11.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, prawdziwy Ojciec zakłada ląd prawdy. Przybyłyście do Ojca, aby słuchać prawdziwej wiedzy o tym, jak stać się Narajanem ze zwykłego człowieka.

Pytanie:
Dzieci, dlaczego macie być bardzo, bardzo ostrożne, żyjąc w waszych rodzinach?

Odpowiedź:
Ponieważ wasze metody i środki są unikalne. Wasza wiedza jest incognito. Dlatego macie mieć nieograniczone intelekty, aby spełniać wasze odpowiedzialności wobec każdego. Wewnętrznie miejcie świadomość, że wszyscy jesteście braćmi lub braćmi i siostrami. Jednak to nie oznacza, że żona mówi do swojego męża „Jesteś moim bratem”! Gdy inni usłyszeliby to, zastanawialiby się, co jej się stało. Macie być bardzo taktowni.

Om śanti.
Dzieci, duchowy Ojciec siada tutaj i wam wyjaśnia. Jeśli nie używacie słowa „duchowy”, ale mówicie tylko „Ojciec”, to nadal jest rozumiane, że to jest duchowy Ojciec. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam dzieci. Wszyscy mówicie, że jesteście braćmi. Dlatego Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam, dzieci. On nie wyjaśnia każdemu. „Bóg mówi” jest wspomniane w Gicie. Do kogo mówi? Wszyscy są dziećmi Boga. Bóg jest Ojcem, a więc wszystkie dzieci Boga są braćmi. Bóg wyjaśniałby im i uczył radża jogi. Zamki na waszych intelektach teraz się otworzyły. Nikt poza wami nie potrafi mieć takich myśli. Ci, którzy otrzymują posłannictwo, stale będą przychodzić do tej szkoły i studiować. Po obejrzeniu wystawy oni pomyślą, że powinni następnie pójść i usłyszeć trochę więcej. Pierwszą i główną kwestią jest to, że Ocean Wiedzy, Oczyściciel, Dawca Wiedzy Gity, Bóg Śiwa mówi. Oni muszą poznać, kto jest Tym, który was uczy i wam wyjaśnia. Najwyższa Dusza, Ocean Wiedzy jest bezcielesny. On jest Prawdą. On mówi wam tylko prawdę. Dlatego nie powinny co do tego powstawać żadne wątpliwości. Wyrzekliście się wszystkiego, znając Tego, który jest Prawdą. Tak więc przede wszystkim macie wyjaśniać to, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest Tym, który uczy was radża jogi poprzez Brahmę. To jest królewska pozycja. Ci, którzy mają wiarę, że to jest Ten, który jest Ojcem wszystkich, Ojcem spoza tego świata, który siada i wyjaśnia nam i który jest największym Autorytetem, nie będą mieć żadnych wątpliwości. On jest Oczyścicielem. Gdy On tutaj przychodzi, na pewno musi przyjść w swoim czasie. Możecie zobaczyć, że to jest ta sama Mahabharadzka wojna. Po zniszczeniu, będzie świat bez występku. Ludzie nie wiedzą, że Bharat był bez występku. Ich intelekty nie pracują. Oni mają zamki Godrydż na nich. Tylko jeden Ojciec posiada klucz do nich. Dlatego nikt nie wie, kim jest Ten, który was uczy. Oni uważają, że jest Nim ten Dada i dlatego zaczęli go znieważać i mówić złe rzeczy. Dlatego powinniście przede wszystkim wyjaśniać, że tutaj jest zapisane, iż Bóg Śiwa mówi. On jest Prawdą. Ojciec jest pełen wiedzy. On wyjaśnia wam tajemnicę o początku, środku i końca świata. Obecnie otrzymujecie te nauki od nieograniczonego Ojca. On jest Stwórcą świata, Tym, który czyni nieczysty świat czystym. Tak więc przede wszystkim, najpierw przedstawiajcie Ojca i wyjaśniajcie, na czym polega związek z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. On daje prawdziwą wiedzę dotyczącą stawania się Narajanem ze zwykłego człowieka. Dzieci, wiecie, że Ojciec jest Prawdą, Ojcem, który zakłada ląd prawdy. Przybyłeś tutaj, aby stać się Narajanem ze zwykłego człowieka. Gdy idziesz studiować u adwokata, rozumiesz, że poszedłeś tam, aby stać się adwokatem. Teraz macie wiarę, że Bóg was uczy. Niektórzy mają tę wiarę, ale potem rozwijają wątpliwości tak, że każdy do nich mówi: Mówiłeś, że to Bóg cię uczy, a więc dlaczego pozostawiłeś Boga? Gdy oni mają wątpliwości, uciekają. Potem wykonują taki lub inny grzeszny czyn. Bóg mówi: Żądza jest największym wrogiem. Pokonując ją, staniecie się zdobywcami świata. Ci, którzy stają się czyści, pójdą do czystego świata. Tutaj jest to kwestia radża jogi. Pójdziecie i będziecie tam władać. Cała reszta dusz wyrówna swoje karmiczne konta i powróci do domu. To jest czas wyrównania. Wasze intelekty teraz mówią: Złoty wiek na pewno musi być założony. Złoty wiek jest nazywany czystym światem. Cała reszta uda się do lądu wyzwolenia. Oni potem muszą powtórzyć swoje role. Wy także stale czynicie własny wysiłek, aby stać się czystymi i stać się panami czystego świata. Uważalibyście się za panów, czyż nie tak? Nawet poddani są panami. Nawet obecnie ludzie mówią: Nasz Bharat! Rozmiecie, że obecnie wszyscy są mieszkańcami piekła. Teraz studiujemy radża jogę, aby stać się mieszkańcami nieba. Nie każdy stanie się mieszkańcem nieba. Ojciec mówi: Tylko gdy ścieżka czczenia zbliża się do końca, wówczas Ja przychodzę. Ja muszę przyjść i dać wszystkim czcicielom owoc ich czczenia. Czciciele są większością. Wszyscy wciąż wołają „O Boże, Ojcze!” Słowa „O Boże, Ojcze! O Boże” na pewno pojawiają się na ustach czcicieli. Jest różnica pomiędzy czczeniem a wiedzą. Nigdy nie powiedzielibyście „Hej Iśwar! O Boże!” Ludzkie istoty rozwinęły tę praktykę w ciągu połowy cyklu. Wiecie, że On jest waszym Ojcem. Nie musicie mówić „O Baba!” Macie otrzymać swoje dziedzictwo od Ojca. Przede wszystkim miejcie wiarę, że bierzecie od Ojca swoje dziedzictwo. Ojciec czyni was, dzieci godnymi wzięcia swojego dziedzictwa. Ten jest prawdziwym Ojcem. Ojciec wie, że dzieci, którym dał nektar wiedzy do picia; które posadził na stosie wiedzy; które uczynił bóstwami, panami świata, teraz spaliły się, siedząc na stosie żądzy. Ja teraz sadzam je na stosie wiedzy, budzę je z głębokiego snu i zabieram je do nieba. Ojciec wyjaśnił, że wy, dusze, mieszkacie tam w rejonie spokoju i ziemi szczęścia. Ziemia szczęścia jest zwany światem bez występków, światem w pełni bez występków. Tam mieszkają bóstwa, podczas gdy innym lądem jest słodki dom, dom dusz. Wszyscy aktorzy przychodzą tutaj z tamtego rejonu spokoju, aby odgrywać swoje role. My dusze nie jesteśmy mieszkańcami tego miejsca. Tamci aktorzy są mieszkańcami tego miejsca. Oni po prostu przychodzą ze swojego domu, zmieniają swoje kostiumy (ubrania) i odgrywają swoje role. Rozumiecie, że waszym domem jest rejon spokoju, do którego wrócicie. Gdy wszyscy aktorzy schodzą na scenę, Ojciec przychodzi i zabiera wszystkich z powrotem. Dlatego On jest nazywany Wyzwolicielem i Przewodnikiem. On jest Tym, który usuwa cierpienie i jest Dawcą szczęścia. Dokąd więc wszystkie ludzkie istoty mogłyby się udać? Tylko o tym pomyślcie! Dlaczego wołacie Oczyściciela, aby przyszedł? W celu własnej śmierci! Nie chcecie żyć w świecie cierpienia i dlatego prosicie o zabranie was do domu. Tutaj każdy wierzy w wyzwolenie. Starożytna joga Bharatu jest bardzo dobrze znana. Ludzie udają się zagranicę, aby uczyć starożytnej radża jogi. Jest wielu chrześcijan, którzy okazują szacunek sannjasinom. Szafranowa szata jest ubraniem hatha joginów. Wy nie musicie wyrzekać się swojego domu i rodziny. Nie macie nawet nakazu (ograniczenia), aby nosić białe ubrania. Jednak biały kolor jest dobry. Byliście w bhatti, a więc to stało się waszym ubraniem. Ludziom obecnie bardzo podoba się biały kolor. Gdy ktoś umiera, jest okrywany białym płótnem. Dlatego przede wszystkim przedstawiajcie Ojca każdemu, kto przychodzi. Jest dwóch Ojców. Zrozumienie tego aspektu wymaga czasu. Nie potraficie wyjaśniać im tak bardzo na wystawach. W złotym wieku jest jeden ojciec, podczas gdy obecnie macie trzech ojców, ponieważ Bóg wchodzi w ciało Pradżapity Brahmy. On także jest ojcem każdego. Dobrze, spośród trzech ojców, który daje największe dziedzictwo? W jaki sposób bezcielesny Ojciec mógłby dać dziedzictwo? Tak więc, On przekazuje je poprzez Brahmę. On przeprowadza założenie poprzez Brahmę i On także przekazuje dziedzictwo poprzez Brahmę. Bardzo łatwo możecie to wyjaśniać używając tego obrazu. To jest Śiw Baba, a następnie jest Pradżapita Brahma, Adi Dew i Adi Dewi. Ten jest pra-pradziadkiem. Ojciec mówi: Ja Śiwa nie jestem nazywany pra-pradziadkiem. Jestem Ojcem wszystkich. Ten jest Pradżapitą Brahmą. Wy jesteście braćmi i siostrami. Nie wolno wam zbrodniczo napadać na siebie nawzajem. Gdy wizja żądzy pociąga do siebie parę, oni upadają i zapominają Ojca. Ojciec mówi: stajesz się Moim dzieckiem, a potem brudzisz swoją twarz! Dzieci, wyjaśnia wam Nieograniczony Ojciec. Macie to upojenie. Wiecie także, że macie żyć w waszej rodzinie, w waszym gospodarstwie. Macie także spełniać swoją odpowiedzialność wobec ziemskich krewnych. Ziemskiego ojca nazywasz „ojcem”, nie możesz nazywać go bratem. W normalny sposób nazywasz ojca „ojcem”. To jest w waszych intelektach, że ten jest waszym fizycznym ojcem. Posiadasz wiedzę. Ta wiedza jest jedyna w swoim rodzaju! W obecnych czasach oni mówią do siebie po imieniu. Jednak, jeżeli nazwiesz jego swoim bratem, w obecności jakiegoś gościa, on pomyślałby, że zwariowałeś. Musisz być bardzo taktowny. Wasza wiedza jest incognito i wasze związki także są incognito. Generalnie kobiety nie wypowiadają imion swoich mężów. Mężowie wypowiadają imiona swoich żon. Macie odnosić się do siebie nawzajem bardzo taktownie. Macie spełniać swoją odpowiedzialność wobec waszych ziemskich krewnych. Wasze intelekty mają kierować się do góry „Bierzemy nasze dziedzictwo od Ojca”, ale masz nazywać swojego wujka „wujkiem”, a swojego ojca „ojcem”. Ci, którzy nie stali się Brahma Kumars czy Kumaris nie uważaliby siebie za braci i siostry. Tylko ci, którzy stali się BKs zrozumieli to. Osoby z zewnątrz byłyby zdumione, słysząc to. Potrzebny jest bardzo dobry intelekt, aby zrozumieć te rzeczy. Dzieci, Ojciec poszerza wasze intelekty. Najpierw mieliście ograniczone intelekty. Teraz wasze intelekty przechodzą w nieograniczoność. On jest naszym nieograniczonym Ojcem. Wszystkie dzieci są naszymi braćmi i siostrami. W domu powinieneś nazywać swoją teściową „teściową”, a nie „siostrą”. Żyjąc w domu musicie zachowywać się bardzo taktownie. W przeciwnym razie, jeżeli nazwiesz swojego męża „bratem”, a swoją teściową „siostrą”, ludzie spytaliby „Co to jest?” Tylko ty masz tę wiedzę, nikt inny nie ma. Mówi się: Prabhu (Boże), jedynie Ty znasz swoje sposoby i środki. Teraz staliście się Jego dziećmi, a więc tylko wy znacie swoje sposoby i środki. Macie działać z wielką ostrożnością tak, aby u nikogo nie spowodować zamieszania. Dzieci, na wystawach macie przede wszystkim najpierw wyjaśniać, że to Bóg was uczy. Teraz powiedzcie nam, kto jest Bogiem? Bezcielesny Śiwa czy cielesna istota śri Kriszna? W Gicie napisano: Bóg mówi. Czy to są wersety wypowiedziane przez Śiwę, Najwyższą Duszę, czy też przez śri Krisznę? Kriszna jest pierwszym księciem nieba. Nie możecie powiedzieć, że narodziny Kriszny są także narodzinami Śiwy. Narodziny Kriszny są po narodzinach Śiwy. W jaki sposób on stał się księciem śri Kriszną po narodzinach Śiwy, to jest coś, co musi być zrozumiane. Są narodziny Śiwy, a potem narodziny Gity, a następnie natychmiast po tym są narodziny Kriszny, ponieważ Ojciec uczy radża jogi. To weszło do waszych intelektów, dzieci. Nie możecie świętować narodzin Śiwy dopóki Najwyższa Dusza, Śiwa tutaj nie przybędzie. Dopóki Śiwa nie przyjdzie i nie założy lądu Kriszny, w jaki sposób mogłyby być obchodzone narodziny Kriszny? Oni świętują narodziny Kriszny, ale niczego nie rozumieją. Kriszna jest księciem, a więc on na pewno byłby w wieku złotym. Na pewno musi istnieć królestwo bóstw. To nie byłby tylko jeden Kriszna, który otrzymał samozwierzchnictwo; na pewno będzie ląd Kriszny. Oni mówią o lądzie Kriszny, a ten jest lądem Kansy, diabła. Ląd Kriszny jest nowym światem, podczas gdy ląd Kansy jest starym światem. Oni mówią, że była wojna pomiędzy bóstwami a diabłami i że bóstwa wygrały. Jednak to nie było tak. Ląd Kansy został zniszczony, a potem był założony ląd Kriszny. Ląd Kansy byłby w starym świecie. Kans i diabły nie mogłyby istnieć w nowym świecie. Popatrzcie, ile obecnie jest tutaj ludzkich istot! W złotym wieku będzie ich bardzo niewiele. To także potraficie zrozumieć. Wasze intelekty teraz myślą o tych rzeczach. Bóstwa nie walczyły. Społeczeństwo bóstw istnieje tylko w złotym wieku, podczas gdy diabelskie społeczeństwo istnieje tutaj. Nie było żadnej wojny pomiędzy bóstwami a diabłami, czy też między Kaurawami a Pandawami. Pokonujecie Rawana. Ojciec mówi: Pokonaj te występki, a zdobędziesz świat. W tym nie ma kwestii walki. Jeżeli używasz słowa „walczyć”, to byłaby przemoc. Macie pokonać Rawana, ale bez przemocy. Tylko poprzez pamiętanie Ojca wasze grzechy zostaną usunięte. Starożytna joga Bharatu jest bardzo dobrze znana. Ojciec mówi: Połącz jogę swojego intelektu ze Mną, a twoje grzechy będą usunięte. Ojciec jest Oczyścicielem, a więc joga intelektu musi być połączona z Ojcem, wówczas staniecie się czyści z nieczystych. Teraz macie z Nim jogę w praktyczny sposób. W tym nie ma żadnej kwestii walki. Ci, którzy dobrze studiują i mają jogę z Ojcem, otrzymają dziedzictwo od Ojca dokładnie tak, jak w poprzednim cyklu. Ten stary świat na pewno ma być zniszczony. Oni wyrównają swoje karmiczne konta i powrócą do domu. Tam klasa jest przenoszona i oni siadają w kolejności. Wy także pójdziecie tam i będziecie władać królestwem w kolejności. To są takie logiczne sprawy i one mają być zrozumiane. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Złoty wiek jest zakładany w tym czasie wyrównania. Dlatego na pewno masz stać się czysty. Nigdy nie miej żadnych wątpliwości co do Ojca lub Jego zadania.

2. Wiedza i związki są incognito. Dlatego miej nieograniczony intelekt i odnoś się do każdego w swojej rodzinie bardzo taktownie. Nie mów takich słów, które spowodowałyby zamieszanie u słuchających.

Błogosławieństwo:
Bądź mulitmilionkrotnie fortunny i zarabiaj dochód wielu milionów, kończąc, w oparciu o śrimat, ze swoimi wskazówkami i wskazówkami innych.

Ci, którzy przestrzegają śrimatu, nie mogą mieć żadnej myśli opartej na własnych wskazówkach lub wskazówkach innych. Jeśli prędkość twojego stanu nie jest duża, z pewnością do śrimatu domieszane jest coś z twoich wskazówek lub wskazówek innych. Wskazówki umysłu są myślami, które pojawiają się zgodnie z ograniczonymi sanskarami duszy i sprawiają, że dusza ulega wahaniom. Dlatego sprawdzaj siebie lub niech inni cię sprawdzają. Nie stawiaj nawet jednego kroku bez śrimatu, ponieważ tylko wtedy będziesz gromadzić wiele milionów i będziesz w stanie stać się multimilionkrotnie fortunny.

Hasło:
Obowiązkiem duszy dobroczyńcy świata jest posiadanie w swoim umyśle, tylko dobroczynnych uczuć dla wszystkich.