11-11-2020 Poranne murli Om śanti BapDada Madhuban


Słodkie dzieci, obecnie jesteście sługami świata. W żadnym wypadku nie wolno wam stawać się świadomymi ciała.

Pytanie:

Jaki nawyk jest sprzeczny z duchowymi prawami i sprawia wiele szkód?

Odpowiedź:

Słuchanie opowieści z filmów czy czytanie powieści jest całkowicie wbrew prawu. Takie postępowanie sprawia wiele szkody. Baba zabronił wam dzieci czytania takich książek. Jeżeli ktoś z braminów czyta takie książki, możecie go ostrzec.

Piosenka:

Spójrz na swoją twarz w lustrze swojego serca, o umyśle!

Om śanti. Najsłodszy Ojciec mówi do najsłodszych, duchowych dzieci: Sprawdzaj siebie, by zobaczyć ile postępu masz na pielgrzymce pamiętania i na ile z tamopradhan stałeś się satopradhan, ponieważ im więcej przebywasz w pamiętaniu, tym bardziej będą odcinane twoje grzechy. Czy te określenia są wspomniane w którymkolwiek z pism? Pisma zostały stworzone z tego, co wyjaśnili założyciele religii. Ludzie potem te pisma studiują. Czczą te księgi. Zostało zapisane: Wyrzeknij się swojego ciała; wszystkich cielesnych związków i uważaj się za duszę. To jest coś, co trzeba zrozumieć. Dzieci, Ojciec przypomina wam, że najpierw przyszłyście tutaj bezcielesne. Tam, w świecie duchowym, byłyście czyste. Nieczyste dusze nie mogą wejść w wyzwolenie ani w wyzwolenie w życiu. Tamten świat jest bezcielesny i czysty. Ten świat jest zwany światem cielesnym, występnym. Następnie w złotym wieku ten świat będzie bez występku. Jest wielka chwała bóstw, które mieszkały w złotym wieku. Dzieci, zostało wam powiedziane: Wdrażajcie sobie to wszystko bardzo dobrze i wyjaśniajcie innym. Tam skąd przyszłyście wy dusze, byłyście czyste! Kiedy przychodzicie tutaj, z całą pewnością musicie się stać nieczyste. Złoty wiek jest zwany czystym światem, a wiek żelazny światem występków. Pamiętacie Oczyściciela Ojca i mówicie: Przyjdź do występnego świata, w występne ciało, by uczynić nas czystymi i uwolnić od występków. Ojciec sam przychodzi tutaj i wyjaśnia. Ludzie są w zamieszaniu z powodu obrazu Brahmy i pytają: Dlaczego macie tutaj obraz tego Dady? Macie wyjaśniać, że to jest „fortunny powóz”. Bóg Śiwa mówi: Ja wziąłem ten powóz, ponieważ muszę wziąć oparcie materii. Jak inaczej bym was uczynił czystymi z nieczystych? Ja z całą pewnością codziennie muszę was uczyć. Dzieci, Ojciec teraz mówi do was: Uważaj się za duszę i stale pamiętaj tylko o Mnie. Wszystkie dusze mają pamiętać swojego Ojca. O Krisznie nie można powiedzieć, że jest Ojcem wszystkich dusz. On posiada własne ciało. Ojciec wyjaśnia wam bardzo łatwo: Kiedykolwiek wyjaśniasz innym, mów im, że Ojciec mówi, iż przyszedłeś bezcielesny i masz powrócić bezcielesny. Stamtąd przychodzą tylko czyste dusze. Każdy, kto przyjdzie jutro, będzie także czysty i z całą pewnością będzie chwalony. Sannjasini i ludzie żyjący w rodzinach, którzy są sławieni, z całą pewnością muszą być w swoim pierwszym wcieleniu. Oni przychodzą tylko po to, by założyć swoją religię. Baba wyjaśnia na temat Guru Nanaka. Z całą pewnością macie pisać „guru”, ponieważ wielu ludzi posiada imię Nanak. Kiedy ktoś jest chwalony, to jego chwała musi mieć znaczenie. Jeżeli nie używasz właściwych wyrażeń to nie wygląda dobrze. Dzieci, tak naprawdę zostało wam wyjaśnione, że nie ma innego Guru oprócz jednego. To o Nim mówicie: Satguru jest nieśmiertelny. On jest Nieśmiertelnym Wizerunkiem tzn. On nigdy nie doświadcza śmierci. On jest Duszą. Dlatego oni stworzyli takie historie. Wielu z was nadal ogląda filmy i czyta powieści. Dzieci, Baba ostrzega was: Nie wolno wam czytać żadnych powieści ani nic podobnego. Niektórzy mają taki zwyczaj. Wy tutaj stajecie się 100-krotnie fortunni. Nawet niektórzy bramini czytają powieści. Dlatego Baba mówi wszystkim dzieciom: Kiedykolwiek widzisz, że ktoś czyta powieść, weź i porwij ją. Nie powinieneś się obawiać, że ktoś cię przeklnie, czy będzie się na ciebie złościł. Nic takiego nie będzie. Macie obowiązek ostrzegać siebie nawzajem. Jest wbrew prawu oglądanie filmów lub czytanie powieści. Powinniście natychmiast powiedzieć o tym Babie jeżeli czyjeś zachowanie jest wbrew prawu. Jak inaczej ta osoba przekształci się? Będzie stale sobie szkodziła. Jeżeli ty sam nie masz potęgi jogi, to czego nauczysz innych? Baba wam zabrania. Jeśli ktoś z całą pewnością czyta lub ogląda takie rzeczy, jego sumienie z całą pewnością będzie gryzło. Będzie sam dla siebie stwarzał straty. Zatem jeśli widzicie te słabości u innych, macie pisać do Baby. Zapytaj siebie: Czy moje zachowanie jest nieprawe? Obecnie, wy bramini jesteście sługami. Baba także mówi: Dzieci, namaste. On wyjaśnia wam ze znaczeniem. Dzieci, które uczą innych nie powinny mieć żadnej świadomości ciała. Nauczyciel jest sługą studentów. Gubernatorzy itp. osoby z rządu podpisują swoje listy słowami: „Twój posłuszny sługa”. Oni się podpisują tuż pod tym. Urzędnik pisze taki list ręcznie. On nie będzie pisał własnej chwały. Obecnie guru przedstawiają sie jako „śri, śri”. Tutaj także są tacy, którzy piszą: „śri ten i ten”. W rzeczywistości nie powinniście tak pisać, nawet kobieta nie powinna pisać o sobie „śrimati”. Tylko kiedy Śri, Śri Śiw Baba sam przychodzi i daje wam wskazówki, wy możecie otrzymać śrimat. Możecie wyjaśniać, że oni z całą pewnością stali się bóstwami, przestrzegając czyichś poleceń. Nikt w Bharacie nie wie jak oni stali się tak wzniosłymi panami świata. Takie upojenie powinno w was cały czas wzrastać. Zawsze w twoim sercu powinien być obraz twojego celu i przedmiotu nauki. Możesz pokazać to każdemu i powiedzieć: Bóg mnie uczy i czyni mnie cesarzem świata. Ojciec przyszedł, by założyć takie królestwo. Przed wami stoi zniszczenie starego świata. Wy, młode córki, możecie wyjaśniać innym używając swojego dziecięcego języka. Kiedy zapraszają was na odbywające się duże konferencje, możecie zabrać ten obraz i wyjaśniać im, że ich królestwo jest jeszcze raz zakładane w Bharacie. Możecie wyjaśniać to na każdym dużym zebraniu. Przez cały dzień powinniście być upojeni tym, że służycie. Ich królestwo jest zakładane w Bharacie. Baba uczy nas radża jogi. Bóg Śiwa mówi: Dzieci, uważajcie się za dusze, myślcie o Mnie a staniecie się tacy na 21 pokoleń. Macie także wdrażać sobie boskie cnoty. Obecnie każdy ma diabelskie cechy. Tylko Jeden, Najwznioślejszy Śiw Baba czyni was wzniosłymi. Uczy nas Najwyższy Ojciec. Bóg Śiwa mówi: Manmanabhaw. Bardzo dobrze znany jest „Fortunny powóz”. Brahma jest zwany tym „fortunnym powozem”. On jest również zwany Mahawirem. On znajduje się tutaj w świątyni Dilwala. Dżiniści, którzy zbudowali tę świątynię nic z tego nie rozumieją. Wy, młode córki, możecie pójść i odwiedzić ich. Stajecie się obecnie bardzo wzniosłe. To jest cel i nauka Bharatu. Powinniście mieć tyle upojenia. Baba tutaj zwiększa wasze upojenie. Wszyscy mówicie, że staniecie się Lakszmi lub Narajanem. Nikt z was nie podnosi ręki, że stanie się Ramą lub Sitą. Teraz jesteście wojownikami nie używającymi przemocy. Nikt nie zna was, wojowników bez przemocy. Teraz to rozumiecie. Jest w Gicie słowo „manmanabhaw”. Teraz uważaj się za duszę. To jest także coś, co trzeba zrozumieć. Nikt inny nie potrafi tego zrozumieć. Ojciec jest tutaj i daje wam nauki: Dzieci, bądźcie świadome duszy. Potem ten zwyczaj będzie w was trwał przez 21 żyć. Te nauki otrzymujecie na 21 wcieleń. Baba stale wyjaśnia ci najważniejszą rzecz: Siedząc tutaj uważaj się za duszę. Ojciec, Najwyższa Dusza jest tutaj i wyjaśnia nam duszom. Ponownie stajecie się świadomi ciała i pamiętacie swój dom i rodzinę. To wydarza się cały czas. Nawet na ścieżce czczenia ich intelekty w czasie czczenia wszędzie błądzą. Tylko ci, którzy intensywne czczą, potrafią czynić z taką koncentracją. To jest także zwane głębokim oddaniem. Oni całkowicie pochłonięci są miłością. Czasami, kiedy zasiadasz do pamiętania, stajesz się w pełni bezcielesny. Tylko dobre dzieci zasiadają w takim stanie. Wtedy będzie z ciebie usuwana świadomość ciała. Bądź bezcielesny i siadaj z takim upojeniem. Powinieneś wdrożyć sobie ten zwyczaj. Sannjasini mają wiedzę o żywiołach i pierwiastku światła. Oni mówią: Zlewamy się z tym. Pozostawimy to stare ciało i scalimy się z pierwiastkiem brahm. Każdy ma własną religię. Nikt nie wierzy w cudzą religię. Ci, którzy należeli do oryginalnej, wiecznej, boskiej religii także stali się tamopradhan. Kiedy przyszedł Bóg Gity? Kiedy był wiek Gity? Nikt tego nie wie. Wiecie o tym tylko w zbieżnym wieku. Wiecie, że tylko w zbieżnym wieku Ojciec przychodzi i uczy nas radża jogi. On czyni nas satorpadhan z tamopradhan. To dotyczy Bharatu. Na pewno jest niezliczona ilość religii. Zostało zapamiętane, że następuje założenie jednej religii, a zniszczenie niezliczonych religii. W złotym wieku istniała tylko jedna religia. Teraz, w wieku żelaznym, są niezliczone religie. Potem jest założenie jednej religii. Istniała jedna religia, ale ona obecnie dłużej nie istnieje. Cała reszta jest tutaj nadal. Przykład drzewa banianu jest w pełni dokładny. Fundament dłużej nie istnieje, ale całe drzewo nadal stoi. Tak naprawdę boska religia obecnie nie istnieje. Oryginalna, wieczna, boska religia, która była pniem zanikła. Ojciec ponownie przeprowadza założenie. Wszystkie religie przyszły później. Jako, że cykl musi się powtórzyć, to znaczy, że stary świat ponownie stanie się nowy. To było ich królestwo w nowym świecie. Macie duże obrazy jak również małe. Kiedy ludzie widzą, że niesiecie coś dużego, pytają was „co niesiecie?” Mówcie im: Niesiemy takie obrazy, które uczą ludzkie istoty, jak zmieniać się z żebraków w książęta. Powinien być wielki entuzjazm i szczęście w waszych sercach. My, dusze, jesteśmy dziećmi Boga. Bóg uczy nas, dusze. Baba posadzi nas w swoich oczach i zabierze z powrotem do domu. Nie musimy przebywać dłużej w tym brudnym świecie. Z upływem czasu będą krzyki takiej rozpaczy i nieszczęścia, że nawet sobie nie wyobrażacie. Umrą miliony ludzi. Dzieci, to jest w waszych intelektach. Nie pozostaną żadne z tych rzeczy, które widzą wasze oczy. Ludzkie istoty są tutaj jak kolce. Złoty wiek jest ogrodem kwiatów. Tam wasze oczy są spokojne. Kiedy idziesz do ogrodu, twoje oczy staja się bardzo spokojne. Obecnie stajecie się multimilion krotnie fortunni. Ci, którzy stają się braminami, mają miliony u swoich stóp. Dzieci, macie wyjaśniać, że zakładacie to królestwo. Dlatego Baba polecił stworzenie znaczków. Noś białe sari, a także miej znaczek i to automatycznie będzie stale służyć. Ludzie śpiewają, że dusze były oddzielone od najwyższej Duszy przez długi czas. Jednak oni nie rozumieją, co oznacza „długi czas”. Ojciec powiedział wam, że spotykacie Go po długim czasie, po 5000 lat. Wiecie także, że to Radhe i Kriszna są najbardziej znani na tym świecie. Oni są pierwszym księciem i księżniczką złotego wieku. W niczyim umyśle nie pojawia się to, w jaki sposób oni tutaj przybyli. Na pewno przed złotym wiekiem musiał być wiek żelazny. Jakie czyny oni wykonali, że stali się panami świata? Ludzie Bharatu nie uważają siebie za panów świata. Gdy było ich królestwo w Bharacie, nie istniały żadne inne religie. Dzieci rozumiecie, że Ojciec uczy was teraz radża jogi. To jest wasz cel i nauka. Pomimo, że są ich obrazy w świątyniach, oni nie rozumieją, że założenie odbywa się teraz. Wśród was także, rozumiecie to w kolejności. Niektórzy całkowicie, wszystko zapominają i ich zachowanie staje się takie, jakie było wcześniej; jak są tutaj, bardzo dobrze wszystko rozumieją, jednak zaraz po wyjściu na zewnątrz wszystko się u nich kończy. Powinniście interesować się służeniem. Twórzcie sposoby, by dawać każdemu posłannictwo. Macie czynić starania. Macie każdemu mówić z upojeniem, że Śiw Baba mówi: Pamiętaj Mnie a twoje grzechy będą oczyszczone. My nie pamiętamy nikogo oprócz jednego Śiw Baby. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:

1. Zawsze miej przed sobą obraz swojego celu i przedmiotu nauki. Bądź upojony tym, że stajesz się panem świata poprzez stosowanie śrimatu. Idziemy do takiego ogrodu kwiatów, że nasze oczy staną się spokojne.

2. Masz się bardzo interesować służeniem. Służcie z wielkim entuzjazmem, wielkim sercem uzywając dużych obrazów. Zmieniajcie żebraków w książęta.

Błogosławieństwo:

Bądź wszechstronnym sługą i otrzymaj Prasad wszystkich osiągnięć poprzez służenie jagji.

Otrzymanie szansy na wykonywanie wszechstronnej usługi w zbieżnym wieku jest również podźwignięciem w sztuce życia. Ci, którzy z miłością wykonują wszechstronną usługę jagji, automatycznie otrzymują prasad wszystkich osiągnięć. Są wolni od przeszkód. Wykonują usługę tylko raz, a otrzymują tysiąckrotny owoc tej usługi. Subtelny i fizyczny "Langar” (stałe ofiarowanie pożywienia) powinien mieć miejsce cały czas. Uczynić kogoś zadowolonym, jest największą usługą ze wszystkich. Zaoferowanie gościnności jest największą fortuną ze wszystkich

Hasło:

Bądź stabilny w szacunku wobec siebie, a wszystkie rodzaje arogancji automatycznie się skończą.


*** OM ŚANTI ***