10.11.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, zajmujcie się tym, aby uczynić duszę satopradhan. Upewniajcie się, że nie pozostają żadne słabości i że Maja nie sprawia, że popełniacie błędy.

Pytanie:
Dzieci, jakie pomyślne słowa stale powinny pojawiać się na waszych ustach?

Odpowiedź:
Stale wypowiadajcie takie pomyślne słowa: Zmienimy się ze zwykłych, ludzkich istot w Narajana; w nic mniejszego. Byliśmy panami świata i ponownie tacy się stajemy. Jednak, ten cel jest bardzo wysoki. Dlatego, musicie być ostrożni w najwyższym stopniu. Sprawdzajcie swój dziennik. Utrzymujcie przed sobą swój cel i przedmiot nauki, stale czyńcie wysiłek i nie zniechęcajcie się.

Om śanti.
Ojciec siada tutaj i wyjaśnia duchowym dzieciom. Gdy siedzicie tutaj na pielgrzymce pamiętania, wyjaśniajcie braciom i siostrom: Siadajcie tutaj w świadomości duszy i pamiętajcie Ojca. Musicie im o tym przypominać. Wam teraz jest dawana ta świadomość. Jestem duszą i mój Ojciec przybył, aby mnie uczyć. Uczę się poprzez fizyczne zmysły. Ojciec także bierze oparcie fizycznych organów i przede wszystkim mówi poprzez tego: Pamiętaj Ojca! Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że to jest ścieżka wiedzy. Nie jest to nazywane ścieżką czczenia. Tylko jeden Ocean Wiedzy, Oczyściciel, przekazuje wiedzę. Lekcja numer jeden, której jesteście uczeni, to: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. To jest najbardziej istotne. Na żadnym innym satsangu nie wiedzieliby, jak to powiedzieć. Istnieje bardzo dużo fikcyjnych instytucji, gdzie mogą powtarzać to, co od was usłyszą, ale oni naprawdę nie rozumieliby znaczenia tego. Nie mieliby mądrości, aby to wyjaśniać. Ojciec mówi jedynie do was dzieci: Pamiętaj nieograniczonego Ojca, a twoje grzechy zostaną usunięte. Rozsądek także mówi, że to jest stary świat. Jest wielka różnica pomiędzy nowym światem a starym światem. Tamten świat jest czystym światem, a ten świat jest nieczysty. Wołacie: O, Oczyścicielu, przyjdź! Przyjdź i oczyść nas. W Gicie jest wyrażenie: Stale pamiętaj tyko Mnie. Wyrzeknij się wszystkich cielesnych związków i uważaj siebie za duszę. Na początku nie macie żadnych związków ciała. Wy, dusze, przybywacie tutaj, aby odgrywać swoje role. Jest pamiętane: „Przybyłeś tutaj sam i musisz powrócić sam”. Ludzie nie rozumieją znaczenia tego. Wy obecnie rozumiecie to w praktyczny sposób. Teraz stajemy się czyści poprzez pielgrzymkę pamiętania i potęgę jogi. To jest potęga radża jogi. Ta inna to jest hatha joga, poprzez którą ludzkie istoty stają się zdrowe na krótki czas. W wieku złotym jesteście zdrowi. Tam nie ma żadnej potrzeby na hatha jogę. To tutaj, w tym brudnym świecie, wykonujecie te ćwiczenia. To jest stary świat. Złoty wiek, nowy świat, który przeminął, był królestwem Lakszmi i Narajana. Nikt o tym nie wie. Tam wszystko jest nowe. Istnieje piosenka „Zbudźcie się, o panny młode, zbudźcie!” Nowy wiek to złoty wiek; stary wiek to żelazny wiek. Nikt nie nazwałby tego satsangiem (duchowym zgromadzeniem). Ojciec przypomniał wam, że teraz jest żelazny wiek. Wy obecnie uczycie się dla złotego wieku. Żaden inny nauczyciel nie powie wam, że możecie osiągnąć królewską pozycję w nowym świecie dzięki uczeniu się. Nikt inny nie może tego powiedzieć. Wam, dzieci, przypominane jest wszystko. Nie stawajcie się niedbałe. Baba wciąż wyjaśnia każdemu. Czy siedzisz gdzieś, czy robisz jakiś interes, rób to uważając się za duszę. Gdy jest jakaś trudność lub zastój w biznesie, przeznacz tak dużo czasu jak tylko jest możliwe, aby usiąść w pamiętaniu, ponieważ tylko wtedy dusza stanie się czysta. Nie ma żadnego innego sposobu. Studiujecie radża jogę dla nowego świata. Żelaznowieczne dusze nie mogą tam pójść. Maja złamała skrzydła duszy. Dusze fruwają, prawda? Dusze pozostawiają swoje ciała i biorą następne. Dusza jest rakietą szybszą niż cokolwiek innego. Dzieci, jesteście zdumione, gdy słyszycie te nowe rzeczy. Dusze są bardzo małymi rakietami! Rola 84 żyć jest w nich zapisana. Gdy będziecie utrzymywać takie rzeczy w swoich sercach, będziecie czuć entuzjazm. Studenci w szkole pamiętają to, co studiują. Co jest teraz w waszych intelektach? Intelekt nie jest w ciele. Umysł i intelekt są w duszy. To dusza się uczy. To dusza wykonuje pracę. Śiw Baba również jest duszą. Jednak On jest nazywany Najwyższym. On jest Oceanem Wiedzy. On jest małym punktem. Nikt nie wie, że wy, dzieci, jesteście napełniane sanskarami Ojca. Teraz stajecie się czyste dzięki potędze jogi. W tym celu musicie czynić starania. Musicie troszczyć się o to, aby nie ponieść straty w swojej nauce i zdać. Najważniejszy przedmiot to: Ja, dusza, mam się stać satopradhan. Nie powinny pozostać żadne słabości. W przeciwnym razie nie zdasz. Maja sprawia, że wszystko zapominacie. Wy, dusze, pragniecie prowadzić dziennik, aby nie wykonywać w ciągu dnia żadnych grzesznych czynów. Jednak Maja nie pozwala wam na prowadzenie dziennika. Jesteście chwytani w szpony Mai. Twoje serce mówi: Powinienem prowadzić dziennik. Biznesmeni zawsze prowadzą konto swojego zysku i straty. To jest wasze bardzo duże konto. To jest dochód na 21 żyć i dlatego nie wolno wam popełniać żadnych błędów. Niektóre z was, dzieci, popełniają dużo błędów. Niektóre dzieci widzą tego Babę w rejonie subtelnym, a także w niebie. Ten Baba także czyni duży wysiłek i On wciąż jest zdumiony: Kąpię się i jem posiłki w pamiętaniu Baby, a jednak zapominam Go! Potem zaczynam Go ponownie pamiętać. To jest bardzo duży, poważny przedmiot. Nie może być w tym żadnej różnicy opinii. W Gicie jest powiedziane: Wyrzeknij się ciała i wszystkich cielesnych związków. Wtedy pozostaje tylko dusza. Zapomnij ciało i uważaj się za duszę! To dusza jest nieczysta i tamopradhan. Jednak ludzkie istoty mówią, że dusze są odporne na wpływ czynów. Mówią, że dusza jest Najwyższą Duszą i – ponieważ On także jest duszą – mówią, że dusze są odporne na wpływ czynów. Tamoguni ludzkie istoty dają tamoguni nauki; oni nie mogą uczynić was satoguni. Staliście się tamopradhan na ścieżce czczenia. Wszystko jest na początku satopradhan, a potem przechodzi poprzez stany radżo i tamo. Jest tworzenie i niszczenie. Ojciec inspiruje utworzenie nowego świata, a potem następuje zniszczenie tego starego świata. Bóg jest Stwórcą nowego świata. Ten stary świat zmieni się i stanie się nowy. Znakami nowego świata są ci – Lakszmi i Narajan. Oni są panami nowego świata. Nawet srebrny wiek nie jest nazywany nowym światem. Żelazny wiek jest starym światem, a wiek złoty jest nowym światem. Na końcu żelaznego wieku i na początku złotego wieku jest ten wiek zbieżny. Gdy ktoś studiuje, aby zdobyć tytuł magistra lub licencjata, on staje się bardzo wzniosły. Stajecie się bardzo wzniośli dzięki uczeniu się. Nikt na świecie nie wie, kto uczynił ich tak wzniosłymi. Wy teraz znacie początek, środek i koniec. Znacie historię życia każdego. To jest wiedza. Na ścieżce czczenia nie ma żadnej wiedzy, oni uczą was tylko fizycznych rytuałów. Jest bardzo dużo czczenia. Oni dużo o tym mówią. To wydaje się być bardzo piękne. Jakie piękno jest w nasionie? Takie małe nasiono staje się tak wielkie. To jest drzewo czczenia; istnieje dużo fizycznych rytuałów. W wiedzy jest tylko jedno określenie: Manmanabhaw! Ojciec mówi: Aby stać się satopradhan z tampradhan, pamiętaj Mnie. Wy mówicie: O, Oczyścicielu, przyjdź i uczyń nas czystymi! Każdy w królestwie Rawana jest nieczysty i nieszczęśliwy. W królestwie Ramy każdy jest czysty i szczęśliwy. Istnieją te określenia: królestwo Ramy i królestwo Rawana. Nikt za wyjątkiem was, dzieci, nie wie o królestwie Ramy. Wy obecnie czynicie wysiłek. Nikt poza wami nie zna tajemnicy 84 żyć. Mimo że oni mówią: „Bóg mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie!”, to co z tego? Oni nie potrafią wyjaśnić, w jaki sposób wzięliście pełne 84 życia. Cykl teraz zbliża się do końca. Idźcie i posłuchajcie tych, którzy przekazują Gitę, posłuchajcie, co oni mówią! Obecnie do waszych intelektów wkapuje pełna wiedza. Baba pyta was: Czy spotkaliśmy się poprzednio? Odpowiadacie: Tak Baba, spotkaliśmy się w poprzednim cyklu. Baba pyta, a wy dajecie właściwą odpowiedź ze zrozumieniem. Nie mówicie tego tylko jak papugi. Następnie Baba pyta: Dlaczego spotkaliśmy się? Co osiągnęliście? Odpowiadacie: Zdobyliśmy królestwo świata i wszystko jest w tym zawarte. Pomimo że mówicie, iż zmieniacie się ze zwykłych ludzi w Narajana, stawanie się panem świata zawiera w sobie króla, królową i boską dynastię. Król, królowa i poddani, wszyscy staną się panami świata. To jest znane jako wypowiadanie pomyślnych słów. Zmienię się ze zwykłego człowieka w Narajana, i w nic mniejszego. Ojciec mówi: Tak, dzieci! Czyńcie pełny wysiłek! Sprawdzajcie swój dziennik i pytajcie siebie: Czy będę w stanie wziąć wysoką pozycję? Jak wielu pokazałem ścieżkę? Do jakiego stopnia stałem się laską dla ślepych? Jeżeli nie wykonujesz żadnej usługi, to rozumiesz, że staniesz się jednym z poddanych. Zapytaj swoje serca: Gdybym teraz miał zostawić swoje ciało, jaką pozycję osiągnąłbym? Cel jest bardzo wysoki. Dlatego musicie być ostrożni. Ponieważ niektóre dzieci rozumieją, że one naprawdę nie pozostają w pamiętaniu, zastanawiają się, jaki jest sens w prowadzeniu dziennika. To jest znane jako zniechęcanie się. One również w taki sposób się uczą, nie zwracając uwagi. Nie siedź, uważając siebie za bardzo bystrego, bo na końcu nie zdasz. Masz sobie wnieść korzyść. Twój cel i przedmiot nauki jest przed tobą. Muszę się uczyć i stać się taki. To również jest cud. W żelaznym wieku nie ma ich królestwa. Skąd pojawiło się ich królestwo w wieku złotym? Wszystko zależy od tych studiów. To nie było tak, że odbyła się wojna pomiędzy bóstwami a diabłami, że bóstwa wygrały i zdobyły królestwo. W jaki sposób mogłaby być wojna pomiędzy bóstwami a diabłami? Nie ma też wojny pomiędzy Kaurawami a Pandawami. Aspekt wojny jest pozbawiony znaczenia. Przede wszystkim mówcie im, że Ojciec mówi: Wyrzeknij się wszystkich związków ciała i uważaj siebie za duszę. Wy, dusze, przyszłyście bezcielesne i teraz macie powrócić do domu bezcielesne. Tylko czyste dusze mogą powrócić do domu. Tamopradhan dusze nie mogą powrócić. Skrzydła dusz zostały złamane. Maja uczyniła was nieczystymi. Ponieważ jesteście tamopradhan, nie możecie podróżować do tak odległego świętego miejsca. Wy, dusze, mówicie, że oryginalnie byłyście mieszkańcami najwyższej siedziby. Zaadoptowałyście kukiełkę z 5 żywiołów tutaj po to, aby odgrywać rolę. Gdy ktoś umiera, ludzie mówią, że on stał się mieszkańcem nieba. Kto się tym stał? Czy ciało tam poszło, czy to dusza tam poszła? Ciało zostało spalone i pozostała tylko dusza. Dusza nie może pójść do nieba. Ludzie po prostu powtarzają to, co inni im mówią. Ci, którzy są na ścieżce czczenia, uczą jedynie czczenia. Oni nie wiedzą czym ktoś inny się zajmuje. Mówią: Czczenie Śiwy jest najwyższe. Śiwa jest Najwyższy ze Wszystkich. Dlatego pamiętaj tylko Jego! Oni także dają różaniec. Mówią wam, abyście powtarzali „Śiwa, Śiwa” i przesuwali paciorki różańca. Oni trzymają różaniec w ręce i wciąż powtarzają „Śiwa, Śiwa” bez jakiegokolwiek zrozumienia. Przewodnicy dają dużo różnego rodzaju nauk. Tutaj jest tylko jeden aspekt. Ojciec osobiście mówi: Dzięki pamiętaniu Mnie twoje grzechy zostaną usunięte. Twoje usta nie muszą powtarzać „Śiwa, Śiwa”. Czy dziecko mantruje imię swojego Ojca? Wszystko to jest incognito. Nikt nie wie, co wy robicie. Ci, którzy zrozumieli to w poprzednim cyklu, zrozumieją to ponownie. Nowe dzieci wciąż przybywają i stale następuje ekspansja. W miarę rozwoju będziecie obserwować jako niezależni obserwatorzy, wszystkie sceny, które dramat ci pokazuje. Baba nie da ci z wyprzedzeniem wizji tego, co ma się wydarzyć w przyszłości. To byłoby czymś sztucznym. To musi być bardzo jasno zrozumiane. Wy obecnie otrzymaliście zrozumienie, podczas gdy na ścieżce czczenia jesteście nierozsądni. Wiecie, że czczenie także jest ustalone w dramacie. Dzieci, teraz rozumiecie, że nie pozostaniecie w tym starym świecie. Studenci mają w intelektach swoją naukę. Wy także macie wpajać główne punkty do swoich intelektów. Jedynie, gdy pierwszy aspekt dotyczący Alfy jest umocniony, powinniście przechodzić dalej. Inaczej oni wciąż będą zadawać bezużyteczne pytania. Niektóre dzieci piszą i mówią: Taka a taka osoba powiedziała lub napisała, że Bogiem Gity jest Śiwa i że to jest absolutnie właściwe. Mimo że oni to mówią, to nie pozostaje w ich intelektach. Gdyby zrozumieli, że Ojciec przybył, powiedzieliby, że pragną przyjść i spotkać się z takim Ojcem oraz wziąć swoje dziedzictwo. Ani jeden nie ma takiej wiary. Ani jedna osoba nie napisała natychmiast takiego listu! Pomimo że oni piszą, iż ta wiedza jest bardzo dobra, nie mają odwagi, aby przybiec tutaj do cudownego Ojca, od którego byli oddzieleni przez długi czas i dla którego błądzili na ścieżce czczenia, a który teraz przybył, aby uczynić ich panami świata! Oni pojawią się później. Jeżeli rozpoznaliby, że Ojciec jest Bogiem, Najwyższym ze Wszystkich, powinni do Niego należeć. Powinniście dać im takie wyjaśnienie, by ich głowy się otworzyły. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Prowadząc swój interes, stwarzaj czas, aby uczynić duszę czystą i czyń wysiłek, aby pozostawać w pamiętaniu. Nigdy nie wykonuj żadnych diabelskich czynów.

2. Wnoś korzyść sobie i innym. Ucz się i ucz innych. Nie uważaj siebie za bardzo bystrego. Gromadź potęgę pamiętania.

Błogosławieństwo:
Stań się kompletnym aniołem i zdobądź pierwsze miejsce naśladując sakar Babę.

Łatwym sposobem na zajęcie pierwszego miejsca jest patrzenie na Ojca Brahmę, który jest numer jeden. Zamiast spoglądać na wielu innych, patrz tylko na jednego i naśladuj tylko jednego. Uczyń mocną mantrę „Jestem aniołem”, a wszelkie różnice skończą się. Instrumenty nauki zaczną swoją pracę, wy staniecie się kompletnymi aniołami, a potem bóstwami i inkarnujecie w nowym świecie. Stać się zatem kompletnym aniołem oznacza naśladować sakar Babę.

Hasło:
Masło szczęścia, które jest wydobywane poprzez twoje ubijanie (wiedzy) czyni twoje życie silnym.