10.10.21    Avyakt Bapdada     Polish Murli     11.08.88     Om Shanti     Madhuban


Magnesem przyciągającym sukces jest spotykanie się i kształtowanie siebie.


Miłość każdego jest zanurzona w Oceanie Miłości. Bądźcie stale zanurzeni w ten sposób w miłości, a także stale umożliwiajcie innym doświadczanie miłości. BapDada jest zadowolony, widząc spotkanie, na którym pomysły wszystkich dzieci są podobne. Ci, którzy przybywają tutaj frunąc, zawsze automatycznie będą otrzymywać błogosławieństwa stale fruwającego stanu. Widząc zapał i entuzjazm wszystkich dzieci, które tu przybyły, BapDada obsypuje je kwiatami miłości. Spotkanie, na którym wasze myśli są w harmonii, a następnie spotkanie waszych sanskar, które stają się równe sanskarom Ojca, jest tym, czym jest spotkanie z Ojcem. To właśnie to oznacza stać się równym Ojcu. Harmonizować myśli, harmonizować sanskary, to znaczy stawać się pokornym i być instrumentem. Zbliżacie się do tego i będziecie się coraz bardziej zbliżać. Baba jest zadowolony, widząc oznakę sukcesu w usłudze. Przybyliście na to sneh-milan (spotkanie miłości), aby stać się stale kochającymi i rozprzestrzeniać fale miłości na cały świat. Jednak, tak jak wszystko, dobroczynność zaczyna się w domu. Najpierw jest nasz najbardziej ze wszystkich ukochany dom – czyli ja, dusza. Więc najpierw zacznij od siebie, potem brahmińska rodzina, a następnie świat. W każdej myśli niech będzie miłość – prawdziwa, altruistyczna miłość, miłość z serca. W każdej myśli niech będzie współczucie i miłosierdzie; niech wasza naturalna natura stanie się naturą dawcy – to jest prawdziwe sneh-milan (spotkanie miłości), w którym jest harmonia myśli, harmonia pomysłów i harmonia sanskar. Przed projektem angażującym współdziałanie każdego (Globalne Współdziałanie dla Lepszego Świata), współdziałanie wszystkich wzniosłych brahmińskich dusz przez cały czas, łatwo i automatycznie uczyni świat współdziałającym. Dlatego sukces jest bliski. Spotykanie się i zmienianie się, czyli kształtowanie siebie, jest magnesem, który przyciąga sukces. Dzięki temu magnesowi wszystkie dusze bardzo łatwo i bardzo szybko zostaną tu przyciągnięte.

BapDada składa wszystkim dzieciom, które przybyły tutaj na spotkanie, gratulacje wypełnione miłością. Jesteście blisko i zawsze pozostaniecie blisko; nie tylko blisko Ojca, ale także pokazaliście BapDadzie wizję bliskości między sobą. Zanim wizja została pokazana światu, BapDada otrzymał tę wizję. Kiedy ci, którzy tu przybędą, zobaczą czyny wszystkich was, dzieci, z łatwością zrozumieją, jakie czyny oni mają wykonać i co ma się wydarzyć. Wasze działania są planem działania. Aćća.

Wszystkie plany, które stworzyliście, są dobre. Kiedy rozpoczął się ten projekt, BapDada specjalnie wam zasygnalizował, aby przygotować różne działy, a teraz nadal mówi to samo: Miejcie cel, aby żaden dział (profesja) nie został pominięty w tym wielkim zadaniu. Nawet jeśli z powodu czasu nie jesteście w stanie wiele zrobić, postarajcie się i utrzymujcie cel, że powinniście przygotować próbkę. W przyszłości ten projekt będzie kontynuowany. Róbcie więc wszystko, co jest właściwe w danym czasie. Jednak aby przybliżyć zakończenie, potrzebne jest współdziałanie każdego. Nie jesteście w stanie wprowadzić w kontakt wszystkich dusz tak wielkiego świata w tym samym czasie. Dlatego możecie powiedzieć z iskrą upojenia, że macie uczynić wszystkie dusze współdziałającymi na podstawie służenia wszystkim profesjom. Ten cel zadowoli każdego. Żadna profesja nie powinna się skarżyć, że nie wiedzieli, co wy robicie. Zasiewajcie nasiona. Niech wzrost następuje zgodnie z tym, kiedy macie czas i ile możecie zrobić. Nie miejcie ciężaru w rodzaju „Co powinniśmy zrobić? Ile powinniśmy zrobić?” Tyle, ile ma się wydarzyć, na pewno się wydarzy. Ile już wykonaliście, na tyle przybliżyliście się do sukcesu. Możecie przygotować próbki, prawda?

Mieliście wzniosłą myśl, aby zbliżyć rząd Indii, ale czas i tak przybliża ich intelekty. Dlatego wszystkie brahmińskie dusze powinny od początku tego specjalnego projektu do jego zakończenia mieć szczególną, czystą myśl, że sukces jest gwarantowany. Z tą czystą myślą, z wibracjami bycia równym Ojcu i ze zdecydowaniem, że zwycięstwo jest zagwarantowane, idźcie dalej naprzód. Kiedy ma się rozpocząć jakieś duże zadanie, co robią najpierw? Co ludzie robią, gdy niosą duży ciężar? Każdy daje swój palec współdziałania i wypowiada słowa, aby zachęcić wszystkich i wzbudzić w nich entuzjazm. Widzieliście to, prawda? Podobnie, chociaż każdy może stać się instrumentem tego specjalnego zadania, to miłość wszystkich, współdziałanie wszystkich oraz wibracje zapału i entuzjazmu potęgi każdego obudzą Kumbhakarnę ze snu. Ta uwaga jest konieczna do tego specjalnego zadania. Aby odnieść sukces, szczególnie potrzebne jest wam współdziałanie własne oraz wszystkich brahminów i wszystkich dusz świata. Jeśli jest w tym choćby niewielka różnica, spowoduje to różnicę w osiągnięciu sukcesu. Dlatego, słysząc dźwięki odwagi wszystkich dzieci, BapDada ucieszył się w tym czasie. Ponadto, szczególnie z powodu miłości w zgromadzeniu, On przybył, aby odwzajemnić tę miłość. Jesteście bardzo dobrzy, wiele razy byliście najlepsi ze wszystkich i teraz staliście się tacy. Dlatego BapDada sprawia, że specjalne dzieci będące podwójnymi cudzoziemcami, które są zawsze gotowe, aby przyfrunąć z daleka, stają się girlandą wokół Jego szyi i zanurza je w swoim sercu. Aćća.

Kumari należą do Kanhaija (Kriszny – tego, który skradł serce). Po prostu pamiętajcie jedno słowo – słowo „jeden” odnośnie wszystkiego – jedna wskazówka (ek mat), stabilność i stałość (ek ras), jeden Ojciec (ek Bap). BapDada gratuluje z serca również dzieciom z Bharatu. Kwalifikacje zgodne z waszym celem macie wprowadzić w praktyczną formę. Czy rozumiecie? Komu Baba powinien coś powiedzieć, a komu nie powinien nic powiedzieć? Dlatego On mówi coś do każdego. (Do Dadi Kumarki) Ci, którzy stają się instrumentami, oczywiście się troszczą. To jest oznaka współczucia.

BapDada wezwał na scenę wszystkich braci i siostry, którzy przybyli na spotkanie.

Wszyscy dobrze zaangażowaliście w to swoje intelekty. BapDada zna miłość do służenia, jaką ma każde dziecko. Posuwając się naprzód w usłudze, po prostu zastanówcie się, ile sukcesu nastąpi wszędzie. Każdy ma bardzo dobrą miłość do usługi. Czynicie noc i dzień jednym i biegniecie, aby służyć. BapDada widzi waszą ciężką pracę jako formę miłości. To nie była ciężka praca, ale okazaliście swoją miłość. Aćća. Znaleźliście dobrych towarzyszy, którzy mają zapał i entuzjazm. To jest nieograniczone zadanie, a wy macie nieograniczone serca i dlatego tam, gdzie jest nieograniczona świadomość, z całą pewnością jest sukces. Widząc miłość do służenia, jaką mają wszystkie dzieci, BapDada codziennie śpiewa piosenki szczęścia. On wielokrotnie śpiewał tę piosenkę „Cudowne dzieci! Cudowne!” Aćća. Przybycie miało tak wielkie znaczenie. Wy jesteście tymi, którzy rozumieją wszystkie sekrety, prawda? Ojciec wie i sekrety wiedzą. (Dadi Kumarka chciała podać bhog BapDadzie.) Dzisiaj Baba przyjmie bhog tylko poprzez driszti.

Intelekt każdego działa bardzo dobrze i zbliżacie się do siebie. Dlatego sukces jest niezwykle bliski. Bliskość przybliży sukces. Nie jesteście zmęczeni, prawda? Nie myślicie, że otrzymaliście bardzo dużo pracy do wykonania, prawda? Ojciec wykonuje połowę pracy. Każdy ma dobry entuzjazm. Macie też zdecydowanie. Jak blisko jest bliskość? Jeśli umieścicie tutaj Magnes (Babę), wówczas ta bliskość umożliwi założenie girlandy wokół szyi każdego. Czy doświadczacie tego? Aćća. Wszyscy jesteście najlepsi ze wszystkich.

Do wszystkich Dadi (31.03.88): Ojciec dziękuje dzieciom, a dzieci dziękują Ojcu. Dziękując sobie nawzajem, poszłyście do przodu. To jest sposób, by iść naprzód. Dzięki tej metodzie wasze zgromadzenie staje się dobre. Mówicie „Ha ji” (tak), dziękujecie sobie nawzajem i idziecie naprzód. Jeśli każda będzie postępować w ten sposób, staniecie się aniołami. BapDada jest zadowolony, widząc mały różaniec. Jak dotąd została stworzona tylko bransoletka, naszyjnik jest przygotowywany. Wszystkie jesteście zajęte przygotowywaniem naszyjnika. Teraz wymagana jest uwaga. Gdy jesteście dużo bardziej pochłonięte wykonywaniem usługi, czasami zmniejsza się zwracanie uwagi na siebie. Czasami esencja zanurza się w szczegółach i nie jest widoczna. Same mówicie, że to teraz musi się wydarzyć. W pewnym momencie nadejdzie dzień, kiedy powiecie, że to, co ma się wydarzyć, dzieje się. Najpierw będzie stworzony tutaj różaniec lamp. BapDada uważa was wszystkie za przykłady do zwiększania zapału i entuzjazmu u każdego. Wasza jedność jest fortecą jagji. Czy jest was 10, czy 12, jesteście murami fortecy. A więc BapDada będzie bardzo zadowolony. BapDada jest tutaj tak czy inaczej, niemniej jednak wy jesteście instrumentami. Jeśli druga i trzecia grupa przygotowałaby takie zgromadzenie, działyby się cuda. Teraz przygotujcie taką grupę. O pierwszej grupie każdy mówi, że mają dużo miłości do siebie nawzajem. Ich natury są różne i oczywiście one będą różne, ale oni mają szacunek i miłość do siebie nawzajem i zawsze mówią „Ha ji”. Oni kształtują siebie we właściwym czasie i dlatego mury fortecy są mocne. Dlatego wszyscy idziecie naprzód. Widząc fundament, odczuwa się szczęście, prawda? Tak jak ten pierwszy owoc sezonu jest widoczny, podobnie, jeśli grupa stanie się potężna, usługa podąży za wami. Różaniec zwycięstwa jest ustalony w dramacie. Zatem na pewno wszystkie zbliżycie się do siebie, bo tylko wtedy różaniec będzie stworzony. Jeśli jeden paciorek jest w jednym miejscu, a drugi paciorek jest daleko od niego, różaniec nie może być stworzony. Paciorki ciągle będą się jednoczyć, ciągle będą się zbliżać. Tylko wtedy utworzony będzie różaniec. Wy jesteście dobrymi przykładami. Aćća.

Teraz limit spotkań musi zostać spełniony. Powiedziano wam, że Baba sprawia, że powóz funkcjonuje dzięki specjalnemu sakaasz. To nie jest zwykła rzecz. Baba musi wszystko rozważyć. Niemniej jednak zgromadzona jest energia wszystkich potęg, dlatego powóz także tak bardzo współdziała. Gdyby potęga nie była zgromadzona, trudno byłoby wykonać tak dużo usługi. To także jest rola każdej duszy w dramacie. Jakikolwiek zapas skarbów wzniosłych działań zgromadziliście, stanie się użyteczny w czasie potrzeby. Otrzymywane są również błogosławieństwa od wielu dusz i one też są gromadzone. Ta dusza ma szczególną rolę, ponieważ ma skarbiec takiego czy innego rodzaju dobroczynności. Rolą w dramacie jest również to, że powóz nie ma przeszkód. Sześć miesięcy to nie jest mała rzecz. Aćća. Każdy będzie uczyniony szczęśliwym.

Pytania i odpowiedzi wybrane z awjakt murli:

Pytanie:
Ustabilizowanie się w znaczeniu jakiego jednego słowa skończy ze wszystkimi waszymi słabościami?

Odpowiedź:
Po prostu ustabilizuj się w znaczeniu słowa „ten, który czyni starania” (Purusharthi). „Purusharth” (Purush – istota, rath – woźnica). Purush to znaczy woźnica tego powozu, pan tej materii. Kiedy będziesz stabilny w znaczeniu tego jednego słowa, wszystkie twoje słabości się skończą. Istota (purush) ma władzę nad materią, nie jest od niej zależna. Woźnica powozi powozem, nie jest od niego zależny.

Pytanie:
Jakie sanskary musicie przyjąć od teraz, aby uzyskać prawo do królestwa od samego początku?

Odpowiedź:
Przyswajajcie od teraz swoje oryginalne i wieczne sanskary. Jeśli przez długi czas masz sanskary walki, to znaczy, jeśli spędzasz czas walcząc – jednego dnia zwycięstwo, a następnego przegrana, zwycięstwo w jednej chwili i przegrana w następnej – jeśli nie tworzysz sanskar stałego zwyciężania, wtedy będziesz nazywany wojownikiem, a nie brahminem. To brahmini stają się bóstwami, wojownicy wchodzą do klanu wojowników.

Pytanie:
Jakiej potęgi przekształcenia potrzebujesz, zanim staniesz się tym, kto przekształca świat?

Odpowiedź:
Zanim staniesz się tym, kto przekształca świat, musisz mieć potęgę przekształcania swoich sanskar. Po pierwsze, musi być przekształcenie twojego sposobu patrzenia i postawy. Wy, obserwatorzy, widzicie w taki sposób. Patrz na wszystko swoim boskim okiem, a nie fizycznymi oczami. Kiedy patrzysz boskim okiem, naturalnie widzisz tylko boską formę. Fizyczne oczy zobaczą skórę i będziesz myśleć o skórze (cielesnych istotach). To nie jest działanie aniołów ani brahminów.

Pytanie:
Będąc w związku brata i siostry, jakim boskim okiem musisz widzieć, aby twój sposób patrzenia i postawa nigdy nie powodowały szkody?

Odpowiedź:
Postrzegaj każdą kobietą jako ucieleśnioną duszę, formę Szakti, matkę świata, boginię. To jest widzenie boskim okiem. Kiedy ktoś staje przed Szakti ze złym nastawieniem, zostaje spalony. Dlatego nie postrzegaj nikogo jako swojej siostry lub nauczycielkę, ale jako Sziw Szakti. Matki i siostry również muszą być stabilne w swojej formie Sziw Szakti. A nie, że „To jest mój szczególny brat, mój szczególny student”. Oni są mahawirami, a wy jesteście Sziw Szakti.

Pytanie:
Co jest pokazywane jako specjalność mahawira?


Odpowiedź:
W jego sercu mieszka tylko Rama. Mahawir należy do Ramy i ma potęgę Sziwy. Kiedy patrzysz na jakąś cielesną istotę, patrz na duszę w czole. Rozmawiaj z duszą, a nie z ciałem. Niech twój wzrok pada na klejnot na czole.

Pytanie:
Jakiego słowa nie wolno używać niedbale, ale z ostrożnością? Na czym polega ostrożność?

Odpowiedź:
Nie używaj niedbale słowa „ten, który czyni starania”, ale bądź ostrożny, żeby mieć zdecydowanie w każdej sytuacji. Cokolwiek robisz, wykonuj tylko wzniosłe działania i stań się wzniosły. Om szanti.

Błogosławieństwo:
Bądź w pełni oddany i bądź powiernikiem, który kończy ze wszystkimi śladami potomstwa występków.

Kiedy zatrzymujesz na boku, na wypadek potrzeby, własność starych sanskar, Maja chwyta cię w taki czy inny sposób. Możesz zostać złapany nawet przez mały kawałek starego zapisu. Maja jest bardzo bystra, jej potęga chwytania nie jest słaba, a więc teraz zakończ wszystkie ślady potomstwa występków. Niech w żadnym kącie nie będzie znaku twoich starych skarbów. To nazywa się byciem w pełni oddanym powiernikiem oraz byciem kochającym i współdziałającym z jagją.

Hasło:
Szczególna miłość do kogoś ze względu na jego lub jej specjalność jest również przywiązaniem.