10.11.19    Avyakt Bapdada     Polish Murli     06.03.85     Om Shanti     Madhuban


Wiek zbieżny jest wiekiem świętowania, a brahmińskie życie jest życiem entuzjazmu.


Dzisiaj najświętszy i najwyższy Ojciec przybył, by świętować Holi ze swoimi świętymi i szczęśliwymi łabędziami. Trimurti Ojciec przybył, aby powiedzieć wam o boskim znaczeniu trzech rodzajów Holi. Wiek zbieżny tak czy inaczej jest świętym wiekiem. Wiek zbieżny jest wiekiem świętowania. Wasz, wzniosłych dusz, każdy dzień i każda chwila jest świętem wypełnionym entuzjazmem. Ludzie, którzy nie mają wiedzy, świętują różne święta, aby dodać sobie entuzjazmu. Jednak dla was, wzniosłych dusz, to brahmińskie życie jest życiem entuzjazmu. Jest to życie wypełnione zapałem i szczęściem. Dlatego wiek zbieżny sam w sobie jest wiekiem świętowania. Boże życie jest życiem zawsze wypełnionym zapałem i entuzjazmem. Spędzacie swoje wzniosłe życie stale tańcząc w szczęściu, pijąc odżywczy nektar wiedzy, śpiewając w sercu piosenki szczęścia i miłości. Dusze, które nie mają wiedzy, świętują przez jeden dzień i doświadczają chwilowego entuzjazmu, a potem stają się takie, jakie były wcześniej. Wy, świętując święta, stajecie się święci, a także czynicie innych świętymi. Tamci ludzie po prostu świętują, podczas gdy wy świętujecie i stajecie się tym. Ludzie świętują trzy rodzaje Holi. Jedno to Holi spalania. Drugie to Holi kolorowania innych. Trzecie to Holi świętowania pomyślnego spotkania. Te trzy świętowania Holi mają duchowe znaczenie, ale ci ludzie ciągle świętują je w dosłowny, fizyczny sposób. W tym zbieżnym wieku, gdy wy, wielkie dusze, należycie do Ojca, tzn. gdy stajecie się święte, co robicie najpierw? Przede wszystkim spalacie wszystkie swoje stare sanskary i naturę w ogniu jogi. Dopiero potem możecie być pokolorowani kolorem towarzystwa Ojca dzięki pamiętaniu. Wy również najpierw świętujecie Holi spalania, a następnie jesteście kolorowani kolorem towarzystwa Boga, tzn. stajecie się równi Ojcu. Ojciec jest Oceanem Wiedzy, a więc wy, dzieci, też stajecie się uosobieniem wiedzy dzięki temu, że jesteście pokolorowane Jego towarzystwem. Cnoty Ojca stają się waszymi cnotami i potęgi Ojca stają się waszymi skarbami. One stają się waszą własnością. Kolor towarzystwa Ojca staje się tak wiecznotrwały, że pozostaje w was na życie po życiu. Następnie, kiedy jesteście pokolorowani towarzystwem Ojca, kiedy świętowaliście to Holi duchowego koloru, wtedy stale odbywa się wzniosłe spotkanie dusz z Najwyższą Duszą, spotkanie Ojca i dzieci. Ludzie bez wiedzy później zaczynają świętować pamięć po tym waszym duchowym Holi. Oni świętują różne memoriały waszego praktycznego życia pełnego entuzjazmu i na krótko stają się szczęśliwi. Pamiętają specjalności, które osiągnęliście na każdym kroku swojego obecnego, wzniosłego życia i z przyjemnością świętują tę pamięć przez krótki czas. Kiedy widzicie i słyszycie o tym memoriale, w jaki sposób jest on memoriałem waszych specjalności, jesteście zadowoleni, prawda? Wy spalacie Maję, a oni tworzą Holikę i to spalają. Oni stworzyli tyle zabawnych historii i gdy słyszycie je, jesteście rozbawieni tym, w jaki sposób ujęli wydarzenia z waszego obecnego życia. Oni świętują święto Holi jako memoriał waszych różnych osiągnięć. Wy teraz jesteście stale szczęśliwi. Oni świętują Holi z wielkim szczęściem jako memoriał waszego osiągnięcia szczęścia. Zapominają o wszelkim smutku w tym czasie, podczas gdy wy zapomnieliście smutek na zawsze. Oni świętują memoriał waszego osiągnięcia szczęścia.

W czasie świętowania wszyscy, młodzi i starzy, stają się bardzo lekcy i świętują holi w niefrasobliwy sposób. Tego dnia nastrój każdego również jest bardzo lekki. Zatem to jest pamiątka po waszym staniu się podwójnie lekkimi (double light). Kiedy zostajecie pokolorowani kolorem towarzystwa Boga, stajecie się podwójnie lekcy (double light), prawda? A więc jest memoriał tej specjalności. Oprócz tego, bez względu na to, jakie mają związki, młodzi i starzy mają uczucie, że są sobie równi. Nawet mały wnuczek koloruje swojego dziadka. Zapominają o wieku i związkach. Mają uczucie równości. To też jest pamięć po waszym byciu szczególnie równymi, tzn. pamięć po waszym stanie braterstwa, w którym nie ma driszti żadnego innego związku. Jest to memoriał waszego stanu bycia równymi sobie nawzajem, bycia braćmi. Tego dnia oni również napełniają pistolety wodne różnokolorową wodą i kolorują się nawzajem. To jest memoriał waszego służenia w obecnym czasie. Jak bardzo kolorujecie każdą duszę rozpylaczem swojego driszti i czynicie ją uosobieniem miłości, uosobieniem błogości, szczęścia, spokoju i potęg? Kolorujecie dusze w taki sposób, że kolor pozostaje na stałe. Nie może być zmyty. Nie musicie czynić żadnego wysiłku. Przeciwnie, każda dusza chce być stale pokolorowana tym kolorem. Zatem, wy wszyscy macie butelkę z rozpylaczem duchowego driszti duchowych kolorów, prawda? Bawicie się w Holi, prawda? To duchowe Holi jest pamiątką po waszym życiu w zbieżnym wieku. Wy świętowaliście takie pomyślne spotkanie z BapDadą, że spotykając się z Ojcem stajecie się Mu równi. Świętowaliście takie pomyślne spotkanie, że staliście się połączeni. Nikt nie może was oddzielić.

Ten dzień jest także dniem zapominania wszystkiego z przeszłości. Zapominacie przeszłe 63 życia, prawda? Stawiacie kropkę na przeszłości. Dlatego mówi się o Holi, że to również oznacza: Przeszłość jest przeszłością! Bez względu na to, jak wielka wrogość może być między niektórymi osobami, w czasie Holi jest to zapominane i ten dzień jest uważany za dzień świętowania spotkania. Wy też zapomnieliście wroga duszy – diabelskie sanskary i diabelską naturę – i świętujecie spotkanie z Bogiem, prawda? Stare sansakry nie powinny wchodzić do waszej świadomości, nawet w waszych myślach. To też jest świętowanie memoriału waszej specjalności zapominania. Zatem, czy usłyszeliście, ile macie specjalności? Oni stworzyli oddzielne memoriały każdej waszej cnoty, specjalności i czynu. Jak wielkie są dusze, których każdy czyn staje się memoriałem i których pamiętanie czyni innych szczęśliwymi? Czy rozumiecie, kim jesteście? Tak czy inaczej jesteście święci, ale jesteście też tacy specjalni.

Mimo że wy, podwójni cudzoziemcy, może nie znacie memoriałów swojej wielkości, to ludzie świata pamiętają ważność waszego pamiętania i świętują to. Czy rozumiecie, czym jest Holi? Wszyscy jesteście tak czy inaczej kolorowani towarzystwem Ojca. Jesteście kolorowani kolorem miłości w takim stopniu, że nie widzicie niczego oprócz Ojca. Jecie, pijecie, chodzicie, śpiewacie i tańczycie, będąc zagubieni w miłości. Jesteście pokolorowani mocnym kolorem, prawda? Czy też kolor jest słaby? Jakim kolorem jesteście pokolorowani, trwałym czy nietrwałym? Czy uczyniliście przeszłość przeszłością? Rzeczy z przeszłości nie powinny być pamiętane nawet przez pomyłkę. Mówicie: Co mogę zrobić, po prostu przypomniało mi się. Przychodzi to nieświadomie. Macie nowe narodziny, nowe życie, nowe rzeczy, nowe sanskary, nowy świat. Nawet ten świat brahminów jest nowym światem. Język brahminów jest również nowy. Język dusz jest nowy, prawda? Co oni mówią, a co wy mówicie? Wszystkie aspekty dotyczące Boga są również nowe. A więc język jest nowy, systemy i zwyczaje są nowe, relacje i związki są nowe – wszystko stało się nowe. Wszystko stare skończyło się. Zaczęło się nowe. Śpiewacie nowe piosenki, nie stare. „Co? Dlaczego?” to są stare piosenki. Nowe piosenki to „Aha! Wah! Oho!” Które piosenki śpiewacie? Nie śpiewacie pieśni udręki, prawda? Wielu na świecie krzyczy z rozpaczy, ale nie wy. Wy świętowaliście wieczne Holi, tzn. uczyniliście przeszłość przeszłością i staliście się całkowicie czyści. Jesteście pokolorowani kolorem towarzystwa Ojca. A więc świętowaliście Holi, prawda?

Ojciec i ty jesteście zawsze razem i pozostaniecie stale razem w zbieżnym wieku. Nie możecie się oddzielić. Masz taki zapał i entuzjazm w swoim sercu, że jesteś tylko ty i Baba, prawda? Czy też jest trzecia osoba za kurtyną? Nie jest tak, że mysz czasami się pojawia albo kot czasami się pojawia, prawda? Wszystko inne skończyło się, prawda? Teraz, kiedy znalazłeś Ojca, znalazłeś wszystko. Nic innego nie pozostaje do osiągnięcia. Żadne inne związki, żadne inne skarby, ani potęgi, ani cnoty, ani wiedza, ani osiągnięcie. Czego więcej potrzebujesz? To się nazywa świętowaniem Holi. Czy rozumiecie?

Przebywacie w tak wielkiej przyjemności. Jesteście wolnymi od trosk cesarzami, cesarzami, którzy nie mają nawet łuski, cesarzami lądu wolnego od smutku. Nikt inny nie może przebywać w takiej przyjemności. Nawet najbogatsza osoba na świecie, najsłynniejsza osoba na świecie, wielki uczony, ktoś, kto studiował Wedy, wielki bhagat, wiodący naukowiec ani ktoś z jakiejkolwiek innej profesji, nie może mieć życia takiej przyjemności, gdzie nie ma ciężkiej pracy. Jest tylko miłość. Nie ma zmartwienia. Wy macie czyste i pozytywne myśli i dobrze wszystkim życzycie. Przejdźcie przez cały cykl i zobaczcie, czy możecie znaleźć kogoś innego, kto miałby życie takiej przyjemności. Jeżeli znajdziecie, przyprowadźcie go tutaj! Dlatego śpiewacie piosenkę: W Madhubanie, w świecie Ojca, nie ma nic innego jak tylko przyjemność. Kiedy jecie, jest przyjemność; kiedy śpicie, jest przyjemność. Nie potrzebujecie brać tabletki, aby zasnąć. Idź spać z Ojcem i nie będzie potrzeby na tabletkę. Kiedy śpisz sam, wtedy mówisz, że masz wysokie ciśnienie albo ból. Wtedy musisz wziąć tabletkę. Niech Baba będzie z tobą. Po prostu powiedz: Baba, teraz idę spać z Tobą. To jest najlepsza tabletka. Przyjdzie taki czas, tak jak na początku, kiedy nie będzie lekarstw. Pamiętacie to, prawda? Na początku, przez długi czas nie mieliście żadnych lekarstw. Tak, jedliście trochę śmietany albo masła. Nigdy nie braliście lekarstw. Musieliście praktykować to na początku, prawda? Wasze ciała były stare. Na końcu powtórzą się tamte początkowe dni. Każdy również będzie mieć wciąż unikalne wizje. Wielu ma pragnienie, żeby choć raz mieć wizję. Ci, którzy pozostaną silni do samego końca, będą mieć wizje. Będzie takie samo bhatti zgromadzenia. Wtedy usługa się zakończy. Teraz, z powodu służenia, jesteście rozproszeni tu i tam. Na końcu wszystkie rzeki scalą się z Oceanem. Jednak ten czas będzie delikatny. Nawet mimo że będziecie mieć wszystkie udogodnienia, one nie będą działać. Dlatego linie waszych intelektów, wasze połączenie z Babą musi być tak czyste, abyście mogli otrzymać dotknięcie, co musicie zrobić w tym czasie. Jeśli opóźnisz się nawet o sekundę, zgubisz się. Jaki byłby wynik, jeśli tamci ludzie opóźniliby choć o sekundę naciśnięcie przycisku? W ten sam sposób, jeżeli twoje otrzymanie dotknięcia będzie opóźnione chociażby o sekundę, będzie ci trudno przybyć tutaj. Tamci ludzie również tam zwracają tyle uwagi. Podobnie, tutaj jest dotknięcie intelektu. Na początku wielu ludzi będąc w domu słyszało głos wołający ich: „Chodź, idź tam! Teraz przyjdź tutaj!” Oni natychmiast pozostawili wszystko i przybyli. W ten sam sposób, również na końcu, głos Ojca dotrze do was. Tak jak wszystkie dzieci zostały przywołane w sposób fizyczny, podobnie On przywoła wszystkie dzieci w subtelny sposób: „Chodźcie, chodźcie!” To wszystko! Przyjdźcie i idźcie z Nim. Dlatego wasze intelekty zawsze muszą być czyste. Jeżeli twoja uwaga będzie przyciągana gdzieś indziej, przegapisz wołanie Ojca. Nie usłyszysz, jak cię przywołuje. Wszystko to ma się wydarzyć.

Wy, nauczyciele, uważacie, że tak czy inaczej dotrzecie tutaj. Jest też możliwe, że Ojciec da wam wskazówki tam, gdzie jesteście, ponieważ tam może być specjalne zadanie do wykonania. Być może będziecie musieli dać innym siłę. Być może będziecie musieli zabrać kogoś ze sobą. To także może się wydarzyć, ale to ma być zgodne ze wskazówkami Ojca, a nie z twoimi własnymi wskazówkami ani z powodu twojego przywiązania. Nie tak, że pamiętasz: „O, mój ośrodek!” Albo myślisz: „Powinnam zabrać tego studenta ze sobą. On jest specjalny, on jest pomocnikiem!” Tak też nie powinno być. Jeżeli będziesz na kogoś czekać, ty zostaniesz. Jesteście gotowi w takim stopniu, prawda? To jest nazwane byciem stale gotowym. Wszystko powinno być zawsze spakowane. Nie powinniście musieć myśleć o pakowaniu w tym czasie: Powinienem zrobić to, powinienem zrobić tamto. Pamiętacie, jak za czasów sakar Baby bagaże usłużnych dzieci były zawsze gotowe. Było tak, że 5 minut przed przyjazdem pociągu dzieci otrzymywały wskazówkę: Masz teraz jechać. Dlatego ich torby były zawsze gotowe. Wyruszały na stację w chwili, gdy pociąg wjechał już na poprzednią stację. Doświadczaliście tego, prawda? Tutaj również, bagaże stanu waszych umysłów muszą być gotowe. Ojciec woła was i dzieci są obecne. To jest nazwane byciem stale gotowym. Aćća.

Tym, którzy są zawsze kolorowani kolorem towarzystwa Ojca; tym, którzy uczynili przeszłość przeszłością i czynią swoją teraźniejszość oraz przyszłość wzniosłymi; tym, którzy stale świętują spotkanie z Bogiem; tym, którzy wykonują każdy czyn będąc w pamiętaniu, tzn. tym, których każdy czyn staje się memoriałem; tym, którzy stale śpiewają i tańczą w szczęściu i z wielką przyjemnością świętują wiek zbieżny; dzieciom, które są równe Ojcu i które wychwytują każdą Jego myśl; tym, którzy zawsze mają intelekty wzniosłe i przejrzyste, takim świętym i szczęśliwym łabędziom, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

W odpowiedzi na listy wszystkich dzieci BapDada składa życzenia na Holi:
BapDada otrzymał wiadomości i listy napełnione miłością, zapałem i entuzjazmem od wszystkich dzieci z tej ziemi i z zagranicy, a w niektórych przypadkach z ich obietnicami wysiłków. BapDada przypomina wam wszystkim, świętym łabędziom, szczególne hasło „Jestem taki sam jak Ojciec”, które jest w waszej świadomości w postaci błogosławieństwa. Zanim wykonasz jakiś czyn albo będziesz mieć jakąś myśl, przede wszystkim sprawdź: „Czy ta myśl jest taka jak myśl Ojca? Czy czyny Ojca są moimi czynami?” Sprawdź w sekundę, a następnie wprowadź w życie. Wtedy staniesz się stale potężną duszą równą Ojcu i będziesz doświadczać sukcesu. Sukces jest twoim wrodzonym prawem. Będziesz doświadczać takiego łatwego osiągnięcia. „Ja sam jestem gwiazdą sukcesu, a więc sukces nie może być odrębny ode mnie.” Niech paciorki girlandy sukcesu zawsze będą nawleczone wokół twojej szyi, to znaczy stale w każdym czynie doświadczaj sukcesu. Dzisiaj, na tym zgromadzeniu Holi, BapDada osobiście widzi was, święte łabędzie, i świętuje z wami Holi. On widzi każdego z miłością i bierze różne zapachy specjalności każdego. Zapach specjalności każdego jest tak słodki. Widząc każdą specjalną duszę z jej specjalnością, Ojciec śpiewa tę piosenkę: „Wah! Moje dziecko, łatwy jogin! Wah! Moje multimilionkrotnie fortunne dziecko!” A więc, wszyscy przyjmijcie miłość i pamiętanie osobiście, zgodnie ze swoją specjalnością i imieniem, zawsze bądźcie pod baldachimem ochrony BapDady i nie bójcie się Mai. To jest mała rzecz, to nie jest nic wielkiego. Nie czyń małej sprawy wielką. Czyń wielką rzecz małą rzeczą. Jeśli będziecie przebywać ponad, wielka rzecz stanie się bardzo mała. Jeśli będziecie przebywać nisko, to nawet małe rzeczy będą wyglądać na wielkie. Dlatego macie towarzystwo BapDady i Jego rękę. Zatem nie obawiajcie się. Stale fruwajcie. Będąc we fruwającym stanie, przejdźcie ponad wszystko w sekundę. Towarzystwo Ojca zapewnia wam bezpieczeństwo i stale będzie je zapewniać. Aćća. BapDada przekazuje wam wszystkim życzenia na Holi, nazywając każde z was dawno zagubionym i teraz odnalezionym, szczególnie ukochanym dzieckiem. Aćća. (Następnie wszystkie dzieci świętowały z BapDadą Holi i miały piknik).

Błogosławieństwo:
Stań się równy Ojcu i stań się potężny, mając świadomość najwyższego Ojca, najwyższego siebie i najwyższego zadania.

W dzisiejszym świecie dziecko bardzo ważnej osoby również uważa siebie za ważną osobę. Jednak nikt nie jest wyższy niż Ojciec. „My jesteśmy najwyższymi duszami, dziećmi Najwyższego ze Wszystkich Ojca”. Ta świadomość uczyni cię potężnym. Ci, którzy mają świadomość najwyższego Ojca, najwyższego siebie i najwyższego zadania, stają się równi Ojcu. Oprócz was, dusze, nie ma na całym świecie nikogo, kto jest najwznioślejszy i najwyższy, dlatego jesteście chwalone i czczone.

Hasło:
Sprawdź swoje subtelne przywiązanie w lustrze doskonałości i uwolnij się.