10.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, słuchacie od duchowego Ojca nowych duchowych kwestii. Dusze, wiecie, że tak jak przyszłyście tutaj, zmieniwszy swoją formę, podobnie Ojciec także przyszedł w taki sam sposób.

Pytanie:
Jaki tytuł mogą otrzymać małe dzieci jeśli będą zwracać wielką uwagę na wyjaśnienia, które daje Ojciec?

Odpowiedź:
Tytuł duchowego przywódcy.Jeśli małe dzieci zrobią coś odważnego i będą zwracać uwagę na to, co mówi Ojciec oraz będą wyjaśniać te kwestie innym, to każdy będzie okazywać im wiele miłości. Imię Ojca także będzie sławione.

Piosenka:
Pozostaw swój tron nieba i zejdź na dół na ziemię.

Om śanti.
Dzieci wołały i Ojciec odpowiedział. Dzieci, co wy mówicie w praktyce? Baba przyjdź ponownie do królestwa Rawana. Jest także wyrażenie: Cień Mai jest ponownie rzucony. Rawan jest zwany Mają. Dlatego oni wołają: Teraz nastało królestwo Rawana i dlatego przyjdź tutaj ponownie. Tutaj, w królestwie Rawana, jest dużo cierpienia. Staliśmy się bardzo nieszczęśliwymi, grzesznymi duszami. Ojciec jest tutaj w praktycznej postaci. Dzieci, wiecie, że ta sama Mahabharacka wojna ponownie jest tutaj. Ojciec uczy wiedzy i radża jogi. Ludzie wołają: O Bezcielesny Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo, przyjdź z bezcielesnego świata i przyjmij cielesną postać! Zmień swoją postać! Ojciec wyjaśnia, że wy także jesteście mieszkańcami tego miejsca, tzn. wielkiego pierwiastka brahm, czyli bezcielesnego świata. Ty także zmieniłeś swoją formę. Nikt tego nie wie. Bezcielesna dusza bierze fizyczne ciało. Tamten to świat bezcielesny. To jest świat fizyczny, a tamten świat to świat subtelny; on jest odrębny. To jest w waszych intelektach, że przychodzicie tutaj z rejonu ciszy, z rejonu poza dźwiękiem. Gdy Ojciec ma stworzyć nowe stworzenie, najpierw stwarza subtelny rejon. Tylko teraz idziecie do subtelnego rejonu; w innym czasie nigdy tam nie pójdziecie. Gdy najpierw schodzicie na dół, nie przechodzicie przez świat subtelny. Przychodzicie tutaj bezpośrednio. Teraz możecie pójść do subtelnego rejonu i powrócić. Nie chodzi o pójście tam pieszo i powrót pieszo. Dzieci, macie wizje. Możecie mieć także wizje bezcielesnego świata, ale nie możecie tam pójść. Możecie mieć także wizje Waikunth, ale nie możecie tam pójść dopóki nie staniecie się całkowicie czyści. Nie możecie powiedzieć, że możecie pójść do subtelnego rejonu. Możecie mieć jego wizję. Jest Śiw Baba, Dada i wy, dzieci. Dzieci, popatrzcie, jak słuchacie nowych duchowych kwestii! Nikt na świecie nie zna tych kwestii. Pomimo, że oni mówią o bezcielesnym świecie, nie wiedzą jaki on jest. Przede wszystkim oni nie znają duszy, a więc jak mogliby znać bezcielesny świat? Ojciec przychodzi i przede wszystkim daje wam wszystkim uświadomienie duszy. Jesteście duszami, zmieniliście swoją formę, tzn. przyszliście z bezcielesnego do fizycznego świata. Dusze, teraz rozumiecie, jak doświadczacie 84 żyć. Dusza jest napełniona całą tą rolą, tak jak na płycie. Wcześniej On mówił wam to wszystko. Ojciec mówi: Ja teraz przekazuję wam głębokie, zabawiające kwestie. Wiecie, że wcześniej nie wiedzieliście tego. Nowe punkty wchodzą do waszych intelektów i dlatego szybko jesteście w stanie wyjaśniać innym. Drzewo braminów rośnie dzień po dniu. Potem stanie się ono drzewem bóstw. Liczba braminów będzie rosnąć. Jak się na nie spojrzy ono jest bardzo małe, podobnie jak gdy się spojrzy na Indie na mapie świata, też wydają się małe. W rzeczywistości, Indie są tak wielkie. Podobnie o wiedzy mówi się: Manmanabhaw, tzn. pamiętaj Alfę. Nasiono jest tak małe, a drzewo, które z niego wyrasta jest tak wielkie. Ten bramiński klan jest także tak mały i on stale rośnie. W waszych intelektach jest to, że teraz jesteście braminami i że potem staniecie się bóstwami. Obraz schodów 84 żyć jest bardzo dobry. Dzieci, możecie wyjaśniać, że ci, którzy biorą 84 życia są tymi, którzy przyjdą i to zrozumieją. Niektórzy biorą 84 życia, a inni biorą 80. Przynajmniej rozumiecie, że należycie do tego klanu bóstw. Będziecie należeć do klanu dynastii słońca. Jeśli nie zdacie, przyjdziecie później. Nie wszyscy przyjdą razem. Pomimo, że wielu bierze tę wiedzę, nie wszyscy przyjdą na dół razem. Powrócą razem i będą przychodzić po kilku za jednym razem. To trzeba zrozumieć. Jak wszyscy mogliby wziąć 84 życia w tym samym czasie? Wołacie do Ojca, aby przyszedł ponownie i wypowiedział do was ponownie wiedzę Gity. To pokazuje, że On przychodzi i wypowiada wiedzę Gity kiedy odbywa się Mahabharacka wojna. Ta wiedza jest zwana radża jogą. Teraz uczycie się radża jogi. Baba przychodzi i daje nam wiedzę co każde 5000 lat. On przekazuje historię prawdziwego Narajana, prawda? Skąd oni przyszli i gdzie poszli? Nikt tego nie wie. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, na was został rzucony cień Rawana. Teraz, zgodnie z dramatem królestwo Rawana musi się skończyć. W złotym wieku jest królestwo Ramy, natomiast obecnie jest królestwo Rawana. Rozumiecie, że nikt na świecie nie ma wiedzy, którą wy teraz macie. To jest nasza nowa nauka dla nowego świata. W Gicie oni zapisali imię Kriszny, ale to jest stara kwestia. Teraz słuchacie nowych aspektów. Oni mówią, że nigdy wcześniej nie słyszeli tego, aby Bóg Śiwa mówił. Oni zawsze słyszeli, że to Bóg Kriszna mówi. Słuchacie wszystkiego nowego dla nowego świata. Wszyscy wiecie, że Bharat jest starożytny. Jednak, kiedy tak było i jak trwało królestwo Lakszmi i Narajana? Jak oni zdobyli swoje królestwo i gdzie potem poszli? Nic z tego nie wchodzi do ich intelektów. Co się stało, że ich królestwo się skończyło? Kto zwyciężył? Oni niczego nie rozumieją. Mówią, że złoty wiek trwa przez setki tysięcy lat. Jest niemożliwe, aby Lakszmi i Narajan władali królestwem przez setki tysięcy lat. W takim razie w dynastii słońca byłoby wielu królów. Nigdzie nie wspomina się o nich. Nikt nie wie o 1250 latach ani też jak długo trwało królestwo Lakszmi i Narajana. Nikt tego nie wie, więc jak ktoś mógłby wiedzieć cokolwiek o setkach tysięcy lat? Żaden intelekt teraz nie funkcjonuje. Wy mali potraficie szybko wyjaśniać. Jest to bardzo łatwe. Ta cała historia jest oparta na Bharacie. W złotym i srebrnym wieku ludzie Bharatu byli królami. Są różne wizerunki. To było 5000 lat temu, ale oni mówią o setkach tysięcy lat. Ojciec mówi: Ta historia jest historią 5000 lat. 5000 lat temu było królestwo Lakszmi i Narajana. Była ich dynastia a potem oni musieli wziąć kolejne wcielenia. Gdy wy, małe dziewczęta, będziecie wyjaśniać nawet tyle, ludzie pomyślą, że bardzo dobrze studiowałyście tę wiedzę. Nikt oprócz duchowego Ojca nie ma tej duchowej wiedzy. Powiedzieliście, że duchowy Ojciec przyszedł i dał wam tę wiedzę. Dusza słucha poprzez ciało. Dusza mówi: Staję się taka i taka. Ludzkie istoty nie są świadome siebie. Ojciec pomógł nam uświadomić sobie siebie. Ja, dusza, biorę pełne 84 wcielenia. Gdy będziecie to wyjaśniać, oni pomyślą, że macie bardzo dobrą wiedzę. Bóg jest pełen wiedzy. Oni śpiewają: Bóg jest pełen wiedzy, pełen błogości, Wyzwolicielem i Przewodnikiem, ale nikt nie wie, dokąd On nas zabierze. Dzieci, możecie to wyjaśniać. Duchowy Ojciec jest pełen wiedzy. On jest także zwany Tym, który jest pełen błogości. On przychodzi i wyzwala ludzi, gdy są nieszczęśliwi. Jest jedno królestwo Rawana. Mówi się: Niebiański Bóg, Ojciec. Królestwo Rawana jest zwane piekłem. Gdy będziecie wyjaśniać tę wiedzę komuś, oni bardzo szybko powiedzą wam, abyście poszli i opowiadali ją innym. Jednak, bardzo dobrze macie sobie ją wpajać. Jest magazyn, w którym są obrazy z wystawy. Zrozumcie te obrazy dobrze i tak dużo usługi będzie można dzięki nim wykonać. To dziecko (Dżajantibhen) także może pojechać do Londynu i wyjaśniać swojemu nauczycielowi. Możesz pojechać i w ten sposób służyć w Londynie. Na świecie jest tyle oszustwa. Rawan uczynił każdego oszustem. Dzieci mogą wyjaśniać historię i geografię całego świata. Jak długo będzie trwać królestwo Lakszmi i Narajana? Potem od takiego i takiego roku trwała era tych z islamu, buddystów i chrześcijan. Drzewo różnorodności religii rozrosło się i stało się tak duże. Inne religie przychodzą po połowie cyklu. Gdy wy będziecie przekazywać takie aspekty, oni powiedzą, że jesteście duchowymi przywódcami i że macie duchową wiedzę. Następnie ona (Dżajanti) powie: Ta wiedza jest dawana w Indiach. Duchowy Bóg, Ojciec, daje ją. On jest Nasionem. To jest do góry nogami obrócone drzewo. Nasiono jest pełne wiedzy. Nasiono będzie mieć wiedzę o swoim drzewie. To jest drzewo różnorodności religii. Jest to zwane religią bóstw Bharatu. Najpierw jest królestwo Lakszmi i Narajana, a potem jest królestwo Ramy i Sity. Oni są przez połowę cyklu, a potem przychodzą ci z islamu. Drzewo stale rośnie. To dziecko powinno pójść i dawać wykłady oraz wyjaśniać jak pojawia się drzewo. Możemy wyjaśniać, jak obraca się cykl świata. Nie ma nikogo za granicą, kto by to robił. To dziecko powinno iść i wyjaśniać, że teraz jest koniec żelaznego wieku i że wkrótce nadejdzie złoty wiek oraz że oni będą bardzo szczęśliwi. Baba pokazuje wam metody, a więc powinniście na nie zwracać uwagę. Małe dzieci są tak bardzo szanowane. Gdy małe dzieci robią coś odważnego, otrzymują od wielu miłość. Ojciec czuje, że jeśli wy, małe dzieci, będziecie zwracać uwagę na te aspekty, możecie stać się duchowymi przewodnikami. Tylko duchowy Bóg Ojciec daje wam tę wiedzę. Błędem jest nazywać Krisznę Bogiem Ojcem. Bóg jest bezcielesny. Wszystkie wy, dusze, jesteśmy braćmi, a On jest Ojcem. Ojciec przychodzi, gdy każdy w żelaznym wieku jest nieszczęśliwy. Gdy ponownie jest żelazny wiek, Ojciec musi przyjść i założyć złoty wiek. Starożytny Bharat był ziemią szczęścia. Był niebem i było tam niewielu ludzi. Gdzie zatem były pozostałe dusze? Były w rejonie spokoju. Powinniście wyjaśniać w ten sposób. Nie ma potrzeby, aby obawiać się czegokolwiek. Jest to tylko historia. Historia jest opowiadana ze szczęściem. To, jak powtarza się historia i geografia świata jest także historią. Możecie ją także nazwać wiedzą. Powinniście bardzo mocno to pamiętać. Ojciec mówi: Ja, dusza, mam wiedzę o całym drzewie, którą wam powtarzam. Dzieci, pełen wiedzy Ojciec daje wam wiedzę. Gdy to dziecko pójdzie i da im wiedzę, oni powiedzą: Zawołaj także innych. Powiedz im: Tak, mogę ich zawołać, ponieważ ludzie chcą się dowiedzieć o starożytnej radża jodze Bharatu, dzięki której Bharat stał się niebem. Ktoś powinien iść i to wyjaśniać. Co mówią sannjasini? Duchowa wiedza jest tylko w Gicie. Dlatego oni idą i przekazują tylko Gitę. Tak wiele ludzi czyta Gitę i uczy się jej na pamięć. Czy jest to duchowa wiedza? Tamta wiedza oparta jest na ludzkiej istocie. Ludzkie istoty nie mogą dać duchowej wiedzy. Teraz rozumiecie, że pomiędzy Gitą i wiedzą, którą mówi wam Baba, jest różnica dnia i nocy. Ojciec dał tę wiedzę, ale oni wstawili imię Kriszny. Kriszna nie ma tej wiedzy w złotym wieku. Tylko Ojciec jest pełen wiedzy. To są tak delikatne kwestie! Ta wiedza nie istnieje, gdy dusza Kriszny jest w złotym wieku. Oni wszystko pomieszali. Wszyscy możecie jechać za granicę i sławić imię Baby. Możecie dawać wykłady. Mówcie im: Możemy przekazać wam wiedzę o historii i geografii świata. Możemy wyjaśnić wam, jak Bóg zakłada niebo i jak potem niebo staje się piekłem. Usiądź i spisz to, a potem sprawdź, czy nie zapomniałeś jakiegoś punktu. Potem przypomnij sobie te punkty i też je zapisz. Praktykując w ten sposób będziesz bardzo dobrze pisać. Gdy będziesz bardzo dobrze wyjaśniać, twoje imię będzie sławione. Baba może wysłać tam kogoś stąd na usługę. Bardzo dobrze będzie jeśli ona pojedzie i będzie wyjaśniać innym. Możecie stać się bardzo mądrzy tylko w ciągu siedmiu dni. Wpajajcie sobie do swojego intelektu wiedzę o Nasionie i drzewie oraz wyjaśniajcie szczegóły. Możecie wyjaśniać bardzo dobrze używając obrazów. Powinniście interesować się usługą. Wówczas wasza pozycja będzie bardzo wysoka. Wiedza jest bardzo łatwa. To jest brudny, stary świat. W porównaniu do nieba, ten stary świat jest jak śmierdzące krowie łajno. Tamten to złoty świat, natomiast to jest świat krowiego łajna. Dzieci, wiecie, że porzucicie swoje ciało i staniecie się księżniczkami oraz książętami i że pójdziecie uczyć się w takich szkołach. Samoloty tam będą bezpieczne. Dzieci, jeśli będziecie mieć takie wewnętrzne szczęście, nigdy nie będziecie płakać z żadnego powodu. Rozumiecie, że staniecie się książętami i księżniczkami, a więc dlaczego nie mielibyście być szczęśliwi? Pójdziemy do takich szkół w przyszłości i będziemy robić to i tamto. Dzieci, Baba nie może zrozumieć, dlaczego o tym wszystkim zapominacie. Powinniście być tak bardzo upojeni. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Usuń ze swojego intelektu ten brudny stary świat, który jest jak krowie łajno. Pamiętaj złotowieczny świat i utrzymuj nieograniczone szczęście oraz upojenie. Nigdy nie płacz.

2. Wpajaj sobie głębokie i zabawiające kwestie, które mówi ci Ojciec, a potem wyjaśniaj to innym. Zdobądź tytuł duchowego przywódcy.

Błogosławieństwo:
Bądź łatwym i naturalnym joginem oraz wykonując karmę, pozostawaj wolnym od niewoli karmy.

Dzieci Mahawirzy nie mogą być pociągane przez nic atrakcyjnego w fizycznym świecie. One stają się niezależne i kochające Ojca w sekundę. Gdy tylko otrzymają wskazówkę, ci, którzy doświadczają bycia oddzielonymi od swoich ciał, bycia bezcielesnymi, świadomymi duszy, wolnymi od niewoli i jogajukt, są łatwymi joginami, naturalnymi joginami, stałymi joginami, karma joginami i wzniosłymi joginami. Mogą skupić swoje myśli i swój oddech w pamiętaniu Ojca, Pana Życia (Praneśwar), kiedykolwiek chcą, na tak długa, jak chcą.

Hasło:
Przebywać na miejscu stałego i stabilnego stanu, jest oznaką duszy tapaswi.