11.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, stale łączcie wasze intelekty w jodze z Ojcem i z łatwością zakończycie tę długą podróż.

Pytanie:
Jakiej jednej rzeczy musicie się wyrzec, aby poświęcić się Ojcu?

Odpowiedź:
Świadomości ciała. Jak tylko stajesz się świadomy ciała, umierasz i stajesz się sfałszowany. Dlatego serca niektórych dzieci kurczą się na myśl o oddaniu się Babie. Od chwili, w której poświęciłeś siebie, powinno być pamiętanie tylko tego Jednego. Macie się Jemu poświęcić i przestrzegać tylko Jego śrimatu.

Piosenka:
O podróżniku nocy, nie rezygnuj. Cel świtu nie jest odległy.

Om śanti.
Bóg mówi. Bóg uczy swoje dzieci radża jogi i wiedzy. To nie jest ludzka istota. W Gicie zapisane jest, że Bóg Kriszna mówi. To nie jest możliwe, aby teraz Śri Kriszna wyzwolił cały świat od Mai. Jedynie Ojciec może przyjść i wyjaśnić to dzieciom. Ci, którzy uczynili Ojca swoim, siedzą z Nim twarzą w twarz. Kriszna nie może być zwany Ojcem. Ojciec jest zwany Najwyższą Duszą, Tym, który zamieszkuje w najwyższej siedzibie. Dusza pamięta Boga poprzez to ciało. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia: Jestem waszym Ojcem, który mieszka w najwyższej siedzibie. Jestem Ojcem wszystkich dusz. Przyszedłem w poprzednim cyklu i uczyłem was dzieci jak łączyć intelekt w jodze ze Mną, waszym Najwyższym Ojcem. On mówi do dusz. Dopóki dusza nie wejdzie w ciało, nie może widzieć poprzez oczy ani słyszeć poprzez uszy. Ciało bez duszy jest nieżywe. Dusza jest żywą istotą. Gdy dziecko jest w łonie, nie może się poruszać dopóki dusza w nie wejdzie. A więc Baba mówi do takich żywych dusz. Baba mówi: Wypożyczyłem to ciało. Przychodzę i zabieram wszystkie dusze z powrotem. Uczę te dusze, które są przede Mną, radża jogi. Cały świat nie będzie studiował radża jogi. Jedynie ci z poprzedniego cyklu studiują radża jogę. Baba teraz wyjaśnia: Stale do samego końca łączcie jogę intelektu z Ojcem; nie zaprzestawajcie tego. Mąż i żona nie znają się przed ślubem. Jednak, po ich zaręczynach, niektórzy żyją razem przez 60 lub 70 lat i pamiętają tylko swoje ciała przez całe życie. Żona powie „To jest mój mąż”, mąż powie „To jest moja żona”. Wy jesteście teraz zaręczeni z Bezcielesnym. To bezcielesny Ojciec przychodzi i organizuje te zaręczyny. On mówi: zaręczam was dzieci ze Sobą, tak jak uczyniłem to w poprzednim cyklu. Ja, Bezcielesny, jestem Nasionem ludzkiego drzewa świata. Każdy mówi, że Bóg, Ojciec stworzył ten ludzki świat. Wasz Ojciec zawsze mieszka w najwyższej siedzibie. Teraz On mówi: Pamiętajcie Mnie. Podróż jest długa, więc dużo dzieci męczy się i nie są w stanie utrzymać swoich intelektów zajętych całkowicie jogą. Męczą się, ponieważ Maja sprawia, że się potykają. Niektórzy puszczają nawet rękę Baby i umierają. To samo wydarzyło się w poprzednim cyklu. Tutaj, tak długo jak żyjesz, stale musisz przebywać w pamiętaniu. Gdy mężczyzna umiera, wdowa po nim stale go pamięta. Ten Ojciec i Mąż nie pozostawią was w ten sposób. On mówi: zabiorę was, panny młode z powrotem ze Sobą. Jednak, to wymaga czasu, a więc nie męczcie się. Na waszych głowach jest ogromny ciężar grzechów i on zostanie usunięty jedynie poprzez jogę. Wasza joga powinna być taka, że na końcu nie będziecie pamiętać nikogo innego oprócz Ojca, Pana Młodego. Jeżeli pamiętasz kogokolwiek innego, stajesz się fałszywy i będziesz musiał doświadczyć kary za ten grzech. Ojciec mówi: O, podróżnicy do najwyższej siedziby, nie stawajcie się zmęczeni! Rozumiecie, że zakładam oryginalną boską religię poprzez Brahmę i że inspiruję zniszczenie wszystkich religii poprzez Śankara. Teraz, stale organizują konferencje, aby wszystkie religie zebrały się razem i próbują znaleźć metody na jedność i życie razem w pokoju. Nie jest możliwe, aby tak dużo religii szło w tym samym kierunku. Poprzez jedną wskazówkę zakładana jest jedna religia. Gdyby wszystkie religie stały się pełne wszystkich boskich cnót i całkowicie bez występku, oni żyliby razem jak mleko i miód. W królestwie Ramy wszyscy są jak mleko i miód. Nawet zwierzęta nie walczą. Tutaj kłótnie są w każdym domu. Walczą, gdy nie należą do Pana i Mistrza. Nie znają swojej Matki i Ojca. Nawet śpiewają: Jesteś Matką i Ojcem, a my jesteśmy Twoimi dziećmi. Dzięki Twojemu miłosierdziu otrzymujemy skarby szczęścia. Ponieważ teraz nie istnieją skarby szczęścia, mówią: Nie otrzymujemy żadnego miłosierdzia od Matki i Ojca. Nie znają Ojca, a więc, w jaki sposób Ojciec mógłby mieć miłosierdzie dla nich? Tylko, gdy przestrzegają wskazówek Nauczyciela może być miłosierdzie. Twierdzą, że Bóg jest wszechobecny. W takim razie, kto okazywałby a kto otrzymywałby miłosierdzie? Obie strony są potrzebne - Ten, który okazuje miłosierdzie i ci, którzy potrzebują miłosierdzia. Studenci najpierw muszą przybyć i studiować u Nauczyciela. Najpierw trzeba mieć miłosierdzie dla samego siebie. Następnie trzeba przestrzegać wskazówek Nauczyciela. Ktoś jest potrzebny, aby inspirować was do czynienia wysiłku. Ten jest Ojcem, Nauczycielem, a także Prawdziwym Przewodnikiem. On jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższym Nauczycielem i Najwyższym Satguru. Ojciec mówi: W każdym cyklu przeprowadzam zadanie założenia i oczyszczenia nieczystego świata. Baba jest Wszechmocnym Autorytetem Świata. Dlatego królestwo Autorytetu Świata będzie stałe. Jest jedno królestwo Lakszmi i Narajana na całym świecie. Oni także posiadają wszechmocny autorytet. Tam nikt nie walczy ani nie kłóci się. Tam nie istnieje Maja. To jest złoty i srebrny wiek. Zarówno złoty jak i srebrny wiek są zwane niebem, rajem. Każdy śpiewa: Pamiętaj Radhe i Krisznę i idź do Wrindawanu, nieba. Jednak, nikt z nich tam nie idzie. Oni tylko ich pamiętają. Teraz jest królestwo Mai, każdy przestrzega wskazówek Rawana. Ważni ludzie robią wrażenie, że są bardzo dobrzy i otrzymują wielkie tytuły. Gdy wykażą trochę fizycznej odwagi lub wykonają dobry czyn, nadawany jest im tytuł. Niektórzy otrzymują tytuł doktora filozofii. Stale nadają takie lub inne tytuły. Wy teraz jesteście braminami. Niewątpliwie służycie Bharatowi. Zakładacie boskie królestwo. Otrzymujecie swoje tytuły po zakończeniu założenia, takie jak król lub królowa dynastii słońca; król lub królowa dynastii księżyca. Wtedy zaczyna się wasze królestwo. Tam nikt nie otrzymuje tytułu. Tam nie ma niczego, co sprawiałoby cierpienie, a więc nikt nie musi usuwać cierpienia lub pokazywać odwagi i otrzymywać tytułu. Systemy i zwyczaje, które istnieją tutaj nie mogą istnieć tam, ani też Lakszmi i Narajan nie mogą przyjść do nieczystego świata. Obecnie nie ma czystych bóstw. To jest nieczysty, diabelski świat. Ludzie są zdezorientowani z powodu wielu różnych wskazówek i opinii. Tutaj jest tylko jedna wzniosła wskazówka, dzięki której zakładane jest jedno królestwo. Jednak, idąc tą ścieżką niektórzy są kłóci kolcami Mai i te dusze są okaleczane. Dlatego też Ojciec mówi: Stale przestrzegajcie śrimatu. Przestrzegając wskazówek swoich umysłów, jesteście oszukiwani. Przestrzegając wskazówek prawdziwego Ojca, zarabiacie prawdziwy dochód. Przestrzegając swoich wskazówek, wasza łódź tonie. Z powodu nieprzestrzegania śrimatu wielu mahawirów zdegradowało się. Dzieci, teraz macie być zbawione. Ci, którzy nie przestrzegają śrimatu i zdegradowali się, będą musieli bardzo żałować. Potem Śiw Baba usiądzie w tym ciele w roli Dharamradża i powie: tak dużo ci wyjaśniałem poprzez ciało tego Brahmy. Uczyłem cię i włożyłem w ciebie tyle wysiłku. Niektórzy nawet pisali listy o swojej wierze i mówili: Będę przestrzegał śrimatu. Jednak nie stosowali go. Bez względu na to, co się dzieje, nigdy nie wolno wam przestać przestrzegać śrimatu. Jeśli powiecie Ojcu o wszystkim, zostaniecie ostrzeżeni. Tylko gdy zapominacie Ojca, jesteście kłuci przez kolce. Potem wy, dzieci uciekacie na milę od Ojca, który zbawia. Oni śpiewają: Poświęcę się. Oddam się. Właściwie dla kogo oni to robią? To nie jest zapisane: Oddam się sannjasinowi lub: Oddam się Brahmie, Wisznu, Śankarowi, lub: Oddam się Krisznie. Oddajecie się Najwyższemu Ojcu, Najwyższej Duszy, nie ludzkiej istocie. Otrzymujecie swoje dziedzictwo od Ojca. Ojciec także oddaje się wam dzieci. Ten nieograniczony Ojciec mówi: przybyłem, aby wam się oddać. Jednak serca niektórych dzieci kurczą się na myśl o oddaniu się Ojcu. Jeżeli wchodzisz w świadomość ciała, umierasz i stajesz się fałszywy. Powinno być pamiętanie Jednego. Oddaj się Jemu. Sztuka kończy się. Teraz mamy powrócić do domu. Wszyscy wasi przyjaciele, krewni itd. zostaną pogrzebani na cmentarzu. Jaki jest więc sens pamiętania ich? To wymaga dużej praktyki. Mówi się: Jeżeli dusza wznosi się, smakuje nektaru, ale gdy mocno upada, traci swoją pozycję. To nie oznacza, że ona nie przyjdzie do nieba. Jednak jest różnica pomiędzy byciem królem lub królową a byciem poddanym. Popatrzcie tutaj na tubylca i na ministra, jest różnica. Dlatego czyńcie pełny wysiłek. Jeżeli ktoś upada, staje się całkowicie nieczysty. Jeżeli dusza nie potrafi przestrzegać śrimatu, Maja chwyta ją za nos i wrzuca do rynsztoka. Przeciwstawiać się BapDadzie, po przynależeniu do Niego, to znaczy stać się zdrajcą. Dlatego Ojciec mówi: Bądź ostrożny na każdym kroku. Czas Mai zbliża się do końca, a więc ona sprawia, że wielu z was upada. Dlatego, dzieci bądźcie bardzo uważne. Droga jest trochę długa, ale pozycja jest bardzo wysoka. Jeśli stajesz się zdrajcą, kara jest surowa. Gdy Dharamradż Baba karze dusze, one płaczą z rozpaczy. To następnie staje się niezmienne w każdym cyklu. Maja jest bardzo potężna. Jeżeli jest nawet mały brak szacunku do Baby, umierasz. Mówi się, że kto znieważa Prawdziwego Przewodnika nie może dotrzeć do celu. Niektórzy wykonują złe czyny pod wpływem żądzy lub gniewu i przyczyniają się do zniewagi Ojca, a więc doświadczają kary. Tak jak jest wielomilionowy dochód na każdym kroku, tak samo jest wielomilionowa strata. Jeżeli konto jest powiększane poprzez czynienie usługi, to przez złe grzeszne czyny ono zaczyna mieć ujemne saldo. Baba zna wszystkie konta. Teraz, kiedy Baba uczy was osobiście, to tak, jak gdyby wszystkie konta były na Jego dłoni. Ojciec mówi, że nie chce, żeby którekolwiek dziecko lekceważyło Śiw Babę, ponieważ wiele grzechów powstaje w ten sposób. Macie poświęcić swoje kości w usłudze Jagii. Jest przykład Dadiczi Riśi. To także tworzy pozycję. W przeciwnym razie istnieje wiele różnych poziomów statusu wśród poddanych. Służące i służący są potrzebni także dla poddanych. Nie będzie tam żadnego cierpienia, ale pozycja jest w kolejności. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Nie stawaj się strudzony pielgrzymką pamiętania. Praktykuj prawdziwe pamiętanie tak, że na końcu nie pamiętasz nikogo innego tylko Ojca.

2. Przestrzegaj wskazówek prawdziwego Ojca i zarabiaj prawdziwy dochód. Nie przestrzegaj wskazówek swojego umysłu. Nie przyczyniaj się do zniewagi Prawdziwego Przewodnika. Nie wykonuj złych czynów pod wpływem żądzy lub gniewu.

Błogosławieństwo:
Dzięki swojej potędze myśli, stań się uosobieniem sukcesu i miej prawo do odnoszenia sukcesu w swoim każdym zadaniu.

Doświadczysz łatwego sukcesu w wielu zadaniach, dzięki swojej potędze myśli. Tak, jak widzisz różne gwiazdy na fizycznym niebie, w ten sam sposób, na niebie atmosfery świata będziesz w stanie zobaczyć jaśniejące gwiazdy sukcesu, wtedy, gdy twoje myśli będą wzniosłe i potężne, a ty będziesz stale zanurzony w głębiach jednego Ojca. Twoje duchowe oczy i duchowy wizerunek staną się boskim lustrem. To duchowe lustro staje się uosobieniem sukcesu, które sprawia, że wiele dusz doświadcza swojej formy świadomości duszy.

Hasło:
Ci, którzy stale doświadczają Bożego szczęścia, są cesarzami wolnymi od trosk.