przez Ojca. Jesteście dziećmi Boga. Jesteście upojeni tym, że bierzecie swoje dziedzictwo i błogosławieństwo od Boga, Ojca, którego czciciele poszukują na ścieżce czczenia. Oni stosują dużo metod, aby spotkać Ojca. Studiują wedy, pisma i dużo magazynów itp. Jednak dzień po dniu świat staje się coraz bardziej pełen cierpienia. On musi się stać tamopradan. To jest drzewo kolców. Pan Kolców przychodzi i zmienia kolce w kwiaty. Kolce stały się bardzo duże i kłują z wielką siłą. Nadano im dużo różnych nazw. W złotym wieku one nie istnieją. Baba wyjaśnia: To jest świat kolców. Ludzie wciąż ranią siebie nawzajem. W rodzinach są równie bardzo niegodne dzieci, nawet nie pytajcie! One sprawiają dużo cierpienia swojej matce i ojcu. Nie każdy jest taki sam. Ludzkie istoty nie wiedzą, kto sprawia najwięcej cierpienia. Ojciec mówi: Przewodnicy zniszczyli chwałę Boga, podczas gdy my Go bardzo chwalimy. On jest w najwyższym stopniu godnym Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Obraz Śiwy jest bardzo dobry, ale jest wielu, którzy nie akceptują tego, że Śiwa jest punktem światła, ponieważ mówią, że dusza i Najwyższa Dusza są jednym. Dusza jest bardzo subtelna. Ona siada w środku czoła, a więc w jaki sposób forma Boga mogłaby być większa? Wielu znawców pism śmieje się z Brahma Kumaris i mówi, że forma Boga nie może być taka, że On jest wiecznie płonącym światłem, albo mówią, że On jest jaśniejszy niż tysiąc słońc. W rzeczywistości to jest niewłaściwe. Jedynie Sam Ojciec potrafi powiedzieć wam na temat Swojej właściwej chwały. On jest Nasionem drzewa ludzkiego świata. Ten świat jest jak odwrócone drzewo. W wiekach złotym i srebrnym nikt nie pamięta Boga. Ludzkie istoty pamiętają Go, kiedy są nieszczęśliwe. Mówią: O Boże! O Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo, miej miłosierdzie! W złotym i srebrnym wieku nie ma nikogo, kto prosi o miłosierdzie. Oni są nowym stworzeniem Ojca, Stwórcy. Chwała Ojca jest bezgraniczna. On jest Oceanem Wiedzy, Oczyścicielem. On Dlatego, że On jest Oceanem Wiedzy, On musiał niewątpliwie przekazać wiedzę. On jest Prawdą, Żywą Istotą i Uosobieniem Błogości. To żyjące dusze wpajają sobie wiedzę. Na przykład, gdy dusza pozostawia ciało, przenosi ze sobą sanskary wiedzy. Gdy stanie się dzieckiem, nadal będzie miała te sanskary, ale ponieważ, np. organy mowy nie są w pełni rozwinięte, nie potrafi mówić. Gdy jej organy rosną, dusza jest inspirowana do pamiętania i pamięć powraca. Małe dzieci także uczą się na pamięć pism itp. Tak jest z powodu ich sanskar z poprzedniego życia. Ojciec teraz daje nam nasze dziedzictwo wiedzy. On ma wiedzę o całym świecie, ponieważ jest Nasionem. My nie możemy nazwać siebie Nasionem. Nasiono drzewa na pewno ma w sobie wiedzę o początku, środku i końcu tego drzewa. Ojciec Sam mówi: Jestem Nasionem świata. Nasiono tego drzewa jest ponad. Ojciec jest Prawdą, Żyjącą Istotą, Uosobieniem Błogości i Oceanem Wiedzy. On ma również wiedzę początku, środka i końca świata. Jaką inną wiedzę On mógłby mieć? Czy On ma wiedzę pism? Wielu ją ma. Bóg niewątpliwie ma coś nowego, coś, o czym nie wie żaden uczony itp. Pytajcie każdego: W jaki sposób pojawia się drzewo świata? W jaki sposób ono jest utrzymywane? Jaka jest długość życia i w jaki sposób ono jest niszczone? W jaki sposób ono rośnie? Nikt nie potrafi wyjaśnić żadnej z tych kwestii. Wśród wszystkich pism jedynym klejnotem jest Gita, a wszystkie inne pisma to jej dzieci. Jeżeli ludzie nie rozumieją niczego nawet po przeczytaniu Gity. Jak oni mogą skorzystać studiując jakieś inne pisma? Dziedzictwo jest otrzymywane poprzez Gitę. Ojciec wyjaśnia teraz tajemnice całej sztuki życia. Ojciec zmienia wasze intelekty z kamiennych w boskie i czyni was panami boskości. Każdy teraz ma bardzo kamienny intelekt, że wszyscy są panami kamienia. Jednak oni nadają sobie wielkie tytuły i sądzą, że mają boskie intelekty. Ojciec wyjaśnia: Moja chwała jest najbardziej unikalna. Jestem Oceanem Wiedzy, Oceanem Błogości i Oceanem Szczęścia. Bóstwa nie mogą być chwalone w ten sposób. Czciciele stają przed postaciami bóstw i mówią: Jesteście pełne wszystkich boskich cnót, całkowicie czyste w szesnastu niebiańskich stopniach. Rozumiecie, że ta chwała jest chwałą tylko jednego Ojca. Teraz w waszych intelektach jest całkowita wiedzę o tym, w jaki sposób ci, którzy są przedstawieni w świątyniach, wzięli swoje pełne 84 wcielenia. Ile więc szczęścia teraz macie! Wcześniej nie myśleliście w ten sposób. Teraz rozumiecie, że macie stać się tacy. Wasze intelekty zostały bardzo przekształcone. Dzieci, Ojciec wam wyjaśnia: Stańcie się bardzo słodkie wobec siebie. Nie bądźcie słoną wodą. Czy Baba kiedykolwiek złości się na kogoś? On wyjaśnia wam w bardzo słodki sposób. Nawet o jednej sekundzie, która przemija, można powiedzieć, że jest częścią dramatu. O co mielibyście się martwić? Wyjaśniajcie sobie w ten sposób. Wy, dzieci Boga, nie jesteście w niczym mniejsi. Potraficie zrozumieć, że dzieci Boga na pewno muszą żyć z Bogiem. Bóg jest bezcielesny, a więc Jego dzieci również muszą być bezcielesne. Te same dzieci przychodzą tutaj i przyjmują kostiumy, aby odgrywać swoje role. Ludzkie istoty w niebie należą do religii bóstw. Gdybyście mieli obliczyć, ile wcieleń każdy bierze, musielibyście się bardzo nad tym zastanawiać! Jednak można zrozumieć, że ilość wcieleń zmniejsza się stosownie do czasu, w którym oni przychodzą. Wcześniej wierzyliście, że ludzkie istoty stają się kotami i psami. Pomiędzy tym, co było w waszych intelektach wtedy, a tym, co jest teraz, jest taka wielka różnica jak różnica pomiędzy dniem i nocą. Wszystkie te aspekty muszą być przyswojone. W esencji jest wyjaśnione, że cykl 84 wcieleń teraz się skończył. Teraz macie pozostawić swoje brudne ciała. Ciało każdego jest stare, zgniłe i tamopradan. Usuńcie swoje przywiązanie do niego. Dlaczego mielibyście pamiętać swoje stare ciało? Pamiętajcie teraz nowe ciało, które macie otrzymać w złotym wieku. Pójdziecie do złotego wieku przez ląd wyzwolenia. Kiedy my udajemy się do lądu wyzwolenia w życiu, wszyscy inni idą do lądu wyzwolenia. To jest znane jako okrzyki zwycięstwa. Po okrzykach cierpienia będą okrzyki zwycięstwa. Wielu umrze, a więc w tym coś musi być instrumentem. Będą naturalne klęski. Nie jest tak, że tylko ocean zniszczy wszystkie lądy. Wszystko musi się skończyć. Jednak Bharat, niezniszczalny ląd, pozostaje. Ponieważ jest to miejsce narodzin Śiw Baby, ten ląd staje się największym ze wszystkich miejscem pielgrzymek. Ojciec daje zbawienie wszystkim, ale ludzkie istoty tego nie wiedzą. Ich niewiedza także jest ustalona w dramacie. Dlatego Ojciec mówi: Dzieci, wy także nic nie wiedziałyście. Ja wyjaśniam całe znaczenie Stwórcy i Jego stworzenia, to znaczy wyjaśniam początek, środek i koniec ludzkiego świata. Riszi i muni powiedzieli, że on nie ma końca. Nie rozumieją, że pięć występków to najwięksi wrogowie całego świata. Ludzie Bharatu wciąż palą Rawana rok po roku, ale nie znają go, ponieważ on nie jest ani fizyczny, ani duchowy. Występki nie mają w ogóle żadnej formy. Tylko kiedy osoba zaczyna działać, rozumie się, że ma złego ducha żądzy czy gniewu. Występki również mają swój najwyższy, średni i najniższy stopień. Niektórzy mają tamopradan upojenie żądzą, niektórzy mają stan radżo upojenia, a niektórzy stan sato upojenia. Niektórzy nawet żyją w celibacie od momentu narodzin. Oni sądzą, że to jest zbyt absorbujące, aby żyć w rodzinie. Tacy są znani jako najlepsi ludzie. Wśród sannjasinów ci, którzy żyją w celibacie od narodzin, są uważani za dobrych. Jest to bardzo dobre dla rządu, ponieważ nie wzrasta populacja ludności. Oni otrzymują potęgę czystości. To jest bardzo incognito. Sannjasini żyją w czystości. Małe dzieci również są czyste i ci na emeryturze też żyją w czystości. Dlatego stale jest otrzymywana potęga czystości. Ludzie również mają nadal takie prawo, że dziecko powinno żyć w czystości do pewnego wieku. Oni również z tego otrzymują potęgę. Wy jesteście czyści w satopradan sposób. Składacie Ojcu obietnicę w tym ostatnim życiu. To wy zakładacie złoty wiek. Ci, którzy żyją w czystości, stają się panami czystego świata, w kolejności, zgodnie ze swoimi wysiłkami. To jest Boża rodzina. Raz w każdym cyklu żyjecie z Bogiem, a potem bierzecie wiele wcieleń w klanie bóstw To jedno życie jest bezcenne. Ten Boży klan jest najwyższy ze wszystkich. Bramiński klan jest najwyżej, jest kokiem na czubku głowy. Z najniższego klanu staliśmy się tymi, którzy należą do najwyższego, bramińskiego klanu. Tylko kiedy Śiw Baba stwarza Brahmę, On może stwarzać braminów. Ci, którzy stale służą w zadaniu Baby, doświadczają dużo szczęścia. Staliśmy się bożymi dziećmi i przestrzegamy bożego śrimatu. Swoim zachowaniem sławicie Jego imię. Baba mówi: Inni mają diabelskie cechy, a wy stajecie tymi z boskimi cnotami. Kiedy staniecie się kompletni, wasze zachowanie będzie bardzo dobre. Baba powie: Macie boskie cnoty, w kolejności, zgodnie ze swoimi wysiłkami. Ci z diabelskimi cechami także są w kolejności. Są także ci, którzy żyją w celibacie od momentu narodzin. Bardzo dobre jest to, że sannjasini żyją w czystości, jednak oni nie są w stanie nikomu zapewnić zbawienia. Gdyby przewodnicy (guru) byli w stanie zapewnić duszom zbawienie, zabieraliby te dusze z powrotem ze sobą. Jednak oni odchodzą i pozostawiają ich. Tutaj Ojciec mówi: Zabiorę was z powrotem ze Sobą. Przyszedłem, aby zabrać was z powrotem ze Sobą. Oni nie potrafią was zabrać. Oni sami rodzą się ponownie w rodzinach. Potem, z powodu swoich sanskar, ponownie odchodzą i żyją w zgromadzeniu sannjasinów. Ich imię i forma stale zmienia się w każdym życiu. Dzieci, wy teraz rozumiecie, że weźmiecie pozycję w złotym wieku zgodnie z wysiłkiem, jaki teraz robicie. Tam nie będziecie wiedzieć, w jaki sposób zdobyliście swoją pozycję. Obecnie rozumiecie, że jaki wysiłek uczyniliście w poprzednim cyklu, taki sam uczynicie również teraz. Dzieciom zostały również dane wizje tego, w jaki sposób tam są zawierane małżeństwa. Będą tam ogromne parki i ogrody. Teraz w Bharacie są miliony ludzi. Tam będzie jedynie kilkaset tysięcy. Tam nie będzie żadnych wysokich budynków z wieloma piętrami. One istnieją teraz, ponieważ nie ma miejsca. Tam nie będzie zimno. Tam nie ma śladu cierpienia. Nie będzie też tak gorąco, żeby ludzie musieli udawać się w góry. Sama nazwa to niebo. Obecnie ludzie żyją w lesie kolców. Im bardziej pragną szczęścia, tym bardziej powiększa się ich cierpienie. Teraz będzie dużo cierpienia. Gdy wybuchnie wojna, popłyną rzeki krwi. Aćća. Dzieci, to murli zostało wypowiedziane do was wszystkich. Najlepiej jest słuchać osobiście, numer dwa to słuchanie z taśmy, numer trzy to czytanie murli. Dlatego to jest satopradan, sato i radżo. W tym nie może być stanu tamo. Murli z taśmy jest bardzo dokładne. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Chwal imię Ojca swoim zachowaniem i boskimi cnotami. Usuń diabelskie wady.

2. Nie miej przywiązania do swojego starego, zgniłego ciała. Pamiętaj swoje nowe ciało ze złotego wieku i dawaj incognito pomoc żyjąc w czystości.

Błogosławieństwo:
Bądź wszechmocnym autorytetem jak Ojciec i dawaj duszom, które siedzą daleko, doświadczenie bliskości poprzez swoją potęgę duchowości.

Dzięki udogodnieniom nauki jesteś w stanie doświadczać rzeczy, które są daleko, tak, jakby były blisko ciebie. W ten sam sposób, poprzez swój boski intelekt, jesteś w stanie doświadczać czegoś, co jest daleko, jakby to było blisko ciebie. Tak, jak jesteś w stanie zobaczyć, mówić i dawać oraz brać współdziałanie od tych, którzy są z tobą, w ten sam sposób, poprzez swoją potęgę duchowości, możesz dawać doświadczenie bliskości duszom będącym daleko. W tym celu, po prostu musisz być stabilny w stanie wszechmocnego autorytetu jak Ojciec, masz mieć pełen i doskonały stan oraz uczynić swoją potęgę myśli czystą.

Hasło:
Tylko ci, którzy inspirują innych swoją każdą myślą, słowem i czynem stają się wizerunkami, które dają inspiracje.