10.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci podstawą pozycji jest to jak dużo się uczycie. Starzy czciciele będą się dobrze uczyć i zdobędą dobre pozycje.

Pytanie:
Jakie są znaki tych, którzy przebywają w pamiętaniu Ojca?

Odpowiedź:
Ci, którzy przebywają w pamiętaniu mają piękne cnoty. Oni wciąż stają się czyści i królewscy. Oni są słodcy oraz są wobec innych jak mleko i cukier. Nie patrzą na innych, tylko na siebie. W swoich intelektach stale mają to, że cokolwiek robią, otrzymają za to nagrodę.

Om śanti.
Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że pismem oryginalnej wiecznej boskiej religii Bharatu jest Gita. Jednak nikt nie wie, kto wypowiedział Gitę. To są aspekty wiedzy, podczas gdy żadne z tamtych świąt, takie jak Holi itp., nie są stąd. Wszystkie te święta należą ścieżki czczenia. Jedyne święto, które my obchodzimy to Trimurti Śiw Dżajanti, to wszystko. Nigdy nie mówcie tylko „Śiw Dżajanti”. Jeśli nie dodacie słowa „Trimurti”, ludzie nie zrozumieją. Na dole obrazu Trimurti, powinno być napisane: „Boskie zwierzchnictwo jest twoim wrodzonym prawem”. Bóg Śiwa jest Ojcem. On z całą pewnością przychodzi i czyni nas panami nieba. Staliśmy się panami nieba, ucząc się radża jogi. Obrazy zawierają bardzo dużo wiedzy. Powinniście tworzyć takie obrazy, że ludzie patrząc na nie, będą zadziwieni. Ci, którzy wykonali bardzo dużo czczenia, bardzo dobrze będą brać wiedzę, podczas gdy ci, którzy wykonali mniej czczenia, będą brać mniej wiedzy oraz wezmą niższe pozycje. Służący i służące także są w kolejności. Wszystko zależy od uczenia się. Bardzo niewielu z was potrafi opowiadać o tym wszystkim bardzo dobrze i mądrze. Działalność dobrych dzieci będzie dobra. One będą miały piękne cnoty. W jakim stopniu przebywasz w pamiętaniu Ojca, w takim stopniu będziesz stawać się czysty i twoje zachowanie będzie królewskie. W niektórych przypadkach zachowanie siudrów jest bardzo dobre, podczas gdy zachowanie niektórych braminów jest takie, że nawet nie pytajcie! Wasze zachowanie nie powinno być takie, aby ludzie pytali, czy to prawda, że ich uczy Bóg? Macie być bardzo słodcy, jak mleko i cukier. Cokolwiek robicie, otrzymacie nagrodę za to. Ci, którzy niczego nie robią, niczego nie otrzymają. Ojciec stale bardzo dobrze wyjaśnia. Przede wszystkim, stale przedstawiacie nieograniczonego Ojca. Obraz Trimurti jest bardzo dobry. Na obrazie cyklu bardzo jasno są pokazane obie strony: niebo i piekło. Możecie wyjaśniać ludziom jakiejś religii, używając obrazu cyklu lub drzewa, że oni nie mogą wejść do nieba, do nowego świata. Ci, którzy należeli do najwyższej religii, którzy byli najbogatsi, teraz stali się najbiedniejsi. Powinna być największa populacja tych, którzy istnieli od początku, jednak wielu Hindusów zostało nawróconych na inne religie. Ponieważ oni nie znali swej religii, zostali nawróceni na inne religie, albo po prostu mówią, że należą do religii hinduskiej. Oni nawet nie rozumieją własnej religii. Ludzie wołają do Boga: Dawco Spokoju! Ale nie rozumieją znaczenia spokoju. Ludzie nadal otrzymują nagrody pokojowe. Tutaj Ojciec daje w nagrodzie królestwo świata wam, dzieci, które stałyście się instrumentami do założenia świata spokoju. Otrzymujecie tę nagrodę zgodnie z tym, jaki robicie wysiłek. Ten, który daje nagrodę to Bóg, Ojciec. Nagroda jest wielka! Jest to królestwo świata, królestwo dynastii słońca. Dzieci, w waszych intelektach dzieci jest teraz historia i geografia całego świata, wszystkich klanów itd. Jeżeli chcesz wziąć prawo do królestwa świata, masz wykonać jakiś wysiłek! Te punkty są bardzo łatwe. Macie wykonywać każde zadanie, jakie tylko Nauczyciel wam daje. Wówczas Baba widzi, które dzieci mają całą wiedzę. Niektóre dzieci nawet nie zwracają uwagi na murli, nie uczą się murli regularnie. W jaki sposób ci, którzy nie studiują murli mogą wnosić korzyść innym? Jest dużo takich dzieci, które nie wnoszą korzyści innym. One nie wnoszą korzyści ani innym, ani sobie. Dlatego oni są nazywani konnicą i piechotą. Niektórzy są maharati. Możecie zrozumieć sami, którzy są maharati. Ponieważ niektóre dzieci są konnicą, one mówią: Baba, przyślij Gulzar, Kumarkę lub Manohar, ponieważ one są maharati. Ojciec bardzo dobrze zna wszystkie dzieci. Nad niektórymi z nich są złe omeny. Czasami takie sztormy Mai przychodzą do dobrych dzieci, że tracą rozum i stają się jak tułacze, którzy nie mają celu. Przestają zwracać uwagę na wiedzę. Baba potrafi zrozumieć, patrząc na usługę, jaką dziecko wykonuje. Ci, którzy służą, stale Babie przekazują swoje wiadomości. Dzieci, wiecie, że Bóg Gity czyni was panami świata. Jest wielu, którzy dzięki recytowaniu Gity zarabiają tysiące rupii. Jesteście bramińskim społeczeństwem, które potem staje się boskim społeczeństwem. Każdy uważa siebie za dziecko Boga, jednak oni mówią: Jestem Bogiem. Oni mówią cokolwiek pojawia się w ich umysłach. Jaki stan osiągnęli ludzie na ścieżce czczenia! Ten świat jest żelaznowieczny i nieczysty. Możecie bardzo dobrze wyjaśniać używając tego obrazu. Razem z tą wiedzą potrzebne są wam także boskie cnoty. Powinniście być uczciwi zewnętrznie i wewnętrznie. Dusze stały się fałszywe i prawdziwy Ojciec czyni je teraz prawdziwymi. Tylko Ojciec przychodzi i czyni was panami nieba. On inspiruje was do wdrażania sobie boskich cnót. Dzieci, wiecie, że stajecie się tak cnotliwe, jak Lakszmi i Narajan. Stale sprawdzajcie siebie, aby zobaczyć, czy macie jakieś diabelskie cechy? Na tej ścieżce Maja uderza was w taki sposób, że całkowicie upadacie. To jest gjan i wigjan. To jest Holi (palenie demona) i Dhurija (bycie kolorowanym przez towarzystwo Boga). Nikt, kto mówi o Holi i Dhurii, nie zna ich znaczenia. Tak naprawdę to jest gjan i wigjan (poza dźwiękiem), poprzez które czynicie siebie wzniosłymi. Popatrzcie tylko, co ludzie wciąż robią! Ponieważ ten świat jest najgłębszym piekłem, rzucają proszkiem (pudrem). Zadanie tworzenia nowego świata i niszczenie starego odbywa się teraz. Maja uderza dzieci Boga w taki sposób, że wpadają do bagna. Potem bardzo trudno jest wyciągnąć je stamtąd. Nie ma w tym kwestii błogosławieństw. Jest im trudno powtórnie iść tą ścieżką. Dlatego macie być bardzo ostrożni. Aby uchronionym od wszelkich ataków Mai, nigdy nie bądź schwytany w pułapkę świadomości ciała. Zawsze bądź ostrożny. Wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Siostry uczą was tego, czego nauczył je Baba. Dlatego to jest wielkość Ojca, a nie sióstr! To nawet nie jest wielkość Brahmy. On także nauczył się tego, czyniąc starania. On czynił dobre wysiłki. On wniósł korzyść sobie, a teraz uczy was, byście mogli także wnieść korzyść sobie. Dzisiaj jest Holi, więc jest wam dawana wiedza o Holi. Jest gjan i wigjan. Nauka jest zwana wiedzą. Co to jest wigjan? Nikt tego nie wie. Wigjan jest poza wiedzą. Dzięki wiedzy, którą otrzymujecie tutaj, otrzymujecie nagrodę. Tamto miejsce jest miejscem ciszy. Odegraliście role tutaj, zmęczyliście się. Dlatego chcecie wejść w ciszę. Wiedza o cyklu jest teraz w waszych intelektach. Teraz macie pójść do nieba. Potem, przechodząc przez 84 wcielenia, wejdziecie do piekła. Następnie ponownie osiągniecie ten stan. To stale się odbywa. Nikt nie może być wyzwolony z tego. Niektórzy pytają: Dlaczego została stworzona sztuka życia? Ach! Ta sztuka na temat starego i nowego świata jest wiecznie z góry ustalona. Bardzo łatwo wyjaśnia się to używając obrazu drzewa. Główną kwestią jest pamiętać Ojca i stać się czystym. W miarę robienia postępu, będziecie wiedzieć, którzy należą do tego klanu. Wyłonią się także ci, którzy zostali nawróceni na inne religie. Gdy oni przyjdą tutaj, będą zadziwieni. Mówcie każdemu, by wyrzekał się świadomości ciała i stawał się świadomy duszy. Ta nauka jest wielkim świętem, dzięki której zarabiasz wielki dochód. Tamci ludzie marnują dużo pieniędzy, obchodząc tamte święta. Jest także dużo walki. Jest dużo walk we władzach lokalnych. Oni nawet próbują przekupić innych, aby zabić kogoś. Jest dużo takich przykładów. Dzieci, wiecie, że nie ma zaburzeń w złotym wieku, a jest ich dużo w królestwie Rawana. Obecnie każdy jest tamopradhan. Jest dużo walki z powodu różnych opinii. Dlatego Ojciec wyjaśnia: Wciąż zapominaj ten stary świat, pozostawaj w odosobnieniu oraz pamiętaj dom. Pamiętaj swoją ziemię szczęścia. Nie rozmawiaj zbyt dużo z innymi. W przeciwnym razie narazisz się na stratę. O wiele lepiej jest mówić słodko, spokojnie i z wielką miłością. Mówić dużo nie jest dobrą rzeczą. Najlepiej jest przebywać w ciszy. Dzieci, poprzez ciszę odnosicie zwycięstwo. Macie mieć miłość tylko do Jednego Ojca, do nikogo innego. Bierz od Ojca tyle dóbr, ile chcesz. Jest dużo walki o posiadłości fizycznego ojca. Tutaj nie ma żadnego konfliktu. Możesz brać ile chcesz dzięki uczeniu się. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zgubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Prawdziwy Ojciec przyszedł, aby uczynić cię prawdziwym. Dlatego masz uczciwie iść tą ścieżką. Sprawdzaj siebie: Czy są we mnie jakieś diabelskie cechy? Czy za dużo mówię? Stań się bardzo słodki oraz mów łagodnie i z wielką miłością.

2. Zwracaj pełną uwagę na murli. Regularnie ucz się murli. Wnoś korzyść sobie i innym. Wykonuj wszystkie zadania, jakie Nauczyciel ci daje.

Błogosławieństwo:
Doświadczaj stanu bycia równym Ojcu dzięki niezniszczalnemu duchowemu kolorowi prawdziwego Holi.

Jesteście świętymi duszami kolorowanymi Bożym kolorem. Zbieżny wiek jest wiekiem świętego życia. Gdy jesteście kolorowani niezniszczalnym duchowym kolorem stajecie się równi Ojcu na wszystkie czasy. Waszym Holi jest więc bycie kolorowanym towarzystwem i staniem się równym Ojcu. Niech zatem będzie tak mocny kolor, że będziecie mogli uczynić innych równymi sobie. Kolorujcie każdą duszę niezniszczalnym kolorem wiedzy, kolorem pamiętania, kolorem wszystkich potęg, kolorem cnót i duchowym kolorem wzniosłej wizji, wzniosłej postawy oraz kolorem dobrych życzeń iczystych uczuć.

Hasło:
Niech twoja wizja będzie alokik, twój umysł opanowany, intelekt miłosierny, atwoje usta słodkie.


Drogocenne wzniosłe wersety Mateśwari

Istnieje chwała incognito gopik znajdujących się w niewoli. Piosenka: Kocham Ciebie nie widząc Cię i pamiętam Ciebie będąc w domu… Ta piosenka jest śpiewana przez upojoną gopi będącą w niewoli. To jest unikalna gra każdego cyklu. Ludzie kochają nie widząc Jednego. Co biedny świat wiedziałby o roli poprzedniego cyklu, powtarzanego identycznie! Pomimo że tamta gopi, być może nie pozostawiła swojego domu i rodziny, dzięki pamiętaniu ona wyrównuje swoje karmiczne konta. Ona niewątpliwie więc musi śpiewać z wielkim upojeniem, huśtając się z wielkim szczęściem. Tak więc w rzeczywistości to nie jest kwestia pozostawiania swego domu i rodziny. Siedząc w domu, pozostając w szczęściu, nie widząc Jednego macie wykonywać usługę. Jaką usługę musicie wykonywać? Usługę stawania się czystymi i czynienia innych czystymi. Teraz, każdy z was otrzymał trzecie oko. Utrzymujecie w swojej wizji tajemnicę na temat Nasiona oraz drzewa od początku aż do końca. Wraz z tą wiedzą stwarzacie swoją wzniosłą fortunę na 21 żyć. Jest to wspaniałością tego życia. Jeżeli stosujecie się do opinii społecznej lub kodeksu zachowania swojego klanu odnośnie ulegania występkom, wtedy nie będziecie w stanie wykonywać takiej usługi. To jest wasza słabość. Wielu uważa, że Brahma Kumaris pojawili się, aby powodować rozpad rodzin, ale tu nie ma żadnej takiej kwestii. Pozostając w domu macie stać się czystymi i wykonywać usługę. Nie ma w tym żadnej trudności. Gdy stajesz się czysty uzyskujesz wejścia do czystego świata. Jednak ci, którzy nie zamierzają tam pójść, będą odgrywać swoje role wrogości, tak jak w poprzednim cyklu. Z tego powodu nikt nie może być obwiniany. Tak jak znamy zadanie Boga, tak samo wiemy, że każdy odgrywa swoją rolę w dramacie, a więc nie może być jakiejkolwiek niechęci. Gopiki, które wykonują tak intensywny wysiłek mogą się ścigać i wejść do różańca zwycięstwa. Aćća.