11.05.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wszystko, co widzicie swoimi oczami należy do starego świata i musi ulec zniszczeniu. Dlatego usuńcie ze swoich intelektów tę ziemię cierpienia.

Pytanie:
Za co ludzkie istoty obwiniają Ojca, gdy tak naprawdę nie jest to niczyja wina?

Odpowiedź:
Ludzkie istoty wierzą, że ogromne zniszczenie, które się odbywa, jest inspirowane przez Boga, że On daje i cierpienie, i szczęście. Całą winę złożyli na Ojca. Ojciec mówi: Dzieci, jestem zawsze Dawcą Szczęścia. Nie mogę nikomu sprawiać cierpienia. Gdybym pobudzał do zniszczenia, wtedy cały grzech za to spadłby na Mnie. Wszystko odbywa się zgodnie z dramatem. Ja do tego nie inspiruję.

Piosenka:
Podróżniku nocy nie rezygnuj. Świt jest już niedaleko.

Om śanti.
Dzieci, jest wiele bardzo dobrych piosenek w celu uczenia was. Dzieci, potraficie przekazywać wiedzę na podstawie tych piosenek, wysnuwając z nich prawdziwe znaczenie. W waszych intelektach jest świadomość, że pielgrzymka w nocy teraz dobiegła końca i że wszyscy jesteście na pielgrzymce za dnia. Ścieżka czczenia jest pielgrzymką w nocy, w ciemnościach której błądzicie. Chodząc przez pół cyklu na pielgrzymki w nocy, stale upadaliście. Teraz macie udać się na pielgrzymkę za dnia. Tylko raz w cyklu idziecie na tę pielgrzymkę. Wiecie, że udając się na pielgrzymkę pamiętania zmieniacie się z tamopradhan w satopradhan, a potem stajecie się panami czystego złotego wieku. Stając się satopradhan, stajecie się panami złotego wieku. Potem, gdy stajecie się tamopradhan, stajecie się panami wieku żelaznego. Tamten świat jest zwany niebem, ten jest zwany piekłem. Dzieci, teraz pamiętacie Ojca. Tylko od tego Ojca otrzymujecie szczęście. Ci, którzy nie potrafią wypowiadać żadnej wiedzy, powinni po prostu pamiętać, że ląd spokoju jest domem nas, dusz, że ziemia szczęścia to jest królestwo nieba, a ta ziemia jest teraz ziemią cierpienia, królestwem Rawana. Ojciec mówi: Zapomnijcie teraz tę ziemię cierpienia. Pomimo że żyjecie tutaj, wasze intelekty powinny pamiętać, że wszystko, co widzicie oczami, należy do królestwa Rawana. Wszystkie ciała, które widzicie, należą do starego świata. To wszystko musi być poświęcone w tym ofiarnym ogniu. Tamci nieczyści bramini tworzą ofiarne ognie i poświęcają w nich nasiona sezamu itp. Zniszczenie musi nastąpić. Najwyższym ze wszystkich jest Ojciec, a potem jest Brahma i Wisznu. Śankar nie ma tak ważnej roli. Zniszczenie musi nastąpić. Ojciec inspiruje do zniszczenia w taki sposób, że nikt nie gromadzi za to grzechu. Jeżeli byłoby powiedziane, że to Bóg przeprowadza zniszczenie, On byłby za to obwiniany. Dlatego to wszystko jest w planie dramatu. To jest nieograniczony dramat, o którym nikt nie wie. Nikt nie zna Stwórcy ani stworzenia. Ponieważ Go nie znają, stali się sierotami, nie mają żadnego Pana ani Mistrza. Gdy w rodzinie nie ma ojca, dzieci walczą i są pytane: Czy nie macie pana? Teraz są miliony ludzkich istot, które nie mają Pana. Ludzie tego samego narodu walczą ze sobą. W tym samym domu dzieci walczą z ojcem, a żona walczy z mężem. Na ziemi cierpienia panuje tylko niepokój. To nie jest tak, że Bóg Ojciec sprawia cierpienie. Ludzie uważają, że to Ojciec daje i szczęście oraz sprawia cierpienie. Jednak, Ojciec nie może sprawiać cierpienia. On jest zwany Dawcą Szczęścia, a więc jak mógłby sprawiać cierpienie? Ojciec mówi: Czynię was bardzo szczęśliwymi. Przede wszystkim, uważaj siebie za duszę. Dusza jest niezniszczalna, ciało jest zniszczalne. Najwyższa siedziba jest miejscem, gdzie mieszkamy my, dusze. Jest to również zwane siedzibą ciszy. Te słowa są właściwe. Niebo nie będzie zwane najwyższą siedzibą. Param znaczy ląd poza. Niebo istnieje tutaj. Bezcielesny świat jest miejscem, gdzie mieszkamy my, dusze. Tutaj gracie swoje role szczęścia i cierpienia. Gdy ludzie mówią, że jakaś osoba odeszła do nieba, jest to absolutnie niewłaściwe. Niebo teraz nie istnieje. Teraz jest żelazny wiek. Obecnie żyjecie w zbieżnym wieku, a wszyscy inni żyją w żelaznym wieku. W tym samym domu ojciec jest w żelaznym wieku, a dziecko w zbieżnym wieku; żona jest w zbieżnym wieku, a mąż w żelaznym. Jest w tym różnica! Jeżeli żona bierze wiedzę, a mąż nie, nie współdziałają ze sobą i wtedy w takim domu powstaje konflikt. Żona staje się kwiatem, a on dalej jest kolcem. W tym samym domu dziecko wie, że w zbieżnym wieku ono staje się czystym bóstwem, podczas gdy ojciec mówi mu, by się ożeniło i zgubiło siebie, by stało się mieszkańcem piekła. Duchowy Ojciec mówi: Dzieci, teraz stańcie się czyste. Wasza obecna czystość będzie trwała przez 21 żyć. To królestwo Rawana musi być zniszczone. Ludzie palą wizerunek każdej osoby, która jest ich wrogiem i dlatego palona jest postać Rawana. Powinno być tyle nienawiści do tego wroga, ale nikt nie wie, kim jest Rawan. Wydają bardzo dużo pieniędzy na palenie jego wizerunku. Nie wydają tyle pieniędzy, gdy palą ludzkie istoty. Takie kwestie nie istnieją w niebie. Tam oni po prostu włączają elektryczność i to wszystko. Tam nawet nie myślą, że te popioły będą do czegoś użyteczne. Systemy i zwyczaje tamtego miejsca są takie, że tam nie ma żadnej trudności ani zmęczenia. Tam panuje wielkie szczęście. Dlatego Ojciec wyjaśnia: Teraz stale starajcie się pamiętać tylko Mnie. To jest batalia, aby być w pamiętaniu. Ojciec wciąż wyjaśnia dzieciom: Słodkie dzieci, wciąż bądźcie czujne i zwracajcie na siebie szczególną uwagę. Uważaj, by Maja nie odcięła ci nosa i uszu, ponieważ ona jest twoim wrogiem. Pamiętasz Ojca, a potem Maja porywa cię podczas swoich szturmów. Dlatego Ojciec mówi: Każde z was musi pisać w dzienniku, w jakim stopniu w ciągu dnia pamiętało Ojca. Sprawdzaj, czy twój umysł gdzieś nie błądzi. Notuj w swoim dzienniku, jak długo pamiętałeś Ojca. Sprawdzaj siebie tak, by Maja wiedziała, że jesteś bardzo odważny i że zwracasz na siebie bardzo dobrą uwagę. Bądź w pełni czujny. Dzieci, Ojciec teraz przyszedł, aby się wam przedstawić. Mówi: Opiekuj się swoim domem, ale pamiętaj tylko Ojca. On nie jest taki jak tamci sannjasini. Oni żyją z tego, co jest im dawane, ale i tak muszą wykonywać czyny. Możecie powiedzieć im, że oni są hatha joginami. Tylko jeden Bóg może uczyć radża jogi. Oni nie mogą tego uczyć. Dzieci, teraz żyjecie w zbieżnym wieku. Macie pamiętać ten zbieżny wiek. To w tym zbieżnym wieku stajemy się najwznioślejszymi bóstwami. Byliśmy najwznioślejszymi istotami, byliśmy bóstwami godnymi czczenia i my także, potem, staliśmy się najniższymi z istot, staliśmy się bezużyteczni. Kim się teraz stajemy? Gdy ludzie uczą się, aby stać się adwokatami, to w tamtym czasie nie mają pozycji. Tylko gdy zdadzą egzamin, mogą założyć biret adwokacki. Potem pracują dla rządu. Wiecie, że teraz uczy was Bóg, Najwyższy ze wszystkich. Dlatego, niewątpliwie On da wam pozycję najwyższą ze wszystkich. To jest waszym celem nauki. Ojciec mówi: Teraz stale pamiętajcie tylko Mnie. Wyjaśniłem wam, kim jestem. Jestem Ojcem wszystkich dusz, Punktem Światła. Mam całą wiedzę. Nie mieliście tej wiedzy, że dusza jest punktem światła. Twoja cała rola osiemdziesięciu czterech żyć jest w tobie wiecznie nagrana. Chrystus odegrał swoją rolę i odszedł, dlatego on z całą pewnością powróci. Wszyscy naśladowcy Chrystusa także powrócą. Nawet dusza Chrystusa musi teraz być nieczysta. Wszyscy religijni założyciele, którzy byli najwyżsi, są teraz nieczyści. Ten także mówi: Ja, na końcu swoich wielu żyć stałem się tamopradhan i teraz ponownie staję się satopradhan. To samo dotyczy was. Wiecie, że teraz staliście się braminami, by stać się bóstwami. Nikt nie rozumie, jakie znaczenie przekazuje obraz pokazujący różne kasty. Dzieci, teraz wiecie, że kiedy wy, dusze mieszkacie w swoim słodkim domu, jesteście czyste. Stajecie się nieczyste po przyjściu tutaj i dlatego wołaliście: Oczyścicielu, przyjdź i oczyść nas tak, byśmy mogli pójść do domu, do lądu wyzwolenia. Ten punkt wiedzy także musi być wdrożony. Ludzie ani nie rozumieją, czym jest ląd wyzwolenia, ani czym jest ląd wyzwolenia w życiu. Ląd wyzwolenia jest także zwany lądem spokoju. Ląd wyzwolenia w życiu jest zwany ziemią szczęścia. Tutaj jest niewola ziemi cierpienia. Wyzwolenie w życiu jest nazwane czasem szczęśliwych związków. Teraz mają być usunięte niewole cierpienia. Czynimy starania, aby wziąć wysokie pozycje, a więc powinno być upojenie, że zakładamy nasze królestwo przestrzegając śrimatu. Dżagadamba, Matka Świata, staje się pierwsza. Teraz ją naśladujemy. Dzieci, które siedzą na tronie serca Matki i Ojca, biorą swój tron w przyszłości. Na tronie serca mogą usiąść tylko ci, którzy są zajęci dzień i noc służeniem. Dawajcie każdemu posłannictwo, aby pamiętał Ojca. Nie wolno wam brać nawet grosza. Ludzie myślą, że gdy przychodzicie, aby zawiązać im rakhi, muszą coś wam dać. Mówcie im: Oddajcie nam tylko dar pięciu występków. Nie chcemy od was niczego innego. Przyszliśmy, by wziąć od was ten dar i dlatego wiążemy wam rakhi czystości. Pamiętaj Ojca, stań się czysty, a staniesz się bóstwem. Nie możemy przyjąć żadnych pieniędzy od was, nie jesteśmy tamtymi braminami. Dajcie nam tylko dar pięciu występków i złe omeny zostaną usunięte. Nie pozostały teraz żadne boskie stopnie, nad każdym jest zaciemnienie. Dokądkolwiek wy, bramini idziecie, mówcie im, aby złożyli ten dar i zaciemnienie zostanie usunięte. Stań się czysty i nigdy nie wchodź w występek. Pamiętaj Ojca, a twoje grzechy zostaną usunięte i staniesz się kwiatem. Byliście kiedyś kwiatami, ale teraz staliście się kolcami. Przechodząc przez osiemdziesiąt cztery wcielenia, schodziliście w dół. Teraz macie wracać do domu. Baba dał wskazówki poprzez tego Brahmę. To jest Bóg, Najwyższy. On nie ma własnego ciała. Czy Brahma, Wisznu i Śankar mają ciała? Powiecie: Tak, mają subtelne ciała. Jednak, tamten świat nie jest światem ludzkich istot. Cała sztuka jest odgrywana tutaj. Ta sztuka nie odbywa się w subtelnym rejonie. Cała nieograniczona sztuka jest teraz w waszych intelektach. Wiecie teraz, że byliście bóstwami i że potem upadliście na ścieżce grzechu. Ścieżka grzechu jest także zwana ścieżką występków. Przez pół cyklu byliśmy czyści. Cała ta sztuka zwycięstwa i klęski dotyczy nas. Bharat jest niezniszczalnym lądem, nigdy nie może być zniszczony. Gdy istniała oryginalna, wieczna religia bóstw, nie było żadnych innych religii. Tylko ci, którzy w ubiegłym cyklu zaakceptowali te kwestie, zaakceptują je ponownie. Nie może być niczego starszego niż pięć tysięcy lat. Najpierw pójdziecie do złotego wieku i będziecie budować swoje pałace. Wasze miasto ze złota nie wyłania się z morza. Oni pokazali tace pełne klejnotów, które wyłaniają się z morza dla bóstw. W rzeczywistości, to Ojciec jest Oceanem Wiedzy, który teraz daje wam tace pełne klejnotów wiedzy. Oni pokazują Śankara, jak przekazuje Parwati historię o nieśmiertelności i napełnia jej fartuch klejnotami. Mówią także o Śankarze, że pił upajający napój. Ludzie stają przed jego posągiem i proszą go, by napełnił ich fartuchy, dał im bogactwo. Popatrzcie tylko, jak oni znieważają Śankara. Mnie znieważają najbardziej. To także jest częścią tej sztuki i to zaistnieje ponownie. Nikt tej sztuki nie zna. Przychodzę i wyjaśniam wszystko od początku do końca. Wiecie także, że Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich. Nikt nie rozumie, w jaki sposób Wisznu staje się Brahmą, a Brahma staje się Wisznu. Dzieci, teraz czynicie starania, by należeć do klanu Wisznu. Staliście się braminami, by stać się panami lądu Wisznu. Serca was, braminów, wiedzą, że przestrzegając śrimatu ustanawiacie dla siebie królestwa dynastii słońca i księżyca. W tym nie ma kwestii żadnej walki ani niczego podobnego. Nigdy nie odbywa się bitwa pomiędzy bóstwami a diabłami. Bóstwa istnieją w złotym wieku. Jak mogłaby tam odbyć się bitwa? Bramini, teraz dzięki potędze jogi, stajecie się panami świata. Tamci, którzy mają fizyczną siłę, dochodzą do zniszczenia. Waszą potęgą ciszy odnosicie zwycięstwo nad nauką. Teraz macie stać się świadomymi duszy. Jestem duszą, mam teraz wrócić do Domu. Dusze są bardzo szybkie. Teraz zostały stworzone takie samoloty, które mogą przenieść was z jednego miejsca do drugiego, odległego w ciągu godziny. Dusze są szybsze niż one. Dusza zostawia jedno miejsce i rodzi się w zupełnie innym i jest to tak jak pstryknięcie palcami. Niektóre nawet rodzą się w obcych krajach. Dusza jest najszybszą rakietą. Nie ma w tym kwestii jakiejkolwiek maszynerii. Dusze zostawiają swoje ciała i lecą w inne miejsce. Dzieci, wasze intelekty wiedzą, że teraz macie wrócić do domu. Nieczyste dusze nie mogą wrócić do domu. Pójdziecie tam po staniu się czystymi. Wszystkie inne też tam pójdą, ale muszą doświadczyć kary. Duża kara jest doświadczana. Tam, w łonie one żyją w wielkiej wygodzie, jak w pałacu. Niektóre dzieci miały wizje, jak rodzi się Kriszna. Nie ma w tym kwestii czegokolwiek brudnego. Nagle, jest bardzo dużo światła. Teraz stajecie się panami raju. Takie więc powinniście czynić starania. Wasze jedzenie i picie powinno być świeże i czyste. Dal i ryż, to jest najlepsze jedzenie. W Risikieś, sannjasini biorą jedzenie przez okno i odchodzą. Jest wiele rodzajów (ludzi). Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Bądź czujny w zwracaniu uwagi na siebie. Uważaj na Maję. Prowadź uczciwy dziennik pamiętania.

2. Naśladuj Matkę i Ojca tak, byś mógł zasiąść na tronie serca. Zajmuj się służeniem dzień i noc. Każdemu przekazuj posłannictwo, by pamiętał Ojca. Złóż dar pięciu występków i zaciemnienie zostanie usunięte.

Błogosławieństwo:
Bądź mahawirem, który będąc w pamiętaniu Ojca, doświadcza szczęścia i zadowolenia w sytuacjach, w których brakuje zadowolenia.

Ci, którzy stale przebywają w pamiętaniu Ojca, są zadowoleni w każdej sytuacji. Jest tak, ponieważ dzięki potędze wiedzy nawet sytuacja wielka jak góra, jest doświadczana jak ziarenko gorczycy; ziarenko gorczycy jest niczym. Gdy będziesz utrzymywać stan szczęścia nawet w sytuacji niezadowolenia lub cierpienia, zostaniesz nazwany mahawirem. Bez względu na to, co się dzieje, dzięki zrozumieniu „nic nowego” i świadomości Ojca, możesz mieć wciąż stały i stabilny stan, a wtedy nie będą mogły do ciebie przyjść fale cierpienia i niepokoju.

Hasło:
Stale utrzymuj w świadomości swoją formę bóstwa, a nikt nie będzie mieć w stosunku do ciebie marnotrawnego sposobu patrzenia.