11.01.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, zawsze bądźcie szczęśliwe i dawajcie szczęście innym. To jest oznaką posiadania miłosierdzia dla każdego. Pokazywanie każdemu ścieżki jest największą dobroczynnością.

Pytanie:
Kto może stale być szczęśliwy i jaka jest metoda, aby stać się szczęśliwym?

Odpowiedź:
Tylko ci, którzy są bardzo mądrzy w wiedzy i ci, którzy wiedzą, jak pamiętać sztukę życia w formie historii, mogą być zawsze szczęśliwi. Aby być stale szczęśliwym, wciąż przestrzegaj śrimatu Ojca. Uważaj siebie za duszę i bardzo dobrze przeżuwaj wszystko to, co Ojciec ci wyjaśnia. Dzięki przeżuwaniu oceanu wiedzy, staniesz się szczęśliwy.

Om śanti.
Duchowy Ojciec rozmawia z serca z duchowymi dziećmi. Dusze, wiecie, że tylko Jeden jest naszym Ojcem i że On także nas uczy. Obowiązkiem nauczyciela jest uczenie, a obowiązkiem guru jest pokazywać wam wasz cel. Dzieci, zrozumiałyście swój cel. Ścieżka pamiętania jest całkowicie konieczna do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Obie są łatwe. Cykl 84 żyć stale się obraca. Powinniście także pamiętać, że cykl 84 żyć teraz się kończy i że teraz mamy powrócić do domu. Jednak grzeszne dusze nie mogą pójść do wyzwolenia czy wyzwolenia w życiu. Macie w ten sposób ubijać ocean wiedzy. Ci, którzy to robią, otrzymują nagrodę. Oni będą szczęśliwi, a także będą czynić innych szczęśliwymi. Macie mieć miłosierdzie dla innych, aby pokazywać im ścieżkę. Dzieci wiecie, że to jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek. Niektórzy o tym pamiętają, podczas gdy inni nie; oni o tym zapominają. Jeżeli zapamiętacie tylko tyle, poziom waszego szczęścia będzie pozostawał wysoki. Jeśli będziecie pamiętali Ojca także w formie Nauczyciela, a także w formie Guru, poziom waszego szczęścia będzie pozostawał wysoki. Jednak podczas posuwania się naprzód jest trochę zamieszania. Tak jak wchodzicie na górę i schodzicie z niej w dół, podobnie stan dzieci również jest taki. Niektórzy wspinają się bardzo wysoko, a potem spadają. Oni upadają nawet niżej niż byli poprzednio. Wszystko to, co zarobili jest wtedy tracone. Bez względu na to, ile dali lub jak dużo dobroczynności wykonali, jeżeli zaczynają popełniać grzech w czasie wykonywania dobroczynności, cała dobroczynność się kończy. Największą dobroczynnością jest pamiętanie Ojca. Tylko dzięki posiadaniu pamiętania, staniesz się dobroczynną duszą. Jeżeli nadal będziesz popełniać błąd po błędzie, będąc pokolorowany przez towarzystwo, które utrzymujesz, upadniesz nawet bardziej niż przedtem. Wtedy nic nie zostanie nagromadzone na koncie. Wtedy będzie strata. Gdy robisz coś grzesznego, ponosisz stratę. Bardzo dużo grzechu jest nagromadzone na twoim koncie. Kontami trzeba się opiekować. Ojciec także mówi: Posiadałeś również konto dobroczynności, a gdy, na skutek popełnienia grzechu, to konto staje się stukrotnie grzeszne, wtedy ponosisz dalszą stratę. Niektóre grzechy są bardzo duże, a inne są mniejsze. Żądza seksualna jest bardzo ciężka. Gniew jest numerem dwa, a chciwość jest mniejsza niż to. To, co nagromadziliście jest w największym stopniu pomniejszane przez żądzę. Zamiast korzyści jest strata. Ci, którzy znieważają Satguru nie mogą otrzymać pozycji. Niektórzy należą do Ojca, a potem Go pozostawiają. Jaka jest tego przyczyna? Oni są zazwyczaj ranieni przez występek żądzy. To jest taki poważny wróg. Oni tworzą wizerunek, a potem go palą. Nie stwarzają wizerunku gniewu lub chciwości. Macie całkowicie zwyciężyć nad żądzą, ponieważ tylko wtedy możecie stać się zwycięzcami świata. Wołacie: Przyjdź i uczyń czystymi, nas, tych, którzy w królestwie Rawana stali się nieczyści. Oni wszyscy śpiewają: O, Oczyścicielu! O, Oczyścicielu, Ty, który oczyszczasz nieczystych, Ramo, Ty, który należysz do Sity, przybądź! Jednak nie rozumieją znaczenia tego. Wiecie, że Ojciec z pewnością przyjdzie, by założyć nowy świat, ale ponieważ oni wydłużyli czas jego trwania, teraz jest największa ciemność. Istnieje wiedza i ignorancja. Czczenie jest ignorancją, ponieważ oni nie znają Tego, którego czczą. W jaki więc sposób oni chcą do Niego dotrzeć? Dlatego dawanie przez nich darów i dobroczynność itd. jest bezowocne. Być może oni otrzymują trochę przemijającego szczęścia takiego jak to co spuszcza wrona, w przeciwnym razie, nie ma niczego oprócz cierpienia. Teraz Ojciec mówi: Stale pamiętajcie Mnie Jednego i całe wasze cierpienie będzie usunięte. Teraz macie zobaczyć, w jakim stopniu pamiętacie tylko Jego, aby to, co stare było kończone a to, co nowe gromadzone. Niektórzy nie gromadzą niczego. Wszystko zależy od pamiętania. W jaki sposób wasze grzechy mogą być wymazane lub odcięte bez pamiętania? Jest wiele grzechów wielu żyć. Grzechy waszych wielu żyć nie będą odcięte poprzez opowiadanie Babie historii swojego życia. Grzechy tego życia staną się trochę lżejsze, ale macie wykonać bardzo dużo wysiłku. Wszystkie karmiczne konta wielu żyć będą wyrównane tylko dzięki jodze. Powinniście myśleć o tym, jak dużo macie jogi. Czy będę w stanie urodzić się na początku złotego wieku? Tylko ci, którzy czynią bardzo dużo wysiłku urodzą się na początku złotego wieku. Oni nie mogą pozostać ukryci. Nie każdy pójdzie do złotego wieku. Inni wezmą niską pozycję na końcu. Jeżeli oni przyjdą na początku, będą sługami. To jest coś zwykłego, co trzeba zrozumieć. To dlatego macie tak bardzo pamiętać Ojca. Wiecie, że przyszliśmy tutaj, by stać się panami świata w nowym świecie. Ci, którzy pamiętają Babę, z całą pewnością będą szczęśliwi. Jeżeli chcesz stać się królem, masz również tworzyć swoich poddanych. W jaki inny sposób byłoby można zrozumieć, że zamierzasz stać się królem? Ci, którzy otwierają ośrodki i służą także zarabiają dochód. Otrzymują bardzo dużo korzyści. Oni także otrzymują zwrot. Niektórzy otwierają 3 lub 4 ośrodki. Cokolwiek ktoś czyni, z pewnością otrzyma udział tego. Ciężar cierpienia z powodu Mai jest teraz podnoszony przez wszystkich was razem, a więc każdy współdziała w tym. Dlatego, każdy otrzyma zwrot. Ci, którzy czynią wysiłki i pokazują ścieżkę wielu, zgodnie z tym otrzymają wysoką pozycję. Oni będą posiadać bardzo dużo szczęścia. Wasze serca wiedzą o tym, jak wielu pokazaliście ścieżkę i ilu podźwignęliście. To jest czas na wykonanie tego wszystkiego. Wszyscy otrzymujecie jedzenie i picie. Niektórzy nie wykonują żadnej pracy. Popatrzcie, ile usługi wykonała Mama! Ona wielu wniosła korzyść poprzez usługę. Tutaj, także potrzebne jest dużo usługi. W jodze jest także zawarta usługa. Otrzymujecie takie głębokie wskazówki. Teraz, gdy posuwacie się naprzód, pojawi się wiele różnych punktów. Dzień po dniu, stale będzie rozwój. Pojawią się nowe punkty. Ci, którzy będą zaangażowani w usłudze, szybko będą w stanie je wychwycić. Nic nie pozostanie w intelektach tych, którzy nie służą. W jaki sposób oni mogą zrozumieć formę punktu? Możecie kogokolwiek zapytać: Jak duża jest dusza? Powiedzcie nam jaki jest ląd dusz i okres czasu dusz? Nikt nie będzie w stanie wam powiedzieć. Ludzie pytają o imię, formę, ląd i czas Najwyższej Duszy. Jeżeli zapytacie ich o duszę, będą w zamieszaniu. Nikt tego nie wie. Dusza jest tak maleńkim punktem, a taka wielka rola jest w niej nagrana. Tutaj także jest wielu, którzy nie wiedzą o duszach lub Najwyższej Duszy. Oni właśnie wyrzekli się grzechów i także to jest cudem! Religia sannjasinów jest odrębna. Ta wiedza jest dla was. Ojciec wyjaśnia: Byliście czyści, a potem staliście się nieczyści. Teraz macie stać się ponownie czyści. Tylko wy wędrujecie dookoła cyklu 84 żyć. Nikt na świecie nie zna tych kwestii. Wiedza jest odrębna od czczenia. Wiedza sprawia, że wznosicie się, a czczenie sprawia, że schodzicie. A więc to jest różnica taka jak pomiędzy dniem a nocą. Bez względu na to, w jakim stopniu ludzie uważają siebie za autorytety Wed i pism, oni niczego nie wiedzą. Wy także teraz je znacie. Wśród was także, to jest w kolejności. Wasze szczęście zanika z tego powodu, że zapominacie. W przeciwnym razie mielibyście bardzo dużo szczęścia. Otrzymujecie to dziedzictwo od Baby. Baba daje wam wizje. Jednak, jeżeli macie wizje, ale nie przestrzegacie śrimatu, jaka jest w tym korzyść? Ludzie pamiętają Ojca, kiedy są w cierpieniu. Oni wołają do Ojca: Wyzwolicielu! O, Ramo! O, Prabhu! Ale oni nie wiedzą, kim On jest. Nikt na ścieżce czczenia nie mówi: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. W ogóle tego nie mówią! Jeżeli oni mówiliby tak, wtedy to trwałoby od niepamiętnych czasów. Czczenie trwa. Jest tak dużo czczenia, podczas gdy wiedza dotyczy Jednego. Ludzie myślą, że znajdą Boga, czcząc, ale nie wiedzą, w jaki sposób i kiedy. Nikt nie wie, kiedy zaczyna się czczenie i kto najbardziej czci. Czy oni będą czcić przez kolejne 40.000 lat? Z jednej strony ludzie czczą, a z drugiej wy otrzymujecie wiedzę. Musicie tak bardzo trudzić się nad ludzkimi istotami. Macie tak dużo wystaw, ale pomimo to wyłania się tylko garstka z multimilionów. Ilu czynicie takimi samymi jak wy i przywozicie tutaj? Nie możecie obecnie policzyć, ilu jest tutaj prawdziwych braminów. Jest także dużo fałszywych dzieci. Bramińscy kapłani opowiadają religijne historie, a Baba opowiada wam historię Gity. Wy także ją opowiadacie. W jaki sposób Baba mówi, w taki sam sposób wy, dzieci, robicie to. Waszym obowiązkiem jest opowiadanie prawdziwej Gity. Każdy ma pisma. W rzeczywistości wszystkie pisma itd. należą do ścieżki czczenia. Tylko Gita jest religijną pismem wiedzy. Gita jest matką i ojcem. Sam Ojciec przychodzi i daje zbawienie każdemu. Potem ludzie znieważają takiego Ojca. Narodziny Śiw Baby są warte diamentów. Sam Bóg, Najwyższy ze wszystkich jest Dawcą Zbawienia. W jaki sposób może być chwała kogokolwiek innego? Ludzie chwalą bóstwa, ale tylko jeden Ojciec czyni ich bóstwami. Trwa nasze tworzenie i niszczenie. Jest wielu, którzy nie są w stanie niczego wyjaśniać, a więc wykonują fizyczną pracę. W wojsku są tacy, którzy wykonują całą pracę. Mówi się: Niewykształceni będą musieli pokłonić się przed wykształconymi. Uczcie się tego, co robią Mama i Baba. Możecie także zrozumieć, kim są najbardziej ukochane dzieci. Jeżeli zapytacie Babę, Baba da ci imię i powie: Naśladuj Tego i tego. Czego mogliby nauczyć innych ci, którzy nie są usłużni? Oni zmarnowaliby nawet więcej czasu. Baba wyjaśnia: Jeżeli chcecie zrobić postęp, możecie go zrobić tutaj. Tutaj jest obraz dotyczący tego, w jaki sposób narodziliście się 84 razy. Macie to zrozumieć i wyjaśniać innym. To jest takie łatwe. Staliście się tacy. Wczoraj ich czciliście. Dzisiaj już tego nie robicie, ponieważ otrzymaliście wiedzę. Wielu przyjdzie i weźmie wiedzę. Jeśli otworzysz więcej ośrodków, wielu ludzi przyjdzie aby ją zrozumieć. Poziom szczęścia wzrośnie, gdy tylko to usłyszą. Masz się zmienić ze zwykłego człowieka w Narajana. Jest także historia o prawdziwym Narajanie. Ludzie stale schodzą (degradują się), wykonując czczenie. Oni nie wiedzą, jaka jest wiedza. Nieograniczony Ojciec dokładnie wam to wyjaśnia. Baba mówi: Wczoraj, Ja dałem wam królestwo, więc gdzie ono odeszło? Sami wiecie, że to jest gra. Tylko jeden Ojciec mówi wam tajemnice całej gry. Mówimy: Baba, jesteś związany dramatem i dlatego musisz przyjść do nieczystego świata i wejść w nieczyste ciało. Ludzie bardzo chwalą Boga. Dzieci mówią: Baba, wołaliśmy do Ciebie, a Ty musiałeś przyjść by nam służyć, to znaczy uczynić nas czystymi z nieczystych. W każdym cyklu, czynisz nas bóstwami, a potem odchodzisz. To jest tak jak opowieść. To jest opowieść dla tych, którzy są mądrzy. Dzieci, powinnyście być szczęśliwe. Baba także zgodnie ze sztuką życia stał się Sługą. Ojciec mówi: Przestrzegaj Moich wskazówek. Uważajcie siebie za dusze. Porzućcie świadomość ciała. Otrzymacie nowe ciała w nowym świecie. Bardzo dobrze przeżuwajcie aspekty, które Ojciec wam wyjaśnia. Używajcie swoich intelektów, aby zrozumieć, że przyszliście tutaj, aby takimi się stać. Wasz cel i przedmiot nauki jest przed wami. Ci ludzie uważają Boga za ludzką istotę lub mówią, że On jest bezcielesny. Wszystkie wy, dusze, jesteście bezcielesne. Adoptujecie ciała i gracie swoje role. Baba także gra rolę. Tylko ci, którzy dobrze służą, będą mieli wiarę, że z pewnością staną się paciorkami różańca. Macie zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana. Kiedy upadniecie, automatycznie staniecie się Ramą i Sitą. Bóg was uczy i dlatego uczcie się bardzo dobrze. Jednak jest tak dużo opozycji ze strony Mai. Maja stwarza sztormy. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Przeżuwaj ocean wiedzy i doświadczaj nieograniczonego szczęścia. Miej miłosierdzie, aby pokazywać ścieżkę innym. Nie wykonuj grzesznych czynów z tego powodu, że jesteś kolorowany przez towarzystwo, które utrzymujesz.

2. Aby podźwignąć ciężar cierpienia Mai, wszyscy razem powinniście współdziałać. Otwierajcie ośrodki i stawajcie się instrumentami, aby wnosić korzyść dla wielu.


Błogosławieństwo:
W swoim bramińskim życiu bądź w połączonej formie i zawsze miej radosny i uważny, ostrożny nastrój.

Jeżeli w jakiejś sytuacji twój nastrój szczęścia zmienia się, to nie byłby onnazwany stałym szczęściem. Zawsze miej radosny i uważny nastrój w swym bramińskim życiu. Niech twój nastrój się nie zmienia. Gdy twój nastrój się zmienia, powiesz, że pragniesz samotności, ponieważ dzisiaj twój nastrój taki jest. Twój nastrój zmienia się, gdy jesteś sam. Zawsze bądź połączony, a twój nastrój się nie zmieni.

Hasło:
Świętować święto tzn. posiadać entuzjazm do pamiętanie i usługi.


Specjalny wysiłek na stanie się równym Ojcu Brahmie.
Teraz utrzymuj cel intensywnego wysiłku: Jestem aniołem, lekkim i światłem. Powiększaj doświadczenie poruszającego się i działającego anioła. Praktykuj stan bezcielesny. Pozostawaj lekki i światłem, aby w jednej sekundzie skończyć z jakimikolwiek myślami, sanskarami czy naturą.