11.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, po staniu się braminami, nie zachowujcie się w taki sposób, że znieważacie imię Ojca. W pracy, itd., po prostu stale przestrzegajcie śrimatu.

Pytanie:
Jakie słowa nie powinny wyłaniać się z ust bożych studentów?

Odpowiedź:
„Nie mamy czasu na naukę.” Nie powinniście wypowiadać takich słów. Ojciec nie sprawia dzieciom żadnych trudności. On po prostu mówi: Budźcie się wcześnie rano, pamiętajcie Mnie i uczcie się przez godzinę lub pół godziny.

Pytanie:
Jaki jest plan ludzkich istot, a jaki jest plan Ojca?

Odpowiedź:
Planem ludzkich istot jest to, aby zjednoczyć się i by zapanowała jedność. Ludzkie istoty pragną jednego, ale planem Ojca jest zmiana lądu fałszu w ląd prawdy. Dlatego z całą pewnością macie stać się prawdziwymi, aby pójść do lądu prawdy.

Piosenka:
Co się stało obecnie z ludzkimi istotami?

Om śanti.
Dzieci, wy również mówicie „om śanti”. Dusze mogą powiedzieć „Om śanti” poprzez ciała. Oryginalną religią mnie, duszy, jest spokój. Nie wolno ci o tym zapominać. Ojciec przychodzi i także mówi „Om śanti”. Miejsce, w którym dzieci przebywają w spokoju, jest także miejscem, w którym mieszka Ojciec. Jest to nasz rejon spokoju i nasz dom. Żaden naukowiec lub mędrzec na świecie nie wie o tym. Oni po prostu mówią, że dusza jest taka sama jak Najwyższa Dusza. Nikt nie ma wiedzy na temat dusz; oni nie wiedzą, kim jest dusza. Miliardy dusz są jak gwiazdy. Każda dusza ma swoją niezniszczalną rolę zapisaną w sobie. Ta rola wyłania się we właściwym czasie. Ojciec jest tutaj i to wyjaśnia. Ojciec nie może wyjaśniać ludzkim istotom zanim nie wejdzie w ludzkie ciało i nie stanie się ludzką istotą. Ja z całą pewnością potrzebuję ciała. Ciało jest brane, gdy trzeba stworzyć stworzenie. Stworzenie dokonuje się poprzez ojca ludzi Brahmę. Stwórcą jest bezcielesny Śiwa. On wyjaśnia Brahma Kumarom i Kumari poprzez Pradżapitę Brahmę, a nie siudrom. To jest teraz nasz bramiński klan. Wcześniej należeliśmy do klanu siudrów. Jeszcze wcześniej należeliśmy do klanu kupców, a przedtem do klanu wojowników. Ludzie na świecie nie rozumieją tego. Bramini na pewno stają się bóstwami, potem wojownikami, kupcami i siudrami. Bramini są kokiem na czubku głowy. Wcześniej, bramini mieli kok w kształcie kopyta krowy. Wykonujecie salto; Ja nie gram tej roli. Przechodzicie przez cykl klanów. To jest taka łatwa kwestia! Wasza nazwa to swadarśanczakradhari. Ale ludzie napisali różne historie w pismach. Rozumiecie, że tylko wy bramini stajecie się swadarśanczakradhari. Jednak oni dali te symboliczne ozdoby bóstwom, ponieważ one są kompletne. Te ozdoby pasują tylko do nich. Wpajając tę wiedzę, ponownie stajecie się władcami globu. Teraz osobiście siedzicie tutaj. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry. Bramini z całą pewnością są potrzebni dla jagji. Siudrowie nie mogą stwarzać jagji. Rudra Śiw Baba stworzył ten ofiarny ogień, a więc bramini na pewno są potrzebni. Ojciec mówi: Ja mówię tylko do bramińskich dzieci: To jest taki ogromny, ofiarny ogień! Jak tylko Ojciec przychodzi, tworzy ten ofiarny ogień. Jest to zwane ofiarnym ogniem, w którym koń jest poświęcany, to znaczy, że jest to ofiarny ogień, w celu założenia samozwierzchnictwo. Gdzie? W Bharacie. Baba stwarza złotowieczne samozwierzchnictwo. Możecie nazwać to Gjan Jagja Śiwy lub Gjan Jagja Rudry. Świątynia Somnath jest także budowana dla Niego. Ten Jeden ma dużo imion. To jest zwane ofiarnym ogniem, a nie szkołą. Ojciec stworzył Gjan Jagję Rudry. Ofiarny ogień (jagja) nie może być zwany szkołą. Jagia jest stwarzana przez braminów. To Bholanath (Niewinny Pan), Dawca okazuje braminom pomoc. On jest zwany Śiwą, Niwinnym Panem, Panem Wszystkich Skarbów. Teraz osobiście siedzicie przed Nim. BapDada zaadoptował was dzieci. Ten jest starszą matką. Jednak, Mama została wyznaczona aby opiekować się matkami. Ona jest najmądrzejsza. Ona ma główną rolę. Ona jest Dżagadambą, boginią wiedzy. Mahalakszmi nie może być zwana boginią wiedzy. Imię Lakszmi oznacza: bogini bogactwa. Gdy oni mówią, że taka a taka osoba ma Lakszmi w swoim domu, oznacza to, że ona jest bardzo bogata. Oni proszą o bogactwo tylko Lakszmi. Oni co roku przywołują ją, gdy kończy się 12 miesięcy. Dżagadamba spełnia pragnienia każdego. Dzieci, rozumiecie, że Dżagadamba jest córką Pradżapity Brahmy. Jej imię to Saraswati. Jedno imię wystarczy. Tutaj jest matka, a także dzieci. Słuchacie wiedzy od Śiw Baby. Ojciec przyszedł, zaadoptował tego i nazwał go Brahmą. Baba także mówi: Ja wchodzę w nieczyste ciało. Żadna z tych rzeczy nie jest wspomniana w pismach. Rozumiecie, że czynicie wysiłek dla nowego świata. Stajecie się kwiatami z kolców. Kiedy byliście siudrami, byliście kolcami. Teraz stajecie się braminami, kwiatami. Ojciec zmienia was z braminów w kwiaty. On jest Panem Ogrodu, a wy w kolejności jesteście ogrodnikami. Dobrzy ogrodnicy czynią innych takimi samymi jak oni. Oni stale sadzą sadzonki. Wszyscy są w kolejności. To jest zwane duchową wiedzą. To Bóg daje wam tę wiedzę. Ludzkie istoty przekazują wiedzę pism. To jest duchowa wiedza, którą Najwyższy Duch przekazuje duchom. Nikt inny nie otrzymuje wiedzy o Stwórcy i Jego stworzeniu. Oni po prostu opowiadają bajki. Jest to świat fałszu, w którym wszystko jest fałszywe. Na początku nie było sztucznej biżuterii, ale teraz biżuteria stała się tak sztuczna. Teraz jest tak dużo sztucznej biżuterii; nikt nie trzyma prawdziwej biżuterii. Królestwo Rawana jest lądem fałszu. Ląd prawdy to królestwo założone przez Ramę (Boga). To jest ofiarny ogień założony przez Śiw Babę. To jest szkoła, ofiarny ogień, a także dom. Rozumiecie, że osobiście siedzicie przed parlokik Ojcem i przed Pradżapitą Brahmą. W jaki sposób możecie otrzymać dziedzictwo dopóki nie staniecie się braminami? Prawdziwi bramini są potrzebni, aby opiekować się jagją. Ci, którzy wchodzą w występek, nie mogą być zwani braminami. Jaki byłyby wynik, jeśli jedną nogę miałbyś w łodzi Rawana, a drugą w łodzi Ramy? Zostałbyś rozerwany! Przez taką działalność znieważasz imię Ojca. Nazywacie siebie dziećmi Pradżapity Brahmy, ale wasze czyny są takie jak siudrów! Ojciec mówi: Możesz prowadzić swój biznes itp., jeśli przestrzegasz śrimatu, wtedy to staje się odpowiedzialnością Baby. Przyszliście tutaj, aby otrzymać wskazówki od Boga. Inne wskazówki są diabelskie, ale wy, aby stać się wzniosłymi, przestrzegacie śrimatu. Najwyższy ze wszystkich Ojciec daje wam najwyższe wskazówki. Rozumiecie, że otrzymujecie wzniosłe wskazówki, aby zmienić się z ludzkich istot w bóstwa. Mówicie nawet, że staniecie się władcami dynastii słońca. Ta jagia jest dla stania się królami, a nie poddanymi. Stajecie się królami i królowymi, a więc poddani również muszą być stworzeni. Dzieci macie stać się tacy sami jak Mama i Baba dzięki takiemu wysiłkowi jaki oni zrobili. Dzieci, powinnyście być także szczęśliwe z powodu bycia Brahma kumarami i kumari, wnukami i wnuczkami Śiw Baby. Śiwa nie może być zwany Pradżapitą. On jest Stwórcą, podczas gdy bóstwa mieszkają w niebie. Ojciec zmienia ludzkie istoty w bóstwa. Wasze ciała są odmładzane tak jak drzewo kalpy. On czyni was, dusze, które byłyście brzydkie, czystymi i pięknymi. Gdy staniecie się w pełni czyści, wtedy wasze ciała nie pozostaną. Dlatego stóg siana będzie zapalony i każdy będzie w nim zniszczony. To są nieograniczone kwestie. To jest nieograniczona wyspa, podczas gdy inne to ograniczone wyspy. Oni nadali im tyle nazw ile jest języków. Jest tak dużo wysp, ale to cały świat jest wyspą (Lanką). Nad całym światem panuje królestwo Rawana. Słyszeliście piosenkę: Popatrz jaki jest stan ludzkich istot? Tam oni nie zabijają nikogo. Mówi się, że jaki był Rama, tacy byli jego poddani, ci którzy przestrzegali najwyższego kodeksu zachowania. Tam nie ma kwestii cierpienia. Grzech każdemu sprawia cierpienie. W jaki sposób Rawan, Hanuman itp. mogliby tam istnieć? Możecie powiedzieć ludziom o głównym aspekcie: Wołacie do Niego „Boże, Ojcze”, a wiec w jaki sposób On mógłby być wszechobecny? Jeśli by tak było, to wtedy stałoby się to Ojcostwem. Nie każdy może być Ojcem. Dzieci, macie teraz wyjaśniać, że przez połowę cyklu zarabialiście fałszywy dochód. Teraz, aby pójść do lądu prawdy musicie zarabiać prawdziwy dochód. Pisma, które ludzie przekazują są także po to aby zarabiać dochód. Śiw Baba nie studiował tamtych pism itp. On jest pełen wiedzy, jest Oceanem Wiedzy. On jest Prawdą i Żyjącą Istotą. Dzieci, teraz rozumiecie, że zarabiacie prawdziwy dochód od Baby, aby pójść do lądu prawdy. Gdy ląd fałszu będzie niszczony, wszystko, łącznie z ciałem, będzie zniszczone. Wszyscy zobaczycie, w jaki sposób odbywa się wojna. Oni wszyscy uważają, że każdy powinien się zjednoczyć, a jednak wprowadzają coraz więcej podziałów. Ludzkie istoty pragną jednej rzeczy, a Bóg pragnie czegoś innego. Wszystkie ich plany są w celu zniszczenia. Co jest planem Boga? Teraz to wiecie. Ojciec przyszedł, aby zmienić ląd fałszu w ląd prawdy, a ludzkie istoty w bóstwa. Dzięki prawdziwemu Ojcu stajecie się prawdziwi, podczas gdy przez Rawana stajecie się fałszywi. Ojciec daje wam prawdziwą wiedzę. Wy, bramini powrócicie z pełnymi rękami, a ręce siudrów będą puste. Rozumiecie, że staniecie się bóstwami. Teraz Ojciec po prostu mówi: Żyjcie w domu ze swoją rodziną tak jak lotosy i pamiętajcie Mnie. Dlaczego mielibyście zapominać Mnie? Zapominacie Ojca, który czyni was panami nieba! To jest coś nowego; tutaj macie stać się świadomi duszy. Dusza jest niezniszczalna, zostawia ciało i bierze następne. Ojciec mówi: Bądź świadomy duszy, ponieważ masz powrócić do domu. Zostaw świadomość ciała. To jest zniszczony, stary but 84 wcieleń. Ubrania także się niszczą, gdy je nosicie. Musicie także pozostawić swoje stare ciała. Teraz zejdźcie ze stosu żądzy i usiądźcie na stosie wiedzy. Jest wielu, którzy nie potrafią żyć bez występku. Ojciec mówi: Od miedzianego wieku staliście się bardzo chorzy z powodu tych występków. Teraz pokonajcie te występki. Nie wchodźcie w występek żądzy; bądźcie czyści. To ciało jest nieczyste. Dlatego stań się czysty. Tutaj, każdy rodzi się poprzez występek. W złotym i srebrnym wieku występki nie istnieją. Jeśli one istniałyby także tam, dlaczego tamto miejsce miałoby być zwane niebem, a to piekłem? Ojciec mówi: W pismach nie ma ani celu nauki. Tutaj macie cel nauki. Teraz zmieniamy się z ludzi w bóstwa. Ojciec mówi: Zapomnij wszystko czego uczyłeś się dotychczas. Nie ma w tym żadnej esencji. Wasz stan wznoszenia się istnieje tylko raz; potem jest stan schodzenia. Bez względu na to, jak dużo się trudzisz, musisz zejść w dół i stać się nieczysty. To jest brudny świat. Dzieci, rozumiecie, że nasz Bharat był niebem, teraz jest piekłem. Najpierw to była tylko jedna, oryginalna, religia bóstw, ale teraz ona nie istnieje. Ta religia jest ponownie zakładana. Baba przychodzi i ponownie przeprowadza założenie poprzez Brahmę. Powiecie również, że ponownie bierzecie swoje królestwo. Po wzięciu swojego królestwa, ta wiedza zaniknie. Tylko nieczyści otrzymują tę wiedzę aby stać się czystym. Dlaczego, więc potem ta wiedza miałaby pozostać w czystym świecie? Rozumiecie także, ile lat minęło od czasu królestwa Lakszmi i Narajana. Mówicie: Baba, ponownie przyszliśmy po 5 tysiącach lat, aby wziąć królestwo. Ja, dusza jestem dzieckiem Ojca. Jest przykład osoby, która uważała siebie za bawoła i w ten sposób uwierzyła w to, a potem nie potrafiła wyjść przez okno, ponieważ uważała, że ma rogi. Ten przykład odnosi się do was. Macie wiarę, że jesteście dziećmi Baby. To nie jest tak, że gdy mówisz „Jestem Czaturbajem (Wisznu z czterema rękami)”, staniesz się taki. Z całą pewnością potrzebny jest Ten, który cię takim uczyni. To jest wiedza, aby zmienić cię ze zwykłego człowieka w Narajana. Ci, którzy dobrze to sobie wpajają i inspirują innych do wpajania, otrzymują wysokie pozycje. Student nie może powiedzieć, że nie ma czasu na naukę. W takim razie możesz pójść i siedzieć w domu. Nie można otrzymać dziedzictwa bez nauki. Jesteście studentami Boga Ojca, a pomimo to mówicie, że nie macie czasu! Jeśli po przynależeniu do Ojca odchodzisz od Niego, On powie, że jesteś wielkim głupcem. Czy nie masz wolnej jednej godziny lub pół godziny? Siadaj wcześnie rano i pamiętaj Babę; nie masz żadnych trudności w tym. Po prostu budź się wcześnie rano, pamiętaj Babę i obracaj dyskiem samorealizacji. Jeśli nie innym, to przynajmniej wnoś korzyść sobie. Im bardziej stajesz się miłosierny, im więcej korzyści wnosisz innym, tym wyższą pozycję weźmiesz. To jest ogromny dochód. Ci, którzy mają bardzo dużo bogactwa mówią, że nie mają czasu. Bogaci tam będą biedni, a biedni tam staną się bogaci. Matki najbardziej płaczą. Macie sprawić aby się uśmiechały. Stale przebywajcie na pielgrzymce pamiętania. W Madhubanie jest spokój, a więc możecie zarobić bardzo dużo dochodu. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zarabiaj prawdziwy dochód, aby pójść do lądu prawdy. Bądź świadomy duszy. Pozostaw arogancję starego, rozpadającego się buta (ciała).

2. Bądź miłosierny i wnoś korzyść sobie i innym. Budź się wcześnie rano, pamiętaj Ojca i obracaj dyskiem samorealizacji.

Błogosławieństwo:
Bądź świętym łabędziem, który swoimi dobrymi życzeniami, przekształca wszystko, co bezużyteczne w potężne.

Święty łabędziem jest ten, kto odkłada na bok wszystko, co negatywne i wchłania pozytywne. Patrząc i słuchając, nie widź i nie słuchaj. Negatywne, oznacza bezużyteczne rzeczy. A więc nie słuchaj, nie wykonuj i nie mów o bezużytecznych rzeczach. Przekształcaj wszystko bezużyteczne w potężne. W tym celu musisz mieć dobre życzenia dla każdej duszy. Dzięki dobrym życzeniom nawet to, co złe, stanie się właściwe. Dlatego nie jest istotne, jaki ktoś jest, po prostu stale przekazuj dobre życzenia. Dobre życzenia zmienią kamień w wodę i wszystko bezużyteczne zostanie przekształcone w coś potężnego.

Hasło:
Żeby doświadczyć ponadzmysłowej radości bądź stabilny w stanie bycia uosobieniem spokoju.