11.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, spalajcie swoje grzechy ogniem jogi i stańcie się całkowicie satopradhan. Nie wykonujcie żadnych grzesznych czynów.

Pytanie:
Na podstawie czego otrzymujecie wzniosłą pozycję w złotym wieku? O jakim systemie tego miejsca powinniście każdemu mówić?

Odpowiedź:
W złotym wieku wysoką pozycję otrzymujecie na podstawie swojej czystości. Ci, którzy wpajają sobie czystość w mniejszym stopniu, przychodzą do złotego wieku później i otrzymują niską pozycję. Gdy ktoś tu przychodzi, mówcie im o systemie: kiedy złożysz dar, omeny zaciemnienia mogą być usunięte. Złóż dar pięciu występków, a staniesz się w szesnastu niebiańskich stopniach pełny. Każde z was, dzieci, powinno zapytać swoje serce: Czy mam w sobie jakieś występki?

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia duchowym dzieciom, w jaki sposób powinnyście wyjaśniać ludzkim istotom, że teraz jest zakładane niebo. Niebo istniało w Bharacie również 5000 lat temu. To było królestwo Lakszmi i Narajana. Powinniście myśleć o tym, ilu ludzi żyło tam w tym czasie. Na początku złotego wieku byłoby od 900 tys. do co najwyżej miliona. Drzewo na początku jest małe. Obecnie, kiedy jest koniec żelaznego wieku, drzewo stało się ogromne; ono na pewno musi być zniszczone. Dzieci, rozumiecie, że to jest ta sama Mahabharacka wojna. To obecnie Bóg Gity uczył radża jogi i założył religię bóstw. To w zbieżnym wieku została zniszczona niezliczona ilość religii, a była założona jedna religia. Dzieci, wiecie także, że 5000 lat temu Bharat był niebem i że nie było tam żadnych innych religii. Ojciec przychodzi w zbieżnym wieku, aby założyć taki nowy świat. Teraz jest on zakładany, a stary świat ma być zniszczony. W złotym wieku istniał tylko jeden ląd Bharatu i nie było żadnych innych lądów. Teraz jest wiele lądów. Ląd Bharatu również istnieje, ale oryginalna, wieczna religia bóstw nie istnieje. Ona zanikła. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza teraz ponownie zakłada ją poprzez Brahmę. Wszystkie inne religie będą zniszczone. Macie pamiętać, że w złotym i srebrnym wieku nie było żadnych innych królestw. Wszystkie inne religie także pojawiły się później. Jest dużo cierpienia, niepokoju i przemocy. To jest ta sama wielka Mahabharacka wojna. Z jednej strony są Jadawowie, mieszkańcy Europy. 5000 lat temu oni również wynaleźli pociski. Byli także Kaurawowie, a także Pandawowie. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza był Pomocnikiem Pandawów. On powiedział każdemu: Gdy będziecie żyć w domu i pamiętać Mnie, wasze grzechy nie będą się powiększać, a grzechy z przeszłości będą usunięte. Ojciec nawet teraz wyjaśnia: Wy, ludzie Bharatu, w złotym wieku byliście satopradhan, teraz, po wzięciu 84 wcieleń staliście się tamopradan. Teraz, w jaki sposób możecie stać się satopradhan? Staniecie się satopradhan tylko, gdy będziecie pamiętać Mnie, Oczyściciela Ojca. To poprzez ten ogień jogi wasze grzechy będą usunięte, a dusza stanie się satopradhan. Potem otrzymacie w niebie swoje dziedzictwo na 21 wcieleń. Jednak, ten stary świat będzie zniszczony. W złotym wieku Bharat był wzniosły i tam, na początku nowego świata, było bardzo niewiele ludzkich istot. Bharat był niebem i tam nie było żadnych innych lądów. Teraz wszystkie inne religie powiększają się, drzewo tak się rozrosło i osiągnęło stan całkowitego rozkładu. Teraz musi być zniszczenie tego tamopradhan drzewa i założenie drzewa religii bóstw. To odbywa się jedynie w zbieżnym wieku. Teraz żyjecie w zbieżnym wieku. Sadzonka oryginalnej, wiecznej religii bóstw jest sadzona teraz. Nieczyste ludzkie istoty są oczyszczane przez Ojca i potem staną się bóstwami. Ci, którzy byli pierwszymi duszami i wzięli 84 wcielenia, staną się ponownie pierwszymi duszami. Przede wszystkim, najpierw była rola bóstw. One pierwsze oddzieliły się. Ich role muszą się ponownie pojawić. W złotym wieku oni są pełni boskich cnót. Teraz to jest występny świat. Odnośnie tego jest taka różnica, jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Kto uczyniłby występny świat światem wolnym od występku? Ludzie wzywają: O, Oczyścicielu, przyjdź! On teraz przyszedł. Ojciec mówi: Teraz sprawiam, że stajecie się bez występków. Wojna musi się odbyć w celu zniszczenia tego występnego świata. Ponieważ teraz jest niezliczona ilość wierzeń, oni pytają, w jaki sposób może być jedna wiara. Kto może założyć wiarę w jedną religię, jeżeli jest dużo różnych wierzeń? Ojciec wyjaśnia: Teraz jest zakładana jedna wiara, a cała reszta będzie zniszczona. Ci, którzy byli czyści i należeli do oryginalnej, wiecznej religii bóstw, wzięli 84 wcielenia i stali się nieczyści. Ojciec przychodzi i ponownie daje ludziom Bharatu dziedzictwo nieba, tzn. zmienia diabły w bóstwa. Możecie wyjaśniać każdemu, że Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i staniesz się czysty z nieczystego. Teraz siedzicie na stosie wiedzy. Siedząc na tym stosie, stajecie się czyści. W miedzianym wieku, kiedy to staje się królestwem Rawana, siadacie na stosie żądzy, a świat staje się zepsuty. 5000 lat temu istniały bóstwa i żyło bardzo niewielu ludzi. Teraz oni są bardzo diabelscy. Zostały dodane inne religie i drzewo się rozrosło. Ojciec wyjaśnia: Drzewo osiągnęło stan całkowitego rozkładu. Teraz muszę założyć królestwo jednej wiary. Ludzie Bharatu mówią, że powinna być jedna wiara w jedną religię. Oni zapomnieli, że w złotym wieku istniała tylko jedna religia. Tutaj jest niezliczona ilość religii. Ojciec przychodzi i ponownie zakłada jedną religię. Dzieci, teraz studiujecie radża jogę. Niewątpliwie tylko Bóg uczy radża jogi. Nikt tego nie wie. Kiedy ktoś przychodzi, aby zainaugurować wystawę, powinniście wyjaśniać mu, co on inauguruje: Ojciec czyni ten Bharat niebem. Wszyscy mieszkańcy piekła będą zniszczeni. Ci, którzy pragną wziąć swoje dziedzictwo zanim nastąpi zniszczenie powinni przyjść i zrozumieć. Aśram Brahma Kumaris jest klasą kwarantanny. Macie przychodzić na lekcję przez siedem dni, aby pięć występków mogło być usuniętych. Bóstwa nie mają pięciu występków. Teraz tutaj macie oddać w darze pięć występków, ponieważ jedynie wtedy zaćmienie będzie usunięte. Złóż dar, a omeny zaćmienia będą usunięte. Potem staniecie się pełni w 16 niebiańskich stopniach. W złotym wieku Bharat był pełny w 16 niebiańskich stopniach. Teraz nie pozostały żadne stopnie. Wszyscy stali się nędzarzami. Kiedy ktoś przychodzi na ceremonię otwarcia, powiedzcie mu: Tutaj jest taki system, że Ojciec mówi: Złóż dar pięciu występków, a złe omeny zostaną usunięte. Staniecie się bóstwami o 16 niebiańskich stopniach czystości. Otrzymacie swoją pozycję odpowiednią do waszej czystości. Mając mniejszy procent czystości, narodzicie się później. Dobrze jest oddać występki, prawda? Dawniej, kiedy było zaćmienie księżyca, ludzie dawali dary braminom. Teraz bramini stali się ważnymi ludźmi. Wszyscy biedni zaczęli żebrać. Oni nawet akceptują stare ubrania itp. W rzeczywistości bramini nie przyjmują starych ubrań. Im dawane są nowe ubrania. Teraz wyjaśniacie, że Bharat był pełny w szesnastu niebiańskich stopniach. Teraz stał się żelaznowieczny. Został zaćmiony przez pięć występków. Jeżeli teraz oddacie pięć występków i będziecie żyć w czystości w tym ostatnim życiu, staniecie się panami nowego świata. W złotym wieku było bardzo niewielu ludzi. Ich liczba później wzrosła. Zniszczenie jest tuż przed wami. Ojciec mówi: Złóż dar pięciu występków i zaćmienie będzie usunięte. Teraz macie stać się wzniośli i wziąć królestwo nieba dynastii słońca. Masz pozostawić zepsucie. Złóż dar pięciu występków. Zapytaj swoje serce, czy stałeś się pełny cnót i całkowicie bez występków? Jest przykład Narada. W jaki sposób mógłbyś poślubić Lakszmi, jeżeli miałbyś choć jeden występek? Stale wykonuj wysiłek i spalaj domieszkę. Kiedy topią złoto i w procesie tym ogień stygnie, domieszka nie może być usunięta. Dlatego oni topią je w bardzo wysokiej temperaturze. Następnie, gdy widzą, że domieszka została oddzielona, oni leją je do formy. Ojciec sam mówi: Nie wchodź w żaden występek. Wykonuj wysiłek z dużą prędkością. Przede wszystkim obiecaj, że będziesz żyć w czystości: Baba, przyszedłeś, aby mnie oczyścić. Nigdy nie wejdę w występek. Bądź świadomy duszy! Ojciec wyjaśnia nam, duszom. On jest Najwyższą Duszą. Wiecie, że jesteście nieczyści. Sanskary pozostają w duszy. Dusze, Ja, wasz Ojciec, mówię do was. Nikt inny nie mógłby powiedzieć: Jestem waszym Ojcem, Najwyższą Duszą. Przyszedłem, aby was oczyścić. Byliście najpierw satopradhan, a potem przeszliście przez stany sato, radżo i tamo. Staliście się tamopradhan. Nawet pięć żywiołów jest teraz tamopradhan i dlatego one sprawiają cierpienie. Wszystko sprawia cierpienie. Kiedy te same żywioły są satopradhan, dają szczęście. Tamten ląd jest zwany lądem szczęścia. Ten jest lądem cierpienia. Ląd szczęścia jest dziedzictwem od Nieograniczonego Ojca. Ląd cierpienia jest dziedzictwem od Rawana. Im bardziej przestrzegasz śrimatu, tym wznioślejszy się staniesz. Następnie staniesz się dobrze znany jako ktoś, kto wykonuje ten rodzaj wysiłku w każdym cyklu. To jest gra w każdym cyklu. Ci, którzy wykonują większy wysiłek, zdobywają fortunę królestwa. Ktoś, kto nie wykonał dużego wysiłku, zajmie trzeciorzędną pozycję. Nie wiadomo nawet, gdzie wśród poddanych oni przyjdą. Fizyczny ojciec mówi: Znieważasz moje imię. Wynoś się z tego domu! Nieograniczony Ojciec także mówi: Będziesz uderzony przez Maję w taki sposób, że nie będziesz mógł być częścią dynastii słońca i księżyca. Sam siebie uderzasz. Ojciec mówi: Stań się spadkobiercą. Jeżeli pragniecie zdobyć tilak zwierzchnictwa, pamiętajcie Mnie, a także przypominajcie innym i wtedy staniecie się królami. To jest w kolejności. Niektórzy prawnicy zarabiają setki tysięcy tylko za jedną sprawę, podczas gdy inni nie zarabiają nawet na kupno płaszcza. Wszystko zależy od wysiłku. Jeżeli wykonujesz wysiłek, zdobędziesz wysoką pozycję. Macie zmienić się z ludzi w bóstwa, bez względu na to, czy staniecie się panami, czy poddanymi. Wśród poddanych będą również pokojówki i służące. Nauczyciel może zrozumieć z zachowania studentów, jak oni się uczą. To jest zadziwiające, że ci, którzy przychodzą później, wyprzedzają tych, którzy przyszli wcześniej, ponieważ teraz, dzień po dniu, otrzymujecie bardzo subtelne punkty. Stale sadzicie sadzonki. Spośród tych, którzy przyszli wcześniej, niektórzy uciekli, a nowi stale dochodzą. Stale otrzymujecie nowe punkty. Wyjaśnianie jest dawane z wielkim taktem. Baba mówi: Mówię wam bardzo głębokie, zabawiające aspekty, dzięki którym możecie natychmiast mieć wiarę w intelektach. Będę uczył was tak długo, jak długo mam tę rolę. To również jest ustalone w dramacie. Wasze studia skończą się, kiedy osiągniecie stan karmatyczny. Dzieci, zrozumiecie i na końcu poznacie wyniki egzaminu. Czystość jest w tych studiach przedmiotem numer jeden. Nie powinieneś odpoczywać, jeśli nie pamiętasz Baby i nie służysz. Wasza wojna jest wojną z Mają. Ludzie nie wiedzą, kim jest Rawan, pomimo że palą jego wizerunek. Oni bardzo świętują Duśerę. Teraz jesteście zdziwieni, jak została porwana bogini Sita boga Ramy. On potem kierował armią małp. Jak to było możliwe? Oni zupełnie niczego nie rozumieją! Kiedy przychodzą na wystawy, przede wszystkim powinniście ich pytać: Ilu ludzi było w Bharacie, kiedy było tu królestwo Lakszmi i Narajana? To jest kwestia 5000 lat. Przedtem był żelazny wiek. Teraz jest żelazny wiek i jest ta sama Mahabharacka wojna. Ojciec przychodzi i uczy was radża jogi. Zniszczenie także się odbędzie. Jak może być tutaj jedna religia i jedna wiara, tzn. jak może być tutaj pokój? Oni łamią sobie głowy nad założeniem jednej wiary i w tym samym stopniu również walczą. Ojciec mówi: Teraz inspiruję ich do walki pomiędzy sobą, a wam daję masło. Ojciec wyjaśnia: Ci, którzy działają, otrzymają. Niektóre dzieci idą wyżej niż ich ojciec. Staniecie się nawet bogatsi niż Ja i staniecie się panami świata. Ja taki się nie staję. Dzieci, służę wam altruistycznie. Jestem Dawcą. Nikt z was nie powinien myśleć, że daje 5 rupii dla Śiw Baby, ponieważ w niebie bierzecie wiele milionów razy więcej od Ojca. A więc, czy to jest dawanie? Jeżeli uważasz, że dajesz Śiw Babie, to jest wielka zniewaga Śiw Baby. Ojciec czyni cię bardzo wzniosłym. Ty wkładasz 5 rupii do skarbca Śiw Baby. Baba potem daje ci 5 milionów. On zmienia was z łusek w diamenty. Nigdy nie uważaj, że dałeś cokolwiek Śiw Babie! On jest Niewinnym Panem! Nigdy nie powinieneś nawet myśleć, że dajesz Śiw Babie. Nie, bierzesz swoje dziedzictwo od Śiw Baby na 21 wcieleń. Jak mogłoby to być zaakceptowane, jeżeli nie dałbyś z czystą motywacją? Swoim intelektem powinieneś zrozumieć te wszystkie aspekty. Ludzie mówią, że dają w imię Boga. Czy On czegoś potrzebuje? Nie. To tylko oni wierzą, iż otrzymają zwrot za to w swoim następnym życiu. Ojciec teraz siada tutaj i wyjaśnia wam filozofię czynu, neutralnego czynu i grzesznego czynu. Jakiekolwiek czyny są tutaj wykonywane, one są grzeszne, ponieważ to jest królestwo Rawana. W złotym wieku czyny są neutralne. Teraz przenoszę was do tamtego świata, w którym nie będziecie popełniać żadnych grzechów. Co Baba zrobiłby z wszystkimi waszymi pieniędzmi, gdy On ma tak dużo dzieci? Ja nie jestem niedoświadczonym maklerem nabywającym rzeczy, które są dla Mnie bezużyteczne i za które miałbym później dać zwrot. Jestem bardzo dobrym Maklerem. Mówię wam: Niczego nie potrzebuję. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wykonuj intensywny wysiłek i stop domieszkę występków w ogniu jogi. Złóż obietnicę życia w czystości.

2. Utrzymując w swoim intelekcie filozofię czynu, neutralnego czynu i grzesznego czynu, przenieś wszystko, co posiadasz, do nowego świata.

Błogosławieństwo:
Bądź pełen wiedzy i bądź potężny jak Ojciec dzięki utrzymywaniu swojego oka intelektu klarownym i uważnym.

Astrolodzy, dzięki swojej znajomości astrologii i omenów, wiedzą jakie klęski nadchodzą. Podobnie wy, dzieci wiecie z wyprzedzeniem, jakie sprawdziany pojawią się od Mai. A więc, żeby zdać z wyróżnieniem, uczyń oko swojego intelektu klarownym i bądź uważny. Każdego dnia zwiększaj potęgi pamiętania i ciszy, a będziesz wiedzieć z wyprzedzeniem, którego dnia coś się wydarzy. Bądź pełen wiedzy i potężny jak Ojciec, a nigdy nie zostaniesz pokonany.

Hasło:
Czystość jest nowością i jest fundamentem wiedzy.