10.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, dzięki tej nauce, idziecie do waszego ziemi szczęścia poprzez rejon spokoju. To jest wasz cel i przedmiot. Nigdy nie powinniście o tym zapominać.

Pytanie:
Dzieci, na jakie sceny dramatu patrzycie obecnie jako niezależni obserwatorzy?

Odpowiedź:
Obecnie, w dramacie są sceny całkowitego cierpienia. Nawet, jeśli ktoś ma trochę szczęścia, to jest ono tymczasowe, takie jak odchody wrony. Cała reszta, jest tylko cierpieniem. Dzieci, weszłyście teraz w światło. Wiecie, jak nieograniczony cykl świata obraca się sekunda po sekundzie. Jeden dzień nie może być taki sam jak następny. Działania całego świata stale się zmieniają w miarę jak pojawiają się nowe sceny.

Om śanti.
Podwójne om śanti. Dzieci, Ojciec jest umocniony w swojej oryginalnej religii i On także mówi wam, abyście ustabilizowały się w swojej oryginalnej religii swojej prawdziwej tożsamości i pamiętały Ojca. Nikt inny nie może powiedzieć: Ustabilizuj się w swojej oryginalnej religii. Dzieci, macie wiarę w swoich intelektach. Ci, którzy posiadają tę wiarę w intelektach są zwycięzcy. To oni odnoszą zwycięstwo. Jakie zwycięstwo odnoszą? Wzięcia dziedzictwa Ojca. Pójść do nieba oznacza odniesienie zwycięstwa i wzięcie dziedzictwa od Ojca. Innym aspektem jest czynić starania dla zdobycia pozycji. Z całą pewnością macie pójść do nieba. Dzieci, wiecie, że ten świat jest brudny. Bardzo dużo cierpienia jeszcze nadejdzie. Znacie także cykl. Baba przyszedł wiele razy, aby oczyścić dusze i zabrać je z powrotem do domu jak chmarę komarów. Potem On sam odchodzi i zamieszkuje w rejonie spokoju. Dzieci także tam pójdą. Dzieci, powinnyście być szczęśliwe, ponieważ dzięki tej nauce pójdziecie do ziemi szczęścia poprzez rejon spokoju. To jest waszym celem i waszym przedmiotem nauki. Nie powinniście o tym zapominać. Słyszycie o tym codziennie. Rozumiecie, że Ojciec uczy was, aby was oczyścić. On pokazuje wam łatwą metodę pamiętania by się oczyścić. To nie jest nic nowego. Zostało zapisane to, że Bóg uczył radża jogi. Jedyny błąd, który popełnili to taki, że wstawili imię Kriszny do Gity. Dzieci, to nie jest tak, że wiedza, którą teraz otrzymujecie, znajduje się w innych pismach, innych niż Gita. Dzieci, wiecie, że żadna ludzka istota nie posiada chwały, którą ma Ojciec. Jeżeli Ojciec nie przyszedłby, cykl świata nie obróciłby się. W jaki sposób ziemia cierpienia mogłaby się stać ziemią szczęścia? Cykl świata musi się obracać, a więc Ojciec z cała pewnością musi przyjść. Ojciec także przychodzi, aby zabrać każdego do domu, a potem cykl zaczyna się na nowo. Jeżeli Ojciec by nie przyszedł, w jaki sposób żelazny wiek zmieniłby się w złoty? Te aspekty nie są wspomniane w pismach. Radża joga jest wspomniana tylko w Gicie. Jeżeli ludzie dowiedzieliby się, że Bóg przyszedł w Abu, wszyscy by tutaj przybiegli, aby się z Nim spotkać. Nawet sannjasini chcą spotkać Boga. Ludzie pamiętają Oczyściciela, ponieważ chcą powrócić do domu. Dzieci, obecnie stajecie się multimilionkrotnie fortunne. Tam jest bezkresne szczęście. Religia bóstw, która istniała w nowym świecie, dłużej nie istnieje. Ojciec przeprowadza założenie królestwa bóstw poprzez Brahmę. Jest to bardzo jasne i to jest waszym celem i waszą nauką. W tym nie ma kwestii żadnej wątpliwości. Wraz z waszym rozwojem będzie jasne, że królestwo z całą pewnością musi być założone, że ma być założona oryginalna, wieczna, religia bóstw. Kiedy żyjecie w niebie, ten ląd jest zwany Bharatem, a potem, kiedy wchodzicie do piekła, jest to zwane Hindustanem. Tutaj jest cierpienie i tylko cierpienie. Następnie ten świat się zmienia w niebo; tam będzie istniała tylko ziemia szczęścia. Dzieci, posiadacie tę wiedzę. Ludzie tego świata niczego w ogóle nie wiedzą. Ojciec sam mówi: Teraz jest ciemność nocy. Ludzkie istoty stale w nocy błądzą. Dzieci, jesteście teraz w świetle. Stańcie się niezależnymi obserwatorami i wdrażajcie to sobie do swoich intelektów. Nieograniczony cykl świata stale się obraca sekunda po sekundzie. Jeden dzień nie może być taki sam jak następny. Akty (działania) całego świata stale się zmieniają i pojawiają się nowe sceny. Obecnie są to sceny całkowitego cierpienia. Jeżeli jest jakiekolwiek szczęście, to jest takie jak to, co spuszcza wrona, a cała reszta, to tylko cierpienie. Być może dla niektórych jest szczęście w tym życiu, ale w następnym życiu występuje cierpienie. Dzieci, wasze intelekty są świadome, że macie pójść do domu. Dlatego macie czynić starania, byście stały się czyste. Najwznioślejszy (Śri, śri) dał wam śrimat, abyście stali się wzniosłą Lakszmi i wzniosłym Narajanem. Adwokat przekazuje wskazówki, jak stać się adwokatem. Ojciec teraz mówi: Przestrzegaj śrimatu i stawaj się taki. Pytaj siebie: Czy mam jakieś wady? Ludzie teraz śpiewają: Jestem bez cnót! Nie mam żadnych cnót! Miej dla mnie współczucie! Współczucie, tzn. miłosierdzie. Baba mówi: Dzieci, Ja nie mam dla nikogo żadnego miłosierdzia. Każdy musi sam dla siebie mieć miłosierdzie. Ta sztuka życia ma stały scenariusz. Niemiłosierny Rawan wprowadza was w cierpienie. To także jest w planie dramatu. Rawan nie powinien być za to obwiniany. Ojciec przychodzi i po prostu wam radzi. To jest Jego miłosierdzie. Jednak to królestwo Rawana, będzie trwało dalej. Dramat jest wieczny. Ani Rawan nie powinien być obwiniany, ani ludzkie istoty nie powinny być obwiniane. Cykl musi się obracać. Ojciec stale pokazuje wam metody, jak wyzwolić się od Rawana. Staliście się bardzo grzesznymi duszami, stosując polecenia Rawana. Teraz świat jest stary. Nowy świat z całą pewnością nadejdzie. Cykl musi się obrócić. Złoty wiek z całą pewnością musi przyjść ponownie. Teraz jest zbieżny wiek. Wojna Mahabharadzka jest wojną obecnego czasu. Ci, którzy w czasie zniszczenia nie mają miłości w swoich intelektach, ulegają zniszczeniu. To się wydarzy. Staniemy się zwycięzcy i będziemy panami nieba. Całej reszty tam nie będzie. Rozumiecie, że trudno jest stać się bóstwem, nie stając się czystym. Ojciec teraz daje wam śrimat, by uczynić was wzniosłymi bóstwami. Nie możecie otrzymać takich wskazówek w żadnym innym czasie. On gra swoją rolę dawania wam śrimatu tylko w zbieżnym wieku. Nikt inny nie posiada tej wiedzy. Czczenie, tzn. czczenie, nie może być zwane wiedzą. Tylko Duch, Ocean Wiedzy daje duchową wiedzę. Chwała, jako Oceanu Wiedzy i Oceanu Szczęścia, jest tylko Jego chwałą. Ojciec pokazuje wam metody czynienia starań. Powinniście być świadomi tego, że jeżeli nie zdacie teraz, to nie będziecie zdawać cykl po cyklu i będziecie bardzo potężnie skaleczeni. Kiedy nie stosujesz śrimatu, jesteś kaleczony. Drzewo braminów z całą pewnością musi rosnąć. Ono urośnie tylko tyle, ile rośnie drzewo bóstw. Macie czynić starania i inspirować innych do tego. Sadzonka stale jest sadzona i drzewo będzie rosło. Wiecie, że teraz odnosicie korzyść. Korzyść, której doświadczacie jest tym, że przechodzicie z nieczystego świata do czystego świata. Dzieci, zamki na waszych intelektach obecnie się otworzyły. Ojciec jest Intelektem mądrych. Teraz wszystko rozumiecie. Z upływem czasu zobaczycie na czyich intelektach zamki się otwierają. To także stale się wydarza zgodnie z dramatem. Potem wszystko się powtórzy od złotego wieku. Era zaczyna się od koronacji Lakszmi i Narajana. Piszecie tak jasno, że niebo istnieje od roku pierwszego i trwa do 1250 roku. Jest to historia prawdziwego Narajana. Jest również religijna historia Pana Nieśmiertelności. Obecnie słuchacie prawdziwej historii Pana Nieśmiertelności, a potem memoriał obecnego czasu będzie trwał na ścieżce czczenia. Wszystkie święta dotyczą obecnego czasu. Najważniejszym świętem jest przyjście Śiw Baby. Ojciec z całą pewnością musi przyjść na końcu żelaznego wieku, aby zmienić świat. Jeżeli ktoś popatrzy z bliska na obrazy, może zobaczyć jak dokładne jest konto. Jest zagwarantowane z całą pewnością, że będziecie czynić te same starania, które czyniliście w poprzednim cyklu. Stajecie się niezależnymi obserwatorami i widzicie, jakie wysiłki czynią inni. Oni wiedzą o własnych wysiłkach. Wy także wiecie. Czy student nie wiedziałby, ile się uczył? Sumienie będzie go mocno wewnętrznie gryźć, jeżeli był słaby w danym przedmiocie i w wyniku tego nie zdał. W czasie egzaminów serca tych, którzy są słabi w nauce, będą bardzo szybko biły. Dzieci będą mieć wizje, ale będzie już za późno. Cóż można w tym czasie zrobić? Kiedy ktoś nie zdaje w szkole, to jego rodzina i nauczyciel są wzburzeni. Jeśli bardzo niewielu studentów zdało w ich szkole, to być może powiedzą, że dlatego, bo nauczyciel nie był wystarczająco dobry. Baba wie, którzy są dobrymi nauczycielami w ośrodkach i w jaki sposób oni uczą. On wie, kto uczy innych dobrze i przyprowadza ich tutaj. On wie wszystko. Baba mówi: Przyprowadzajcie tutaj chmury. Jeżeli przywozicie tutaj swoje małe dzieci, jesteście do nich przywiązani. Powinieneś przybywać tutaj sam, bez dziecka tak, aby twój intelekt był całkowicie skupiony na nauce. Swoje dzieci oglądacie w domu cały czas, tak czy inaczej. Ojciec mówi: Ten stary świat ma się stać cmentarzem. Kiedy nowy dom jest budowany, to wasze intelekty są świadome faktu, że powstaje nowy dom. Dalej pracujecie, ale wasze intelekty są już przyciągane do nowego domu. Tamten aspekt domu jest ograniczony, a tutaj jest to nieograniczony aspekt. W czasie wykonywania każdego czynu, bądź stale świadomy, że teraz wracasz do domu, a potem pójdziesz do swojego królestwa i będziesz doświadczać bezkresnego szczęścia. Ojciec mówi: Dzieci, macie się opiekować swoimi dziećmi itd. ale intelekty powinny być połączone z Ojcem. Jeżeli nie przebywasz w pamiętaniu, nie stajesz się czysty. Poprzez pamiętanie stajesz się czysty, a poprzez wiedzę, zarabiasz dochód. W tym świecie każdy jest nieczysty. Są dwa brzegi. Baba jest zwany Przewoźnikiem, ale nikt nie rozumie znaczenia tego. Wiecie, że Ojciec przeprowadza was na drugi brzeg. Wiecie dusze, że gdy pamiętacie Ojca, jesteście coraz bliżej. To dlaczego Bóg otrzymał nazwę „Przewoźnik” ma swoje znaczenie. Każdy śpiewa chwałę: „Przeprowadź moją łódź na drugi brzeg”. Czy będziecie tak śpiewać w złotym wieku? Tylko w żelaznym wieku ludzie wzywają. Dzieci, obecnie rozumiecie wszystkie te aspekty. Ci, którzy są nierozsądni, nie mogą tutaj przychodzić. Baba bardzo surowo tego zabrania. Jeżeli ktoś nie wierzy, nie wolno wam go tutaj przywozić. On niczego nie zrozumie. Przede wszystkim dajcie tej osobie 7-dniowy kurs. Strzała może przeszyć kogoś w ciągu dwóch dni. Jeżeli będzie mu się to podobać, nie pozostawi tego. Taka osoba powie: Chcę się tego uczyć dłużej, niż przez 7 dni. Wówczas natychmiast zrozumiecie, że ta dusza należy do tego klanu. Ci, którzy mają bystre intelekty, nie będą się zajmować żadnymi innymi rzeczami: „nawet, jeżeli zostanę zwolniony z pracy – nie ma sprawy, znajdę następną”. Dzieci, które mają uczciwe serca, nigdy nie będą zwolnione ze swojej pracy. Same dzieci są tym zdumione. Niektóre córki mówią: Baba, przekształć intelekt mojego męża. Baba mówi: Nie mów Mnie, żebym Ja to uczynił. Ty możesz przebywać w pamiętaniu i mając potęgę jogi, wyjaśnij mu tę wiedzę. Baba nie będzie przekształcał niczyjego intelektu, bo wtedy każdy by czynił to samo. Ludzie bardzo szybko zaczynają naśladować każdy system, który rozpoczyna jakaś jedna osoba. Kiedy inni słyszą, że ktoś odniósł korzyść z pomocą jakiegoś guru, wszyscy zaczynają go naśladować. Oczywiście będzie chwała nowej duszy, która przychodzi z góry. Potem ta osoba będzie miała wielu naśladowców. Dlatego wam nie wolno przyglądać się żadnym takim rzeczom. Macie patrzeć tylko na siebie, by zobaczyć w jakim stopniu się uczycie. Baba w sposób szczegółowy rozmawia z wami. Jeżeli tylko im powiecie: „pamiętaj Ojca”, to będzie wiadomo, że można czynić tak, nawet siedząc w domu. Jednak Ocean Wiedzy będzie z całą pewnością dawał wiedzę, prawda? Najważniejszym aspektem jest manmanabhaw. Oprócz tego On także wyjaśnia sekrety początku, środka i końca świata. Teraz zostało stworzono wiele bardzo dobrych obrazów. Ojciec wyjaśnia wam ich znaczenie. Brahma jest pokazany na końcu pępowiny Wisznu. Trimurti jest także pokazane. Zatem, jak Brahma wyłoniłby się z pępowiny Wisznu, tak jak oni to pokazali? Ojciec zasiada i wyjaśnia, co jest słuszne a co niesłuszne. Ludzie tworzą wiele obrazów w oparciu o własną wyobraźnię. Cykl jest także pokazany w niektórych pismach. Jednak czas trwania jest pozmieniany. Jest wiele opinii. W pismach zostało zapisane wiele ograniczonych aspektów. Ojciec wyjaśnia nieograniczone aspekty takie jak, w jaki sposób cały świat jest królestwem Rawana. Wasze intelekty posiadają wiedzę o tym, jak staliście się nieczyści i jak możecie raz jeszcze stać się czyści. Wszystkie inne religie przychodzą później. Jest wielka różnorodność. Jedna dusza nie może być taka sama jak następna. Żadne dwie osoby nie mogą mieć takich samych rysów. Ta sztuka życia ma stały scenariusz i ona stale się powtarza. Dzieci, Ojciec jest tutaj i wam wyjaśnia. Teraz pozostaje coraz mniej czasu. Sprawdzaj siebie: W jakim stopniu jestem stale szczęśliwy? Nie wolno mi wykonywać żadnych grzesznych czynów. Sztormy z całą pewnością przyjdą. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, bądźcie skupione. Stale prowadźcie dziennik i wtedy będziecie mogły żałować za błędy, które popełniłyście. To jest tak, jak wybaczanie sobie potęgą jogi. Baba nie wybacza. Nie ma w dramacie słowa „wybaczanie”. Sam dla siebie masz czynić starania. Ludzkie istoty muszą płacić za grzechy, które popełniają. Nie ma kwestii wybaczania. Ojciec mówi: W każdym aspekcie czyń starania. Dusze, Ojciec zasiada tutaj i daje wam metody, jak to czynić. Wołacie do Ojca, aby przyszedł do starego świata Rawana: Przyjdź i oczyść nas nieczystych! Jednak ludzkie istoty niczego nie rozumieją. To jest diabelskie społeczeństwo. Jesteście bramińskim społeczeństwem i stajecie się społeczeństwem bóstw. Dzieci, czynicie wysiłki w kolejności. Potem mówi się, że tylko tyle jest w twojej fortunie. Marnujesz czas. Życie po życiu, cykl po cyklu, nie będziesz mógł wziąć wysokiej pozycji. Nie wolno ci sprowadzać dla siebie straty, ponieważ teraz jest czas na gromadzenie. Później doświadczysz straty. Jest tyle straty w królestwie Rawana. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry, od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Bądź skupiony i sprawdzaj siebie. Głęboko, sercem żałuj za błędy, które popełniłeś i wybaczaj sobie potęgą jogi. Sam dla siebie czyń starania.

2. W pełni stosuj rady Ojca dla siebie i bądź miłosierny. Patrz na własne wysiłki i wysiłki innych, jako niezależny obserwator. Nigdy dla nikogo nie bądź przyczyną straty.

Błogosławieństwo:
Pozyskaj prawo do wszystkich skarbów posiadając stałe pamiętanie i gromadź niezniszczalny dochód.

Posiadając stałe pamiętanie stale będziesz zarabiać dochód na każdym kroku i doświadczać posiadania prawa do wszystkich skarbów szczęścia, spokoju, miłości, błogości. Jakiekolwiek cierpienie nie będzie doświadczane jako cierpienie. W zbieżnym wieku bramini nie mogą cierpieć. Jeżeli jest jakiekolwiek cierpienie, to ono pojawia się, aby przypomnieć ci o Ojcu. Tak jak róża posiada kolce by się chronić, tak jakiekolwiek trudności będą instrumentami jeszcze bardziej przypominającymi o Ojcu.

Hasło:
Nasiono czynu stanie się potężne, gdy stale otrzymuje wodę czystych myśli w oparciu o śrimat Boga.