11.10.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     31.03.86     Om Shanti     Madhuban


Rok na stanie się pełnym wszystkich potęg i zdobycie błogosławieństw.


Dzisiaj Pan wszystkich skarbów patrzy na swoje dzieci, na dziedziców. Widzi, w jakim stopniu wy, dzieci, stałyście się panami. Sanskary bycia panem w obecnym czasie czynią wzniosłe dusze, które teraz są panami wszystkich skarbów i potęg, panami świata w przyszłości. Zatem, co zobaczył Baba? Że wszyscy jesteście dziećmi i że wy, wszystkie dzieci, macie bardzo głęboką miłość do stanu bycia „Baba i ja”. Wszyscy są upojeni tym, że są dziećmi, ale być panem i dzieckiem oznacza stać się kompletnym i równym Ojcu. A więc Ojciec zobaczył różnicę pomiędzy stanem bycia dzieckiem i stanem bycia panem. Bycie panem oznacza, że na każdym kroku, który stawiasz dla siebie i innych, twój stan automatycznie jest doskonały. To nazywa się byciem dziedzicem, to znaczy dzieckiem i panem. Specjalność bycia panem polega na tym, że w takim stopniu, w jakim jesteś upojony byciem panem, odpowiednio, sanskary sługi świata będą stale widoczne w tobie, w wynurzonej formie. W takim stopniu, w jakim jesteś upojony tym, że jesteś panem, jednocześnie będziesz upojony tym, że jesteś sługą świata; obie formy upojenia będą równe. To właśnie oznacza stanie się panem, równym Ojcu. Zatem Baba zobaczył wynik, czy obie formy – dziecka i pana – są stale widoczne w działaniu, czy dotyczą tylko wiedzy. Jest różnica pomiędzy wiedzą i praktycznym zastosowaniem. Baba widział, jak niektóre dobre dzieci były równe Ojcu w swoich praktycznych działaniach. Nawet teraz, niektóre dzieci są nadal w swoim stanie dzieciństwa. Dzięki duchowemu upojeniu byciem panem, czasami stają się stabilne w potężnym stanie bycia równym Ojcu, jednak innym razem spędzają czas, próbując ustabilizować się w tym stanie.

Wszystkie dzieci mają ten sam wzniosły cel stania się równym Ojcu. Cel jest potężny, ale teraz to musi zostać wdrożone w myśli, słowa, czyny, związki i relacje. W tym jest różnica. Niektóre dzieci są stabilne w stanie bycia równymi w zakresie swoich myśli. Niektóre są w tym stanie w swoich myślach i słowach. Czasami docierają nawet do poziomu czynów. Jednak gdy wchodzą w związki i relacje, czy są to związki usługi, czy nawet związki z rodziną, ten procent zmniejsza się. Stać się równym Ojcu oznacza być w stanie równym Ojcu w swoich myślach, słowach, czynach i związkach w tym samym czasie. Niektórzy pozostają w tym stanie w dwóch przedmiotach, a niektórzy w trzech, ale jeśli chodzi o przebywanie w tym stanie we wszystkich czterech przedmiotach, o których powiedział Baba, to się zmienia. BapDada zawsze bardzo kocha dzieci. Formą miłości nie tylko jest umożliwianie wam spotkania z formą awjakt w cielesnej formie, ale formą miłości jest uczynienie was równymi. Niektóre dzieci myślą, że BapDada uwalnia się od przywiązania (staje się niezależny), ale to nie jest uwolnienie od przywiązania. To jest specjalna forma miłości.

BapDada powiedział wam już wcześniej, że obecnie pozostaje bardzo mało czasu na osiągnięcie przez długi czas. Dlatego, w aspekcie „długiego czasu”, BapDada specjalnie daje wam, dzieci, czas na rozgrzanie się poprzez tapasję zdecydowania, to znaczy, aby uczynić was silnymi i dojrzałymi. W istocie, wszyscy mieliście myśl na Złoty Jubileusz, że staniecie się równi, że będziecie zwycięzcami przeszkód i uosobieniem rozwiązań. Te wszystkie obietnice zostały spisane przez Czitraguptę, formę Ojca, (Tego, który prowadzi wszystkie konta) w Jego księdze rachunkowej. Również dzisiaj niektóre dzieci miały zdecydowaną myśl. Oddać się oznacza uczynić się dojrzałym dzięki wszystkim osiągnięciom. Oddać się oznacza stać się równym Ojcu we wszystkich czterech: myślach, słowach, czynach i związkach. Listy, które przekazaliście i myśli, które mieliście, zostały na zawsze zapisane przez BapDadę w subtelnym rejonie. W subtelnym rejonie znajduje się kartoteka każdego. Ta myśl każdego z was stała się wieczna.

W tym roku BapDada daje wam czas na uczynienie każdej waszej myśli nieśmiertelną i wieczną poprzez tapasję zdecydowania, daje czas na prowadzenie stałej duchowej rozmowy z samym sobą dzięki praktyce zdecydowania, na zdobycie uświadomienia, a następnie na działanie w swojej formie reinkarnacji i uczynienie tych stanów trwałymi i mocnymi. Wraz z tym musicie również szczególnie zwiększyć swoje konto gromadzenia potęgi czystych myśli. Obecnie jest większa potrzeba doświadczania potęgi czystych myśli poprzez stanie się jeszcze bardziej introwertycznym. Dzięki potędze czystych myśli możecie łatwo zakończyć swoje bezużyteczne myśli, a dzięki swoim dobrym życzeniom oraz czystym uczuciom możecie wprowadzić przekształcenie w innych. Specjalne doświadczenie potęgi czystych myśli z łatwością zakończy teraz wszystkie bezużyteczne myśli – nie tylko zakończy wasze bezużyteczne myśli, ale, dzięki waszym dobrym życzeniom i czystym uczuciom, wasze czyste myśli będą mogły spowodować przekształcenie w innych. Obecnie jest wielka potrzeba zgromadzenia zapasu tych czystych myśli dla siebie. Bardzo kochacie słuchać murli. Murli oznacza skarb. Gromadzić każdy punkt murli jako potęgę oznacza zwiększać potęgę czystych myśli. Używajcie tego w każdej chwili jako potęgi. Teraz musicie zwracać szczególną uwagę na tę specjalność. Im więcej będziecie teraz doświadczać ważności czystych myśli, tym łatwiej staniecie się doświadczeni w służeniu umysłem. Po pierwsze, musicie zgromadzić potęgę czystych myśli dla siebie, a następnie staniecie się dobroczyńcami świata i duszami, które z Ojcem przekształcają świat. Wielkie zadanie przekształcenia świata potęgą czystych myśli nadal pozostaje do wykonania. Obecnie Ojciec Brahma, będąc w formie awjakt, utrzymuje was wszystkich potęgą czystych myśli. Współdziała z wami dla rozwoju usługi i dla waszego postępu. Jest to specjalna usługa, która zachodzi poprzez potęgę czystych myśli. Zatem stańcie się jak Ojciec Brahma i zwiększcie tę specjalność w sobie, ponieważ macie to teraz praktykować w formie tapasji. Tapasja oznacza praktykowanie ze zdecydowaniem. Nic zwyczajnego nie nazwie się tapasją, a więc Baba daje wam teraz czas na tapasję. Dlaczego On to robi teraz? Ponieważ ten czas zostanie nagromadzony na waszym koncie „długiego czasu”. BapDada umożliwia każdemu doświadczenie osiągnięcia w długim czasie. BapDada chce, aby wszystkie dzieci miały prawo do fortuny królestwa przez długi czas. Zatem czas na osiągnięcie na długi czas jest bardzo krótki. Dlatego, abyście praktykowali wszystko w formie tapasji, Baba daje wam ten specjalny czas, ponieważ nadejdzie taki czas, gdy wszyscy będziecie musieli stać się dawcami oraz dawcami błogosławieństw i dawać je każdemu w krótkim czasie. Baba daje wam czas na napełnienie swojego konta wszystkich skarbów.

Inna rzecz: obiecaliście, że staniecie się niszczycielami przeszkód i uosobieniem rozwiązań. Zatem niech będą szczególnie zdecydowane myśli i zdecydowanie, abyście stali się niszczycielami przeszkód dla siebie i dla innych. Niech nie będzie to tylko w myślach, ale również niech to się stanie w praktyce. W tym roku BapDada daje dodatkową szansę. Ktokolwiek chce mieć tę specjalną szansę na stanie się niszczycielem przeszkód, może ją wziąć w tym roku. Ten rok ma specjalne błogosławieństwo. Jednak, aby wziąć to błogosławieństwo, będziecie musieli zwracać specjalną uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, bądź stałym dawcą, równym Ojcu, i nie miej żadnych oczekiwań otrzymywania. Niech nie będzie tak, że czujesz, że będziesz kochający, gdy otrzymasz szacunek lub miłość, albo że okażesz szacunek, gdy otrzymasz szacunek. „Muszę być dzieckiem Dawcy i dawać. Nie wolno mi mieć żadnych oczekiwań otrzymywania. Podczas wykonywania wzniosłych czynów nie wolno mi oczekiwać niczego w zamian.” Owoc wzniosłych czynów jest tak czy inaczej wzniosły. Masz tę wiedzę, ale nie masz tej myśli w czasie działania. Zatem po pierwsze, aby być godnym wzięcia błogosławieństw, stale bądź dawcą. Po drugie, bądź niszczycielem przeszkód. Szczególnie zwracajcie uwagę na potęgę przystosowania. Potęga przystosowania jest również konieczna dla siebie. Jesteście dziećmi Oceanu, a specjalnością oceanu jest przystosowanie. Tylko ci, którzy mają potęgę przystosowania, będą w stanie mieć dobre życzenia i dobroczynne uczucia. Dlatego bądź dawcą, bądź oceanem, uosobieniem potęgi przystosowania. Zawsze używaj tych dwóch specjalności w każdym działaniu. Czasami niektóre dzieci mówią, że myślały, iż to zrobią, ale kiedy przyszło do robienia, coś się zmieniło. Zatem w tym roku szczególnie macie praktykować wprowadzanie równości we wszystkich czterech przedmiotach jednocześnie. Czy rozumiecie? Dostaliście czas na przyswojenie sanskar gromadzenia skarbów oraz na stanie się dawcami i dawanie w naturalny sposób. Dostaliście szansę na ustalenie na zawsze swojego numeru w byciu niszczycielami przeszkód i czynieniu również innych takimi. Bez względu na to, co się dzieje, sami wykonujcie tapasję i współdziałajcie w zakończeniu przeszkód innych. Bez względu na to, ile musicie się kłaniać, to kłanianie jest stałym huśtaniem się na huśtawce. Ludzie stale, z wielką miłością kołyszą Szri Krisznę. Podobnie, Ojciec kołysze was, dzieci, w kołysce swoich ramion. W przyszłości będziecie huśtać się na huśtawkach wysadzanych klejnotami, będziecie godni czczenia i będziecie huśtani na huśtawkach na ścieżce bhakti. Zatem ukłonić się i umrzeć jest wielkością. „Dlaczego miałbym się kłaniać? Ta druga osoba powinna się ukłonić.” Nie uważaj w tym siebie za gorszego. To kłanianie się jest wielkością. To umieranie nie jest umieraniem, ale życiem z wiecznym osiągnięciem. Dlatego stale bądź niszczycielem przeszkód i również czyń innych takimi. Każdy, kto chce wziąć szansę na przyjście w pierwszej dywizji, może to zrobić. BapDada mówi wam o tym, jak ważny jest ten specjalny czas na wzięcie szansy. Zatem wykonujcie tapasję, wiedząc, jak ważny jest ten czas.

Po trzecie, zgodnie z czasem, w jakim stopniu zwiększa się atmosfera niepokoju i zaburzeń, odpowiednio, bardzo klarowna powinna być linia twojego intelektu, ponieważ dwie potęgi, dotykania i wychwytywania, są konieczne. Po pierwsze, musisz być w stanie wychwycić swoim intelektem wskazówki BapDady. Jeśli linia nie jest klarowna, wówczas do wskazówek BapDady zostaną domieszane wskazówki twojego umysłu. Wtedy, z powodu tej domieszki, zostaniesz oszukany. Im bardziej klarowny jest twój intelekt, tym wyraźniej będziesz w stanie wychwycić wskazówki BapDady. Im bardziej klarowna jest linia twojego intelektu, tym łatwiej będą się zwiększać potęgi potrzebne dla ciebie, dla rozwoju w usłudze oraz dla bycia dawcą i dawania innym. W tym czasie poczujesz dotknięcie. Jest to dokładna metoda służenia określonej duszy i dokładna metoda własnego rozwoju. Obecnie obie te potęgi są najbardziej niezbędne. Aby je powiększyć, musisz stać się ekonomiczny i należeć do Jednego (Eknami). A więc należysz do jednego Ojca i nikogo innego. Przywiązanie do innych jest czymś innym. Przywiązanie tak czy inaczej jest złe, ale wpływ natury innych powoduje zaburzenia w twoim stanie. Sanskary innych tworzą konflikt w twoim intelekcie. W takim czasie, czy w swoim intelekcie masz Ojca, czy jakieś sanskary? Nawet gdy intelekt jest pod wpływem przywiązania lub konfliktu, linia intelektu musi być stale klarowna. Należeć do jednego Ojca i nikogo innego oznacza bycie stale z Jednym (Eknami). Czym jest ekonomia? Jedynie oszczędzanie fizycznego bogactwa nie jest ekonomią. To też jest konieczne, ale czas, myśli i potęgi są również bogactwem i musi być ekonomia w tym wszystkim. Nie marnuj ich. Być ekonomicznym oznacza zwiększać swoje konto gromadzenia. Ci, którzy mają sanskary Eknami i ekonomii, będą w stanie doświadczyć obu potęg, dotknięcia i wychwytywania. Nie będziecie w stanie praktykować ich w czasie zniszczenia. Ta praktyka jest potrzebna teraz. Tylko dzięki tej praktyce będziecie w stanie otrzymać wzniosłe wskazówki i wyzwolenie we właściwym czasie. Możecie myśleć, że do zniszczenia jest jeszcze trochę czasu. OK, może to być nawet dziesięć lat, ale jeśli spróbujecie wykonać ten wysiłek po dziesięciu latach, nie będziecie w stanie. Bez względu na to, ile będziecie próbować, nie uda się wam. Staniecie się słabi i wasz koniec przeminie na walce, a nie na odniesieniu sukcesu. Nie macie zamiaru stać się srebrno-wiecznymi, prawda? Trudzić się oznacza mieć łuk i strzałę. Być stale zagubionym w miłości i przebywać w szczęściu oznacza stać się murlidharem (tym, który ma flet), stać się częścią dynastii słońca. Murli sprawia, że tańczysz, natomiast łuk i strzała sprawiają, że trudzisz się, próbując trafić w cel. Nie wolno ci stać się tym z łukiem i strzałą, masz stać się tym z fletem. Dlatego nie narzekajcie na końcu i nie proście o trochę więcej czasu. „Daj nam szansę i miej miłosierdzie!” To nie zadziała. Dlatego Baba mówi wam zawczasu. Czy przyszliście na końcu, czy na początku, zgodnie z czasem to jest czas, aby każdy osiągnął ostatni stan. Musicie więc poruszać się z dużą prędkością. Rozumiecie? Aćća.

Wszystkim kochającym dzieciom wszędzie; dzieciom zasiadającym na tronie serca Baby; dzieciom, które okazują zadowolenie; dzieciom, które zawsze mają osobowość szczęścia; tym, które zawsze mają szerokie i nieograniczone serca; tym, które przyswajają swoimi nieograniczonymi i szerokimi intelektami; nieograniczonym duszom, BapDady pamiętanie wypełnione miłością i namaste.

Błogosławieństwo:
Bądź pogromcą Mai i zdobywcą świata oraz przekształć swoich wrogów, pięć występków, i uczyń je współdziałającymi.

Zwycięska osoba przekształca formę swojego wroga. Zatem ty również przekształcasz swoich wrogów, występki, w ich współdziałające formy, aby zawsze ci się kłaniały. Przekształć występek żądzy w dobre życzenia, gniew w duchowe upojenie, chciwość w bycie ponad pokusą, przywiązanie w miłość i arogancję ciała w szacunek dla siebie, a staniesz się pogromcą Mai i zdobywcą świata.

Hasło:
Świadomość „moje” jest domieszką do prawdziwego złota, która zmniejsza jego wartość. Dlatego skończ z wszelką świadomością „moje”.