11-03-2020 Poranne murli Om śanti BapDada Madhuban


Słodkie dzieci, wy, dzieci Ojca, jesteście panami (mistrzami). Wy nie schroniłyście się u Ojca. Dziecko nigdy nie chroni się u ojca.

Pytanie:

Jaki aspekt powinniście stale ubijać tak, by Maja wam nie dokuczała?

Odpowiedź:

Przyszliście do Ojca. Mimo, że On jest bezcielesny, On jest naszym Ojcem, naszym Nauczycielem, a także naszym Satguru. To bezcielesny Ojciec uczy nas, bezcielesne dusze. Gdybyście stale ubijali ten aspekt, poziom waszego szczęścia pozostawałby wysoko, a Maja by was nie niepokoiła.

Om śanti. Trimurti Ojciec wyjaśnia dzieciom, że On jest Trimurti Ojcem. Stwórcą wszystkich trzech jest Ojciec, ponieważ tylko Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich. Dzieci, to w waszych intelektach jest to, że jesteście Jego dziećmi. Dzieci, tak jak Ojciec zamieszkuje w najwyższej siedzibie, w ten sam sposób, wy także jesteście mieszkańcami tamtego miejsca. Ojciec wyjaśnił wam także, że to jest dramat. Cokolwiek wydarza się w dramacie, wydarza się tylko raz. Ojciec także przychodzi tylko raz, by nas uczyć. Wy nie bierzecie schronienia. Te słowa „schroniłem się u Ciebie” należą do ścieżki czczenia. Czy dziecko szukałoby kiedykolwiek azylu u swojego ojca? Dzieci są panami. Dzieci, nie chronicie się u Ojca. Ojciec sprawił, że należycie do Niego, a dzieci sprawiły, że Ojciec należy do nich. Dzieci, wzywałyście Ojca: O, Baba, przyjdź! Przyjdź i zabierz nas z powrotem do naszego domu. To znaczy: Daj nam królestwo. Jedno to rejon spokoju, a drugie to ziemia szczęścia. Ziemia szczęścia jest posiadłością Ojca, a ląd cierpienia jest posiadłością Rawana. Nie ma nic prócz cierpienia w byciu schwytanym w pułapkę pięciu występków. Dzieci, teraz wiecie, że przyszłyście do Ojca. Chociaż On jest bezcielesny, On jest Ojcem i Nauczycielem. Ten, który uczy nas, bezcielesne dusze, jest także bezcielesny. On jest Ojcem dusz. Jeżeli stale będziecie „ubijać” ten aspekt, poziom waszego szczęścia wzrośnie. Tylko, kiedy zapominacie o tym, Maja wam dokucza. Kiedy siedzicie z Ojcem, pamiętacie Ojca i dziedzictwo. Cel i przedmiot nauki jest w intelekcie. Macie pamiętać Śiw Babę. Jest bardzo łatwo pamiętać Krisznę, ale wysiłek jest w pamiętaniu Śiw Baby. Masz uważać się za duszę i pamiętać Ojca. Jeśli byłby to Kriszna, każdy natychmiast poświęciłby się jemu, szczególnie matki, które mają wielkie pragnienie, aby posiadać dziecko takie jak Kriszna lub męża takiego jak Kriszna. Ojciec teraz mówi: Przyszedłem i wy otrzymacie dziecko takie, jak Kriszna czy męża takiego jak Kriszna. To znaczy, że znajdziecie kogoś takiego jak on, który jest wartościowy, pełen wszystkich cnót, szesnaście niebiańskich stopni pełny. Nie ma nic prócz szczęścia w niebie, to znaczy w lądzie Kriszny. Dzieci, wiecie, że studiujecie tutaj, aby pójść do lądu Kriszny. Każdy pamięta niebo. Kiedy ktoś umiera, ludzie mówią, że on stał się mieszkańcem nieba. Zatem oni powinni być szczęśliwi; powinni oklaskiwać fakt, że on opuścił piekło i poszedł do nieba; jest to bardzo dobre. Kiedy ktoś mówi, że taki i taki stał się mieszkańcem nieba, zapytajcie go: Skąd on poszedł? On z pewnością musiał pójść z piekła. Zatem jest to kwestia wielkiego szczęścia. Powinniście zawołać wszystkich i rozdawać toli. Jednakże jest to kwestia zrozumienia. Oni nie powiedzą, że on poszedł do nieba na dwadzieścia jeden żyć. Oni po prostu powiedzą, że on poszedł do nieba. Aćća, dlaczego oni zapraszają dusze z powrotem tutaj? Dlaczego karmią jedzeniem piekła? Nie powinniście wołać duszy z powrotem do piekła. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia, że wszystko to są aspekty wiedzy. Wzywacie Ojca, by przyszedł i oczyścił was, a więc nieczyste ciała z całą pewnością muszą być zniszczone. Kiedy wszyscy umrą, kto będzie płakał za kimś innym? Teraz wiecie, że macie opuścić swoje ciała i powrócić do swojego domu. Teraz praktykujecie pozostawianie swoich ciał. Czy na całym świecie jest ktoś inny, kto czyni wysiłek w tym celu? Dzieci, wiecie, że to jest stare ciało. Ojciec mówi: Ja pożyczyłem stary but. Ten powóz stał się instrumentem w dramacie. To nie może się zmienić. Zobaczycie to ponownie za pięć tysięcy lat. Zrozumieliście znaczenie dramatu. Nikt za wyjątkiem Ojca nie posiada siły, by wyjaśnić wam to wszystko. Ta patśala jest bardzo cudowna. Nawet ktoś starszy mówi: Idziemy do patśali Boga, aby stać się bogami i boginiami. Stare kobiety nigdy nie idą, by uczyć się w szkołach. Jeśli ktoś was pyta, gdzie idziecie, mówcie mu: Idziemy do Bożego Uniwersytetu, gdzie studiujemy radża jogę. Powiedzcie im takie słowa, że oni będą zdumieni. Nawet starzy ludzie mówią, że idą do patśali Boga. Tutaj, to jest cud, że przychodzimy, by studiować u Ojca. Nikt inny nie może tego powiedzieć. Oni potem pytają: Skąd przychodzi bezcielesny Bóg? Oni myślą, że Bóg jest poza nazwą i formą. Teraz mówicie z tym zrozumieniem. Wiecie także co robi każdy idol (bóstwo). W waszych intelektach stale jest także to, że Najwyższym ze wszystkich jest Śiw Baba i że my jesteśmy Jego dziećmi. Aćća. Wy nie mówicie po prostu dla samego mówienia, że Brahma, Wisznu i Śankar są mieszkańcami subtelnego rejonu. W swoich sercach wiecie, w jaki sposób poprzez Brahmę jest przeprowadzane założenie. Nikt, za wyjątkiem was nie może nikomu opowiedzieć tej biografii. Oni nie znają własnej biografii, a więc, jak oni mogliby powiedzieć wam czyjąś biografię? Teraz wiecie wszystko. Ojciec mówi: Dzieci, Ja wyjaśniam wam wszystko co wiem. Nikt, za wyjątkiem Ojca, nie może dać królestwa. Lakszmi i Narajan nie zdobyli królestwa poprzez wojnę. Tam nie ma wojen, podczas gdy tutaj, ludzie stale walczą. Jest tak wiele ludzkich istot. Teraz wiecie, że wszystko to ma się ku końcowi i że będziecie władać całym światem. Do waszych serc powinno wejść to, że poprzez Dadę zdobywacie dziedzictwo Ojca. Baba mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie. On nie mówi, że musicie także pamiętać tego, w kogo on wchodzi; nie. On mówi: Stale pamiętajcie tylko Mnie. Tamci sannjasinowie rozdają swoje zdjęcia podpisane swoimi imionami. Jak moglibyście zrobić zdjęcie Śiw Babie? Jak moglibyście napisać imię nad punktem? Jeśli napisalibyście imię Śiw Baba nad Punktem, imię byłoby większe. Te kwestie muszą być zrozumiane. Zatem, dzieci, powinnyście być szczęśliwe, że uczy was Śiw Baba. To dusza studiuje i to dusza przenosi sanskary. Baba teraz napełnia duszę tymi sanskarami. On jest zarówno Ojcem, jak i Nauczycielem i Guru. Powinniście uczyć innych tego, czego uczy was Ojciec. Pamiętajcie cykl świata, a także inspirujcie innych do pamiętania go. Dzieci, On daje wam cnoty, które Sam posiada. On mówi: Jestem Oceanem Wiedzy, Oceanem Szczęścia i was także takimi czynię. Wy także powinniście dawać szczęście każdemu. Nie powinniście nikomu sprawiać cierpienia swoimi myślami, słowami i czynami. Mówcie te słodkie rzeczy do uszu każdego: Pamiętaj Śiw Babę, a wszystkie twoje grzechy będą usunięte. Macie dawać każdemu posłannictwo, że Baba przyszedł i że oni powinni wziąć od Niego to dziedzictwo. Dawajcie to posłannictwo każdemu. To będzie nawet drukowane w gazetach. Wiecie, że na końcu, każdy powie: O, Boże! Twoje cudowne gry są unikalne. Tylko Ty obdarzasz nas zbawieniem. Ty wyzwalasz każdego z cierpienia i zabierasz do rejonu spokoju. To jest także magia. Ich magia jest tymczasowa. Ten zmienia was z ludzi w bóstwa na dwadzieścia jeden żyć. Stajecie się Lakszmi i Narajanem dzięki magii manmanabhaw. Wszystkie imiona takie jak Czarodziej, Jubiler odnoszą się do Śiw Baby nie do Brahmy Baby. Wszyscy wy, Brahma Kumars i Kumaris, studiujecie. Uczycie się, a następnie uczycie innych. Baba nie uczy każdego oddzielnie. Baba uczy was wszystkich razem, a wy potem uczycie innych. Ojciec uczy radża jogi. Tylko Ojciec jest Stwórcą; Kriszna jest stworzeniem. Wy otrzymujecie dziedzictwo od Stwórcy a nie od stworzenia. Nie otrzymujecie dziedzictwa od Kriszny. Dwie formy Wisznu to Lakszmi i Narajan; w swoim dzieciństwie oni są Radhe i Kriszną. Pamiętajcie to bardzo mocno. Jeśli starzy mężczyźni idą szybko, oni mogą zdobyć wysoką pozycję, ale stare kobiety wciąż mają trochę przywiązania. One są schwytane w sieć własnego stworzenia. One pamiętają tak wiele. Wysiłek jest tylko w oderwaniu jogi intelektu od wszystkich i połączeniu jej tylko z jednym Ojcem. Macie umrzeć śmiercią za życia. Jeśli strzała raz uderzy w tarczę intelektu, to wystarczy! Jednakże wy nadal macie kontynuować z wielkim wyczuciem. Nie powinno być tak, że do nikogo się nie odzywacie. Możecie przebywać w domu z rodziną. Możecie rozmawiać z każdym. Możecie mieć z nimi związek. Ojciec mówi: Dobroczynność zaczyna się w domu. Jeśli nie macie związku z nimi, jak możecie ich podźwignąć? Macie wypełniać swoje obowiązki wobec obu stron. Niektórzy pytają Babę: Czy powinienem pójść na ślub? Baba mówi: Dlaczego nie? Ojciec po prostu mówi: Żądza jest największym wrogiem. Macie ją pokonać i stać się zwycięzcami świata. W złotym wieku oni wszyscy są bez występków. Stworzenie zachodzi poprzez potęgę jogi. Ojciec mówi: Stańcie się bez występków. Najpierw uczyńcie to mocnym, że siedzicie z Śiw Babą i że Śiw Baba opowiada wam historię osiemdziesięciu czterech żyć. Ten cykl świata stale się obraca. Najpierw przychodzą bóstwa. One są satopradhan, a następnie biorąc kolejne wcielenia, one stają się tamopradhan. Świat staje się stary i nieczysty. Dusze są także nieczyste. Nie ma siły w niczym, co pochodzi stąd. Jest wielka różnica pomiędzy kwiatami i owocem ze złotego wieku a tymi tutaj. Tam nie ma nigdy żadnych kwaśnych, cierpkich, czy nieświeżych rzeczy. Macie wizje tamtego miejsca. Wasze serca pragną przynieść tamte kwiaty i owoce tutaj, ale kiedy powracacie, one znikają. Ojciec zabawia dzieci, przez dawanie im tych wizji. Uczy was Duchowy Ojciec. To dusza, nie ciało, uczy się. Dusza posiada czystą dumę z tego powodu, że bierze dziedzictwo od Ojca oraz, że ona staje się panem świata. Wszyscy pójdą do nieba, ale nie każdy z was będzie nazywany Lakszmi czy Narajanem. To dusza otrzymuje dziedzictwo. Nikt za wyjątkiem Ojca nie może dać wam tej wiedzy. To jest uniwersytet i młodzi, dojrzali i starsi, wszyscy studiują tutaj. Czy kiedykolwiek widzieliście taką uczelnię? Tam zostają prawnikiem lub doktorem, podczas gdy tutaj zmieniasz się z człowieka w bóstwo. Wiecie, że Baba jest waszym Nauczycielem i Satguru i że On zabierze was z powrotem ze sobą. Potem zgodnie z twoją nauką przyjdziesz i weźmiesz swoją pozycję w ziemi szczęścia. Ojciec nigdy nawet nie widzi waszego złotego wieku. Śiw Baba pyta: Czy Ja widzę złoty wiek? Można go zobaczyć poprzez ciało, ale Baba nie posiada ciała na własność, a więc jak mógłby zobaczyć złoty wiek? Dzieci, On mówi do was tutaj i widzi, że cały świat jest stary. Bez ciała On nie może niczego zobaczyć. Ojciec mówi: Ja wchodzę do nieczystego świata i w nieczyste ciało i czynię was czystymi. Ja nie widzę nawet nieba. To nie jest tak, że Ja mogę w sekrecie zobaczyć je poprzez czyjeś ciało; nie. Tego nie ma w mojej roli. Słuchacie tak wielu nowych aspektów. Zatem nie wolno wam przywiązywać swojego serca do tego starego świata. Ojciec mówi: W jakim stopniu staniesz się czysty, w takim otrzymasz wysoką pozycję. Wszystko jest grą pielgrzymki pamiętania. Ludzie zachowują czystość, kiedy są na pielgrzymce, ale kiedy powracają do domu, stają się znów nieczyści. Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwi. Wiecie, że bierzecie swoje nieograniczone dziedzictwo nieba od nieograniczonego Ojca, a więc macie przestrzegać Jego śrimatu. Macie stać się satoprdhan dzięki pamiętaniu Ojca. Rdza zgromadziła się na was przez sześćdziesiąt trzy życia i macie ją usunąć w tym życiu. Nie ma żadnej innej trudności. Macie wyrzec się głodu, który macie do picia trucizny. Nie wolno wam nawet myśleć o tym. Ojciec mówi: Byliście nieszczęśliwi przez wiele żyć przez te występki. On ma dużo miłosierdzia dla kumari. Każdy degraduje się przez chodzenie do kina. To poprzez to oni idą do piekła. Baba mówi do niektórych: Nie ma znaczenia czy oglądasz film w kinie, widząc, że ty tam idziesz, wielu innych może zacząć tam chodzić. To, dlatego nie wolno wam tam chodzić. Ten jeden jest Bhagiratem (fortunnym powozem). On jest fortunnym powozem, który stał się instrumentem w dramacie, by wypożyczyć swój powóz. Rozumiecie, że w niego wchodzi Baba. To jest koń Hussajna. On czyni was wszystkich pięknymi. Ojciec sam jest piękny i on wypożyczył ten powóz. Taka jest Jego rola w dramacie. Dusze, które teraz stały się brzydkie, muszą być uczynione złotowiecznymi. Ojciec czy dramat jest Wszechmocnym Autorytetem? To dramat; następnie w nim, kto ze wszystkich aktorów jest Wszechmocnym Autorytetem? Śiw Baba, a następnie Rawan. Przez połowę cyklu jest królestwo Ramy, a przez połowę jest królestwo Rawana. Niektóre dzieci piszą do Ojca wciąż na nowo mówiąc, że one zapominają Ojca. One staja się nieszczęśliwe. O! Ale Ja przyszedłem, aby uczynić was panami świata, a więc dlaczego jesteście nieszczęśliwe? Macie czynić wysiłek, macie stać się czyści. Czy Baba może dać wam tilak tak po prostu? Masz uczynić siebie godnym poprzez wiedzę i jogę i dać sobie tilak samozwierzchnictwa. Stale pamiętaj Ojca i staniesz się godny dania sobie tilaka. W waszych intelektach jest to, że Śiw Baba jest waszym słodkim Ojcem, Nauczycielem i Satguru. On także czyni nas bardzo słodkimi. Wiecie, że pójdziecie do lądu Kriszny. Bharat z całą pewnością staje się niebem, co każde pięć tysięcy lat. Następnie staje się piekłem. Ludzie myślą, że tutaj jest niebo dla tych, którzy są bogaci, a biedni zaś są w piekle. Jednak tak nie jest. To jest piekło. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:

1 Kino jest drogą do piekła; dlatego nie wolno wam oglądać filmów. Macie stać się czyści dzięki pielgrzymce pamiętania i osiągnąć wysoką pozycję. Nie przywiązujcie swoich serc do tego starego świata.

2. Nikomu nie sprawiajcie cierpienia swoimi myślami, słowami czy czynami. Macie mówić słodkie rzeczy do uszu każdego. Przypominajcie każdemu, aby pamietał Ojca. Macie połączyć jogę swoich intelektów tylko z jednym Ojcem.

Błogosławieństwo:

Stań się cesarzem lądu wolnego od smutku i stale przebywaj w świecie szczęścia dzięki potędze czystości.

Fundamentem szczęścia i spokoju jest czystość. Dzieci, które pozostają czyste w swoich myślach, słowach, czynach są wysokościami i świątobliwościami. Tam, gdzie jest potęga czystości automatycznie jest szczęście i spokój. Czystość jest matką szczęścia i spokoju. Czyste dusze nigdy nie mogą być nieszczęśliwe. One są cesarzami lądu wolnego od smutku. Ich korony są unikalne, ich trony także są unikalne. Korona ze światła jest symbolem czystości.

Hasło:

Ja jestem duszą, nie ciałem. Mieć taką myśli, tzn. mieć myśl o oryginalnym sobie (naturze).


*** OM ŚANTI ***