10.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, kiedykolwiek wyjaśniacie komuś lub dajecie wykład, podczas tego mówcie „Baba, Baba”. Chwalcie Ojca, a strzała trafi do celu.

Pytanie:
Jakie pytanie Ojciec zadaje szczególnie dzieciom z Bharatu?

Odpowiedź:
Wy, dzieci z Bharatu, byłyście bogate. Należałyście do religii bóstw i byłyście napełnione w szesnastu niebiańskich stopniach. Byłyście czyste i nigdy nie używałyście miecza żądzy. Byłyście bardzo bogate. W jaki więc sposób zbankrutowałyście? Czy znacie powód? Dzieci, jak stałyście się niewolnikami? Gdzie straciłyście swoje bogactwo i posiadłości? Tylko pomyślcie o tym, jak stałyście się nieczyste z czystych. Dzieci, gdy będziecie wyjaśniać te aspekty innym i podczas tego mówić „Baba, Baba”, oni z łatwością zrozumieją.

Om śanti.
Gdy mówicie „Om śanti”, powinniście koniecznie pamiętać Ojca. Ojciec przede wszystkim mówi: Manmanabhaw. On z pewnością powiedział to wcześniej i dlatego teraz to mówi. Dzieci, znacie Ojca. Dokądkolwiek idziecie, aby dać wykład grupie, tamci ludzie nie znają Ojca. Dlatego powinniście im powiedzieć, że Śiw Baba mówi, że tylko On jest Oczyścicielem. On z całą pewnością tu przychodzi, aby wyjaśniać, po to aby was oczyścić. Dzieci, tutaj Baba do was mówi: O dzieci, uczyniłem was panami nieba. Byłyście panami świata. Należałyście do oryginalnej wiecznej religii bóstw. Dlatego także powinniście mówić, że Baba to mówi. Baba jeszcze nie otrzymał wiadomości o tym, że ktoś dał taki wykład. Śiw Baba mówi: Uważacie Mnie za Najwyższego ze wszystkich, uważacie Mnie za Oczyściciela. Przychodzę do Bharatu i uczę was radża jogi. Mówię wam: Stale pamiętajcie tylko Mnie. Pamiętajcie Mnie, Najwyższego Ojca. Tak jest, ponieważ On jest Ojcem, który jest Dawcą. Dzieci, z pewnością byłyście panami świata w Bharacie. W tym czasie nie było żadnej innej religii. Ojciec wyjaśnia nam, dzieciom, a potem my wyjaśniamy wam: Baba mówi: Wy, ludzie Bharatu, byliście tak bogaci. Gdy była religia bóstw, byliście napełnieni w 16 niebiańskich stopniach. Byliście czyści, nie używaliście miecza żądzy. Byliście tak bogaci. Ojciec potem mówi: Czy znacie powód waszego bankructwa? Byliście panami świata. Dlaczego teraz staliście się niewolnikami świata? Wciąż zaciągacie długi u każdego. Gdzie straciliście wszystkie te pieniądze? Dawajcie wykłady w taki sam sposób jak Baba to robi i wielu będzie zainteresowanych. Wy, ludzie, nie pamiętacie Baby. Dlatego strzała nie trafia do celu. Nie otrzymujecie tej potęgi. Bo inaczej, gdyby oni usłyszeli nawet jeden taki wasz wykład, wydarzyłyby się cuda. Śiw Baba mówi: Bóg jest tylko Jeden. On usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia, Tym, który zakłada nowy świat. Bharat był niebem. Tam były pałace wysadzane klejnotami i diamentami. Było tylko jedno królestwo. Każdy był jak mleko i cukier. Tak jak chwała Ojca jest nieograniczona, tak chwała Bharatu jest także nieograniczona. Ludzie będą szczęśliwi, gdy usłyszą chwałę Bharatu. Dzieci, Ojciec was pyta: Gdzie straciliście całe swoje bogactwo i posiadłości? Tak dużo wydaliście na ścieżce czczenia. Wybudowaliście tak dużo świątyń. Śiw Baba mówi: Tylko pomyślcie o tym, jak staliście się nieczyści z czystych. Czy nie mówicie, że pamiętacie Boga w czasie cierpienia? Nie pamiętacie Go, gdy jesteście szczęśliwi, ale kto czyni was nieszczęśliwymi? Stale, wciąż i wciąż wypowiadaj imię Baby. Przekazujecie posłannictwo Baby. Baba mówi: Założyłem niebo, Śiwalaję. Tam, w niebie było królestwo Lakszmi i Narajana. Nawet o tym zapomnieliście. Nawet nie wiecie, że to Radhe i Kriszna stali się Lakszmi i Narajanem po swoim ślubie. Zniesławiacie Krisznę, który był panem świata, zniesławiacie nawet Mnie! Jestem Dawcą Zbawienia dla was, a wy mówicie, że jestem w kotach i psach oraz w każdej cząsteczce! Baba mówi: Staliście się tak nieczyści. Ojciec mówi: Jestem Dawcą Zbawienia dla Wszystkich i Oczyścicielem. Potem mówicie, że Ganges jest Oczyścicielem. Nie macie jogi ze Mną, a więc staliście się nawet jeszcze bardziej nieczyści. Pamiętajcie Mnie i wasze grzechy będą usunięte. Wyjaśniajcie, używając wciąż imienia Baby, a będziecie mogli pamiętać Śiw Babę. Mówcie im: My sławimy Ojca. Sam Ojciec mówi: Ja wchodzę w zwykłe nieczyste ciało na końcu jego wielu wcieleń. Dużo wcieleń dotyczy tego jednego (Brahmy \Baby). On teraz należy do Mnie, a więc Ja wyjaśniam poprzez ten powóz. On nie zna swoich wcieleń. On jest Bhagiratem (Fortunnym Powozem) i Ja wchodzę w niego, gdy on jest na emeryturze. Śiw Baba wyjaśnia w ten sposób. Baba nigdy nie słyszał o nikim dającym takie wykłady. Nikt nawet nie wspomina imienia Baby. Oni w ogóle nie pamiętają Baby przez cały dzień. Zajmują się plotkami itd. oraz piszą do Baby, że dali taki wykład i że wyjaśnili w szczególny sposób. Baba rozumie, że wciąż jesteście małymi mrówkami. Nie staliście się jeszcze nawet dużymi mrówkami, a jest jeszcze tak dużo ego. Niektórzy nie rozumieją, że to Śiw Baba wyjaśnia poprzez Brahmę. Zapominacie Śiw Babę. Ludzie bardzo szybko denerwują się z powodu Brahmy. Ojciec mówi: Pamiętajcie tylko Mnie. Powinniście interesować się tylko Mną. Pamiętacie Mnie, prawda? Jednak nawet nie wiecie, kim jest Ojciec ani kiedy On przychodzi. Guru mówią, że cykl trwa setki tysięcy lat, podczas gdy Ojciec mówi, że cykl trwa tylko 5000 lat. Stary świat stanie się nowym światem. Nowy świat stanie się ponownie stary. Gdzie jest teraz Nowe Delhi? Nowe Delhi będzie, gdy będzie ląd aniołów. Nowe Delhi było w nowym świecie nad brzegami rzeki Dżamuny. Tam był pałac Lakszmi i Narajana. Była to ziemia aniołów. Teraz ona stała się cmentarzem. Wszyscy muszą być pogrzebani. Dlatego Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, Najwyższego ze Wszystkich Ojca, a staniesz się czysty. Zawsze wyjaśniaj i w czasie tego mów „Baba, Baba”. Nikt was nie słucha, ponieważ nie wspominacie imienia Baby. Nie jesteście w stanie otrzymać takiej potęgi, ponieważ nie pamiętacie Baby; stajecie się świadomi ciała. Ci, którzy są w niewoli i są bici, bardziej pamiętają Babę niż wy. Oni tak bardzo wołają. Ojciec mówi: Wszyscy jesteście Draupadi. Zostaliście teraz uchronieni przed obnażaniem Są nawet takie kobiety, którym nadano w poprzednim cyklu takie imiona jak Putna itd. Zapomnieliście o tym. Ojciec mówi: Gdy Bharat był Świątynią Śiwy był zwany niebem. Ci, którzy mają majątek, samoloty itd. myślą, że są w niebie. Oni są tak głupi. Kiedykolwiek coś mówisz, zacznij od: „Baba mówi”. Hatha jogini nie mogą dać wam wyzwolenia. Skoro Dawca Zbawienia dla wszystkich jest tylko Jeden, dlaczego przyjmujecie guru? Czy chcecie stać się sannjasinami, czy chcecie nauczyć się hatha jogi i złączyć z pierwiastkiem brahm? Nikt nie może się scalić. Każdy musi grać swoją rolę. Wszyscy aktorzy są niezniszczalni. Ta sztuka życia jest wieczna i niezniszczalna. Jak ktokolwiek może otrzymać wieczne wyzwolenie? Ojciec mówi: Ja przychodzę wyzwolić nawet tych świętych itd., a więc jak Ganges może być Oczyścicielem? Nazywacie Mnie Oczyścicielem, prawda? Wasz stan stał się taki przez przerwanie jogi ze Mną. Teraz miej jogę ze Mną, a twoje grzechy będą usunięte. W lądzie wyzwolenia mieszkają czyste dusze. Teraz cały świat jest nieczysty. Nie znacie czystego świata. Wszyscy jesteście czcicielami; ani jedna osoba nie jest godna czci. Wspominajcie imię Baby i będziecie mogli każdego obudzić. Zniesławiacie Ojca, który czyni was panami świata. Śri Kriszna jest małym dzieckiem, które posiada wszystkie cnoty. Jak on mógłby prowadzić ten interes? Jak Kriszna mógłby być Ojcem wszystkich? Bóg jest tylko jeden. Jeżeli nie przestrzegasz Mojego śrimatu, jak mogłaby być usunięta twoja rdza? Czciliście każdego i taki osiągnęliście stan. Dlatego Ja przyszedłem ponownie. Staliście się zepsuci w swojej religii i czynach. Powiedzcie mi: Kto założył religię hinduską i kiedy ona została założona? W ten sposób dawajcie wykłady i rzucajcie im wyzwanie. Wciąż nie pamiętacie Ojca. Czasami niektóre dzieci piszą, że było tak, jakby Baba w nie wszedł i dał wykład. Baba bardzo pomaga. Dlatego, że nie jesteście na pielgrzymce pamiętania, usługa, którą wykonujecie odbywa się w tempie pełzania. Tylko gdy wspominacie imię Baby, strzała może kogoś przeszyć. Baba mówi: Dzieci, tylko wy przeszłyście przez cykl 84 wcieleń. Dlatego przyszedłem wyjaśniać tylko wam. Ja przychodzę tylko w Bharacie. Ci, którzy są godni czczenia, potem stają się czcicielami. Ja nie staję się godny czci ani czcicielem. Wciąż mówcie: „Baba mówi, Baba mówi”. Stale powtarzajcie to jak mantrę. Gdy Baba słyszy, że w ten sposób dajecie wykłady, zrozumie, że z małych mrówek staliście się dużymi mrówkami. Ojciec mówi: Ja uczę was. Macie jedynie stale pamiętać tylko Mnie. Ja po prostu mówię wam poprzez ten powóz, abyście pamiętali tylko Mnie. Nie wolno wam pamiętać tego powozu. Gdy będziecie mówić: Baba to mówi, Baba wyjaśnia to”, zobaczycie, jak bardzo będą oni pod wrażeniem. Ojciec mówi: Przerwij jogę swojego intelektu ze swoim ciałem i wszystkimi cielesnymi związkami. Gdy już wyrzekniesz się swojego ciała, pozostanie tylko dusza. Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Mnie, Ojca. Niektórzy mówią: „Jestem brahm”, a inni mówią: „Jestem panem Mai”. Baba mówi: Nawet nie rozumiecie, czym jest Maja i czym jest bogactwo. Nawet bogactwo nazywacie „Mają”. Możecie wyjaśniać w ten sposób. Dużo bardzo dobrych dzieci nawet nie czyta murli. One nie pamiętają Ojca. Ponieważ nie mają potęgi jogi, strzała nie uderza w cel. To dzięki pamiętaniu otrzymujecie potęgę i dzięki potędze tej jogi stajecie się panami świata. Dzieci, jeśłi stale wspominacie imię Baby, nikt nie może nic powiedzieć. Czy Bogiem każdego jest jeden Ojciec, czy każdy jest Bogiem? Oni mówią, że są naśladowcami jakiegoś sannjasina. Zapytajcie ich: Oni są sannjasinami, a wy macie rodziny. Jak więc możecie być ich naśladowcami? Mówi się: „Maja jest fałszywa. Ciało jest fałszywe. Cały świat jest fałszywy.” Tylko jeden Ojciec jest Prawdą. Nie możemy stać się prawdziwi zanim On nie przyjdzie. Dawcą Wyzwolenia i Dawcą Wyzwolenia w Życiu jest tylko Jeden. Nikt inny nie może nagrodzić wyzwoleniem i uczynić, że należymy do Niego. Baba mówi: To także jest ustalone w dramacie. Otwórzcie teraz swoje oczy i bądźcie ostrożni. Gdy będziecie mówić, „Baba to mówi”, nic nie będzie można wam zarzucić. Nikt nie powie nic negatywnego. Nie mówcie tylko „Śiwa”, ale „Trimurti Śiw Baba”. Kto stworzył Trimurti? Kto przeprowadza założenie poprzez Brahmę? Czy Brahma jest Stwórcą? Tylko gdy będziecie mówić z takim upojeniem, będziecie w stanie cokolwiek osiągnąć. Inaczej jest to tylko dawanie wykładów w świadomości ciała. Ojciec wyjaśnia: To jest drzewo kalpy niezliczonych religii. Przede wszystkim jest religia bóstw. Co stało się z tą religią? Oni mówią o setkach tysięcy lat, ale jest to kwestia jedynie 5000 lat. Oni także wciąż budują swoje świątynie. Mówią o wojnie pomiędzy Pandawami a Kurawami. Co stało się potem, gdy Pandawowie rozpłynęli się w górach? Jak Ja mógłbym stosować przemoc? Ja czynię was Wajsznawami bez przemocy. Wajsznawami są zwani ci, którzy nigdy nie używają miecza żądzy i którzy należą do dynastii Wisznu. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie, dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby odnosić sukces w usłudze, wyrzeknij się arogancji i w każdym aspekcie stale wymieniaj imię Baby. Przebywaj w pamiętaniu i służ. Nie marnuj swojego czasu na plotki.

2. Stań się prawdziwym Wajsznawem. Nie stosuj żadnej przemocy. Przełam jogę intelektu ze swoim ciałem i cielesnymi relacjami.

Błogosławieństwo:
Bądź wizerunkiem wsparcia dla świata i bądź stale zajęty w korzystnym zadaniu dla świata.

Dzieci dobroczyńcy świata nie mogą być wolne, niezajęte, nawet w swoich snach. Ci, którzy są zajęci służeniem dzień i noc, widzą tylko nowe rzeczy w swoich snach, widzą plany i metody służenia. Ponieważ są zajęci usługą, są chronieni od bezużyteczności w swoich wysiłkach i wolni od bezużyteczności innych. Oni zawsze mają przed sobą nieograniczone dusze świata. Oni nie mogą mieć najmniejszej niedbałości. Takie usłużne dzieci otrzymują błogosławieństwo jako wizerunki wsparcia.

Hasło:
Każda sekunda zbieżnego wieku odpowiada wielu latom, więc nie marnuj czasu z powodu niedbałości