10.02.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przekazujcie każdemu dobre wiadomości, że Bharat ponownie staje się niebem, że przybył Niebiański Bóg, Ojciec.

Pytanie:
Jakie są znaki tych dzieci, które są szczęśliwe z powodu stawania się panami nieba?

Odpowiedź:
One nigdy nie doświadczają żadnej formy wewnętrznego cierpienia. Mają upojenie, że są ważnymi ludźmi i że nieograniczony Ojciec czyni je takimi jak Lakszmi i Narajan. Ich zachowanie jest bardzo królewskie. One nie potrafią przestać dzielić się tymi dobrymi wiadomościami z innymi.

Om śanti.
Baba tłumaczy i wy, dzieci wiecie, że to posłannictwo musi dotrzeć szczególnie do Bharatu, a ogólnie do całego świata. Wszyscy jesteście posłannikami, którzy przekazują każdemu posłannictwo, że Bharat ponownie staje się niebem. Niebo jest ponownie ustanawiane. Ojciec, Ten, który jest zwany Niebiańskim Bogiem, Ojcem, przyszedł do Bharatu, aby przeprowadzić założenie nieba. Wy, dzieci otrzymałyście polecenie, żeby przekazywać wyraźnie te dobre wiadomości wszystkim mieszkańcom Bharatu. Każdy jest zainteresowany swoją religią. Wy interesujecie się tylko swoją religią. Macie przekazywać te dobre wiadomości, że jest zakładana oryginalna wieczna religia bóstw dynastii słońca, religia Bharatu, to znaczy, Bharat ponownie staje się niebem. Powinniście mieć wewnętrzne szczęście, że stajecie się panami świata. Ci, którzy mają takie wewnętrzne szczęście, nie mogą mieć żadnego rodzaju cierpienia. Dzieci, wiecie, że są trudności w zakładaniu nowego świata. Występuje duża przemoc w stosunku do niewinnych. Wy, dzieci zawsze powinnyście być świadome, że macie przekazywać dobre wiadomości mieszkańcom Bharatu, tak jak Baba wydał ulotki, które mówiły: Bracia i siostry, przyjdźcie i usłyszcie dobre wiadomości. Przez cały dzieńpowinniście być zainteresowani tym, jak możecie przekazywać każdemu posłannictwo, że nieograniczony Ojciec przyszedł, by dać im ich nieograniczone dziedzictwo. Gdy widzicie obraz Lakszmi i Narajana, powinniście być radośni przez cały dzień. Jesteście bardzo ważnymi ludźmi, dlatego też wasze zachowanie nie powinno być w żaden sposób niecywilizowane. Wiecie, że byliście gorsi nawet od małp. Teraz Baba czyni was takimi jak oni (bóstwa), a więc powinniście być bardzo szczęśliwi. Jednak, jest to zdumiewające, że wy, dzieci ani nie macie tego szczęścia, ani też nie przekazujecie z entuzjazmem tych dobrych wiadomości innym. Ojciec uczynił was posłannikami. Dlatego, niech ta wiadomość będzie słyszana przez wszystkich. Mieszkańcy Bharatu nie wiedzą, kiedy została stworzona ich oryginalna, wieczna religia bóstw ani też, kiedy zanikła. Pozostały teraz tylko wizerunki. Istnieją obecnie wszystkie religie, lecz ta jedna, oryginalna, wieczna religia bóstw dłużej nie istnieje. Wizerunki tej religii są tylko w Bharacie. Założenie zachodzi poprzez Brahmę. Dlatego powinniście przekazywać te dobre wiadomości każdemu i pozostawać wewnętrznie szczęśliwi. Przekazujcie te dobre wiadomości na wystawach: Przyjdźcie i weźcie prawo do swojego dziedzictwa od nieograniczonego Ojca. Lakszmi i Narajan byli panami nieba. Dokąd oni odeszli? Nikt tego nie wie. Dlatego też mówi się, że ich twarze są jak u ludzkich istot, ale ich charaktery są jak u małp. Twoja twarz jest jak twarz ludzkiej istoty i twój charakter staje się taki jak bóstwa. Wiecie, że ponownie napełniacie się wszystkimi cnotami, dlatego macie także inspirować innych, by robili ten wysiłek. Wystawy są bardzo dobrym sposobem na wykonywanie usługi. Ci, którzy nie mają żadnych rodzinnych niewoli, np. ci, którzy są na emeryturze, wdowy i panny mają dużo szans, aby służyć. Macie być zaangażowani w służenie. Pobrać się w obecnym czasie oznacza zniszczyć siebie całkowicie. Być wolnym oznacza być w dobrym stanie. Ojciec mówi: To jest ziemia śmierci, nieczysty świat, który będzie obecnie zniszczony. Jeśli chcecie pójść do czystego świata, zajmijcie się służeniem. Macie mieć wystawę po wystawie. Usłużne dzieci bardzo gorliwie służą. Niektóre pytają Babę: Czy powinienem zostawić pracę? Baba patrzy na ciebie i widzi, czy jesteś godny. On wtedy pozwala ci zostawić pracę i służyć. Macie przekazywać te dobre wiadomości każdemu: „Ojciec mówi: Przyjdź i weź swoją fortunę królestwa. Wzięliście prawo do swojej fortuny królestwa pięć tysięcy lat temu. Teraz przyjdźcie i weźcie ją ponownie. Po prostu, przestrzegajcie Moich wskazówek”. Powinieneś sprawdzać siebie, aby zobaczyć, jakie masz wady. Możecie wykonać bardzo dużo usługi, używając tych znaczków. Ten znaczek jest pierwszej klasy. Pomimo że kosztuje tylko kilka groszy, możesz używać go i wziąć wysoką pozycję. Ludzie wydają dużo pieniędzy na książki itd., na swoją naukę. Tutaj nie ma kwestii książek itd. Po prostu, macie szeptać posłannictwo prawdziwej mantry Ojca do uszu każdego. Wszyscy inni dają fałszywe mantry. Fałszywe rzeczy nie mają żadnej wartości. Diamenty, nie kamienie, mają wartość. Chwała „Każdy wers jest wart setek tysięcy” odnosi się do tej wiedzy. Ojciec mówi, że istnieje dużo pism. Wy studiowaliście je przez połowę cyklu, ale niczego dzięki nim nie osiągnęliście. Teraz są dawane wam klejnoty wiedzy. Tamci ludzie są nazywani autorytetami pism, podczas gdy Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Każdy Jego werset jest wart setek tysięcy rupii. Dzięki tym wersetom stajecie się panami świata. Stajecie się multimilionerami. Jest wielka chwała tej wiedzy. Przez czytanie pism itd. staliście się biedni. Teraz musicie dawać dotację tych klejnotów wiedzy. Ojciec wyjaśnia wam wiele łatwych metod. Mówcie im: Gdy zapomnieliście własną religię, zaczęliście błądzić. Co stało się z oryginalną, wieczną religią bóstw, was, mieszkańców Bharatu? Gdy oni mówią o 8.400.000 gatunków nic nie pozostaje w intelektach. Ojciec teraz wyjaśnia: Należeliście do oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Potem przeszliście przez 84 wcielenia. Lakszmi i Narajan też należeli do oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Oni także się zepsuli w swojej religii i w swoich czynach. Wszystkie inne religie istnieją, ale nie istnieje ta oryginalna, wieczna religia bóstw. Gdy istniała ta religia, nie było innych religii. To jest bardzo łatwe! Ten ojciec, ten Dada jest Pradźapitą Brahmą, a więc musi być na pewno także dużo córek i synów Brahmy. Ojciec przychodzi i uwalnia was z więzienia Rawana, z „Ogrodu cierpienia”. Nikt nie rozumie znaczenia słów „Ogród cierpienia”. Ojciec mówi: To jest świat cierpienia, podczas gdy tamten to świat szczęścia. Stale pamiętaj swój świat spokoju i swój świat szczęścia. Oni mówią o bezcielesnym świecie. Słowa w języku angielskim są bardzo dobre. Język angielski był używany tutaj. Obecnie jest wiele różnych języków. Ludzkie istoty niczego nie rozumieją. Obecnie istnieje Instytut Nirgun. Nirgun oznacza „bez cnót”. Oni po prostu stworzyli tę instytucję. Oni nadali jej nazwę „nirgun” w ogóle nie rozumiejąc znaczenia. Jest wiele instytucji. Kiedyś w Bharacie była tylko instytucja oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Nie było w tamtym czasie innej religii. Ludzie mówią, że cykl trwa setki tysięcy lat zamiast pięciu tysięcy lat. Macie zabrać ich z ciemności ignorancji. Macie służyć. Pomimo że ta sztuka życia jest z góry ustalona, gdy jecie z jagii Śiw Baby (ofiarnego ognia), ale nie służycie, wtedy będzie doświadczenie kary poprzez Dharamradźa, który jest prawą ręką Baby. Dlatego też jesteście ostrzegani. Jest bardzo łatwo służyć. Tłumaczcie każdemu z wielką miłością. Ojciec otrzymuje wiadomości, gdy dzieci idą do jakiejś świątyni lub nad brzegi Gangesu. Czciciele budzą się wcześnie rano i udają się do świątyń. Jest łatwo wyjaśniać ludziom, którzy są religijni. Najlepiej jest służyć w świątyniach Lakszmi i Narajana. Aćća, idźcie tam (do świątyni) i wyjaśniajcie: Śiw Baba jest Tym, który uczynił ich (Lakszmi i Narajana) takimi. Ten las będzie zapalony i wszystko będzie zniszczone, a wasze role także się skończą. Potem weźmiecie wcielenie w królewskiej rodzinie. Posuwając się naprzód, dowiecie się, w jaki sposób otrzymacie królestwo. Nie będzie wam powiedziane wcześniej, co jest w sztuce życia. Dowiecie się, do jakiej pozycji będziecie mieć prawo. Ci, którzy dają dużo dotacji i wykonują bardzo dużo dobroczynności, urodzą się w królewskiej rodzinie. Królowie mają bardzo dużo bogactwa. Wy teraz rozdajecie te niezniszczalne klejnoty wiedzy. Ta wiedza jest dla mieszkańców Bharatu. Mówcie im: Oryginalna, wieczna religia bóstw jest teraz zakładana. Ojciec, Oczyściciel przybył. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie! To jest proste! Jednak ich intelekty są tak tamopradhan, że nie są w stanie sobie w ogóle niczego przyswoić. Oni są pod wpływem występków. Istnieje duża różnorodność zwierząt. Niektóre mają dużo gniewu. Natura każdego gatunku zwierząt jest inna. One wszystkie mają różne natury sprawiania cierpienia. Pierwszym występkiem, który sprawia cierpienie jest miecz żądzy. Królestwo Rawana jest królestwem występków. Każdego dnia Ojciec wam wyjaśnia. Jest wiele dobrych córek, które są więzione. One są zwane tymi w niewoli. W rzeczywistości, jeżeli one byłyby oświecone wiedzą, to nikt nie mógłby zatrzymać ich w niewoli. Jednak one nadal mają dużo więzów przywiązania. Nawet sannjasini pamiętają swoje domy. Te więzy przerywają się z wielką trudnością. Wy teraz macie zapomnieć swoich przyjaciół, krewnych itd., ponieważ ten stary świat będzie zniszczony. Masz zapomnieć nawet własne ciało, uważaj się za duszę i pamiętaj Babę. Masz stać się czysty. Masz dopełnić swoją rolę osiemdziesięciu czterech wcieleń. Nikt nie może powrócić wcześniej do domu. Sztuka teraz dobiega końca, a więc wy, dzieci powinnyście mieć bardzo dużo szczęścia, że wracacie do domu. Wasze role się kończą, a więc powinniście być spragnieni powrotu do domu. Bardzo pamiętajcie Babę. Wasze grzechy będą usunięte tylko dzięki temu pamiętaniu. Najpierw powrócicie do domu, a potem idziecie na ziemię szczęścia.Niektórzy chcą być szybko wyzwoleni z tego świata, ale dokąd oni mogliby odejść? Przede wszystkim, macie czynić wysiłki, by wziąć wysoką pozycję. Po pierwsze, wyczuj swój puls i zapytaj siebie, w jakim stopniu stałeś się godny i co będziesz robić, gdy pójdziesz do nieba? To ty przede wszystkim masz stać się godny. Masz stać się wartościowym dzieckiem Ojca. Lakszmi i Narajan są najbardziej wartościowymi dziećmi ze wszystkich. O niektórych dzieciach nawet Bóg mówi: To dziecko jest bardzo dobre, jest godne, aby służyć. O innych powie: To dziecko jest niegodne, ono niszczy własną pozycję bez powodu. Ojciec mówi tylko prawdę. Oni wołają: Oczyścicielu, przyjdź! Przyjdź i uczyń nas panami ziemi szczęścia. Oni proszą o nieograniczone szczęście. Wtedy Ojciec mówi: Stańcie się godni wykonywania przynajmniej małej usługi! Przekazujcie dobre wiadomości Moim czcicielom: Śiw Baba teraz daje dziedzictwo. On mówi: Pamiętajcie Mnie, stańcie się czyści, a staniecie się panami czystego świata. Ten stary świat stanie w ogniu. Gdy widzicie przed sobą swój cel i zadanie, powinno być doświadczane wielkie szczęście. Mamy się stać tacy jak oni. Powinniście mieć to w swoich intelektach przez cały dzień, a wtedy nie będziecie zachowywać się w żaden diabelski sposób. Stajemy się tacy jak oni, a więc, jak możemy zachowywać się źle? Dlatego, jeżeli to nie jest w czyjejś fortunie, on nie pomyśli o takich metodach. On nie będzie zarabiał dochodu. Możecie zarobić bardzo dobry dochód. Nawet siedząc w domu, wszyscy macie zarabiać dochód i inspirować innych, by robili to samo. Będąc w domu, obracaj dyskiem samorealizacji, a także umożliwiaj innym obracanie dyskiem samorealizacji. W jakim stopniu uczynisz innych takimi, w takim stopniu weźmiesz prawo do wysokiej pozycji. Waszym celem i zadaniem jest stać się takimi jak Lakszmi i Narajan. Wszyscy podnosicie ręce, gdy jesteście pytani, czy chcecie stać się częścią dynastii słońca. Tamte obrazy mogą być bardzo użyteczne na wystawach. Możecie używać ich, aby wyjaśniać. My tylko słuchamy tego, co Najwyższy ze Wszystkich, Ojciec, nam mówi. Wolimy nie słuchać aspektów ze ścieżki czczenia. Tamte obrazy są bardzo dobre. Możecie wykonać bardzo dużo usługi, używając ich. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Sprawdzaj swój puls, by zobaczyć, w jakim stopniu stałeś się godny. Stań się godny i daj dowód usługi, jaką robisz. Dzięki byciu oświeconym wiedzą, uwolnij się od wszelkich niewoli.

2. Przestrzegaj wskazówek jednego Ojca i usuń wszystkie swoje wady. Wyrzeknij się natury sprawiania cierpienia i stań się dawcą szczęścia. Dawaj dary klejnotów wiedzy.

Błogosławieństwo:
Bądź zawsze potężny i sprawiaj, że każde wzniosłe zadanie stanie się praktyczne, wiedząc, że jego przeznaczenie jest ustalone.

Mimo że los wzniosłego, nowego świata jest ustalony, dzieci, które otrzymały błogosławieństwo bycia potężnymi, stają się instrumentami do wykonywania swojego zadania na podstawie filozofii karmy i jej owoców, wysiłku i nagrody oraz bycia instrumentami i posiadania pokory. Ludzie na całym świecie nie widzą żadnej nadziei, podczas gdy wy mówicie, że to zadanie zostało wykonane wiele razy i że jest realizowane nawet teraz. Wynika to z faktu, że wobec praktycznego dowodu przekształcenia samego siebie nie ma potrzeby na żaden inny rodzaj dowodu. Ponadto, zadanie Boga zawsze kończy się sukcesem.

Hasło:
Wzniosły cel, by mało mówić, a dużo robić, sprawi, że będziesz wielki.