10.03.19    Avyakt Bapdada     Polish Murli     01.05.84     Om Shanti     Madhuban


Piękno w esencji ekspansji.


BapDada patrzy na ekspansję, a także na dzieci, które są formą esencji ekspansji. Ekspansja jest pięknem tego bożego drzewa, a dzieci, które są formą esencji, są owocem drzewa. Ekspansja zawsze występuje w formie różnorodności i każdemu zawsze podoba się wspaniałość formy różnorodności. Wspaniałość różnorodności z pewnością jest ozdobą drzewa, ale to owoc, to forma esencji jest potężna. Wy zawsze jesteście szczęśliwi widząc ekspansję, ale gdy widzicie owoc, jest nadzieja bycia stale potężnym. BapDada również widzi esencję pośród ekspansji. Esencja wygląda tak pięknie wśród ekspansji. Wszyscy doświadczyliście tego. Jest tak duża różnica pomiędzy procentem esencji a procentem ekspansji. Wy również to wiecie, prawda? Ekspansja ma swoją własną specjalność i ekspansja jest konieczna, ale to owoc, to forma esencji jest cenna. Dlatego BapDada jest zadowolony widząc jedno i drugie. On kocha liście, które są ekspansją, a także kocha kwiaty i owoc. Dlatego BapDada również musi stać się sługą, musi stać się taki sam jak wy, dzieci, aby przybyć tutaj i spotkać się z wami. Dopóki On nie stanie się taki sam, nie może być spotkania w cielesnej formie. Czy jesteście duszami ekspansji, czy duszami w formie esencji, oba rodzaje należą do Ojca, to znaczy oba stały się jego dziećmi. Dlatego Ojciec na pewno musi dać wszystkim dzieciom, w kolejności, owoc ich pragnienia spotkania się z Nim. Skoro bhagaci na pewno otrzymują jakiś czasowy owoc swojego bhakti (religijnego oddania), to wy, dzieci, również na pewno macie osiągnąć swoje prawo jako dzieci.

Dzisiaj Baba przyszedł nie po to, by wypowiedzieć murli. Wszyscy przybyliście z daleka, a więc Baba przybył, aby spełnić swoją obietnicę świętowania spotkania. Niektórzy po prostu spotykają się z Ojcem poprzez miłość, niektórzy poprzez wiedzę, a niektórzy w formie bycia równym. Jednak Ojciec na pewno musi spotkać się z każdym. Dzisiaj Baba oglądał specjalność wszystkich dzieci, które przybyły ze wszystkich stron. Najpierw Baba patrzył na specjalność Delhi. To jest miejsce początku usługi i nawet na początku wy, siostry, znalazłyście brzegi rzeki Jamuny aby zacząć usługę. Poszłyście i służyłyście na brzegach rzeki Jamuny, prawda? Nasiono usługi zostało najpierw zasiane w Delhi na brzegach rzeki Jamuny. A więc pałac królestwa również będzie na brzegach rzeki Jamuny. Dlatego wraz z Gopi Wallabh (Ojcem gopów i gopi) oraz gopami i gopi, pamiętane są również brzegi rzeki Jamuny. BapDada oglądał nagranie telewizyjne potężnych dzieci wykonujących usługę założenia. Zatem ci z Delhi mają specjalność obecnego czasu, a także przyszłości. To jest miejsce fundamentu usługi, a także fundamentu królestwa. Wy, mieszkańcy miejsca będącego fundamentem, jesteście tak potężni, prawda? Ci z Delhi mają odpowiedzialność bycia stale potężnymi. Wy, instrumentalne dusze, które jesteście mieszkańcami Delhi, stale macie tę koronę odpowiedzialności, prawda? Nie zdejmujecie korony czasami, prawda? Być mieszkańcem Delhi to znaczy być tym, kto stale nosi koronę odpowiedzialności. Czy rozumiecie specjalność bycia mieszkańcem Delhi? Stale wkładajcie tę specjalność w praktykę. Aćća.

Innymi dawno zagubionymi, a teraz odnalezionymi dziećmi są ci z Karnataki. Oni wykonują bardzo dobre sztuki oddania i miłości. Z jednej strony jest głębokie oddanie (wiara) i oni są bardzo, bardzo kochającymi duszami. Z drugiej strony, w odniesieniu do świata, w Karnatace są również dobrze wykształcone dusze. A więc są obydwa rodzaje, ci z kochającymi uczuciami i ci z pozycją. Dlatego dźwięk może rozprzestrzenić się z Karnataki. Ten ląd tworzy głośny dźwięk, ponieważ, nawet mimo że te dusze są ważnymi osobistościami, to ponieważ ten ląd jest lądem miłości i wiary, oni są pokorni, a więc łatwo mogą stać się środkami. Ląd Karnataki jest instrumentalny w tym specjalnym zadaniu. Po prostu zawsze zachowajcie w usłudze swoją specjalność miłości i pokory. Nigdy nie rezygnujcie z tej specjalności pod wpływem jakiejś atmosfery. To są dwa wiosła łodzi Karnataki. Trzymajcie je obydwa razem przez cały czas, a nie jedno z przodu, a drugie z tyłu. Wtedy łódź usługi pokaże sukces specjalności tego lądu. Równowaga tych dwóch będzie gloryfikować waszą nazwę. Aćća.

Tym, którzy stale czynią siebie formą esencji, to znaczy formą owocu; tym, którzy stale pozostają stabilni w stanie esencji i którzy również umożliwiają innym stanie się stabilnymi w stanie esencji; stale potężnym duszom; potężnym sługom, którzy są uosobieniem potężnego pamiętania; tak wzniosłym duszom, które świętują spotkanie w formie bycia równym, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Pierwszym, wzniosłym stworzeniem Boga są brahminowie.

Dzisiaj Ojciec, Stwórca, patrzy na swoje stworzenie, tzn. On patrzy na swoje pierwsze stworzenie brahmińskich dusz. Wy, wzniosłe brahmińskie dusze, jesteście pierwszym, wzniosłym stworzeniem i jesteście dlatego bardziej kochani niż reszta stworzenia. Najwyższym ze wszystkich stworzeniem poprzez Brahmę jesteście wy, ustami zrodzone stworzenie, wy, wielkie dusze, wy, brahmińskie dusze. Brahmińskie dusze są chwalone jako nawet bardziej wzniosłe niż bóstwa. To brahminowie są tymi, którzy potem stają się aniołami, a następnie bóstwami. Jednak brahmińskie życie jest pierwszym, zbieżnowiecznym życiem poprzez Adi Pitę (pierwszego ojca). Pierwszymi mieszkańcami zbieżnego wieku są brahmińskie dusze; one są uosobieniem wiedzy, są trikaldarśi i trinetri. Dusze, które spotykają się z Najwyższą Duszą w cielesnej formie, w cielesnym świecie, doświadczają spełnienia odpowiedzialności miłości we wszystkich związkach i mają prawo do wszystkich skarbów Boga. To jest piosenka śpiewana przez brahminów w cielesnej formie. „Widzieliśmy i osiągnęliśmy Ojca Śiwę poprzez ojca Brahmę” – to nie jest piosenka życia bóstw. Widzieć obu Ojców swoimi fizycznymi oczami w cielesnym świecie, jeść z nimi, spacerować z nimi, mówić do nich, słuchać ich, doświadczać każdej boskiej działalności i w wizerunku widzieć Tego, który nie ma wizerunku, jest wzniosłą fortuną tylko tych, którzy żyją brahmińskiego życiem.

Tylko brahminowie mówią: Widzieliśmy Boga w formie Ojca. Widzieliśmy Go w formie Matki, Przyjaciela, Brata i Pana Młodego. Riśi, muni, tapaswi, uczeni i ci, którzy studiowali pisma – wszyscy jedynie śpiewali chwałę. Oni mieli nadzieję na darśan (przelotne ujrzenie): On przyjdzie w pewnym czasie; my na pewno spotkamy Go kiedyś. Oni wciąż przechodzili przez cykl wielu wcieleń w nadziei spotkania Go. Jednak brahminskie dusze mówią z błyskiem światła, z wiarą, upojeniem i szczęściem z głębi swoich serc, że one odnalazły swojego Ojca. Oni są spragnieni tego, podczas gdy wy świętujecie spotkanie.

 • Żyć brahmińskim życiem to znaczy być uosobieniem życia wszelkich osiągnięć, które są niezniszczalne, bezkresne, nieusuwalne i niezachwiane.

 • Brahmińskie życie jest fundamentem tego drzewa kalpy; jest jego korzeniami.

 • To drzewo rośnie w oparciu o brahmińskie życie.

 • To poprzez korzenie brahmińskiego życia cała różnorodność dusz otrzymuje od Nasiona wodę osiągnięcia wyzwolenia i wyzwolenia w życiu.

 • To dzięki oparciu brahmińskiego życia rosną gałęzie i gałązki.

 • Brahmińskie dusze są przodkami wszystkich różnorodnych dynastii.

 • Brahminskie dusze przeprowadzają odnowę, muhurat (zapoczątkowanie), najbardziej wzniosłe zadanie świata.

 • Brahmińskie dusze są wzniosłymi duszami, które stwarzają ofiarny ogień, w którym koń jest poświęcany dla samo-zwierzchnictwa, ofiarny ogień wiedzy.

 • Brahmińskie dusze znają horoskop 84 żyć każdej duszy.

 • Brahmińskie dusze rysują wzniosłą linię wzniosłej fortuny wszystkich dusz od Dawcy Fortuny.

 • Brahmińskie dusze są instrumentami zabierającymi dusze na wielką pielgrzymkę do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu.

 • Brahmińskie dusze przeprowadzają wspólną ceremonię zaręczyn wszystkich dusz z Ojcem.

 • Brahmińskie dusze zawiązują więź oddawania swoich rąk w rękę Boga.

 • Brahmińskie dusze zawiązują więź stałej czystości na życie po życiu.

 • Brahmińskie dusze przekazują historię nieśmiertelności i czynią każdego nieśmiertelnym.


Czy rozumiecie, jak wielkimi i jak odpowiedzialnymi duszami jesteście? Wy jesteście przodkami. Jacy są przodkowie, taka jest ich dynastia, która przychodzi po nich. Wy nie jesteście zwyczajni. Wy jesteście odpowiedzialni nie tylko za swoją rodzinę czy za swoje miejsce usługi. Jesteście odpowiedzialni nie tylko za takie ograniczone miejsca, wy jesteście wizerunkami oparcia i wizerunkami podźwignięcia dla dusz świata. Każda brahmińska dusza ma nieograniczoną odpowiedzialność. Jeśli nie spełniacie swojej nieograniczonej odpowiedzialności, jeśli po prostu spędzacie swój czas opiekując się tylko swoim lokik gospodarstwem albo swoim alokik gospodarstwem, czasami mając stan fruwania, czasami stan wznoszenia się, czasami stan chodzenia, czasami stan zatrzymania – to nie jest bycie brahmińską duszą, ale duszą wojownika. Takie dusze stale wyśpiewują cudowność swoich wysiłków, mówiąc „Ja to zrobię, zrobię to” i stale starają się trzymać swojego celu. Jest różnica pomiędzy jedynie dalszym dążeniem do celu, a trafieniem w cel (celowaniem w tarczę, a trafieniem w tarczę). Oni tylko starają się dążyć do swojego celu. „Zrobię to teraz. Zrobię to w taki sposób.” Wciąż próbują w ten sposób osiągnąć swój cel. Takie dusze nazywane są duszami wojowników. Brahmińskie dusze nie próbują trafić w swój cel. One są stale stabilne w celu. One zawsze mają swój cel w swoich intelektach. Stają się zwycięskie dzięki jednosekundowej myśli. BapDada wciąż obserwuje gry brahmińskich dzieci i gry dzieci, które są wojownikami. Grą brahminów jest zwycięstwo, a grą wojowników jest stałe noszenie ciężaru łuku i strzały. Oni stale mają łuk ciężkiej pracy, trudzenia się w swoich wysiłkach. Jak tylko rozwiązują jeden problem, powstaje następny. Brahminowie są uosobienem rozwiązań. Wojownicy są stale zaangażowani w znajdowanie rozwiązania problemu. W fizycznej formie Baba opowiadał wam zabawną historię: Co robią wojownicy? Jest historia na ten temat – gdy usuniecie mysz, przychodzi kot. Dzisiaj jest problem z pieniędzmi, jutro jest problem z umysłem, pojutrze będzie problem z ciałem albo ze związkami lub relacjami. Oni stale pozostają zajęci czynieniem wysiłków. Wciąż mają taką czy inną skargę, czy to na samych siebie, czy na innych. Widząc dzieci zaangażowane ciągle w wysiłek odnośnie czegoś, BapDada czuje współczucie dla nich poprzez swoją miłosierną i współczującą formę.

Brahmińskie życie zbieżnego wieku jest czasem na odpoczynek w sercu Pocieszyciela Serc. Usiądźcie wygodnie w Jego sercu. Jedzcie Brahma bodżen i pijcie nektar wiedzy. Wykonujcie potężną usługę i siedźcie na tronie serca wygodnie, z przyjemnością. Dlaczego wpadacie w tarapaty? Wy już nie mówicie „O Rama!” (z udręczenia), ale mówicie „O Baba!”, „O Dadi!”, „O Didi!”, prawda? „O Baba, O Dadi! Didi, posłuchaj mnie! Zrób coś!” To oznacza bycie w trudnej sytuacji. To jest wiek na życie w wygodzie. Miejcie duchową przyjemność! Spędzajcie te piękne dni w duchowej przyjemności. Nie miejcie przyjemności tylko dzięki nietrwałym rzeczom. Śpiewajcie i tańczcie, ale nie więdnijcie. Jeżeli nie spędzacie czasu w bożej przyjemności teraz, to kiedy to zrobicie? Zasiądźcie w swoim duchowym honorze (shaan). Dlaczego stajecie się strapieni (pareshaan)? Ojciec jest zdumiony, że czasami coś tak malutkiego jak mrówka dociera do waszych intelektów i przeszkadza jodze waszych intelektów. Gdyby mrówka kąsała cię fizycznie, byłbyś niespokojny i wierciłbyś się, w ten sam sposób to przeszkadza twojemu intelektowi. Gdy mrówka wchodzi do ucha słonia, czyni słonia nieprzytomnym. W ten sam sposób brahmińskie dusze stają się nieprzytomne i stają się wojownikami. Czy rozumiecie, w jakie gry gracie? Nie stawajcie się wojownikami! W takim wypadku otrzymacie srebrnowieczne królestwo. Czego złotowieczne bóstwa nie zużyją i co pozostaje, jest potem otrzymywane przez wojowników srebrnego wieku. To brahminowie, którzy mają stać się bóstwami, otrzymują pierwsze zbiory z pola czynu, podczas gdy wojownicy otrzymują drugie zbiory. Znacie już różnicę pomiędzy smakiem pierwszych zbiorów a smakiem drugich zbiorów, prawda? Aćća.

Strefa Maharaśtry i UP (Utar Pradeś): Maharaśtra ma specjalność. Tak jak jest nazwa Maharaśtra, tak oni zaprezentują BapDadzie piękny bukiet wielkich dusz. Królestwo Maharaśtry jest piękne i doskonałe. Zatem Maharaśtra ma przyprowadzić takie doskonałe, dobrze znane dusze w kontakcie. Dlatego jest wam mówione, abyście uczynili dusze wielkimi duszami i sprowadzili piękny bukiet do Ojca. Teraz, na końcu, ci z całym tamtym bogactwem również mają rolę. Oni nie mają roli wchodzenia w związek z wami, ale mają rolę bycia w kontakcie z wami. Czy rozumiecie?

UP posiada Tadż Mahal, cud świata, który jest znany tutaj i we wszystkich krajach za granicą. Tak jak UP posiada najbardziej cudowną rzecz na świecie, w ten sam sposób ci z UP mają pokazać praktyczny, widoczny, cudowny owoc usługi, abyście stali się bardzo dobrze znani w tym lądzie i za granicą i w świecie brahmińskim z robienia czegoś cudownego, z bycia cudownymi na świecie. Macie przeprowadzić takie cudowne zadanie. Po prostu mieć gita patśale i ośrodki nie jest niczym cudownym. Tylko gdy zrobicie coś, czego nikt inny jeszcze nie zrobił, wtedy będzie powiedziane, że zrobiliście coś cudownego. Czy rozumiecie? Ci z zagranicy stali się wiecznie obecni, w każdym sezonie. Ci z zagranicy uczynią obu Ojców wiecznie obecnymi w świecie poprzez udogodnienia, jakie ma zagranica. Być obecnym oznacza, że oni będą w stanie zobaczyć Ich swoimi fizycznymi oczami. Zatem uczynicie takiego Ojca wiecznie obecnym przed światem. Czy ci z zagranicy rozumieją, co mają zrobić? Aćća. Jutro całe zgromadzenie wyjeżdża. W końcu nadejdzie również dzień, kiedy tutaj wylądują helikoptery. Wszystkie udogodnienia są przygotowywane dla was. Tak jak będzie szereg (kolejka) wimanów w złotym wieku, tak teraz jest szereg dżipów i autobusów tutaj. Ostatecznie będzie również szereg wimanów. Każdy będzie się bać i przybiegnie tutaj. Oni odejdą, oddając wszystko wam. Oni będą się bać, podczas gdy wy będziecie fruwać. Wy nie macie lęku umierania. Wy już umarliście. Widzieliście próbkę w Pakistanie. Oni wszyscy pozostawili swoje klucze i odeszli. Zatem wy otrzymacie wszelkie klucze. Po prostu będziecie musieli zaopiekować się nimi. Aćća.

Tym, którzy wkładają wszelkie specjalności brahmińskiego życia w swoje życie; tym, którzy nie mają tylko fizycznego wypoczynku, ale doświadczają duchowej przyjemności i duchowej wygody w sercu Ojca, Pocieszyciela Serc; tym, którzy stale utrzymują wzniosły honor zbieżnego wieku; tym, którzy pozostają pochłonięci miłością w takim stopniu, że ich ciężka praca jest zmieniona w miłość; takim wzniosłym brahmińskim duszom, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Błogosławieństwo:
Bądź świętym łabędziem, który przyswaja klejnoty wiedzy i kończy całe marnotrawstwo.

Święte łabędzie mają dwie specjalności. Jedną jest zbieranie klejnotów wiedzy, a drugą jest odróżnianie wody od mleka dzięki potędze rozróżniania. Oddzielać mleko od wody oznacza rozróżnić między marnotrawnym a potężnym. O marnotrawstwie mówi się, że jest jak woda, a o potężnym mówi się, że jest jak mleko. Zatem zakończyć marnotrawstwo oznacza bycie świętym łabędziem. Stale, w każdej chwili, niech w twoim intelekcie będą klejnoty wiedzy. Gdy twoje ubijanie jest ciągłe, będziesz pełen klejnotów.

Hasło:
Ci, którzy są stale stabilni w swojej wzniosłej pozycji i kończą każdą opozycję, są zwycięskimi duszami.