10.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie stać się murlidharami (grającymi na flecie) tak jak Ojciec. Tylko dzieci, które są murlidharami stają się pomocnikami Ojca. Ojciec jest zadowolony z takich dzieci.

Pytanie:
Intelekty których dzieci stają się bardzo pokorne?

Odpowiedź:
Intelekty tych, którzy rozdają niezniszczalne klejnoty wiedzy i stają się prawdziwymi filantropami, a także tych, którzy są bystrymi handlowcami, stają się bardzo pokorne i bardzo czyste dzięki służeniu. Nigdy nie powinniście mieć żadnej arogancji, rozdając dary. Powinniście zawsze być świadome, że rozdajecie to, co dał wam Śiw Baba. Jest korzyść w przebywaniu w pamiętaniu Śiw Baby.

Piosenka:
Jesteś Matką i Ojcem.

Om śanti.
Jego imię nie jest udowadniane tylko po prostu przez granie piosenki „Jesteś Matką i Ojcem”. Kiedy najpierw będziecie grać piosenkę „Pokłony Śiwie”, a potem „Jesteś Matką i Ojcem”, oni przyjdą, aby poznać tę wiedzę. Ludzie chodzą do świątyń. Kiedy chodzą do Świątyni Lakszmi i Narajana lub świątyni Kriszny, stają przed posągami bóstw i mówią niczego nie rozumiejąc: „Jesteś Matką i Ojcem”. Więc, jeżeli najpierw zagracie piosenkę „Pokłony Śiwie”, a później „Ty jesteś Matką i Ojcem”, oni przyjdą, aby poznać Jego chwałę. Te piosenki są dobre dla nowoprzybyłych. One powodują, że wyjaśnianie im staje się łatwe. Imię Ojca to Śiwa. Nie można powiedzieć, że Śiwa jest wszechobecny. Inaczej chwała każdego byłaby taka sama. Jego prawdziwe imię to Śiwa. Nikt więcej nie może nadać sobie imienia Śiwa. Jego sposoby i środki są unikalne. One są całkowicie inne od tych (sposobów i środków) wszystkich ludzkich istot włącznie z bóstwami. Tylko Matka i Ojciec mogą uczyć tej wiedzy. Nie ma matek wśród sannjasinów, to dlatego oni (sannjasini) nie mogą uczyć radża jogi. Oni nie mogą powiedzieć do nikogo: „Pokłony Śiwie”. Oni nie mogą powiedzieć „Pokłony Śiwie” odnośnie żadnej ludzkiej istoty. To wszystko musi być wyjaśnione, jednak wy dzieci jesteście w kolejności. Czasami nawet dobre dzieci opuszczają niektóre punkty. Uważają się za bardzo mądre. W sercu, odnośnie tego, powinna być czystość. Mówienie prawdy i bycie we wszystkim prawdziwym wymaga czasu. Gdy stajesz się świadomy ciała, pojawia się poufałość itd. oraz jest w tym zawarte dużo innych aspektów. Nikt z was jeszcze nie może powiedzieć, że staliście się świadomi duszy, ponieważ wtedy osiągnęlibyście stan karmatyczny. Wszyscy są w kolejności. Niektóre dzieci są bardzo niegodne. Można zrozumieć, kto służy. Tylko gdy oni zdobywają tron serca Baby, mogą znaleźć się blisko w różańcu Rudry, a także stają się godni, aby zasiąść na tronie. Godne dzieci, które stają się jego pomocnikami, są także tymi dziećmi, które zdobywają tron serca fizycznego ojca. Interesem nieograniczonego Ojca jest interes niezniszczalnych klejnotów wiedzy. A więc, Ojciec byłby także zadowolony z tych, którzy pomagają Mu w Jego interesie. Macie wdrażać sobie niezniszczalne klejnoty wiedzy, a także inspirować innych do wdrażania ich. Niektórzy ludzie myślą, że gdy się ubezpieczą, otrzymają za to nagrodę. Tutaj powinniście obdarowywać wielu. Stań się filantropem tak jak Ojciec dzięki rozdawaniu klejnotów wiedzy. Ojciec przychodzi, aby napełniać twój fartuch klejnotami wiedzy. To nie jest kwestia bogactwa. Ojcu podobają się tylko godne dzieci. Jeżeli nie wiecie, jak prowadzić ten interes, jak można was nazwać dziećmi Murlidhara, Biznesmena? Powinniście wstydzić się za siebie, jeżeli nie prowadzicie żadnego interesu. Gdy Biznesmen widzi, że sprzedawca jest bystry, on proponuje mu współudział w spółce. Nie możecie uzyskać współudziału tak po prostu. Dzięki prowadzeniu tego interesu, wasze intelekty stają się bardzo pokorne. Dzięki służeniu, wasze intelekty bardzo się oczyszczają. Baba i Mama opowiadają o swoim doświadczeniu. Baba jest Tym, który was uczy. Wiecie, że ten Baba bardzo dobrze wdraża sobie wiedzę, a także bardzo dobrze prowadzi murli. Aćća, Śiw Baba jest w nim, On jest tak czy inaczej Murlidharem, ale ten Baba także o wszystkim wie. W przeciwnym razie, jak inaczej on mógłby otrzymać taką wysoką pozycję? Baba wyjaśnił, że macie zawsze uważać, że to Śiw Baba wypowiada tę wiedzę. W pamiętaniu Śiw Baby, jest dla was korzyść. Śiw Baba wchodzi w niego. Mama mówi oddzielnie, z pozycji osobowości Mamy. Jej imię musi być sławione, ponieważ kobiety muszą być podźwignięte. Mówi się: Kimkolwiek ona jest, ona jest moja, a więc ja muszę opiekować się nią. Tak mówią mężowie. Żona nie powie: Kimkolwiek on jest, on jest mój. Ojciec mówi: Kimkolwiek dzieci jesteście, jesteście moje i muszę się wami opiekować. To imię Ojca jest sławione. Tutaj imię Ojca jest sławione tak czy inaczej, a następnie imiona śakti muszą być sławione. One otrzymują bardzo dobrą szansę usługi. Dzień po dniu usługa będzie stawać się coraz łatwiejsza. Wiedza i czczenie są jak dzień i noc. Złoty i srebrny wieki są dniem szczęścia, miedziany i żelazny wieki są nocą cierpienia. W złotym wieku nie ma czczenia. To jest bardzo łatwe, ale jeśli to nie jest w twojej fortunie, nie jesteś w stanie sobie tego wdrożyć. Otrzymujecie bardzo łatwe punkty. Idźcie i wyjaśniajcie je swoim przyjaciołom i krewnym. Podźwigajcie swój dom (rodzinę). Jesteście tymi, którzy mieszkają w domu ze swoją rodziną, a więc możecie bardzo łatwo wyjaśniać te aspekty każdemu. Tylko jeden Parlokik Ojciec jest Dawcą Zbawienia. On jest także Nauczycielem i Prawdziwym Przewodnikiem. Cała reszta, od miedzianego wieku począwszy, spychała każdego w degradację. Zdegradowane i grzeszne dusze są w żelaznym wieku. W złotym wieku nie ma żadnej wzmianki o grzesznych duszach. To teraz istnieją grzeszne dusze takie jak Adżiamil, garbaci i ci z kamiennymi intelektami. Przez połowę cyklu to jest zwane niebem, a następnie zaczyna się czczenie i zaczyna się wasz stan schodzenia. Z całą pewnością musicie upaść. Po byciu tymi z dynastii słońca, upadacie i stajecie się tymi z dynastii księżyca. Potem wciąż upadacie. Każdy, kogo spotykacie, od miedzianego wieku począwszy, zabiera was w dół. Wiecie o tym tylko teraz. Dzień po dniu, wciąż zdobywacie siłę. Macie znaleźć sposoby, aby wyjaśniać mędrcom i świętym mężom. Ostatecznie oni z całą pewnością zrozumieją, dlaczego Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza nie może być wszechobecny. Jest dużo punktów, których możecie użyć do wyjaśniania. Najpierw czczenie jest niesfałszowane, a potem staje się fałszywe. Stopnie zaczynają się zmniejszać. Teraz nie pozostały żadne stopnie. Zostało to także pokazane na obrazie drzewa i cyklu, w jaki sposób zmniejszają się boskie stopnie. To jest najłatwiej wyjaśniać. Jednak, jeśli to nie jest w waszej fortunie, nie potraficie im wyjaśniać. Nie stajecie się świadomi duszy. Pozostajecie w pułapce swojego starego ciała. Ojciec mówi: Usuń całe swoje przywiązanie do starego ciała i uważaj się za duszę. Jeśli nie stajesz się świadomy duszy, nie będziesz mógł wziąć prawa do wysokiej pozycji. Uczeń nie chciałby być zawsze ostatni. Wszyscy jego przyjaciele i krewni, jego nauczyciel i koledzy zrozumieliby, że on nie zwraca dużej uwagi na swoją naukę. Tutaj, kiedy ktoś nie przestrzega śrimatu, wtedy można zrozumieć, jaki będzie jego stan. Każdy może zrozumieć, kto będzie poddanym, a kto będzie pokojówkami i służącymi. Ojciec wyjaśnia: Wnoście korzyść swoim przyjaciołom i krewnym. Takie jest prawo. Gdy w domu jest starszy brat, jego obowiązkiem jest pomagać młodszemu. To znaczy: Dobroczynność zaczyna się w domu. Ojciec mówi: Wasze bogactwo nie zmniejszy się, gdy będziecie go rozdawać. Jeżeli nie rozdajecie bogactwa, nie otrzymacie bogactwa i nie będziecie mogli osiągnąć wysokiej pozycji. Otrzymujecie bardzo dobrą szansę. Macie stać się miłosierni. Macie stać się miłosierni w stosunku do sannjasinów i mędrców. Mówcie do nich: Przyjdźcie i zrozumcie. Nie znacie swojego parlokik Ojca, Tego, który w każdym cyklu daje ludziom Bharatu ich dziedzictwa stałego szczęścia. Nikt o tym nie wie. Ludzie mówią, że nawet rządowi urzędnicy są zdegradowani (skorumpowani), a więc, kto może uczynić ich wzniosłymi? Obecnie jest bardzo szanowana społeczność mędrców. Gdy napiszecie do nich, że Ojciec ma miłosierdzie nawet dla nich (mędrców i świętych mężów), oni będą zdumieni. W miarę posuwania się do przodu, wasza nazwa będzie sławiona. Wielu wciąż będzie do was przychodzić i będzie dużo wystaw. Na końcu niektórzy wreszcie się obudzą. Nawet sannjasini się obudzą. Dokąd indziej mogliby pójść? Jest tylko jeden sklep. Stale będzie dużo udogodnień. Powstanie dla was dużo dobrych obrazów, byście mogli wyjaśniać tak, że każdy będzie mógł przyjść i uczyć się. Gdy stóg stanie w płomieniach, ludzie obudzą się, ale będzie za późno. To samo dotyczy dzieci. Jak daleko moglibyście pobiec na końcu. Nawet podczas wyścigu niektórzy na początku biegną wolno. Tylko kilku zdobywa nagrodę. To także jest waszym wyścigiem koni. Do tego wyścigu duchowej pielgrzymki potrzebne są oświecone dusze. Pamiętać Ojca to także jest wiedza, czyż nie! Nikt inny nie ma tej wiedzy To dzięki wiedzy ludzkie istoty staja się jak diamenty, a z powodu ignorancji są takie jak łuski. Ojciec przychodzi, aby stworzyć satopradhan nagrodę. Później ta nagroda stopniowo zmniejsza się. Powinniście wdrażać sobie wszystkie te punkty, a potem działać. Dzieci, macie stać się wielkimi dawcami. Bharat jest zwany wielkim dawcą, ponieważ to tu poświęciliście Ojcu swoje ciało, umysł i bogactwo. Następnie Ojciec także wszystko wam poświęca. W Bharacie jest wielu wielkich dawców. Cała reszta ludzkich istot jest w pułapce ślepej wiary. Tutaj otrzymaliście azyl u Boga. Rawan uczynił was nieszczęśliwymi, a więc poprosiliście o azyl u Ramy (Boga). Wszyscy byliście w domu cierpienia. Teraz macie iść do domu wolnego od cierpienia, to znaczy do nieba. Wzięliście azyl u Ojca, który jest stwórcą nieba. Niektórzy na siłę otrzymali azyl w dzieciństwie. Oni nie doświadczają żadnego szczęścia w tym schronieniu; to nie jest w ich fortunie. Oni chcą otrzymać schronienie u Mai, Rawana. To jest bardzo zdumiewające, że oni chcą opuścić azyl Boga i pójść w objęcia Mai, Rawana. Piosenka „Pokłony Śiwie” jest bardzo dobra. Możecie ją grać. Ludzie nie rozumieją jej znaczenia. Możecie powiedzieć, że wyjaśnicie jej właściwe znaczenie zgodnie ze śrimatem. Oni nadal po prostu bawią się lalkami. Zgodnie z dramatem wy także otrzymujecie pomoc poprzez te piosenki. Jeśli należysz do Ojca i nie stajesz się usłużny, jak możesz usiąść na tronie Jego serca? Niektóre dzieci stają się niegodne i wnoszą tak wiele cierpienia. Tutaj, jeśli umrze twoja matka jedz chałwę. Nawet jeśli twoja żona umrze jedz chałwę. Ty nie zawodziłbyś i nie płakałbyś. Masz pozostawać stabilny odnośnie dramatu. Mama i Baba odejdą oraz bardzo specjalne dzieci także odejdą wcześniej. Każdy musi grać swoją rolę. Czym tu się martwić? Obserwujemy grę jako niezależni obserwatorzy. Wasz stan zawsze powinien być pogodny. Nawet Baba ma myśli troski. Prawo mówi, że one z całą pewnością przyjdą. To nie jest tak, że Mama i Baba stali się kompletni. Stan pełni nastąpi na końcu. Obecnie nikt nie może nie może nazwać siebie kompletnym. Była ta strata, był konflikt, w gazetach krążyły plotki na temat BK. Wszystko to także działo się w poprzednim cyklu. A więc czym tu się martwić? Osiągniecie wasz 100% stan na końcu. Będziecie mogli zdobyć serce Ojca, kiedy staniecie się miłosierne i uczynicie innych podobnymi do siebie. Jeśli ubezpieczasz się, to inna kwestia; robisz to dla siebie. Macie dawać dary tych niezniszczalnych klejnotów wiedzy innym. Jeśli nie będziecie pamiętać Ojca w pełni, na waszej głowie wzrośnie ciężar grzechów. By wyjaśniać na wystawach potrzebne są godne dzieci. One powinny być bystre. Jest duża przyjemność pamiętania w nocy. Macie pamiętać duchowego Pana Młodego we wczesnych godzinach poranka. Baba, Ty jesteś bardzo słodki. Tylko popatrz, kim byłem, a kim mnie uczyniłeś! Aćca.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze miej prawdziwe serce. Mów zawsze prawdę, a zawsze będziesz prawdziwy we wszystkim. Nie bądź świadomy ciała i nie uważaj się za bardzo sprytnego. Nigdy nie bądź arogancki.

2. Stań się niezależnym obserwatorem i obserwuj grę. Pozostawaj stabilny odnośnie dramatu. Nigdy niczym się nie martw. Zawsze utrzymuj pogodny stan.

Błogosławieństwo:
Jak Ojciec, bądź wszechmocnym autorytetem, który osiąga autorytet królestwa świata poprzez posiadanie autorytetu samozwierzchnictwa.

Ci, którzy mają autorytet samozwierzchnictwa w tym czasie, to znaczy ci, którzy stają się pogromcami swoich fizycznych organów, mogą osiągnąć władzę królestwa świata. Tylko ci, którzy mają autorytet samozwierzchnictwa, mogą osiągnąć autorytet królestwa świata. Sprawdź więc: Czy ja, ta dusza, jestem panem swoich potęg duszy: umysłu, intelektu i sanskar? Czy mój umysł kontroluje mnie, czy ja kontroluję swój umysł? Moje sanskary nie przyciągają mnie do siebie, prawda? Stan tego, kto ma prawo do samozwierzchnictwa, jest nieustannie stanem wszechmocnego autorytetu jak Ojciec, tego, któremu nie brakuje żadnej potęgi.

Hasło:
Gdy trzymasz przy sobie klucz do wszystkich skarbów, „Mera Baba”; (Moja Baba), nic innego nie może cię przyciągnąć.