11.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tylko używając mantry dyscyplinującej umysł „Manmanabhaw”, możecie pokonać Maję. Przypominajcie każdemu o tej mantrze.

Pytanie:
Którzy są największymi pracownikami w tej nieograniczonej sztuce życia i w jaki sposób?

Odpowiedź:
Największymi pracownikami w oczyszczeniu tego starego świata są klęski naturalne. Świat jest oczyszczany przez trzęsienia ziemi i powodzie. Bóg nie daje nikomu wskazówek odnośnie tego. Jak Ojciec mógłby niszczyć swoje dzieci? To jest ich rola w dramacie. One nie mogą być nazwane bożymi klęskami, ponieważ to jest królestwo Rawana.

Om śanti.
Tylko Ojciec mówi do was, dzieci: Dzieci, manmanabhaw! To nie jest tak, że wy, dzieci możecie usiąść tutaj i wyjaśniać Ojcu. Dzieci nie mówią: Śiw Baba, manmanabhaw! Nie. Chociaż, gdy dzieci siadają razem i rozmawiają, mogą pojawiać się pomysły, to główną, wielką mantrę daje wam Ojciec. Przewodnicy dają mantry, ale kiedy zaczął się ten system? Ojciec, Ten, który stwarza nowy świat, najpierw daje mantrę „Manmanabhaw”. Ona zwana jest mantrą, która dyscyplinuje umysł. To jest mantra w celu pokonania Mai. Nie macie mantrować wewnętrznie, ale macie to wyjaśniać. Ojciec wyjaśnia znaczenie tego. Ta mantra zapisana jest w Gicie, ale nikt nie rozumie jej znaczenia. Teraz jest czas tego epizodu Gity, ale imię Tego, który ją wypowiedział, zostało po prostu zmienione. Na ścieżce czczenia zostały stworzone wielkie księgi itp. W rzeczywistości, Ojciec siada tutaj i ustnie tłumaczy to wam, dzieci. Ta wiedza jest w duszy Ojca. Dzieci, to wy, dusze, wdrażacie sobie tę wiedzę. Aby tę wiedzę łatwo wam było wyjaśniać, zostały stworzone obrazy. Dzieci, macie całą tę wiedzę w swoich intelektach. Rozumiecie, że na pewno istniała oryginalna, wieczna religia bóstw i w tym czasie nie było żadnych innych lądów. Wszystkie inne lądy dołączyły później. Powinniście trzymać taki obraz gdzieś w pobliżu, aby pokazywać, że gdy w Bharacie było ich królestwo, w tym czasie nie było żadnych innych religii. Teraz jest bardzo dużo religii! Potem żadne z nich nie będą istniały. To jest plan Baby. Tamci ludzie mają bardzo dużo zmartwień. Dzieci, rozumiecie, że to jest absolutnie dokładne. Zostało także zapisane, że Ojciec przychodzi i przeprowadza założenie poprzez Brahmę. Założenie czego? Założenie nowego świata. Stolica jest nad brzegami Jamuny. Tam jest tylko jedna religia, drzewo jest bardzo małe. Tylko Ojciec daje wam wiedzę o drzewie. On także daje wiedzę o cyklu. W złotym wieku jest tylko jeden język; w tym czasie nie ma innych języków. Możecie udowodnić, że istniał tylko jeden Bharat; tylko jedno królestwo i jeden język. W raju panowało szczęście i spokój, nie było nawet nazwy ani śladu cierpienia. Było zdrowie, bogactwo, szczęście, wszystko. W tym czasie Bharat był nowy, ludzie żyli bardzo długo, ponieważ panowała czystość. Gdy panuje czystość, ludzie są zdrowi. Spójrzcie, jaki jest teraz stan ludzkich istot, gdy panuje nieczystość! Nagle przychodzi niespodziewana śmierć. Umierają nawet młodzi ludzie; panuje tak duże cierpienie. Tam nie ma niespodziewanej śmierci, ludzie osiągają swój dojrzały wiek. Nikt z nich nie umiera dopóki nie przeżyje w pełni całego życia, dopóki nie stanie się stary. Kiedykolwiek wyjaśniacie ludziom, macie umożliwić ich intelektom wpojenie tego, że muszą pamiętać nieograniczonego Ojca, ponieważ tylko On jest Oczyścicielem i Dawcą Zbawienia. Dlatego powinniście mieć taki obraz, abyście mogli to wyjaśniać i udowadniać, że to jest obraz dzisiejszego świata, a tamten jest obrazem świata jutra. Niektórzy słuchają z uwagą. Macie wyjaśniać to dokładnie. Ten Bharat jest wiecznym lądem. Gdy istniała religia bóstw, nie było żadnej innej religii. Tamta oryginalna religia bóstw już nie istnieje. Dokąd odeszli Lakszmi i Narajan? Nikt nie może wam tego powiedzieć. Nikt nie ma potęgi, aby wam to powiedzieć. Dzieci, możecie tłumaczyć to bardzo dobrze, z pełnym znaczeniem. Nie ma w tym niczego, takiego co mogłoby wywoływać zakłopotanie. Teraz wszystko rozumiecie, więc możecie powtarzać to innym. Możecie pytać: Dokąd odeszły bóstwa? Oni będą zadziwieni, gdy usłyszą wasze pytanie. Możecie im z wiarą powiedzieć, jak one biorą 84 wcielenia. To jest w waszych intelektach. Możecie natychmiast im powiedzieć, że w złotym wieku nowego świata było nasze królestwo. Była tam tylko oryginalna, wieczna religia bóstw. W tym czasie nie było żadnej innej religii. Wszystko jest nowe, wszystko jest satopradhan. Jest tam bezgraniczna ilość złota. Wydobywanie go jest bardzo łatwe, cegły i budynki są zrobione z niego. Wszystko jest zrobione ze złota. Wszystkie kopalnie będą nowe. Tam, gdzie prawdziwego materiału jest pod dostatkiem, nie ma żadnych imitacji. Tutaj nie ma nawet śladu po prawdziwych rzeczach. Tutaj jest tak duża siła w imitacji i dlatego mówi się, że to ciało jest fałszywe, Maja jest fałszywa i posiadłości są także fałszem. Pojawiło się tak dużo różnych rodzajów diamentów i klejnotów, że nawet nie możecie powiedzieć, czy one są prawdziwe czy fałszywe. Oni mają tak wielki pokaz, że wy nie jesteście w stanie rozróżnić pomiędzy tym, co jest prawdziwe a co fałszywe. Takie fałszywe rzeczy tam nie istnieją. Gdy zniszczenie odbywa się, wszystko zapada się pod ziemię. Oni używali olbrzymich diamentowych kamieni w swoich budynkach. Skąd to wszystko się wzięło? Kto je przycinał? W Indiach jest wielu ekspertów. Oni będą się stawać w tym coraz zdolniejsi i potem przyniosą tam ze sobą swoje umiejętności. Korony nie będą robione z samych diamentów. Będą robione z całkowicie czystego złota i prawdziwych diamentów. Elektryczność, telefony i samochody itp. nie istniały wcześniej. To wszystko pojawiło się w ciągu życia Baby. Te rzeczy pojawiły się około 100 lat temu. Tam są wielcy eksperci. Nawet teraz ludzie stale się uczą, stają się coraz bardziej mądrzy. Dzieci, niektóre z was miały wizje tego. Tam helikoptery będą niezawodne. Dzieci, będziecie tam satopradhan i będziecie miały bystre intelekty. Gdy trochę się rozwiniecie, będziecie wciąż mieć wizje wszystkiego. Podobnie, gdy wracacie z zagranicy i zbliżacie się do rodzinnego kraju, widzicie drzewa, więc macie wewnętrzne szczęście, że teraz docieracie do domu. Na końcu będziecie także otrzymywać takie wizje. Dzieci, rozumiecie, że Baba jest najbardziej kochany. On jest Najwyższą Duszą. Każdy Go pamięta. Na ścieżce czczenia także pamiętaliście Najwyższą Duszę, ale nie wiedzieliście, czy jest On mały czy duży. Zostało zapamiętane i mówi się, że unikalna gwiazda świeci w centrum czoła, a więc On na pewno musi być taki jak punkt. Tylko On jest zwany Najwyższą Duszą, Bogiem. On ma wszystkie specjalności. On jest Oceanem Wiedzy. Jaką On daje wam wiedzę? Możecie to stwierdzić tylko wtedy, gdy On ją wam daje. Czy wcześniej wiedzieliście cokolwiek z tego? Znaliście tylko czczenie. Teraz rozumiecie, jaki to jest cud! Nie możecie widzieć duszy fizycznymi oczami, więc zapomnieliście także Ojca. Jednak rola w sztuce życia jest taka, że używane jest imię tego, który został uczyniony panem świata, a imię Tego, który tym go uczynił znika. Ludzie powiedzieli, że Kriszna jest Trilokinath (Panem trzech światów) i Panem Raju, ale nie rozumieją znaczenia tego. Uczynili go kimś bardzo ważnym. Na ścieżce czczenia stworzono dużo opowieści. Oni mówią, że Bóg ma tak wielką potęgę, że jest jaśniejszy niż tysiąc słońc i że może spalić wszystko. Oni stworzyli takie historie! Ojciec mówi: Jak mógłbym spalić Swoje dzieci? To nie jest możliwe! Czy Ojciec zniszczyłby Swoje dzieci? Nie! To jest rola sztuki życia. Stary świat musi być zniszczony. Te naturalne klęski są pracownikami niszczącymi stary świat. To są najwięksi pracownicy. To nie jest tak, że to Ojciec daje im wskazówki odnośnie zniszczenia. Nie. Przychodzą sztormy, panuje głód. Czy Ojciec mówi: Róbcie to? Nigdy! Taka jest rola sztuki życia. Ojciec nie mówi: Produkujcie bomby! O tym mówi się, że są to wskazówki Rawana. Ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. To jest królestwo Rawana, więc ludzie mają diabelskie intelekty. Tak wielu umiera! Na końcu wszystko będzie spalone. To jest z góry wyznaczona sztuka, która stale się powtarza. To nie jest tak, że Śankar otwiera swoje oko i zachodzi zniszczenie. Nie można nazywać tych klęsk bożymi klęskami, one są naturalne. Dzieci, Ojciec teraz daje wam śrimat. Nie jest to kwestia sprawiania komuś cierpienia. Ojciec jest jedynym, który pokazuje drogę do szczęścia. Zgodnie z planem sztuki życia budynki wciąż niszczeją. Ojciec mówi: Cały świat stał się stary, musi być zniszczony. Spójrzcie, jak ludzie wciąż walczą ze sobą! Oni mają diabelskie intelekty. Gdy ludzie mają boże intelekty, nie ma kwestii zabijania itp. Ojciec mówi: Jestem Ojcem każdego. Kocham każdego. Gdy Baba patrzy tutaj na dzieci, Jego wzrok kieruje się ku specjalnym dzieciom, tym, które pamiętają Ojca z wielką miłością, a także służą. Gdy Ojciec siada tutaj, Jego spojrzenie kieruje się ku usłużnym dzieciom. Czasami na Dehradun, czasami na Merath, czasami na Delhi. Ja także pamiętam dzieci, które pamiętają Mnie. Pamiętam nawet te dzieci, które nie pamiętają Mnie, ponieważ Ja mam zabrać każdego z powrotem ze Sobą. Te, które rozumieją dzięki Mnie wiedzę o cyklu świata, wezmą prawo do wysokich pozycji, w kolejności. To są nieograniczone kwestie. Tamci nauczyciele są ograniczeni, Ten Jeden jest nieograniczony. Dzieci, dlatego powinnyście wewnętrznie doświadczać wielkiego szczęścia. Ojciec mówi: Role nie mogą być takie same. Ten ma taką rolę. Spośród multimilionów jest garść, która idzie za tym przykładem. Oni mówią: Jestem Twoim siedmiodniowym dzieckiem. Jestem Twoim jednodniowym dzieckiem. Jesteście więc tacy jak kocięta. Ojciec stale wyjaśnia każdy aspekt. Z pewnością przekroczyliście rzekę i przybyliście. Wiedza zaczęła się, gdy tylko przybył Ojciec. On jest bardzo chwalony! Musieliście studiować tamten epizod Gity przez wiele żyć. Spójrzcie, jaka jest różnica pomiędzy wersetami wypowiadanymi przez boga Krisznę a wersetami wypowiadanymi przez Boga Śiwę! To jest taka różnica, jak różnica pomiędzy dniem a nocą. W waszych intelektach teraz jest to, że gdy byliście w lądzie prawdy, widzieliście bardzo dużo szczęścia. W rzeczywistości doświadczacie szczęścia przez ľ cyklu. Ojciec stworzył sztukę życia dla szczęścia, nie dla cierpienia. Cierpienia zaczynacie doświadczać później. Wojna nie może odbyć się tak szybko. Otrzymujecie dużo szczęścia. Gdyby było to pół na pół, nie byłoby tak dużo przyjemności. Nie ma tutaj żadnej wojny przez trzy i pół tysiąca lat. Nie ma żadnych chorób itp. Teraz jest choroba za chorobą. W złotym wieku nie będzie żadnych robaków zjadających ziarno. Dlatego jest to zwane niebem. Powinniście pokazywać mapę świata tak, aby ludzie mogli zrozumieć. Na początku istniał tylko Bharat. W tym czasie nie było żadnych innych religii. Założyciele religii przybyli później, w kolejności. Dzieci, znacie teraz historię i geografię świata. Wszyscy za wyjątkiem was mówią: „Neti, neti”, co znaczy, że nie znają Ojca. Oni mówią, że On nie ma imienia, postaci, miejsca ani czasu. Jeśli nie ma On imienia i postaci, to nie może mieć także miejsca. Jednak oni niczego nie rozumieją. Dzieci, Ojciec teraz wam dokładnie Siebie przedstawia. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby wciąż pozostawać w nieograniczonym szczęściu, wewnętrznie pamiętaj wszystkie nieograniczone rzeczy, o jakich nieograniczony Ojciec ci mówi i stale naśladuj Ojca.

2. Aby być stale zdrowym, stań się czysty. Dzięki czystości możesz wziąć od Ojca dziedzictwo zdrowia, bogactwa i szczęścia.

Błogosławieństwo:
Bądź miltimilion razy fortunny dzięki potężnemu pamiętaniu i w sekundę gromadź dochód multimilionów.

Wasze pamiętanie jest tak potężne, że dochód multimilionów jest gromadzony w sekundę. Ci, którzy mają multimiliony na każdym kroku gromadzą dużo multimilionów. Dlatego mówi się o nich, że są multimilion razy fortunni. Ci, którzy dobrze zarabiają, mają inny rodzaj blasku na swoich twarzach. Niech upojenie zarabiania multimilionów będzie widoczne na twojej twarzy. Niech będzie takie upojenie i duchowe szczęście, że ludzie będą doświadczać ciebie jako unikalnego.

Hasło:
Wszystko w dramacie jest najlepsze - z taką świadomością bądź wolnym od trosk cesarzem.