11.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tylko wy byłyście oddzielone przez długi czas i odgrywałyście swoje role pełnych 84 żyć. Teraz macie przejść z niewoli cierpienia w związki szczęścia. Dlatego pozostańcie w nieograniczone szczęście.

Pytanie:
Które dzieci mogą mieć stałe, nieograniczone szczęście?

Odpowiedź:
Te, które wierzą, że: 1) Baba przyszedł, aby uczynić nas panami świata. 2) Nasz prawdziwy Baba przyszedł, aby dać nam prawdziwą wiedzę tej samej Gity. 3) My, dusze, siedzimy teraz na kolanach Boga. My, dusze, należymy teraz do Ojca poprzez nasze ciała. 4) Baba przyszedł, aby dać nam zbawienie, owoc naszego czczenia. 5) Baba uczynił nas znawcami trzech aspektów czasu (trikaldarsi). 6) Bóg stał się naszą Matką i zaadoptował nas. Jesteśmy bożymi studentami. Ci, którzy mają taką świadomość i wiarę, doświadczają nieograniczonego szczęścia.

Om śanti.
Dzieci, wierzycie w to, że jesteście duszami. Baba, Bóg uczy nas, dlatego, dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe. Gdy dusza staje osobiście przed Babą rozumie, że Baba przyszedł, aby dać zbawienie każdemu. On jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich i Dawcą Wyzwolenia w Życiu. Dzieci wiecie, że Maja wciąż na nowo sprawia, że zapominacie Go. Nie mniej jednak rozumiecie, że siedzicie przed Babą. Bezcielesny Baba siedzi w tym powozie. Muzułmanie ozdabiają szarfą konia i mówią, że Mahomet jeździł na tym koniu. Oni mają taki symbol. Tutaj, bezcielesny Baba inkarnował w tego. Dzieci, powinnyście doświadczać bardzo dużo szczęścia. Baba, Ten, który czyni was panami nieba oraz panami świata, przyszedł. Baba jest prawdziwym Bogiem Gity. Intelekt duszy wędruje do Ojca. To jest miłość dusz do Ojca. Które dzieci doświadczają tego szczęścia? Te, które były oddzielone przez długi czas. Baba Sam mówi: Ja posyłam was, abyście byli w szczęśliwych związkach, a teraz jesteście w niewoli cierpienia. Rozumiecie obecnie, że nie każdy przechodzi przez 84 wcielenia. Nie każdego intelekt potrafiłby zrozumieć cykl 8 milionów 400 tysięcy. Baba wyjaśnił wam bardzo jasno cykl 84 żyć. Dzieci Baby stale biorą 84 wcielenia. Wiecie obecnie, że my, dusze, słuchamy poprzez organy zmysłów. Baba mówi do nas poprzez te usta. On sam mówi: Ja muszę wziąć oparcie tych organów zmysłów. On musi być nazwany Brahmą. Pradżapita Brahma musi być ludzką istotą. Nie możecie powiedzieć, że Pradżapita Brahma (ojciec ludzi) istnieje w subtelnym rejonie. Bóg przychodzi do cielesnego świata i mówi: Ja wchodzę w ciało Brahmy i adoptuję was. Wiecie, że wy, dusze, jesteście adoptowane przez Boga. Nie możecie być zaadoptowane bez ciał. Dusza mówi: Ja należę do Ciebie będąc w ciele. Ten Jeden pożyczył to ciało. To ciało nie należy do Niego. Dusza weszła w ciało. Dusze, wy również weszłyście w ciała. Baba mówi: Ja wszedłem w tego. Czasami Ja staję się Dzieckiem, a czasami staję się Matką. On jest Czarodziejem. Niektórzy uważają to za magię. Na świecie jest dużo fałszywej potęgi okultyzmu. Oni nawet stają się Kriszną. Ci, którzy mają wiarę w Krisznę, bardzo szybko będą mogli zobaczyć go i uwierzą w niego, a także staną się jego naśladowcami. Tutaj, wszystko jest kwestią wiedzy. Przede wszystkim musisz mieć silną wiarę, że jesteś duszą. Baba mówi: Ja jestem waszym Ojcem. Dzieci, Ja sprawiam, że stajecie się trikaldarsi, tymi, którzy widzą trzy aspekty czasu. Nikt inny nie może dać takiej wiedzy. Kiedy jest koniec ścieżki czczenia, wtedy musi przyjść Ojciec. Wielu ludzi ma wizję Śiwalingam albo stałej, wiecznej formy światła. Ja spełniam pragnienia zgodnie z tym w co ktoś wierzy lub czci. Jednak nikt z nich nie może Mnie spotkać. Oni w ogóle Mnie nie rozpoznają. Teraz rozumiecie, że Baba jest Punktem i że my również jesteśmy punktami. Ja, Dusza, mam w Sobie tę wiedzę. Ty również masz w sobie tę wiedzę. Nikt nie wie, że Ja, Dusza mieszkam w najwyższej siedzibie. Kiedy przychodzicie i siadacie przed Babą, macie gęsią skórkę ze szczęścia. „O, Śiw Baba, który jest Oceanem Wiedzy, siada w tym i uczy nas”. Nie ma kwestii Kriszny czy gopi. One ani nie istnieją tutaj, ani w złotym wieku. Tam, każdy książę będzie mieszkał w swoim pałacu. Tylko ci, którzy przychodzą i biorą swoje dziedzictwo od Ojca, zrozumieją to. Powinniście mieć w sobie to szczęście. Oni mówią: Ty jesteś Matką i Ojcem. Ale nie rozumieją znaczenia tego. On jest Ojcem, a więc kto wówczas jest Matką? Matka z pewnością jest potrzebna. Ta Matka nie może posiadać matki. Tę tajemnicę trzeba bardzo dobrze zrozumieć. Macie również pamiętać Ojca. Ojciec mówi: Nie powinniście mieć żadnych wad. Oni śpiewają: Jestem bez cnót. Nie mam żadnych cnót. Dzieci, macie teraz stać się cnotliwe. Nie wolno wam mieć żądzy, gniewu lub arogancji ciała. Teraz siedzicie tutaj. Wiecie, że jesteście tutaj, a więc dlaczego mielibyście więdnąć? Jednak tylko na końcu wasz stan będzie silny. Zostało zapamiętane: Jeśli chcesz dowiedzieć się o ponadzmysłowym szczęściu, zapytaj gopów i gopi. Tak będzie na końcu. Nikt nie może powiedzieć, że jest w ponadzmysłowym szczęściu przez 75% czasu. Obecnie jest ogromny ciężar grzechów. Grzechy nie mogą być wymazane przez błogosławieństwa guru, czy przez kąpanie się w Gangesie. Tylko na końcu Ojciec przychodzi i daje wam wiedzę. Oni pokazali, jak panna wypuszcza strzały i on (Biszampitamai) umiera. Kiedy on umierał, podano mu wodę z Gangesu do wypicia. Kiedy tutaj stajecie się nieświadomi, jest wam przypominany Baba: Stale pamiętaj tylko Mnie. Dzieci, powinnyście wdrożyć sobie ten nawyk. Nie powinnyście liczyć na kogoś, że wam to przypomni. W czasie opuszczania swojego ciała powinnyście automatycznie pamiętać Babę. Macie pamiętać Ojca bez niczyjej pomocy. Tamci ludzie dają mantry, ale to jest zwykłą rzeczą. W tamtym czasie będzie bardzo dużo walk, przemocy itp. Jesteście w różnych miejscach. W tym czasie nie będziecie mogli mówić: „Śiwa, Śiwa”. Wówczas będziecie musieli być w pełnym pamiętaniu, a także kochać Go. Tylko wówczas będziecie mogli zdobyć pierwszą pozycję. Dzieci, wiecie, że jestem waszym Ojcem. Dzieci, uczyniłem was pięknymi kwiatami w poprzednim cyklu. W złotym wieku dzieci takie jak kwiaty będą się rodzić dzięki potędze jogi. Nie będzie tam istniało nic, co sprawia cierpienie. Sama nazwa to niebo! Jednak ludzie Bharatu nie wiedzą, kto tam mieszka. Napisali wiele historii w pismach takich jak historia o istnieniu Hirnakaszpy itp. To wszystko są szczegóły dotyczące czczenia. Czczenie, na początku jest satopradhan, później stopniowo staje się tamopradhan. Ojciec mówi: Ja zabieram was w górę do nieba, a następnie stopniowo schodzicie w dół. Nie istnieje chwała ludzkich istot. Tylko jeden Ojciec jest Dawcą Zbawienia Wszystkim. Tamci guru uczą was chodzenia na wiele różnych pielgrzymek itp. Pomimo tego, wciąż upadacie. Pomimo że Mira miała wizje na ścieżce czczenia, ona nie stała się panem świata. Baba mówi wam, abyście stali się tacy jak dżin. Ja daję wam coś do zrobienia; po prostu stale pamiętajcie Alfę i betę. Jeśli zmęczycie się i nie pamiętacie Mnie, Maja zje was na surowo. Istnieje również historia o dżinie, który zjada kogoś na surowo. Baba mówi: Jeśli nie pamiętasz Mnie, Maja zje cię na surowo. Kiedy siedzisz w pamiętaniu, doświadczasz szczęścia. Baba czyni nas panami świata. Baba siedzi przed wami. Dusze, wy słuchacie Go. Słodkie, umiłowane dzieci, przyszedłem, aby zabrać was do lądu wyzwolenia. Pomimo że wielu ludzi próbuje powrócić do domu, nikt nie może tego uczynić. Złoty wiek musi przyjść po żelaznym wieku. Dzień następuje po nocy. Wiecie, że tylko my będziemy istnieć w wieku złotym. Baba ponownie daje nam naszą fortunę królestwa. Poziom szczęścia wzrośnie na końcu. Zniszczenie nastąpi w ostatnich chwilach. Będziecie oglądać wszystko jako niezależni obserwatorzy. Będzie rozlew krwi bez przyczyny. Jakie zbrodnie ludzie popełnili, że zostały wyprodukowane bomby, aby zabić każdego? Oczywiście każdy umrze. Oni wierzą, że ktoś inspiruje ich, aby przygotowywać te bomby wbrew ich świadomej woli. To bardzo dużo kosztuje. To jest ustalone w dramacie, że poprzez nie musi nastąpić zniszczenie. Jedna religia nie może władać, gdy jest dużo innych religii. Teraz niezliczone religie będą zniszczone, a założona jedna religia. Wiecie, że zakładamy królestwo przestrzegając śrimatu Baby. Tamci ludzie idą na plac, by nauczyć się musztry. Wierzą, że muszą albo zabić, albo być zabitym. Tutaj tak nie jest. Powinniście być bardzo szczęśliwi, że Baba przybył. To bezcielesny Bóg nauczył starożytnej radża jogi Bharatu. Oni zmienili nazwę i umieścili imię Kriszny. Sannjasini wierzą, że ich joga jest starożytna. Wszystko jest wam tak wyraźnie wyjaśniane. Dzieci, czy rozpoznajecie Mnie? Jestem waszym Ojcem. Tylko Ja jestem zwany Oczyścicielem i Oceanem Wiedzy. Kriszna nie może przyjść do nieczystego świata. Oni pokazali Krisznę w miedzianym wieku. Jest to tak wielki błąd. Oni stali się całkowicie tamopradhan. Ja przychodzę, gdy każdy ma być zabrany do lądu wyzwolenia. Wiecie, że studiujecie. Jesteście bożymi studentami. Stale to przeżuwajcie i będziecie mieli ze szczęścia gęsią skórkę. Dzieci, Baba sprawia, że rozumiecie koncepcje wiedzy. A więc dlaczego je zapominacie? Gdy tylko dziecko się rodzi, zaczyna mówić ”Baba”. Rozumiecie, że jesteście dziedzicami. Dlatego stale pamiętajcie Dziadka. Baba daje wam wskazówkę: Dzieci, żądza jest wielkim wrogiem. Ona sprawia wam bardzo dużo cierpienia od samego początku do samego końca. To jest ląd śmierci, dom publiczny. Rama tworzy Śiwalaję, świątynię, w której jest królestwo bóstw. Jednak, jak i kiedy oni zdobyli swoje królestwo? Teraz to wiecie. Tamci ludzie sądzą, że boginie i bogowie nigdy nie przechodzą przez kolejne wcielenia. Gdyby jedna ważna osoba zrozumiała te rzeczy, rozeszłaby się wieść o tym. Nikt nie słucha biednych. Pośród was również są ci, którzy wpajają to sobie w kolejności. Jest tylko jedna szkoła i jeden Nauczyciel, ale wszyscy studenci są w kolejności. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Aby być bezpiecznym od ataków Mai, stań się dżinem i pamiętaj Alfę i betę. Potęgą jogi usuń ciężar grzechów ze swojej głowy. Bądź w ponadzmysłowym szczęściu.

2. Nie wymawiaj imienia „Śiwa” tylko swoimi ustami. Prawdziwie kochaj Ojca. Bądź zajęty usługą zmieniania kolców w kwiaty.

Błogosławieństwo:
Swoim stanem wolnym od trosk, dokonuj właściwych osądów i stań się zwycięskim klejnotem, mając wiarę w swoim intelekcie.

Łatwym sposobem na stanie się stale zwycięskim, jest posiadanie jednej Siły i jednego Oparcia. Gdy masz wiarę w Jednego, otrzymujesz potęgę. Wiara stale sprawia, że jesteś wolny od trosk i ci, którzy mają stan wolny od trosk, odnoszą sukces w każdym zadaniu, które wykonują. Będąc wolnym od trosk, twój intelekt jest w stanie dokonywać właściwych osądów. A więc podstawą dokładnych decyzji jest posiadanie intelektu z wiarą i bycie wolnym od trosk. Nie musisz nawet myśleć, ponieważ musisz jedynie naśladować Ojca, stawiać swoje kroki w Jego ślady i iść naprzód zgodnie ze śrimatem, który otrzymujesz. Po prostu stawiaj swoje kroki w ślady śrimatu i staniesz się zwycięskim klejnotem.

Hasło:
Bycie dobroczyńcą świat oznacza posiadanie w swoim umyśle, dobroczynnych uczuć dla każdego.

Bezcenne wzniosłe wersje Mateśwaridżi

Czy otrzymamy tę Bożą wiedzę, którą otrzymujemy teraz w zbieżnym wieku, również w złotym wieku? Na ten temat, jest wyjaśnione, że w złotym wieku będziemy uosobieniem wiedzy. Będziemy doświadczać naszej nagrody bóstwa. Nie ma tam wymiany wiedzy. To ci, którzy nie mają wiedzy jej potrzebują. W złotym wieku, wszyscy są uosobieniem wiedzy. Nie ma tam nikogo w ignorancji by istniała potrzeba przekazania wiedzy. Obecnie, znamy początek, środek oraz koniec całego nieograniczonego dramatu. Kim byliśmy na początku? Skąd pochodzimy? W jaki sposób zostaliśmy uwięzieni w niewoli karmy w środku i potem jakpotemupadliśmy? Na końcu, musimy wznieść się ponad niewolę karmy i stać się karmatycznymi bóstwami. Poprzez wysiłek wykonywany teraz otrzymamy przyszłą nagrodę, to znaczy, nagrodę bycia złoto-wiecznymi bóstwami. Gdybyśmy tam mieli wiedzę, że bóstwa upadną, nasze szczęście by zniknęło przez tą myśl. Zatem, tam nie mamy wiedzy o naszym upadku. Nie mamy tam takich myśli. Dzięki tej wiedzy wiemy, że musimy teraz się wznieść i stworzyć nasze życia szczęścia. Będziemy doświadczać naszej nagrody przez pół cyklu, potem zapomnimy siebie i pod wpływem Mai upadniemy. To wznoszenie się i upadanie są wiecznie ustaloną sztuką. W obecnym czasie mamy całą tę wiedzę w naszych intelektach. Ona nie istnieje w złotym wieku. Aćća.