10.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, zawsze bądźcie upojone, że Ojciec, Ocean Wiedzy zrasza was deszczem wiedzy, dzięki której staniecie się czyści i powrócicie do swojego wielkiego domu.

Pytanie:
Dzieci, w oparciu o co wasza wiara będzie się stawać jeszcze silniejsza?

Odpowiedź:
Im bardziej wzrasta chaos na świecie i rozrasta się wasze boskie drzewo, tym bardziej wasze serca będą odsuwać się od starego świata i tym silniejsza będzie się stawać wasza wiara. Usługa będzie zachodzić z dużą prędkością. Jeśli stale będziecie zwracać uwagę na dharnę, entuzjazm w waszych intelektach będzie wzrastać i będziecie bezgranicznie szczęśliwi.

Om śanti.
To nie jest konieczne, aby każdego dnia mówić dzieciom, aby pamiętały Śiw Babę. Dzieci, rozumiecie, że jesteście dziećmi Śiw Baby; nie ma potrzeby, aby wam o tym mówić. Śiw Baba uczy nas poprzez niego. To jest deszcz wiedzy od Oceanu Wiedzy. To jest w intelektach dzieci, że teraz jest spuszczany na nie deszcz wiedzy. Ja przychodzę i spuszczam deszcz wiedzy tylko na tych, którzy stają się braminami. Ja osobiście jestem przed takimi dziećmi i dzieci teraz siedzą przede Mną twarzą w twarz. Baba wciąż powiększa wasze upojenie z tego powodu, że siedzicie przed Nim twarzą w twarz. Maja potem zmniejsza to upojenie. U niektórych ona zmniejsza upojenie, a u innych całkowicie usuwa upojenie. Dzieci, rozumiecie, że przyszłyście do Oceanu, aby się odświeżyć, to znaczy przyswajać punkty z murli i brać wskazówki. Siedzimy przed Nim. Deszcz tego Oceanu Wiedzy występuje tylko raz. Ojciec przychodzi, aby oczyścić nieczystych. Ludzie śpiewają chwałę: O, Oczyścicielu, przyjdź! W złotym wieku nie będziecie wzywać w ten sposób. Tam, będziecie czyści dzięki deszczowi wiedzy od Oceanu Wiedzy. Razem z wiedzą jest brak zainteresowania. Brak zainteresowania czym? Intelekt ma brak zainteresowania starym, nieczystym światem. Dzieci, rozumiecie swoimi intelektami, że idziecie teraz do nowego świata i że musicie wyrzec się starego świata. Ludzie określają to jako brak zainteresowania. Gdy ojciec buduje nowy dom, joga intelektu odsuwa się od starego i łączy się z nowym. Czujesz wtedy, że stary budynek powinien być zniszczony, a ty możesz pójść do nowego budynku. Dzieci, czujecie także wewnętrznie, że niebo powinno być wkrótce założone, tak abyście mogły szybko pójść do domu i być szczęśliwe. Przede wszystkim, powrócimy do domu z Panem Młodym. To jest dom rodziców; jest to mały dom. Tamten dom Wielkiego Ojca jest wielkim domem. Wiecie, że to jest dom wszystkich dusz. Dzieci, to jest tylko w waszych intelektach, to nie jest w intelekcie nikogo innego. Wcześniej panowała ciemność, teraz panuje światło. Rozumiecie także, że nie każdy weźmie tę wiedzę. Każdy z pewnością powróci do domu. Dzieci, jest to w waszych intelektach, że teraz powracacie do waszego domu. Stajecie się godni dzięki przestrzeganiu śrimatu. Macie stać się godni pójścia do nieba. Po pierwsze, pamiętaj Mnie tak, aby twoje grzechy mogły być usunięte, a po drugie, obracaj dyskiem. Jak cykl świata się obraca? Jak długi jest czas jego trwania? Kto przychodzi w jakim czasie? Ojciec jest tutaj i wyjaśnia to wszystko. Gdy oni mówią, że ludzkie istoty biorą 8,4 milionów żyć, czy to oznacza, że każdy bierze tak dużo wcieleń? Teraz rozumiecie, że są tylko 84 życia i to jest kalkulacja tego. Nie każdy bierze 84 życia. Dusze od początku stale biorą kolejne narodziny. Na końcu są nawet tacy, którzy biorą jedno lub dwa życia. Ci, którzy przychodzą na początku, biorą 84 życia, na przykład Lakszmi i Narajan. Ludzie idą do ich świątyni, ale niczego nie wiedzą. Oni po prostu mówią, że idą, aby mieć wizję boga i bogini. Oni nawet nie wiedzą, jak ich królestwo jest zakładane ani co robią ci, których czczą; a więc, jaki jest pożytek z tego czczenia? Dlatego jest to zwane ślepą wiarą. Oni pokutują, wykonują tapasję i chodzą na pielgrzymki itp., myśląc, że znajdą drogę, aby spotkać Boga, ale nikt nie może znaleźć Boga w taki sposób. Niektórzy przychodzą tutaj, a idą także do świątyni Dżagadamby po wizje, a więc Baba rozumie, że nic nie weszło do ich intelektów. Wszystkie wasze pragnienia są teraz spełniane. Rola Dżagadamby teraz jest dokładnie odgrywana. Z całą pewnością rola Dżagadamby jest bardzo wzniosła. Najpierw jest Lakszmi, a potem Narajan. To jest wasze ostatnie życie i tutaj są wyrównywane karmiczne konta. Macie uwolnić się poprzez wyrównanie całej karmy, a także być w pamiętaniu Ojca. W rzeczywistości, dzieci, powinnyście pamiętać tylko jednego Ojca. Gdy pamiętacie cielesne istoty, wasz czas jest marnowany. Nie jest możliwe, aby ktokolwiek stale pamiętał Babę. Nie ma nikogo, kto mógłby być stale pamiętany. Nawet żona nie może pamiętać swojego męża przez cały czas. Z pewnością, gdy ona gotuje i opiekuje się dziećmi, nie pamięta swojego męża. Jednak tutaj macie praktykować stałe pamiętanie, aby na końcu wasze stany były takie, że będziecie pamiętać tylko Jednego. To jest bardzo ważny egzamin. Jest wielka chwała 8 klejnotów; gdy ludzie doświadczają złych omenów, noszą pierścionek z 8 klejnotami. Na końcu powinno być pamiętanie tylko jednego Ojca. W tym celu linia waszych intelektów ma być zupełnie jasna i nikt inny nie powinien być pamiętany, ponieważ tylko wtedy będziecie mogli stać się paciorkami w różańcu. Jest wielka chwała 9 klejnotów. Dlatego, niech będzie praktyka stałego pamiętania. Teraz prawie nikt nie pamięta Baby nawet przez 2 lub 3 godziny. Im bardziej wzrośnie chaos na świecie, tym więcej wiary będziesz mieć w sercu i tym bardziej twoje serce odsunie się od starego świata. Wielu umrze. Intelekt mówi także, że Maja jest bardzo starym wrogiem. Nie ma ani jednego miejsca, w którym nie byłoby wrogów. Dzieci, teraz zmieniacie się z brudnych w czyste. Macie zrozumienie, że nie można jeść jedzenia gotowanego przez nieczystych ludzi. Mówi się także: Jakie jest jedzenie, taki jest umysł. Ci, którzy kupują coś niewłaściwego, ci, którzy przygotowują to i ci, którzy to jedzą, gromadzą grzech. Ojciec wyjaśnia wszystko bardzo jasno. Dzieci, powracacie stąd odświeżeni. Przez cały dzień, cykl świata powinien obracać się w twoim intelekcie i powinieneś także pamiętać swój dom. Gdy wracasz stąd do swojego fizycznego domu, twój stan jest pod wpływem towarzystwa, które utrzymujesz. Nawet gdy siedzicie tutaj, joga intelektu niektórych wędruje na zewnątrz i dlatego oni nie mogą mieć pełnej dharny. Nieograniczony Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam, duszom: Jesteście duszami i wykonujecie czyny poprzez swoje ciała. Rozumiecie, że teraz bierzecie śrimat od Baby i raz jeszcze bierzecie swoją fortunę królestwa. A więc, jak szczęśliwi powinniście być! Pamiętane jest określenie: Zapytaj dzieci Pana gopi (ukochanych) o ponadzmysłowe szczęście. Im wyższy stanie się wasz stan i im bardziej wzrośnie liczba dzieci, tym więcej będziecie mieć szczęścia i wasza wiara także stanie się silna. Gdy ciągle będziesz zwracać uwagę na swoją dharnę, entuzjazm w intelekcie wzrośnie. Z czasem, służenie będzie się odbywać z dużą prędkością. Muszą być stworzone takie metody, dzięki którym strzała trafi kogoś. Główną kwestią jest przedstawiać Ojca. Otrzymujecie nieograniczone dziedzictwo od nieograniczonego Ojca. On jest także Oceanem Wiedzy. Ludzkie istoty stają się czyste tylko poprzez wiedzę. Ten sam Ojciec jest Oczyścicielem. Po prostu weź jeden punkt odnośnie tego, że czczenie nie może trwać z pojęciem wszechobecności. To trzeba bardzo jasno wyjaśniać. Tamci ludzie mówią, że zniszczenie odbędzie się poprzez naszą wiedzę. Wy także mówicie, że płomienie zniszczenia wyłonią się z tego ofiarnego ognia wiedzy Rudry. Dlatego to, co oni mówią jest także właściwe! Jednak, nawet jeśli oni nie akceptują tego, to co innego nastąpi jak nie zniszczenie? Zniszczenie odbyło się również w poprzednim cyklu. Bóg mówi: To wszystko zostanie poświęcone w ofiarnym ogniu wiedzy Rudry. Tamci ludzie myślą, że wasza wiedza jest taka jak to i dlatego przeciwstawiają się wam. Oni wierzą, że znajdą Boga, wykonując dużo czczenia. My także mówimy, że ci, którzy dużo czcili, znaleźli Boga. Jednak, ludzie potrzebują dużo wysiłku, aby zrozumieć to. Dzieci, w poprzednim cyklu także pomogliście Ojcu zmienić piekło w niebo. Dlatego zniszczenie piekła z pewnością musiało się odbyć. Tylko gdy piekło jest niszczone, może być założone niebo. Możecie także wyjaśniać, że Bharat naprawdę był czysty. Ludzie z wszystkich religii zgodzą się, że na pewno było niebo. Starożytny oznacza to, co jest najstarsze i to może być tylko niebo. To, co stało się stare, musi ponownie stać się nowe; to jest w waszych intelektach dzieci. Tam naprawdę było królestwo bóstw, ale ono dłużej nie istnieje. Oni ponownie zakładają oryginalną religię bóstw. Z czyją pomocą? Z pomocą bezcielesnego Bapudżi (Ojca) wszystkich dusz. On jest Ojcem wszystkich dusz. Rozumiecie to wszystko. Jesteście tak zwykli! Ojciec mówi: Jestem Panem Biednych. Wy jesteście biedni. Co posiadacie? Poświęciliście wszystko dla Bharatu. Wasza wojna z Rawanem jest tak wielka! Jesteście armią Śakti. Śpiewa się także: Ukłony dla matek. Nieczyści kłaniają się czystym, których więc matek to dotyczy? Oni uważają, że Ziemia jest Matką, jednak jest to kwestia tych, którzy żyją na ziemi. Jest Dżagadamba, a więc są także jej dzieci. Świątynia Dilwala została wybudowana jako memoriał. Są kumari i pół kumari, które są także zwane matkami. Mówicie: Baba, jesteśmy Brahma Kumarami i Kumari, a więc nie nazywaj nas matkami, ale Swoimi dziećmi. Jesteśmy kumari. To są głębokie kwestie wymagające zrozumienia, ale ludzie nie mogą tego zrozumieć. Świadomość z poprzednich żyć pozostaje i nie przerywa się. Jest to w waszych intelektach, że Śiw Baba jest przed wami i że On mówi do was, dusze. Ojciec wszedł w to ciało. Baba przychodzi i wykonuje boskie, alokik działalności. On uczy, aby oczyścić nieczystych. Musi być dokładne pamiętanie. Śiw Baba, Oczyściciel uczy nas. Oczyściciel jest najwyższy ze wszystkich, On jest Ojcem, a także Nauczycielem. Pierwsze słowo, które powinno pojawiać się to Oczyściciel. Ludzie pamiętają Go mówiąc: O Boże, Ojcze, przyjdź! Przyjdź i ponownie naucz nas radża jogi! Ojciec także mówi: Ja ponownie uczę was łatwej wiedzy. Nie ma tu kwestii książek itd. Jednak ludzie wspominali ich tytuły. Ojciec daje ci teraz naukę, aby uczynić cię godnym. Każdego dnia otrzymujecie nowe punkty. W Gicie i Grancie itd., niczego nie dodają i nie redagują. Przekazują to tak, jak jest. Tutaj jednak, są dodatki, a także redaguje się niektóre rzeczy. Każdego dnia otrzymujecie nowe punkty. Ta wiedza jest bardzo cudowna! Nie ma jej w żadnych pismach. Żądza jest największym wrogiem. Bóg mówi: Zapomnij każdego, swoje ciało także i pamiętaj tylko Jednego! Ja zabiorę wszystkie was, dusze z powrotem do domu. Jestem Nieśmiertelnym Wizerunkiem, Śmiercią wszystkich śmierci. Przyszedłem, aby zabrać wszystkie dzieci do domu, a więc powinnyście być szczęśliwe. Rozumiecie, że teraz wracacie do domu. Stańcie się szybko mądrzy i bierzcie swoje dziedzictwo od Baby. Do tego czasu wojna się nie rozpocznie. Baba mówi: Ja nie mogę niczego uczynić. Najpierw będą próby. Do tej chwili nie pojawili się władcy. Możecie wyjaśniać także o Radżastanie (lądzie królów). Zapytajcie ich: Czy wiecie, dlaczego używana jest nazwa Radżastan? W Bharacie było królestwo Lakszmi i Narajana. Ten Radżastan (ląd królów) ponownie ma być założony i założenie zachodzi teraz. My naprawdę o tym wiemy, ale tylko gdy to będzie w waszych intelektach, wzrośnie stopień szczęścia. Na ścieżce czczenia ludzie budują świątynie dla tamtych bóstw. W Bharacie było tak dużo bogactwa. Raz jeszcze czynimy go boskim lądem królów. Przyjdź i zrozum te kwestie. Powinniście być dumni, wyjaśniając to. Jest także seminarium na temat tego. Baba wyjaśnił, jak powinno się służyć. Kumari, matki, a także bracia wszyscy słuchają razem. Jeden Bóg, nie Kriszna jest Najwyższy ze Wszystkich. Dlatego, możecie wyjaśniać na temat Radżasthanu. Naprawdę istniał Radżasthan, ziemia królów i budowano świątynie dla nich. My raz jeszcze go tworzymy. Ojciec uczy nas radża jogi. Ty także musisz tego spróbować. Potem przez pół cyklu nigdy nie będziesz płakać. Dzięki przestrzeganiu śrimatu Ramy pokonujecie Rawana. Jeśli oni będą słuchać tych słów, one dotkną ich, a ci, których uderzy strzała, przyjdą tutaj, aby zrozumieć. Baba organizuje to nieograniczone seminarium każdego dnia. To jest seminarium dusz z Najwyższą Duszą. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby uwolnić się od cierpienia karmy, przebywaj w pamiętaniu jednego Ojca. Nie marnuj czasu, pamiętając jakąś cielesną istotę. Utrzymuj linię intelektu bardzo czystą.

2. Spożywaj bardzo czyste jedzenie. Jakie jest twoje jedzenie, taki jest twój umysł. Dlatego, nie jedz jedzenia przygotowanego przez nieczystych ludzi. Masz uczynić swój intelekt czystym.

Błogosławieństwo:
Bądź stale bogaty w duchowe wsparcie i sprawiaj, że każdy będzie zadowolony.

W dzisiejszym świecie jest wielu z bogactwem, ale największym bogactwem, które jest potrzebne, jest wsparcie. Czy ktoś jest bogaty, czy biedny, ludzie dzisiaj nie okazują wsparcia. Ty masz bogactwo wsparcia, zatem nie ważne, jeśli nie dajesz niczego innego innym, ponieważ możesz uczynić każdego zadowolonym, poprzez wsparcie. Twoje duchowe wsparcie dotyczy twojego duchowego związku. Poprzez to duchowe wsparcie, możesz usatysfakcjonować każdego, jeśli chodzi o ich ciało, umysł i bogactwo.

Hasło:
Uczyń odwagę swoim towarzyszem w każdym zadaniu i z pewnością odniesiesz sukces.