11.02.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, w mieczu wiedzy potrzebna jest siła jogi i tylko wtedy odniesiecie zwycięstwo. Jeżeli w wiedzy będzie siła jogi, to z całą pewnością wpłynie to na innych.

Pytanie:
Jesteście posłannikami Boga. Jakie posłannictwo macie dawać całemu światu?

Odpowiedź:
Mówcie całemu światu, że Bóg powiedział: Wszyscy macie uważać się za dusze. Wyrzeknijcie się świadomości ciała. Pamiętajcie Mnie, swojego Ojca, a będzie usunięty ciężar grzechów, jaki jest na waszych głowach. Poprzez pamiętanie Jednego Ojca oczyścicie się. To posłannictwo mogą dawać tylko dzieci, które są skupione.

Om śanti.
Ojciec wyjaśnił, że żadna ludzka istota – ani ta z boskimi cnotami, ani ta z diabelskimi cechami – nie może być zwana Bogiem. Dzieci, wiecie, że ci, którzy mają boskie cnoty są w złotym wieku, a ci, którzy mają diabelskie cechy są w żelaznym wieku. Dlatego Baba polecił napisanie pytania: Czy masz boskie cnoty, czy diabelskie cechy? Czy jesteś złotowieczny, czy żelaznowieczny? Dla ludzi jest to bardzo trudne do zrozumienia. Możecie bardzo dobrze wyjaśniać obraz schodów życia. Wasze strzały wiedzy są bardzo dobre, ale one wymagają siły, tak jak miecz ma siłę. Niektóre miecze mają bardzo ostre brzegi. Miecz guru Gobind Singh został posłany za granicę. Oni obnoszą ten miecz, pilnują, żeby był bardzo czysty. Niektóre miecze kosztują tylko dwie pejse. Miecze, które mają w sobie siłę, są ostre; bardzo dużo kosztują. Dzieci, to samo jest z wami. Niektórzy z was mają bardzo dużo wiedzy, ale brakuje im siły jogi. Ci zaś, którzy są biedni i mają niewole bardzo dużo pamiętają Babę. Im brakuje wiedzy, ale mają wielką potęgę jogi. Oni stają się satopradhan z tamopradhan. Pokazywany jest przykład Ardżuny i Bhila. Bhil stał się lepszy niż Ardżuna w strzelaniu z łuku. Ardżuna, tzn. ten, kto mieszka ze swoją rodziną, ale codziennie słucha swojego przewodnika. Ci, którzy mieszkali na zewnątrz stali się mądrzejsi. Kłaniają się przed tymi, których wiedza posiada taką siłę. Powie się wówczas, że takie jest przeznaczenie. Gdy ktoś nie zdaje lub bankrutuje, obwinia przeznaczenie. Razem z wiedzą jest także potrzebna siła jogi. Jeżeli nie ma w tobie takiej siły wtedy jesteś, jak gjani kogucik. Dzieci również tak czują. Niektóre z was kochają swoich mężów, a inni kochają kogoś innego. Oni są bardzo mądrzy w wiedzy, ale wewnętrznie mają bardzo dużo konfliktu. Tutaj, macie być całkowicie zwyczajni. Patrząc na wszystko, macie nie widzieć niczego. Patrząc na wszystko ma być tak jakbyście niczego nie wiedzieli. Kochacie tylko jednego Ojca. Dlatego zostało zapamiętane: Niech twoje ręce pracują, a serce niech będzie w pamiętaniu. Gdy pracujesz w biurze, twój intelekt powinien być stale świadomy, że jesteś duszą. Ojciec wydał rozkaz: Stale pamiętaj Mnie. Na ścieżce czczenia również, gdy pracują, stale pamiętają takie czy inne swoje umiłowane bóstwo. Ale są to idole z kamienia. One nie mają w sobie duszy. Lakszmi i Narajan także są czczeni. Oni także są idolami z kamienia. Zapytajcie tych, którzy czczą takie kamienne idole: Gdzie są ich dusze? Teraz rozumiecie, że te bóstwa z całą pewnością są tutaj, mają imiona i ciała. Dzięki potędze jogi stajecie się teraz czystymi bóstwami. Macie przed sobą swój cel i przedmioty nauki. Po drugie, Ojciec wyjaśnia: Ocean Wiedzy i Gangesy wiedzy istnieją tylko w tym najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. One istnieją w jednym czasie. Ocean Wiedzy przychodzi tylko w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku cyklu. Bezcielesny, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest Oceanem Wiedzy. On z całą pewnością potrzebuje ciała, by mógł mówić. Jednak, nie ma kwestii wody. Otrzymujecie tę wiedzę w wieku zbieżnym. Cała reszta ma czczenie. Ci, na ścieżce czczenia czczą nawet wodę Gangesu. Tylko jeden Ojciec jest Oczyścicielem. On przychodzi tylko raz, kiedy stary świat musi się zmienić. Potrzebny jest ci intelekt, by móc to komuś wyjaśniać. Masz ubijać ocean wiedzy w odosobnieniu, na temat tego, co powinno być pisane, tak by ludzie mogli zrozumieć, że tylko Śiwa jest Ocean Wiedzy, Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Kiedy On przychodzi, Jego dzieci, które stają się Brahma Kumar i Kumari wdrażają sobie wiedzę i stają się Gangesami wiedzy. Jest wiele Gangesów wiedzy, które stale przekazują wiedzę. Tylko oni mogą dać zbawienie. Nie możesz się oczyścić kąpiąc się w wodzie. Wiedza istnieje tylko w wieku zbieżnym. Potrzebne są wam różnorodne metody, by wyjaśniać. Potrzebne jest wam skupienie. Wyrzeknij się świadomości ciała i uważaj się za duszę. Obecnie powiecie, że czynicie starania. Dzięki pamiętaniu Ojca pozbędziecie się swoich grzechów i wtedy zacznie się wojna. Do tego czasu każdy powinien otrzymać posłannictwo. Tylko Śiw Baba daje posłannictwo. Bóg jest zwany Posłannikiem. Wy umożliwiacie każdemu otrzymanie posłannictwa: uważaj się za duszę i miej jogę z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, a Ojciec obiecuje ci, że grzechy, które gromadziłeś życie po życiu będą usunięte. Ojciec przychodzi tutaj i mówi wam poprzez usta Brahmy: Cóż mogłaby wyjaśnić woda Gangesu? Nieograniczony Ojciec wyjaśnia nieograniczonym dzieciom. W złotym wieku byliście bogaci i prosperujący. Teraz staliście się nieszczęśliwi i biedni. To są nieograniczone kwestie. Wszystkie tamte obrazy itp. należą do ścieżki czczenia. Wszystkie te szczegóły ścieżki czczenia musiały być stworzone. Studiowanie pism, wykonywanie praktyk religijnych itd., wszystko to jest czczeniem. Ja nie uczę was pism. Ja daję wam wiedzę, by uczynić was czystymi: Uważajcie się za dusze. Teraz i dusza, i ciało są nieczyste. Pamiętajcie Ojca i staniecie się bóstwami. Wasze przywiązanie do ciała i starych związków musi się skończyć. Wcześniej śpiewaliście: Gdy przyjdziesz, nie będę słuchać nikogo innego. Wszystkie związki będę mieć tylko z Tobą, zapomnę o wszystkich cielesnych istotach. Ojciec teraz przypomina wam o waszej obietnicy. Ojciec mówi: Tylko jak będziesz mieć jogę ze Mną, spalisz wszystkie swoje grzechy i staniesz się panem nowego świata. To jest wasz cel, a także przedmioty, które studiujecie. Prócz królów muszą być także stworzeni poddani. Królowie potrzebują także służących. Ojciec stale wyjaśnia wam wszystkie te aspekty. Jeżeli nie masz dobrej jogi, jeżeli nie wdrażasz sobie boskich cnót, to jak zdobędziesz wysoką pozycję? W domu z takiego czy innego powodu są stale walki i kłótnie. Ojciec pisze: z powodu waszych kłótni i walk w waszych domach, wiedza nie pozostaje. Baba pyta: czy obydwoje i mąż, i żona dobrze idą do przodu? Wasze zachowanie musi być bardzo dobre. Nie powinno być najmniejszego śladu gniewu. Teraz na świecie jest tyle zaburzeń i niepokoju. Jeżeli nawet niektórzy z was staną się bardzo dobrzy w wiedzy i jodze, to inni także zaczną bardziej pamiętać Babę. Nabędziecie bardzo dobrej praktyki i wasze intelekty staną się nieograniczone. Babie nie podobają się za bardzo małe obrazy. Wszystkie obrazy powinny być duże. Postarajcie się, by te obrazy były na zewnątrz w głównych miejscach, tak jak oni mają ogromne plakaty filmowe, itp. Twórzcie bardzo dobre obrazy, które nie mogłyby ulec zniszczeniu. Stwórzcie bardzo duży obraz schodów życia i postawcie go w takim miejscu, gdzie każdy będzie mógł zobaczyć. Użyjcie takiej dobrej farby, by ani nie wyblakła, ani też, aby deszcz jej nie zmył. Wystawcie te obrazy w głównych miejscach albo, jeżeli jest gdzieś jakaś wystawa, to wtedy wystarczą dwa albo trzy główne obrazy. Tak naprawdę powinniście stworzyć obraz cyklu tak duży, żeby 8-10 mężczyzn musiało go nieść. Wtedy każdy, kto zobaczy to z daleka, będzie mógł jasno wszystko zrozumieć. W złotym wieku nie ma wielu religii. Religie pojawiają się później. Na samym początku, w niebie jest bardzo niewielu ludzi. Musicie bardzo jasno wyjaśniać, czy teraz jest niebo czy piekło? Stale wyjaśniajcie każdemu, kto przychodzi. Miejcie duże obrazy. Popatrzcie, oni stworzyli takie ogromne postacie Pandawów. Wy także jesteście Pandawami. Śiw Baba uczy was w wieku zbieżnym. Śri Kriszna jest pierwszym księciem złotego wieku. Wyjaśniając to, zakładacie swoje królestwo. Niektórzy w czasie uczenia się odchodzą. W szkole zazwyczaj, jak ktoś nie potrafi się uczyć, odchodzi. Tutaj także wielu opuściło tę naukę, a więc, czy oni nie pójdą do nieba? Ja jestem Panem Świata, a więc nawet, jeżeli usłyszeli ode Mnie dwa słowa, z całą pewnością pójdą do nieba. Z upływem czasu wielu będzie słuchać. Całe królestwo jest zakładane dokładnie tak, jak w poprzednim cyklu. Dzieci, rozumiecie, że wiele razy zdobyłyście królestwo i straciłyście je. Byliście jak diamenty, a teraz staliście się jak łuski. Bharat był diamentem. Co się z nim teraz stało? To będzie ten sam Bharat, prawda? Ten zbieżny wiek jest zwany najbardziej pomyślnym. Tam są także najwznioślejsze z ludzkich istot. Cała reszta jest zdegradowana. Ci, którzy byli godni czci, stali się teraz zdegradowani. Oni przechodzą przez 84 życia. Ciała się wykończyły, a dusze stały się tamopradhan. Kiedy oni są satopradhan, nie są czczeni. Oni są tam w żywych postaciach. Wy teraz myślicie o Babie w żywej postaci, a potem jak staniecie się czcicielami będziecie czcili kamienie. Baba jest teraz w żywej formie. Potem będziecie tworzyć Jego kamienne wizerunki i będziecie je czcić. Czczenie zaczyna się w królestwie Rawana. To są te same dusze, ale one przyjmują inne ciała. Kiedy wy upadacie, zaczyna się ścieżka czczenia. Następnie przychodzi Baba, daje wam wiedzę i zaczyna się dzień. Bramini potem stają się bóstwami. Teraz nie będziecie nazwani bóstwami. Brahma nie istnieje w złotym wieku. Brahma wykonuje tapasję tutaj. On także jest ludzką istotą, Śiw Baba jest zwany Śiwą. Nawet, kiedy On jest w tym Brahmie, jest zwany Śiwą. Jemu nie można nadać żadnego innego imienia. Śiw Baba wchodzi tylko w tego. On jest Oceanem Wiedzy. On daje wam wiedzę poprzez ciało Brahmy. Tak więc obrazy trzeba tworzyć z wielkim zrozumieniem. Napisy na nich powinny bardzo dużo mówić. Czy oczyścicielem jest woda z oceanu czy woda z rzek? Czy jest to Ocean Wiedzy i Gangesy wiedzy, Brahma Kumar i Kumari, którzy wyłonili się z Oceanu Wiedzy? Ojciec tylko im daje wiedzę. Ci, którzy stają się brahminami poprzez Brahmę, stają się bóstwami. Macie również pokazywać bardzo duży obraz przedstawiający wszystkie klany. Jest to główny obraz. Baba wyjaśnia: Słodkie dzieci, macie czynić swoje intelekty cywilizowanymi. Gdy Baba widzi, że ktoś ma zbrodniczy sposób patrzenia, wie, że ta osoba nie będzie mogła dłużej kontynuować. Bardzo niewielu rozumie, że wy dusze teraz stajecie się trikaldarsi. Jesteście bardzo głupi; opuszczacie Ojca. Dzieci, rozumiecie, że królestwo jest zakładane. W królestwie wszyscy są potrzebni. Na samym końcu będziecie mieć wizję wszystkiego. Będą również stworzeni pierwszej klasy służący. Pierwszej klasy służące będą opiekować się Kriszną. Będą wszystkie rodzaje służących. Będą ci, którzy będą myli naczynia, ci, którzy będą karmić Krisznę, a także ci, którzy będą czyścić wszystko. Oni wszyscy będą pochodzić stąd. Ten, kto zdobywa pierwszy numer z całą pewnością weźmie dobrą pozycję. Macie takie uczucie. Baba czuje, że niektórym dzieciom, pomimo iż bardzo dobrze dają wiedzę, brakuje jogi. Niektóre kobiety wyprzedzają swoich mężów. Kiedy para małżeńska jest w wiedzy, to czasami on albo ona mówią: Baba, drugie koło się psuje. Macie ostrzegać siebie nawzajem. To jest ścieżka rodzinna. Pary muszą do siebie pasować. Macie czynić innych takimi, jak wy. Na samym końcu nawet zapomnicie o całym świecie. Rozumiecie, że wy jesteście łabędziami, a inni są bocianami. Niektórzy mają taką wadę, a inni mają inną. Cały czas trwa przeciąganie liny. To wymaga bardzo dużo wysiłku. Jest to bardzo łatwe. Otrzymujecie wyzwolenie w życiu w sekundę. Nie wydając ani grosza możesz wziąć najwyższą pozycję ze wszystkich. Ci, którzy są biedni stale dobrze służą. Wiecie, kto przyszedł z pustymi rękami. Ci, którzy przyprowadzili bardzo dużo osób do wiedzy, ich dłużej tu nie ma, podczas gdy biedni biorą wysokie pozycje. Aćća.

Najsłodszym, uchochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby napełnić swój miecz wiedzy siłą jogi, masz przebywać w skupieniu i praktykować: Jestem duszą. Ja, dusza otrzymałam rozkazy Ojca, aby stale pamiętać tylko Jego. Kochaj prawdziwie jednego Ojca. Przełam przywiązanie do swojego ciała i cielesnych związków.

2. Mieszkając w domu ze swoją rodziną, ostrzegajcie siebie nawzajem. Stawaj się łabędziem i bierz wysoką pozycję. Usuwaj wszelkie ślady gniewu. Uczyń swój intelekt cywilizowanym.


Błogosławieństwo:
Stań się lekki, stań się światłem czyniąc intensywny wysiłek i przechodź przez wszelkie sytuacje doświadczając ich jako rozrywki.

Niektóre dzieci mówią „Ogólnie jestem w porządku, ale istnieje niewola sanskar z innymi ludźmi, czy też ze środowiskiem”. Bez względu na to, co może być powodem, czy też, jaki on może być, ten, kto czyni intensywne wysiłki przejdzie przez wszystkie sytuacje tak jakby się nic nie wydarzyło. Taka dusza stale doświadcza rozrywki, taki stan jest nazywany stanem fruwającym, a znakiem fruwającego stanu jest bycie lekkim, bycie światłem. Żadnego rodzaju ciężar nie może sprowadzić takiej duszy w jakiekolwiek zaburzenie.

Hasło:
Uczyń każdą cnotę i każdy aspekt wiedzy swoją oryginalną sanskarą.