11.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec jest Dawcą. Nie musicie o nic prosić Ojca. Mówi się: Lepiej jest umrzeć niż o cokolwiek prosić.

Pytanie:
Jaką świadomość powinniście stale mieć, tak aby nie było żadnych zmartwień ani myśli o czymkolwiek?

Odpowiedź:
Cokolwiek jest przeszłością – dobre czy złe – było ustalone w dramacie. Cały cykl skończy się, a potem się powtórzy. Jakiekolwiek wysiłki czyni każdy z was, zdobywacie pozycję zgodnie z tym. Jeśli macie to w swojej świadomości, nie będziecie mieć żadnych zmartwień czy myśli o czymkolwiek. Wskazówką Ojca jest: Dzieci, nie pamiętajcie przeszłości. Nie słuchajcie ani nie mówcie złych rzeczy. Cokolwiek jest przeszłością, nie myślcie o tym ani też nie powtarzajcie tego.

Om śanti.
Duchowy Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam, duchowe dzieci. Duchowy Ojciec jest zwany Dawcą. Sam wszystko daje. Przychodzi, aby uczynić was panami świata. Dzieci, On wyjaśnia wszystko, jak macie się tacy stać. Stale daje wam wskazówki. Jest Dawcą. Stale Sam wszystko daje. Lepiej jest umrzeć niż prosić o cokolwiek. Wy nie musicie o nic prosić. Niektóre dzieci stale proszą o potęgę, błogosławieństwa, miłosierdzie itp. Na ścieżce czczenia przez ciągłe proszenie starliście sobie czoła i zeszliście w dół schodów. Teraz nie ma potrzeby prosić o nic. Ojciec mówi: Postępuj według wskazówek. Po pierwsze, mówi: Nie pamiętaj przeszłości. Cokolwiek się wydarzyło w dramacie jest przeszłością. Nie myślcie o tym. Nie powtarzajcie tego. Ojciec mówi wam tylko kilka słów: Stale pamiętaj tylko Mnie. Ojciec daje wam wskazówki lub śrimat. Dzieci, waszym obowiązkiem jest ich przestrzegać. To są najwznioślejsze ze wszystkich wskazówki. Bez względu na to, jak wiele pytań i odpowiedzi ktoś ma, Baba wyjaśnia tylko w kilku słowach. Jestem Oczyścicielem. Stale pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą spalone. To wszystko. Czy trzeba komuś dawać wskazówki, aby pamiętał kogoś? Masz pamiętać swojego Ojca, nie krzyczeć czy płakać. Po prostu macie tylko wewnętrznie pamiętać nieograniczonego Ojca. Jaką inną wskazówkę On daje? Pamiętajcie cykl 84 wcieleń, ponieważ macie stać się bóstwami. Słuchaliście o chwale bóstw przez połowę cyklu. (Było słychać płacz dziecka.) Teraz wszystkie ośrodki dostały wskazówkę, żeby nikt nie przyprowadzał tutaj małych dzieci. Coś powinno być dla nich zorganizowane. Ci, którzy chcą wziąć swoje dziedzictwo od Ojca sami powinni to zorganizować. To jest uniwersytet duchowego Ojca i tutaj nie ma potrzeby na małe dzieci. Obowiązkiem nauczyciela jest przywozić tutaj dla odświeżenia (wzmocnienia) dzieci, które są usłużne i wartościowe. Czy ktoś jest ważną osobą czy zwykłą, to jest uniwersytet. Ci, którzy przyprowadzają tutaj małe dzieci nie uważają, że to jest uniwersytet. To jest uniwersytet i ci, którzy studiują tutaj muszą być bardzo dobrzy i rozsądni. Słabi spowodowaliby zamieszanie, ponieważ nie pamiętaliby Ojca i ich intelekty błąkałyby się to tu, to tam. Powodowaliby straty. Nie mogliby pozostawać w pamiętaniu. Jeśli przyprowadzacie tu małe dzieci, to jest to strata dla dzieci. Niektórzy nie wiedzą, że jest to Uniwersytet Boga Ojca i że zmieniacie się tutaj z ludzkich istot w bóstwa. Ojciec mówi: Możecie żyć w domu ze swoją rodziną i dziećmi. Weźcie wolne na jeden tydzień, nawet trzy albo cztery dni wystarczą. Wiedza jest bardzo łatwa. Macie rozpoznać Ojca. Dzięki rozpoznaniu nieograniczonego Ojca, otrzymacie nieograniczone dziedzictwo. Jakie dziedzictwo? Nieograniczone zwierzchnictwo. Nie myślcie, że w muzeach czy na wystawach nie odbywa się usługa. Stwarzana jest niezliczona ilość poddanych. Tutaj zakładane są bramiński klan i dynastie słońca i księżyca. Tak więc to jest wielki uniwersytet. Uczy was nieograniczony Ojciec. Wasze głowy powinny się całkowicie napełnić. Jednak Ojciec jest w zwykłym ciele. On także uczy was w zwykły sposób i dlatego ludziom to się nie podoba. „Uniwersytet Boga Ojca, to może być tak!” Ojciec mówi: Jestem Panem Biednych. Ja uczę tylko biednych. Bogaci nie mają siły, żeby się uczyć. Oni w swoich intelektach mają tylko pałace itp. Bogaci stają się biedni, a biedni stają się bogaci. Takie jest prawo. Czy obdarowywalibyście bogatą osobę? To jest dar niezniszczalnych klejnotów wiedzy. Bogaci nie mogą przyjąć darowizny. To nie pozostałoby w ich intelektach. Oni są schwytani w pułapkę tylko swojego fizycznego stworzenia, bogactwa i dostatku. Dla nich to jest jak niebo. Mówią: Nie potrzebujemy innego nieba. Kiedy umiera ważna osoba, mówią: Ona odeszła do nieba. Sami mówią, że poszła do nieba, a to musi znaczyć, że są w piekle. Jednak mają tak kamienne intelekty, że nie rozumieją czym jest piekło. To jest taki wielki wasz uniwersytet. Ojciec mówi: Przyjdź i ucz tych, których intelekty są zamknięte. Tylko kiedy Ojciec przychodzi, może otworzyć zamek. Tylko Ojciec daje wskazówki jak zamek do waszego intelektu może się otworzyć. Ojca nie musicie prosić o nic. Macie w to wierzyć. On jest takim najbardziej ukochanym Babą, którego pamiętaliście na ścieżce czczenia. Ktoś kogo pamiętacie z pewnością przyjdzie do was w pewnym momencie. Pamiętacie Jego tak, że to może powtórzyć się jeszcze raz. Dzieci, Ojciec przychodzi i wyjaśnia to tylko wam. Dzieci potem mają wyjaśniać tym z zewnątrz, jak Baba przyszedł. Co On mówi? Dzieci, wszyscy jesteście nieczyści. Tylko Ja przychodzę i oczyszczam was. Wy, dusze, stałyście się nieczyste, więc teraz pamiętajcie Mnie, Ojca Oczyściciela. Pamiętajcie Mnie, Najwyższą Duszę. Tutaj nie ma żadnej potrzeby, aby prosić o cokolwiek. Na ścieżce czczenia prosiliście przez połowę cyklu i nic nie otrzymaliście. Teraz przestańcie prosić i Ja Sam będę dawał wam wszystko. Należąc do Ojca otrzymujecie dziedzictwo. Ci, którzy są dojrzałymi dziećmi natychmiast zrozumieją Ojca. Dziedzictwem od Ojca jest zwierzchnictwo nieba na 21 pokoleń. Wiecie, że kiedy jesteście mieszkańcami piekła, otrzymujecie krótkotrwałe szczęście przez dawanie datków i dobroczynność. Ludzie także odkładają coś na dobroczynność. Na ogół tak robią biznesmeni. Biznesmeni powiedzieliby, że przyszli poprowadzić interes z Ojcem. Dzieci prowadzą interesy ze swoimi ojcami. Oni przejmują posiadłość swojego ojca i potem z tego karmią duchy umarłych, dają ofiary i wykonują charytatywność. Jeśli budują dharamśale (domy dla pielgrzymów), świątynie itp. nazywają je imieniem ojca, ponieważ z pewnością powinni coś zrobić dla osoby od której otrzymali te posiadłości. To jest także transakcja. To wszystko są fizyczne aspekty. Ojciec teraz mówi: Nie pamiętajcie przeszłości. Nie słuchajcie złych rzeczy. Jeśli ktoś zadaje wiele rodzajów pytań, powiedzcie: Nie ma potrzeby, by zajmować się tymi sprawami. Przede wszystkim pamiętaj Ojca. Starożytna radża joga jest bardzo dobrze znana. Im więcej pamiętasz, tym więcej wpajasz boskich cnót i wyższą pozycję osiągasz. To jest uniwersytet. Cel jest jasny. Masz czynić starania i stać się taki. Wpajaj także boskie cnoty. Nie wolno ci także sprawiać nikomu żadnego rodzaju cierpienia. Jesteście dziećmi Ojca, który usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. To będzie można poznać po waszej usłudze. Wielu nowych przychodzi. Ci, którzy byli tutaj tylko 10 albo 12 dni pójdą naprzód szybciej niż ci, którzy są tutaj 25 czy 30 lat. Dzieci, macie czynić innych takimi samymi jak Ojciec. Jak będziecie mogli się stać bóstwami jeśli wcześniej nie staniecie się braminami? Brahma jest prapradziadkiem. Ludzie pamiętają tych, którzy byli tutaj i odeszli, a więc oni z pewnością wrócą tutaj ponownie. Wszystkie święta jakie są zapamiętane ponownie się odbędą. Obecnie odbywają się wszystkie święta takie jak Rakśa Bandan itd. Ojciec stale wyjaśnia jakie one mają znaczenie. Jesteście dziećmi Ojca, z pewnością więc musicie stać się czyści. Ludzie wzywają Ojca Oczyściciela, a On pokazuje drogę. Ktoś kto otrzymał swoje dziedzictwo w każdym cyklu, kontynuuje to dokładnie tutaj. Wy patrzycie na to jak niezależni obserwatorzy. Jako niezależny Obserwator, Baba także widzi w jakim stopniu wy jesteście w stanie osiągnąć wysoką pozycję i jak wyglądają wasze charaktery. Nauczyciel wie wszystko o tym jak wielu uczyniliście podobnymi do siebie i jak długo pamiętacie. Przede wszystkim macie pamiętać intelektem, że to jest Uniwersytet Boga Ojca. Uniwersytet jest dla wiedzy. Tamto to ziemski uniwersytet, a ten jest nieograniczony. Tylko Ojciec prowadzi z degradacji do zbawienia i zmienia piekło w niebo. Spojrzenie Ojca zwraca się ku wszystkim duszom. Każdy musi odnieść korzyść. Oni muszą być zabrani do domu. Nie tylko wy. On pamięta dusze całego świata, ale uczy swoje dzieci. Wy także rozumiecie, że ludzie tak jak przyszli w kolejności w taki sam sposób także powrócą. Wszystkie dusze schodzą w dół w kolejności. Wam jest wyjaśniane, w jaki sposób pójdziecie do nowego świata. To co wydarzyło się cykl temu, wydarzy się ponownie. Jest wam ponownie wyjaśniane to, w jaki sposób przyjdziecie do nowego świata. Jest to wyjaśniane kolejno tylko tym, którzy pójdą do nowego świata. Znając Ojca, wy dzieci, znacie swoją religię i znacie całe drzewo innych religii. Tutaj nie ma potrzeby prosić o cokolwiek, nawet o błogosławieństwa. Niektórzy piszą: Baba, co ja mogę zrobić? Miej miłosierdzie! Ojciec nic nie zrobi. Ojciec przyszedł, aby pokazać wam drogę. Moją rolą w dramacie jest oczyścić każdego. Gram swoją rolę w taki sposób, w jaki gram ją w każdym cyklu. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, dobrego czy złego, zostało utrwalone w dramacie. Nie wolno wam mieć żadnych bezużytecznych myśli o czymkolwiek. My stale idziemy naprzód. To jest nieograniczony dramat. Cały cykl skończy się i potem powtórzy. Jaki wysiłek każdy czyni, taką osiąga pozycję. Nie ma potrzeby prosić o cokolwiek. Na ścieżce czczenia prosiliście o wielkie bogactwo. Zużyliście całe bogactwo. To wszystko jest z góry ustalone w sztuce życia. Tamci ludzie tylko ciągle do was mówią. Czczenie i studiowanie pism przez połowę cyklu spowodowało duże wydatki. Teraz nie ma potrzeby na wydatki. Ojciec jest Dawcą. Dawca niczego nie potrzebuje. On przyszedł, aby wam dawać. Nie myślcie, że wy daliście cokolwiek Śiw Babie. Wy dużo otrzymujecie od Śiw Baby. Przyszliście tutaj, by dostawać. Studenci idą do swojego nauczyciela, by coś od niego dostać. Z powodu waszego fizycznego ojca, nauczyciela i guru ponosiliście tylko straty. Dzieci, teraz macie postępować według śrimatu, ponieważ tylko wtedy możecie osiągnąć wysoką pozycję. Śiw Baba jest podwójnie Śri. Wy stajecie się tylko pojedynczo Śri. Mówi się: Śri Lakszmi i Śri Narajan. Śri Lakszmi i Śri Narajan są dwiema istotami. O Wisznu mówi się, że jest Śri, Śri ponieważ jest on połączony. Niemniej kto czyni ich takimi? Tylko Jeden jest Śri, Śri. Nikt inny nie jest Śri, Śri. Dzisiaj ludzie nazywają się Śri Lakszmi-Narajan, Śri Sita-Rama. Dzieci, wy to wszystko macie wpajać i być szczęśliwe. W dzisiejszych czasach odbywają się także duchowe konferencje. Jednak ludzie nie rozumieją co znaczy „duchowy”. Nikt, tylko Jeden może dać duchową wiedzę. Ojciec jest Ojcem wszystkich duchów. O Nim mówi się, że jest duchowy. Mówią, że filozofia jest duchowością. Wy rozumiecie, że to jest dżungla, gdzie ludzie stale sprawiają sobie nawzajem cierpienie. Wiecie, że zapamiętana została najwyższa religia bez przemocy. Tam nie ma przemocy. Złościć się jest także przemocą – nazwijcie to na wpół przemocą, albo jeszcze inaczej. Tutaj macie stać się całkowicie bez przemocy. Nic złego nie powinno się wydarzać poprzez wasze myśli, słowa i czyny. Kiedy ktoś pracuje jako policjant, to musi postępować we wszystkim taktownie. Na ile jest to możliwe, róbcie wszystko z miłością. Ojciec ma swoje doświadczenie. On robi wszystko z miłością. W tym celu potrzebny jest wielki takt. Macie wyjaśniać z wielką miłością w jaki sposób za jeden (grzech) jest stukrotna kara. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Jesteśmy dziećmi Ojca, Tego, który usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. Dlatego nie sprawiajcie nikomu cierpienia. Utrzymujcie przed sobą cel i wpajajcie boskie cnoty. Służcie czyniąc innych podobnymi do siebie.

2. Znając każdą rolę w sztuce życia, nie myśl o niczym z przeszłości. Zwracaj uwagę żebyś nie wykonywał niczego złego swoimi myślami, słowami i czynami. Stań się podwójnie bez przemocy.


Błogosławieństwo:
Uzyskuj, we wszystkich czterech przedmiotach, takie stopnie, jakie Ojciec chciałby byś je posiadał i zasiądź na tronie serca.

O dzieciach, które we wszystkich czterech przedmiotach, zdobywają dobre oceny i zdają z dobrą oceną od początku do końca, mówi się, że zdają z wyróżnieniem. Niech nie będzie tak, że w międzyczasie twoje oceny są niskie, a później musisz się starać by zdobyć wyższe. Ci, którzy uzyskują oceny we wszystkich przedmiotach, takie, jakie Ojciec by chciał, są w stanie zasiąść na tronie serca. Wraz z tym, ci, którzy są kochani przez wszystkich w całym bramińskim świecie, którzy są współdziałający ze wszystkimi, którzy otrzymują szacunek każdego, zasiadają na tronie serca i zdobywają tron królestwa.

Hasło:
W sercach tych, którzy są specjalnie umiłowani, stale brzmi niekończąca się piosenka: Ja należę do Ojca i Ojciec jest mój.